318 Luvice yer adı bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 4
sırala 
  Karamenderes neh - Aa - Çanakkale
Y-600: Skámandros [ Luw ]
■ Troya yakınında denize dökülen Skámandros nehri Homeros'ta çok sık anılır. Roma/ döneminde kaydedilen Skamandros `kazası` şimdiki Ezine-Akköy yöresinde olmalıdır. SN
  Behramkale köy - Ayvacık - Çanakkale
1487a: Behram
Y-446: Assós [ Luw ]
■ Aristoteles'in MÖ 347'de Assos hükümdarı Hermias'ın davetiyle bu kente geldiği ve Hermias'ın kızıyla evlendiği bilinir. SN
■ Bizans İmparatorunun hizmetinde bulunan, Türklerin kuşatması sırasında Assos Kalesinin kumandanlığını yapmış Mahramis (Μαχράμης) adındaki bir kişiden. Tankut Beygu
  Nara burun - Çanakkale_M - Çanakkale
1484 y: Aydos
Y-600: Ábydos [ Luw ]
■ MÖ 5. yy'daki Pers Savaşları döneminde stratejik öneme sahip bir kent olan Abydos, Yunan mitolojisinde Hero ve Leander öyküsünün de mekanı idi. Byron'ın `Swimming from Sestos to Abydos` şiiri, İngiliz edebiyatının klasiklerindendir. SN
  Umurbey bld - Lapseki (Umurbey bucağı) - Çanakkale
1902hk y: Bergaz / Bergoz
1665: Purğaz
1530t: Çatalbergos
■ Homeros'ta kent adı Perkôtê, kavim adı Perkôsios olarak geçer. Eski Perkote kentinin izleri Sındal köyünün güneyindeki tepede, MÖ 5. yy'da kurulan yeni Perkote kentinin izleri aynı köyün kuzeybatısındadır. SN
  Foça ilçe - Foça - İzmir
1891s y: Karaca Foça
1333: Foca
Y-454: Phôkaia [ Luw ]
1876a: Foçateyn (kaza) [ Tr "iki Foçalar" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ MÖ 5. yy'da Herodot'un aktardığı rivayete göre daha eski bir tarihte Yunan kolonistleri tarafından Phôkaia adıyla kurulmuştu. Türkçeye Yunancadan alıntılarda ince sesliye bitişen /k/ sesinin /ç/ye dönmesi tipiktir. 19. yy kayıtlarında `iki Foçalar` (Eski ve Yeni Foça) anlamında Foçateyn idari birim adı ve Karaca Foça kasaba adı görülür.* Yunanca adın `fok` anlamına geldiğine ilişkin yaygın rivayet muhtemelen dayanaksızdır. Bilge Umar Phokaa adının 'Luvice' olarak adlandırdığı yerli Anadolu dilinde `Sulak Yer` anlamına geldiğini savunur. SN
  Ulamış mah - Seferihisar - İzmir
1467t y: Ulamış [ Yun ]
Y-454: Hylemês [ Luw ]
■ İsmin Yunancadan uyarlanmış olduğu açıktır. SN
  Atarneus mv - Dikili - İzmir
Eski adı: Ağılkale
Y-350: Atarneús [ Luw ]
■ Filozof Aristo'nun dostu, hamisi ve kaynı olan aslen buralı Assos tiranı Hermias sayesinde adı duyulan antik kenttir. Arkeolojik çalışma yapılmaktadır. SN
  Çandarlı mah - Dikili (Çandarlı bucağı) - İzmir
1891s: Çandarlı
Y-454: Pitanê [ Luw Pitana ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Edremit ilçe - Edremit - Balıkesir
1484 y: Edremid
Y-450: Atramýttion [ Luw ]
■ Şimdiki Burhaniye Ören mevkiinde bulunan antik Adramytteion 11. yy'da Çaka Bey tarafından tahrip edildikten sonra terkedilmişti. Aynı isimli yeni kent 1109 yılı civarında Aleksios Komnênos'un komutanı Philokalês tarafından bugünkü yerinde kuruldu. SN
■ Edremit ilçesinin ahalisi 1878 ve Balkan Savaşlarından sonra ilçeye göç eden Rumelililer ve Adalılarla, Kazdağları'nın Tahtacı Türkmenlerdir. Kazdağlarındaki Türkmen köylerinde gelenek ve görenekler hala yaşatılmaktadır. Türk
  İzmir il - Aa - İzmir
1333 y: İzmîr [ Yun ]
