113 Zazaca yer adı bulundu.
1 | 2
sırala 
  Korubaşı köy - Ulaş (Kavak bucağı) - Sivas
Z2010: Dewa Pupî [ Zaza "Pupo köyü" ]
1928 K: Tornik/Törnük [ Erm "kapıcık, geçit" ]
E1900 Epr II.47: Tornig
■ 18. yy'da Elazığ'dan gelen İmam Rıza ocağına mensup Pup adlı kişi tarafından kurulduğu rivayet edilirse de, kastedilen şey varolan köyün yeniden iskânı olmalıdır. SN
  Söğütlü köy - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
Z2010: Phezgewro [ Zaza "akkoyunlu (aş.)" ]
Z2010: Viyaleke [ Zaza "söğütçük" ]
1914 Kiep: Söğütlü
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Phezgewran, Seydanlılara bağlı Khew aşiretin alt koludur. asmen
  Isıtma köy - Ovacık - Tunceli
Z2010: Heniospi [ Zaza "akpınar" ]
1928 K: Isıtma
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Büyükköy köy - Ovacık - Tunceli
Z2010: Deva Pil [ Zaza dewapil "büyükköy" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Paşadüzü köy - Ovacık - Tunceli
1901, 1928 UK, K: Kodi [ Zaza kodê "çanak" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Balveren mz - Ovacık - Tunceli
1928 K: Kulikan [ Zaza kulîlkan "çiçekler" ]
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Gözeler köy - Ovacık - Tunceli
Z2010: Çimê Munzur [ Zaza "Munzur gözeleri" ]
1901, 1928 UK, K: Gözeler
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Sarıtosun köy - Ovacık - Tunceli
1946 MYK: Mıstouşağı
1928 K: Mıstıkan [ Zaza mistikan "Mustafalar" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Aktaş köy - Ovacık (Karaoğlan bucağı) - Tunceli
1928 K: Devêdevreş [ Zaza dewe dewreş "derviş köyü" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Akyayık köy - Ovacık - Tunceli
1946 MYK: Solhasan [ Zaza ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kızıltaş x - Hozat - Tunceli
1927 EH: KırmızıMezrea
Z1990: Gevrasur [ Zaza gewrasor "kızıltaş" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Yünlüce köy - Elazığ_M (Mollakendi bucağı) - Elazığ
1928 K: Müri/Muri [ Zaza "armut?" ]
E1900 Epr: Muri
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yarımkaya köy - Ovacık - Tunceli
1946 MYK: Hamziuşağı
1928 K: Hemzik [ Zaza "öz." ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Yoğunçam mz - Ovacık - Tunceli
1946 MYK: Tillek [ Zaza tilek "tepecik" ]
  Pınar köy - Tunceli_M - Tunceli
Z2010: Heniye Dızdo [ Zaza "hırsız pınarı" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Çalkıran köy - Tunceli_M - Tunceli
Eski adı: Çola heru [ Zaza "eşek çukuru" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Dilek köy - Tunceli_M (Sütlüce bucağı) - Tunceli
1928 K: Siliç [ Zaza Sılezu "Süleymanoğulları" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Sıl: Süleyman, Zaene: doğmak, ''u/un'' oblik hal çoğul eki; Sılê zu < sılê zau(n) oen
  Dedeağaç köy - Tunceli_M (Sütlüce bucağı) - Tunceli
