357 Gürcüce yer adı bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 4
sırala 
  Sofular köy - Gölcük - Kocaeli
h1911: Safiye
G1900-: Mamanati/Mamanet [ Gürc ]
■ 20. yy başında Gürcü/Laz yerleşimi.
  Mamuriye köy - Gölcük - Kocaeli
h1911: Mamuriye
Eski adı: Çürükbayır
G1900-: Murgviyet [ Gürc ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Köy, Çürükbayır ve Murgviyet adlarıyla da bilinir. Emrys
■ Halkı Artvin göçmeni olup, önce İzmitiin Mihaliç (Gün Doğdu) köyünün altındaki Yeşilovaya yerleştirilmişlerse de burayı seçmişlerdir. Manav
  Hasaneyn köy - Gölcük - Kocaeli
hl: Sosxoba [ Gürc ]
h1911: Hasaneyn [ Tr "iki Hasanlar" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Gürcüce "tsotskhoba" mine çiçeği anlamına gelir. Kelimenin kökü, tsotskhi, "çalı süpürgesi" ile de ilgili olabilir. -oba ise -lık ekine karşılık gelir.) Emrys
■ Bir kaynakta eski isminden Aşağı Döşeme olarak bahsedilmiş. Muhâceret evveli mevkii isimlerinden olabilir. Manav
  Beyce köy - Kandıra - Kocaeli
G1900-: Morgeli [ Gürc morğeli "tomrukdere" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Artvin Şavşat Kurudere köyünün eski adı Morgeli'den. SN
  Pınarlı köy - Hendek - Sakarya
k1928 K: İkbaliye
G1900-: Avana [ Gürc ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Borçka'daki Avana (Avcılar) köyünden gelen muhacirler tarafından iskân edilmiş ve o köyün adı adı verilmiştir. SN
  EskiBıçkı köy - Hendek - Sakarya
k1928 K: BıçkıAtik [ Tr "eskibıçkı" ]
G1900-: Kartla [ Gürc "Gürcü (köyü)" ]
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni/Gürcü yerleşimi.
  Yenikent bld - Gerze - Sinop
k1968 K2: Boypınar
k1928 K: GürcüAtik [ Tr "eskigürcü" ]
hy1908 Kiep: Gürsüfet/Körzüvet [ Gürc Gurcivati? "gürcü yurdu" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Gürsüvet adı verilen ovanın merkez köyü olan Gürcü (Gürcü Atik) köyü 1960'ta Boypınar adını aldı; daha sonra Yenikent adıyla belediye oldu. `Beylikler döneminde yaşamış Gürzü Hatun` efsanesi ciddiye alınamaz. SN
  Kabakdağı köy - Fatsa (Bolaman bucağı) - Ordu
k1928 K: Kabakdağı [ Gürc ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Kitre köy - Bayburt_M (Demirözü bucağı) - Bayburt
k1928 K: Kitre [ Gürc ]
■ Gürcüce?: Kitri (კიტრი) – hıyar. GEO
  Kemertaş köy - Bayburt_M (Aydıntepe bucağı) - Bayburt
1835 , K: Koşkuru/Goşkuri [ Gürc Koşkura (კოშკურა) "küçük kule" ]
  Güllüce köy - Bayburt_M (Demirözü bucağı) - Bayburt
1835 , K: Zeğli [ Gürc Dzegli (ძეგლი) "anıt" ]
  Kılıçkaya köy - Aydıntepe - Bayburt
1835 , K: ÇençulUlya [ Gürc ]
■ Köyün adı Gürcüce'dir. Çençi (ჭენჭი) Gürcüce erimiş anlamına gelir. Çençuli erimiş yerler anlamına gelir. meriç
  Armutlu köy - İspir - Erzurum
1835: Koblat [ Gürc Koplati (კოპლატი) ]