Y-600: Myrnê / Smyrnê [ Luw ]
1876a: Sığla (kaza)
■ Arkaik dönemde Bayraklı mevkiinde olan kent, MÖ 5. ve 4. yy'larda metruk kaldıktan sonra İskender'in komutanlarından Lysimaxos tarafından 4 km kadar güneyde Kadifekale eteklerinde yeniden inşa edildi. Osmanlı devrinde Aydın vilayetinin merkezi idi. Yine İzmir merkez olmak üzere Bornova, Nif, Cumaovası ve Kilizman ve Urla'yı içeren kaza Osmanlı döneminde Sığla/Suğla olarak adlandırılır. SN
■ Kültepe tabletlerinde geçen Ti-smurna adı dilbilimcilerce Smyrna ile özdeşleştirilmektedir. ahmet uhri
■ Kültepe tabletlerinin Tismurna'sı İzmir/Smyna olamaz, ancak Myra/Myrne/Smyrne adlarında görülen ismin Anadolu kökenine işaret edebilir (Tabletler zamanında İzmir pek küçük bir köydü ve Kayseri'lilerin buradan haberdar olması mümkün değildi). Nezih Aytaçlar
■ İzmir'in adının bir Amazon kraliçesinden geldiği ve Amazon efsanesinin de traşlı ve saçları uzun olduğu için Klasik Yunan yazarları tarafından da kadına benzetilen Hititlerden üretildiği önermeleri göz önüne alındığında, İzmir bölgesine de hükmeden Hititlerin bu şehri de Ti-Smurna olarak anabileceği dikkate değer bir sonuçtur. EDA
  Bergama ilçe - Bergama - İzmir
1333 y: Bergama [ Yun ]
Y-454: Pérgamon [ Luw parga "yüksek, tepe" ]
■ Yunanca isim, `yüksek yer` veya `tepe` anlamına gelen bir pre-Helenik isimden gelir. 1306'daki Türk fethinden hemen sonra Bergama biçimi kaydedilmiştir. SN
  Nemrutkale mv - Yunusemre - Manisa
Y-450: Aigaí [ Luw ]
■ Herodotus bu kentin Aiolya Dodekapolis'inin (`12 kent birliği`) önde gelen üyelerinden biri olduğunu bildirir. 6. yy'da piskoposluk (`kaza`) statüsündedir. SN
  Kuştur mv - Kuşadası - Aydın
Y-454: Pygela / Pygalê [ Luw pugala ]
  Didim ilçe - Didim (Akköy bucağı) - Aydın
1928: Yenihisar
Y-450: Dídyma [ Luw ]
■ Yun dídymos `ikiz` sözcüğüne benzeyen Didyma adı rivayete göre ikiz tanrılar Apollon ve Artemis'i tanımlar. Gerçekte eski Anadolu tanrıçalarından Kybele'nin sıfatı olan Dindymênê'den uyarlanmış olmalıdır. Bkz. Gediz, Murat Dağı. SN
  Balat mah - Didim (Akköy bucağı) - Aydın
1525 y: Balat [ Yun palátion "saray" ]
Y-600: Mílêtos
■ Miletos adı eski bir Anadolu dilinden MÖ 2. binyılda Yunancaya aktarılmıştır. MÖ 7. ve 6. yy'larda Akdeniz havzasının en güçlü kent devletilerinden biri idi. ■ Milet ören yeri üzerinde bulunan Balat kasabası 19. yy'da Balat maa Bafi nahiyesi merkezi idi. 20. yy ortalarında arkeolojik sahadan 1 km güneydeki yeni yerine taşındı. SN
■ Miletos adı MÖ 1. binyıl başlarından daha eskidir ve muhtemelen Hitit kaynaklarında geçen Milawanda ile aynı yerdir. Adın kökeni bilinmemekle birlikte, benzer isimli bir yerleşimin Girit'te olması ve Miletos erken tabakalarının buluntuları Girit'le ilişkiye işaret eder. Nezih Aytaçlar
  BüyükMenderes neh - ---
Y17: Koressós
Y-600: Maíandros [ Luw ]
■ Yunanca isim daha eski bir Anadolu dilinden alınmıştır. SN
  Efes mv - Selçuk - İzmir
1665 y: Bodrum [ Yun pétrion "taşlık" ]
Y-454: Éphesos
H: Apasa [ Luw ]
■ Yunanca Ephesós adı doğal evrimde Türkçe Efson/Afsun/Afşın biçimini verir. Karş. Maraş Afşin ilçesi. 'Efes' (Ephése) biçimi 19. yy sonunda Fransızcadan adapte edilmiştir. ■ Evliya Çelebi'de görülen 'Bodrum' adı, kesme taş kaynağı olarak değerlendirilen antik harabelere Yunanca halk ağzında yaygın olarak verilen Pétrion adından gelir. SN