1928 K: Pilvenk [ Zaza "büyük manastır" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1938'de katliama maruz kalan Pilvankan/Pilvenkan Zaza Alevi aşireti adını bu köyde ikamet eden dedelerden alır. SN
  Çıralı köy - Tunceli_M (Sütlüce bucağı) - Tunceli
Kr: Bor [ Zaza "boş tarla" ]
1928 K: Gini
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  EskiGedik köy - Ovacık - Tunceli
1946 MYK: Birman
1928 K: Birimuşağı [ Zaza biriman "aş." ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmişken yeniden yerleşime açıldı. SN
  Yalmanlar mz - Ovacık - Tunceli
1946 MYK: Kalanhöyük
1928 K: Kalan [ Zaza qalan "dedeler" ]
Eski adı: Abbasan [ Kürd abbasan "öz." ]
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
■ Eski adı: Lirtik/Lertik. [Eski haritalarda Lertik burada değil daha güneyde Kutu Deresine yakın görünüyor? - SN] Manav
  Uzuntarla köy - Tunceli_M (Sütlüce bucağı) - Tunceli
1928 K: Pagal
1928 K: Hegavpil [ Zaza hegao pili "büyük tarla" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Şahsik köyüne bağlı Pağal (Paga'al), Hozmerek, Uzuntarla, Holosi Kalkundur mezraları 17.6.1954'te birleştirilerek Uzuntarla adıyla köy oldu. SN
  Sarıgül köy - Pülümür - Tunceli
Z2011: Mezrakoyi [ Zaza "dağ mezrası" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Mezraları: Bakos, Harsuniye, Soxariye. SN
  Karagöz x - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
1946 MYK: Kürk
1901, 1928 UK, K: Gürk/Görk [ Zaza gurk ]
  Bulgurcular köy - Mazgirt - Tunceli
1946 MYK: Germisi
1928 K: İkiz Germisi [ Zaza germisi "kaplıca" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Alacık köy - Tunceli_M (Sütlüce bucağı) - Tunceli
1946 MYK: Taht
1928 K: Roşnek [ Zaza roşnek "aydınlık" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Zazaca 'Rosnage, Roşnage' Partçadan Ermeniceye geçmiş bir sözcük olabilir. asmen
  Boğalı köy - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
Z2011: ZımagaAbasu [ Zaza "Abbaslar gölgeliği" ]
1901, 1928 UK, K: Zimak [ Erm dzımag ծմակ "kuz yer, gölgelik" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Pülümür dahilinde Dzımag/Zımek adında iki yer olduğundan, burası Abbas Zımağı adıyla anılır. Diğeri için Közlüce köyüne bakınız. Ayrıca Hozat Çığırlı köyünün eski adı da Zımek'tir. SN
■ Zımek (Zaza ''güneş görmeyen yer'' ) oen
  Demirce x - Nazımiye - Tunceli
1928 K: Dizik [ Zaza dizik "haydutçuk" ]
  Kırmızıköprü köy - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
Z2011: Pırdosur [ Zaza "kızılköprü" ]
1928 K: Mezra
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Eskiden Dereboyu (Danzik) köyünde olan bucak merkezi 1970'li yıllarda Mezra köyüne taşındı ve Kırmızıköprü adı verildi. SN
  Akdik köy - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
Kr: Aynige [ Zaza "pınarcık" ]
1928 K: Şeyxan/Şîxan [ "şeyhler" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Mezraları Aynıge (Akdik) ve Şixe (Şeyhan) yeni adı Akdik. M.Tornêğeyali
  Günlüce x - Nazımiye - Tunceli
1928 K: Kalmam [ Zaza kalmem "ata, dede" ]
