137 Zazaca yer adı bulundu.
1 | 2
sırala 
  Korubaşı köy - Ulaş (Kavak bucağı) - Sivas
Zz: DewaPupî [ Zaza "Pupo köyü" ]
1928k: Tornik/Törnük [ Erm "kapıcık, geçit" ]
E1902: Tornig
■ 18. yy'da Elazığ'dan gelen İmam Rıza ocağına mensup Pup adlı kişi tarafından kurulduğu rivayet edilirse de, kastedilen mevcut köyün yeniden iskânı olmalıdır. SN
  Cevizlidere köy - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
1928k: Merxo [ Zaza merxo "mera, çayır" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmişken yeniden yerleşime açıldı. ■ Ermenice marx `çıra, her türlü çıralı ağaç` anlamında kullanılır. Zazaca merx `ardıç` eş kökenli olmalıdır. SN
  Söğütlü köy - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
Zz: Phezgewro [ Zaza "akkoyunlu (aş.)" ]
Zz: Viyaleke [ Zaza "söğütçük" ]
1912hk: Söğütlü
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Phezgewran, Seydanlılara bağlı Khew aşiretin alt koludur. asmen
  Isıtma köy - Ovacık - Tunceli
Zz: Heniospi [ Zaza "akpınar" ]
1928k: Isıtma
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Çalbaşı x - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
1925ht: Bırdo [ Zaza ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Büyükköy köy - Ovacık - Tunceli
Zz: DevaPil [ Zaza dewapil "büyükköy" ]
1925ht: B. Köy
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Paşadüzü köy - Ovacık - Tunceli
1925ht: Kodi [ Zaza kodê "çanak" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kuşluca x - Ovacık - Tunceli
1925ht: Deyrik [ Zaza dêrik "kilisecik" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Gözeler köy - Ovacık - Tunceli
Zz: ÇimêMunzur [ Zaza "Munzur gözeleri" ]
1901hb: Gözeler
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Sarıtosun köy - Ovacık - Tunceli
1925ht: Mıstikân/Mısdouşağı [ Zaza "Mustafalar (aş.)" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Aktaş köy - Ovacık (Karaoğlan bucağı) - Tunceli
1928k: Devêdevreş [ Zaza dewe dewreş "derviş köyü" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Akyayık köy - Ovacık - Tunceli
1925ht, 1946k: Solasan/Solhasan [ Zaza ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kızıltaş x - Hozat - Tunceli
Zz: Gewrasor [ Zaza "kızıltaş" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Yünlüce köy - Elazığ_M (Mollakendi bucağı) - Elazığ
1928k: Müri/Muri [ Zaza "armut?" ]
E1902: Muri
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köy halkı Romanya'dan gelen Türkler ile Gerger'den gelen Zazalar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Yarımkaya x - Ovacık - Tunceli
1928k, 1946k: Hemzik/Hamziuşağı [ Zaza "öz." ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Yoncalı köy - Ovacık - Tunceli
1946k: Ortinik [ Erm ortenik "bağlık?" ]
1925ht: Virtinik [ Zaza wertenik? "ortaca?" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Ortenik , zazaca ''ortaca'' manasında konulmuş da olunabilinir. Zazaca ''werte/orte'' türkçe ''orta'' sözcüğünden alıntıdır. oen
  Yoğunçam mz - Ovacık - Tunceli
1946k: Tillek [ Zaza tilek "tepecik" ]
  Doluküp köy - Tunceli_M (Çiçekli bucağı) - Tunceli
E1878, 1925ht: Merxo [ Zaza merxo "çayır" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Pınar köy - Tunceli_M - Tunceli
Zz: HeniyeDızdo [ Zaza "hırsız pınarı" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Çalkıran köy - Tunceli_M - Tunceli
Zz: Çolaheru [ Zaza "eşek çukuru" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Dilek köy - Tunceli_M (Sütlüce bucağı) - Tunceli
1928k: Siliç [ Zaza Sılezu "Süleymanoğulları" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Sıl: Süleyman, Zaene: doğmak, ''u/un'' oblik hal çoğul eki; Sılê zu < sılê zau(n) oen
