175 Lazca yer adı bulundu.
1 | 2
sırala 
  Şükriye mah - Gemlik - Bursa
Lz2009 📖 Kostaneti [ Lz "Kosta (öz.) yurdu" ]
1928 📖 Şükriye
■ 20. yy başında Gürcü/Laz yerleşimi.
■ 93 Harbi sonrasi Borçka'dan gelen Gürcü ve Laz muhacirlerce kuruldu. SN
  İkramiye mah - Sapanca - Sakarya
L LOrç'i [ Lz ]
1910h 📖 İkramiye
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Köy halkı ağırlıkla Artvin ve Gümüşhane kökenlidir. metonio
  Yaylacık mah - Vakfıkebir - Trabzon
<1913a 📖 Kamuxa [ Lz ]
  Bahçelik köy - Torul - Gümüşhane
1928 📖 Coloşana
Y1361 📖 Gólaxa [ Lz ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Fetihten önce Torul bölgesinin yönetim merkezi idi. 1404 yılında İspanyol elçi Clavijo Timur'la görüşme yolunda burada gecelediğini anlatır. SN
  Pınarlı mah - Çarşıbaşı - Trabzon
1913a 📖 Pınarlı
<1913a 📖 Zuruxa [ Lz ]
1876s 📖 Xoravera / Xolevera [ Yun ]
  Çeşmeler mah - Maçka - Trabzon
1876s 📖 Zanxa [ Lz ]
Y1223 📖 Saxnoê
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
  Maçka ilçe - Maçka - Trabzon
1928 📖 Cevizlik
Y1895 📖 Karídia [ Yun "cevizlik" ]
1522t 📖 Maçuka (idari bölge)
Y1278 📖 Mátsouka (idari bölge) [ Lz Maçxa "?" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Maçka ve Paleomaçka (Hamsiköy dolayı) Trabzon Rum devleti çağından beri bölge adıdır. İsim Rumca olmayıp, muhtemelen eski bir Tzan/Laz dilinden gelir. 20. yy başında nahiye nüfusu 12.000 Hıristiyan Rum ile bunun yarısı kadar Rumca konuşan Müslümandan oluşmaktaydı. Şimdi ilçe merkezi olan kasaba eski Karidya/Cevizlik köyüdür. ■ Maçka köy ve mahalle adları, Sümela, Vazelon ve Peristera manastırlarının 1278, 1364, 1386 ve 1415, 1417, 1429 tarihli vakfiyelerinde kayıtlıdır (B&W 251 vd.). Burada çoğunu 1364 olarak işaretledik. SN
  Kendirli mah - Ortahisar (Çağlayan bucağı) - Trabzon
1928 📖 Zuruxa
1902hk 📖 Zurxa [ Lz "tepe" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Bazı Yunanca kaynaklarda görülen Durxa yazımı yanlış olsa gerekir. SN
  Orta mah Sürmene - Sürmene - Trabzon
1914h 📖 Zarxa [ Lz ]
  Günebakan mah - Dernekpazarı - Trabzon
1928 📖 Zeno Zene [ Lz "aşağı ova" ]
■ Kısmen Rum dilli Müslüman yerleşimi
  Ulucami mah - Çaykara (Dernekpazarı bucağı) - Trabzon
1928 📖 Zeno yk.
