Çal adında 21 yerleşim bulundu.
sırala 
  Çalı köy - Uzunköprü - Edirne
Y1922: Palioúri [ Yun ]
1901h: Çalıköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Çal mah - Manyas - Balıkesir
■ Alevi (Çepni) yerleşimi metonio
  Çal ilçe - Çal - Denizli
1665: Çal (idari bölge)
■ Çal idari birim adı, Demirci kasaba adıdır. SN
  Çal mah - Kandıra - Kocaeli
1928: Çal
  Çal köy - Eflani - Karabük
1928: Çal
■ Roma dönemine ait tümülüs mevcuttur. SN
  Çal köy - Alaca - Çorum
1925h: Yağlıçal
  Durupınar köy - Elazığ_M (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928: Çalo (mz) [ Kürd "çukur" ]
Türkmen (Bayat) yerleşimi
■ Köyü 1740'lerde Musul yöresinden gelip yerleşen Bayat Türkmenleri kurmuşlardır. Türk
  Çal mah - Düzköy - Trabzon
1928: Çal
yerleşimi
■ Köy halkının büyük bir bölümü Ağasar kökenli Çepnidir. metonio
  Çalı mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K2011: Çalê [ Kürd "çukur" ]
Kürd (Omeryan) yerleşimi
  Kaymaz mah Dokumacılar - Yusufeli - Artvin
2009a: Çala [ Gürc ç'ala "çayır" ]
  Çaybaşı mah Uzundere - Uzundere - Erzurum
1928: Cala [ Gürc Ç'ala (ჭალა) "çayır" ]
  Yukarıçalı köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928: Ürex yk.
E1900~a: Hürük yk. [ Erm ur'ek? "yukarı korucuk" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Doğruyol köy - Arpaçay (Doğruyol bucağı) - Kars
R1889 1928: Cala
1854h: Calisköy [ Gürc Çala (ჭალა) "çayır" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Esenkent köy - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
R1889 1928: Cala
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
■ Çıldır Arpaçay'daki Cala'dan ayırdetmek için 'Şüregel Cala'sı' adı kullanılır. SN
■ Cala (ჭალა), Gürcüce çayır demektir. meriç
  Çukurca ilçe - Çukurca - Hakkari
1928: Çal [ Kürd çalê "çukur" ]
S1840: Lizan
■ 20. yy başında yerleşimi.
■ Çal genel olarak Çukurca bölgesinin, Lizan ise kasabanın adıdır. 19. yy sonunda Süryanice ve Kürtçe konuşan Nasturi (Hıristiyan) ve Yahudi nüfusu vardı. SN
  Çalı köy - Doğubeyazıt (Suluçem bucağı) - Ağrı
E1918: Darik yk. [ ErmRus "Yukarı Darik (?)" ]
1901hb: Çalı
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Çalê (Çalı) köyünün, Elomılo, Gomık ve Eliyê Çipê isimli üç mezrası var. Mar(d)astan


Grafik harita göster     haritada ara : km