160 Lazca yer adı bulundu.
1 | 2
sırala 
  Şükriye mah - Gemlik - Bursa
Lz2009: Kostaneti [ Laz "Kosta (öz.) yurdu" ]
1928: Şükriye
■ 20. yy başında Gürcü/Laz yerleşimi.
■ 93 Harbi sonrasi Borçka'dan gelen Gürcü ve Laz muhacirlerce kuruldu. SN
■ 93 Harbi sonrasi Borçka'dan gelen Gürcü ve Laz muhâcirlerce kuruldu. Manav
■ Laz Yerleşimi Türk
  Çiftehan bld - Ulukışla (Çiftehan bucağı) - Niğde
Lt400a: Aquae Calidae [ Laz "ılısular" ]
1764z: Çifte Hanlar (mv)
■ © 29.07.1764 Şücaaddin kazasına tabi Ulukışla köyünde Öküz Mehmed Paşa Evkafı'ndan olan çifte hanların tamirine dair ... deyar heyran
  Kendirli mah - Ortahisar (Çağlayan bucağı) - Trabzon
1928: Zuruxa
1902hk: Zurxa [ Laz "tepe" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Bazı Yunanca kaynaklarda görülen Durxa yazımı yanlış olsa gerekir. SN
  Günebakan mah - Dernekpazarı - Trabzon
1928: ZenoZene [ Laz "aşağı ova" ]
■ Kısmen Rumca konuşan Müslüman yerleşimi
■ Günebakan Köyü eskiden Zeno yani Akköse Köyü'nün mezrası durumundaydı. Sonraları nüfusun artması ile köy oldu. Köy halkının tamamı Müslüman Rumlar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Ulucami mah - Çaykara (Dernekpazarı bucağı) - Trabzon
1928: Zeno yk.
1515t: Zeno [ Laz Zeni (ზენი) "düz yer, ova" ]
■ Tarihin hiçbir döneminde Lazca konuşulmamış bir köyün anlamını Laz diline dayandırmak yanlıştır. Theo
■ Zeno Lazca'da düzlük, düz yer anlamına gelen bir sözcüktür. Zaten bu köy de (Ulucami ve Akköse diye ikiye ayrılan köylerden bahsediyorum) diğer dağ-tepe köylerinin aksine nispeten daha düzlüğe kurulu bir köy. Köyde yaşayan Fettahoğulları sülalesi Çukurova iskânlı Türk kökenliyken diğer sülalelerin bazıları ise köyün yerlisidir. metonio
  Of ilçe - Of - Trabzon
1928: Solaklı
1665 y: Of (idari bölge)
Y130: Ophiós acc. Ophioúnta (neh) [ Laz oput'e "köy, yerleşim" ]
■ Geçmişte Of, Hayrat, Dernekpazarı ve Çaykara ilçelerini kapsayan bölgenin ortak adıdır. Bölge ve nehir adı olan Ophis/Of 2. yy'dan itibaren kaydedilmiştir. Halen Of ilçe merkezi olan kasaba 19. yy'da Solaklı adıyla kuruldu. ■ İlçe bütünü 17. yy'da Müslümanlığı kabul etmiş yerli nüfustan oluşur. 20. yy başında ilçe nüfusunun tamamına yakını Müslüman olduğu halde çoğunluk Rumca konuşurdu. Halen sadece Çaykara ilçesinin köylerinde Rumca yaygındır. SN
■ "İlçe bütünü 17. yy'da Müslümanlığı kabul etmiş yerli nüfustan oluşur." kısmı hariç maddenin tamamına katılıyorum. Of vadisini oluşturan bölgenin en az üçte biri dışarıdan (yani Anadolu çevresinden) yerleşmiştir ve bu durum yalnızca sülaleler açısından kayıtlıdır. Çaykara ve Dernekpazarı ilçelerinin çoğu yerleşiminde Rumca konuşulurken Of ve Hayrat ilçelerinin herhangi bir yerleşiminde Rumca anadilli nüfus yoktur. Bu arada Trabzon Merkez'in doğusundan Rize Çayeli'ye kadarki çizgi için kesin etnisite belirtmek cidden zor bir durum, dolayısıyla sülalelere ayırarak devam etmek daha mantıklı olacaktır. metonio
  Akköse mah - Dernekpazarı - Trabzon
1928: Zeno aş. [ Laz Zeni (ზენი) "ova" ]
■ Köy halkı Müslüman Rumlar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Demirkapı mah - Çaykara (Uzungöl bucağı) - Trabzon
1553t: Xaldizen [ Laz "Xaldi (Gümüşhaneli) düzü" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Ortaçağ'da Trabzon ve güneyi Bizans'ın "Haldia" (Chaldia) isimli themasını oluştururdu. Bu bölge halkının adı olan "Haldi" ile -yeri, -ovası anlamı veren *zeni son ekinin birleşmesiyle oluşmuş bir Lazca addır. anicetus
■ Köy nüfusunun çoğunluğunu oluşturan sülaleler Bayburt kökenlidir ve Rumca anadilli değildir. metonio
  Çaycılar köy - Rize_M - Rize
Eski adı: Xacavet [ Laz ]
