34 Bulgarca yer adı bulundu.
sırala 
  Meriç neh - ---
Y1308: Máritsa [ Bul ]
■ Bulgarca olan Máritsa adı en erken Paxymeres Tarihinde (1308) kaydedilmiştir. Yunancada halen Evros kullanılır. SN
  Orhaniye köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
1928k: Orhaniye
1904s: Toduruç [ Bul Todorieviç/Todoriç ]
Pomak yerleşimi
■ Dobrucali Pomaklar. Halk arasinda halen Todorič denir. Manav
  YeniceGörice köy - Meriç - Edirne
1928k: YeniceGörice [ Bul Goritsa "tepecik" ]
  Akıncılar köy - Meriç - Edirne
1928k: Draguşin [ Bul Dragusan ]
  Pırnar köy - Keşan (Yerlisu bucağı) - Edirne
1928k: Varinçe
Y1905: Varnítsa [ Bul "Varna'cık" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 1905'te 200 Rum nüfus ve Ayios Athanasios kilisesi vardı. SN
■ Pomak yerlesimi. 1924'de Drama'nin Boblec ve Končin köylerinden mübadele edilen halk yerlestirildi. Manav
  Sinanköy köy - Lalapaşa - Edirne
1909hb: Pravodiya [ Bul "sukenarı" ]
1904s: Pravadi
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 21.01.1954'te Sinanköy adı verildi. SN
  Çınaraltı mah - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
1928k: Prafça [ Bul pravitsa "düzce" ]
Pomak yerleşimi
■ Pleven Pomakları iskân edilmiştir. ''Trayenitsa'' dedikleri kefir yapılır içilir. Manav
  Kabahöyük mah - Hayrabolu - Tekirdağ
1909hb: Popköy [ Bul pop "papaz" ]
1904s: Kabahöyük
  İnece bld - Kırklareli_M (İnece bucağı) - Kırklareli
Y1922tb: Polykárpi [ Yun ]
B1900~: Novo Selo [ Bul "yeniköy" ]
1900ht: Yenice
■ 20. yy başında Bulgar/Rum yerleşimi.
  Beyci köy - Kofçaz - Kırklareli
1928k: PiçoMahalle
1900ht: PençoMahallesi (mah) [ Bul ]
Pomak/Alevi yerleşimi
  Sağlamtaş mah - Malkara (Ballı bucağı) - Tekirdağ
1946k: Bukrovo
1904s: Bukriva [ Bul ]
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Pehlivan Kurtdereli Mehmed Bukrovo köyündendir. 1912'de 200 Müslüman Pomak ailesi yasiyordu. Manav
  Geçitağzı köy - Kırklareli_M (Dereköy bucağı) - Kırklareli
1946k: Burgazcık [ Yun pyrgos "kule" ]
1909hb: Burgascık | Pirok [ Bul Pirok "kulecik" ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
  Kanibey köy - Biga (Gümüşçay bucağı) - Çanakkale
1906hk, 1928k: Popköy [ Bul pop "papaz" ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Eski adı Bulgaristan'da Razgrad'a bağlı bir köyün adından. SN
■ Muhtemelen Slav dilli Rum yerleşimiydi. 1880'lerin başında gönüllü olarak Bulgaristana göçtüler. Rumeli muhâciri yerleşimi. Manav
  Celaliye köy - Lüleburgaz - Kırklareli
1900ht: YuvanKöyü [ Bul Yovan "öz." ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
  Ceylan köy - Lüleburgaz - Kırklareli
1904s, 1928k: Mandariç/Mandırca
1909hb: Mandritsa [ Bul "mandıracık" ]
  Beşpınar mah - Kemalpaşa - İzmir
hl: Petbunar [ Bul "beş pınar" ]
1928k: Beşpınar
■ 20. yy başında Pomak yerleşimi.
■ Halkı ekseriyetle Plovdiv'in en güneyindeki köylerden biri olan Lǎkavica (Lukavica diye de geçer) kökenlidir. İlkin Foçada iskân edildiler, 4-5 sene oturdular dağ havasına alışkın olduklarından çocuklar mahvoldu. Koldereye sevk edildiler, orada da olmayınca Sipil dağına evvela Beyâzıd Saniye geldiler. Pınarların olduğu bu yayla gösterildi. Manav
  Armutveren köy - Demirköy - Kırklareli
Y1922tb: Pediná
B1913: Paspalovo
1877hk, 1928k: Paspala [ Bul ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Ortodoks Bulgar nüfus 1913'te gitmiş, 1922'den sonra Pomak nüfus iskan edilmiştir. SN
■ Bulgar nüfus 1913'de gitti. 1920'lere doğru Bulgaristan Mihalkovolu Pomaklar tarafından iskân edildi. Helenistandan da bir kaç Pomak âile geldiği tahmin edilmekte. Manav
  İncesırt köy - Demirköy - Kırklareli
1928k: İncesırt
1909hb: Lafva [ Bul ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
  Boztaş köy - Demirköy - Kırklareli
1928k: Kireçnova
1900ht: Kraçenovo [ Bul ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
  Balaban köy - Demirköy - Kırklareli
1928k: Velika [ Bul veliky "büyük" ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Boşnak yerleşimi
■ Mezhep krizinin yasandigina isaret eden olay, Bulgar halkın bir kisminin katolik kilisesine girip geri dönmesi olayidir. 1870´lerde ilk defa acilan ana dilde mektep cemaatte sok tesiri yapmistir. Rum kilisesinden ayrilan halk Bulgaristana göcmüstür. Manav
  Karacadağ köy - Demirköy - Kırklareli
1928k: Karacadağ
1909hb: Tsernigori [ Bul tserny góry "karadağ" ]
1900ht: Çıknaxor
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
  Yeşilce köy - Demirköy - Kırklareli
1909hb: Megalovo [ Bul ]
1900ht: Mağalongoz
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
  Demirköy ilçe - Demirköy - Kırklareli
1928k: Demirköy
1909hb: Samakov
1895: Samakocuk [ Bul ]
■ 20. yy başında Bulgar/Rum yerleşimi.