  Balveren x - Ovacık - Tunceli
1928k: Kulikân [ Zaza qulilqan ]
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Dedeağaç köy - Tunceli_M (Sütlüce bucağı) - Tunceli
1925ht: Pilvank [ Zaza "büyük manastır" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1938'de katliama maruz kalan Pilvankan/Pilvenkan Zaza Alevi aşireti adını bu köyde ikamet eden dedelerden alır. SN
  Burmageçit köy - Tunceli_M (Çiçekli bucağı) - Tunceli
1928k: Şixzo [ Zaza "şeyh soyu" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  EskiGedik köy - Ovacık - Tunceli
1928k, 1946k: Biriman/Birimuşağı [ Zaza "aş." ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmişken yeniden yerleşime açıldı. SN
  Yalmanlar x - Ovacık - Tunceli
Kr: Abbasan [ Kürd "Abbaslar" ]
1946k: Kalanhöyük
1928k: Kalan [ Zaza qalan "dedeler" ]
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
■ Eski adı: Lirtik/Lertik. [Eski haritalarda Lertik burada değil daha güneyde Kutu Deresine yakın görünüyor? - SN] Manav
  Uzuntarla köy - Tunceli_M (Sütlüce bucağı) - Tunceli
1925ht: Heğavpil | Uzuntarla [ Zaza hegao pili "büyük tarla" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Şahsik köyüne bağlı Pağal (Paga'al), Hozmerek, Uzuntarla, Holosi Kalkundur mezraları 17.6.1954'te birleştirilerek Uzuntarla adıyla köy oldu. SN
  Sarıgül köy - Pülümür - Tunceli
Zz: Mezrakoyi [ Zaza "dağ mezrası" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Mezraları: Bakos, Harsuniye, Soxariye. SN
  Erdoğdu köy - Tunceli_M (Kocakoç bucağı) - Tunceli
Zz: PulêDewresu [ Zaza "dervişler tepesi" ]
1928k: Velikesan
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Gökçek köy - Tunceli_M (Sütlüce bucağı) - Tunceli
1925ht: Seyidxan [ Zaza seydîxan "seyit evi" ]
Eski adı: Kutudere
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Kutuderesi burada biten vadinin, Seyidhan ise dere ağzındaki yerleşimin adıdır. SN
■ Eski adı ve en çok bilinen adı Kutudere dir. caglar_ugur
  Bulgurcular köy - Mazgirt - Tunceli
1928k: İkizGermisi [ Zaza germisi "kaplıca" ]
E1878: Garmısi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Alacık köy - Tunceli_M (Sütlüce bucağı) - Tunceli
1946k: Taht
1928k: Roşnek [ Zaza rosnage/roşnage "aydınlık" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Zazaca 'Rosnage, Roşnage' Partçadan Ermeniceye geçmiş bir sözcük olabilir. asmen
  Boğalı köy - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
1901hb: Zimek [ Zaza "kuz yer, gölgelik" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Pülümür dahilinde Dzımag/Zımek adında iki yer olduğundan, burası Abbas Zımağı adıyla anılır. Diğeri için Közlüce köyüne bakınız. Ayrıca Hozat Çığırlı köyünün eski adı da Zımek'tir. SN
■ Zımek (Zaza ''güneş görmeyen yer'' ) oen
  Demirce x - Nazımiye - Tunceli
1928k: Dizik [ Zaza dizik "haydutçuk" ]
  Günlüce x - Nazımiye - Tunceli
1928k: Kalmam [ Zaza kalmem "dede" ]
■ Yöresel yerleşim adı Kal Mem'dir. Kal Mem adlı bölge halkı tarafından kutsal sayılan kişiden adını alır. Qizilbash
  Geriş köy - Nazımiye - Tunceli
Zz: Gerıse [ Zaza gerisê "dağbeli, geriş" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Akdik köy - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
Kr: Aynige
1925ht: Şeyxan [ Zaza "şeyhler" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Mezraları Aynıge (Akdik) ve Şixe (Şeyhan) yeni adı Akdik. M.Tornêğeyali
  Salkımözü köy - Pülümür (Dağyolu bucağı) - Tunceli
1928k: Bırastik [ Zaza bırastige/bıraştige "düzce" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kapıbaşı köy - Nazımiye - Tunceli
