2914 Kürdce yer adı bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 30
sırala 
  Şemikler mah - Karşıyaka - Izmir
1891: Şemikler [ Kürd Şemikan "aş." ]
  Şemikler mah Gümüşler - Denizli_M - Denizli
k1928 K: Şemikler [ Kürd Şemikan "aş." ]
  Yeşilyaka köy - Çivril - Denizli
k1928 K: HaydanAtik + Cedid [ Kürd Haydan "Haydarlar (aş.)" ]
  Erdoğdu köy - Akyazı - Sakarya
k1946 MYK: Beydilisimo [ Kürd/Tr beğdili/badıllı "aş." ]
k1928 K: CaferanlıKürt [ Kürd caferan "aş." ]
Kürd (Şêxbizin) yerleşimi
■ Simo kelimesi Ismâil ismini düşündürür. Eski ismi: Kürt Bedil. Bugünkü ismi 1995'te takıldı. Manav
  Koçyazı bld - Yunak - Konya
1943: Cipkanlı [ Kürd Cibkan "aş." ]
Kürd (Canbeg ) yerleşimi
  Gümüşdamla köy - Akseki (Cevizli bucağı) - Antalya
k1928 K: Zîlan/Zeylan [ Kürd zîlan "aş." ]
  Kurtuşağı köy - Yunak - Konya
Kr: Kurdan [ Kürd "kürtler" ]
k1928 K: Kurtuşağı
Kürd (Canbeg ) yerleşimi
■ 19. yy sonlarında kurulan köy daha önceleri mezra ve yayla olarak kullanılan bir yerdi. Diyarbakır Bismil Kurtoğlu köyünden gelip oraya yerleşip köy statüsüne sokan Deli Osman lakaplı kişidir. Osman ağa ailesi bu gün soyadı Döngel ve Kaçar olanlardan oluşmaktadır. mustafa0642
  Kaşören köy - Çeltik - Konya
Kr: Rengan [ Kürd "renkli?" ]
Eski adı: Renkoğlu
Kürd (Canbeg ) yerleşimi
■ © 23.05.1901 Konya'ya bağlı Akşehir kazasının Cihanbeyli nahiyesinde Renkoğlu ve Torunlar karyelerinde inşa edilen iptidai mekteplerine tayin edilecek muallimlere verilecek maaş deyar heyran
  Adakasım köy - Çeltik - Konya
Kr birn: Sorikan [ Kürd soran/sorikan "Kızıllar (aş.)" ]
k1928 K: Adakasım
Kürd (Canbeg ) yerleşimi
■ © 28.06.1911 Akşehir kazası Cihanbeyli nahiyesinde Kürd Topal Hacı Ahmed oğlu Mehmed'in Kasımoğlu karyesinde ruhsatsız açtığı güherçile ocağı ile civarındaki Seğirlizade Hasan Efendi'nin önceki ocağına da zarar verdiğinden ve güherçile fabrikası hukukunu ihlal ettiğinden kapatılması, mevcut malın fabrikaya teslimi. deyar heyran
  İshakuşağı köy - Çeltik - Konya
Kr: Sagan [ Kürd "İshaklar" ]
k1928 K: İshakuşağı
Kürd (Canbeg ) yerleşimi
■  © 28.06.1911 Akşehir kazası Cihanbeyli nahiyesinde Kürd Topal Hacı Ahmed oğlu Mehmed'in Kasımoğlu karyesinde ruhsatsız açtığı güherçile ocağı ile civarındaki Seğirlizade[Saganan] Hasan Efendi'nin önceki ocağına da zarar verdiğinden ve güherçile fabrikası hukukunu ihlal ettiğinden kapatılması deyar heyran
  Saray bld - Yunak - Konya
Kr: Golanga [ Kürd golan ga "öküzgölleri" ]
h1910: Saray
■ Kısmen Kürd (Canbeg ) yerleşimi
■ © 06.12.1887 Saray karyesinde çıkan zahirenin Akşehir'e nakli ve ücretinin ne olduğunun tahkik edilip bildilmesi. deyar heyran
■ Kasabada azımsanmayacak Türk nüfus vardır. Emirdag’in Bademli, Tezköy, ve Balcam köylerinden Türkler kasabaya yerleştirilmiştir. Ayrıca Gaziantep/İslahiye’den Karaçadır Yörükleri de köye yerleşmiştir. Mert Çakmak
  Eskikarsak köy - Polatlı - Ankara
Kr: Zirka [ Kürd zirkî/zirkan "aş." ]
hy1919: Korsaklı
■ Kısmen Kürd yerleşimi
■ Zirkanlı aşireti mensubu Kürt ailelerin oturduğu Eskikarsak köyü yaklaşık 15 hane, köye bağlı Elbak Mahallesi ise yaklaşık 30 hanedir. Elbak’ta oturanlar Eskişehir-Günyüzü nahiyesinden gelen Türk ailelerdir. Mert Çakmak