  Bitez mah - Bodrum - Muğla
1960: Ağaçlı
1665 y: Vitez
1525, 1914: Bitez
Y-454: Pédasa [ Luw *padassa "dipköy?" ]
■ Geç Ortaçağa ait Rumca bir portulanda Pittazi yazılmıştır. (Delatte, Port. 248) SN
■ Strabon (1. yy) Troya savaşında Anadolu'lu halklarla birlikte savaşmış olan Leleglerin, savaş sonrasında yurtlarını terk ederek Karya bölgesine geldikleri ve Pedasa kentini kurdukları rivayet eder. EDA
  Bodrum ilçe - Bodrum - Muğla
1525 y: Bodrum
Y-454: Halikarnassós [ Luw ]
Y1462: Petrónion (kale) [ Yun "taşlık?" ]
■ 15. yy'da Rodos Şövalyelerince inşa edilen Bodrum Kalesine neden Petronion adı verildiği açık değildir. Tr ve Yunanistan'da en az dört yerde antik ören yerlerine verilen Bodrum/Petrion adı, muhtemelen `taşocağı (`spolia kaynağı`) anlamındadır. Karş. Efes, Bodrumkale. SN
■ Kumbahçe'de Girit mübadilleri yaşamaktadır. metonio
  Şirince mah - Selçuk - İzmir
1928: Şirince
Y1922a: Solmissós [ Luw ]
1890hk y: Kirkince [ Yun Kenxrios? ]
1884s: Çirkince
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Köyün en eski adı kef harfiyle yazılan Kirkince'dir. 'Çirkince' adı muhtemelen Rumca telaffuza nazire olarak Türkler tarafından kullanılmıştır. 1928'de İzmir Valiliği emriyle Şirince olarak düzeltilmiştir. ■ Kirkince'nin anlamı ve kökeni açık değildir. Antik çağda Efes yöresinde bulunan Kenxrios deresi eğer (yaygın kanının aksine) Şirince deresi ise, ismin de doğal ses evrimi ve metatez yoluyla (Kinkri > Kirkin-ce) bundan türediği düşünülebilir. 1919-1922 Yunan işgali yıllarında, Kenxrios deresinin doğduğu dağın antik adından hareketle köye Solmissós adı verildi. ■ Gerek Kenxrios gerek Solmissós Yunan-öncesinden aktarılmış yer adlarıdır. Strabon'un aktardığı rivayete göre Efesliler tanrıça Artemis'in Kenxrios üzerindeki Ortygia ormanında doğduğuna inanırdı. SN
  Sipil dağ - Aa - Manisa
Y-600: Sípylos [ Luw ]
■ Homeros'tan itibaren anılmış olan Sipylos dağının adı Yunan-öncesi bir Anadolu dilinden adapte edilmiştir. SN
  Torba mah - Bodrum - Muğla
Y550: Thryánda [ Luw ]
1904hk y: Turvanda (körfez)
1525: Torva (körfez)
■ Yakın dönemde kurulmuş olan yerleşimin adı, eski adı Turfanda bükü olan Torba bükünden alınmıştır. SN
  Salih ada - Bodrum (Karaova bucağı) - Muğla
1904hk y: Tarandos [ Yun ]
Y-454 Y43: Karyánda [ Luw "Karyalılar" ]
■ Skylaks ve Strabon'un ada üzerinde olduğunu belirttiği Karyanda antik kentinin izi bulunamamıştır. SN
  Kapıkırı mah - Milas (Selimiye bucağı) - Muğla
1911h: Kapıkıran
Y-446: Látmos [ Luw ]
■ Antik kent, arkasındaki Latmos (Beşparmak) Dağından ötürü Latmos Herakleia'sı olarak bilinir. MÖ 5. yy'dan geç Bizans dönemine dek tarihlenen harabeler köyün içindedir. SN
  Büyükkarıştıran bld - Lüleburgaz (Büyükkarıştıran bucağı) - Kırklareli
1909hb y: Misinli
Y912: Mesênê
Y150, Y180: Drusipára (başka yer) [ Luw ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 5.-8. yy'larda önem kazanan Drusipara piskoposluğu (`kaza`), 9. yy'da 4 km. doğudaki Mesênê/Misinli mevkiine taşınmış görünmektedir. SN
  Kıyıkışlacık mah - Milas - Muğla
1946 y: Asın Kurin
