112 Luvice yer adı bulundu.
1 | 2
sırala 
  Umurbey bld - Lapseki (Umurbey bucağı) - Çanakkale
hy1906 Kiep: Bergaz
1831, k1928 EZK, K: Bergos
Y600MÖ Ho: Perkôtê/Perkôsios [ Luw ]
■ Homeros'ta kent adı Perkôtê, kavim adı Perkôsios olarak geçer. Eski Perkote kentinin izleri Sındal köyünün güneyindeki tepede, MÖ 5. yy'da kurulan yeni Perkote kentinin izleri aynı köyün kuzeybatısındadır. SN
  Keşan ilçe - Keşan - Edirne
1772 ŞS: Keşan
OYu: Kissós [ Luw ]
■ Kissós adı Yunancaya muhtemelen eski bir dilden, belki Thrak dilinden alıntıdır. Türkçe isim bunun akkuzatif Kissón biçiminden türemiştir. SN
■ © 24.05.1772 Lekvanik kürd aşireti perakendesinden Rumeli'de Malkara ve Keşan vesair mahallerde bulunan Kehvanlı cemaati ve tevabii mukataası. deyar heyran
  Çandarlı bld - Dikili (Çandarlı bucağı) - Izmir
1891 S-Ay91: Çandarlı
Y500MÖ Sky: Pitanê [ Luw Pitana ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Bergama ilçe - Bergama - İzmir
1333 Batt 2.145: Bergama
Y400MÖ Xe: Pérgamon [ Luw parga "yüksek, tepe" ]
■ Yunanca isim, `yüksek yer` veya `tepe` anlamına gelen bir pre-Helenik isimden gelir. 1306'daki Türk fethinden hemen sonra Bergama biçimi kaydedilmiştir. SN
  Kuştur mv - Kuşadası - Aydın
Y400MÖ Xe, Str: Pygela/Pygalê [ Luw pugala ]
  Balat köy - Didim (Akköy bucağı) - Aydın
1426: Balat [ Yun palátion "saray" ]
Y600MÖ Hom: Mílêtos
■ Miletos adı eski bir Anadolu dilinden MÖ 2. binyılda Yunancaya aktarılmıştır. MÖ 7. ve 6. yy'larda Akdeniz havzasının en güçlü kent devleti idi. ■ Eskiden Milet örenyeri üzerinde bulunan Balat köyü 20. yy ortalarında 1 km güneye taşındı. SN
■ Miletos adı MÖ 1. binyıl başlarından daha eskidir ve muhtemelen Hitit kaynaklarında geçen Milawanda ile aynı yerdir. Adın kökeni bilinmemekle birlikte, benzer isimli bir yerleşimin Girit'te olması ve Miletos erken tabakalarının buluntuları Girit'le ilişkiye işaret eder. Nezih Aytaçlar
  Büyükmenderes nehir - Söke - Aydın
Y17 Str: Koressós
Y600MÖ Hom: Maíandros [ Luw ]
■ Yunanca isim daha eski bir Anadolu dilinden alınmıştır. SN
  Bitez bld - Bodrum - Muğla
1960 DİE: Ağaçlı
k1928 K: Bitez
Y17 Str: Pédasa [ Luw ]
■ Pedasa adı belki Yunan-öncesi bir dilde `dip` veya `basıkyer` anlamına gelen bir sözcükten. Yunancadan Türkçeye alınan sözcüklerde p → b yumuşaması ve sesli incelmesi tipiktir. SN
■ Strabon (1. yy) Troya savaşında Anadolu'lu halklarla birlikte savaşmış olan Leleglerin, savaş sonrasında yurtlarını terk ederek Karya bölgesine geldikleri ve Pedasa kentini kurdukları rivayet eder. EDA
  Bodrum ilçe - Bodrum - Muğla
eç1660 : Bodrum [ Yun pétrion "taşlık" ]
Y500MÖ Sky: Halikarnassós [ Luw ]
■ Aziz Petros'a adanmış olan kalesinden ötürü Petrion adını aldığına dair yaygın rivayet asılsızdır. Karş. Efes, Bodrumkale. SN
  Şirince köy - Selçuk - İzmir
k1928 K: Şirince
Y1900- BSt: Solmissós [ Luw ]
hy1896 Kiep: Kirkince [ Yun Kenkhrios? ]
1884 S-Ay: Çirkince