  Olgunlar mah Yaylalar - Yusufeli - Artvin
hl TAr: Meretet [ Gürc Mereteti (მერეთეთი) "meydanlı" ]
  Körahmet mah Yaylalar - Yusufeli - Artvin
hl TAr: Koromet [ Gürc Korometi (კორომეთი) "ağaçlık" ]
  Yaylalar köy - Yusufeli (Sarıgöl bucağı) - Artvin
hl: Hevak
k1928 K: XevekiKiskim
E1776 Mh: Xevak [ Gürc xevaki ხევაკი "küçük vadi" ]
Hemşinli yerleşimi
■ 18. yy'da 200 hane Ermeni nüfusun din değiştirerek Müslüman olduğu kaydedilmiştir. Hevek tarihi ile ilgili ayrıntılı makale için http://akunq.net/tr/?p=1397. SN
  Geçitağzı köy - İspir (Çamlıkaya bucağı) - Erzurum
k1928 K: Kodreşén
E1902 Epr: Godraşén [ Gürc Godraşeni გოდრაშენი "sepetçiköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında 432 Ermeni ve az sayıda Türk nüfusu ile iki kilisesi vardı. SN
  Yokuşlu köy - Yusufeli (Kılıçkaya bucağı) - Artvin
k1928 K: Nixax
hy1916 Kiep: Nixag
1282 Bibi: Nixax [ Gürc Nixaxi (ნიხახი) ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ İbn Bîbî 1235 yılı olaylarında Gürcülere ait Xax ve Nixax diyarlarının feth ve yağmasını anlatır. Xax şimdi Tortum'a bağlı Bağbaşı (Xaxo) köyüdür. SN
  Demirdöven köy - Yusufeli (Sarıgöl bucağı) - Artvin
1876 S-Tr, K: Zemovan [ Gürc zemovani "yukarı mahalle" ]
  Çifteler mah Demirdöven - Yusufeli - Artvin
hl TAr: Dubet [ Gürc Dubeti (დუბეთი) "alçak yer" ]
  Güzelce mah Demirdöven - Yusufeli - Artvin
k1928 K: Harat [ Gürc Xarati (ხარათი) "öküzlü" ]
■ Gürcüce Xari (ხარი) - öküz. GEO
  Verimli mah Demirdöven - Yusufeli - Artvin
hl TAr: Kıldıztav [ Gürc Kldistavi (კლდისთავი) "kayabaşı" ]
  Yamaç mah Demirdöven - Yusufeli - Artvin
hl TAr: Kornet [ Gürc Qorneti (ყორნეთი) "kuzgunluk" ]
  Doruklu mah Demirdöven - Yusufeli - Artvin
hl TAr: Pişnar [ Gürc Piç'vnari "çamlık " ]
  Kaymaz mah Dokumacılar - Yusufeli - Artvin
hl TAr: Çala [ Gürc ç'ala "çayır" ]
  Çubuklu mah Dokumacılar - Yusufeli - Artvin
hl TAr: İndot [ Gürc İndoti (ინდოთი) " " ]
  Karbasan mah Demirdöven - Yusufeli - Artvin
hl TAr: Cebriget [ Gürc Cebirgeti (ჯებირგეთი) "bentli" ]
  Gözecik mah Dokumacılar - Yusufeli - Artvin
hl TAr: Kaşget [ Gürc ]
  Yassıkaya mah Dokumacılar - Yusufeli - Artvin
hl TAr: Kürget [ Gürc " " ]
  Ünlüce mah Dokumacılar - Yusufeli - Artvin
hl TAr: Lelvan [ Gürc Lelvani (ლელვანი) "kamışlık" ]
  Çiçekdağı mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
hl TAr: Carat [ Gürc Carati (ჯარათი) ]
  Sarıbulut mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
hl TAr: Borovan [ Gürc Borovani (ბოროვანი) "sarı bulut" ]
  Özgüven köy - Yusufeli - Artvin
1876 S-Tr, K: Gudasxev [ Gürc gudasxevi (გუდასხევი) "tulumdere" ]
  Altıparmak köy - Yusufeli (Sarıgöl bucağı) - Artvin
1876 S-Tr, K: Barhal
G973-: Parxali [ Gürc პარხალი ]
E482 MKh, Last 93: Parxar (dağ) [ Erm պարխար ]