1530t: Ason / Asın
Y-454: İassós [ Luw ]
■ Kısmen Alevi (Tahtacı) yerleşimi
■ 'Asın' adı düzenli ses değişimiyle Iassós > Iassón adından türer. SN
  Misinli mah - Ergene - Tekirdağ
1928 y: Misinli
Y912: Mesênê [ Luw ]
■ 9. yy'dan itibaren piskoposluk makamı olarak kaydedilmiştir. Güney Yunanistan'daki Messênê ve onun kolonisi olan Sicilya'daki Messina kentleri ile ilgisi meçhuldür. SN
  Eskioba mah - Tire - İzmir
1891s: Darmırai Atik [ Tr dar-ı merre? "konak yeri" ]
Y200~a: Almoúra [ Luw ]
  Sakız mv - Milas - Muğla
Y550: Pássala [ Luw ]
■ Antik Milas'ın limanı yazıtlar sayesinde tespit edilmiştir. Bodrum-Milas Havaalanı içindedir. SN
  Bağyurdu mah - Kemalpaşa - İzmir
1960: Yelki
1928 y: Parsa
Y400~a: Parsada [ Luw ]
■ 10.yy Bizans kroniklerinde Parsakuta olarak anılmaktadır webexplorer86@hotmail.com
  Sığırtmaç mah Dörttepe - Milas - Muğla
Y-454: Kindyê [ Luw ]
  Savaştepe ilçe - Savaştepe - Balıkesir
1890hk y: Kilesin [ Yun ]
■ Savaştepe adı Cumhuriyet döneminde verilmiştir. Antik Kerasoúnda adı, Kerasun, Giresun ve en son olarak Kilesin olarak kullanılmıştır. Cenk ÇALI
  Yırca mah - Soma - Manisa
1902hk: Yerce
Y200~a: Sandaina? [ Luw ]
■ Türkçe isim muhtemelen Yerce değil Yırca olup, `yarcık` anlamındadır. SN
  Narhisar mah - Milas (Selimiye bucağı) - Muğla
1928 y: Narhisar
Y-200~a: Narasa [ Luw ]
■ Eski bir Anadolu dilinden Yunancaya uyarlanan Narasa adı, Kırkağaç-İlyaslar yakınındaki Akrasa/Nakrasa ile kökteş olmalıdır. Türkçe nar ile alakalı olmadığı açıktır. SN
  Kuzyaka mah - Milas - Muğla
1928: Kuzyaka
Y-450: Kildara [ Luw ]
  Kafaca mah - Milas - Muğla
1911h y: Kafaca | Olimos
Y-454: Hylimos [ Luw ]
■ Atina haraç listelerinde Hylimos (Ulimos) adıyla anılan Karya yerleşimi olmalıdır. MÖ 2. yy'da Milas kentine bağlandı. SN
  Tire ilçe - Tire - İzmir
1333 y: Tîra / Tire
Y1308: Thyraia
Y535: Arkadiópolis? [ Yun "Arcadius (imp.) kenti" ]
Y200~a: Thyaíra / Thyeira [ Luw ]
■ Thyaira adı Yunan-öncesi bir Anadolu dilindedir. 6. yy'dan itibaren piskoposluk makamı olarak görülen Arkadiopolis'in yeri ve Roma dönemi yazıtlarında anılan Thyaira ile ilgisi kanıtlanmış değildir. 14. yy'da Aydınoğlu emirliğinin başkentlerinden biri idi. SN
  Milas ilçe - Milas (M* bucağı) - Muğla
1333 y: Mîlâs
Y-454: Mýlasa [ Luw Mulassa ]
■ Antik Karya ülkesinin başlıca kenti ve yönetim merkezi idi. İsim eski bir Anadolu dilinden Yunancaya alınmıştır. SN
  Beçin mah - Milas - Muğla
1968: Mutluca
1530t y: Peçin / Beçin
Y1414: Petsona
1333: Becîn
Y200~a: Omba [ Luw ]
■ Antik çağda Karya başkenti olan Milas'ın akropolisi, 13.-14. yy'da Menteşe beylerinin makamı olan müstahkem yerleşim idi. Harabeler arasındaki mütevazı köy 1970'li yıllarda tahliye edildi. Panagia Petsona kilisesi 9. yy başlarından itibaren anılır. SN
  Çorlu ilçe - Çorlu - Tekirdağ
Y1922: Tyrolóê [ Luw ]
1484 y: Çorlu
Lt1204: Zurlo
Y180: Dírallos
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Roma imp. döneminden itibaren kent adı çeşitli yazımlarla kaydedilmiştir. Yun /ti/ > /tzi/ > Tr /ç/ evrimi kurallıdır. Özgün adın Thrak dilinde olduğu varsayılabilir. SN
  Karacahisar mah - Milas - Muğla
1928: Karacahisar
Y-454: Hydissós [ Luw ]
  Labranda mv - Milas - Muğla
