Çallı adında 7 yerleşim bulundu.
sırala 
  Çallı mah - Burhaniye - Balıkesir
1928 📖 Çallı
  Çallı mah - Milas - Muğla
1911h 📖 Beşikdam
  Çallı köy - Sivas_M - Sivas
1933 📖 Çallı
Türkmen (Elbeyli) yerleşimi
  Çallı mah - Çarşıbaşı - Trabzon
1928 📖 Çallı
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
■ Köy halkı son iki yüzyılda Alevilikten Sünniliğe geçmiştir. Güvenç Abdal Ocağı kayıtlarında Çarşıbaşı-Akçaabat arasında Alevi geçmişi olan 14 köyden biridir. metonio
  Çallı köy - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
E1902 📖 Pertag [ Erm բերդակ "kalecik" ]
1556b 📖 Pertûk
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Çallı köy - Kağızman - Kars
E1902 📖 Xar
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. "Ahıska Türkü"/Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 20. yy başında 55 hanede 382 Ermeni nüfusu vardı. SN
■ Posof muhaciri Ahıska Türkleri yerleşimi iken Kürtler halen nüfus çoğunluğuna sahiptir. metonio
■ Çallıbayam mezrası da köy merkezi gibi karışık bir yerleşimdir. emjan


Grafik harita göster     haritada ara : km