Çırmud adında 1 yerleşim bulundu.
  Yaylımlı mah - Aşkale - Erzurum
1928k: Çirmit
E1902: Çırmud [ Erm "su kanalı (bahçelerin sulanmasında kullanılan suyun duvar altından geçmesi için " ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km