387 Gürcüce yer adı bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 4
sırala 
  Sofular mah - Gölcük - Kocaeli
1910h: Safiye
■ 20. yy başında Gürcü/Laz yerleşimi.
■ Borçka'daki Mamanati (Demirciler) köyünün adını taşır. SN
■ Laz Yerleşimi Türk
  Mamuriye mah - Gölcük - Kocaeli
hl: Murgviyet [ Gürc ]
1910h: Mamuriye
Eski adı: Çürükbayır
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Köy, Çürükbayır ve Murgviyet adlarıyla da bilinir. Emrys
■ Halkı Artvin göçmeni olup, önce İzmitiin Mihaliç (Gün Doğdu) köyünün altındaki Yeşilovaya yerleştirilmişlerse de burayı seçmişlerdir. Manav
  Hasaneyn mah - Gölcük - Kocaeli
hl: Sosxoba [ Gürc ]
1910h: Hasaneyn [ Tr "iki Hasanlar" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Gürcüce "tsotskhoba" mine çiçeği anlamına gelir. Kelimenin kökü, tsotskhi, "çalı süpürgesi" ile de ilgili olabilir. -oba ise -lık ekine karşılık gelir.) Emrys
■ Bir kaynakta eski isminden Aşağı Döşeme olarak bahsedilmiş. Muhâceret evveli mevkii isimlerinden olabilir. Manav
  Beyce mah - Kandıra - Kocaeli
hl: Morgeli [ Gürc morğeli "tomrukdere" ]
1915h: Tavşançukuru (mv)
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Artvin Şavşat Morgeli (Kurudere) köyü muhacirlerince kurulmuştur. SN
  Pınarlı mah - Hendek - Sakarya
1928: İkbaliye
G1900~: Avana [ Gürc ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Borçka'daki Avana (Avcılar) köyünden gelen muhacirler iskân edilmiş ve o köyün adı adı verilmiştir. SN
  EskiBıçkı mah - Hendek - Sakarya
1928: Eskibıçkı [ Tr "eskibıçkı" ]
Eski adı: Kartla [ Gürc "Gürcü (köyü)" ]
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni/Gürcü yerleşimi.
  Yenikent bld - Gerze - Sinop
1968: Boypınar
1928: Eski Gürcü [ Tr "eskigürcü" ]
1907hk: Gürsüfet / Körzüvet [ Gürc Gurcivati? "gürcü yurdu" ]
Y1900~: Palamos
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Gürsüvet adı verilen ovanın merkez köyü olan Gürcü (Gürcü Atik) köyü 1960'ta Boypınar adını aldı; daha sonra Yenikent adıyla belediye oldu. `Beylikler döneminde yaşamış Gürzü Hatun` efsanesi ciddiye alınamaz. SN
  Kabakdağı mah - Fatsa (Bolaman bucağı) - Ordu
1928: Kabakdağı [ Gürc ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Kemertaş köy - Bayburt_M (Aydıntepe bucağı) - Bayburt
1835a: Koşkuru / Goşkuri [ Gürc Koşkura (კოშკურა) "küçük kule" ]
  Güllüce köy - Bayburt_M (Demirözü bucağı) - Bayburt
1835a: Zeğli [ Gürc Dzegli (ძეგლი) "anıt" ]
  Kılıçkaya köy - Aydıntepe - Bayburt
1835a: Çençul yk. [ Gürc ]
■ Köyün adı Gürcüce'dir. Çençi (ჭენჭი) Gürcüce erimiş anlamına gelir. Çençuli erimiş yerler anlamına gelir. meriç
  Armutlu mah - İspir - Erzurum
1835b: Koblat [ Gürc Koplati (კოპლატი) ]
  Olgunlar mah Yaylalar - Yusufeli - Artvin
2009a: Meretet [ Gürc Mereteti (მერეთეთი) "meydanlı" ]
  Körahmet mah Yaylalar - Yusufeli - Artvin
2009a: Koromet [ Gürc Korometi (კორომეთი) "ağaçlık" ]
  Yaylalar köy - Yusufeli (Sarıgöl bucağı) - Artvin
hl: Hevak
E1776: Xevak [ Gürc xevaki ხევაკი "küçük vadi" ]
Hemşinli yerleşimi
■ Hevek'in 18. yy'da din değiştirerek Müslüman olan Ermeni nüfusu ile ilgili Sergey Vardanyan'ın ayrıntılı makalesi akunq.net sitesinde bulunabilir. (http://akunq.net/tr/?p=1397). SN
