2654 Ermenice yer adı bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 27
sırala 
  Sakarbıçkı mah Nüzhetiye - Gölcük - Kocaeli
1911ht: Sakarbıçkı
E1900~: Zakar [ Erm "öz." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
■ 1810 dolayında Ordu ve Giresun tarafından gelen Ermenilerce iskân edilmiştir. 1895'te 150 (başka kaynaklarda 400) Ermeni nüfusu ve Krikor Lusavoriç kilisesi vardı. SN
  Bahçecik mah Başiskele - Başiskele (Bahçecik bucağı) - Kocaeli
E1902: Bardizag [ Erm "bahçecik" ]
1890hk: Bahçecik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 17. yy'da Sivas'ın aynı adlı köyünden gelen Ermeniler tarafından kuruldu. 1920'ye dek nüfusu tümüyle Ermeni idi. 1915'te sürgüne gönderilen kasaba halkından sağ kalıp geri dönenler, 1920'de Kuvayı Milliye çeteleri tarafından tekrar boşaltıldı. SN
■ Buranın yakınında bir yerde Latin kaynaklarında ''Basileia'' olarak geçen antik bir yerleşim bulunurmuş. Manav
  Aytepe mah - Başiskele - Kocaeli
Eski adı: Menekşe
E1902: Manişag [ Erm "menekşe" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Menekşe/Menevşe/Melemşe adı Aytepe'nin ilerisindeki yayla için kullanılmaktadır. SN
  Camidüzü köy - Başiskele (Bahçecik bucağı) - Kocaeli
1912hk: Kilisedüzü
E1900~: Jamavayr [ Erm "kilise düzü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında Ovacık'la beraber Ermeni yerleşimi 40 hâneydi. Manav
■ Köy tümüyle Karadenız asıllıdır Türk
  Akıncı mah - Geyve - Sakarya
1928k: Şükre
1910ht: Kıncılar [ Erm kınçu? "çingene" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 17. yy'da Eğin (Kemaliye)'den göçen muhacirlerce kurulmuş büyük bir Ermeni köyü idi. 20. yy başında 200 hanede 2500 Ermeni nüfusu vardı. 1915-1922 arasında tamamen tahrip edildi. Buradaki derenin adı olan Şükre/Şükrü adı bir süre kullanıldı. Surp Sarkis kilisesinin harabesi kısmen ayaktadır. SN
■ Hacılar, Hocalar, Kadirler, Kaşıkcılar, Kırcalar ve de Kuzyaka köylerinin divânı burasıdır. Manav
  Yenice köy - Akçakoca - Düzce
hl: Abotsi [ Erm "Abo'lu" ]
Hemşinli yerleşimi
■ 93 harbi sonrası Ardeşen Salenköy/Çaskuri ve Oce köyü ile Fındıklı Abu Deresi Hemşin köylerinden göç eden Rize Hemşinlileri yerleşimi. Abotsi adı Abu vadisi köylerinden kaynaklı verilmiştir. kadirb.
  Hemşin köy - Akçakoca - Düzce
hl: Xigotsi [ Erm "Xigoba'lı" ]
1968k: Armutlu
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ Rize'nin Hemşin bölge adından. Rize Hemşin ilçesine bakınız. SN
■ Xigotsi / Hopa Hemşinli yerleşimi. Xigotsi adı Hopa Xigi/Xigoba köyünden kaynaklı verilmiştir.(Xigi'li) kadirb.
  Yeşilöz köy - Devrek (Eyerci bucağı) - Zonguldak
1892s, 1928k: Manzut [ Erm ]
  Ayasofya mv - Alanya - Antalya
E1199: Surp Sofi [ Erm "aziz Sofia" ]
Y150, Y535: Kolybrassós [ Luw ]
■ Bizans döneminde piskoposluk makamı (`kaza`) olan kent, 12. yy sonunda Baron Vart adlı bir Ermeni beyinin hükmündedir. Fetihten sonra terk edilmiştir. Görkemli bir kaya mezarı, tiyatro ve sur kalıntıları bulunur. SN
■ Ayasofya, "kutsal (ilahi) bilgelik" anlamındadır. Tunahan KOÇAK
  Akçakoca köy - Mengen (Pazarköy bucağı) - Bolu
1928k: Akçakoca
1919hb: SerkizDivanı [ Erm Sarkis "Aziz Sergius (öz.)" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Rum yerleşimi.