Y1200~a y: Larba
■ 1. yy coğrafyacısı Strabon, Karya ulusuna ait önemli bir Zeus mabedi ve ziyaretgahı bulunduğunu anlatır. 13. yy sonlarına dek canlı bir müstahkem yer olmuştur. Halen yakınında yerleşim yoktur. SN
  Aydın il - Aa - Aydın
1467t: Güzelhisar
Y17: Tralleis [ Luw ]
1467t: Aydın (idari bölge)
■ Aydınoğlu Beyliği arazisine tekabül eden Aydın sancağı Osmanlı'da 15. yy'dan 20. yy başına dek bugünkü İzmir ve Aydın illerini kapsamaktaydı. Merkezi İzmir kenti idi. Bugün Aydın adı verilen kentin Türkçe adı her zaman Güzelhisar olmuştur. SN
  MarmaraEreğlisi ilçe - Marmaraereğlisi - Tekirdağ
1665 y: Eregli
Y553: Hêrákleia [ Yun "Herakles (öz.) yeri" ]
Y-454: Perinthos [ Luw ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Kentin eski adı Perinthos iken, 6. yy'dan itibaren Heráklia adı belirir. 20. yy başında 1750 Rum nüfusu vardı. SN
  Doğanyurt mah - Çine - Aydın
1891s, 1946: Araphisarı
Y-450: Alabánda [ Luw ]
■ Xrysaoritês bölgesinin merkezi olan Alabanda kentine MÖ 3. yy'da Antioxeia Xrysaoritês adı verildi. Alap Hisarı > Arap Hisarı adı Alabanda'da türetilmiş olsa gerekir. SN
  Kuşgölü göl - Aa - Balıkesir
1977 y: Manyas
Y17: Daskylítis [ Luw ]
  Ovaköy mah - Altıeylül - Balıkesir
1911h: Atranas / Adranas [ Luw Atramissós? ]
■ 20. yy başında Manav yerleşimi. Kısmen Rumeli göçmeni yerleşimi
  Bozukkale mv - Marmaris (Bozburun bucağı) - Muğla
1911h y: Oplasika Bükü
1890hk y: Oplothika [ Yun aplothíki "geniş korunak" ]
■ Milat öncesinden MS 13. yy'a dek kayıtlarda görülen Larumma/Lorymna kentinin kalıntıları mevcuttur. Modern Rumca isim Aplotheka biçiminde de yazılır. SN
  Ovakent mah - Ödemiş (Ovakent bucağı) - İzmir
Y1922: Lygda
1530t y: Adagide [ Yun ]
Y1342: Digda / Lygda [ Luw ]
■ Buresch'in yayınladığı bir 14. yy elyazmasında `eskiden Lygda iken şimdi Dygda` ifadesi bulunur. Keza Herodotos, MÖ 6.-5. yy'da Halikarnas'ta hüküm süren yerli krallardan ikisinin Dygdamis veya Lygdamis değişkenli ad taşıdığını bildirir. MÖ 7. yy'da Anadolu'yu istila eden Kimmerlerin hükümdarı Asur kaynaklarında Tugdammê, Yunan kaynaklarında Lygdamis olarak anılır. SN
  Turgut mah - Yatağan (Turgut bucağı) - Muğla
1914: Turgud
1891s y: Leyne
1890hk: İleyna
■ Tanrıça Hekate'ye adanmış antik tapınağın kalıntıları mevcuttur. Leyne/İleyne adı antik kent adını sürdürür. SN
  Sart mah - Salihli - Manisa
1530t, 1876a y: Sart
Y-450: Sárdis / Sárdeis [ Luw Sbard ]
■ Lydia krallığının başkenti (MÖ 8.-6. yy) ve bunu izleyen dönemde Batı Anadolu'da İran egemenliğinin merkez üssü olan ünlü Sardis kentidir. Adın Lidya dilinde veya daha eski bir Anadolu dilinde *Sward- veya *Sbard- olması gerekir. İspanya Yahudilerine verilen 'Sefarad' adı muhtemelen esasen `Sart'lı` anlamındadır. 19. yy'da kaza idi. SN
  Hisartepe mv - Bandırma - Balıkesir
Y-454: Daskyleíon [ Luw ]
■ MÖ 6.-5. yy'da Anadolu'nun önemli kentlerinden biri ve Pers valilik makamı olan Daskyleion şehrinden geriye az iz kalmıştır. SN
  Kıyıköy bld - Vize (Kıyıköy bucağı) - Kırklareli
1665, 1901h y: Midya
Y1400~a: Mêdeia
Y-399: Salmydêssós / Mydêssós [ Luw Salmudassa ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Antik Salmydessos adı, kasabanın 1 km kuzeyindeki Servez Plajında korunmuştur. SN