  Geçitağzı mah - İspir (Çamlıkaya bucağı) - Erzurum
1928: Kodreşén
1854h: Godraşén [ Gürc Godraşeni გოდრაშენი "sepetçiköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında 432 Ermeni ve az sayıda Türk nüfusu ile iki kilisesi vardı. SN
  Yokuşlu köy - Yusufeli (Kılıçkaya bucağı) - Artvin
1928: Nixax
1282: Nixax [ Gürc Nixaxi ნიხახი ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ İbn Bîbî 1235 yılı olaylarında Gürcülere ait Xax ve Nixax diyarlarının feth ve yağmasını anlatır. Xax şimdi Tortum'a bağlı Bağbaşı (Xaxo) köyüdür. SN
  Demirdöven köy - Yusufeli (Sarıgöl bucağı) - Artvin
1876s: Zemovan [ Gürc zemovani "yukarı mahalle" ]
  Çifteler mah Demirdöven - Yusufeli - Artvin
2009a: Dubet [ Gürc Dubeti (დუბეთი) "alçak yer" ]
  Güzelce mah Demirdöven - Yusufeli - Artvin
1928: Harat [ Gürc Xarati (ხარათი) "öküzlü" ]
■ Gürcüce Xari (ხარი) - öküz. GEO
  Verimli mah Demirdöven - Yusufeli - Artvin
2009a: Kıldıztav [ Gürc Kldistavi (კლდისთავი) "kayabaşı" ]
  Yamaç mah Demirdöven - Yusufeli - Artvin
2009a: Kornet [ Gürc Qorneti (ყორნეთი) "kuzgunluk" ]
  Doruklu mah Demirdöven - Yusufeli - Artvin
2009a: Pişnar [ Gürc Piç'vnari "çamlık " ]
  Çubuklu mah Dokumacılar - Yusufeli - Artvin
2009a: İndot [ Gürc İndoti (ინდოთი) " " ]
  Karbasan mah Demirdöven - Yusufeli - Artvin
2009a: Cebriget [ Gürc Cebirgeti (ჯებირგეთი) "bentli" ]
  Gözecik mah Dokumacılar - Yusufeli - Artvin
2009a: Kaşget [ Gürc ]
  Yassıkaya mah Dokumacılar - Yusufeli - Artvin
2009a: Kürget [ Gürc " " ]
  Ünlüce mah Dokumacılar - Yusufeli - Artvin
2009a: Lelvan [ Gürc Lelvani (ლელვანი) "kamışlık" ]
  Kaymaz mah Dokumacılar - Yusufeli - Artvin
2009a: Çala [ Gürc ç'ala "çayır" ]
  Çiçekdağı mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
2009a: Carat [ Gürc Carati (ჯარათი) ]
  Sarıbulut mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
2009a: Borovan [ Gürc Borovani (ბოროვანი) "sarı bulut" ]
  Özgüven köy - Yusufeli - Artvin
1876s: Gudasxev [ Gürc gudasxevi (გუდასხევი) "tulumdere" ]
  Altıparmak köy - Yusufeli (Sarıgöl bucağı) - Artvin
1876s: Barhal
E474, E1075: Barxar [Parxar] Պարխար (dağ) [ Erm ]
G00: Parxali პარხალი (idari bölge) [ Gürc ]
■ Gürc Parxali (Erm Parxar), Kaçkar Dağları'nın adıdır. Kaçkar zirvesinin güney eteğinde olan köyde halen cami olarak kullanılan görkemli kilise 973 yılından önce Tao ülkesinin Ermeni kökenli Gürcü hükümdarı David Kuropalates'in eseridir. SN
  Çatallar mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
2009a: Cateller [ Gürc Catelebi (ჯათელები) "(öz.)" ]
  Abramet mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
2009a: Abramet [ Gürc Abrameti (აბრამეთი) "Abram (öz.) yurdu" ]
  İnceçam mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
2009a: Erisman [ Gürc Erisubani (ერისუბანი) " " ]
  Çilvana mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
2009a: Çilvana [ Gürc Ç'ilvana (ჭილვანა) "ç'ili - bir tür bitki" ]
  Üçtepeler mah Alanbaşı - Yusufeli - Artvin
2009a: Keşant [ Gürc Keşanti (ქეშანთი) "soy adı" ]
  Yazılı mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
2009a: Darabız [ Gürc Darabisi (დარაბისი) "kepenkli" ]
  Binektaşı mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
