2656 Ermenice yer adı bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 27
sırala 
  Sakarbıçkı mah Nüzhetiye - Gölcük - Kocaeli
h1911: Sakarbıçkı
E1900-: Zakar [ Erm "öz." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
■ 1810 dolayında Ordu ve Giresun tarafından gelen Ermenilerce iskân edilmiştir. 1895'te 150 (başka kaynaklarda 400) Ermeni nüfusu ve Krikor Lusavoriç kilisesi vardı. SN
  Bahçecik mah Başiskele - Başiskele (Bahçecik bucağı) - Kocaeli
E1902 Epr: Bardizag [ Erm "bahçecik" ]
hy1890 Kiep: Bahçecik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 17. yy'da Sivas'ın aynı adlı köyünden gelen Ermeniler tarafından kuruldu. 1920'ye dek nüfusu tümüyle Ermeni idi. 1915'te sürgüne gönderilen kasaba halkından sağ kalıp geri dönenler, 1920'de `Kuvayı Milliye` adını alan çeteler tarafından tekrar boşaltıldı. SN
■ Buranın yakınında bir yerde Latin kaynaklarında ''Basileia'' olarak geçen antik bir yerleşim bulunurmuş. Manav
  Aytepe mah - Başiskele - Kocaeli
Eski adı: Menekşe
E1902 Epr: Manişag [ Erm "menekşe" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Halen Menekşe/Menevşe/Melemşe adı Aytepe'nin ilerisindeki yayla için kullanılmaktadır. SN
  Camidüzü köy - Başiskele (Bahçecik bucağı) - Kocaeli
hy1912 Kiep: Kilisedüzü
E1900-: Jamavayr [ Erm "kilise düzü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında Ovacık'la beraber Ermeni yerleşimi 40 hâneydi. Manav
  Akıncı köy - Geyve - Sakarya
k1928 K: Şükre
h1910: Kıncılar [ Erm kınçu? "çingene" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 17. yy'da Eğin (Kemaliye)'den göçen muhacirlerce kurulmuş büyük bir Ermeni köyü idi. 20. yy başında 200 hanede 2500 Ermeni nüfusu vardı. 1915-1922 arasında tamamen tahrip edildi. Buradaki derenin adı olan Şükre veya Şükrü adı bir süre kullanıldı.Surp Sarkis kilisesinin harabesi kısmen ayaktadır. SN
■ Hacılar, Hocalar, Kadirler, Kaşıkcılar, Kırcalar ve de Kuzyaka köylerinin divânı burasıdır. Manav
  Yenice köy - Akçakoca - Düzce
hl: Abotsi [ Erm "Abo'lu" ]
Hemşinli yerleşimi
■ 93 harbi sonrası Ardeşen Salenköy/Çaskuri ve Oce köyü ile Fındıklı Abu Deresi Hemşin köylerinden göç eden Rize Hemşinlileri yerleşimi. Abotsi adı Abu vadisi köylerinden kaynaklı verilmiştir. kadirb.
  Hemşin köy - Akçakoca - Düzce
hl: Xigotsi [ Erm "Xigoba'lı" ]
k1968 K2: Armutlu
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ Rize'nin Hemşin bölge adından. Rize Hemşin ilçesine bakınız. SN
■ Xigotsi / Hopa Hemşinli yerleşimi. Xigotsi adı Hopa Xigi/Xigoba köyünden kaynaklı verilmiştir.(Xigi'li) kadirb.
  Ulugüney köy - Alanya - Antalya
T1282 k1928 k1946 Bibi, MYK: Alara
E1274 Smp: AlaraPert [ Erm "Alar kalesi" ]
■ 12. yy sonlarında Kilikya kralı III. Levon'a tabi Manavgad'lı Mihael adlı kişinin beylik merkezi idi. Asıl isim Alar olup Türkçeye muhtemelen Ermenice genitiv hali olan Alara aktarılmıştır; nihai kökeni belirsizdir. SN
  Yeşilöz köy - Devrek (Eyerci bucağı) - Zonguldak
T1892 k1928 S, K: Manzut [ Erm ]
  Akçakoca köy - Mengen (Pazarköy bucağı) - Bolu
k1928 K: Akçakoca
hy1919: SerkizDivanı [ Erm Sarkis "Aziz Sergius (öz.)" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Rum yerleşimi.
