Çvareb adında 1 yerleşim bulundu.
  Şalcı köy - Şavşat (Veliköy bucağı) - Artvin
1913hk: Çvareb [ Gürc cvarebi "haçlar" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
■ Mariatsminda (Azize Maria) mahallesi Gürcü yerleşimidir. Gürcü tarihçi Nikolai Marr'ın 1911 yılındaki seyahatinde not aldığı, Türkleşmiş; Pançidze ve Turmanidze adında Gürcü kökenli sülaleler yaşamaktadır. meriç


Grafik harita göster     haritada ara : km