14 Latince yer adı bulundu.
sırala 
  Çanakkale boğaz - Aa - Çanakkale
İt1100~: Dardanelli [ Lat "Dardanos'çuklar" ]
Y-600: Hellêspontos [ Yun "Helle denizi" ]
■ Antik isim Hellespontos'tur. Boğazın Anadolu yakasında efsanevi geçmişte Dardanoi halkının ve Dardania adlı kentin bulunduğunu Homer bildirir. Buna istinaden boğazın iki yakasındaki Sestos ve Abydos kentlerine (halen Batı dillerinde Boğazın adı olarak kullanılan) 'Dardanelli/Dardanelles' adını 11. yy'da Venedik ve Cenevizliler yakıştırmıştır. Osmanlı devrinde boğazın özel bir adı olmamış görünür. SN
  Gündoğdu mv - Konak - İzmir
1912hi: Bellavista [ Lat bella vista "güzel manzara" ]
■ 4 Ağustos 1925'te adı Gündoğdu Meydanı olarak değiştirildi. SN
  Kuşadası ilçe - Kuşadası - Aydın
1890hk y: Nea Efesos [ Yun "yeni Efes" ]
1788h: Skalanova [ Lat "yeni iskele" ]
Y535: Neápolis [ Yun "yenikent" ]
1525: Kuşadası (ada)
■ Antik çağda kullanılan Neapolis adı 1919-1922 Yunan işgali döneminde resmen canlandırılmıştır. Türkçe isim liman önündeki ada ve hisardan gelir. SN
■ © 31.08.1795 Kuşadası'nın Kuyumcu karyesinde sakin Bilekli aşiretinden Ebubekir'in evini basarak emval ve eşyasını yağma eden Kara Mustafa... deyar heyran
■ 1957'ye dek İzmir'e bağlı bir ilçeyken 1957'den sonra Aydın'a bağlanmıştır. Tunahan KOÇAK
  Yıldız dağ - ---
1665: Istranca [ Bul странджа "küçük diyar?" ]
Y378: Haiminóntos [ Lat Haemi mons "Balkan dağı" ]
■ Istranca adı Çatalca yakınındaki Stranca (Binkılıç) kasabasından gelir. Bulgarca isim muhtemelen страна `ülke, diyar` söcüğü ile ilgilidir. Roma' imparatorluğunun 4. yy'dan itibaren anılan Haemimontus ili (Edirne-Kırklareli), şimdi Bulgaristan'da olan Balkan (Haimos/Haemus) Dağının adını taşır. SN
  Kula ilçe - Kula - Manisa
Y1308: Kula [ Tr "kule?" ]
Y813: Opsíkion (idari bölge) [ Lat obsequium "maiyet" ]
■ 7. yy'da kurulan Opsikion ( < Latince «obsequium» `maiyet`) askeri eyaletinin merkezi olan kasabanın 13. yy'da Türklerce 'Kula' olarak adlandırıldığını Bizans tarihçisi Paxymeres bildirir. SN
■ Yüksek (iki katlı) bağ evlerine Rumlar Türkçe kule'den uyarlanmış 'koula' adını verirlerdi. Yörede halâ bu yapılardan vardır. Belirli bir yeri belirtmek için kullanılırken, orada gelişen yerleşimin adına dönüşmüş olabilir. Tankut Beygu
■ © 22.06.1665 Kütahya sancağının Uşak, Eğrigöz, Gököyük, Simav, Şeyhlü, Gedos, Kula, Altuntaş ve Lazkiye nahiyelerinde ... deyar heyran
  Üsküdar ilçe - Üsküdar - İstanbul
1665 y: Üsküdar
İt1311: Skoutári [ Lat scutarii "kalkancılar" ]
Y-146 Y961: Xrysópolis [ Yun "altınkent" ]
■ Polybius'a göre kenti ilk kez MÖ 410'da Atinalı general Alkibiadês tahkim ederek Xrysópolis adını vermiştir. Scutari/Skoutarion adı 1311'den itibaren İtalyan portolanlarında ve 1462'de son Bizans vakanüvisi Doukas tarihinde görülür. Scutarii/skoutaroi Roma/Bizans ordusunda bir sınıf adıdır. SN
  Sapanca göl - Sapanca - Sakarya
Y1057, Y1308 y: Sophon / Siphonês
Lt378: Siphonensis Lacus [ Lat "Siphon/Sophon gölü" ]
■ İlçe merkezi adını gölden alır. Yöredeki yerleşimlerin çoğunluğu 1877-78 Rus harbinden sonra gelen Kafkasyalı ve Gürcü muhacirlerin iskânı için kurulmuştur. SN
  Burdur il - Aa - Burdur
1912hk y: Buldur
Y1438: Praitória [ Lat praetoria "yolkonağı" ]
1333: Burdûr
1876a: Tirkeş (idari bölge) [ Tr "okçu" ]
