1 yer adı bulundu.
  Aşkale ilçe - Aşkale - Erzurum
1865: Aşkale [ tr Ağaçkale? ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ “Ahıska Türkü yerleşimi” olarak işaretlenen 9 köy 93 Harbi yüzünden göç etmiş Kars muhacirlerinin yaşadığı köylerdir. Kahir ekseriyetle Ahıska kökenli Türklerdir. Lâkin aralarında Terekeme/Azerî kökenli olanlar ve Karsʼın yerleşik Türklerinden olanlar da bulunabilir. ZeMahşer


Grafik harita göster     haritada ara : km