1901 UK: Kalamun
■ Yöresel yerleşim adı Kal Mem'dir. Kal Mem adlı bölge halkı tarafından kutsal sayılan kişiden adını alır. Qizilbash
  Geriş köy - Nazımiye - Tunceli
Z2010: Gerıse [ Zaza gerisê "dağbeli, geriş" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Salkımözü köy - Pülümür (Dağyolu bucağı) - Tunceli
1928 K: Bırastik [ Zaza bırastige/bıraştige "düzce" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Efeağılı x - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
Z2011: WarêMiri [ Zaza "bey yaylası" ]
1946 MYK: Varemiri
  Bostanlı köy - Nazımiye (Dallıbahçe bucağı) - Tunceli
1928 K: Panan [ Zaza phanu "yassılar" ]
■ Zeve adlı bir mezresi vardır. Kureyş Türbesinin burada bulunması ile ünlüdür. M.Tornêğeyali
  Beyce x - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
1928 K: Piri [ Zaza piriye "köprü" ]
  Akyürek köy - Palu - Elazığ
1928 K: Mehman [ Zaza "Mehmetler" ]
Zaza yerleşimi
  Karataş köy - Palu - Elazığ
1928 K: Kadiyan [ Zaza "Kadirler" ]
Zaza yerleşimi
■ Kadiyan civar köylerde olduğu gibi(Mahman, Kasan, Xıdran, Alkadyan) zazaca aile büyüğünün ismin alarak oluşmuş bir yerdir. Kadılar değilde Kadirin Ailesi anlamına gelmektedir. zazaki
  Armağan mz - Pülümür - Tunceli
Z2011: Xêrkunet [ Zaza "armağan" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Önceleri Yarbaşı köyüne, sonra Dağyolu köyüne bağlanmıştır. SN
  Derebük köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
1928 K: Kulokomu [ Zaza gomê Quli ]
Zaza (Balaban) yerleşimi
■ Zazaca Gomê Quli, (eski adı Kulo Komu, Balaban aşireti köyü). M.Tornêğeyali
  Yarbaşı köy - Pülümür (Dağyolu bucağı) - Tunceli
1928 K: Yarbaşı
Eski adı: Gerişê [ Zaza "dağ" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Zazaca Yarbaşiye. Mezreleri: Vıroz (Veroz), Temt, Güzku, Temto-Korek, Xanu, Thas, Biçin. M.Tornêğeyali
  Çevrecik köy - Arıcak - Elazığ
1946 MYK: Vüşküla
1928 K: Veşkola [ Zaza Wişkla "kurudere" ]
  Günkondu köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 K: Kaşan [ Zaza kaşon "inişler" ]
  Kuyular bld - Hani - Diyarbakır
1928 K: Neribi Ağan [ Zaza "Nirib (aş.) ağalar köyü" ]
Zaza (Niribi) yerleşimi
■ Hani ilçesinde bulunan altı Nerib/Nirib köyü, adlarını Nerib/Nirib dağından alır. Asur kaynaklarında MÖ 13. yy'dan itibaren zikredilen Nirbu/Nirbi beyliğiyle bu isim arasında bağlantı kurulabilir. SN
■ Diyarbakır'a bağlı Hani (Hêni) ilçesinin kuzeyinde bulunan Nêrıb dağı, Nêrıb düzü, Nêrıb toprağı ve birçok köy adını Nirbiler'den (Nirbolar'dan) almıştır. Nêribij
■ © »»» 27.09.1902 Katl maddesinden maznun Lice'ye tabi Nerib-i Ulya karyesinden Gafur oğlu Osman ile Hasan b. Ahmed Sadun'un Nerib Agan karyesine iltica etmeleri üzerine maktullerin yakınlarının bu köye saldırdıkları deyar heyran
  Doludere köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 K: Tinik [ Zaza "ıssıca" ]
  Dikpınar köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 K: Haciyan [ Zaza Hajîyon "hacılar" ]