  Yüzükbaşı köy - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
k1928 K: Sevidi [ Kürd sewidî "aş." ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ © 13.04.1949 Konya'nın Akşehir ilçesinin Yunak bucağına bağlı Uzunbeyli, Yüzükbaşı,Tüfenkçioğlu ve Hacıosmanoğlu köylerinin, Ankara'nın Polatlı ilçesinin Yenimemetli bucağına bağlanması. deyar heyran
  Yenimehmetli köy - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
h1910: YeniMehmedli
k1928 K: Rutanlı (idari bölge) [ Kürd rûta nêwale "çıplaklar (aş.)" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  İnler köy - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
Eski adı: Mikail [ Kürd Mikailli "aş." ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ © »»» 23.09.1893 Haymana İdare Meclisi Azası ve Mikailli Kürdleri reislerinden Alişir Bey'in çeşitli zulüm ve kanunsuz hareketleri bulunduğu iddialarının tahkiki. deyar heyran
  Sincik köy - Polatlı - Ankara
k1928 K: Sincik [ Kürd "iğde" ]
Kürd (Canbeg ) yerleşimi
  Hatırlı köy - Yunak (Sülüklü bucağı) - Konya
Kr birn: Gundexofi [ Kürd gundê xofê "korkuköyü" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Gawestıya (-Têrikan-Mirdêsan) Aşireti tarafından kurulmuştur. Burası 1920 'nin ortalarına kadar bir nahiye idi. Aynı Aşiret üyelerin oluşturduğu yerleşim yerleri : Sinanlı, (eskiden Sinanlının yaylası olan) Özyayla , Sarıkaya, Beşışıklı,(eskiden Beşışıklının yaylası olan) Çayırbaşı, Zaferiye, Boyalı, Kadıoğlu, Sülüklü(¿) ve kısmen Beyliovadır. →→→ © 05.01.1824 Konya'nın Bayburt nahiyesinde [Bayburd maa Ereğli. Tuz gölünün güneyinde idi. “Bayburd-ı Karaman” da denilmiştir. Karaman eyâleti ne bağlı bir yerdi ] Humbaracı (topçu eri) Küçük Hüseyin'in timar köylerinden iltizam ettiği [=17 yy. dan itibâren devlete gelir getiren kaynaklar, yavaş yavaş belirli bedel karşılığında şahıslara verilmeğe başlandı. Bu usulün adı →iltizamdı←. İltizamı üzerine alan kimseler, yani mültezimler; geliri devlete peşin olarak öderler, sonra bunu halktan tahsil ederlerdi] Toyçayırı Katırlı[Hatırlı] ve sair köylerini taşir etmesine (sıkmasına) Cihanbeyli Aşireti'nden şaki Mustafa [*Cihanbeyli aşireti beyi Mustafa Bey (17.06.1823)*] tarafından mümanaat edildiğinden(engel oldunduğuna) şikayetle mürafaalarının (yüzleşerek muhakeme olunmak) icrası için Konya Valisi Hasan Paşa'ya emir ısdarının Aşiretbeyi zade Halil tarafından taleb edildiği © »»» 07.11.1899 Akşehir'e bağlı Katırlı[Hatırlı] nahiyesinin Cihanbeyli Aşireti'nden hayvan tüccarı Hacı Mehmed Ağa ile oğlu Yusuf Efendi'ye müracaatlarında Konya Vilayeti'nce kolaylık gösterilmesi. © »»» 06.12.1909 Haymana'nın Katırlı karyesinde zuhur eden define. © »»» 10.03.1912 Konya'nın Katırlı [Hatırlı] köyüne altı saat mesafede bulunan Kadı mevkiinde Kadıoğlu namıyla köy teşkilinin tasvib edildiği. © »»» 04.09.1917 Hükümet-i Seniyye ve Türklük aleyhinde sözler sarfeden Fas ahalisinden ve Mekke mücavirlerinden Hacı Mehmed'in Akşehir'in Hatırlı nahiyesi dahilinde yakalanarak Adliye'ye teslim edildiği. © »»» 19.08.1918 Konya'nın Akşehir kazasına tâbi Hatırlı nâhiyesine bağlı Boyalı mahallesinin müstakil, resmi bir köy haline getirilmeyeceği. © »»» 11.10.1925 Mahalli halka zulüm yapan Akşehir'in Hatırlı nahiyesinden Hacı Efendi'nin İstiklal Mahkemesi'ne verilmesi. deyar heyran