■ Çeşitli kaynaklarda görülen «Polydôrion» adı mesnetsizdir. Praitória adı yeni bulunan 1438 tarihli bir Bizans yazmasında keşfedilmiştir. Latince «Praetoria», Yunanca «Praitória» `yüksek devlet görevlilerinin seferde konakladığı resmi konukevi` anlamındadır. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti aynı adı taşır. SN
  Akdeniz deniz - ---
1665: Akdeniz
A870: Bahr eş-Şam [ Ar "Suriye denizi" ]
Lt639: Mediterraneum (Mare) [ Lat "ülkeler arası (denizi)" ]
Y190~: Mesógaios (Póntos) Mεσόγαιος [ Yun "ülkeler arası (denizi)" ]
■ Antik kaynaklarda adı genellikle `büyük deniz`dir (İbr Yam haGadol, Yun Megalê Thálassa, Lat Mare Magnum). Mesógaios adı en erken 2. yy'da Mısırlı Pollux'un Onomastikon'unda görülür. Klasik devir Arapçasında Bahr ar-Rûm yaygındır; modern Bahr al-abyaz (`ak deniz`) Türkçeden çeviridir. Bahr al-Mutawassıt (`ara deniz`) Batı dillerinden çeviridir. Türkçe en erken tarihten itibaren görülen Akdeniz ve Karadeniz adları muhtemelen `güney/kuzey denizi` anlamındadır. SN
  Tisan mah Yeşilovacık - Silifke - Mersin
İt1300~: Porto Cavaliere [ Lat "şövalye limanı" ]
Y-350 Y550: Aphrodisiás acc. Aphrodisián [ Yun "Afrodite yeri" ]
■ Tisan adı Aphrodisias adının belirtme halinden türemiş olmalıdır. Turistik yayınlarda Şövalye Limanı adı kullanılır. SN
■ Tisan adı, Aphrodisias adının akkusativinden Ἀφροδισίαν (Afrodisian) türemiş olmalıdır. Tankut Beygu
  Küçüklü köy - Bulancak - Giresun
1928: Küçüklü
1876a, 1902hk y: Ayvasil [ Yun áyios Vasílios "Aziz Vasil" ]
İt1311: Sanvassili [ Lat "Aziz Vasil" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Yörede hala Ayvasıl olarak bilinir. Haluk Kalafat
  Şebinkarahisar ilçe - Şebinkarahisar - Giresun
1643b: Şarki Karahisar [ Tr "doğu karahisar" ]
1484: Şabın Karahisar [ Tr "şaplı Karahisar" ]
1282: Köğonya
E1075, : Koğonya
A870: Koloniya
Y17: Kolônia [ Lat colonia "koloni, yerleşke" ]
■ MÖ 64 yılında Pompeius tarafından kurulan Kolonia/Colonia kentidir. Erm Koğonya biçimi 20. yy başlarına dek Türkçede de kullanılmıştır. Daha önce resmi dilde tercih edilen Şarki Karahisar adı 1924'te Atatürk'ün önerisiyle Şebin Karahisar olarak düzeltildi. SN
■ Atatürk’ün 1924 ziyâretinde yapılan, o yıllarda kullanılan resmî Karahisar-ı Şarkî adının evvelce de kullanılmış olan Şebinkarahisar olarak değiştirilmesinden ibâret. Yoksa Şebinkarahisar ismi, çok önceleri de – meselâ Evliyâ çelebi’nin ziyâreti yıllarında – kullanılıyordu. Bâzı Osmanlıca haritalardan ve I. ve II. Dönem Karahisar-ı Şarkî milletvekili Ali Sürûrî Efendinin TBMM albümündeki bilgilerden Osmanlı’nın son dönemlerine kadar da kullanıldığı anlaşılıyor. Bilâl Tunç
  Salyazı bld - Köse - Gümüşhane
1876s e: Posus
Y553: Germanou Fossatón [ Lat "Almanlar hisarı" ]
E630: Posaturn (başka yer) [ Erm "Pos geçidi" ]
■ Prokopios'un Yunanca metninde anılan yer, Latince Germani Fossatum `Alman hendeklisi` adının uyarlamasıdır. Ermenice Pos (`çukur?`) Yunanca veya Latince isimden uyarlanmış olmalıdır. 7. yy'a ait Ermenice anonim coğrafyada anılan Posaturn adını Eremyan (1963) sf. 88 inceler. SN
■ "Fossatum" (Latince), "Φουσσάτον" ‎(Bizans Yunanca) < fossō ‎(Latince: “kazmak”). GEO
  Koçlu mah - Kızıltepe - Mardin
1518a: Kefertût
A870: Kafr Tûtha [ Süry "dutköy" ]
Lt180: Castra Murorum [ Lat "duthisar" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km