  Güneyyurt bld - Ermenek - Karaman
1660eç: Gargar [ Erm gargar' "tümülüs, höyük" ]
1572t: Gargara
  Altınekin ilçe - Altınekin - Konya
1928k: Zıvarık
1912hk: Süverek [ Erm sevaverag "karaören" ]
■ Daha önce Zıvarık veya Sıverek nahiyesi iken Altınekin adıyla 1987'de ilçe oldu. SN
■ © »»» 14.11.1746 Konya sancağında İnsuyu kazasının Swerak köyü muhtelif yolların birleştiği bir mahal olup ahalisi derbendci olduklarından... * 26.07.1804 Konya sancağının İnsuyu kazasına merbut Swrak maa Kilise karyesi derbend ağalığına dair. © »»» 12.04.1905 Konya merkezinde ve Zıvarık adlı mahalde iskan olunan Kırım muhacirlerinin kurduğu mahallelere İhsaniye ve Burhaniye adlarının verilmesi... deyar heyran
  Fenk mah Geçimli - Mut - Mersin
1915hb: FenkBucağı [ Erm vank "manastır" ]
  Mut ilçe - Mut - Mersin
E1199: Mud [ Erm mud "giriş, kapı" ]
Y150: Ninika | Klaudiópolis [ Yun "Claudius (öz.) kenti" ]
■ Yerli adı Ninika olan yerde MS 41 yılında imparator Claudius onuruna Klaudiopolis adıyla Latin askeri kolonisi kuruldu. Bizans egemenliğinin teorik olarak sürdüğü 12. yy'da adı halâ Klaudiopolis'tir. Ancak 12. yy sonundan itibaren Erm Mud `kapı` adı görülür. SN
  YazıSöğüt mah - Şereflikoçhisar - Ankara
1928k: Derevenk [ Erm Diravank? Տիրավանք "İsa manastırı" ]
  Çevrimli köy - Sulakyurt - Kırıkkale
1928k: Pöhrenk [ Erm p'oğorag/p'oğrank' "oluk, kanal" ]
  Yapraklı ilçe - Yapraklı - Çankırı
1530ta, 1928k: Tuxt [ Erm "yaprak" ]
■ 19. ve 20. asırda şehrin aşağı mahallesinde takriben 20 hâne Rum otururdu. Kilise ile mektepleri de vardı. Kalaycı, çerçi, kılıçcı, terzi, bezzaz, dülger, boyacı mesleklerden geçimlerini sağlıyorlardı. Manav
  Isırganlık mah - Bozkurt - Kastamonu
1914hk: Süpdüge? [ Erm Surp Digin "Aziz Hanım (Meryem ana)" ]
■ Kiepert haritasında bu civarda görünen Kızılkilise, Süpdüge, Sürdükme köylerinin yerleşimi hatalı olabilir. SN
  Çaykapı köy - Tosya - Kastamonu
1919hb: Karmuş [ Erm gamurç "köprü" ]
  Günyazı köy - Kargı - Çorum
1928k: Haynaz [ Erm Haynots "Ermeni köyü" ]
1919hb: Gebr [ Tr "gâvur" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Şerefoğlu köy - Şefaatli - Yozgat
E1902, 1928k: Magaroğlu [ Erm Magar "öz." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Sanlıca mah - Tarsus (Gülek bucağı) - Mersin
1928k: Fenk [ Erm vank "manastır" ]
1911hk: GâvurHarmanı
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Gâvur Harmanı ile Vank (manastır) ayrı iki yerdir. Keşli isimli komşu köyün adı `manastır` anlamındadır. SN
  Posyağbasan mah - Aladağ (Karaisalı bucağı) - Adana
1960-: Posyağbasan [ Erm pos "çukur" ]
E1902, 1928k: Yağbasan
■ Pos yörenin adı, Yağbasan köyün adıdır. SN
  Gümüşkavak mah Bahadın - Sorgun - Yozgat
1928k: Pöhrenk [ Erm p'oğorag/p'oğrank' "oluk, kanal" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Ulupınar mah - Yahyalı - Kayseri
1928k: Barazama
1919hb: Barsama/Barsuma [ Erm "Aziz Barsam (köyü)" ]
Türkmen (Varsak) yerleşimi
■ Yerel rivayete nazaran nüfusu Ermeni veya Rum dönmesi imiş. `Varsak Türkmeni` tazi teyide myhtaçtır. SN
  Çaybaşı köy - Merzifon (Sarıbuğday bucağı) - Amasya
1928k: Löşdiğin [ Erm ]
Kürd yerleşimi
  Aladağ ilçe - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1919hb, 1928k: Karaköy