■ Gürc Parxali ve Erm Parxar/Barxar, Doğu Karadeniz dağlarının, özel olarak Kaçkar kütlesinin adıdır. Kaçkar zirvesinin güney eteğinde olan bu köy adını dağdan alır. Halen cami olarak kullanılan görkemli kilise 973 yılından önce Tao hükümdarı 3. David Kuropalates tarafından yaptırılmıştır. ■ Strabon Kaçkar kütlesi için Yun Paryádrês ve Farsça Paraxoáthras biçimlerini zikreder. Farsça sözlük Avesta dilinde pouru-xwathra `yelli` eşdeğeri olsa gerekir. SN
  Cateller mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
hl TAr: Cateller [ Gürc Catelebi (ჯათელები) "(öz.)" ]
  Abramet mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
hl TAr: Abramet [ Gürc Abrameti (აბრამეთი) "Abram (öz.) yurdu" ]
  İnceçam mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
hl TAr: Erisman [ Gürc Erisubani (ერისუბანი) " " ]
  Çilvana mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
hl TAr: Çilvana [ Gürc Ç'ilvana (ჭილვანა) "ç'ili - bir tür bitki" ]
  Üçtepeler mah Alanbaşı - Yusufeli - Artvin
hl TAr: Keşant [ Gürc Keşanti (ქეშანთი) "soy adı" ]
  Yazılı mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
hl TAr: Darabız [ Gürc Darabisi (დარაბისი) "kepenkli" ]
  Binektaşı mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
hl TAr: Kelensev [ Gürc ]
  Arslanlı mah Alanbaşı - Yusufeli - Artvin
hl TAr: Karap [ Gürc Karapi (ქარაფი) ]
  Turnalar mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
hl TAr: Koçvat [ Gürc K'oçvati (კოჩვათი) "Koçva'lar (öz.) yeri" ]
■ K'oçva (კოჩვა) - Gürcüce(Lazca) bir soyadı'dir. GEO
  Kumlu mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
hl TAr: Kuldiget [ Gürc Kurdik'eti (ქურდიკეთი) "Kurdikidze'ler (öz.) yeri" ]
  Kansas mah Alanbaşı - Yusufeli - Artvin
hl TAr: Kansas [ Gürc K'andzasi (კანძასი) ]
■ Gürcüce K'andzi (კანძი) Koyunculuk ile ilgili bir terimdir. GEO
  Kuprat mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
hl TAr: Kuprat [ Gürc K'up'rati (კუპრათი) "Kupra'lar (öz.) yeri" ]
  Maçhetler mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
hl TAr: Maçhetler [ Gürc Maçxeti (მაჩხეთი) "Maçkalılar (öz.)" ]
  Gülpınar mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
hl TAr: Perset [ Gürc Perseti (ფერსეთი) ]
  Bıçakçılar köy - Yusufeli (Sarıgöl bucağı) - Artvin
k1928 K: XevekiLivane
hy1916 Kiep: Xeva [ Gürc Xevaki (ხევაკი) "küçük vadi" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Konoban, Baslekar, Godgekar, Doleciyankar, Krayekar, Çetliyankar (Merkez Camii Mahallesi), Dvalekar olmak üzere yedi mahalleden ve Vaçekar, Hampiyankar, Pisnakev, Kelazor, Serekar, Çedliyankar, Şabaniyankar, Baslekar olmak üzere sekiz mezradan oluşur. SN
  Artan mah Bıçakçılar - Yusufeli - Artvin
Eski adı: Artan [ Gürc Art'ani (არტანი) "Art'lar (öz.)" ]