1928k: Dağiyan [ Zaza "eşkiyalar" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Ramazan köy - Nazımiye (Büyükyurt bucağı) - Tunceli
Kr: Remedan [ Zaza remeda? "verdi kaçtı" ]
1925ht: Ramazan
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Eski ismi: Remeda zaz '' verdi kaçtı'' veyahut bu civardaki köylülerin tarifi ile ramada ''rahmanverdi'' de olabilir bilginize. oen
  Karagöl x - Tunceli_m - Tunceli
1928k: Hengirvan [ Zaza "kovancılar?" ]
E1914: Hıngirvank
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Haydaran aşiretinin merkez köyü boşaltılarak tahrip edilmiştir. SN
■ Haydaran aşiretinin ana köylerinden biri asmen
  Beyce x - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
1928k: Piri [ Zaza piriye "köprü" ]
■ Piriye Zazacada "Pirlik" anlamına gelir. "Pırd" Köprü, bkz. "Pırodsur" 'Kırmızıköprü' asmen
  Bostanlı köy - Nazımiye (Dallıbahçe bucağı) - Tunceli
1928k: Panan [ Zaza phanu "yassılar" ]
■ Zeve adlı bir mezresi vardır. Kureyş Türbesinin burada bulunması ile ünlüdür. M.Tornêğeyali
■ Mezra: Aksakal (Hay), Altın (Zime), Bucaklı (Zeyve/Zeve), Kavşek (Mercarik), Oymataş (Derecekeran/Dereçakaran), Taşgeçit (Pul). Murat ÇELİK
  Efeağılı x - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
1946k: Varemiri [ Zaza WarêMiri "bey yaylası" ]
  Beytaşı köy - Nazımiye (Büyükyurt bucağı) - Tunceli
1928k: Delav [ Zaza delav "yalak" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Kürd dil-av = Pınar önlerinde hayvanların su içmesi için suni olarak oluşturulan gölcükler. yalcin
  Ayranlı köy - Nazımiye (Büyükyurt bucağı) - Tunceli
1928k: Keşkuvar [ Zaza "yeşilyayla" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Aşağıdoluca köy - Nazımiye (Dallıbahçe bucağı) - Tunceli
1928k: Xarik aş. [ Zaza xarik "eğrice" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Akyürek köy - Palu - Elazığ
1928k: Mehman [ Zaza "Mehmetler" ]
Zaza yerleşimi
  Karataş köy - Palu - Elazığ
1928k: Kadiyan [ Zaza "Kadirler" ]
Zaza yerleşimi
■ Kadiyan civar köylerde olduğu gibi(Mahman, Kasan, Xıdran, Alkadyan) zazaca aile büyüğünün ismin alarak oluşmuş bir yerdir. Kadılar değilde Kadirin Ailesi anlamına gelmektedir. zazaki
  YukarıDoluca köy - Nazımiye (Dallıbahçe bucağı) - Tunceli
1928k: Xarik yk. [ Zaza xarik "eğrice" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Armağan mz - Pülümür - Tunceli
1925ht: Xeyrkunet [ Zaza "armağan" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Derebük köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
1928k: Kulokomu [ Zaza gomê Quli ]
Zaza (Balaban) yerleşimi
■ Zazaca Gomê Quli, (eski adı Kulo Komu, Balaban aşireti köyü). M.Tornêğeyali
  Közlüce köy - Pülümür - Tunceli
1946k: Zımak
1518t, 1928k: Zımag (başka yer) [ Zaza dzımag ծմակ "kuz yer, gölgelik" ]
■ Kısmen Alevi (Zaza) yerleşimi
■ Eski köy terk edilip 2 km kadar güneye taşınmıştır. Pülümür ilçesinde kısmen Türk nüfusu olan tek köydür. SN
  Sarıyayla köy - Nazımiye (Büyükyurt bucağı) - Tunceli
1928k: Civarik/Cıvarık [ Zaza civarik "yayla" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Hormek aşiretinin merkez köyü ve Dr. Şivan adıyla tanınan Sait Kırmızıtoprak'ın doğum yeridir. SN
  Çevrecik köy - Arıcak - Elazığ
1946k: Vüşküla
1928k: Veşkola [ Zaza Wişkla "kurudere" ]
  Günkondu köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928k: Kaşan [ Zaza kaşon "inişler" ]
  Sırmalıova köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928k: Abdelan [ Zaza "Abdallar" ]
  Kuyular mah - Hani - Diyarbakır
1928k: NeribiAğan [ Zaza "Nirib (aş.) ağalar köyü" ]
Zaza (Niribi) yerleşimi
■ Hani ilçesinde bulunan altı Nerib/Nirib köyü, adlarını Nerib/Nirib dağından alır. Asur kaynaklarında MÖ 13. yy'dan itibaren zikredilen Nirbu/Nirbi beyliğiyle bu isim arasında bağlantı kurulabilir. SN