  Emirler köy - Haymana - Ankara
Kr birn: ŞêxaJorîn [ Kürd "yukarı şeyhler" ]
k1928 K: Emirler
Kürd (Şêxan ) yerleşimi
  Sırçasaray köy - Haymana - Ankara
Kr: GundêAxa [ Kürd "ağa köyü" ]
k1928 K: Sırçasaray
Kürd (Têrikî) yerleşimi
■ Mîrdésan aşireti Miri Eğil' de [Diyarbakır] kalan halkı koçer olan bir kürd beyliğiydi. Kışları Gewran ovası [Deşta Gewran], Evdilaziz ve Diyarbakırın aşağılarında kalıyor yazlarıda Malatya, Adıyaman [Hısn-ı Mansur], Gerger, Erzurum, Elazığ [Harput,Mametülaziz], Malazgirt vs. geçiriyorlardı [~1700]. Belli bir süreden sonra vergi toplama gibi çıkan sorunlardan vs. dolayı zorla Rakka [Reqqa/Suriye] da iskan edilmek istenildi [1729] . Bilinen en eski aşiret beyi Tahir' dir [1746]. Daha sonra Mıhemed' ın oğulları en büyüğü Mıhemed [Gawestıyan], Mıstefa [=Haci Deli? Térikan ] ve en küçüğü Evdil Hey [Haymana Mirdésanları]. deyar heyran
  Esen köy - Haymana - Ankara
Kr birn: ŞêxaJêrîn [ Kürd "aşağı şeyhler" ]
k1928 K: Eskiçalış
Kürd (Şêxan ) yerleşimi
  İncirli köy - Haymana - Ankara
Kr birn: Xirawe [ Kürd "harabe" ]
k1928 K: İncirli
Kürd (Şêxbizin ) yerleşimi
  Yünlükuyu köy - Cihanbeyli (Sülüklü bucağı) - Konya
Kr: YayleHacomeran [ Kürd "Hacıömerler yaylası" ]
Kürd (Canbeg/Têrikî ) yerleşimi
■ Köy kışın Haciömeroğlu köyünde yaşayan ve yazın burayı yayla olarak kullanan bir kaç aile tarafından 1930'larda kurulmuştur.1950'lerde daha önce Kars-Ağrı bölgesinden zorunlu göçe tabi tutulmuş bir kaç ailenin buraya çağırılmasıyla Yunak'a bağlı bir köy konumunu almıştır.1970'lerde Cihanbeyli ilçesine bağlanmıştır. deyar heyran
  Yaprakbayırı köy - Haymana - Ankara
Kr: Kelatî [ Kürd ]
k1928 K: Yaprakbayırı
Kürd (Xewend/Şêxbizin) yerleşimi
  Büyükyağcı köy - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
Kr birn: GundêTîrkan [ Kürd "okçular köyü" ]
k1928 K: YağcıKebir
Kürd (Têrikî ) yerleşimi
  Saatli köy - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
k1928 K: Saatli [ Kürd "aş." ]
Kürd (Modanlı) yerleşimi
■ 20 yy. başında "Ankara sancağındaki Modanlı Aşireti'ne tabi Saatlı karyesi" .... deyar heyran
  Katrancı köy - Haymana - Ankara
k1928 K: Katrancı [ Kürd "aş." ]
Kürd (Modanlı) yerleşimi
■ Modanlı aşireti Kürt değil Türkmendir. Köy Modanlı Türkmenleri tarafından kurulup önce Gölbaşı ilçesi Akörençarşak köyünden Türkmen göçü, sonra Erzurum ili Karayazı ilçesinden Kürt göçü almıştır. metonio
  Yeşildere köy - Cihanbeyli - Konya
Kr: ZozanaMewlîd [ Kürd "Mevlit yaylası" ]
Kürd (Sêvidî) yerleşimi
  Kerpiç köy - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
Kr birn: GundêKose [ Kürd "köse köyü" ]
k1928 K: Kerpiç
Kürd (Sêfkan) yerleşimi
■ © 23.02.1887 Haymana kazasına tabi Yalınayak ve Kerpiç karyelerinin Esbkeşan'a bağlanması hususunda... deyar heyran
  Güzelyayla köy - Kulu (Yenice bucağı) - Konya
Kr birn: YaylaKutê [ Kürd "dövme yayla" ]
Kürd (Sêfkan ) yerleşimi