■ Beldenin 800 mt. güneybatısında Jüstinyen dönemine (MS 527-565) ait Aya Nikola Manastırı bulunmaktadır. Uğur Güngör
  Selimiye mah - Marmaris (Bozburun bucağı) - Muğla
1891s y: Losta
Y-454: Hydas [ Luw ]
  Bozburun mah Hisarönü - Marmaris - Muğla
■ Marmaris-Datça karayolu üzerindeki bu Bozburun ile yarımadanın adını taşıyan Bozburun kasabası karıştırılmamalıdır. SN
  Hisarönü mah - Marmaris - Muğla
1891s: Asarönü
1890hk y: Eríne
Y-454: Erinê [ Luw ]
■ Asarönü/Hisarönü, eski Erine köyünün 1 km kadar kuzeybatısındaki sahil mahallesinin adıyken, Cumhuriyet döneminde köyün tümüne bu ad verildi. Asarönü tepesinin arka tarafında antik Bybassos/Bubastos kalıntıları, Erine merkezde Arinna adını taşıyan Leto tapınağı kalıntısı bulunur. ■ Hitit kayıtlarında, Alacahöyük mevkiinde veya ona yakın önemli bir dini merkez olan Arinna anılır. Burası ile birlikte Fethiye yakınındaki antik Ksanthos (Arinna) ve Finike'ye bağlı Ernez (Arneai) aynı adı taşırlar. SN
  Deliktaş mv - Çine - Aydın
Y200~a: Gérga / Gérgas [ Luw ]
■ Antik Karya halkına ait etkileyici tapınma yeri ve kabir alanı Alabayır köyünün 3 km kadar güneyindedir. SN
  Sultanhisar ilçe - Sultanhisar - Aydın
1467t: Sultanhisarı
Y17: Nýsa / Nyssa [ Luw ]
■ Strabon kentin Yunan-öncesi adının Athymbra olduğunu belirtir. I. Antioxos Sôtêr (MÖ 281-261) buraya kent statüsü vermiş ve tanrı Dionysos'un doğum yeri olduğu rivayet edilen efsanevî dağ ülkesi olan Nysa adını vermiştir. SN
  Silivri ilçe - Silivri - İstanbul
1484 y: Silivri
Y640: Sêlivría
Y-454: Sêlymbría [ Luw ]
■ Strabon'a göre isimdeki +bria sözcüğü Trak dilinde `şehir` demektir. Bkz. Yolçatı (Kalabria) SN
  Adala mah - Salihli (Karataş bucağı) - Manisa
1968: Karataş
1530t y: Adala [ Yun ]
Y535: Satalá / Adalá [ Luw ]
■ S- önekiyle yapılmış antik Anadolu yer adlarından biridir. SN
  Gördes ilçe - Gördes - Manisa
1530t, 1876a y: Gördus / Gördos
■ © 13.01.1698 Kütahya sancağı avarız ve bedel-i nüzulü cemine memur Şehsuvar Ağa'nın eşkiya tarafından soyulduğuna dair Denizli, Gördes ve Simav kadıları ... © 13.08.1819 Balıkesir'deki panayırdan avdet eden dört tüccarın önüne Tokmaklı Kırı nam mahalde çıkarak emvallerini gasbeden hırsızların Çepni Aşireti'nden oldukları deyar heyran
  Akyaka mah - Ula - Muğla
Y-454: İdyma [ Luw ]
■ Antik İdyma kentinin limanı idi. Modern dönemde Gökova (Kozlukuyu) köyüne bağlı İskele mahallesi iken 1971'de muhtarlık, 1992'de Akyaka adıyla belediye oldu. SN
  Çayboyu mah - Kavaklıdere - Muğla
1876a, 1916h y: Mesevle / Mesavli [ Yun mesávli "ortaalan" ]
■ Antik kentin harabeleri kasabaya yakın Kapraklar mevkiindedir. SN
  Bozyurt mah - Nazilli - Aydın
1467t y: Mastavra
Y-146: Mástaura [ Luw ]
■ Mastaura yer adı için karş. Balıkesir-Merkez-Bereketli ve Kaş-Dereağzı. Köyün 1 km kadar kuzeyinde bulunan Mastaura harabelerini 1836'da William Hamilton tasvir etmiştir. Günümüze kalan çok azdır. SN
  Esenköy mah - Nazilli - Aydın
1530t y: Arpaz
Y-189 Y907: Hárpasa [ Luw ]
■ Plinius'a göre kentin adı buradan geçen Harpasos ırmağından gelir. 16. yy'da Aydın sancağına bağlı kaza idi. 19. yy'a ait Arpaz beylerinin konağı, 13. yy'a ait bir Bizans bey konutu temelleri üzerindedir. SN
