Çallı adında 7 yerleşim bulundu.
sırala 
  Çallı mah - Milas - Muğla
1911ht: Beşikdam
  Çallı köy - Sivas_M - Sivas
■ Türkmen (Elbeyli) yerleşimi metonio
■ Köyün tarihi eskilere dayanmakla birlikte Oğuzların, Bozok kolunun, Alkırevli boyunun, Elbeyli Türkmen Aşiretine mensupturlar ve 12. yüzyılda Halep üzerinden bugünkü topraklara gelip yerleşmişlerdir. Ayrıca aynı aşirete bağlı 42 köy vardır etrafında ve Türkiye'nin değişik yerlerinde ve Suriye'de bu aşirete bağlı yerleşim yerleri vardır. Türk22
  Çallı mah - Çarşıbaşı - Trabzon
1928k: Çallı
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
■ Köy halkı son iki yüzyılda Alevilikten Sünniliğe geçmiştir. Güvenç Abdal Ocağı kayıtlarında Çarşıbaşı-Akçaabat arasında Alevi geçmişi olan 14 köyden biridir. metonio
  Çallı köy - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
1928k: Pertük
E1902: Pertag [ Erm բերդակ "kalecik" ]
Kürd yerleşimi
  Çallı köy - Kağızman - Kars
E1900: Xar
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürd yerleşimi
■ 20. yy başında 55 hanede 382 Ermeni nüfusu vardı. SN
■ Posof muhaciri Ahıska Türkleri yerleşimi iken Kürtler halen nüfus çoğunluğuna sahiptir. metonio
■ Xar eski ismi değil, eski merkezidir. Merkezi önce Çallı'ya taşınmış ardından Xar mezrası Bayam Mahallesine bağlanmıştır. emjan


Grafik harita göster     haritada ara : km