1515t 📖 Zeno [ Lz zeni (ზენი) "düz yer, ova" ]
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Zeno Lazca'da düzlük, düz yer anlamına gelen bir sözcüktür. Zaten bu köy de (Ulucami ve Akköse diye ikiye ayrılan köylerden bahsediyorum) diğer dağ-tepe köylerinin aksine nispeten daha düzlüğe kurulu bir köydür. metonio
■ Tarihin hiçbir döneminde Lazca konuşulmamış bir köyün anlamını Laz diline dayandırmak yanlıştır. İsmin kökeni büyük olasılıkla Ζήνων(Zḗnōn), Latince versiyonu Zēnō olan Yunanca bir erkek isminden gelmektedir. Yöredeki köylerin çoğu zaten nispeten ova olan düzlüklerde kurulmuştur. Theo
■ lazca konuşulmuyor ama daha önceleri bölgede ikamet eden makronlar lazca konuşurdu halk helen değil zaten Ahmet
  Of ilçe - Of - Trabzon
1928 📖 Solaklı
1665 📖 Of (idari bölge)
Y130 📖 Ophiós akk. Ophioúnta (neh) [ Lz opute? "köy, yerleşim" ]
■ Geçmişte Of, Hayrat, Dernekpazarı ve Çaykara ilçelerini kapsayan bölgenin ortak adıdır. Bölge ve nehir adı olan Ophis/Of 2. yy'dan itibaren kaydedilmiştir. Halen Of ilçe merkezi olan kasaba 19. yy'da Solaklı adıyla kuruldu. ■ İlçe bütünü 17. yy'da Müslümanlığı kabul etmiş yerli nüfustan oluşur. 20. yy başında ilçe nüfusunun tamamına yakını Müslüman olduğu halde çoğunluk Rumca konuşurdu. Halen sadece Çaykara ilçesinin köylerinde Rumca yaygındır. SN
■ "İlçe bütünü 17. yy'da Müslümanlığı kabul etmiş yerli nüfustan oluşur" kısmı hariç notunuza katılıyorum. Of vadisini oluşturan bölgenin belki üçte biri dışarıdan (yani Anadolu çevresinden) yerleşmiştir ve bu durum yalnızca sülaleler açısından kayıtlıdır. Çaykara ve Dernekpazarı ilçelerinin çoğu yerleşiminde Rumca konuşulurken Of ve Hayrat ilçelerinin ancak bir veya iki yerleşiminde Rumca anadilli nüfus bulunur. Trabzon Merkez'in doğusundan Rize Çayeli'ye kadarki çizgi için kesin etnisite belirtmek cidden zor, dolayısıyla sülalelere ayırarak devam etmek daha mantıklı olacaktır. metonio
  Akköse mah - Dernekpazarı - Trabzon
1928 📖 Zeno aş. [ Lz zeni (ზენი) "ova" ]
  Denizgören köy - İyidere - Rize
1876s 📖 Ğuncivanoz [ lz ğuncuvani გუნჯუვანი "soyadı" ]
  Demirkapı mah - Çaykara (Uzungöl bucağı) - Trabzon
1553t 📖 Xaldizen [ Lz "Xaldi (Gümüşhaneli) düzü" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Ortaçağ'da Trabzon ve güneyi Bizans'ın "Haldia" (Chaldia) isimli themasını oluştururdu. Bu bölge halkının adı olan "Haldi" ile -yeri, -ovası anlamı veren *zeni son ekinin birleşmesiyle oluşmuş bir Lazca addır. anicetus
■ Köy nüfusunun çoğunluğunu oluşturan sülaleler Bayburt kökenlidir ve Rumca anadilli değildir. metonio
  Çaycılar köy - Rize_M - Rize
Eski adı: Xacavet [ Lz Xacava ხაჯავა "soyadı" ]
  Kırklartepesi köy - Rize_M - Rize
1913a 📖 Kırklartepesi
1876s 📖 Kandeva [ Lz K'andeva კანდევა "soy adı" ]
  Salarha bld - Rize_M - Rize
2000 📖 Çaykent
1876s 📖 Salarxa [ Lz ]
■ 1994'te beş mahalle bileştirilerek Çaykent adıyla kurulan belediyenin adı 28.10.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile Salarha olarak değiştirildi. SN
  Ayvalık köy - İkizdere - Rize
1913a 📖 Ayvalık
1876s 📖 Kapse Of [ Lz kaptse ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Rüzgarlı köy - İkizdere - Rize
1913a 📖 Rüzgarlı
1876s 📖 Mize [ Lz "karakuş" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Kısmen Rum ve Hemşinli yerleşimi. Manav
■ Hemşinli, Laz ve Türk yerleşimi metonio
  Taşpınar köy - Rize_M (Gündoğdu bucağı) - Rize
1913a 📖 Taşpınar
<1913a 📖 Conceva [ lz Conceva ჯონჯევა "soyadı" ]