  Güneyyurt bld - Ermenek - Karaman
eç1660 : Gargar [ Erm gargar' "tümülüs, höyük" ]
T1572 Kb, Kiep: Gargara
  Fenk mah Geçimli - Mut - Mersin
hy1914 Kiep: FenkBucağı [ Erm Vank "manastır" ]
  Mut ilçe - Mut - Mersin
E1299: Mud [ Erm mud "giriş, kapı" ]
EYu: Klaoudiópolis [ Yun "Claudius (öz.) kenti" ]
■ MS 41 yılında imparator Claudius onuruna Klaudiopolis adıyla Latin askeri kolonisi statüsünde kuruldu. Bizans egemenliğinin teorik olarak sürdüğü 12. yy'da adı halâ Klaudiopolis'tir. Ancak 13. yy başlarından itibaren Erm Mud `kapı` adı görülür. SN
  YazıSöğüt köy - Şereflikoçhisar - Ankara
k1928 K: Derevenk [ Erm Diravank? Տիրավանք "İsa manastırı" ]
  Çevrimli köy - Sulakyurt - Kırıkkale
k1928 K: Pöhrenk [ Erm p'oğorag/p'oğrank' "oluk, kanal" ]
  Yapraklı ilçe - Yapraklı - Çankırı
T1530 k1928 T, K: Tuxt [ Erm "yaprak" ]
■ 19. ve 20. asırda şehrin aşağı mahallesinde takriben 20 hâne Rum otururdu. Kilise ile mektepleri de vardı. Kalaycı, çerçi, kılıçcı, terzi, bezzaz, dülger, boyacı mesleklerden geçimlerini sağlıyorlardı. Manav
  Isırganlık mah - Bozkurt - Kastamonu
hy1914 Kiep: Süpdüge? [ Erm Surp Digin "Aziz Hanım (Meryem ana)" ]
■ Kiepert haritasında bu civarda görünen Kızılkilise, Süpdüge, Sürdükme köylerinin yerleşimi hatalı olabilir. SN
  Çaykapı köy - Tosya - Kastamonu
hy1919: Karmuş [ Erm Gamurç "köprü" ]
  Günyazı köy - Kargı - Çorum
k1928 K: Haynaz [ Erm Haynots "Ermeni köyü" ]
hy1919: Gebr [ Tr "gâvur" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Şerefoğlu köy - Şefaatli - Yozgat
E1902, k1928 Epr, K: Magaroğlu [ Erm Magar "öz." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Sanlıca köy - Tarsus (Gülek bucağı) - Mersin
k1928 K: Fenk [ Erm vank' "manastır" ]
hy1911 Kiep: GâvurHarmanı
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Gâvur Harmanı ile Vank (manastır) ayrı iki yer olabilir. Keşli isimli komşu köyün adı `manastır` anlamındadır. SN
  Posyağbasan köy - Aladağ (Karaisalı bucağı) - Adana
1960- DİE: Posyağbasan [ Erm pos "çukur" ]
E1902, k1928 Epr, K: Yağbasan
■ Pos yörenin adı, Yağbasan köyün adıdır. SN
  Gümüşkavak mah Bahadın - Sorgun - Yozgat
k1928 K: Pöhrenk [ Erm p'oğorag/p'oğrank' "oluk, kanal" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çaybaşı köy - Merzifon (Sarıbuğday bucağı) - Amasya
k1928 K: Löşdiğin [ Erm ]
Kürd yerleşimi
  Aladağ ilçe - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
hy1919 k1928: Karaköy
k1928 K: Karsantı (idari bölge) [ Erm Kostıntno Կոստնդնոյ "Konstantin yeri" ]
■ Bölge adı olan Karsantı Osmanlı döneminden beri nahiye/bucak adı olarak kullanılır. Kilikya Ermeni beyliğinin kurucusu olan I. Rupen, tarihçi Genceli Kirakos'un (13. yy) anlatımına göre 1090 yılı dolayında bu bölgeyi oğlu Kostantin'in (ö. 1103) yönetimine bırakmıştı. ■ 1973’te bucak merkezi Karaköy köyüne taşındı. 1987'de Aladağ adıyla ilçe statüsü kazandı. Halen Karsantı ve Aladağ adları bir arada kullanılır. SN
