Çiroxi adında 1 yerleşim bulundu.
  Küçükçukur mah Eskikale - Şavşat - Artvin
G1900~ 📖 Çiroxi [ ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km