■ Xacava [ხაჯავა] - Lazca soyadı. GEO_1
  Ayvalık köy - İkizdere - Rize
1913a: Ayvalık
1876s: Kapse Of [ Laz kap3e ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Köy halkı Çepni Türkmenler'i ile Lazlar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Rüzgarlı köy - İkizdere - Rize
1913a: Rüzgarlı
1876s: Mize [ Laz Miz'e "karakuş" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Kısmen Rum ve Hemşinli yerleşimi. Manav
■ Hemşinli, Laz ve Türk yerleşimi metonio
  Çayeli ilçe - Çayeli - Rize
1928: Yenipazar
1876s y: Murçiva [ Laz "yenipazar" ]
1516: Mapavri (idari bölge)
Y1432: Mapaúrion (idari bölge) [ Laz mapauri "beylik" ]
■ Murçiva yerleşim adı, Mapavri bölge adıdır. İlçenin batı kısmı (Raşot ve Haytev) 17. yy'dan itibaren buraya yerleşmiş olan Hemşinli Ermeni kökenlilerle meskundur. Doğu kısmı yani Senoz deresi vadisi Rum kökenli Rize yerlisidir. SN
■ Murç'iva [მურჭივა] - Lazca soyadı. GEO_1
  Caferpaşa mah Çayeli - Çayeli - Rize
1913a: Caferpaşa
1876s: Çanceva [ Laz ]
  Şendere köy - Pazar - Rize
1916h: Bogina [ Laz "arı kovanı" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Merdivenli köy - Pazar - Rize
1876s: Melyat [ Laz meliati "tilkili" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Kuzayca köy - Pazar - Rize
1876s: Surminat [ Laz Suminati "Sürmeneliler" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Lazların çoğunluk olduğu, azınlık olarak da Hemşinlilerin yaşadığı karma bir yerleşim. Surminat'tan ziyade, Suminat formu yaygın. i.güney
■ Köy halkı Lazlar'dan, Batı Hemşinliler'inden ve Kıpçak Türklerin'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Tektaş köy - Pazar - Rize
1916h: Bogina [ Laz "arı kovanı" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ Şendere köyünden ayrılmıştır. SN
  Güney köy - Pazar - Rize
1876s: Avramit [ Laz Avramiti "İbrahim köyü" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Köy, her ne kadar Atina (Pazar) Lazcasıyla konuşuyor olsa da, Avramit ağzı bu şivenin halen yaşayan, ana şiveye asimile olmayan bir varyantıdır. i.güney
  Hisarlı köy - Pazar - Rize
1958: Koskovat
1913hk: Koksovat [ Laz Koskovati/Koksovati "Kosto (öz.) yurdu" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Sivrikale köyüne bağlı Koskovat mahallesi 15.11.1958'de Hisarlı adıyla köy oldu. SN
  Yeşilköy köy - Pazar - Rize
1916h: Cumbat [ Laz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Türkçe "kümbet" kelimesiyle alakâlı olabilir. Ya da Lazca çumbat'i, çumba? yurdu. i.güney
  Sivrikale köy - Pazar - Rize
1960: Kalecik
1876s: Tordovat [ Laz Tordovati "Tordo/Teodor (öz.) yeri" ]
  Hasköy köy - Pazar - Rize
1876s: Noxlabsu [ Laz Noxlapsu ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Yavuz köy - Pazar - Rize
Lz2009: Noxlapsu
1876s: Noxlabsu [ Laz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Hasköy'den ayrıldı. İstona ve Lazavati mahalleleri vardır. SN
  Dağdibi köy - Pazar - Rize
1928: Sulet [ Laz Suleti/Msuleti "ketenli" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ -eti eki Lazca değil, Gürcüce toponim yapan ektir. Bu ek Lazca'da t'i, vat'i şeklindedir. Laz yerleşimi. i.güney
  Aktaş köy - Pazar - Rize
Lz2009: Xonari [ Laz "gürleyik (gürültüyle akan su)" ]
1876s: Xonar
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Kantarlı köy - Hemşin (Ortaköy bucağı) - Rize
Eski adı: Mağlut [ Laz mağloti მაღლოთი "yükselti" ]
■ Mağol böğürtlene benzeyen dikenli, yabani bir çalıdır. SN
  Sulak köy - Pazar - Rize
1960: Gürgöze
1916h: Cabat [ Laz Cabati ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Kukulat mah Balıkçı - Pazar - Rize