  Meydan yayla - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
hy1919: Meydan
E1090 Mat: Partsırpert [ Erm Բարձրբերդ "yüksekkale" ]
■ Ermeni tarihçi Genceli Kirakos (1200-1273) tarafından anılan Partsırpert kalesi burası olmalıdır. Karş. Epr I.390. Rupenyan hanedanının kurucusu Konstantin tarafından inşa edildi. İngiliz seyyah Mandeville (1322) Pharsipee adını verir. SN
  Eğner köy - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
k1928 K: Eğnir
E1265 Epr I.74: Agner/Agants [ Erm agner, agants "gözeler" ]
■ Genceli Giragos'un vekâyinamesine göre Agants/Agner Manastırı 13. yy başlarında Kilikya kralı I. Levon tarafından kuruldu. Agner nominativ çoğul, Agants aynı sözcüğün genitiv çoğul halidir. SN
■ Kaymakamlık sitesinde ve vikipedide Eğner olarak geçiyor; ingilizce vikipedi'de "Akner monastery" Ակներ վանք adıyla bir makale bulunur. katpatuka
  Sarıbuğday köy - Merzifon (Sarıbuğday bucağı) - Amasya
k1928 K: Türnük [ Erm "lapıcık" ]
  Kızıleğrek köy - Merzifon (Sarıbuğday bucağı) - Amasya
k1928 K: KızılEkrek [ Erm akrag "çiftlik" ]
Kürd (Şêxbizin) yerleşimi
  Yolüstü köy - Merzifon - Amasya
k1928 K: Görköy [ Tr göl? ]
E1902 Epr II.99: Lic [ Erm "göl" ]
■ Eprigyan'a göre 19. yy başında 200 haneli zengin bir Ermeni köyü iken dağılmıştır. 19. yy sonunda 20 hane Ermeni ve 40 hane Türk nüfusu vardır. Türkçe adı muhtemelen `göl` sözcüğünden bozulmuştur. SN
  Vatan mah Erkilet - Kocasinan (Erkilet bucağı) - Kayseri
k1928 K: Vatan
E1900-: Vartan [ Erm "öz." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Develi ilçe - Develi - Kayseri
T1522 T-387: EverekMüslüman + EverekKâfir [ Erm Averag "ören" ]
T1282 Bibi: Develü
■ Develi, Everek ve Feneze üç ayrı yerleşim iken şimdi tek kasaba olarak birleşmiştir. İlk kez 1254 yılına ait bir belgede Dâvâlı adı görülür. 19. yy'da kaza merkezi Everek'e taşındı. ■ Everek muhtemelen Antik Gabadonía kasabasıdır (Strabon 1. yy). SN
  Aktarla köy - Merzifon (Sarıbuğday bucağı) - Amasya
k1928 K: Nurani [ Erm nor ani "yeni Ani" ]
  Alidağı dağ - Talas - Kayseri
E1900- Bal 81: Parseğ [ Erm "(Aziz) Vasil" ]
Y1900-: ÁyiosVasílios [ Yun "Aziz Vasil" ]
■ Hıristiyan dininin en önemli örgütleyicilerinden biri olan Kayserili Aziz Vasil'in (330-379) bu dağda gömülü olduğu rivayet edilir. Zirvede bulunan Surp Parseğ Ermeni manastırı 20. yy başlarına dek canlı idi. SN
  Germir mah Melikgazi - Melikgazi - Kayseri
1960 DİE: Konaklar
k1928 K: Germir
E1902 Epr II.329: Garmir/Garmrag [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Garmir Ermenicede Kayseri/Kapadokya yöresinin genel adıdır. Adın kaynağı muhtemelen tarih öncesi çağlara uzanır. ■ 19. yy sonlarında 400 hane Rum, 300 hane Türk ve 120 hane Ermeni nüfusu vardı. SN
  Derevenk mv - Talas - Kayseri
k1928 K: Derevenk [ Erm Diravank? Տիրավանք "Rab İsa manastırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1915 öncesinde kayalara oyulmuş otuz hane ve 12. yy'a ait Surp Sarkis manastırından oluşan Ermeni köyü vardı. Halen metruktur. Osmanlı saray mimarları Balyan ailesi bu köylü idi. SN