1928k: Karsantı (idari bölge) [ Erm Kostıntno Կոստնդնոյ "Konstantin yeri" ]
■ Bölge adı olan Karsantı Osmanlı döneminden beri nahiye/bucak adı olarak kullanılır. Kilikya Ermeni beyliğinin kurucusu olan I. Rupen, tarihçi Genceli Kirakos'un (13. yy) anlatımına göre 1090 yılı dolayında bu bölgeyi oğlu Kostantin'in (ö. 1103) yönetimine bırakmıştı. ■ 1973'te bucak merkezi Karaköy köyüne taşındı. 1987'de Aladağ adıyla ilçe statüsü kazandı. Halen Karsantı ve Aladağ adları bir arada kullanılır. SN
  Meydan yayla - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1919hb: Meydan
E1199: Partsırpert Բարձրբերդ [ Erm "yüksekkale" ]
■ Ermeni tarihçi Genceli Kirakos (1200-1273) tarafından anılan Partsırpert kalesi burası olmalıdır. (Epr I.390). Rupenyan hanedanının kurucusu Konstantin tarafından inşa edildi. İngiliz seyyah Mandeville (1322) Pharsipee adını verir. SN
  Eğner mah - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1928k: Eğnir
E1265: Agner/Agants [ Erm agner, agants "gözeler" ]
■ Genceli Giragos'un vekâyinamesine göre Agants/Agner Manastırı 13. yy başlarında Kilikya kralı I. Levon tarafından kuruldu. Agner nominativ çoğul, Agants aynı sözcüğün genitiv çoğul halidir. SN
■ Kaymakamlık sitesinde ve vikipedide Eğner olarak geçiyor; ingilizce vikipedi'de "Akner monastery" Ակներ վանք adıyla bir makale bulunur. katpatuka
  Sarıbuğday köy - Merzifon (Sarıbuğday bucağı) - Amasya
1928k: Türnük [ Erm "lapıcık" ]
  Kızıleğrek köy - Merzifon (Sarıbuğday bucağı) - Amasya
1928k: KızılEkrek [ Erm akrag "çiftlik" ]
Kürd (Şêxbizin) yerleşimi
  Yolüstü köy - Merzifon - Amasya
1928k: Görköy [ Tr göl? ]
E1902: Lic [ Erm "göl" ]
■ Eprigyan'a göre 19. yy başında 200 haneli zengin bir Ermeni köyü iken dağılmıştır. 19. yy sonunda 20 hane Ermeni ve 40 hane Türk nüfusu vardır. Türkçe adı muhtemelen `göl` sözcüğünden bozulmuştur. SN
  Vatan mah Erkilet - Kocasinan (Erkilet bucağı) - Kayseri
1928k: Vatan
E1900~: Vartan [ Erm "öz." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Develi ilçe - Develi - Kayseri
1522t: EverekMüslüman + EverekKâfir [ Erm Averag "ören" ]
1282b: Develü
■ Develi, Everek ve Feneze üç ayrı yerleşim iken şimdi tek kasaba olarak birleşmiştir. İlk kez 1254 yılına ait bir belgede Dâvâlı adı görülür. 19. yy'da kaza merkezi Everek'e taşındı. ■ Everek muhtemelen Antik Gabadonía kasabasıdır (Strabon 1. yy). SN
  Aktarla köy - Merzifon (Sarıbuğday bucağı) - Amasya
1928k: Nurani [ Erm nor ani "yeni Ani" ]
■ Türk Yerleşimi Türk
  Alidağı dağ - Talas - Kayseri
1925ht: Alidağı
E1900~: Parseğ [ Erm "(Aziz) Vasil" ]
Y1900~: Áyios Vasílios [ Yun "Aziz Vasil" ]
■ Hıristiyan dininin en önemli örgütleyicilerinden biri olan Kayserili Aziz Vasil'in (330-379) bu dağda gömülü olduğu rivayet edilir. Zirvede bulunan Surp Parseğ Ermeni manastırı 20. yy başlarına dek canlı idi. SN
  Germir mah Melikgazi - Melikgazi - Kayseri
1968k: Konaklar
1925ht: Germir
E1902: Garmir/Garmrag [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Garmir Ermenicede Kayseri/Kapadokya yöresinin genel adıdır. Adın kaynağı muhtemelen tarih öncesi çağlara uzanır. ■ 19. yy sonlarında 400 hane Rum, 300 hane Türk ve 120 hane Ermeni nüfusu vardı. SN
  Derevenk mv - Melikfazi (Talas bucağı) - Kayseri