2009a: Kelensev [ Gürc ]
  Arslanlı mah Alanbaşı - Yusufeli - Artvin
2009a: Karap [ Gürc Karapi (ქარაფი) ]
  Turnalar mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
2009a: Koçvat [ Gürc K'oçvati (კოჩვათი) "Koçva'lar (öz.) yeri" ]
■ K'oçva (კოჩვა) - Gürcüce(Lazca) bir soyadı'dir. GEO
  Kumlu mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
2009a: Kuldiget [ Gürc Kurdik'eti (ქურდიკეთი) "Kurdikidze'ler (öz.) yeri" ]
  Kansas mah Alanbaşı - Yusufeli - Artvin
2009a: Kansas [ Gürc K'andzasi (კანძასი) ]
■ Gürcüce K'andzi (კანძი) Koyunculuk ile ilgili bir terimdir. GEO
  Kuprat mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
2009a: Kuprat [ Gürc K'up'rati (კუპრათი) "Kupra'lar (öz.) yeri" ]
  Maçhetler mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
2009a: Maçhetler [ Gürc Maçxeti (მაჩხეთი) "Maçkalılar (öz.)" ]
  Gülpınar mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
2009a: Perset [ Gürc Perseti (ფერსეთი) ]
  Bıçakçılar köy - Yusufeli (Sarıgöl bucağı) - Artvin
1913hk: Xeva [ Gürc Xevaki (ხევაკი) "küçük vadi" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Konoban, Baslekar, Godgekar, Doleciyankar, Krayekar, Çetliyankar (Merkez Camii Mahallesi), Dvalekar olmak üzere yedi mahalleden ve Vaçekar, Hampiyankar, Pisnakev, Kelazor, Serekar, Çedliyankar, Şabaniyankar, Baslekar olmak üzere sekiz mezradan oluşur. SN
  Artan mah Bıçakçılar - Yusufeli - Artvin
Eski adı: Artan [ Gürc Art'ani (არტანი) "Art'lar (öz.)" ]
Gürcü yerleşimi
  Kuledibi mah Bıçakçılar - Yusufeli - Artvin
2009a: Deviskara [ Gürc devisk'ara (დევისკარა) "büyük kapı" ]
Gürcü yerleşimi
  Dolupınar mah Bıçakçılar - Yusufeli - Artvin
2009a: İlyasxev [ Gürc ilyasxevi "İlyasdere " ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Goriyet ve Ukanoba olmak üzere iki alt-mahalleden oluşur. SN
  Konoban mah Bıçakçılar - Yusufeli - Artvin
2009a: Konoban [ Gürc Kvenobani (ქვენობანი) "aşağı mahalle" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Kodğikar mah Bıçakçılar - Yusufeli - Artvin
2009a: Kodğikar [ Gürc K'otxik'ari (კოთხიკარი) " " ]
  Ilıcak mah Bıçakçılar - Yusufeli - Artvin
2009a: Pişnarxev [ Gürc Piç'vnarxevi "çamlıdere " ]
Gürcü yerleşimi
  Göriyet mah Bıçakçılar - Yusufeli - Artvin
2009a: Göriyet [ Gürc Gorieti (გორიეთი) " " ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Yağmurçay mah Balcılı - Yusufeli (Sarıgöl bucağı) - Artvin
1913hk: Tsaltiskaro [ Gürc ]
Gürcü yerleşimi
  Yüksekoba köy - Yusufeli - Artvin
1876s: Kobak [ Gürc Kobak'i (ქობაკი) "çukurluk" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Bağbaşı mah - Tortum (Şenyurt bucağı) - Erzurum
1928: Xaxo / Xaxu
1282: Xax [ Erm ]
G1000~: Xaxuli ხახული [ Gürc "soğanlı?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Ünlü Xaxuli manastırı (Erm Xaxuvank) 10. yy sonlarında Tao/Tayk' hükümdarı David Kuropalati tarafından inşa edilmiştir. Halen sağlam olup cami olarak hizmet vermektedir. 20. yy başında köy nüfusu 467 Ermeni ve 210 Türk idi. SN
  Boyuncuk köy - Arhavi - Artvin
1902hb: Parix [ Gürc p'arexi "yayla barınağı" ]
Laz yerleşimi
  Ballıdut mah Çevreli - Yusufeli - Artvin
2009a: Givnar [ Gürc Givnari (გივნარი) ]
  Gündüzler mah Bıçakçılar - Yusufeli - Artvin