1876s: Kukulat [ Laz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Ayrı bir köy değildir, Laroz'la birliktedir, merkeze bağlıdır. "k'uk'ula" Lazcada "maşa" demektir ama "maşa yurdu" anlamı bizi pek sağlıklı bir sonuca götürmeyebilir. Belki de Lazca "k'uk'u" (guguk kuşu) kelimesiyle alakâlı? i.güney
  Aktepe köy - Pazar - Rize
1928: Kitat [ Laz K'it'ati/Çitati "Kito (aş.) yurdu" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Soğuksu mv - Pazar - Rize
Lz2009: Şilerit [ Laz Şileriti ]
E1819 y: Psyxrós | Soğuksu [ Yun psyxrós "soğuk" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Cumhuriyet mah Pazar - Pazar - Rize
1928: Noğadixa [ Laz "pazaryeri" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Noğa-dixa "pazar yeri, çarşının kurulduğu yer" anlamında da çevrilebilir. i.güney
■ Mahalle halkı Çepni Türkmenler'i ile Lazlar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Akmescit köy - Pazar - Rize
1876s: Cacivat [ Laz Mcacivati "sinekli" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Tütüncüler köy - Pazar - Rize
1876s: Talvat [ Laz T'alvati ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Köy halkının kökeni Lazlar ile 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan, Çepni Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Suçatı köy - Pazar - Rize
1876s: Apso [ Laz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Derinsu köy - Pazar - Rize
Lz2009: Zanati [ Laz "Çan (Laz) yurdu?" ]
1876s: Zağnat
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Elmalık köy - Pazar - Rize
1928: Kuzika [ Laz k'uzik'a "kaşıkça" ]
■ Çoğunluk nüfusun Laz, azınlığın Hemşinli olduğu karma yerleşim. i.güney
  Şentepe köy - Pazar - Rize
1928: Ğulivat [ Laz ğulivati "Ğuli (öz.) yurdu" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Kirazlık mah Pazar - Pazar - Rize
Lz2009: Bulep [ Laz Bulepi "kirazlar" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ 19. yüzyıla kadar kullanılan Bulep ağzı, Pazar Lazcasının bir varyantıydı. Varyant, ana şiveye asimile oldu. i.güney
  Yücehisar köy - Pazar - Rize
1876s: Lamğo [ Laz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Güzelyalı mah Pazar - Pazar - Rize
Lz2009: Duduvati [ Laz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Belki "dudi+vat'i" "baş yer", "baş şeklinde yer" ya da "yüksek yer" anlamlarında? i.güney
  Papatya köy - Pazar - Rize
1946: Papat (mah) [ Laz P'ap'ati "papaz yurdu" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Ortayol köy - Pazar - Rize
1876s: Meleskur [ Laz melesk'uri "karşıvadi" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Boğazlı köy - Pazar - Rize
1876s: Çiketore [ Laz "Çerkez? yeri" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Sivritepe köy - Pazar - Rize
1958: Skefenivat (mah) [ Laz Sk'efanevati "Stefan (öz.) köyü" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Irmak köyüne bağlı mahalle iken 15.11.1958'de Sivritepe adıyla köy statüsü kazandı. SN
  Ocak köy - Pazar - Rize
1876s: Sapu [ Laz sap'ule "mezarlık" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Uğrak köy - Pazar - Rize
1876s: Çingit [ Laz Çingiti "Yabancı (Çingene?) köyü" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ Lazca "Çingene yurdu" gibi bir anlam düşünülebilir. i.güney
  Irmak köy - Pazar - Rize
1876s: Mamakivat [ Laz mamak'ivati "Mamaki (öz.) köyü" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Sessizdere köy - Pazar - Rize
Lz2009: Nasivati [ Laz ]
1928: Papilat [ Laz P'ap'ilati "papaz köyü" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Lazca bilen küçük bir Hemşinli topluluk da var. i.güney