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Köyün en eski adı kef harfiyle yazılan Kirkince'dir. 'Çirkince' adı muhtemelen Rumca telaffuza nazire olarak Türkler tarafından kullanılmıştır. 1928'de İzmir Valiliği emriyle Şirince olarak düzeltilmiştir. ■ Kirkince'nin anlamı ve kökeni açık değildir. Antik çağda Efes yöresinde bulunan Kenkhrios deresi eğer Şirince deresi ise, ismin de doğal ses evrimi ve metatez yoluyla (Kinkri > Kirkin-ce) bundan türediği düşünülebilir. 1919-1922 Yunan işgali yıllarında, Kenkhrios deresinin doğduğu dağın antik adından hareketle köye Solmissós adı verildi. ■ Gerek Kenkhrios gerek Solmissós Yunan-öncesinden aktarılmış yer adlarıdır. Strabon'un aktardığı rivayete göre Efesliler tanrıça Artemis'in Kenkhrios üzerindeki Ortygia ormanında doğduğuna inanırdı. SN
  Kurudere köy - Kemalpaşa - İzmir
k1928 K: Savanda [ Luw ]
  Kıyıkışlacık köy - Milas - Muğla
k1946 MYK: AsınKurin
k1928 K: Asın
Y450MÖ Her: İassós [ Luw ]
■ Kısmen Alevi (Tahtacı) yerleşimi
■ 'Asın' adı düzenli ses değişimiyle Iassós > Iassón adından türemiştir. SN
  Savaştepe ilçe - Savaştepe - Balıkesir
hy1890 Kiep: Kilesen
■ Savaştepe adı Cumhuriyet döneminde verilmiştir. Antik Kerasoúnda adı, Kerasun, Giresun ve en son olarak Kilesin olarak kullanılmıştır. Cenk ÇALI
  Milas ilçe - Milas (M* bucağı) - Muğla
1333 Batt: Mîlâs
Y450MÖ Her: Mylasa [ Luw Mulassa ]
■ MÖ 5. yy'dan itibaren kaydedilmiş olan Mylasa Yunan-öncesi devirde Karya halkının yönetim merkezi idir. İsim muhtemelen Karya dilindedir. SN
  Labranda mv - Milas - Muğla
Y450MÖ Her, Str: Labranda/Labraunda [ Luw ]
■ Antik çağda Karya ulusuna ait önemli bir Zeus mabedi ve ziyaretgahı vardı. SN
  Gelembe bld - Kırkağaç (Gelembe bucağı) - Manisa
hy1890 Kiep: Gelembe
OYu: Kalánda [ Luw ]
■ Kısmen Alevi yerleşimi
  MarmaraEreğlisi ilçe - Marmaraereğlisi - Tekirdağ
eç1660 : Erekli
OYu: Hêrakleía [ Yun "Herakles/Heraklios (öz.) yeri" ]
Y450MÖ Her: Perinthos [ Luw ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Muhtemelen Roma imparatoru Heraklios (610-641) adından. Kentin Eski ve Orta çağlarda yaygın olan adı Perinthos'tur. 20. yy başında 1750 Rum nüfusu vardı. SN
  Doğanyurt köy - Çine - Aydın
1891, k1946 S-Ay91, MYK: Araphisarı
Y300-MÖ: Alabánda [ Luw ]
■ Alabanda kenti MÖ 4. yy'dan itibaren kaydedilmiştir. MÖ 200 dolayında kısa bir süre Antiokheia adını taşıdı. ■ Alab Hisarı > Araphisarı adının Alabanda'da türetilmiş olduğuna kesin nazarıyla bakılabilir. SN
  Kıyıköy bld - Vize (Kıyıköy bucağı) - Kırklareli
hy1909: Midye
Y400MÖ Xe: Salmydêssós/Mydêssós [ Luw Salmudassa ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Antik Salmydessos adı, kasabanın 1 km kadar kuzeyindeki Servez Plajında korunmuştur. SN
■ Beldenin 800 mt. güneybatısında Jüstinyen dönemine (MS 527-565) ait Aya Nikola Manastırı bulunmaktadır. Uğur Güngör
  Gümüşdere köy - Tavas - Denizli
k1928 K: Muğlasun [ Luw ]
EYu: Mokolda
