haritada ara :   km  
İnevi adında 3 yerleşim bulundu.
sırala 
Yeniceoba mah - Cihanbeyli (Yeniceoba bucağı) - Konya
K 📖: Încov [ Tr yeniceoba ]
1716z 📖: Yeniceoba
1902hk 📖: İnevi (idari bölge)
Kürt-Sünni (Nasiran) yerleşimi
■ İnevi nahiyesi merkez kasabası bir dönem burası iken daha sonra şimdiki Cihanbeyli kasabasına taşındı. SN
■ © 19.01.1903 Aslen Ankara vilayetine tabi Haymana kazası ahalisinden İnönü [İnevi] nahiyesinin Beşkardeş isimli mahalline gelerek tavattun etmiş olan altmış hanede üç yüz nüfusun bulunduğu, yerin köy olarak teşkil edilip askerlik ve nüfus kayıtlarının Konya Vilayeti'ne yapılmasına müsaade... deyar heyran
■ Bayburd Kazasında Yeniceoba’ya bağlı Beşağıl karyesi hududunda ziraatle uğraşan es-Seyyid Halil Çelebi... 3 Zi’l-ka’de 1128 (19/10/1716) hkart
■ Kütüğe göre halkının %95i Kürt, %5i Tatar kökenlidir. metonio
Cihanbeyli ilçe - Cihanbeyli - Konya
1926h 📖: İnevi
1912hk 📖: İnevi | Esbkeşan [ Tr esbkeşan "at çeken (aş.)" ]
1928 📖: Mürseliefendi (idari bölge)
■ Bölgede daha önce göçebe olarak yaşayan ve Osmanlı idari sisteminde aşiret kazası olarak tanımlanan Atçeken (resmi dilde Esbkeşan) Aşireti bulunmaktaydı. İlçe şimdiki adını 18. yy'da Urfa yöresinden buraya gelen Rişvan konfederasyonuna bağlı Cihanbeyli [Canbegli] Kürt aşiretinden alır. Kaza merkezi eskiden Böğrüdelik (Cihanbeyli) köyünde iken, 19. yy'da şimdi bulunduğu İnevi mevkiine taşındı. İlçe nüfusunun büyük bölümü halen Kürttür. SN
İnevi köy - Sarıkaya - Yozgat
1928 📖: İnevi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.