  Çavuşağa köy - Kocasinan (Güneşli bucağı) - Kayseri
k1928 K: Barsama [ Erm Barsama (vank) "Aziz Barsam (manastırı)" ]
■ Ermenilerce de aziz sayılan Barsam, 5. yüzyılda yaşamış olan Samsat'lı Süryani azizi Bar Sawma'dır. Menkıbenamesi Süryani din klasiklerinin en meşhurlarından biridir. SN
  Yazılı mah Başakpınar - Talas - Kayseri
k1928 K: Vengicek [ Erm vank "manastır" ]
  Koçyazı köy - Feke - Adana
k1928 K: Menge [ Erm manug/manga "yavru (özellikle bebek İsa) " ]
■ Manug, Manga veya Mangud adları genellikle kerametli kabul edilen bebek İsa (veya Meryem ile küçük İsa) tasvirinin bulunduğu kiliselere verilir. SN
  Kapıkaya köy - Tomarza - Kayseri
k1946 MYK: Persenk
k1928 K: Persek [ Erm Parseği vank "Aziz Parseğ (Vasil) manastırı" ]
■ Kayserili Aziz Vasil'in (4. yy) doğum yeri olduğu rivayet edilir. SN
  Yaylaçatı köy - Havza (Çakıralan bucağı) - Samsun
k1928 K: Türnik [ Erm tırnig "geçit" ]
  Sugözü köy - Yumurtalık - Adana
k1946 MYK: Hunutlu [ Erm hınut "asar, harabe" ]
hy1911 Kiep: Kastabol [ Yun Katapolis "aşağışehir" ]
■ Antik Kastabol ve Alakilise harabelerinin olduğu yerde şimdi termik santral kompleksi bulunmaktadır. SN
  Bulgurlu köy - Akdağmadeni - Yozgat
hy1907 Kiep: Kabud [ Erm "gökçe" ]
  Güzelsu köy - Tomarza - Kayseri
k1928 K: Xarsa [ Erm "gelinli/gelincikli" ]
T1500 T-33: Xarsanos
Y638-: Xarsianón (kale)
■ Charsianon Kalesi ilk kez 638 yılında Bizans-Arap çatışmaları vesilesiyle anılır. 9. yy'da vilayet merkezi oldu, 10. yy'da aslen buralı olan Argyros hanedanı Bizans tahtına çıktı. 1045 yılında Ani'nin son Ermeni kralı Gagik buraya veya Tomarza kalesine sürgün edildi. SN
  Akçatı köy - Bünyan - Kayseri
k1928 K: Karacafenk [ Erm vank "manastır" ]
  Sumbas ilçe - Sumbas - Osmaniye
E1260 TİB 5.418: Smpada(kale) (başka yer) [ Erm Sımpad "öz." ]
■ 1992'de teşkil edilen ilçeye adını veren Sumbas Kalesi 1260 yılı dolayında bölgenin egemeni olan Smpad Konestabl tarafından Smpad Kalesi adıyla inşa edildi. Horasan'da `Sumbas adında bir nehir` mevcut değildir. ■ İlçe merkezi olan kasaba 1992'de Karaömerli ve Araplı köylerinin birleştirilmesiyle kuruldu. SN
  Köprübaşı köy - Bünyan (Elbaşı bucağı) - Kayseri
k1928 K: Ekrek [ Erm akrag "çiftlik" ]
■ Kısmen Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Ekrek köyüne 1970li yıllarda Kağızman Gümüştepe ve Arpaçay Mescitli köylerinden Redkan aşiretinden Kürtler göç etmiştir. Köy nüfusunun büyük bölümü Kürtlerden oluşur. Qazi
  Ekinciler köy - Bünyan (Elbaşı bucağı) - Kayseri
k1928 K: Zek [ Erm dzag? ծակ "çukur, kovuk" ]
  Ilıcak köy - Sulusaray - Tokat
k1928 K: Çermikönü
hy1907 Kiep: ÇermukIlıca [ Erm çermug "ılıca" ]
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Işıklar köy - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