  Derebaşı köy - Pazar - Rize
Lz2009: Tsuk'it'a [ Laz ]
1876s: Sukita
■ Hemşinli/Laz yerleşimi. Mtzuk'it'a şeklinde telaffuzu yaygındır. Lazca mtzu (karayemiş) + k'it'a (küçük?) i.güney
■ Köy halkı Batı Hemşinliler'i ile Lazlar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Dernek köy - Pazar - Rize
1876s: Kostanivat [ Laz K'ost'anivati "Kostan (Kostantin) köyü" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Köy halkı Çepni Türkmenler'i ile Lazlar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Ardaklı mah Irmak - Pazar - Rize
Lz2009: P'açilati [ Laz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Şenyuva köy - Çamlıhemşin - Rize
E1900~a: Şınçiva
1876s: Çinçiva [ Laz Ç'inç'iva "yabaniler?" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ Köy halkının kökeni 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan, Çepni Boyu'na ve Hemşinliler'den ise Batı Hemşinliler'ine dayanmaktadır. Köyde Çepni Türkmenleri'de, Batı Hemşinlileri de bulunmaktadır. Berk Ulusoy
  Handağı köy - Pazar - Rize
1876s: Dadivat [ Laz Dadivati "teyze köyü" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Şehitlik köy - Pazar - Rize
1928: Xaku [ Laz mxak'u "bir su böceği" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Beyazkaya köy - Ardeşen - Rize
Lz2009: Ağeni [ Laz "yeniköy" ]
1958: Seraplı (mah)
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Yamaçdere köyüne bağlı Ağeni veya Seraplı mahallesi iken 17.12.1958'de Beyazkaya adıyla köy oldu. SN
■ Köy halkı Batı Hemşinliler'i ve Lazlar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Elmalık mah - Ardeşen - Rize
Lz2009: Kvanç'areri [ Laz "yazılıtaş" ]
1928: Kvancari
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Şentepe mah Ardeşen - Ardeşen - Rize
Lz2009: Çiçivati [ Laz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Zeytinlik köy - Ardeşen - Rize
Lz2009: Mamalaavla [ Laz "Mamala (?) mahallesi" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Merkez mah Ardeşen - Ardeşen - Rize
Lz2009: Noğa [ Laz "kasaba" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Çamlıhemşin ilçe - Çamlıhemşin - Rize
1928: Vice aş. [ Laz Vica (ვიჯა), Vija (ვიჟა), Vice (ვიჯე) "maden su, ılıca, kaplıca" ]
1876s: Hemşin (idari bölge)
E680: Hamamaşén (idari bölge) [ Erm "Hamam (öz.) köyü" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ Hemşin adının 8. yy ikinci yarısında aşireti ile birlikte Ermenistan'ın Aragadzodn eyaletinden göçerek buraya yerleşen Şabuh Amaduni oğlu Hamam Amaduni adından geldiği şüphesizdir. (Hovhan Mamigonyan vekayinamesinde konu ile ilgili bölüm, 680 tarihli elyazmasına sonradan eklenmiştir.) Erm Hamam adının Türkçe hamam ile ilgisi yoktur; `güvercin` anlamına gelir. ■ Şimdiki ilçe merkezi Yukarı ve Aşağı Vice köylerinin (şimdi Yukarı ve Aşağı Çamlıca mah.) birleşmesiyle oluşturulmuştur. SN
  Köprübaşı köy - Çamlıhemşin - Rize
Lz2009: Abiçxo [ Laz ]
1916h: Abişxo
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Barış mah Ardeşen - Ardeşen - Rize
Lz2009: Metisti [ Laz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Akkaya köy - Ardeşen - Rize
1928: Pelergivat [ Laz Pelergivati "leylekli" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Bahar mah Ardeşen - Ardeşen - Rize
Lz2009: Putra [ Laz put’ri "kof" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Lazcada put’ri, punt’ura, punt’a= Kof (Kuruyarak veya çürüyerek içi boşalmış olan. anlamındadır). isa tabili
  Yeniköy köy - Ardeşen - Rize
Lz2009: Maxatoba [ Laz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Kurtuluş köy - Ardeşen - Rize