■ Diyarbakır'a bağlı Hani (Hêni) ilçesinin kuzeyinde bulunan Nêrıb dağı, Nêrıb düzü, Nêrıb toprağı ve birçok köy adını Nirbiler'den (Nirbolar'dan) almıştır. Nêribij
■ © »»» 27.09.1902 Katl maddesinden maznun Lice'ye tabi Nerib-i Ulya karyesinden Gafur oğlu Osman ile Hasan b. Ahmed Sadun'un Nerib Agan karyesine iltica etmeleri üzerine maktullerin yakınlarının bu köye saldırdıkları deyar heyran
  Doludere köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928k: Tinik [ Zaza "ıssıca" ]
  Dikpınar köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928k: Haciyan [ Zaza Hajîyon "hacılar" ]
  Çaybaşı köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
Zz: RoyêMelekan [ Zaza "Mollalar Çayı" ]
Zaza yerleşimi
  Abacılar mah - Hani - Diyarbakır
1928k: NeribiÇulagan [ Zaza "Nirib (aş.) çulhalar" ]
Zaza (Niribi) yerleşimi
■ © 26.05.1835 Egil Kazası'nda Nirip Aşireti'nden işe yarayanlarından 98 neferin Said Kavas'la gönderdiğine ve serasker paşaya bil-ifade işe yarayacaklarına dair. deyar heyran
■ Zazakî (Kirdkî): Nêribê Çulagan/Çulagan (Okunuşu: Nêrıbê Çulagan/Çulagon). Türkçe anlamı: Çulhalar Köyü. Çulag: çulha, dokumacı, abacı anlamlarına gelir. Köyün Türkçe ismi de buradan tercüme edilmiştir. Nêribij
  Servi bld - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1941ha: Tinîk | Sivan
1736d, 1928k: Sîvan (idari bölge) [ Zaza ]
■ Sîvan nahiyesi Osmanlı döneminden beri mevcuttur. Servi mezrası 1955'te Zimag/Bahçearası köyünden ayrıldı; 1957'de nahiye merkezi, 1989'da belde oldu. SN
■ © 11.05.1736 Palu sancağının Sîvan nahiyesindeki Alaeddin köyünde bulunan cevherin Ergani cevherleriyle birleştirildiği takdirde... deyar heyran
  Yeniçevre köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928k: Xalveliyan [ Zaza xalweliyan "Velidayılar" ]
  Sarıbudak köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928k: Melekan/Milkan [ Zaza "mollalar" ]
  Dedebağı köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928k: Şeyxismailan [ Zaza Şêxsimayîlon "Şahismailler" ]
  Yelesen köy - Bingöl_M - Bingöl
1928k: Kuriman [ Zaza kuermon? "dağlılar" ]
Zaza yerleşimi
■ Kuermu (Kur-mun) Dağ başında yaşayanlar anlamında Zazaca bir kelimedir. Zaza yerleşim yeridir. xesar
  Kavaklı köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
E1900~: Xarabe [ Zaza xiraba "ören" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çukur mah - Hani - Diyarbakır
1928k: NeribiYusufan [ Zaza "Nirib (aş.) Yusuflar köyü" ]
Zaza (Niribi) yerleşimi
■ Nêribê Şeynon (Nêribê Şeynan) merkezi. Zazakî (Kirdkî): Nêribê Wisifon/Yusufon (Okunuşu: Nêrıbê Wısıfon/Yusufon) Nêribij
■ © »»» 13.11.1860 1- Eğil kazası Nerib köyü eşkiyasından, Hani kasabasında mutavattın Ermenilerle, kilisenin eşyalarını çalanların yakalanıp muhakeme edilmeleri. deyar heyran
  Yaydere köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928k: Şellihaydan [ Zaza Şellê Heydon "Haydarlar çayırı" ]
  Aktoprak köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928k: Villik + Gaviran [ Zaza vilik "gülceğiz" ]
  Ortaköy köy - Bingöl_M - Bingöl
Zz: DewaMiyunin [ Zaza "ortaköy" ]
  Direkli köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
Zz: Wişkçir [ Zaza "kuruçeşme" ]
1928k: Vişkiçur
  Aşağıköy köy - Bingöl_M - Bingöl
Zz: DewaCerên [ Zaza "aşağıköy" ]
1928k: Aşağıköy
Zaza yerleşimi
■ Aşağıköy-Şaban-Ortaköy-Yelesen köylerinin olduğu bölgenin adı Poeğ'dir. Poeğ (Poğ) Ermenice "boğaz" demek olup, bölgenin coğrafi özellikleri ile uyum gösterir. xesar
  Döşekkaya köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1941ha: Lehistan?