■ Muğlasun adı Yun *Mykalessós veya *Mokolassós gibi bir orijinali varsayar; oysa eldeki tek antik yazıtta Mokolda kaydedilmiştir. Karş. Mokissós (Aksaray-Merkez-Helvadere kasabasında Viranşehir harabesi). SN
  Kayaköy mah - Fethiye - Muğla
hy1914 Kiep: Levisi*Kaya
hy1890 Kiep: Levisi
OYu TİB 8. 681 ff.: Lebissós/Lebêssoí [ Luw ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Antik Karmylassós (şimdiki Keçiler mah) yerine 7. yy'dan itibaren Lebêssós ve varyantları görülür. İsim eski bir Anadolu dilinde olmalıdır. SN
  Fethiye ilçe - Fethiye - Muğla
hy1890 Kiep: Makri
eç1660 1900- , S-Ay91: Meğri/Mekri
OYu: Mákri [ Yun makrê "uzun" ]
Y500MÖ Sky: Telmêssós [ Luw ]
■ Eski Likya dilinden geldiği sanılan Telmêssós adı en az 10. yy'a dek kullanılmıştır. ■ 13. yy'dan itibaren görülen Makri `uzun` adı asıl Fethiye adasının (Şövalye adası, Uzun ada) adı iken daha sonra limana da aktarıldı. ■ Fethiye adı Balkan Savaşı'nda şehit düşen havacı Yzb. Fethi Bey'e izafeten 26 Mart 1914 tarihli kararname ile verilmiştir. SN
  Pınarcık mah Kumluova - Seydikemer (Eşen bucağı) - Muğla
hl: Gâvurali
k1946 MYK: Gâvurağılı
Y300-: Pydnai [ Luw Pudna ]
■ `Gâvur ağılı` adı verilen antik Pydnai hisarının çevre duvarı Gâvurali mahallesinin biraz doğusunda, dağın Patara plajına bakan yüzündedir. Pydnai adı MS 3. yy'a ait bir liman rehberi olan Stadiasmus Maris Magni'de belirtilmiştir. SN
  Çevreli köy - Demre (Kale bucağı) - Antalya
hy1914 Kiep: Tirmisin
OYu: Tyberissós [ Luw ]
■ Lykia dilinde Tubure veya benzeri bir addan. TİB 8.899. SN
  Arif köy - Finike - Antalya
h1911: Arif
EYu: Arykanda [ Luw ]
Alevi (Tahtacı) yerleşimi
■ Antik Arykanda kentinin çoğunlukla MS 2. yy'a ait etkileyici kalıntıları Arif köyünün üst tarafndadır. SN
■ 1971 yılından bu yana gerçekleştirilen arkeolojik kazılar sonucunda ele geçirilen iki taş balta, Arykanda ve çevresinde Tunç çağından bu yana yerleşim olduğunu kanıtlar. asilyaman
  Gökçeyaka köy - Finike - Antalya
1873, k1928: Alasın [ Luw ]
  Çayhisar köy - Sinanpaşa - Afyon
k1928 K: Çayhisar
EYu: Kidyessós [ Luw ]
■ Yunanca isim Türkçede *Gicesun veya benzeri bir telaffuz verir. SN
  Serban bld - Sinanpaşa - Afyon
k1968 K2: Savran
hy1919: Serban
OYu: Sarbánda [ Luw ]
■ Osmaniye Bahçe Savranlı maddesine bakınız. SN
  Güneykent bld - Gönen - Isparta
1478, k1928 TT-30, K, K: Gireson/Giresun
OYu: *Kerassós [ Luw ]
■ Kerassos/Giresun adının Yunan-öncesi bir dilde `kirazlı` anlamına geldiği düşünülebilir. SN
  Sakarya nehir - Sakarya_M - Sakarya
1282 Bibi, Batt: Sakarya
OYu: Sangariá
Y600MÖ Hom, Str, Str: Sangários [ Luw ]
■ Yunanca isim Hititçeden veya daha eski bir Anadolu dilinden alınmıştır. SN
  Adrasan bld - Kumluca - Antalya
1960-2000 DİE: Çavuş
eç1660 : Azrasan
1530 TT-166: Adrason
EYu: Adrassós [ Luw ]
■ 2000 yılında Adrasan adı iade edilmiştir. ■ 15. - 18. yy'larda İğdir kazasının idari merkezi olan İğdir Hisarı adlı yer muhtemelen Adrasan'dır. SN
  Termessos mv - Döşemealtı - Antalya
EYu: Termessós [ Luw ]