1925ht: Derevenk [ Erm Diravank? Տիրավանք "Rab İsa manastırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1915 öncesinde kayalara oyulmuş otuz hane ve 12. yy'a ait Surp Sarkis manastırından oluşan Ermeni köyü vardı. (K&P). Halen metruktur. Osmanlı saray mimarları Balyan ailesi bu köylü idi. SN
  Çavuşağa mah - Kocasinan (Güneşli bucağı) - Kayseri
1928k: Barsama [ Erm Barsama (vank) "Aziz Barsam (manastırı)" ]
■ Ermenilerce de aziz sayılan Barsam, 5. yüzyılda yaşamış olan Samsat'lı Süryani azizi Bar Sawma'dır. Menkıbenamesi Süryani din klasiklerinin en meşhurlarından biridir. SN
  Yazılı mah Başakpınar - Talas - Kayseri
1928k: Vengicek [ Erm "manastırcık?" ]
1925ht: Mengicek
  Koçyazı mah - Feke - Adana
1928k: Menge [ Erm manug/manga "yavru (özellikle bebek İsa) " ]
■ Manug, Manga veya Mangud adları genellikle kerametli kabul edilen bebek İsa (veya Meryem ile küçük İsa) tasvirinin bulunduğu kiliselere verilir. SN
  Kapıkaya mah - Tomarza - Kayseri
1946k: Persenk
1928k: Persek [ Erm Parseği vank "Aziz Parseğ (Vasil) manastırı" ]
■ Kayserili Aziz Vasil'in (4. yy) doğum yeri olduğu rivayet edilir. SN
  Yaylaçatı mah - Havza (Çakıralan bucağı) - Samsun
1928k: Türnik [ Erm tırnig "geçit" ]
  Sugözü mah - Yumurtalık - Adana
1946k: Hunutlu [ Erm hınut "asar, harabe" ]
1911hk: Kastabol
Lt180: Katabolo/Kastabolo [ Yun katopolis? "aşağışehir" ]
■ Antik Kastabol ve Alakilise öreninin olduğu yerde şimdi termik santral kompleksi bulunmaktadır. SN
  Bulgurlu köy - Akdağmadeni - Yozgat
1907hk: Kabud [ Erm "gökçe" ]
  Güzelsu mah - Tomarza - Kayseri
1928k: Xarsa [ Erm "gelinli/gelincikli" ]
1500t: Xarsanos
Y638v: Xarsianón (kale)
■ Harsianon Kalesi ilk kez 638 yılında Bizans-Arap çatışmaları vesilesiyle anılır. 9. yy'da vilayet merkezi oldu, 10. yy'da aslen buralı olan Argyros hanedanı Bizans tahtına çıktı. Ani'nin son Ermeni kralı Gagik 1045 yılında buraya veya Tomarza kalesine sürgün edildi. SN
  Akçatı mah - Bünyan - Kayseri
1928k: Karacafenk [ Erm vank "manastır" ]
  Sumbas ilçe - Sumbas - Osmaniye
E1274: Smpada(gıla) (başka yer) [ Erm "Sımpad (öz.) kalesi" ]
■ 1992'de teşkil edilen ilçeye adını veren Sumbas Kalesi 1260 yılı dolayında bölgenin egemeni olan Smpad Konestabl tarafından inşa edilerek Smpad Kalesi adını aldı. Horasan'da `Sumbas adında bir nehir` mevcut değildir. Halen ilçe merkezi olan kasaba 1992'de Karaömerli ve Araplı köylerinin birleştirilmesiyle kuruldu. SN
  Köprübaşı mah - Bünyan (Elbaşı bucağı) - Kayseri
1928k: Ekrek [ Erm akrag "çiftlik" ]
■ Kısmen Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Köy hakkında "1940’lı yıllara kadar Ermenilerle meskun olan köyde, Ermeniler peyderpey köyü terk etmişler ve yerlerine Bulgaristan’dan gelen Türk soydaşlarımız yerleştirilmiştir. Avşar kökenli ailelerde mevcuttur." denilmiş. Sıvrın köyüyle karıştırıyor olmayasın Qazi? metonio
■ Ekrek köyüne 1970li yıllarda Kağızman Gümüştepe ve Arpaçay Mescitli köylerinden Redkan aşiretinden Kürtler göç etmiştir. Köy nüfusunun büyük bölümü Kürtlerden oluşur. Edit; hayır karıştırmıyorum, aileleri yakinen tanıyorum. Qazi
  Ekinciler mah - Bünyan (Elbaşı bucağı) - Kayseri
1928k: Zek [ Erm dzag? ծակ "çukur, kovuk" ]
  Ilıcak köy - Sulusaray - Tokat
1928k: Çermikönü