  Çaybaşı köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
Z2010: Royê Melekan [ Zaza "Mollalar Çayı" ]
Zaza yerleşimi
  Abacılar köy - Hani - Diyarbakır
1928 K: Neribi Çolakan [ Zaza "Nirib (aş.) çolaklar köyü" ]
Zaza (Niribi) yerleşimi
■ © 26.05.1835 Egil Kazası'nda Nirep Aşireti'nden işe yarayanlarından 98 neferin Said Kavas'la gönderdiğine ve serasker paşaya bil-ifade işe yarayacaklarına dair. deyar heyran
■ Zazakî (Kirdkî): Nêribê Çulagan/Çulagan (Okunuşu: Nêrıbê Çulagan/Çulagon). Türkçe anlamı: Çulhalar Köyü. Çulag: çulha, dokumacı, abacı anlamlarına gelir. Köyün Türkçe ismi de buradan tercüme edilmiştir. Nêribij
  Servi bld - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1941 US: Tinîk * Sivan
1736, 1928 K: Sîvan (idari bölge) [ Zaza ]
■ Sîvan nahiyesi Osmanlı döneminden beri mevcuttur. Servi mezrası 1955'te Zimag/Bahçearası köyünden ayrıldı; 1957'de nahiye merkezi, 1989'da belde oldu. SN
■ © 11.05.1736 Palu sancağının Sîvan nahiyesindeki Alaeddin köyünde bulunan cevherin Ergani cevherleriyle birleştirildiği takdirde... deyar heyran
  Sarıbudak köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 K: Melekan/Milkan [ Zaza "mollalar" ]
  Dedebağı köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 K: Şeyxismailan [ Zaza Şêxsimayîlon "Şahismailler" ]
  Yelesen köy - Bingöl_M - Bingöl
1928 K: Kuriman [ Zaza kuermon? "dağlılar" ]
Zaza yerleşimi
■ Kuermu (Kur-mun) Dağ başında yaşayanlar anlamında Zazaca bir kelimedir. Zaza yerleşim yeridir. xesar
  Kavaklı köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
E1900 K: Xarabe [ Zaza xiraba "ören" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çukur köy - Hani - Diyarbakır
1928 K: Neribi Yusufan [ Zaza "Nirib (aş.) Yusuflar köyü" ]
Zaza (Niribi) yerleşimi
■ Nêribê Şeynon (Nêribê Şeynan) merkezi. Zazakî (Kirdkî): Nêribê Wisifon/Yusufon (Okunuşu: Nêrıbê Wısıfon/Yusufon) Nêribij
■ © »»» 13.11.1860 1- Eğil kazası Nerib köyü eşkiyasından, Hani kasabasında mutavattın Ermenilerle, kilisenin eşyalarını çalanların yakalanıp muhakeme edilmeleri. deyar heyran
  Yaydere köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 K: Şellihaydan [ Zaza Şellê Heydon "Haydarlar çayırı" ]
  Aktoprak köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 K: Villik maa Gaviran [ Zaza vilik "gülceğiz" ]
  Ortaköy köy - Bingöl_M - Bingöl
Z2010: Dewa Miyunin [ Zaza "ortaköy" ]
  Direkli köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
Z2010: Wişkçir [ Zaza "kuruçeşme" ]
1928 K: Vişkiçur
  Aşağıköy köy - Bingöl_M - Bingöl
Z2010: Dewa Cerên [ Zaza "aşağıköy" ]
1928 K: Aşağıköy
Zaza yerleşimi
■ Aşağıköy-Şaban-Ortaköy-Yelesen köylerinin olduğu bölgenin adı Poeğ'dir. Poeğ (Poğ) Ermenice "boğaz" demek olup, bölgenin coğrafi özellikleri ile uyum gösterir. xesar
  Döşekkaya köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1941 US: Lehistan?