■ Anadolu halklarından Pisidyalılara ait olan kentten Homeros (MÖ 8. yy) söz eder. MÖ 333'te Büyük İskender'in saldırısına başarıyla karşı koymuştur. Termessós adı muhtemelen Trmmli (`Likyalı`) Yurdu anlamındadır. SN
  Ariassos mv - Döşemealtı - Antalya
EYu: Ariassós [ Luw ]
■ MÖ 1. yy'da Efesli Artemidorus'un eserinde Aarassos adıyla anılır. MS 1. yy'da coğrafyacı Strabon kenti tarif eder. Kentin konumu, Antalya-Burdur yolunun stratejik bir noktasını tutan bir haydut yerleşimini düşündürür. SN
  Ağlasun ilçe - Ağlasun - Burdur
1530 TT-166: Ağlasun
Y17 Str, Hie: Sagalassós/Agalassos [ Luw ]
k1928 K: Belönü (idari bölge)
■ Sagalassos adınının 's' sesinin sonraları 'eis' edatının yöredeki halini belirtmesi olarak algılanmasından (benzer olarak: Naxos - Axos, Samsun, Sinason, Sumela için olanın tersi). Türkçe hali ismin akusativinden gelir. Tankut Beygu
  Sülün bld - Afyon_M - Afyon
k1968 K2: Söğütoluk
k1928 K: Suğlun
Y180- Paus, Hie, Hie: Prymnessos [ Luw Purumnassa "hisarlı" ]
■ 1960'larda kısa bir süre için Söğütoluk adı verildi. SN
  Perge mv - Aksu - Antalya
1833 Tex: Eskikale
Y146MÖ Pol, Str: Perga/Pergê [ Luw parga "tepe" ]
■ En erken MÖ 1220 dolayında bir Hitit belgesinde Parha adıyla anılan kent, MÖ 333'te Büyük İskender tarafından fethedilmiş, Roma döneminde Pamphylia Secunda eyaleti başkenti olmuştur. SN
  Çaybükü köy - Gümüşova - Düzce
k1946 MYK: Basantı
OYu: Pasanda [ Luw ]
  Malanda yayla - Beyşehir - Konya
1584: Malanda [ Luw ]
■ Yunan-öncesi bir dilden devralınmış yer adlarındandır. SN
  Savaş köy - Akşehir - Konya
k1928 K: Bermanda
hy1912 Kiep: Permata*Gâvurköy [ Luw ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Yaylaalan köy - Manavgat - Antalya
k1928 K: Avason [ Luw ]
hy1915: Ayvasin
  Ballıhisar köy - Sivrihisar - Eskişehir
hy1914 Kiep: Balahisar
Y550-: Iustinianópolis*Palia [ Yun "Jüstinyen (öz.) kenti" ]
Y200-MÖ: Pessinoús [ Luw ]
■ MÖ 5. yy'dan itibaren Frig halkının önemli bir dinî merkezi olan Pessinus kentidir. Buradaki Kibele tapınağında bulunan kara taş (muhtemelen bir meteor parçası) MÖ 205 tarihinde Roma'ya götürülerek Palatinum Tepesi'ndeki Sibyl tapınağına yerleştirildi. Daha sonra Palia ve 6. yy'da Iustinianopolis adları görülür. 20. yy'a dek kullanılan Balahisar adı Palia'dan uyarlanmıştır. SN
  İmrenler bld - Hüyük - Konya
hy1912 Kiep: Balğanda
1432, k1928 K: Balkanda [ Luw ]
■ Balkanda/Balganda kasabası en erken 1432 yılına ait bir Karamanlı vakfiyesinde görülür. İsminin Yunan-öncesi bir dilden kaldığı muhakkaktır. ■ Bugunkü kasabanın yaylasında bulunan eski (halen metruk) bir yerleşimin adı olan Umranlı/İmranlı adı 1962'de Balganda'ya verilmiştir. SN
  Güçlü bld - Akseki (Güzelsu bucağı) - Antalya
hy1914 Kiep: Firsün
1530, k1928 TT-166, K, K: Firsun
EYu: *Pherissós [ Luw ]
  Yazyurdu köy - Beyşehir - Konya
k1928 K: Yaylasun
■ Niğde Merkez Küçükköy (Eylesun) ile aynı Yunan-öncesi adı taşıdığı muhakkaktır. Türkçe 'yayla' sözcüğünden türemesi düşünülemez. SN