1907hk: ÇermukIlıca [ Erm çermug "ılıca" ]
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Işıklar mah - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
1928k: Norvana [ Erm norvank'/norvana "yeni manastır" ]
  Gemerek ilçe - Gemerek - Sivas
1522t: Gemerek [ Erm Garmrag "Küçük Kapadokya" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Eprigyan'a göre (II.387) kasaba 16. yy başlarında Kilikya'dan gelen 20 hane Ermeni tarafından kurulmuş olup, 19. yy sonunda üçte iki oranında Ermeni nüfusa sahipti. Ermenice Garmir/Karmir, merkezi Kayseri olan Kapadokya ülkesinin adıdır. Garmrag/Karmrag `Kapadokyacık` anlamındadır. SN
■ Gemerek (‏كمرك‏ - گمرك - گمه رك‏‏) ismini açıklayıcı herhangi bir yazılı kaynak mevcut değildir. Ali Cevad’a (? — 1914 İstanbul) göre Tonus ilçesinin beldesi olan Gemerek’in adının nereden geldiği bilinmemektedir . Ayrıca Gemerek ismine Gaziantep’te (Belge 1) de rastlamaktayız . Halk tarafından kabul edilen Kemer-i Ak kelimesinin zamanla değişerek Gemerek ismini aldığı söylenmekte fakat akademik ve mantıklı bir geçerliliği olmadığı için biz buna itibar etmiyoruz. obirtarihci
  Saimbeyli ilçe - Saimbeyli - Adana
1928k: Xaçin
1282b: Xacîn [ Erm ]
■ Eski adı 1199 yılından itibaren kaydedilen mucizeli Mazod Xaç (Erm `saçlı haç`) manastırından türemiş olmalıdır. ■ Tehcirden sağ kurtulan Ermenilerin yurtlarına dönüşüne engel olmak için savaşırken 1920'de şehit olan Yüzbaşı Saim Bey'in adı verilmiştir. SN
  SamanDağı dağ - Aa - Hatay
Ar: CebelSamˁan [ Erm "(Aziz) Simeon Dağı" ]
■ 6. yy'da Antakya'da yaşamış olan Aziz Simeon'un bu dağ zirvesinde bulunan manastırı her devirde önemli bir dini ziyaret olmuştur. SN
  Gümüşsu mah - Akkışla - Kayseri
1928k: Norvana [ Erm norvank/norvana "yeni manastır" ]
  Çukuryurt mah - Belen - Hatay
1530td: Venk [ Erm vank "manastır" ]
  Enek mah - Altınözü - Hatay
1940rg: Enek
F1935: Venk [ Erm vank "manastır" ]
Arap yerleşimi
  Melikgazi mah - Pınarbaşı - Kayseri
1928k: Melikgazi
OYu: Tzamandós
Ar: Sîmandû
■ 1046 yılında Bizanslılarca fetih ve tahliye edilen Ani kentine karşılık son Ani kralı 3. Kakig'e tahsis edilen kale ve beylik burası olmalıdır. SN
  Dörtyol ilçe - Dörtyol - Hatay
1910: (Umraniye)
E1900: ÇorkMarzman [ Erm "dört menzil" ]
1530td, 1909: Çokmerzimen
1911hk: Dörtyol (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1909'da Dörtyol adıyla kaza oldu. Kaza merkezi olan Çokmerzimen köyüne 1910'da Umraniye adı verildi ise de bu ad uzun ömürlü olmamıştır. ■ Dörtyol, Ermenice Çorkmarzman/Çokmerzimen adının tercümesidir. SN
  Göztaşı köy - Kadirli - Osmaniye
1928k: Nürfet [ Erm norpert "yenikale" ]
  Kalaycık köy - Turhal (Dökmetepe bucağı) - Tokat
1960k: Ovalı
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kafkasya göçmeni yerleşimi
  Altınkum mah Atakum - Atakum - Samsun
hl: Matasyon [ Erm Mateosyan "öz." ]
■ Samsun şehir merkezinin batısında kalan bölgenin denize yakın olan kısmı yakın zamana kadar Matasyon olarak adlandırılırdı. Burada kurulan Atakent ve Altınkum belediyeleri daha sonra birleştirilerek Atakum adıyla ilçe yapıldı. SN
  Canik ilçe - Canik - Samsun
E666: Caniwk (başka yer) [ Erm "Can'lar (kavim adı)" ]