1876s 📖 Concik
  Yenicami mah Çayeli - Çayeli - Rize
Eski adı: Keloz Çanceva [ lz Canceva ჯანჯევა "soyadı" ]
■ Canceva (Caferköy) köyüne bağlı mahalle idi. SN
  Caferpaşa mah Çayeli - Çayeli - Rize
1913a 📖 Caferpaşa
1876s 📖 Çanceva [ Lz ]
  Çayeli ilçe - Çayeli - Rize
1928 📖 Yenipazar
1876s 📖 Murçiva [ Lz "yenipazar" ]
1516 📖 Mapavri (idari bölge)
Y1432 📖 Mapaúrion (idari bölge) [ Lz mapauri "bey yurdu" ]
■ Murçiva yerleşim adı, Mapavri bölge adıdır. İlçenin batı kısmı (Raşot ve Haytev) 17. yy'dan itibaren buraya yerleşmiş olan Hemşinli Ermeni kökenlilerle meskundur. Doğu kısmı yani Senoz deresi vadisi Rum kökenli Rize yerlisidir. SN
  Şairler mah Çayeli - Çayeli - Rize
1913a 📖 Şairler
1583t 📖 Maryeva [ lz მარჲევა "soyadı" ]
  Haremtepe köy - Çayeli - Rize
1913a 📖 Haremtepe
<1913a 📖 Çeçeva
1876s 📖 Caceva Balat [ lz Çeçeva ჩეჩევა "soyadı" ]
  Merdivenli köy - Pazar - Rize
1876s 📖 Melyat [ Lz meliati "tilkili" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Kuzayca köy - Pazar - Rize
1876s 📖 Surminat [ Lz suminati "Sürmeneliler" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Kısmen Laz yerleşimi
■ Lazların çoğunluk olduğu, azınlık olarak da Hemşinlilerin yaşadığı karma bir yerleşim. Surminat'tan ziyade, Suminat formu yaygın. i.güney
  Şendere köy - Pazar - Rize
1916h 📖 Bogina [ Lz bageni "yayla evi" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Güney köy - Pazar - Rize
1876s 📖 Avramit [ Lz avramiti "İbrahim yurdu" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Lazcanın bu köye özgü farklı bir lehçesi konuşulur. SN
■ Avramit ağzı Atina (Pazar) Lazcasının halen yaşayan, ana şiveye asimile olmayan bir varyantıdır. i.güney
  Tektaş köy - Pazar - Rize
1916h 📖 Bogina [ Lz bageni "yayla evi" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ Şendere köyünden ayrılmıştır. SN
  Hisarlı köy - Pazar - Rize
1958 📖 Koskovat
1913hk 📖 Koksovat [ Lz "Kosto (öz.) yurdu" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Sivrikale köyüne bağlı Koskovat mahallesi 15.11.1958'de Hisarlı adıyla köy oldu. SN
  Yeşilköy köy - Pazar - Rize
1916h 📖 Cumbat [ Lz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Türkçe "kümbet" kelimesiyle alakâlı olabilir. Ya da Lazca çumbat'i, çumba? yurdu. i.güney
  Sivrikale köy - Pazar - Rize
1960 📖 Kalecik
1876s 📖 Tordovat [ Lz "Tordo/Teodor (öz.) yeri" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Subaşı köy - Pazar - Rize
1876s 📖 Xaçapit [ Lz ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ Xaçkar, Bargepos, Çapakçur, Çırmeşk, Dap, Daparag, Ekipos, Gağnud, Açudapn, Xaçaçur, Sarindzov, Dzakkar, Merinpos, Minas vb. mikrotoponimlerin hemen hepsi Ermenicedir. Ayrıca eski tarihli karışımları anımsatan Kürdoğlu, Hubyar mahallesi gibi birkaç yer adı dikkati çeker. SN
■ Köyün ismi Lazca, mikrotoponimler çoğunlukla Ermenicedir. i.güney
  Hasköy köy - Pazar - Rize
Lz2009 📖 Noxlapsu
1876s 📖 Noxlabsu [ Lz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Yavuz köy - Pazar - Rize
Lz2009 📖 Noxlapsu
1876s 📖 Noxlabsu [ Lz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Hasköy'den ayrıldı. İstona ve Lazavati mahalleleri vardır. SN
  Dağdibi köy - Pazar - Rize
1928 📖 Sulet [ Lz suleti/msuleti "ketenli" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ -eti eki Lazca değil, Gürcüce toponim yapan ektir. Bu ek Lazca'da t'i, vat'i şeklindedir. i.güney
  Aktaş köy - Pazar - Rize
Lz2009 📖 Xonari [ Lz "gürleyik (gürültüyle akan su)" ]
1876s 📖 Xonar