  Taşkent ilçe - Taşkent - Konya
1501, k1928 T, K: Pirlevganda [ Luw ]
  Dumlugöze köy - Sarıveliler (Göktepe bucağı) - Karaman
k1928 K: Muzvadı
■ Ptol. Coğrafya'da (2. yy) Musbanda olarak anılır. SN
  Güneybağ mah Güneysınır - Güneysınır (Dinek bucağı) - Konya
h1910 EH: Elmasun
1530, k1928 TT-387, K, K: Almasun [ Luw ]
  Güdelesin mv - Güneysınır - Konya
h1910 Kiep: Güdelisin
OYu: Kodylêssós [ Luw ]
■ Halk arasında Gâvur Höyüğü olarak bilinen antik Kodelissós ören yeridir. 11. ve 13. yy'a ait Bizans kaynaklarında Laranda (Karaman) Konya yolunun buradan geçtiği belirtilir. SN
  Balkusan köy - Ermenek - Karaman
k1968 K2: Bağbelen
k1928 K: Balkason [ Luw ]
■ Yunan-öncesi bir dilden devralınmış *Parkassós benzeri bir ad varsayılmalıdır. SN
  Çavuş köy - Ermenek - Karaman
k1928 K: Çaviş
OYu: Kodylassós [ Luw ]
  Paşabeleni mv - Bozyazı - Mersin
Y17 Str: Nagidos [ Luw ]
■ İlk kez MÖ 5. yy'da Hekataios'un andığı antik kent, Bronz çağında önemli bir yerleşim olmuştur. Yunan-öncesi bir dilden kalan adı, Niğde kentiyle aynıdır. SN
  Değirmenlik mah Yalnızcabağ - Mut - Mersin
k1928 K: Balabolu [ Yun palaiópolis "eskikent" ]
hy1914 Kiep: BalaboluYayla
EYu: Adrassós [ Luw ]
■ Antik Adrassos harabeleri sonraki devride Rumca `Eskikent` olarak adlandırılmış olmalıdır. Halk arasında yaygın olan 'Balapoğlu' etimolojisi ibret vericidir. SN
  Karaman il - Karaman_M - Karaman
1282 Bibi: Laranda/Larende
Y17 Str: Láranda [ Luw ]
1311: Karaman (idari bölge) [ Tr "kişi ve beylik adı" ]
■ Kentin adı 20. yy başlarına dek daima Larende'dir. Vilayet adı olan Karaman, 13.-15. yy'da burada egemen olan Türkmen beyliğini kuran kişinin adıdır. Türkçe olması muhtemel olmakla birlikte anlamı açık değildir. SN
  Alaçatı köy - Karaman_M - Karaman
hy1914 Kiep: Canasun [ Luw ]
■ Halk etimolojisine göre Can Hasan; ancak antik bir Anadolu dilinden devralınmış *Dionissós benzeri bir ad muhtemeldir. SN
  Değirmenyolu köy - Şereflikoçhisar - Ankara
k1928 K: Parlasan
Y146MÖ Pol, Pt: Parnassós [ Luw ]
■ Polybios, Ptol. Coğrafya ve Hieroklês (6. yy) tarafından anılan Parnassós adlı yerdir. Yunanistan'daki ünlü Parnassós dağıyla aynı adı taşır. Hititçe ve Luwice `ev` anlamına gelen parn- kökünden `ev-yeri` anlamı çıkarsanabilir. ■ 4. yy'da İncili Goth (Germen) diline çeviren Wulfila aslen buralı bir savaş esiri idi. Eseri Alman dilinin bilinen ilk yazılı kaynağıdır. SN
  Harmason mah Abana - Abana - Kastamonu
hy1914 Kiep: Harmasın [ Luw ]
  Gökçe köy - Aksaray_M - Aksaray
1512, k1928 TT-40, K, K: Mamason
Y1200- TİB 2.239: Momoassós [ Luw ]
■ Müslümanın “Pir Şammas Baba” (Aziz Mamasos?) olarak kabul ettiği kişinin mezarı yoğun ilgi görür. Manav
  Viranşehir mv - Aksaray_M - Aksaray
1512 TT-42: Molğason
EY553 Pr V.4: Mokisós [ Luw ]
■ Geniş alana yayılmış son derece etkileyici ören yeridir. Jüstinyen (527-565) döneminde bir depremde yıkılıp yeniden inşa edildiği ve Justinianopolis adı verildiği kaydedilmiştir. SN
