Çat adında 23 yerleşim bulundu.
sırala 
  Çat köy - Çavdarhisar (örencik bucağı) - Kütahya
1928 📖 Çat
  Çatköy mah - Seydişehir - Konya
1912hk 📖 Çat
Alevi yerleşimi
  Çağlayan mah - Bozkır - Konya
1928 📖 Çat
■ Eskiden Alevi olduğu söylenen köy halen şiddetle Sünnidir. SN
  Çat köy - Küre - Kastamonu
1928 📖 Mas
  Çat köy - Ulukışla - Niğde
1476t 📖 Çat
  Çat bld - Nevşehir_M - Nevşehir
1928 📖 Çat
  Yeşilkent köy - Durağan - Sinop
1925h 📖 Çat
  Çat köy - Gemerek - Sivas
1907hk 📖 Çat
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi. Kısmen Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi
■ Şu an köy olan Kızılcaova ve Sığırkuyrugu Çatköy’e bağlı mezra statüsündeydiler. Sonraki yıllarda yönetim Çerkesleri ve Bulgaristan göçmenlerini Çat köyüne iskan etti. Çerkesler köyde kalmayip başka bölgelere gitmişler; Bulgaristan göçmenlerinden 8-10 hane Çat'ta kalmıştır. Türk22
  Çatköy mah - Dörtyol - Hatay
1940 📖 Çat
  Çat köy - Kangal (Deliktaş bucağı) - Sivas
1916h 📖 Çat
  Çat mz - Doğanşehir - Malatya
Eski adı: Gurmutlar
1902hb 📖 Çat
■ 35 haneli bir mezradır. Alevi-Sünni karışıktır. Mezradaki Alevi nüfus aslen Elbistan/Alhasuşağı Aşiretindendir ancak Kürtçeyi tamamen unutmuşlardır. alamut1
  Çat köy - Sincik - Adıyaman
1917h 📖 Çat
■ Türk Sünni Yerleşimi Antepli
  Çat köy - Refahiye (Çatalçam bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Çat
  Çat mah - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Çat
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Çat x - Ovacık - Tunceli
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Çat köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖 Çat
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Çat köy - Çamlıhemşin - Rize
E1900~a 📖 Dap տափ [ Erm "düzlük" ]
1876s 📖 Çat
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Çat ilçe - Çat - Erzurum
1902hb 📖 Öyüklü
1928 📖 Çat (idari bölge)
Sünni Türk yerleşimi
■ Asıl Çat köyü ilçe merkezinin birkaç km. kuzeyindedir. Osmanlı kullanımında Çateli/Çadeli ve Çatoğlu biçimleri görülür. İlçe merkezi ile 14 köy Türk, 9 yerleşim Alevi Zaza, geri kalan köylerin tümü ise Sünnü Kürt'tür. SN
  Yukarıçat x - Çat - Erzurum
1928 📖 Çat yk.
Kürt (Sünni) (Tanas) yerleşimi
  Aşağıçat x - Çat - Erzurum
1902hb 📖 Çat
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Çat ilçesine adını veren Aşağı ve Yukarı Çat köyleri baraj gölü altına kalmıştır. Yeni ilçe merkezi Höyük köyü mevkiinde kurulmuştur. SN
  Çat köy - Pervari - Siirt
1865h 📖 Çat
  Çatkösedağ köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 📖 Çatkösedağ
1912h 📖 Çat yk.
  Çatköy köy - Hanak - Ardahan
R1889 1928 📖 📖 Çat
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Alevi (Türk) (Dadalı) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km