8 Farsça yer adı bulundu.
sırala 
  Tavşanlı ilçe - Tavşanlı - Kütahya
1665: Harguş [ Fars xarguş "eşekkulak (tavşan)" ]
1467ty: Tavşanlu
■ Türkçe Tavşanlı adı 14. yy'dan itibaren kaydedilmiştir. Farsça/Osmanlıca Harguş bunun `edebî` uyarlamasıdır. SN
  Merzifon ilçe - Merzifon - Amasya
1272: Marsuvan / Marzıvan [ Fars marzbân? "uçbeyi, sınır ili yöneticisi" ]
Y17: Phazêmôn [ Luw ]
■ Strabon'un zikrettiği, Pompeius tarafından MÖ 63'te kent statüsü verilen Phazemôn kentinin burası mı, Vezirköprü ilçesi mi olduğu tartışılmıştır. ■ Hangi bağlamda Marzbân/Marzvan `uçbeyi` adını aldığı anlaşılamadı. 18. yy'da ortaya çıkan 'Marsıvan eşeği' deyimi, Merzifon'dan gelen beyaz ve iyi cins eşek anlamındadır. SN
  İskenderun ilçe - İskenderun - Hatay
1891c: Alexandrette [ Fars "küçük İskenderiye" ]
Y1118: Aleksandréôn [ Yun "küçük İskenderiye" ]
Y17, Y451: Aleksándria (kat'Isson) [ Yun "İskenderiye" ]
■ Myríandros adlı Fenikeli yerleşimi yakınında MÖ 333'te Büyük İskender'in emriyle kurulan ilk Aleksandreía (Alexandria ad İssum) kenti olduğu rivayet edilir. Daha sonra Mısır'daki İskenderiye'den ayırmak için `Küçük İskenderiye` anlamında Aleksandreion kullanılmıştır. Türkçe ad Arapça biçimden alıntıdır; aksi halde «*Eliksendere» veya «*İksendire» beklenirdi. SN
  Savranlı köy - Bahçe - Osmaniye
Y1057: Sarbánda / Sarbandikón Óros(dağ) (dağ) [ Fars sarband "kervan başı" ]
E1199: Sarvantikar (kale)
S1190: Hesno-d'Serwand (kale)
■ 11. yy'da Yunanca «Sarbandikón Oros» `Sarbanda dağı`, 13. yy'da Ermenice «Sırvandakar» ve Süryanice «Sırwand» kalesi kaydedilmiştir. Farsça «savran/sarban/serwan» (`kervancıbaşı`) sözcüğü Türkçede de kullanılır. SN
  Genç ilçe - Genç - Bingöl
Z: Darahêni [ Zaza "? çeşme" ]
1928: Genç (başka yer) [ Fars ganc "hazine, gömü" ]
1916h: Darahîni (başka yer)
Zaza yerleşimi
■ İlçeye adını veren Genç kalesi 30 km doğuda ve Solhan ilçesi sınırları içindedir. Orasının 1925 Şeyh Said olayları sırasında oturulamaz hale gelmesinden sonra Genç ilçesi 1936'da yeniden tekilatlanmış ve Darahêni kalesi yakınında yeni ilçe merkezi kurulmuştur. Tarihi Daraheni kalesi kalıntıları komşu Sürekli köyü sınırları içindedir. SN
  Kaçkar dağ - ---
Eski adı: Kaçkar [ Erm խաչքար? "haçtaşı (dikilitaş)" ]
E474: Barxar
Y17: Paryádrês [ Fars Paraxoáthras "yelli? poyrazlı?" ]
■ Strabon Kaçkar kütlesi için Yun Paryádrês ve Farsça biçimlerini zikreder. Farsça sözlük Avesta dilinde pouru-xwathra `yelli` eşdeğeri olsa gerekir. SN
  Gevaş ilçe - Gevaş - Van
1665: Vastan
E474: Vostan [ Fars "krali, krala ait" ]
Y400: Vastauna
1891c: Gevaş (idari bölge)
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Gevaş idari bölgenin, Vostan/Vastan ise ilçe merkezi olan kasabanın adıdır. ■ Eski Farsçadan Ermeniceye geçen Vostan sözcüğü `krala ait, krali, kral mülkü` anlamındadır. Tarihçi Xorenli Movses'e göre Kral Vağarşak (MÖ 2. yy?) Ermeni krallığını yeniden düzenlerken feodal beyler tarafından yönetilen topraklardan başka doğrudan kendisine bağlı saray kullarının yönettiği bazı araziler ayrımış ve bunlara Vostan adı verilmişti. ■ Yaygın görüşe karşın Peutinger Tablosunda anılan Vastauna menzilinin burası olamayacağını Manandyan kanıtlamıştır. SN
  Güzelsu mah - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
1946: Hoşap
1916hb: Mamuretülhamid [ Tr "Abdülhamid kenti" ]
1643y, 1916h: Xoşab [ Fars xoşab "tatlısu" ]
1876a: Mahmudî (kaza)
■ Mahmudi hanedanından Kürt beylerinin kalesi ve başkenti olmuştur. Ünlü kalesi Süleyman Bey Mahmudi tarafından 1643 yılında inşa edilmiştir. Xoşab esasen buradaki akarsuyun adıdır. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km