  Tatlıca köy - Aksaray_M - Aksaray
k1928 K: Dadasun
OYu: Dadassós [ Luw ]
  Ovaören bld - Gülşehir - Nevşehir
k1928 K: Göstesin [ Luw ]
OYu: Osiêna
■ Kasabanın 2 km güneyindeki höyüklerde Prehistorik, Hitit ve Selçuklu dönemine ait zengin kalıntılar vardır. Göstesin adı muhtemelen *Kostissós benzeri bir antik addan evrilmiştir. SN
  Sofular bld - Gülağaç (Çiftlik bucağı) - Aksaray
k1928 K: Sorsofu
1512 TT-40: Sorsovi
OYu TİB 2: Borissos [ Luw ]
■ Sorsofu adı Yunanca S'vorisó biçiminden evrilmiştir. SN
  Nar köy - Niğde_M (Çiftlik bucağı) - Niğde
1512 TT-42: Nar
OYu: Nêroassós [ Luw ]
  Gümüşkent bld - Gülşehir (Gümüşkent bucağı) - Nevşehir
1481-, k1928 T-15, K, K: Salanda
A947 Mes: Salando (kale) [ Luw Salanda/Salawanda ]
■ 9. yy'da Arap coğrafyacıları el-Mesudi ve el-Yakubi tarafından Hısn Salando adıyla anılan yerdir. Yunancası Salandos olması gerekirse da bu şekilde kaydedilmemiştir. TİB 2.270. SN
  Küçükköy köy - Niğde_M - Niğde
1501, k1928 NüfN, K: Eylesun/İlisun
EYu: Aliassós [ Luw ]
Asr: Aliaşşa?
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ M 333-334 yıllarına ait Itinerarium Burdingalense'de anılan Aliassós adlı yer olması kuvvetle muhtemeldir. Ancak Forlanini ve Barjamovic, bu Aliassós'u Ankara Bala'ya bağlı Avşar köyüne yerleştirirler. Orta Anadolu'da Aliassos veya Ariassos adında üç yerleşim mevcuttur. SN
  Koyunlu bld - Niğde_M - Niğde
k1946 MYK: Aşağıkoyunlu
Y1900-: Atramyssós
1876 NüfN, K: Adırmusun [ Luw ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Hançerli köy - Niğde_M - Niğde
1501 NüfN: Dilmison
OYu: *Termêssós [ Luw ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Ünlü Dermason fasulyasına adını veren köydür. Adın aslı, Anadolunun birçok yerinde görülern Yunan-öncesi bir yeradı olan Termessós veya Telmessós'tur. R/L kararsızlığı hem Türkçe hem Yunanca yer adlarında tipiktir. SN
  Gülşehir ilçe - Gülşehir - Nevşehir
k1928 K: Arabsun/Arapsun
Y150 Pt: Zoropassós [ Luw ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Antik ismin nominatif hali Arabissós olmalıdır. Türkçe biçim bu adın akkuzatif halinden gelir. SN
■ © 15.09.1820 Sadr-ı esbak Silahdar Mehmed Paşa'nın Nevşehir civarında Arabsun nam-ı diğer Gülşehri kasabasında iskân ettirmiş olduğu Rişvan aşiretine mensup göçebelerin vergilerine dair deyar heyran
  Tepeköy köy - Niğde_M - Niğde
k1928 K: Arlasun/Arlusun [ Luw ]
■ Konya Beyşehir Yazyurdu (Yaylasun) maddesine bakınız. SN
■ Arlison /Allussun emin selamoğlu
  Niğde il - Niğde_M - Niğde
1333 Batt 2.129: Naqda
A782 TİB 2.243.: [N]agida
Hit: Nahita/Nahitiya [ Luw ]
■ Andaval (Aktaş) köyünde bulunan Hitit kitabesinde geçen Nahita/Naxita adı büyük olasılıkla Niğde'ye işaret eder. Roma/Bizans döneminde bu isim kaydedilmemiştir; ancak 782'de Arap kaynaklarında anılan `Mâcida` Yun *Nagida biçimine işaret eder olmalıdır. SN
  Osmancık ilçe - Osmancık - Çorum
1520 T: Osmancık
1200-: Sorgun?
