359 Gürcüce yer adı bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 4
sırala 
  Sofular köy - Gölcük - Kocaeli
1911ht: Safiye
G1900~: Mamanati/Mamanet [ Gürc ]
■ 20. yy başında Gürcü/Laz yerleşimi.
  Mamuriye köy - Gölcük - Kocaeli
1911ht: Mamuriye
Eski adı: Çürükbayır
G1900~: Murgviyet [ Gürc ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Köy, Çürükbayır ve Murgviyet adlarıyla da bilinir. Emrys
■ Halkı Artvin göçmeni olup, önce İzmitiin Mihaliç (Gün Doğdu) köyünün altındaki Yeşilovaya yerleştirilmişlerse de burayı seçmişlerdir. Manav
  Hasaneyn köy - Gölcük - Kocaeli
hl: Sosxoba [ Gürc ]
1911ht: Hasaneyn [ Tr "iki Hasanlar" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Gürcüce "tsotskhoba" mine çiçeği anlamına gelir. Kelimenin kökü, tsotskhi, "çalı süpürgesi" ile de ilgili olabilir. -oba ise -lık ekine karşılık gelir.) Emrys
■ Bir kaynakta eski isminden Aşağı Döşeme olarak bahsedilmiş. Muhâceret evveli mevkii isimlerinden olabilir. Manav
  Beyce köy - Kandıra - Kocaeli
G1900~: Morgeli [ Gürc morğeli "tomrukdere" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Artvin Şavşat Kurudere köyünün eski adı Morgeli'den. SN
  Pınarlı mah - Hendek - Sakarya
1928k: İkbaliye
G1900~: Avana [ Gürc ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Borçka'daki Avana (Avcılar) köyünden gelen muhacirler iskân edilmiş ve o köyün adı adı verilmiştir. SN
  EskiBıçkı mah - Hendek - Sakarya
1928k: Es. Bıçkı [ Tr "eskibıçkı" ]
G1900~: Kartla [ Gürc "Gürcü (köyü)" ]
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni/Gürcü yerleşimi.
  Yenikent bld - Gerze - Sinop
1968k: Boypınar
1928k: Es. Gürcü [ Tr "eskigürcü" ]
1908hk: Gürsüfet/Körzüvet [ Gürc Gurcivati? "gürcü yurdu" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Gürsüvet adı verilen ovanın merkez köyü olan Gürcü (Gürcü Atik) köyü 1960'ta Boypınar adını aldı; daha sonra Yenikent adıyla belediye oldu. `Beylikler döneminde yaşamış Gürzü Hatun` efsanesi ciddiye alınamaz. SN
  Kabakdağı mah - Fatsa (Bolaman bucağı) - Ordu
1928k: Kabakdağı [ Gürc ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Kitre köy - Bayburt_M (Demirözü bucağı) - Bayburt
1642avk: Kitre [ Gürc ]
■ Gürcüce?: Kitri (კიტრი) – hıyar. GEO
  Kemertaş köy - Bayburt_M (Aydıntepe bucağı) - Bayburt
1835nb, 1928k: Koşkuru/Goşkuri [ Gürc Koşkura (კოშკურა) "küçük kule" ]
  Güllüce köy - Bayburt_M (Demirözü bucağı) - Bayburt
1835nb, 1928k: Zeğli [ Gürc Dzegli (ძეგლი) "anıt" ]
  Kılıçkaya köy - Aydıntepe - Bayburt
1835nb, 1928k: Çençul yk. [ Gürc ]
■ Köyün adı Gürcüce'dir. Çençi (ჭენჭი) Gürcüce erimiş anlamına gelir. Çençuli erimiş yerler anlamına gelir. meriç
  Armutlu mah - İspir - Erzurum
1835ne: Koblat [ Gürc Koplati (კოპლატი) ]
  Olgunlar mah Yaylalar - Yusufeli - Artvin
hl: Meretet [ Gürc Mereteti (მერეთეთი) "meydanlı" ]
  Körahmet mah Yaylalar - Yusufeli - Artvin
hl: Koromet [ Gürc Korometi (კორომეთი) "ağaçlık" ]
  Yaylalar köy - Yusufeli (Sarıgöl bucağı) - Artvin
hl: Hevak
1928k: XevekiKiskim
E1776: Xevak [ Gürc xevaki ხევაკი "küçük vadi" ]
Hemşinli yerleşimi
■ Hevek'in 18. yy'da din değiştirerek Müslüman olan Ermeni nüfusu ile ilgili Sergey Vardanyan'ın ayrıntılı makalesi akunq.net sitesinde bulunabilir. (http://akunq.net/tr/?p=1397). SN