2009a: Deftisa [ Gürc Devtisa (დევთისა) "gü" ]
Gürcü yerleşimi
  Çimenli köy - Murgul (Göktaş bucağı) - Artvin
1876s: Kordet [ Gürc k'ordeti "kesekli" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Tekkale köy - Yusufeli - Artvin
1928: Dörtkilise
E1136: Çordvank [ Erm "dört manastır?" ]
G1014: Otxta Eklesia [ Gürc "dört kilise." ]
■ Gürc Çordvani ve Erm Çordvank adları 10. yy'dan itibaren kaydedilmiştir. Bu kalenin hakimi olan Çordvaneli sülalesi 11. yy'da Bizans ve Ermeni tarihlerinde sıklıkla anılır. SN
  Küplüce köy - Yusufeli (Sarıgöl bucağı) - Artvin
1876s: Vanisxev [ Gürc vanisxevi "manastırdere" ]
  Beltepem mah Bostancı - Yusufeli - Artvin
2009a: Çetevre [ Gürc Çet'evri (ჩეტევრი) ]
  Bostancı köy - Yusufeli (Sarıgöl bucağı) - Artvin
1876s: Utav [ Gürc rutavi (რუთავი) "çaybaşı" ]
  Ulaş mah Bostancı - Yusufeli - Artvin
2009a: Ğomelt [ Gürc Ğomelti (ღომელთი) "soy adı" ]
■ Limyra adının kökeni M.Ö. 2. bin yıl Hitit metinlerinde Zumarri olarak adlandırılan yerleşimden gelmiş ve Lykçe'ye Zẽmuri olarak geçmiş olmalıdır. (bkz. J. Borchhardt, Die Steine von Zẽmuri (Wien 1993). [asilyaman] GEO
  Yongalı mah Bostancı - Yusufeli - Artvin
2009a: Bukaze [ Gürc Bukadze (ბუკაძე) "soy adı" ]
  Balalan köy - Yusufeli (Öğdem bucağı) - Artvin
1876s: Arcivan [ Gürc Arçvani (არჩვანი) "ayıköy" ]
  Doğukaya mah Bostancı - Yusufeli - Artvin
2009a: Baleze [ Gürc Balidze "(öz.)" ]
  Üçelma mah Bostancı - Yusufeli - Artvin
2009a: Dağeze [ Gürc Dagadze (დაგაძე) "soy adı" ]
  Yenikonak mah Bostancı - Yusufeli - Artvin
2009a: Dubeteller [ Gürc Dubeteli (დუბეთელი) "alçakyerli" ]
  Çaybaşı mah Uzundere - Uzundere - Erzurum
1928: Cala [ Gürc Ç'ala (ჭალა) "çayır" ]
  Kabaca köy - Murgul (Göktaş bucağı) - Artvin
1876s: Kabarcet [ Gürc ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Erikli mah Uzundere - Uzundere - Erzurum
E1902, 1928: Osset [ Gürc Oseti ოსეთი "Oset yeri" ]
  Yusufeli ilçe - Yusufeli - Artvin
1876s: Axalt [ Gürc axaleti "yeniyurt" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Yusufeli kaza merkezi 20. yy başında Ersis (Demirkent), 1926'dan itibaren Ögdem (Sarıgöl) idi. 1950'de eski Axalt mahallesi yakınına yeni ilçe merkezi (bugünkü Yusufeli) kuruldu. 2014'ten sonra kasaba merkezi baraj gölü altında kaldı. SN
  Tortum ilçe - Tortum - Erzurum
1665: Tortum (idari bölge) [ Gürc Tortomi (თორთომი) ]
■ Adını Tortum ırmağından alan bölge/ilçe adı eskiden beri kullanılmaktadır. Eski ilçe merkezi şimdiki Tortumkale köyü idi. Cumhuriyet döneminde şimdiki kasabaya taşındı. SN
  Cömertler mah Uzundere - Uzundere - Erzurum
1928: Avşén [ Gürc avşeni (ავშენი)? "kötü köy?" ]
E1912: Ağuşen [ Erm "tuköy?" ]
  Murgul ilçe - Murgul (Göktaş bucağı) - Artvin
1968: Göktaş
1928: Murgul (idari bölge)
Y1207: Mourgoúlê (neh) [ Gürc ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Murgul nehir adı 10. yy'dan itibaren anılır. İlçe merkezi olan kasaba nispeten yeni bir yerleşimdir. ■ Murgul'daki tüm yer adları 1926'da Türkçeleştirilmiş, ancak Murgul idari birim adı korunmuştur. 1960-1987 arasında kullanılan Göktaş adı, Murgul'un 1987'de ilçe olmasından sonra terkedildi. SN
  Gölbaşı mah - Uzundere - Erzurum
1928: Öşk
E1267: Aşunk