Gürcü yerleşimi
  Kuledibi mah Bıçakçılar - Yusufeli - Artvin
hl TAr: Deviskara/Devsagara [ Gürc Devisk'ara (დევისკარა) "büyük kapı" ]
Gürcü yerleşimi
  Dolupınar mah Bıçakçılar - Yusufeli - Artvin
hl TAr: İlyasxev [ Gürc ilyasxevi "İlyasdere " ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Goriyet ve Ukanoba olmak üzere iki alt-mahalleden oluşur. SN
  Konoban mah Bıçakçılar - Yusufeli - Artvin
hl TAr: Konoban [ Gürc Kvenobani (ქვენობანი) "aşağı mahalle" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Ilıcak mah Bıçakçılar - Yusufeli - Artvin
hl TAr: Pişnarxev [ Gürc Piç'vnarxevi "çamlıdere " ]
Gürcü yerleşimi
  Göriyet mah Bıçakçılar - Yusufeli - Artvin
hl TAr: Göriyet [ Gürc Gorieti (გორიეთი) " " ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Yağmurçay mah Balcılı - Yusufeli (Sarıgöl bucağı) - Artvin
hy1916 Kiep: Tsaltiskaro [ Gürc ]
Gürcü yerleşimi
  Yüksekoba köy - Yusufeli - Artvin
1876 S-Tr, K: Kobak [ Gürc Kobak'i (ქობაკი) "çukurluk" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Bağbaşı bld - Tortum (Şenyurt bucağı) - Erzurum
k1928 K: Xaxo
1282 Bibi §49: Xax [ Erm Xax/Xaxu ]
G1000-: Xaxuli [ Gürc xaxuli ხახული "soğanlı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Ünlü Xaxuli manastırı (Erm Xaxuvank') 10. yy sonlarında Tao/Tayk' hükümdarı David Kuropalati tarafından inşa edilmiştir. Halen sağlam olup cami olarak hizmet vermektedir. 20. yy başında köy nüfusu 467 Ermeni ve 210 Türk idi. SN
  Boyuncuk köy - Arhavi - Artvin
1960- DİE: Parix [ Gürc p'arexi "yayla barınağı" ]
Laz yerleşimi
  Ballıdut mah Çevreli - Yusufeli - Artvin
hl TAr: Givnar [ Gürc Givnari (გივნარი) ]
  Gündüzler mah Bıçakçılar - Yusufeli - Artvin
hl TAr: Deftisa [ Gürc Devtisa (დევთისა) "gü" ]
Gürcü yerleşimi
  Çimenli köy - Murgul (Göktaş bucağı) - Artvin
1876 S-Tr: Kordet [ Gürc k'ordeti "kesekli" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Tekkale köy - Yusufeli - Artvin
k1928 K: Dörtkilise
E1163 Mat: Çordvank [ Erm "dört manastır?" ]
G1001: OtxtaEklesia [ Gürc "dört kilise." ]
■ Gürc Çordvani ve Erm Çordvank' adları 10. yy'dan itibaren kaydedilmiştir. Adın anlamı belirsizdir. `Dörtkilise` adı muhtemelen Erm çork' (`dört`) sözcüğü etkisiyle ortaya çıkmıştır. ■ Bu kalenin hakimi olan Çordvaneli sülalesi 11. yy'da Bizans ve Ermeni tarihlerinde sıklıkla anılır. SN
  Küplüce köy - Yusufeli (Sarıgöl bucağı) - Artvin
1876 S-Tr, K: Vanisxev [ Gürc vanisxevi "manastırdere" ]
  Bostancı köy - Yusufeli (Sarıgöl bucağı) - Artvin
1876 S-Tr, K: Utav [ Gürc Rutavi (რუთავი)? "çaybaşı" ]
  Ulaş mah Bostancı - Yusufeli - Artvin
hl TAr: Ğomelt [ Gürc Ğomelti (ღომელთი) "soy adı" ]