  Geçitağzı mah - İspir (Çamlıkaya bucağı) - Erzurum
1928k: Kodreşén
1854hk: Godraşén [ Gürc Godraşeni გოდრაშენი "sepetçiköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında 432 Ermeni ve az sayıda Türk nüfusu ile iki kilisesi vardı. SN
  Yokuşlu köy - Yusufeli (Kılıçkaya bucağı) - Artvin
1928k: Nixax
1913hk: Nixag
1282b: Nixax [ Gürc Nixaxi (ნიხახი) ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ İbn Bîbî 1235 yılı olaylarında Gürcülere ait Xax ve Nixax diyarlarının feth ve yağmasını anlatır. Xax şimdi Tortum'a bağlı Bağbaşı (Xaxo) köyüdür. SN
  Demirdöven köy - Yusufeli (Sarıgöl bucağı) - Artvin
1876s, 1928k: Zemovan [ Gürc zemovani "yukarı mahalle" ]
  Çifteler mah Demirdöven - Yusufeli - Artvin
hl: Dubet [ Gürc Dubeti (დუბეთი) "alçak yer" ]
  Güzelce mah Demirdöven - Yusufeli - Artvin
1928k: Harat [ Gürc Xarati (ხარათი) "öküzlü" ]
■ Gürcüce Xari (ხარი) - öküz. GEO
  Verimli mah Demirdöven - Yusufeli - Artvin
hl: Kıldıztav [ Gürc Kldistavi (კლდისთავი) "kayabaşı" ]
  Yamaç mah Demirdöven - Yusufeli - Artvin
hl: Kornet [ Gürc Qorneti (ყორნეთი) "kuzgunluk" ]
  Doruklu mah Demirdöven - Yusufeli - Artvin
hl: Pişnar [ Gürc Piç'vnari "çamlık " ]
  Kaymaz mah Dokumacılar - Yusufeli - Artvin
hl: Çala [ Gürc ç'ala "çayır" ]
  Çubuklu mah Dokumacılar - Yusufeli - Artvin
hl: İndot [ Gürc İndoti (ინდოთი) " " ]
  Karbasan mah Demirdöven - Yusufeli - Artvin
hl: Cebriget [ Gürc Cebirgeti (ჯებირგეთი) "bentli" ]
  Gözecik mah Dokumacılar - Yusufeli - Artvin
hl: Kaşget [ Gürc ]
  Yassıkaya mah Dokumacılar - Yusufeli - Artvin
hl: Kürget [ Gürc " " ]
  Ünlüce mah Dokumacılar - Yusufeli - Artvin
hl: Lelvan [ Gürc Lelvani (ლელვანი) "kamışlık" ]
  Çiçekdağı mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
hl: Carat [ Gürc Carati (ჯარათი) ]
  Sarıbulut mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
hl: Borovan [ Gürc Borovani (ბოროვანი) "sarı bulut" ]
  Özgüven köy - Yusufeli - Artvin
1876s, 1928k: Gudasxev [ Gürc gudasxevi (გუდასხევი) "tulumdere" ]
  Altıparmak köy - Yusufeli (Sarıgöl bucağı) - Artvin
1876s, 1928k: Barhal
E474: Barxar պարխար (dağ) [ Erm ]
■ Gürc Parxali ve Erm Parxar/Barxar, Doğu Karadeniz dağlarının, özel olarak Kaçkar kütlesinin adıdır. Kaçkar zirvesinin güney eteğinde olan bu köy adını dağdan alır. Halen cami olarak kullanılan görkemli kilise 973 yılından önce Tao hükümdarı 3. David Kuropalates tarafından yaptırılmıştır. ■ Strabon Kaçkar kütlesi için Yun Paryádrês ve Farsça Paraxoáthras biçimlerini zikreder. Farsça sözlük Avesta dilinde pouru-xwathra `yelli` eşdeğeri olsa gerekir. SN
  Cateller mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
hl: Cateller [ Gürc Catelebi (ჯათელები) "(öz.)" ]
  Abramet mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
hl: Abramet [ Gürc Abrameti (აბრამეთი) "Abram (öz.) yurdu" ]
  İnceçam mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
hl: Erisman [ Gürc Erisubani (ერისუბანი) " " ]
  Çilvana mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
hl: Çilvana [ Gürc Ç'ilvana (ჭილვანა) "ç'ili - bir tür bitki" ]
  Üçtepeler mah Alanbaşı - Yusufeli - Artvin
hl: Keşant [ Gürc Keşanti (ქეშანთი) "soy adı" ]