1928k: Mahmudan [ Zaza mehmûdon "Mahmutlar" ]
  Hani ilçe - Hani - Diyarbakır
E1912: Hayni
1819d: Heni [ Zaza hêni "çeşme" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kısmen Zaza yerleşimi
■ © 18.11.1819 Diyarbekir'e tabi Hani kazası ahalisinden Timur ve Eğil kazası kurasından Delilbaşı Tirkanlıoğlu Mehmed nam şakilerin... deyar heyran
■ Hani merkezdeki halkın % 70 i Zaza'dır. Ancak bölgede yerleşik olan Zaza toplumunun büyük çoğunluğu Kürtleşmiştir. Köylerinde Kürtçe ve Zazaca konuşulur. Türk
■ Forschungen über die Kurden und die iranischen Nordchaldäer / von Peter Lerch Kurdische Texte mit deutscher Übersetzung Lerch, Peter Ivanovic St. Petersburg, 1857 Zazaca ilk derleme olan eserde sayfa 60{ H'yeni }olarak geçmektedir. Bölge halkı "Yeni" olarak telefuz etmektedir . Yeni Zazaca da;Kaynak su,Pınar, Göze Arapça "Ayn " sözünden Burak
  Çamlıyurt köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928k: Xodi/Xodan [ Zaza "otlaklar" ]
  Topçular mah - Hani - Diyarbakır
1928k: NeribiTopalan [ Zaza "Nirib (aş.) topallar köyü" ]
Zaza (Niribi) yerleşimi
■ Zazakî (Kirdkî): Nêribê Topalon (Nêrıbê Topalon) Nêribij
  Üçgül köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928k: Hasenan/Hesenan [ Zaza "Hasanlar" ]
  Kaledibi mah - Hani (Servi bucağı) - Diyarbakır
1928k: Seyar [ Zaza Sayêre "elmalı" ]
■ Daha önce Palu'ya bağlı iken Bingöl Genç ilçesine, sonra Diyarbakır'a bağlandı. SN
  Alibir köy - Bingöl_M - Bingöl
1928k: Alipir
E1912: Alpiran [ Zaza "Alidedeler" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Yelkaya köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928k: Gulikan [ Zaza gulikan/gulikon "güllüce" ]
  Alıncık köy - Bingöl_M - Bingöl
1928k: Dügernan [ Zaza duernu "gömüler" ]
Zaza (Az) yerleşimi
  Karcı köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928k: Gayd [ Zaza ğêyd "sulakyer" ]
  Altınışık köy - Bingöl_M - Bingöl
1928k: Binziyar [ Zaza binêziyar "ziyaret-altı" ]
Zaza (Az-Kejan) yerleşimi
■ İsmini köyün arkasındaki yüksek tepenin üst tarafında bulunan Ziyaretten almaktadır. xesar
■ Aşiret olarak Bingöl ün zaza en büyük aşiretidirler. Bu aşireti Bukan, Bürkük, Buyankara ve Bürlükkara aileleri oluşturmaktadır. (Bukan - Bürkük) aynı aile amca, dayı çocuklarından oluşmaktadırlar Bukan
  Akdurmuş köy - Bingöl_M - Bingöl
1928k: Güldar [ Zaza guldar "gülağacı" ]
  Aşağıakpınar köy - Bingöl_M - Bingöl
Zz: Wuiswu [ Zaza "Yusuf" ]
1928k: Akpınar aş.
Zaza yerleşimi
  Çiçekyayla köy - Bingöl_M - Bingöl
1928k: Vilvare [ Zaza Vilwarê "çiçekliyayla" ]
  Ardıçtepe köy - Bingöl_M - Bingöl
1928k: Kemalan aş. + yk. [ Zaza "Kemaller" ]
  Ormanardı köy - Bingöl_M - Bingöl
1928k: Dodan [ Zaza "dudular" ]
Zaza yerleşimi
■ Zazaca Duedu. Dodan veya Dodikan Aşiretiyle bir ilgisi olmayıp ismini İbibik Kuşundan almaktadır. xesar
  Güveçli köy - Bingöl_M - Bingöl
1928k: Velan [ Zaza Welon "Veliler" ]
Zaza yerleşimi
■ Zazaca adı Sını-Welun'dur. İki köyden oluşmaktadır. Sinan ve Veli adındaki iki kardeşten ismini almaktadır. xesar
  Gökçe mah - Lice (Kayacık bucağı) - Diyarbakır
1928k: Zara/Zerra [ Zaza zerra "sarılar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km