İdi adında 3 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kazdağı dağ - ---
Eski adı: Ída
  Edeköy köy - Zile - Tokat
1907hk: İde
  Narman ilçe - Narman - Erzurum
1914ht: Namravan | İd
E1200-: İdi
Y17: İdeesa
E1079: Namravan (başka yer) [ Erm ]
■ Bölgeye adını veren Namravan/Narman kalesi şimdiki Oltu Ünlükaya köyündedir. O yerin 1878'de Ruslarca işgalinden sonra, sınırın hemen iç tarafında kalan İd kasabası yeniden düzenlenen Namravan ilçesinin merkezi oldu. Gürcü ve Ermeni kaynaklarında İdi adıyle geçen bu yer, muhtemelen Strabon'un 1. yy'da andığı İdeesa köyüdür. SN
■ Narman ilçesinin %60 üzerini oluşturan nüfus Ahıskalıdır. Geri kalan nüfusun çoğunluğu Türkmen iken bir kaç köy Şeyhbızın Kürdü ve Hemşinli de bulunmaktadır. Bir köy Karapapak vardır. metonio


Grafik harita göster     haritada ara : km