  Yazılı mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
hl: Darabız [ Gürc Darabisi (დარაბისი) "kepenkli" ]
  Binektaşı mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
hl: Kelensev [ Gürc ]
  Arslanlı mah Alanbaşı - Yusufeli - Artvin
hl: Karap [ Gürc Karapi (ქარაფი) ]
  Turnalar mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
hl: Koçvat [ Gürc K'oçvati (კოჩვათი) "Koçva'lar (öz.) yeri" ]
■ K'oçva (კოჩვა) - Gürcüce(Lazca) bir soyadı'dir. GEO
  Kumlu mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
hl: Kuldiget [ Gürc Kurdik'eti (ქურდიკეთი) "Kurdikidze'ler (öz.) yeri" ]
  Kansas mah Alanbaşı - Yusufeli - Artvin
hl: Kansas [ Gürc K'andzasi (კანძასი) ]
■ Gürcüce K'andzi (კანძი) Koyunculuk ile ilgili bir terimdir. GEO
  Kuprat mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
hl: Kuprat [ Gürc K'up'rati (კუპრათი) "Kupra'lar (öz.) yeri" ]
  Maçhetler mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
hl: Maçhetler [ Gürc Maçxeti (მაჩხეთი) "Maçkalılar (öz.)" ]
  Gülpınar mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
hl: Perset [ Gürc Perseti (ფერსეთი) ]
  Bıçakçılar köy - Yusufeli (Sarıgöl bucağı) - Artvin
1928k: XevekiLivane
1913hk: Xeva [ Gürc Xevaki (ხევაკი) "küçük vadi" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Konoban, Baslekar, Godgekar, Doleciyankar, Krayekar, Çetliyankar (Merkez Camii Mahallesi), Dvalekar olmak üzere yedi mahalleden ve Vaçekar, Hampiyankar, Pisnakev, Kelazor, Serekar, Çedliyankar, Şabaniyankar, Baslekar olmak üzere sekiz mezradan oluşur. SN
  Artan mah Bıçakçılar - Yusufeli - Artvin
Eski adı: Artan [ Gürc Art'ani (არტანი) "Art'lar (öz.)" ]
Gürcü yerleşimi
  Kuledibi mah Bıçakçılar - Yusufeli - Artvin
hl: Deviskara [ Gürc devisk'ara (დევისკარა) "büyük kapı" ]
Gürcü yerleşimi
  Dolupınar mah Bıçakçılar - Yusufeli - Artvin
hl: İlyasxev [ Gürc ilyasxevi "İlyasdere " ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Goriyet ve Ukanoba olmak üzere iki alt-mahalleden oluşur. SN
  Konoban mah Bıçakçılar - Yusufeli - Artvin
hl: Konoban [ Gürc Kvenobani (ქვენობანი) "aşağı mahalle" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Ilıcak mah Bıçakçılar - Yusufeli - Artvin
hl: Pişnarxev [ Gürc Piç'vnarxevi "çamlıdere " ]
Gürcü yerleşimi
  Göriyet mah Bıçakçılar - Yusufeli - Artvin
hl: Göriyet [ Gürc Gorieti (გორიეთი) " " ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Yağmurçay mah Balcılı - Yusufeli (Sarıgöl bucağı) - Artvin
1913hk: Tsaltiskaro [ Gürc ]
Gürcü yerleşimi
  Yüksekoba köy - Yusufeli - Artvin
1876s, 1928k: Kobak [ Gürc Kobak'i (ქობაკი) "çukurluk" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Bağbaşı mah - Tortum (Şenyurt bucağı) - Erzurum
1928k: Xaxo/Xaxu
1282b: Xax [ Erm ]
G1000-: Xaxuli [ Gürc xaxuli ხახული "soğanlı?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Ünlü Xaxuli manastırı (Erm Xaxuvank) 10. yy sonlarında Tao/Tayk' hükümdarı David Kuropalati tarafından inşa edilmiştir. Halen sağlam olup cami olarak hizmet vermektedir. 20. yy başında köy nüfusu 467 Ermeni ve 210 Türk idi. SN
  Boyuncuk köy - Arhavi - Artvin
Eski adı: Parix [ Gürc p'arexi "yayla barınağı" ]
Laz yerleşimi
  Tortumkale mah - Tortum - Erzurum
1928k: Tortumkale