■ © 1 Kasım 1950 gününden itibaren, Ankara İli Haymana İlçesi Yenice Bucağının Kerpiç Köyüne bağlı Hasanağayaylası (Kerpiçyaylası), Güzelyayla adiyle bir köy haline getirilmiştir. (RsGz:7580 1950) deyar heyran
  Kütükuşağı bld - Cihanbeyli (Yeniceoba bucağı) - Konya
Kr: Kutigan [ Kürd "aş." ]
Kürd yerleşimi
■ © »»» 14.08.1858 Sinkanlı, Halkanlı, İmranlı [Ömeran], Belikanlı, Cudkanlı ve Kütük Uşağı aşiretlerinin Konya'ya ilhakının mahzurlu olduğuna dair© »»» 01.10.1858 Seyfkanlı, Halkanlı, İmranlı [Ömeran], Tacirli, Belikanlı, Cudkanlı ve Ketük Uşağı [Kütükuşağı] Aşiretlerinin, Ankara eyaletinden tefrikiyle Konya'ya ilhakı... © »»» 30.07.1863 Niğde Sancağı toprağında Koçhisar Kasaba ve memlahasının yakınında meskun olup idaresi Ankara ve Yozgat sancaklarına merbut olan Reşvan Ekradından Belkanlı, Sefkanlı, Hicbanlı, Çorkanlı [Cudkanlı] ve İmranlı [Ömeran] aşiretlerinin ahalisinden bazı kesanın... deyar heyran
  Kırkpınar bld - Kulu - Konya
Kr: Celikan [ Kürd celikî/cêlikan "aş." ]
Kürd yerleşimi
■ © 14.03.1956 Ankara'nın Yenice nahiyesine bağlı Bumsuzşerefli ve Kırkpınar köylerinin Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması. deyar heyran
  Canımana köy - Kulu (Yenice bucağı) - Konya
k1928 K: Canımana [ Kürd "aş." ]
Kürd (Şêxbizin ) yerleşimi
■ © »»» 12.08.1896 Haymana kazasına tabi Canımana karyesinde bulunan Evliya çeşmesi'nde bir karye teşkil edilerek, Evliya Çeşmesi adı verilmesi. deyar heyran
  Celep bld - Kulu - Konya
Kr birn: Sevka [ Kürd sêvikan "aş." ]
k1928 K: Celeb
Kürd (Sêfkan) yerleşimi
  Acıkuyu köy - Kulu - Konya
Kr: Bîrtalik [ Kürd "acıkuyu" ]
Kürd (Omeran ) yerleşimi
■ © »»» 28.05.1848 Rişvan aşireti oymaklarından, Ömeranlı ve Belganlı[Belikanlı] aşiretlerinden bin altı yüzden fazla hanenin Eskebşan kazasıyla Konya sancağı kazalarına iskan ettirildiği ... © »»» 26/7/1954 gününden itibaren Konya Vilâyeti Kulu Kazasının Ömeranlı Köyüne bağlı Acıkuyu yaylası (Acıkuyu) adiyle bağımsız bir köy haline getirilmişdir. deyar heyran
  Yapalı bld - Cihanbeyli - Konya
Kr: Qameran [ Kürd "esmerler" ]
1841: Yapalı
Kürd (Xalîkan) yerleşimi
■ © 14.11.1841 Konar Göçer taifesinden evvelleri Sivas dahilinde bulunurlar iken ahiren (en son olarak, son zamanlarda) Konya dahiline göçen Hülkânlı [Xalîkanlı] aşiretinin tekalüflerini edada (vergilerini ödemede) gayreti görülen Hacı Yusuf'a aşiret beyliği tevcihi... deyar heyran
  Tavşancalı bld - Kulu - Konya
Kr: Omaran
1956 RG: Ömeranlı [ Kürd "Ömerler (aş.)" ]
Kürd (Omeran ) yerleşimi
■ Tavşanlı dağının çalılık kısmında nispeten yeni yerleşimdir. SN
■ © 29.06.1913 İnevi nahiyesinin İmranlı (=Ömeranlı) karyesinden Hacı Hüseyin oğlu Hacı Hüseyinin mahdumu Mustafa deyar heyran
  Derekışla köy - Bala - Ankara
Kr birn: Xecaniya [ Kürd xêçaniyan "aş." ]
k1928 K: Derekışla
Kürd (Etmana ) yerleşimi
■ © 04.03.1840 Cihanbeyli ve Şeyhbizinli ve Mikaili ve Geyikli[?] ve Etmanlı ve Türkanlı[Têrikan] ve Seyf[Sefkan] nam sekiz aşiretten Cihanbeyli aşireti beyi Halil Bey vasıtasıyla beher sene İstanbul'a gönderilmesi mutad olan yüzbin koyunun sevk ettirilmesine dair... deyar heyran