■ Tarihi Oşki/Öşk manastırının bulunduğu Çamlıyamaç köyünün aşağı mahallesidir. SN
  Boyalı köy - Yusufeli (öğdem bucağı) - Artvin
1876s: Sacveret [ Gürc Sacvareti (საჯვარეთი) "haç yurdu" ]
  Akarsu mah Esendal - Yusufeli - Artvin
2009a: Coybar [ Gürc Bari (ბარი) "oba, alan" ]
  Serinsu köy - Yusufeli (Öğdem bucağı) - Artvin
1876s: Ziviskal [ Gürc zivits'qali "serinsu" ]
  Çiçeközü mah Esendal - Yusufeli - Artvin
2009a: Kavyan [ Gürc K'aviani (კავიანი). ]
  Ardıçlı köy - Murgul - Artvin
1876s: Durça [ Gürc durts'a "bir bitki" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Lantiyet mah Çıralı - Yusufeli - Artvin
2009a: Lantiyet [ Gürc Landieti (ლანდიეთი) "gölgeli" ]
  Damar köy - Murgul (Göktaş bucağı) - Artvin
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Murgul'daki bakır madeni Antik çağlarda işletilmiş, uzun süre atıl kaldıktan sonra 1901'de Rus yönetimi altında bir İngiliz firması tarafından yeniden işletmeye açılmıştır. SN
  Morkaya köy - Yusufeli (Kılıçkaya bucağı) - Artvin
1913hk: Lek
E1902, 1928: Lök [ Gürc Leka (ლეკა) "akçaağaç" ]
  Fındıklı köy - Borçka - Artvin
1927: Saxandro [ Gürc ]
1876s: Başköy
Laz yerleşimi
  Kale köy - Borçka - Artvin
1876s: Makret [ Gürc makareti? "düğünyeri" ]
Laz yerleşimi
  Danalet mah Çamlıca - Yusufeli - Artvin
1928: Danilat [ Gürc ]
1854h: Danolet
■ Eskiden ayrı köy iken 13.03.1946'da Lusuncur (Çamlıca) köyüne mahalle olarak bağlandı. SN
  Öğdem köy - Yusufeli (öğdem bucağı) - Artvin
1913hk: Ogdem
1876s: Küşnara [ Gürc Kvişnara ქვიშნარა "kumluk" ]
  Güreşen köy - Borçka (Muratlı bucağı) - Artvin
1928: Beglevan
G1900~: Begelavani [ Gürc "ambarköy?" ]
1854h: Perlawan
Laz yerleşimi
■ Ona yakın mahalleden oluşan bir dere vadisinin genel adıdır. Köyün Gürcücenın Türkçe Pehlivan adından bozulmuş olduğu da rivayet edilir. SN
■ Gürc. Beğelavani "ambarköy?" [beğeli (ambar) +avani (köy, kasaba)]. Taner A.
  Korucular köy - Murgul - Artvin
1927: Gevul [ Gürc ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Akpınar köy - Borçka - Artvin
1968: Sülüklü
1902hb: Arhva [ Gürc ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Kömürlü köy - Yusufeli (öğdem bucağı) - Artvin
1928: Axot [ Gürc Axoti (ახოთი) ]
  Şerefiye köy - Borçka (Muratlı bucağı) - Artvin
1928: Şerefiye
1876s: Oxordiya [ Gürc oxordia "büyük ev" ]
■ Batum'a bağlı eski Maradit nahiyesi merkezi. 1885'te İzmit'in Çubukluosmaniye ve Yalova Safran köyüne göç verdi. Mamaliga yenir. Manav
■ Köyün çoğunluğu Lazdır, bazı sülaleler ise Rizenin Merkez ilçesine bağlı köylerden gelmişlerdir. Hemşinli varlığı tartışmalıdır. metonioHaritada yeri belli olmayanlar.
  Posof ib - Posof - Ardahan
1928: Posxov
1854h: Potzğov [ Gürc posxevi? "Pos deresi" ]
■ Öteden beri Gürcü kültürünün egemen olduğu bu bölge, 10. yy'da Ardahan'dan ayrılıp Ermeni Bagratuni'lere tabi bir il oldu. Daha sonra Cakeli sülalesinden Ahıska atabeglerine bağlandı. 16. yy sonlarında İslamlaştı. ■ Pos փոս sözcüğü Ermenice `çukur` anlamına gelir. Posxevi Ermenice isme Gürcüce `dere` ekleyerek oluşturulmuş addır. Cumhuriyete dek Türkçede Posxov/Poskov yazımı kullanılırdı. SN
  Bahçeli mah - Şavşat - Artvin
G1900~: Uxet [ Gürc ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km