Y17 Str: Pimolisa [ Luw ]
■ Kasabaya `eskiden` Eflanos ve Sorgun adları verildiği bilgisi Osmanlı dönemine ait olup çağdaş belgesi yoktur. Osmancık adının Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Bey'le değil, kasabada H 737 (1336-37) tarihli bir vakfiyesi bulunan Şerafeddin Osman Bey'le ilgili olması güçlü olasılıktır. SN
  Bahçeli köy - Ürgüp - Nevşehir
k1928 K: Mumusun
OYu: Momissós [ Luw ]
  Hamamlı köy - Niğde_M - Niğde
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Ayvalı köy - Ürgüp - Nevşehir
k1928 K: Aravan
1476 TT-564: Aravani/Varavani
Y17 Str, Pt: Saraouênê/Araouênê [ Luw ]
■ Ptolemaios'ta Arauene, Strabon'da yer bildiren S+ edatıyla Saraouene görülür. SN
  Pozantı ilçe - Pozantı - Adana
OYu: Podandos
Ar: Badandûn [ Yun Padantôn "Padanda'lılar" ]
Y150 Pt: Padyandá
Hit: Padwanda [ Luw ]
  Mustafapaşa bld - Ürgüp - Nevşehir
1476, k1928 TT-564, K, K: Sinason/Sineson
Y1200-: Sinassós [ Luw ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ Sinassós adı, Yunancada +ssos ile biten birçok başkaları gibi bir Yunan-öncesi Anadolu dilinden devralınmıştır. Baştaki S+ sesi yer belirtme edatı olabilir. SN
  Himmetli köy - Niğde_M - Niğde
1501, k1928 NüfN, K: Lafsun [ Luw ]
  Erdemli köy - Yeşilhisar - Kayseri
k1928 K: Erdemesin
EYu TİB 2.174: Atramyssós [ Luw ]
■ Yunanca özgün isim *Artemísion olsa *Erdemez veya *Edrimiz beklenirdi. SN
  Dereköy mah Başdere - Ürgüp - Nevşehir
k1928 K: Dereköy
Y1900- Im: Potámia [ Yun "dereli" ]
OYu: Megarissós [ Luw ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 150 hane Rum nüfusu vardı. Çok yakın olan Başköy/Kavessos köyü ağırlıkla Müslüman nüfusa sahipti. Rumların göçünden sonra Başköy halkı Dereköy'e taşındı. Daha sonra iki köy birleştirilerek Başdere adı verildi. SN
  Başköy mah Başdere - Ürgüp - Nevşehir
k1928 K: Başköy
OYu: Kabêssós [ Luw ]
  Adana il - Adana
Y600MÖ Hom, Pli, Pro, Pli, Pro: Ádana
Hit Zg §14: Adaniya/Adanawa [ Luw ]
■ Arapça ve erken dönem Türkçe kaynaklarda Adaniya tercih edilir. SN
  Merzifon ilçe - Merzifon - Amasya
1272 AmT: Marsıvan/Marsvan [ Fars marzbân? "uçbeyi, sınır ili yöneticisi" ]
Y17 Str: Phazêmôn [ Luw ]
■ Strabon'un zikrettiği, Pompeius tarafından MÖ 63'te kent statüsü verilen Phazemôn kentinin burası mı, Vezirköprü ilçesi mi olduğu tartışılmıştır. ■ Hangi bağlamda Marzbân/Marzvan `uçbeyi` adını aldığı anlaşılamadı. 18. yy'da ortaya çıkan 'Marsıvan eşeği' deyimi, Merzifon'dan gelen beyaz ve iyi cins eşek anlamındadır. SN
  Çamlıca köy - Yahyalı - Kayseri
k1928 K: Faraşa