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Kantarlı köy - Hemşin (Ortaköy bucağı) - Rize
Eski adı: Mağlut [ Lz mağloti მაღლოთი "yükselti" ]
■ Mağol böğürtlene benzeyen dikenli, yabani bir çalıdır. SN
  Sulak köy - Pazar - Rize
1960 📖 Gürgöze
1916h 📖 Cabat [ Lz cabati ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Kukulat mah Balıkçı - Pazar - Rize
1876s 📖 Kukulat [ Lz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Ayrı bir köy değildir, Laroz'la birliktedir, merkeze bağlıdır. "k'uk'ula" Lazcada "maşa" demektir ama "maşa yurdu" anlamı bizi pek sağlıklı bir sonuca götürmeyebilir. Belki de Lazca "k'uk'u" (guguk kuşu) kelimesiyle alakâlı? i.güney
  Aktepe köy - Pazar - Rize
1928 📖 Kitat [ Lz "Kito (aş.) yurdu" ]
Lz2009 📖 Kitati/Çitati
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Soğuksu mv - Pazar - Rize
Lz2009 📖 Şilerit [ Lz ]
E1819 📖 Psyxrós | Soğuksu [ Yun psyxrós "soğuk" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Cumhuriyet mah Pazar - Pazar - Rize
1928 📖 Noğadixa [ Lz "pazarköyü" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Noğa-dixa "pazar yeri, çarşının kurulduğu yer" anlamında da çevrilebilir. i.güney
  Akmescit köy - Pazar - Rize
Lz2009 📖 Mcacivati
1876s 📖 Cacivat [ Lz "sinekli" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Tütüncüler köy - Pazar - Rize
1876s 📖 Talvat [ Lz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Suçatı köy - Pazar - Rize
1876s 📖 Apso [ Lz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Derinsu köy - Pazar - Rize
Lz2009 📖 Zanati [ Lz "Çan (Laz) yurdu?" ]
1876s 📖 Zağnat
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Elmalık köy - Pazar - Rize
1928 📖 Kuzika [ Lz "kaşıkça" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Laz/Hemşinli yerleşimi
■ Çoğunluk nüfusun Laz, azınlığın Hemşinli olduğu karma yerleşim. i.güney
  Şentepe köy - Pazar - Rize
1928 📖 Ğulivat [ Lz ğulivati "Ğuli (öz.) yurdu" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Kirazlık mah Pazar - Pazar - Rize
Lz2009 📖 Bulep [ Lz mbulepi "kirazlar" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ 19. yüzyıla kadar kullanılan Bulep ağzı, Pazar Lazcasının bir varyantıydı. Varyant, ana şiveye asimile oldu. i.güney
  Yücehisar köy - Pazar - Rize
1876s 📖 Lamğo [ Lz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Güzelyalı mah Pazar - Pazar - Rize
Lz2009 📖 Duduvati [ Lz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Belki "dudi+vat'i" "baş yer", "baş şeklinde yer" ya da "yüksek yer" anlamlarında? i.güney
  Papatya köy - Pazar - Rize
1946 📖 Papat (mah) [ Lz "papazlı" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Ortayol köy - Pazar - Rize
1876s 📖 Meleskur [ Lz "karşıvadi" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Boğazlı köy - Pazar - Rize
1876s 📖 Çiketore [ Lz "Çingene? yeri" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Sivritepe köy - Pazar - Rize
1958 📖 Skefenivat (mah) [ Lz "Stefan (öz.) köyü" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Irmak köyüne bağlı mahalle iken 15.11.1958'de Sivritepe adıyla köy statüsü kazandı. SN
  Ocak köy - Pazar - Rize
1876s 📖 Sapu [ Lz sapule "mezarlık" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Uğrak köy - Pazar - Rize
Lz2009 📖 Çingiti
1876s 📖 Çingit [ Lz çingiti "gurbet (Çingene?) köyü" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Irmak köy - Pazar - Rize
1876s 📖 Mamakivat [ Lz "Mamaki (öz.) köyü" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Sessizdere köy - Pazar - Rize