k1928 K: Norvana [ Erm norvank'/norvana "yeni manastır" ]
  Gemerek ilçe - Gemerek - Sivas
T1530: Gemerek [ Erm garmrag "Küçük Kapadokya" ]
■ Eski ve Orta çağ Ermenicesinde Garmir/Karmir, merkezi Kayseri kenti olan Kapadokya ülkesinin adıdır. Garmrag/Karmrag `Cappadocia Minor` anlamındadır. SN
■ Gemerek (‏كمرك‏ - گمرك - گمه رك‏‏) ismini açıklayıcı herhangi bir yazılı kaynak mevcut değildir. Ali Cevad’a (? — 1914 İstanbul) göre Tonus ilçesinin beldesi olan Gemerek’in adının nereden geldiği bilinmemektedir . Ayrıca Gemerek ismine Gaziantep’te (Belge 1) de rastlamaktayız . Halk tarafından kabul edilen Kemer-i Ak kelimesinin zamanla değişerek Gemerek ismini aldığı söylenmekte fakat akademik ve mantıklı bir geçerliliği olmadığı için biz buna itibar etmiyoruz. obirtarihci
  Saimbeyli ilçe - Saimbeyli - Adana
k1928 K: Xaçin
T1282 Bibi: Xacîn [ Erm ]
■ Eski adı 1198 yılından itibaren kaydedilen Mazod Xaç (Erm `saçlı haç`) manastırından türemiş olmalıdır. Belki Türkçe Haç in `haç mağara` düşünülebilir. ■ Tehcirden sağ kurtulan Ermenilerin yurtlarına dönüşüne engel olmak için savaşırken 1920'de şehit olan Yüzbaşı Saim Bey'in adı verilmiştir. SN
  SamanDağı dağ - Yayladağı - Hatay
Ar: CebelSamˁan [ Erm "(Aziz) Simeon Dağı" ]
■ 6. yy’da Antakya’da yaşamış olan Aziz Simeon'un manastırı bu dağın zirvesinde olup her devirde önemli bir dini ziyaret olagelmiştir. SN
  Gümüşsu köy - Akkışla - Kayseri
k1928 K: Norvana [ Erm norvank/norvana "yeni manastır" ]
  Çukuryurt mah - Belen - Hatay
T1530 T-Di: Venk [ Erm vank' "manastır" ]
  Enek köy - Altınözü - Hatay
1940 RG: Enek
F1935 Sanj: Venk [ Erm vank "manastır" ]
Arap yerleşimi
  Melikgazi köy - Pınarbaşı - Kayseri
k1928 K: Melikgazi
E1200 Mat: Dzamıntav [ Erm Ծամնդաւ ]
OYu: Tsamandós
Ar: Sîmandû
■ 1046 yılında Bizanslılarca fetih ve tahliye edilen Ani kentine karşılık son Ani kralı 3. Kakig'e tahsis edilen kale ve beylik burası olmalıdır. SN
  Dörtyol ilçe - Dörtyol - Hatay
1910: (Umraniye)
E1900-: ÇorkMarzman [ Erm "dört menzil" ]
T1530 T1900- T-Di: Çokmerzimen
hy1911 Kiep: Dörtyol (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1909'da Dörtyol adıyla kaza oldu. Kaza merkezi olan Çokmerzimen köyüne 1910'da Umraniye adı verildi ise de bu ad uzun ömürlü olmamıştır. ■ Dörtyol, Ermenice Çorkmarzman/Çokmerzimen adının tercümesidir. SN
  Göztaşı köy - Kadirli - Osmaniye
k1928 K: Nürfet [ Erm norpert "yenikale" ]
  Kalaycık köy - Turhal (Dökmetepe bucağı) - Tokat
1960 DİE: Ovalı
k1928 K: Kırımkiri/Kirimkeri [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kafkasya göçmeni yerleşimi
  Altınkum bld - Atakum - Samsun
hl: Matasyon [ Erm Mateosyan "öz." ]
■ Samsun şehir merkezinin batısında kalan bölgenin denize yakın olan kısmı yakın zamana kadar Matasyon olarak adlandırılırdı. Burada kurulan Atakent ve Altınkum belediyeleri daha sonra birleştirilerek Atakum adıyla ilçe yapıldı. SN
  Canik ilçe - Canik - Samsun