■ Etman- Atmalı – Atmani – Atmanki - Etmaneki - Atmaniki eş anlamlıdır. Manav
  Sağlık köy - Cihanbeyli - Konya
Kr: Qolita [ Kürd ]
Kürd (Xalîkan) yerleşimi
■ Köpek Gölü adlı gölün yanındadır. SN
  Günyüzü bld - Cihanbeyli - Konya
k1928 K: KethüdaCudkanlı [ Kürd cudikan "aş." ]
h1910: Güdgânlı
Kürd (Cudikan) yerleşimi
■ © 03.09.1816 Malatya Kazası'nın Şiro[Pötürge] Nahiyesi'ne tabi Tenniç ve Balyanlu Köyüne, Tepehane Köyünden ve Cihanbekli, Sinan, Melukanlı [Molikanlı], Teştekanlu[?], Kotanlu [Cudkan] aşireti halkından bazı kimseler basıp harab ve yağma ettiklerinden tedîpleri hakkında kuvvetler sevkine dair. deyar heyran
  Beşkardeş köy - Kulu - Konya
Kr: Torino [ Kürd "yeğen, yiğit" ]
hy1912 Kiep: Beşkarındaş
Kürd (Omeran ) yerleşimi
■ Torın `yiğit, delikanlı, bir aşirette boybeyinden aşağı sözü geçen kimse` anlamındadır. SN
■ © 19.01.1903 Aslen Ankara vilayetine tabi Haymana kazası ahalisinden İnönü (Inevi=încov) nahiyesinin Beşkardeş isimli mahalline gelerek tavattun etmiş olan altmış hanede üç yüz nüfusun bulunduğu, yerin köy olarak teşkil edilip askerlik ve nüfus kayıtlarının Konya Vilayeti'ne yapılmasına müsaade talebi. deyar heyran
  Yazıçayırı köy - Kulu - Konya
Kr: Mehina [ Kürd mehînan "kısraklar (aş.)" ]
Kürd (Canbeg ) yerleşimi
■ © 05.04.1782 Ayıntab ve Haleb civarında sakin Rişvan Aşireti'nden Mülkanlı, Bakırlı, Hacılar, Hümadlı, Akcanlı ve Mihyanlı[Mehinan] ve sair aşiretlerin bazı esbaba mebni Kırşehri sancağındaki Haymana'da tavattun eylediklerinden bunlardan alınacak vergi. deyar heyran
  Aktaş köy - Şereflikoçhisar - Ankara
Kr birn: Mihin [ Kürd mihîna "kısrak" ]
k1928 K: Aktaş
Kürd (Canbeg) yerleşimi
  Gölyazı bld - Cihanbeyli - Konya
Kr: Xelko
k1946 MYK: AşağıHalkanlı
h1910: Dondurma*Xalkânlı [ Kürd Xalikanlı "(aş.)" ]
Kürd (Xalîkan ) yerleşimi
■ © »»» 14.11.1841 Konar Göçer taifesinden evvelleri Sivas dahilinde bulunurlar iken ahiren (en son olarak, son zamanlarda) Konya dahiline göçen Hülkânlı [Xalîkanlı] aşiretinin tekalüflerini edada (vergilerini ödemede) gayreti görülen ve aşiret halkını memnun eden Hacı Yusuf'a aşiret beyliği tevcihi (rütbe vermek). © »»» 14.10.1902 Konya merkez vilayete bağlı İnevi nahiyesindeki Hakanlı [=Xelkan] karyesinin büyük olması hasebiyle kırk hanenin karyeden ayrılarak Ümraniye [? Yapalı(Qameran); Sağlık(Qolita) ? ] adıyla yeni bir yer teşkil edilmesi. deyar heyran
  Davdanlı köy - Bala - Ankara
Kr birn: Davdanan [ Kürd "aş." ]
k1928 K: Davdanlı
Kürd (Davdana) yerleşimi
  Tuzyaka bld - Kulu - Konya
1956 RG: Haramicütkanlı [ Kürd cudikan "aş." ]
Kürd (Cudikan ) yerleşimi
■ © 03.09.1816 Malatya Kazası'nın Şiro[Pötürge] Nahiyesi'ne tabi Tenniç ve Balyanlu Köyüne, Tepehane Köyünden ve Cihanbekli, Sinan, Melukanlı [Molikanlı], Teştekanlu[?], Kotanlu [Cudkan] aşireti halkından bazı kimseler basıp harab ve yağma ettiklerinden tedîpleri hakkında kuvvetler sevkine dair. deyar heyran
  Aşağıhacıbekir köy - Bala (Karakeçili bucağı) - Ankara
Kr birn: AxleraJêr [ Kürd "aş." ]
k1928 K: Hacıbekir
Kürd (Hêcibî ) yerleşimi
  Yusufkuyusu köy - Şereflikoçhisar - Ankara
k1928 K: Taxtalı [ Kürd taxtaliya "ileri köy?" ]