■ Limyra adının kökeni M.Ö. 2. bin yıl Hitit metinlerinde Zumarri olarak adlandırılan yerleşimden gelmiş ve Lykçe'ye Zẽmuri olarak geçmiş olmalıdır. (bkz. J. Borchhardt, Die Steine von Zẽmuri (Wien 1993). [asilyaman] GEO
  Yongalı mah Bostancı - Yusufeli - Artvin
hl TAr: Bukaze [ Gürc Bukadze (ბუკაძე) "soy adı" ]
  Balalan köy - Yusufeli (Öğdem bucağı) - Artvin
1876 S-Tr, K: Arcivan [ Gürc Arçvani (არჩვანი) "ayıköy" ]
  Doğukaya mah Bostancı - Yusufeli - Artvin
hl TAr: Baleze [ Gürc Balidze "(öz.)" ]
  Üçelma mah Bostancı - Yusufeli - Artvin
hl TAr: Dağeze [ Gürc Dagadze (დაგაძე) "soy adı" ]
  Çamlıyamaç köy - Uzundere - Erzurum
k1928 K: Öşkvank
E1900 Er: Öşkevank [ Erm "Öşk manastırı" ]
E1250 Var, Epr I.221, Epr I.221: Aşunk [ Erm ]
G970: Oşki [ Gürc ოშკი "orta?" ]
■ 10. yy ikinci yarısında inşa edilmiş olan anıtsal Oşki manastır ve kilisesinin bulunduğu köydür. Ermeni kökenli Gürcü hükümdarları Bagrat Eristavt-Eristavi ve David Kuropalates zamanında inşa edilmiştir. SN
  Yenikonak mah Bostancı - Yusufeli - Artvin
hl TAr: Dubeteller [ Gürc Dubeteli (დუბეთელი) "alçakyerli" ]
  Çaybaşı mah Uzundere - Uzundere - Erzurum
k1928 K: Cala [ Gürc Ç'ala (ჭალა) "çayır" ]
  Kabaca köy - Murgul (Göktaş bucağı) - Artvin
1876 S-Tr: Kabarcet [ Gürc ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Erikli mah Uzundere - Uzundere - Erzurum
E1902, k1928 Epr, K: Osset [ Gürc Oseti ოსეთი "Oset yeri" ]
  Yusufeli ilçe - Yusufeli - Artvin
1876 S-Tr, K: Axalt [ Gürc Axaleti "yeniyer" ]
1914: Yusufeli (idari bölge) [ Tr ]
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Kiskim kazasının adı 1914'te veliahd Yusuf İzzeddin ef. onuruna Yusufeli oldu. Kaza merkezi o tarihte Ersis, 1926'dan itibaren Ögdem idi. 1950'de eski Axalt mahallesi yakınına yeni ilçe merkezi (bugünkü Yusufeli) kuruldu. 2014'ten sonra kasaba merkezi baraj gölü altında kaldı. SN
  Tortum ilçe - Tortum - Erzurum
E1902 Epr, K: Tortum (idari bölge) [ Gürc Tortomi (თორთომი) ]
■ Adını Tortum ırmağından alan bölge/ilçe adı eskiden beri kullanılmaktadır. Eski ilçe merkezi şimdiki Tortumkale köyü idi. Şimdiki ilçe merkezi yeni yerleşimdir. SN
  Cömertler mah Uzundere - Uzundere - Erzurum
k1928 K: Avşén [ Gürc avşeni (ავშენი)? "kötü köy?" ]
E1900- HSH: Ağuşen [ Erm "tuköy?" ]
  Murgul ilçe - Murgul (Göktaş bucağı) - Artvin
1960-1987 DİE: Göktaş
k1928 K: Murgul (idari bölge)
Y1207 Hon: Mourgoúlê (neh) [ Gürc ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Nehir adı olan Murgul 10. yy'dan itibaren anılır; ilçe merkezi olan kasaba nispeten yeni bir yerleşimdir. ■ Murgul'daki tüm yer adları 1926'da Türkçeleştirilmiş, ancak Murgul idari birim adı korunmuştur. 1960-1987 arasında kullanılan Göktaş adı, Murgul'un 1987'de ilçe olmasından sonra terkedildi. SN
  Boyalı köy - Yusufeli (öğdem bucağı) - Artvin
