Örencik adında 59 yerleşim bulundu.
sırala 
  Örencik mah - Karacabey - Bursa
1928: Örencik
Rumeli göçmeni yerleşimi
  Örencik mah - Çatalca - İstanbul
1928: Tarfa [ Tr Tahirfakı? "Tahir hoca" ]
1909hb: Tafla
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
  Örencik köy - Altınova - Yalova
Eski adı: -
  Örencik bld - Emet (Örencik bucağı) - Kütahya
1928: Virancık
1530t y: Sazanos? [ Yun ]
■ 16. yy tahrirlerinde anılan ve Çavdarhisar ile Emet ilçelerinin bir kısmını kapsayan Sazanos nahiyesine adını veren köy muhtemelen burası idi. SN
  Örencik köy - Mudurnu - Bolu
1907hk: Örencik
  Örencik köy - Bolu_M - Bolu
1928: Örencik
  Örencik köy - Gerede - Bolu
1928: Virancık
  Örencik köy - Kargı - Çorum
1919hb: Örencik
  Örencik köy - Kadışehri - Yozgat
1928: Virancık
1907hk: Örencik
■ Roma dönemi yol rehberlerinde anılan Sermusa/Seramisa adlı menzil burası olsa gerekir. SN
  Örencik mah - Bafra - Samsun
1485t: Virancık
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Örencik köy - Bahçe - Osmaniye
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Örencik köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
1928: Abdaloğlu [ Tr abdal "aş." ]
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Örencik köy - Sivas_M (Celâlli bucağı) - Sivas
1928: Virancık
Alevi yerleşimi
  Örencik mah - Fatsa - Ordu
1455a: Geçdin
  Örencik mah - Doğanşehir - Malatya
1902hb: Kıllılı
Sünni yerleşimi
  Örencik mah - Altınordu - Ordu
Gürcü yerleşimi
  Örencik mah - Pötürge (Doğanyol bucağı) - Malatya
1917h: Virancık
■ CANBEG aşireti köylerindendir. Diğer adı ile (murgar)dır İbrahim
  Örencik köy - Palu - Elazığ
1928: Xarabe
E1136: Arşamuşat / Aşmuşat [ Erm/Fars "Arşam (öz.) kenti" ]
A1220: Şimşât
S569: Arşmîşat
Y150: Arsamosata
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza yerleşimi
■ MÖ 3. yy'da Kommagene kralı Arsames/Arşam tarafından kurulduğu rivayet edilen antik Arşamaşad, Yun Arsamosata, Ar Şimşat adıyla anılan antik kentin öreni Keban baraj gölü altında kalmıştır. En erken MS 62 yılı olayları bağlamında Tacitus Ann xv.10'da anar. 10.-13. yy'larda Süryani kilisesinin önemli bir merkezi idi. SN
■ Arap kaynaklarında Şimşat شمشاط şeklinde geçer. Emevi ve Abbasiler döneminde bir Arap garnizon kentiydi. Nehir kenarında olmaları ve ismlerindeki benzerlik sebebiyle zaman zaman Adıyaman'daki Sümeysat ile karıştırıldığına, buranın Dördüncü Ermeniye bölgesinde bulunduğuna dikkat çekilir. Bk. İbn Hurdazbih, İbn Havkal ve Yakut el-Hamevi; özelikle bk. Saim Yılmaz, Anadolu'da Abbasi-Bizans Mücadelesi. Selahattin Polatoğlu
  Örencik mah - Kızıltepe (Kocatepe bucağı) - Mardin
1928: Xarab Kûrik [ Kürd "? öreni" ]
Kürd (Arbani) yerleşimi
  Örencik mah - Başkale - Van
1914h: Xarabe


Grafik harita göster     haritada ara : km