1928 K: Mahmudan [ Zaza mehmûdon "Mahmutlar" ]
  Hani ilçe - Hani - Diyarbakır
E1910 HSH: Hayni
1819: Hani [ Zaza hêni "çeşme" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kısmen Zaza yerleşimi
■ © 18.11.1819 Diyarbekir'e tabi Hani kazası ahalisinden Timur ve Eğil kazası kurasından Delilbaşı Tirkanlıoğlu Mehmed nam şakilerin... deyar heyran
■  Hani merkezdeki halkın % 70 i Zaza'dır. Ancak bölgede yerleşik olan Zaza toplumunun büyük çoğunluğu Kürtleşmiştir. Köylerinde Kürtçe ve Zazaca konuşulur. Türk
  Çamlıyurt köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 K: Xodi/Xodan [ Zaza "otlaklar" ]
  Topçular köy - Hani - Diyarbakır
1928 K: Neribi Topalan [ Zaza "Nirib (aş.) topallar köyü" ]
Zaza (Niribi) yerleşimi
■ Zazakî (Kirdkî): Nêribê Topalon (Nêrıbê Topalon) Nêribij
  Kaledibi köy - Hani (Servi bucağı) - Diyarbakır
1928 K: Seyar [ Zaza Sayêre "elmalı" ]
■ Daha önce Palu'ya bağlı iken Bingöl Genç ilçesine, sonra Diyarbakır'a bağlandı. SN
  Alibir köy - Bingöl_M - Bingöl
Z2010: ˤAlbêron
1928 K: Alipir
E1900 HSH: Alpiran [ Zaza "Alidedeler" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Alıncık köy - Bingöl_M - Bingöl
1928 K: Dügernan [ Zaza duernu "gömüler" ]
Zaza (Az) yerleşimi
  Karcı köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 K: Gayd [ Zaza ğêyd "sulakyer" ]
  Altınışık köy - Bingöl_M - Bingöl
1928 K: Binziyar [ Zaza binêziyar "ziyaret-altı" ]
Zaza (Az-Kejan) yerleşimi
■ İsmini köyün arkasındaki yüksek tepenin üst tarafında bulunan Ziyaretten almaktadır. xesar
■ Aşiret olarak Bingöl ün zaza en büyük aşiretidirler. Bu aşireti Bukan, Bürkük, Buyankara ve Bürlükkara aileleri oluşturmaktadır. (Bukan - Bürkük) aynı aile amca, dayı çocuklarından oluşmaktadırlar Bukan
  Akdurmuş köy - Bingöl_M - Bingöl
1928 K: Güldar [ Zaza guldar "gülağacı" ]
  Aşağıakpınar köy - Bingöl_M - Bingöl
Z2010: Wuiswu [ Zaza "Yusuf" ]
Zaza yerleşimi
  Çiçekyayla köy - Bingöl_M - Bingöl
1928 K: Vilvare [ Zaza Vilwarê "çiçekliyayla" ]
  Ormanardı köy - Bingöl_M - Bingöl
1928 K: Dodan [ Zaza "dudular" ]
Zaza yerleşimi
■ Zazaca Duedu. Dodan veya Dodikan Aşiretiyle bir ilgisi olmayıp ismini İbibik Kuşundan almaktadır. xesar
  Güveçli köy - Bingöl_M - Bingöl
1928 K: Velan [ Zaza Welon "Veliler" ]
Zaza yerleşimi
■ Zazaca adı Sını-Welun'dur. İki köyden oluşmaktadır. Sinan ve Veli adındaki iki kardeşten ismini almaktadır. xesar
  Gökçe köy - Lice (Kayacık bucağı) - Diyarbakır
1928 K: Zara/Zerra [ Zaza zerra "sarılar" ]
Kürd yerleşimi
  Yayla köy - Genç (Yayla bucağı) - Bingöl
Z2010: Warê Merge
1928 K: Veramik [ Zaza "çayıryayla" ]
■ 1938'den önce bir dönem Genç ilçe merkezi idi. Daha sonra ilçe merkezi Darahini köyüne taşındı. SN
  Doğanca köy - Genç - Bingöl
1928 K: Çemihini
E1900: Çımahen [ Zaza çimê hênî "pınarbaşı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Genç ilçe - Genç - Bingöl
1928 K: Darahini
Z2010: Darahêni [ Zaza ]
1928 K: Genç (başka yer) [ Erm kants "hazine, gömü" ]
Zaza yerleşimi