■ Samsun bölgesine 13. yy'dan itibaren Türklerce verilen addır. Gürcüce Çaneti (`Çan ülkesi`) adının Ermenice biçimi olan Caniwk veya Canük adından uyarlanmış olması gerekir. Bölgenin antik çağdaki halkı olan Çan'lar muhtemelen bir Kafkas kavmi idi. SN
  Ilıpınar köy - Taşova (Esençay bucağı) - Amasya
1928k: Çermük [ Erm çermug "ılıca" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Söngüt köy - Tokat_M - Tokat
1928k: Söngüt
1907hk: Sungut [ Erm "mantarlı?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ I. Dünya Savaşından önce 160 nüfus barındıran Kalıpçıyan çiftliği kaydedilmiştir. SN
  Göynük mah - Göksun - Kahramanmaraş
Eski adı: Karnik [ Erm kar'nig "kuzucak" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Ulaş köy - Tokat_M - Tokat
1928k: Varazlar
E1902: Varaz [ Erm "yabandomuzu" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Geben mah - Andırın - Kahramanmaraş
1884hk: Geben
E1375: Gaban [ Erm "geçit" ]
■ 1375 yılında son Ermeni Kilikya hükümdarı 6. Levon'un Memluk'lara karşı sığınağı olan ünlü Gaban Kalesi (bugünkü adı Meryemçil Kalesi) beldeye adını vermiştir. Bir dönem Andırın kazası merkezi idi. SN
■ Ermeni yerleşimi (Müslüman) Manav
  Bezirgan mah - Çarşamba - Samsun
1928k: Punçoğlu
1911ht: Punçor [ Erm puntsor "yuvadere" ]
  Çevresu köy - Erbaa - Tokat
1928k: Revak
1901hb: Rabat [ Erm "manastır" ]
  Dereağzı köy - Tokat_M (Çamlıbel bucağı) - Tokat
1907hk: Kedeağız [ Erm ked? "dere" ]
E1902: Kedağaz
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kafkasya göçmeni yerleşimi
  Oluktaş köy - Şarkışla - Sivas
1928k: Pöhrenk [ Erm poğrank "oluk, kanal" ]
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Hürriyet mah - Hasanbeyli (Kaypak bucağı) - Osmaniye
1968k: Ondörtler
Eski adı: Karavenk [ Erm karavank' "taşmanastır" ]
  Kısıklı mah - Onikişubat (Yenicekale bucağı) - Kahramanmaraş
1884hk, 1928k: Anabat [ Erm anabad "manastır" ]
  Hasanbaba köy - Tokat_M - Tokat
1928k: Hasanbaba
E1902: Kirkoris
E1300-: SurbGrigoris [ Erm "Aziz Gregorios (öz.)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Rumeli göçmeni/Kafkasya göçmeni yerleşimi
■ 13. yy'dan itibaren kaydedilmiş Ermeni köyü idi. SN
■ 1930 yıllarda Kosova göçmenleri yerleştirilmiştir. drneuro
  Şehitler köy - Tokat_M (Gökdere bucağı) - Tokat
1928k: Şehitler
E1902: Sarkis [ Erm "öz." ]
Alevi yerleşimi
  Yıldızeli ilçe - Yıldızeli - Sivas
1928k: Yenihan
E1877: Norxan [ Erm "yenihan" ]
1928k: Yıldızeli (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Yıldızeli `kuzey ülkesi` öteden beri bölge ve idari birim adı idi; 1936'da kasaba adı olarak benimsendi. SN
  Endekpınar köy - Erbaa - Tokat
1928k: Endikpınar [ Erm antig "tarlacık" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
  Yolyanı mah - Onikişubat (Yenicekale bucağı) - Kahramanmaraş
1928k: Fenk [ Erm vank' "manastır" ]
E1902: Antreasyank [ Erm "Antreas manastırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köye eski adını veren Aziz Antreas Manastırı (Antreasants Vank') 1199 yılından itibaren kaydedilmiştir. SN
■ Köy halkı Türkler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Beykaya köy - Erbaa (Karayaka bucağı) - Tokat
1928k: Çoğşur [ Erm çaxçur "değirmensuyu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi Cihad Gümüs
  Salkımören köy - Erbaa (Karayaka bucağı) - Tokat