Lz2009: Zurxa [ Laz "tepe" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Topluca köy - Çamlıhemşin - Rize
Lz2009: Mtsano [ Laz ]
1928: Çano
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Latin Laz harfleri ile m3'anu yazılır. M3'anu Rize'nin en büyük ikinci kalabalık Laz köyüdür. Lazca
■ M3a = Lazca "gök, gökyüzü", m3ana = "serçe kuşu". isa tabili
  Yayla mah - Ardeşen - Rize
1916h: Okordule [ Laz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Ok'ordule, Lazca "bir şeyli" demek ama "k'ord(i)" ya da "k'orduli"nin anlamını çözmek gerek. i.güney
  Armağan köy - Ardeşen - Rize
Lz2009: Salonç'uri / Salinçoy [ Laz Tsalonçuri "aşağı köylü" ]
1916h: Salenköy [ Laz Tsale "aşağı" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Yeşilyurt (Boxane) mahallesi Hemşinli yerleşimidir. i.güney
  Akdere köy - Ardeşen - Rize
Lz2009: Xocibadi [ Laz "kocaboğa" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Köy halkı Batı Hemşinliler'i ve Lazlar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Dere mah Şehitlik - Ardeşen - Rize
Lz2009: Ts'arik'ala [ Laz "suyanı" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ K'avena "kahvehanecik" olarak da bilinen mahallenin adı Lazcada "suyun yanı" demektir (ts'ari "su" ve k'ala "yan, taraf"). Aleksiva
  Duygulu köy - Ardeşen - Rize
Lz2009: Tolikçeti [ Laz "akpınar" ]
1928: Tolikcet
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Tolikçeti (Duygulu) köyü ikiye bölünmüş, aşağı mahalle olan Dobira Şehitlik adıyla yeni bir muhtarlık olmuş, yukarı mahalle olan Cininçoi ise Duygulu adıyla devam etmiştir. Aleksiva
■ Köy halkı Çepni Türkmenler'i ile Lazlar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
■ Köy halkı tamamıyla Lazdır.Köyde yaşayan Çepnioğlu sülalesi de Laz'dır ve tamamı Lazca konuşmaktadır. ahmet topaloğlu
  Şehitlik köy - Ardeşen - Rize
Lz2009: Dobira [ Laz "iyi toprak" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Tolikçeti (Duygulu) köyüne bağlı mahalle iken, 1994'te ayrı köy oldu. i.güney
■ Köy halkı Çepni Türkmenler'i ile Lazlar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Köprüköy köy - Ardeşen - Rize
1928: Timisvat [ Laz Timisvati "Timon (öz.) yurdu" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Çayırdüzü köy - Çamlıhemşin - Rize
Lz2009: Ğvandi [ Laz ]
1916h: Ğuvant
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Serindere köy - Ardeşen - Rize
Lz2009: Kyaskuri / Çaskuri [ Laz "soğukdere" ]
1946: Kaskuri
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ 1999'da Armağan köyünden ayrıldı. i.güney
■ Lazcada n3a=gök demek kuri=Yırtıcı bir kuş göç mevsimlerinde bölgede çokça görülür ayrıca dinlenme amaçlı indikleri de olur n3askuri=üstükurili(kuşlu) anlamında olabilir yada kuşlar ağaçların üstünde konakladıkları için nca=ağaç ncaskuri= ağaçlarının üstü kurili(kuşlu) yer de olabilir. isa tabili
  Şenyurt köy - Ardeşen - Rize
Lz2009: Mexeniti [ Laz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Manganez köy - Ardeşen - Rize
Lz2009: Noğeceni [ Laz "domuz yeri" ]
1955: Noğaceni
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ 6.04.1955'te Manganez adıyla köy statüsü kazandı. SN
  Küçükköy köy - Ardeşen - Rize
Lz2009: Suxuleti / Tsxuleti [ Laz tsxuleti "armutlu" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Pirinçlik köy - Ardeşen - Rize
1928: Sifat
1681: Ğatvani [ Laz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Gündoğan köy - Ardeşen - Rize
1916h: Mutafi [ Laz mt'a-t'afoni "çukur otlak" ]