  Muğla il - Aa - Muğla
1333 y: Muğla
1484: Menteşe İli (idari bölge)
■ Ramsay 424n'de aktarılan bir Bizans dönemi yazıtında Mobolla, Konstantin Porphyrogenetos'un piskoposluklar listesinde Mogôla olarak kaydedilen isim, bir Anadolu dilinde *Mowla veya *Mawula şeklinde olmalıdır. 13. yy ortaları ile 1424 arasında hüküm süren Menteşeoğlu beyliği nedeniyle Osmanlı döneminde Menteşe idari birim adı kullanılır. ■ Menteşe adının kaynağı meçhuldür. Myndos (bugünkü Bodrum Gümüşlük) kent adından türemiş olması olasılığı üzerinde durulabilir. SN
  Okkataş mv - Ula - Muğla
Y-454: Kyllandos [ Luw ]
■ Antik Karya kaya mezarları bulunur. SN
  Ilgın mah - Alaşehir - Manisa
1928: Ilgın
Y-100~b: Tyriaion / Toriaion [ Luw ]
■ Bergama kralı II. Eumenes'in Tyriaion halkına kent statüsü bahşettiği fermanı mevcuttur. SN
  İncesu mah - Kula - Manisa
1730z y: Gölde
Y-100~b: Góloida / Kólida [ Luw ]
■ © 02.10.1730 Kula kasabasında Mehmet Çavuş'a Kütahya'da Germiyanoğlu Evkafı'ndan Gölde karyesi mültezimliğinin itası © 28.04.1706 Simav kazası karyelerine göçen on bin kadar Kürd ve Türkmen taifelerinin ahali hudutlarına, bahçelerine ziyanları dokunduğundan menedilmesi... deyar heyran
  Alandız mah - Buldan - Denizli
1928 y: Alandız
Y200~a: Alandós [ Luw alawanda "atlı" ]
  Gökbel mah - Ortaca - Muğla
1891s: Gökbel
Y-454: Pasanda [ Luw ]
  Bucak mah - Kuyucak (Horsunlu bucağı) - Aydın
1928: Bucak
Y150, Y907: İtoana [ Luw ]
  Hisar mah - Sarayköy (Babadağ bucağı) - Denizli
1891s: Hisar
Y451: Attoúda [ Luw ]
■ Antik çağda sikke kesen ve Bizans döneminde piskoposluk makamı olan kentten kurtarılan birkaç eser Denizli müzesindedir. Ören alanında iz kalmamıştır. SN
  Yurtbaşı mah - Kula - Manisa
1530t y: Davala
Y535: Tábala [ Luw ]
■ 4. yy'dan itibaren Bizans Notitia Episcopatuum'larında kaydedilen ve Gediz kenarında olduğı bildirilen Tabala/Davala kasabasıdır. `Peri Bacaları` ya da Kuladokya adı verilen erozyon vadisi yakındadır. SN
  Karaselendi mah - Selendi - Manisa
1928 y: Karaselendi
Y-100~a Y610: Silándos [ Luw ]
■ İlçeye adını veren asıl (eski) Selendi burasıdır. Yunanca ad bir antik Anadolu dilinden uyarlanmış olmalıdır. 6. yy tarihçisi Hierokles'te Julianopolis adıyla anılan yer burası olabilir. SN
  Çaykışla köy - Eşme - Uşak
1530t: Davala [ Luw ]
■ Diğer Davala Kula Yurtbaşı köyündedir. SN
  Boğazköy mah Gümüşsu - Simav - Kütahya
1912h y: Ankıra | Kiliseköy [ Yun ]
Y17: Ankyra [ Luw ]
■ Antik Ankyra (Frigya Ankyra'sı) ören yeri üzerindedir. SN
  Karakıran mah - Sarayköy - Denizli
1890hk: Karıgeren
Y180: Karura [ Luw ]
■ Antik Karura kalıntıları köyün 1 km güneybatısında ve Umut Termal Tesisleri yakınındadır. Karıgeren adı `Karura çorağı` anlamındadır. SN
  Gölgeli dağ - Beyağaç - Denizli
1890hk y: Sandıras [ Yun ]
Y-600: Imbros [ Luw ]
  Eskere mah Beyağaç - Beyağaç - Denizli
1890hk y: Eskere [ Yun ]
Y550: Skirîtis (idari bölge) [ Luw ]
■ Bizanslı Stephanos şimdiki Beyağaç ilçesine tekabül eden `12 kent birliği` (dodekapolis) olduğunu belirtir. SN
  Simav ilçe - Simav - Kütahya
1484 y: Simav (başka yer)
Y17, Y535: Sanáos / Synaós (başka yer) [ Luw ]