1928k: Hosak [ Erm hosank "çağlayan, akarsu" ]
■ Hosan diye tabir edilir. kyemr
  Gökal bld - Erbaa (Karayaka bucağı) - Tokat
1946k: Çermik
1928k: Çermük [ Erm çermug "ılıca" ]
  Bağpınar köy - Erbaa (Doğanyurt bucağı) - Tokat
1946k: Emeri [ Erm amar'i "yazlık" ]
  Güveçli köy - Erbaa (Doğanyurt bucağı) - Tokat
Eski adı: Zımeri [ Erm tsımer'i ձմեռի "kışlak" ]
  Hartlap mah - Onikişubat - Kahramanmaraş
1968k: Elmacık
1868: Hartlap [ Erm hart'lap "kırmızı ve pürüzsüz gövdesi olan bir ağaç, arbutus andrachne" ]
■ Köy halkı Türkler'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu Avşar Türkmenler'ine dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Olukkaya mah - Pınarbaşı (örenşehir bucağı) - Kayseri
Çr: Jamboteyij
1928k: Pöhrenk [ Erm p'oğorag/p'oğrank' "oluk, kanal" ]
■ Çerkez ve Bulgaristan göçmeni Yerleşimi Türk
  Çatköy bld - Tokat_M - Tokat
1772şs, 1928k: Fenk [ Erm vank' "manastır" ]
  Türkçayırı mah - Afşin - Kahramanmaraş
1928k: SerkisÇayırı [ Erm Sarkis "öz." ]
■ Köyün kurucuları Ermeniler'dir. Ermeniler 1915-1916 yıllarında Lübnan'a tehcir edildiler. Köye ise sonraları Hunu yani Arıtaş beldesinden Sünni Oğuz Türkmenleri ile Atmalıkaşan köyünden Alevi Kurmanç Kürdleri göç etmiştir. Köy halkı Sünni Oğuz Türkmenler ile Alevi Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Nüfus itibariye Sünni Oğuz Türkmenleri daha kalabaklıktır. Berk UlusoyHaritada yeri belli olmayanlar.
  Elazığ ib - Aa -
Y17: Anzithênê [ Erm Antsit Անձիտ ]
Y-146: Sophênê
Os: Xarput (idari bölge)
■ Yun Sophênê adı verilen Erm Dzopk ülkesi/beyliği Elazığ ilinin bütünü ile Ergani, Mazgirt ve Karakoçan-Kiğı bölgelerini kapsar. MÖ 1. yy'da ayrı krallık idi. Hantsit/Anzithênê bunun ilçesi (<>) olup, Harput-Elazığ ovasına tekabül eder. Bölgeye adını veren Anzith/Anttsit Kalesi için Elazığ Merkez Doğankuş maddesine bakınız. SN
  ? x - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928k: Tanzik
E1912: Dantsik/Dantsés [ Erm "armutlar" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? x - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928k: Xut
E1912: Xuyt/Xut [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Mercimekkale mv - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
E390, E967: Oğagan Օղական [ Erm "üzümlü?" ]
■ Köye adını veren Mercimekkale (Oğagan) kalesi 2,5 km kuzeydoğuda bir höyük üzerindedir. ■ 20. yy başında 300 nüfuslu bir Ermeni köyü idi. 5. yy din büyüklerinden Gatoğigos Sahag Bartev'in mezarı bu köyde idi. SN
  ? - Mutki - Bitlis
E1912: Tandzik [ Erm "armutçuk" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? - Mutki - Bitlis
E1912: Karbk [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? - Mutki - Bitlis
E1912: Daregavan [ Erm "Darek (?) köyü" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Sason - Batman
E1912: Xıntsorta [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Sason - Batman
1928k: Kakşîn
E1912: Kaşkışenk [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Kozluk - Batman
1928k: Dodinik [ Erm tıtenik "dutluca" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  ? mz - Sason - Batman
1928k: Vartınos
E1912: Vartnots [ Erm "güllük" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km