10 Latince yer adı bulundu.
sırala 
  Gündoğdu mv - Konak - İzmir
1925-: Bellavista [ Lat bella vista "güzel manzara" ]
■ 4 Ağustos 1925'te adı Gündoğdu Meydanı olarak değiştirildi. SN
  Alsancak mah - Konak - İzmir
h1909: Punta [ Lat "burun" ]
■ Eskiden beri Punta olan adı, 4 Ağustos 1925'te Alsancak olarak değiştirildi. SN
  Kuşadası ilçe - Kuşadası - Aydın
Y1922 BSt: Neápolis [ Yun "yenikent" ]
hy1896 Kiep: Skalanova [ Lat "yeni iskele" ]
hy1896 Kiep: NeaEfesos [ Yun "yeni Efes" ]
eç1660 : Kuşadası
■ Antik çağda kullanılan Neapolis adı 1919-1922 Yunan işgali döneminde resmen canlandırılmıştır. Türkçe isim liman önündeki ada ve hisardan gelir. SN
■ © 31.08.1795 Kuşadası'nın Kuyumcu karyesinde sakin Bilekli aşiretinden Ebubekir'in evini basarak emval ve eşyasını yağma eden Kara Mustafa... deyar heyran
■ 1957'ye dek İzmir'e bağlı bir ilçeyken 1957'den sonra Aydın'a bağlanmıştır. Tunahan KOÇAK
  Üsküdar ilçe - Üsküdar - İstanbul
eç1660 : Üsküdar
OYu: Skoútarion [ Lat Scutarii "kalkancılar" ]
EYu: Xrysópolis [ Yun "altınkent" ]
■ Scutarii/Skoutaroi Roma/Bizans ordusunda bir sınıf adıdır. Polybius'a göre kenti ilk kez MÖ 410'da Atinalı general Alkibiadês tahkim etmiştir. Xrysópolis adının kaynağına dair çeşitli rivayetler vardır. SN
  Sapanca göl - Sapanca - Sakarya
Y1050 Ked, Pax: Sophon/Siphonês
L378 Amm: SiphonensisLacus [ Lat "Siphon/Sophon gölü" ]
■ Türkçe isim Yunanca Sophon biçiminden uyarlanmıştır. Evliya Çelebi'nin anlattığı `Sabancı Koca` hikayesi masaldır. SN
  Burdur il - Burdur_M - Burdur
hy1912 Kiep: Buldur
OYu TİB 8.819: Praitória [ Lat praetoria "yolkonağı" ]
T1333 Batt 2.117: Burdur
■ Çeşitli kaynaklarda görülen Polydôrion adı mesnetsizdir. Praitória adı yeni bulunan 1438 tarihli bir Bizans yazmasında keşfedilmiştir. Lat Praetoria, Yun Praitória “yüksek devlet görevlilerinin seferde konakladığı resmi konukevi” anlamındadır. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti aynı adı taşır. SN
  Çiftehan bld - Ulukışla (Çiftehan bucağı) - Niğde
L400- Peut: AquaeCalidae [ Lat "ılısular" ]
■ © 29.07.1764 Şücaaddin kazasına tabi Ulukışla köyünde Öküz Mehmed Paşa Evkafı'ndan olan çifte hanların tamirine dair ... deyar heyran
  Şebinkarahisar ilçe - Şebinkarahisar - Giresun
eç1660 : ŞebînKarahisar [ Tr "şaplı Karahisar" ]
T1643 A&Ö: ŞarkiKarahisar [ Tr "doğu karahisar" ]
T1282 Bibi: Köğoniya
E1075 Last 136: Koğonya
OYu: Maurókastron [ Yun "karahisar" ]
Y17 Str: Kolônia [ Lat colonia "koloni, yerleşke" ]
■ MÖ 64 yılında Pompeius tarafından kurulan Kolonia/Colonia kentidir. Erm Koğonya biçimi 20. yy başlarına dek Türkçede de kullanılmıştır. Daha önce resmi dilde tercih edilen Şarki Karahisar adı 1924'te Atatürk'ün önerisiyle Şebin Karahisar olarak düzeltildi. SN
■ Atatürk’ün 1924 ziyâretinde yapılan, o yıllarda kullanılan resmî Karahisar-ı Şarkî adının evvelce de kullanılmış olan Şebinkarahisar olarak değiştirilmesinden ibâret. Yoksa Şebinkarahisar ismi, çok önceleri de – meselâ Evliyâ çelebi’nin ziyâreti yıllarında – kullanılıyordu. Bâzı Osmanlıca haritalardan ve I. ve II. Dönem Karahisar-ı Şarkî milletvekili Ali Sürûrî Efendinin TBMM albümündeki bilgilerden Osmanlı’nın son dönemlerine kadar da kullanıldığı anlaşılıyor. Bilâl Tunç
  Salyazı bld - Köse - Gümüşhane
E1900: Posaturn [ Erm "çukurkapı?" ]
T1876 S-Tr, K: Posus
Y553 Pr: GermanouFossatón [ Lat "Almanlar hendeklisi" ]
■ Prokopios'un Yunanca metninde anılan yer, Latince Germani Fossatum `Alman hendeklisi` adının uyarlamasıdır. Ermenice Pos (“çukur?”) muhtemelen Yunanca veya Latinde isimden uyarlanmıştır. SN
■ "Fossatum" (Latince), "Φουσσάτον" ‎(Bizans Yunanca) < fossō ‎(Latince: “kazmak”). GEO
  Koçlu köy - Kızıltepe - Mardin
T1518 NG, K: Kefertût
A892- Bala: KafarTûtha [ Süry kfar tûtha "dutköy" ]
L400-: CastraMurorum [ Lat "duthisar" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km