Kürd (Bêlikan ) yerleşimi
■ Tek ağacı olmayan bir yere Tahtalıadı verilmesi kuşku uyandırıcıdır. SN
  Bozan köy - Kulu - Konya
hy1912 Kiep: Cidkâni [ Kürd "aş." ]
1769: Bozanlu
Kürd (Cudikan ) yerleşimi
■ © 22.10.1769 Aksaray, Koçhisar nahiyesi Bozanlu ve yine mezkur sancakta Eyüpeli nahiyesinde Nernak karyelerinde... deyar heyran
  Büyükdamlacık köy - Şereflikoçhisar - Ankara
Kr birn: Hezîno [ Kürd hezîno ]
k1928 K: Damlacık
Kürd (Bêlikan) yerleşimi
  Köklüdere köy - Araç (Boyalı bucağı) - Kastamonu
k1928 K: Mendik [ Kürd mendik/mendan "aş." ]
  Küçükbıyık köy - Bala (Karakeçili bucağı) - Ankara
Kr birn: GundêHectehîr [ Kürd "Hacı Tahir köyü" ]
k1928 K: BıyıkSağir
Kürd (Hêcibî / Kîkan) yerleşimi
  Tepeköy köy - Bala (Karakeçili bucağı) - Ankara
Kr: Kulika [ Kürd "aş." ]
Kürd (Kulikî /Sawikî ) yerleşimi
  ŞanlıKışla köy - Şereflikoçhisar - Ankara
Kr birn: KaniyaQışla [ Kürd "kışlapınarı" ]
k1968 K2: Kanlıkışla
Kürd (Bêlikan ) yerleşimi
  Büyükbıyık köy - Bala (Karakeçili bucağı) - Ankara
Kr birn: Emera [ Kürd omeran "Ömerler" ]
k1928 K: BıyıkKebir
Kürd (Hêcibî ) yerleşimi
  Kekilliali köy - Kaman (Savcılı bucağı) - Kırşehir
k1928 K: KekilliAlo [ Kürd Kekilli "aş." ]
Kürd (Bilikan) yerleşimi
■ © »»» 04.11.1894 Bala kazasına bağlı bazı köylerin muhtarları ve imamları tarafından; Esbkeşan kazasının Belganlı [Bêlikan] Aşireti'ne mensub bazı kişilerin köylerini basarak emval, eşya ve hayvanlarını alıp götürdükleri iddiası... deyar heyran
  Büyükkoraş köy - Ayrancı - Karaman
k1928 K: KureyşKebir [ Kürd korêş "aş." ]
hy1914 Kiep: BüyükKoraş
■ © Gömlek No:16065 Divle maa Kureyş [=Üçharman-Ayrancı] kazası Kureyş-i Kebir karyesi temettuat defteri. deyar heyran
  Çayözü köy - Akpınar - Kırşehir
k1928 K: MerdanAli [ Kürd merdo/merdan "aş." ]
■ Köyün eski ismi Merdan. Mert Çakmak
  Yalnızpınar köy - Şereflikoçhisar - Ankara
k1928 K: Mamalı [ Kürd maman "amcalar (aş.)" ]
Türkmen (Şerefli) yerleşimi
  Küçükkoraş köy - Ayrancı - Karaman
k1928 K: KureyşSağir [ Kürd korêş "aş." ]
hy1914 Kiep: KüçükKoraş
■ © Gömlek No:16066 Divle maa Kureyş kazası [=Üçharman-Ayrancı] Kureyş-i sagir karyesi temettuat defteri. deyar heyran
  Devrekani ilçe - Devrekani - Kastamonu
1530 TT-438: Devrekani [ Kürd Devrekân "aş." ]
■ 1530 Nahiye (Kastamonu Merkez). 1841: Kaza (Kastamonu eyaleti). 1944: ilçe (Kastamonu ili). 1189 (Hicrî) Rakka iskanbaşısı Milli aşiretinden eşkıya Timur ile Ömerkanlı ve Devrekanlı Kürd aşiretler efradından bazılarının tenkil edildiğine dair Diyarbakır Valisi Abdullah Paşa'nın tahriratı. * 1264 (Hicrî) Rusyalı bazergan David Savala'nın Cihanbeyli Mir Aşireti ile Karahisar'da meskun Devrekanlı Şencekanlı cemaatlerinde olan alacağı hususunda verdiği istida üzerine gereğinin yapılması. * 1264 (Hicrî) Devrekanlı Aşireti'nin Şeyh Hasan'ın Bursa'ya götürmekte olduğu hayvanlarının Cihanbeyli'de elinden alındığının doğruluğunun araştırılarak işarına dair Ağnam Müdürlüğü'ne tezkire. deyar heyran
  Çolaknebi köy - Aksaray_M (Acıpınar bucağı) - Aksaray
Kr: SeydaJêr [ Kürd "aşağıseyit" ]
k1928 K: Çolaknebi
Kürd yerleşimi
  Fatmauşağı köy - Aksaray_M (Acıpınar bucağı) - Aksaray