■ 20. yy başında kaza nüfüsu büyük çoğunlukla Bulgar olduğu halde merkez kasaba nüfusu daha çok Rum idi. SN
  Necip mah - Manyas (Darıca bucağı) - Balıkesir
Eski adı: NovoSelo [ Bul ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Eski sakinleri gidince Plovdiv göçmenleri yerlestirilmistir. Pomakça anadil korunmaktadir. Manav
  İğneada bld - Demirköy (İğneada bucağı) - Kırklareli
1909hb: Pristan [ Bul ]
1909hb: İğneada/İniada (başka yer) [ Tr ]
1660eç: EyineAdası (başka yer) [ Tr "cuma (camii) adası" ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
■ İğneada esasen kasabanın güneyindeki kum dilinin adı iken kasabaya bu isim verilmiştir. SN
■ İğneada halkı Pomak kökenli değildir. Belde halkında Bulgarca bilenlerin olma sebebi beldenin nispeten turistik bir merkez olması olabilir. metonio
  Liman köy - Demirköy (İğneada bucağı) - Kırklareli
1928k: Liman
1909hb: Peştera Svetiİvan [ Bul "Aziz İvan mağarası" ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
  Yıldız dağ - ---
1660eç: Istranca [ Bul странджа "küçük diyar?" ]
Y378, Y553: Haiminóntos [ Lat haemi mons "Balkan dağı" ]
■ Istranca adı Çatalca yakınındaki Stranca (Binkılıç) kasabasından gelir. Bulgarca isim muhtemelen страна `ülke, diyar` söcüğü ile ilgilidir. Roma' imparatorluğunun 4. yy'dan itibaren anılan Haemimontus ili (Edirne-Kırklareli), şimdi Bulgaristan'da olan Balkan (Haimos/Haemus) Dağının adını taşır. SN
  Binkılıç mah - Çatalca - İstanbul
1909hb: Istranca [ ]
B1900~: Stranca Странджа [ Bul страна "ülke, diyar" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Istranca dağlarına adını veren dere ve kasabanın adı 9. yy'dan itibaren anılır. Bulgarca isim muhtemelen `küçük diyar` anlamındadır. SN
■ 1960'da bugunkü ismi verildi. Manav
  Langa mah - Fatih - İstanbul
1660eç: Langa(Bostanı)
Y1462: Vlanga [ Bul "sulu, ıslak" ]
■ Antik çağda burada bulunan Eleutherios limanının alüvyonla dolmasıyla oluşan ıslak alandır. Muhtemelen Bulgarca Vlaga (`ıslak`) sözcüğünden gelen Vlanga adına en erken 1165 yılına ait kayıtlarda rastlanır. SN
  Bilecik il - Aa - Bilecik
1660eç: Bilecik
Y1308: Bêlokômê | Angelokômê [ Bul belo "beyaz" ]
1891c: Ertuğrul (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Yunanca Bêlokomi adı 1308 Paxymêres tarihinde görülür. Bizans'ın 12. yy sonlarında bu yöreye iskan ettiği Sırp yerleşimlerinden biri olduğu ve adının Slavca telaffuz edildiği varsayılmalıdır. (Rumca ismin Türkçede *Vilegüme gibi bir şekil almış olması gerekirdi.) ■ 1885'te kurulan sancak yönetimine, dönemin Osmanlıcı-Türkçü siyasi düşüncesi gereği Ertuğrul adı verildi. SN
■ Belo [Sirp Beyaz]: 12. asirda Rumlarin Bursa civârina emniyet maksatli Sirp iskani yaptirdigi bilinmektedir Bkz. Pamucak Derbenti, Iznik. Manav
  Kuşbaba köy - Bucak - Burdur
1911ht: Kuşbaba
Y535: Kolbasa [ Bul ]
  Üçyol köy - Düzce_M - Düzce
1928k: Xadimiye
1921: Sadava [ Bul sadovo ]
■ 1896 Bulgaristan göçmenleri tarafından Bulgaristan'daki Sadovo kenti anısına adlandırıldı. Bilge Umar'ın bu adı `Luwice`den türetmesi şaşırtıcıdır. SN
  Yolçatı köy - Bolu_M - Bolu
hl: Tetovo [ Bul tetovo ]
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Makedonya'daki Tetovo kenti adından. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km