■ Genc ilçe merkezi 1936'da Darahêni köyüne taşınmıştır. İlçeye adını veren tarihi Genc kasabası halen metruktur. SN
■ Tarihî Genc (resmi isim: Kale), coğrafi konum olarak Darahênî’den 30 km doğuda ve bugünki Solhan-Genç ilçe sınırının üzerinde Murat nehrinin kıyısında bulunmaktadir. Fakat Şeyh Sait olayları sırasında Genc bir şehir olarak kullanılamayacak duruma gelmiş ve neredeyse haritadan silinmiştir. * Kelimenin köken olarak bir Irani dilden geldigi aciktir. Pehlevi dilinde "gömü" anlamına gelen Ganc, Irani dillerinin konusuldugu bircok cografyada yer ad olarak mevcuttur. Şerefname ve Seyahatname'de Ginc/Genc'in mimari, siyasi, sosyolojik ve demografik yapisi ayrintili bir sekilde anlatilmaktadir. Vahdet
■ Genç'in nüfusunun tamamı sünnî ve zazadır. Sadece sonradan ilçeye yerleşmiş birkaç kurmanç aile vardır. Laverli
  Yeniyazı köy - Genç (Yayla bucağı) - Bingöl
1928 K: Botyan [ Zaza Buêtyon "Botîyan/Botikan (aş.) " ]
  Sürekli köy - Genç - Bingöl
1928 K: Diyarbük [ Zaza Dîyarê Buk "gelinciktepe" ]
  Çaytepe bld - Genç (Söğütlü bucağı) - Bingöl
1936: Valir * Ardaşin [ Erm ardaşén "tarlaköy" ]
1928 K: Valir [ Zaza valêr "söğütlü" ]
1968 K2: Söğütlü (idari bölge)
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Söğütlü nahiyesi merkezi idi. SN
  Gökçeli köy - Bingöl_M (Ağaçeli bucağı) - Bingöl
1928 K: Talvara [ Zaza talware "acı yayla?" ]
E1900: Tal
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Dilektaşı köy - Genç (Söğütlü bucağı) - Bingöl
1928 K: Muradan [ Zaza muradon "Muratlar" ]
  Yenidal köy - Solhan - Bingöl
1928 K: Aşiretsolxan
Eski adı: Cirikivankan [ Zaza "manastırderesi" ]
Zaza yerleşimi
■ 21 mezradan oluşan geniş bir köydür. 7. yy'dan önce Erm Tsünagerd/Yun Sonokerta, daha sonra Borbes/Porpes adıyla anılan kent şimdi Eskiköy denilen yerdedir. SN
  Doğanevler köy - Genç (Yenisu bucağı) - Bingöl
1928 K: Şirnan [ Zaza şernon "aş." ]
  Zeyrek köy - Kulp (Ağaçlı bucağı) - Diyarbakır
1928 K: Zeyrek [ Zaza sêrek "bir kuş türü" ]
  Binekli köy - Genç (Yenisu bucağı) - Bingöl
1928 K: Xilbaşan [ Zaza xilê başon ]
Zaza (Tawz) yerleşimi
  Mutluca köy - Solhan - Bingöl
1928 K: Mezre Melekan [ Zaza melekan "Mollalar" ]
  Yenisu köy - Genç (Yenisu bucağı) - Bingöl
1928 K: Nederan [ Zaza nedaran "yoksullar" ]
Osm: Tavz (idari bölge) [ Zaza tawz "aş." ]
Zaza (Tawz) yerleşimi
■ Aşiret ve bölge adı olan Tavz/Tawz, bazen merkez köy (Nederan) için de kullanılır. SN
  Bozkanat köy - Solhan (Yenibaşak bucağı) - Bingöl
1928 K: Dorni [ Zaza duerni ]
Zaza yerleşimi
  Hazarşah köy - Solhan - Bingöl
1928 K: Hezarşah [ Zaza "binsevinç??" ]
  Elmagünü köy - Genç (Yenisu bucağı) - Bingöl
1928 K: Memedan [ Zaza mehmedon "Mehmetler" ]
  Sarmakaya köy - Genç (Yenisu bucağı) - Bingöl
1928 K: Güleyan [ Zaza Gulayon ]
1936: Canut (idari bölge)
Zaza (Tawz) yerleşimi
■ 1936'da kurulan Canut/Yenisu nahiyesi merkezi idi. SN
  Sülünkaş köy - Solhan (Yenibaşak bucağı) - Bingöl
1928 K: Omeran [ Zaza wımeron "Ömerler" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km