Kr: SeydanêJor [ Kürd "yukarı Seyitler" ]
k1928 K: Fatmauşağı
Kürd yerleşimi
  Sağırkaraca köy - Aksaray_M - Aksaray
Kr: Cerran [ Kürd "karacalar" ]
k1928 K: Sağırkaraca
Kürd yerleşimi
  Çalıbekir mah Yanyurt - Aksaray_M - Aksaray
Kr birn: ÇalêBekirî [ Kürd "Bekir kuyusu" ]
k1928 K: Çalıbekir
Zaza yerleşimi
  Yeşiloba köy - Kırşehir_M (Göllü bucağı) - Kırşehir
Kr: Guri [ Kürd gurî "uyuzlu" ]
k1946 MYK: Kötüoba
Kürd (Mîfkan ) yerleşimi
■ Kırşehir'e göç ettirilen Kürd, Mîfkan aşireti'nin ilk yerleşim yeri eski adı ile Kötüoba köyüdür. Etrafında bataklık olan ve o dönemler hastalık olan bu arazi Aşiretin üyelerinin ölmesi ve hastalanması için özellikle seçilmiştir. Fakat beklenen olmamış ve Mîfkan üyeleri burayı oldukça güzelleştirmiş. geri kalan üyeleri ise buradan ayrılarak Otko (Yenidoğanlı), Uzunpınar, Taburoğlu, Şuayipli gibi köyleri kurmuştur. Devran
  Göksugüzel köy - Aksaray_M - Aksaray
Kr: Mamereş [ Kürd "kara Memo" ]
Eski adı: Karamehmet
k1928 K: Göğsügüzel
Kürd/Zaza yerleşimi
  Körpınar köy - Kırşehir_M - Kırşehir
Eski adı: Kanikürik [ Kürd kanîkorik "kuruçeşme" ]
Kürd (Mîfkan) yerleşimi
  Acıköy köy - Çiçekdağı (Akçakent bucağı) - Kırşehir
Kr birn: Şorik [ Kürd şorik "tuzluca" ]
k1928 K: Acıköy
Kürd (Okçiyan ) yerleşimi
  Kalebalta köy - Aksaray_M - Aksaray
Kr: Qeleko [ Kürd ]
k1928 K: Kalebalta
Kürd yerleşimi
  Tosunburnu köy - Kırşehir_M (Göllü bucağı) - Kırşehir
k1928 K: Tosunburnu
Eski adı: YukarıPizbinik [ Kürd Pizbênikê Jor ]
Kürd (Têrikî) yerleşimi
■ Têrikîlerin bir bölümü buranın bir yaylasından Zincirlikuyu-Kulu/Konya (Gordoğlu) ya göç etmişlerdir. deyar heyran
  Harmanaltı köy - Boztepe (Göllü bucağı) - Kırşehir
k1928 K: Şuayibli
Eski adı: AşağıPizbinik [ Kürd pizbinik "çobanların hayvanlara bağladığı ip" ]
Kürd (Mîfkan) yerleşimi
■ Mifikan asireti Reşwan asiret federasyonunun 12 kolundan biridir. ABDULLAH ALTUNTAS
  Alahacılı köy - Çiçekdağı - Kırşehir
Kr: Gelikan [ Kürd "boğazlar" ]
k1928 K: Alahacılı
Kürd (Molikan ) yerleşimi
■ © 11.03.1785 Rişvan Kürtlerinin garet eyledikleri İzmir kervanı malından zimmetlerinde kalan mebaliğden Pehlivanlı aşireti derununda Molikânlı Hasan kabilesi perakende hanelerine isabet eden on bin kuruşun tahsiline vesaireye dair Bozok mutasarrıfından gelen tahrirat. g.tt © »»» 09.03.1814 Molkanlı, Alıclı, İzoli, Cihanbeyli ve Rişvanlı aşiretlerinin tecavüz ve yağmalarından bizar olan Malatya Kazası halkının şikayetlerini bildiren arz... deyar heyran
■ Tamamen Türklesmistir. Mert Çakmak
  Uzunpınar köy - Boztepe (Göllü bucağı) - Kırşehir
k1928 K: Uzunpınar
Eski adı: Sira/Sora [ Kürd soran "kızıllar" ]
Kürd (Mifikan) yerleşimi
  Yenidoğanlı köy - Boztepe - Kırşehir
Kr: Otko [ Kürd ]
k1928 K: AraplıCedid [ Tr "yeni Araplı" ]
Kürd (Mifîkan ) yerleşimi
■ Kürt ve Türk karışık yerleşim. Türkler sonradan köye yerleşmiştir. Mert Çakmak
  Hatunoğlu köy - Boztepe (Göllü bucağı) - Kırşehir
Kr: Xaladîno [ Kürd xaladîno "deli Halil" ]
k1928 K: Öksüzkale
Kürd (Milli) yerleşimi
■ Asıl adı Xaladino olan köy asimilasyon politikaları dahilinde önce Öksüzkale sonrasında ise Hatunoğlu adını almıştır. Devran