■ Daha önce Çaysimav mevkiinde olan ilçe merkezi 1920 dolayında Çavdır köyü yakınındaki yeni araziye taşınmıştır. SN
■ 1118 Hicri (M 1707): Simav kazası karyelerine göçen on bin kadar Kürd ve Türkmen taifelerinin ahali hudutlarına, bahçelerine ziyanları dokunduğundan menedilmesini ve şikayeti havi ilam. deyar heyran
  İstanbul il - Aa - İstanbul
1484 y: İstanbul [ Yun stin póli στήν Πόλι "şehir" ]
Y334: Konstantinópolis [ Yun "Konstantin kenti" ]
Y-450: Byzántion [ Luw ]
■ Türkçe isim Yun «i pólis» `şehir` sözcüğünün s+ yer edatı eklenmiş halidir. Evliya Çelebi'nin değindiği `İslambol` edebî bir espri olarak değerlendirilmelidir. ■ Kentin ilk kez MÖ 667'de Byzantion adıyla Megara kolonisi olarak kurulduğu rivayet edilir. Byzantion adı muhtemelen yerel Thrak dilinden Yunancaya aktarılmıştır. SN
  Orhaneli ilçe - Orhaneli - Bursa
1911h: Beyce
1890hk y: Adranos / Atranos
1468 y: Edrenos [ Yun acc. Adrianás ]
Y535: Adrianoí [ Luw ]
■ Roma imparatoru Hadrianus'a (117-138) atfedilen çok sayıda kentten biridir. İlçeye tarihi adını veren Adranos Kalesi kasabanın kuzeybatısındaki dağdadır. Kasaba adı Osmanlı kayıtlarında Beyce olarak geçer. SN
  İnlice mah - Fethiye - Muğla
1911hk: İnlice
Y17, Y550: Daídala [ Luw ]
■ 2. yy'da Pausanias Daidala'daki dini törenler hakkında bilgi verir. SN
  Gümüşdere mah - Tavas - Denizli
1928 y: Muğlasun
Y200~a: Mokolda? [ Luw ]
■ Muğlasun adı Yun *Mykalessós veya *Mokolassós gibi bir orijinali varsayar; oysa eldeki tek antik yazıtta Mokolda kaydedilmiştir. Karş. Mokissós (Aksaray-Merkez-Helvadere kasabasında Viranşehir harabesi). SN
  Kayaköy mah - Fethiye - Muğla
1911h: Ovacık?
1890hk: Livisi / Levisi
1530t y: İlviz
Y640: Lebêsos [ Luw ]
Y17: Karmylêssós [ Luw ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Antik Karmylassós yerine Orta Bizans döneminden itibaren Lebissós ve varyantları görülür. Her iki isim eski Anadolu dillerinden gelir. 20. yy başında canlı bir Rum kasabası iken terk edilmiş, son yıllarda turizmle canlanmıştır. 1911 tarihli Erkânı Harbiye haritasında görülen Ovacık adı başka kaynaklardan teyit edilemedi. SN
  Yorga mah - Tavas - Denizli
1911h: Yorga
Y200~b: Kidrama / Kindrama [ Luw ]
■ Marcus Aurelius dönemine ait sikkeleri mevcuttur. SN
  Fethiye ilçe - Fethiye - Muğla
1665 y: Meğri
Y1308: Mákri [ Yun Μάκρη "uzun" ]
Y-350: Telmêssós [ Luw "Likyalılar (Trmli) kenti" ]
■ Eski Likya dilinden geldiği sanılan Telmêssós adı en az 10. yy'a dek kullanılmıştır. ■ 13. yy'dan itibaren görülen Makri `uzun` adı asıl Fethiye adasının (Şövalye adası, Uzun ada) adı iken daha sonra körfeze ve limana da aktarılmıştır. ■ Fethiye adı Balkan Savaşı'nda şehit düşen havacı Yzb. Fethi Bey'e izafeten 15 Mart 1914 tarihli kararname ile verilmiştir. SNHaritada yeri belli olmayanlar.
  Aslantaş mv - Kadirli - Osmaniye
H: Asitawanda [ Luw ]
■ MÖ 8. yy'da Asitawas adlı bir Geç Hitit hükümdarının kurduğu kent Türkiye'nin en çarpıcı arkeolojik kalıntılarından biridir. SN
  Göreme mv - Nevşehir_M - Nevşehir
1928 y: Göreme
Y400~a: Kórama [ Luw ]
■ Göreme şimdi turistik sit olan manastır yerleşiminin adıdır. Bitişikteki Maçan (Avcılar) kasabasına turistik nedenlerle Göreme adı verildi. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km