hy1919: Faraş
OYu Por: Barassós [ Luw ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. /Türkmen yerleşimi
■ Antik Rodandós kasabasıdır. Barassos adı en erken Konst. Porphyrogenetos'ta (10. yy) görülür. Grég. 120. ■ 19. yy sonunda 350 haneli büyük bir Rum köyü ide. Ayios Minas manastırı ziyaretgâh idi. Nüfus mübadelesinde Selanik muhacirleri yerleştirilmiş ise de daha sonra çevre köylerden gelip yerleşen Varsak Türkmenleri çoğunluğa geçmiştir. SN
  Akçatepe mah Kocasinan - Kocasinan - Kayseri
1500 TT-33: Dadasun
OYu: Dadassós [ Luw ]
  Aydınlar mah Melikgazi - Melikgazi - Kayseri
Y1905, k1928: Tavlusun
OYu: Taurassós [ Luw ]
■ 20. yy başında Ermeni/Rum yerleşimi.
  Güneşli bld - Kocasinan (Güneşli bucağı) - Kayseri
k1928 K: Muncusun [ Luw ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Yeşilyurt mah Melikgazi - Melikgazi - Kayseri
k1946 MYK: Mancusun
k1928 K: Mancısın [ Luw ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Ortakavak köy - Talas - Kayseri
k1928 K: Sosun [ Luw ]
  Ceyhan nehir - Ceyhan - Adana
A892- Bala: Ceyhân
Y17 Str: Pyramos (neh) [ Luw purama ]
■ Antik Pyramos nehri Arap vakanüvis el-Baladhuri'nin Fütuh el-Buldan eserinde H 139 (M757) olayları bağlamında Ceyhân adıyla anılır. Sözcüğün Arapça anlamı ve (varsa) Türkistan'daki Ceyhûn nehri ile ilişkisi açık değildir. SN
  Çaybaşı köy - Pınarbaşı (Pazarören bucağı) - Kayseri
k1928 K: Hormusun [ Luw ]
■ 'Hormudsun' da denilmektedir. Tankut Beygu
  Kartalkaya köy - Gemerek - Sivas
k1928 K: Mudarasın
E1163 Mat: Mutarasun [ Luw ]
  Samsun il - Samsun
1190: Samison
OYu B&W 92, Rams 194: Amisós/Amisoúnta [ Luw ]
■ En erken MÖ 1. yy'da Mithridates savaşları nedeniyle anılırsa da bundan birkaç yüzyıl önce Yunan kolonisi olarak kurulduğu muhakkaktır. Türkçe isim, yer adlarına eklenen s+ önekiyle adın akkuzatif biçiminden türemiştir. SN
  Çatalyol köy - Şarkışla - Sivas
k1928 K: Mergesen
EYu: Magalassos [ Luw ]
  Samankaya köy - Altınyayla - Sivas
k1928 K: Ebesili
■ Ptolemaios Coğrafya'sında (2. yy) zikredilen Sabalassós olması güçlü olasılıktır. Ancak Zgusta bu görüşe kuşkuyla yaklaşır. Eski bir Anadolu dilinde s- yer bildiren önek olmalıdır. SN
  Güneykaya bld - Yıldızeli (Çırçır bucağı) - Sivas
k1928 K: Bedoxtun
■ 4. yy başında idam edilen Hıristiyan din şehidi Aziz Athenogenes münasebetiyle hatırlanan bir yerdir. SN
■ Yerleşimi, Anthony A. M. Bryer "Pedakhtoe" ile eşleştirmiştir. Bu adın akkusativinden (Πηδαχθόην) Türkçeleşmiş olmalıdır. Tankut Beygu


Grafik harita göster     haritada ara : km