1660eç: Tortum [ Gürc Tortomi (თორთომი) "Tortum kalesi" ]
E490, E666: Okağe Ոքաղե
■ Tarihi Okağe/Vokağe kalesi 16. yy'dan itibaren Tortum ırmağının adıyla anılan kazanın merkezi olmuştur. Kaza merkezi daha sonra bugünkü Tortum kasabasına taşındı. SN
  Ballıdut mah Çevreli - Yusufeli - Artvin
hl: Givnar [ Gürc Givnari (გივნარი) ]
  Gündüzler mah Bıçakçılar - Yusufeli - Artvin
hl: Deftisa [ Gürc Devtisa (დევთისა) "gü" ]
Gürcü yerleşimi
  Çimenli köy - Murgul (Göktaş bucağı) - Artvin
1876s: Kordet [ Gürc k'ordeti "kesekli" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Tekkale köy - Yusufeli - Artvin
1928k: Dörtkilise
E1136: Çordvank [ Erm "dört manastır?" ]
G1001: OtxtaEklesia [ Gürc "dört kilise." ]
■ Gürc Çordvani ve Erm Çordvank' adları 10. yy'dan itibaren kaydedilmiştir. Adın anlamı belirsizdir. `Dörtkilise` adı muhtemelen Erm çork' (`dört`) sözcüğü etkisiyle ortaya çıkmıştır. ■ Bu kalenin hakimi olan Çordvaneli sülalesi 11. yy'da Bizans ve Ermeni tarihlerinde sıklıkla anılır. SN
  Küplüce köy - Yusufeli (Sarıgöl bucağı) - Artvin
1876s, 1928k: Vanisxev [ Gürc vanisxevi "manastırdere" ]
  Bostancı köy - Yusufeli (Sarıgöl bucağı) - Artvin
1876s, 1928k: Utav [ Gürc Rutavi (რუთავი)? "çaybaşı" ]
  Ulaş mah Bostancı - Yusufeli - Artvin
hl: Ğomelt [ Gürc Ğomelti (ღომელთი) "soy adı" ]
■ Limyra adının kökeni M.Ö. 2. bin yıl Hitit metinlerinde Zumarri olarak adlandırılan yerleşimden gelmiş ve Lykçe'ye Zẽmuri olarak geçmiş olmalıdır. (bkz. J. Borchhardt, Die Steine von Zẽmuri (Wien 1993). [asilyaman] GEO
  Yongalı mah Bostancı - Yusufeli - Artvin
hl: Bukaze [ Gürc Bukadze (ბუკაძე) "soy adı" ]
  Balalan köy - Yusufeli (Öğdem bucağı) - Artvin
1876s, 1928k: Arcivan [ Gürc Arçvani (არჩვანი) "ayıköy" ]
  Doğukaya mah Bostancı - Yusufeli - Artvin
hl: Baleze [ Gürc Balidze "(öz.)" ]
  Üçelma mah Bostancı - Yusufeli - Artvin
hl: Dağeze [ Gürc Dagadze (დაგაძე) "soy adı" ]
  Çamlıyamaç mah - Uzundere - Erzurum
1928k: Öşkvank
E1902: Öşkevank [ Erm "Öşk manastırı" ]
E1267: Aşunk
G970: Oşki [ Gürc ოშკი "orta?" ]
■ 10. yy ikinci yarısında inşa edilmiş olan anıtsal Oşki manastır ve kilisesi bulunur. Ermeni kökenli Gürcü hükümdarları Bagrat Eristavt-Eristavi ve David Kuropalates zamanında inşa edilmiştir. SN
  Yenikonak mah Bostancı - Yusufeli - Artvin
hl: Dubeteller [ Gürc Dubeteli (დუბეთელი) "alçakyerli" ]
  Çaybaşı mah Uzundere - Uzundere - Erzurum
1928k: Cala [ Gürc Ç'ala (ჭალა) "çayır" ]
  Kabaca köy - Murgul (Göktaş bucağı) - Artvin
1876s: Kabarcet [ Gürc ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Erikli mah Uzundere - Uzundere - Erzurum
E1902, 1928k: Osset [ Gürc Oseti ოსეთი "Oset yeri" ]
  Yusufeli ilçe - Yusufeli - Artvin
1876s, 1928k: Axalt [ Gürc Axaleti "yeniyer" ]
1912: Yusufeli (idari bölge) [ Tr ]
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Kiskim kazasının adı 1912'de veliahd Yusuf İzzeddin ef. onuruna Yusufeli yapılmıştır. Kaza merkezi o tarihte Ersis, 1926'dan itibaren Ögdem idi. 1950'de eski Axalt mahallesi yakınına yeni ilçe merkezi (bugünkü Yusufeli) kuruldu. 2014'ten sonra kasaba merkezi baraj gölü altında kaldı. SN
  Cömertler mah Uzundere - Uzundere - Erzurum
1928k: Avşén [ Gürc avşeni (ავშენი)? "kötü köy?" ]
E1912: Ağuşen [ Erm "tuköy?" ]