1876 S-Tr, K: Sacveret [ Gürc Sacvareti (საჯვარეთი) "haç yurdu" ]
  Akarsu mah Esendal - Yusufeli - Artvin
hl TAr: Coybar [ Gürc Bari (ბარი) "oba, alan" ]
  Serinsu köy - Yusufeli (Öğdem bucağı) - Artvin
1876 S-Tr, K: Ziviskal [ Gürc zivits'qali "serinsu" ]
  Ardıçlı köy - Murgul - Artvin
1876 S-Tr: Durça [ Gürc durts'a "bir bitki" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Lantiyet mah Çıralı - Yusufeli - Artvin
hl TAr: Lantiyet [ Gürc Landieti (ლანდიეთი) "gölgeli" ]
  Damar köy - Murgul (Göktaş bucağı) - Artvin
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Murgul'daki bakır madeni Antik çağlarda işletilmiş, uzun süre atıl kaldıktan sonra 1901'de Rus yönetimi altında bir İngiliz firması tarafından yeniden işletmeye açılmıştır. SN
  Morkaya köy - Yusufeli (Kılıçkaya bucağı) - Artvin
hy1916 Kiep: Lek
E1902, k1928 Epr, K: Lök [ Gürc Leka (ლეკა) "akçaağaç" ]
  Fındıklı köy - Borçka - Artvin
1927 MZ: Saxandro [ Gürc ]
1876 S-Tr: Başköy
Laz yerleşimi
  Kale köy - Borçka - Artvin
1876 S-Tr: Makret [ Gürc makareti? "düğünyeri" ]
Laz yerleşimi
  Danalet mah Çamlıca - Yusufeli - Artvin
k1928 K: Danilat [ Gürc ]
■ Eskiden ayrı köy iken 13.03.1946'da Lusuncur (Çamlıca) köyüne mahalle olarak bağlandı. SN
  Öğdem köy - Yusufeli (öğdem bucağı) - Artvin
hy1916 Kiep: Ogdem
1876 S-Tr, K: Küşnara [ Gürc Kvişnara ქვიშნარა "kumluk" ]
  Korucular köy - Murgul - Artvin
k1946 MYK: Aşağıkorucular
1927 MZ: Gevul [ Gürc ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Akpınar köy - Borçka - Artvin
1960 DİE: Sülüklü
h1916: Arhva [ Gürc ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Kömürlü köy - Yusufeli (öğdem bucağı) - Artvin
k1928 K: Axot [ Gürc Axoti (ახოთი) ]
  Şerefiye köy - Borçka (Muratlı bucağı) - Artvin
k1928 K: Şerefiye
1876 S-Tr: Oxordiya [ Gürc oxordia "büyük ev" ]
■ Batum'a bağlı eski Maradit nahiyesi merkezi. 1885'te İzmit'in Çubukluosmaniye ve Yalova Safran köyüne göç verdi. Mamaliga yenir. Manav
■ Köyün çoğunluğu Lazdır, bazı sülaleler ise Rizenin Merkez ilçesine bağlı köylerden gelmişlerdir. Hemşinli varlığı tartışmalıdır. metonio
  Civan köy - Borçka - Artvin
1876 S-Tr: Cvani [ Gürc ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Kirazlı köy - Uzundere - Erzurum
k1928 K: Otxa
E1902 Epr: Ot'ğa [ Gürc Otxa (ოთხა) "dörtlü" ]
  Demirköy köy - Yusufeli - Artvin
hy1916 Kiep: Nizgovan
1876 S-Tr, K: Nigzivan [ Gürc nigzovani "cevizli" ]
■ Gür. Nigzovani "cevizlik" [nigozi (ceviz) +ovani]. Nizgivan biçimi metatez. Taner A.
  Örücüler köy - Borçka - Artvin
hy1913 Kiep: Tsotsxevi
1876 S-Tr: Sosxoban [ Gürc ]
Laz yerleşimiHaritada yeri belli olmayanlar.
  Dilmire mah Dutlu - Şavşat (Meydancık bucağı) - Artvin
G1900-: Didmere [ Gürc ]
Gürcü yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km