  Bahçepınar köy - Çiçekdağı - Kırşehir
Kr: Torin [ Kürd torin "yeğen, yiğit" ]
k1928 K: Bahçepınar
Kürd (Şêxbilan) yerleşimi
■ Torın `yiğit, delikanlı, bir aşirette boybeyinden aşağı sözü geçen kimse` anlamındadır. SN
  Çanakpınar köy - Çiçekdağı - Kırşehir
Kr: Ramik [ Kürd ramik/raman "Ramazan" ]
k1928 K: Çanakpınar
Kürd (Şêxbilan ) yerleşimi
  Şeyhler köy - Aksaray_M (Acıpınar bucağı) - Aksaray
Kr: Şêxan [ Kürd "şeyhler" ]
k1928 K: Şeyhler
Kürd yerleşimi
  Kumluca köy - Yerköy - Yozgat
k1928 K: Serban [ Kürd "otlakbaşı" ]
  Çamlıpınar köy - Laçin - Çorum
1960 DİE: Karapınar
1960- DİE: Şıhbızınlı [ Kürd Şêxbizin "aş." ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Terken köy - Mecitözü - Çorum
k1928 K: Tirkân/Türkan [ Kürd "Türkler" ]
1541: Etrakiye [ Tr "Türkyeri" ]
■ © Gömlek No:577 Çorum'un Tarhan karyesi ahalisinin temettuat defteri. -- © 07.10.1820 Çorum'a tabi Terhan karyesi malikanesi Hamdi Bey Ebnası Vakfı ve divanisi tımar olub ... © Gömlek No:556 Çorum'un Türkler karyesinde mukim müslümanların temettuat defteri. -- © 16.03.1862 Çorum'a bağlı Türkler karyeli Osman bin Osman'ın katili aynı karyeli Osman'a dair... © Gömlek No:14984 Zünnun kazasına tabi Terken karyesinde sakin ahalinin emlak, arazi ve temettuatını mübeyyin defter. deyar heyran
  Çamlıca köy - Vezirköprü - Samsun
k1928 K: Derekürd [ Kürd derêkurd "Kürt diyarı" ]
  Alameşe köy - Andırın - Maraş
k1928 K: Babikli [ Kürd babik "dedecik" ]
  Doğankonak köy - Göksun - Maraş
k1928 K: Haydan [ Kürd "Haydarlar" ]
Eski adı: Muhacirköy
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Köyün tamamı Ardahan Posof kökenli Ahıska Türklerinden oluşmaktadır. Mert Çakmak
  Tandır köy - İslahiye - Gaziantep
Kr: Tenûrê [ Kürd "tandır" ]
k1928 K: Tandır
Kürd yerleşimi
  Tekneli köy - Sarız - Kayseri
k1928 K: Deştiye [ Kürd deşt "ova" ]
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Yeşilyurt bld - İslahiye - Gaziantep
k1928 K: Dolan [ Kürd ]
Kürd yerleşimi
  Bekdemir köy - Bahçe - Osmaniye
k1928 K: Bilalik [ Kürd ]
  Bilenler köy - İslahiye - Gaziantep
k1928 K: Şerikanlı [ Kürd şerikan "ortaklar (aş.)" ]
Kürd yerleşimi
  Yolbaşı köy - İslahiye - Gaziantep
Eski adı: Haydaranlı [ Kürd hayderan "aş." ]
Kürd (Dilkî) yerleşimi
  Kırkısrak köy - Sarız - Kayseri
Kr: Xiniyan [ Kürd "Hiniler (öz.)" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Bundan 200 sene evvel Malatya- Kürecik, Harunuşağı köyünden kopup Sarız'a yerleşmişlerdir. Harun ve Xini kardeşmiş, kan davasından dolayı arabuluculuk yapan Sinemilli Alevi Dedeleri Xinilere Sarız'daki yeri belirleyip göçmelerini dayatmış... yalcin
  Göllühöyük köy - İslahiye - Gaziantep
k1928 K: Belikanlı [ Kürd belikî/belikan "Dönmeler (aş.)" ]
Kürd (Belikan) yerleşimi
  Akınyolu köy - İslahiye - Gaziantep
k1928 K: Musikanlı [ Kürd "Musalar" ]
Kürd (Dilkî) yerleşimi
  Ortaklı köy - İslahiye - Gaziantep
k1928 K: Melikanlı [ Kürd melîkan "melikler" ]
Kürd (Dilkî) yerleşimiHaritada yeri belli olmayanlar.
  Yenimahalle mz - Hakkari_M - Hakkari
Kr: Çemikulkule [ Kürd "sekmekaynak" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km