1681: Yovanvati [ Laz იოვანვათი "Yovan (öz.) yeri" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Köydeki bazı yer adları ç'ask'urinaona, 3'ingilona, Bak'amandre, Bağ'uruba, Binexona, Ç'arğuni, Ç'ubrididi, Godixa, Golagza, K'inçiona, Kva3'i3'ilona, Namazakva, Nosine, Omcore, On3xure, Oxvame, Sifadixa, Tişi3'ari, Xarat'i, Zumadi
  Yurtsever köy - Ardeşen - Rize
Lz2009: Zenimoşi [ Laz "açıkalan" ]
Hemşinli yerleşimi
■ Şarabiler dışındaki sülaleler Hemşinlidir. i.güney
  Kirazlık köy - Ardeşen - Rize
Lz2009: Celaiskur [ Laz "celai (?) vadisi" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Bayırcık köy - Ardeşen - Rize
Lz2009: Yanivati [ Laz "Yani (öz.) yeri" ]
1928: Yanivat
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Sinan köy - Ardeşen - Rize
1955: Palivat [ Laz "Kazıklılar" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ 6.04.1955'te Sinanköy adıyla köy statüsü kazandı. SN
■ Lazca: P'alo-p'alu "kazık", P'aliva (პალივა) soyadıdır. Köyün adı "P'alivaların yerleşim yeri" anlamına gelir. GEO
■ Köyde Erzurum üzerinden gelip yerleşenler de bulunmaktadır, dolayısıyla köyün tamamı Laz kökenli değildir. metonio
  Önder köy - Ardeşen - Rize
Lz2009: Kvaşuba [ Laz kvaşi uba "taş mahalle" ]
■ Yukarıdurak (Yukarı Zğemi) köyünden ayrılmıştır. SN
  Aşağıdurak köy - Ardeşen - Rize
Lz2009: Tsaleni Zğemi [ Laz "Aşağı Zğemi" ]
1928: Zğemi aş.
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Yeniyol köy - Ardeşen - Rize
1916h: Oce [ Laz ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Yukarıdurak köy - Ardeşen - Rize
Lz2009: Jileni Zğemi
1928: Ziğemi yk. [ Laz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Yeniköy köy - Fındıklı - Rize
Lz2009: Gurupiti [ Laz ]
1876s: Yeniköy
Laz/Hemşinli yerleşimi
■ Köy halkı Batı Hemşinliler'i ile Lazlar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Güney köy - Ardeşen - Rize
Lz2009: Omcore [ Laz omjore "güneşli" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Tunca bld - Ardeşen - Rize
1916h: Dutxe [ Laz dudi-xa "yukarı mevki" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ 17. yüzyılda İkizdere-Güneysu ilçelerine göç vermiştir. burak
■ Laz yerleşimi. Dutxe ağzı, Ardeşen Lazcasının bir alt varyantıdır ama giderek merkezi Ardeşen şivesine asimile olmaktadır. i.güney
■ Laz tarihini doğrudan ilgilendiren önemli bir yerleşim birimi. 800 yıllık tarihi geçmişi olduğu anlaşılmaktadır. Osmanlı imparatorluğu 1486 kayıtlarında dutxa ATİNA (PAZAR) 'a bağlı bir köydür. Bilinen 3 önemli hanedanı Ortak'afelipe (sofuoğlu), Map'ipere ve K'oçiva arasında ciddi bir güç çatışması yaşanmıştır. dursun ali çukur
  Liman mah Fındıklı - Fındıklı - Rize
Lz2009: Torotsi [ Laz ]
  Karaali köy - Fındıklı - Rize
Lz2009: Karalişiavla [ Laz "Karaali mahallesi" ]
■ Meyvalı/Canpet köyünün Karaali mahallesi iken müstakil köy statüsüne kavuştu. SN
  Yenimahalle mah Fındıklı - Fındıklı - Rize
1916h: Paçva
1876s: Baçva [ Laz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Aksu mah - Fındıklı - Rize
Lz2009: Abunoğa [ Laz "Abu pazarı" ]
1876s: Abısüfla [ Tr "aşağısu" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Haraköy köy - Fındıklı - Rize
1876s: Xara [ Laz "tahıl kabı" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Meyvalı köy - Fındıklı - Rize
1876s: Canapet [ Laz Ç'anapeti "Lazlar yurdu" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Çxanti, Tolimçxvana, Xemşilati mahalleleri vardır. Sonuncusu Laz dilinde `Hemşinli` anlamına gelir. SN
■ Köyde Hemşinli nüfus da var. i.güney
  Tepecik köy - Fındıklı - Rize
Lz2009: Peteskiri + Zebeliti (mah) [ Laz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Peteskiri, Lazca; Pete? evladı. i.güney


Grafik harita göster     haritada ara : km