E666 Aşx: Caniwk (başka yer) [ Erm "Can'lar (kavim adı)" ]
■ Samsun bölgesine 13. yy'dan itibaren Türklerce verilen addır. Gürcüce Çaneti (`Çan ülkesi`) adının Ermenice biçimi olan Caniwk veya Canük adından uyarlanmış olması gerekir. Bölgenin antik çağdaki halkı olan Çan'lar muhtemelen bir Kafkas kavmi idi. SN
  Ilıpınar köy - Taşova (Esençay bucağı) - Amasya
k1928 K: Çermük [ Erm çermug "ılıca" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Söngüt köy - Tokat_M - Tokat
k1928 K: Söngüt
hy1907 Kiep: Sungut [ Erm "mantarlı?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ I. Dünya Savaşından önce 160 nüfus barındıran Kalıpçıyan çiftliği kaydedilmiştir. SN
  Göynük köy - Göksun - Maraş
Eski adı: Karnik [ Erm kar'nig "kuzucak" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Ulaş köy - Tokat_M - Tokat
k1928 K: Varazlar
E1902 Epr: Varaz [ Erm "yabandomuzu" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Geben bld - Andırın - Maraş
k1928 K: Geben
E1375: Gaban [ Erm "boğaz, geçit" ]
■ 1375 yılında son Ermeni Kilikya hükümdarı 6. Levon'un Memluk'lara karşı sığınağı olan ünlü Gaban Kalesi (bugünkü adı Meryemçil Kalesi) beldeye adını vermiştir. SN
  Bezirgan köy - Çarşamba - Samsun
k1928 K: Punçoğlu
h1911: Punçor [ Erm puntsor "yuvadere" ]
  Çevresu köy - Erbaa - Tokat
k1928 K: Revak
hy1901: Rabat [ Erm "manastır" ]
  Dereağzı köy - Tokat_M (Çamlıbel bucağı) - Tokat
hy1907 Kiep: Kedeağız [ Erm ked? "dere" ]
E1902 Epr: Kedağaz
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kafkasya göçmeni yerleşimi
  Oluktaş köy - Şarkışla - Sivas
k1928 K: Pöhrenk [ Erm poğrank "oluk, kanal" ]
  Hürriyet mah - Hasanbeyli (Kaypak bucağı) - Osmaniye
k1968 K2: Ondörtler
Eski adı: Karavenk [ Erm karavank' "taşmanastır" ]
  Kısıklı köy - Onikişubat (Yenicekale bucağı) - Maraş
k1928 K: Anabat [ Erm anabad "manastır" ]
  Hasanbaba köy - Tokat_M - Tokat
k1928 K: Hasanbaba
E1902 Epr: Kirkoris
E1300-: SurbGrigoris [ Erm "Aziz Gregorios (öz.)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Rumeli göçmeni/Kafkasya göçmeni yerleşimi
■ 13. yy'dan itibaren kaydedilmiş Ermeni köyü idi. SN
■ 1930 yıllarda Kosova göçmenleri yerleştirilmiştir. drneuro
  Şehitler köy - Tokat_M (Gökdere bucağı) - Tokat
k1928 K: Şehitler
E1902 Epr: Sarkis [ Erm "öz." ]
Alevi yerleşimi
  Yıldızeli ilçe - Yıldızeli - Sivas
k1928 K: Yenihan
E1902 Siv, Epr: Norxan [ Erm "yenihan" ]
k1928 K: Yıldızeli (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Yıldızeli `kuzey ülkesi` öteden beri bölge ve idari birim adı idi; 1936'da kasaba adı olarak benimsendi. SN
  Endekpınar köy - Erbaa - Tokat
k1928 K: Endikpınar [ Erm antig "tarlacık" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
  Yolyanı köy - Onikişubat (Yenicekale bucağı) - Maraş
k1928 K: Fenk [ Erm vank' "manastır" ]
E1902 Epr: Antreasyank [ Erm "Antreas manastırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köye eski adını veren Aziz Antreas Manastırı (Antreasants Vank') 1199 yılından itibaren kaydedilmiştir. SN
