Çat adında 22 yerleşim bulundu.
sırala 
  Çatköy mah - Seydişehir - Konya
1912hk: Çat
Alevi yerleşimi
  Çağlayan mah - Bozkır - Konya
1928: Çat
■ Eskiden Alevi olduğu söylenen köy halen şiddetle Sünnidir. SN
  Çat köy - Küre - Kastamonu
1928: Mas
  Çat köy - Ulukışla - Niğde
1476t: Çat
  Yeşilkent köy - Durağan - Sinop
1925h: Çat
  Çat köy - Gemerek - Sivas
1907hk: Çat
■ © 30.06.1862 Sivas Çit [Çat (?)] kazasında Koçkiri Aşireti'nin Boy Bey'i Kapı Mahmudi Kasım Ağa ile oğlunun muğayir-i hal ve harekatlarına dair... deyar heyran
■ Şu an köy statüsündeki 2 köy olan Kızılcaova, ve Sığırkuyrugu Çatköy’e bağlı mezra statüsündeydiler. Sonraki yıllarda yönetim Çerkesleri ve Bulgaristan göçmenlerini Çat köyüne iskan için yönlendirmiştir. Çerkezler köyde kalmayip başka bölgelere gitmişler; Bulgaristan göçmenlerinden 8-10 hane Çatta kalmışt Türk22
  Çatköy mah - Dörtyol - Hatay
1940: Çat
  Çat köy - Kangal (Deliktaş bucağı) - Sivas
1916h: Çat
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Çat mz - Doğanşehir - Malatya
Eski adı: Gurmutlar
1902hb: Çat
■ 35 haneli bir mezradır. Alevi-Sünni karışıktır. Mezradaki Alevi nüfus aslen Elbistan/Alhasuşağı Aşiretindendir ancak Kürtçeyi tamamen unutmuşlardır. alamut1
  Çat köy - Sincik - Adıyaman
1917h: Çat
  Çat x - Ovacık - Tunceli
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Çat köy - Çamlıhemşin - Rize
E1900~a: Dap տափ [ Erm "düzlük" ]
1876s: Çat
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Çat ilçe - Çat - Erzurum
1902hb: Öyüklü
1928: Çat (idari bölge)
■ Asıl Çat köyü ilçe merkezinin birkaç km. kuzeyindedir. Osmanlı kullanımında Çateli/Çadeli ve Çatoğlu biçimleri görülür. SN
■ İlçe merkezi ve 14* yerleşim Türktür, 9 yerleşim Alevi-Zaza, bir yerleşim ise Alevi-Zaza/Sünni Türk karışıktır. Geri kalan tüm yerleşimler Kürttür. Kürt yerleşimlerinden ise biri Alevidir. metonio
  Yukarıçat x - Çat - Erzurum
1928: Çat yk.
Kürd (Tanas) yerleşimi
  Aşağıçat x - Çat - Erzurum
1902hb: Çat
Kürd yerleşimi
■ Çat ilçesine adını veren Aşağı ve Yukarı Çat köyleri baraj gölü altına kalmıştır. Yeni ilçe merkezi Höyük köyü mevkiinde kurulmuştur. SN
■ Çat ilçesinin Aşağıçat ve Yukarıçat köylerinin nüfusunu oluşturan Tanas aşiretinin etnik kökeni henüz belirsizdir. Yalnızca bu iki köyde yaşayan aşiret Kürtçe ve Türkçe konuşmaktadır, ancak etnik âidiyet konusunda bu aşiret için henüz kesinlik getirilmemiştir. metonio
  Çat köy - Pervari - Siirt
1865h: Çat
  Çatköy köy - Hanak - Ardahan
R1889 1928: Çat
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Alevi (Türkmen) (Dadalı) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km