  Murgul ilçe - Murgul (Göktaş bucağı) - Artvin
1960-1987: Göktaş
1928k: Murgul (idari bölge)
Y950, Y1207: Mourgoúlê (neh) [ Gürc ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Murgul nehir adı 10. yy'dan itibaren anılır. İlçe merkezi olan kasaba nispeten yeni bir yerleşimdir. ■ Murgul'daki tüm yer adları 1926'da Türkçeleştirilmiş, ancak Murgul idari birim adı korunmuştur. 1960-1987 arasında kullanılan Göktaş adı, Murgul'un 1987'de ilçe olmasından sonra terkedildi. SN
  Boyalı köy - Yusufeli (öğdem bucağı) - Artvin
1876s, 1928k: Sacveret [ Gürc Sacvareti (საჯვარეთი) "haç yurdu" ]
  Akarsu mah Esendal - Yusufeli - Artvin
hl: Coybar [ Gürc Bari (ბარი) "oba, alan" ]
  Serinsu köy - Yusufeli (Öğdem bucağı) - Artvin
1876s, 1928k: Ziviskal [ Gürc zivits'qali "serinsu" ]
  Ardıçlı köy - Murgul - Artvin
1876s: Durça [ Gürc durts'a "bir bitki" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Lantiyet mah Çıralı - Yusufeli - Artvin
hl: Lantiyet [ Gürc Landieti (ლანდიეთი) "gölgeli" ]
  Damar köy - Murgul (Göktaş bucağı) - Artvin
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Murgul'daki bakır madeni Antik çağlarda işletilmiş, uzun süre atıl kaldıktan sonra 1901'de Rus yönetimi altında bir İngiliz firması tarafından yeniden işletmeye açılmıştır. SN
  Morkaya köy - Yusufeli (Kılıçkaya bucağı) - Artvin
1913hk: Lek
E1902, 1928k: Lök [ Gürc Leka (ლეკა) "akçaağaç" ]
  Fındıklı köy - Borçka - Artvin
1927mz: Saxandro [ Gürc ]
1876s: Başköy
Laz yerleşimi
  Kale köy - Borçka - Artvin
1876s: Makret [ Gürc makareti? "düğünyeri" ]
Laz yerleşimi
  Danalet mah Çamlıca - Yusufeli - Artvin
1928k: Danilat [ Gürc ]
■ Eskiden ayrı köy iken 13.03.1946'da Lusuncur (Çamlıca) köyüne mahalle olarak bağlandı. SN
  Öğdem köy - Yusufeli (öğdem bucağı) - Artvin
1913hk: Ogdem
1876s, 1928k: Küşnara [ Gürc Kvişnara ქვიშნარა "kumluk" ]
  Korucular köy - Murgul - Artvin
1927mz: Gevul [ Gürc ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Akpınar köy - Borçka - Artvin
1960k: Sülüklü
1916ht: Arhva [ Gürc ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Kömürlü köy - Yusufeli (öğdem bucağı) - Artvin
1928k: Axot [ Gürc Axoti (ახოთი) ]
  Şerefiye köy - Borçka (Muratlı bucağı) - Artvin
1928k: Şerefiye
1876s: Oxordiya [ Gürc oxordia "büyük ev" ]
■ Batum'a bağlı eski Maradit nahiyesi merkezi. 1885'te İzmit'in Çubukluosmaniye ve Yalova Safran köyüne göç verdi. Mamaliga yenir. Manav
■ Köyün çoğunluğu Lazdır, bazı sülaleler ise Rizenin Merkez ilçesine bağlı köylerden gelmişlerdir. Hemşinli varlığı tartışmalıdır. metonio
  Civan köy - Borçka - Artvin
1876s: Cvani [ Gürc ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Kirazlı mah - Uzundere - Erzurum
1928k: Otxa
E1902: Ot'ğa [ Gürc Otxa (ოთხა) "dörtlü" ]
  Demirköy köy - Yusufeli - Artvin
1913hk: Nizgovan
1876s, 1928k: Nigzivan [ Gürc nigzovani "cevizli" ]
■ Gür. Nigzovani "cevizlik" [nigozi (ceviz) +ovani]. Nizgivan biçimi metatez. Taner A.
  Örücüler köy - Borçka - Artvin
1913hk: Tsotsxevi
1876s: Sosxoban [ Gürc ]
Laz yerleşimiHaritada yeri belli olmayanlar.
  Dilmire mah Dutlu - Şavşat (Meydancık bucağı) - Artvin
G1900~: Didmere [ Gürc ]
Gürcü yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km