  Beykaya köy - Erbaa (Karayaka bucağı) - Tokat
k1928 K: Çoğşur [ Erm çaxçur "değirmensuyu" ]
  Salkımören köy - Erbaa (Karayaka bucağı) - Tokat
k1928 K: Hosak [ Erm hosank' "çağlayan, taşkın" ]
■ Hosan diye tabir edilir. kyemr
  Gökal bld - Erbaa (Karayaka bucağı) - Tokat
k1946 MYK: Çermik
k1928 K: Çermük [ Erm çermug "ılıca" ]
  Bağpınar köy - Erbaa (Doğanyurt bucağı) - Tokat
k1946 MYK: Emeri [ Erm amar'i "yazlık" ]
  Güveçli köy - Erbaa (Doğanyurt bucağı) - Tokat
Eski adı: Zımeri [ Erm tsımer'i ձմեռի "kışlak" ]
  Hartlap köy - Onikişubat - Maraş
k1968 K2: Elmacık
T1868: Hartlap [ Erm hart'lap "kırmızı ve pürüzsüz gövdesi olan bir ağaç, arbutus andrachne" ]
  Olukkaya köy - Pınarbaşı (örenşehir bucağı) - Kayseri
Çr: Jamboteyij
k1928 K: Pöhrenk [ Erm p'oğorag/p'oğrank' "oluk, kanal" ]
  Çatköy bld - Tokat_M - Tokat
T1772 k1928 ŞS, K: Fenk [ Erm vank' "manastır" ]
  Türkçayırı köy - Afşin - Maraş
k1928 K: SerkisÇayırı [ Erm Sarkis "öz." ]
  Oluklu köy - Niksar (Gökçeli bucağı) - Tokat
k1928 K: Pöhrenkli [ Erm p'oğorag/p'oğrank' "oluk, kanal" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.Haritada yeri belli olmayanlar.
  ? x - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
Kr: Tanzis
k1928 K: Tanzik
E1900- K&P: Dantsik [ Erm "armutlar" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? x - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
k1928 K: Xut maa Xulan
E1900- K&P: Xuyt/Xut [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Mercimekkale mv - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
E390 Pav, Mam: Oğakan [ Erm "üzümlü?" ]
■ 4. ila 9. yüzyıllar arasında Muş ovasına hakim olan Mamigonyan hanedanının dede mülkü ve türbelerinin bulunduğu kale idi. SN
  Urek x - Pertek - Tunceli
k1946 MYK: Urekyukarı
E1900- AY: Urek [ Erm urek "korucuk" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Til köyü ile Avdoli arasında büyük bir Ermeni köyü idi. Keban baraj gölü altında kaldı. SN
  ? - Mutki - Bitlis
E1900- HSH: Tandzik [ Erm "armutçuk" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? - Mutki - Bitlis
E1900- HSH: Karbk [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? - Mutki - Bitlis
E1900- HSH: Daregavan [ Erm "Darek (?) köyü" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
k1928 K: Xut maa Xulan
E1900- HSH: Xulents [ Erm "sağırlar? kullar?" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  ? mz - Sason - Batman
E1900- HSH: Xıntsorta [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Sason - Batman
k1928 K: Kakşîn
E1900- HSH: Kaşkışenk [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Kozluk - Batman
k1928 K: Dodinik [ Erm tıtenik "dutluca" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  ? mz - Sason - Batman
k1928 K: Vartanos
E1900- HSH: Vartnots [ Erm "güllük" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km