Lz2009 📖 Nasivati [ Lz ]
1928 📖 Papilat [ Lz "papazlı" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Lazca bilen küçük bir Hemşinli topluluk da var. i.güney
  Derebaşı köy - Pazar - Rize
Lz2009 📖 Tsuk'it'a [ Lz Mtzuk'it'a "karayemiş ağacı?" ]
1876s 📖 Sukita
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Laz/Hemşinli yerleşimi
  Dernek köy - Pazar - Rize
1876s 📖 Kostanivat [ Lz "Kostan (Kostantin) köyü" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Ardaklı mah Irmak - Pazar - Rize
Lz2009 📖 P'açilati [ Lz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Elmalık mah - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Kvanç'areri [ Lz "yazılıtaş" ]
1842 1928 📖 📖 Kvancarer
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Şenyuva köy - Çamlıhemşin - Rize
E1900~a 📖 Şınçiva
1876s 📖 Çinçiva [ Lz "yabaniler?" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Handağı köy - Pazar - Rize
Lz2009 📖 Dadivati
1876s 📖 Dadivat [ Lz "teyze? köyü" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Beyazkaya köy - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Ağeni [ Lz "yeniköy" ]
1958 📖 Seraplı (mah)
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Yamaçdere köyüne bağlı Ağeni veya Seraplı mahallesi iken 17.12.1958'de Beyazkaya adıyla köy oldu. SN
  Şehitlik köy - Pazar - Rize
Lz2009 📖 Mxak'u
1928 📖 Xaku [ Lz "bir su böceği" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Zeytinlik köy - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Mamalaavla [ Lz "Mamala (?) mahallesi" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Merkez mah Ardeşen - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Noğa [ Lz "köy" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Şentepe mah Ardeşen - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Çiçivati [ Lz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Çamlıhemşin ilçe - Çamlıhemşin - Rize
Lz2009 📖 Vica (ვიჯა), Vija (ვიჟა), Vice (ვიჯე)
1968 📖 Çamlıca aş.
1928 📖 Vice aş. [ Lz "maden su, ılıca, kaplıca" ]
1876s 📖 Hemşin (idari bölge)
E680 📖 Hamamaşén (idari bölge) [ Erm "Hamam (öz.) köyü" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Kısmen Hemşinli yerleşimi
■ Hemşin adı 8. yy ikinci yarısında aşireti ile birlikte Ermenistan'ın Aragadzodn eyaletinden göçerek buraya yerleşen Şabuh Amaduni oğlu Hamam Amaduni adından gelir. (Hovhan Mamigonyan vekayinamesinde konu ile ilgili bölüm, 680 tarihli elyazmasına sonradan eklenmiştir.) Erm Hamam adının Türkçe hamam ile ilgisi yoktur; `güvercin` anlamına gelir. ■ Şimdiki ilçe merkezi Yukarı ve Aşağı Vice köylerinin (şimdi Yukarı ve Aşağı Çamlıca mah.) birleşmesiyle oluşturulmuştur. SN
  Pirinçlik köy - Ardeşen - Rize
1928 📖 Sifat
1681 📖 Ğatvani [ Lz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Köprübaşı köy - Çamlıhemşin - Rize
Lz2009 📖 Abiçxo [ Lz ]
1916h 📖 Abişxo
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Barış mah Ardeşen - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Metisti [ Lz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Akkaya köy - Ardeşen - Rize
1928 📖 Pelergivat [ Lz "leylekli" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Topluca köy - Çamlıhemşin - Rize
Lz2009 📖 Mtsano [ Lz ]
1928 📖 Çano
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Latin Laz harfleri ile m3'anu yazılır. M3'anu Rize'nin en büyük ikinci kalabalık Laz köyüdür. Lazca
■ M3a = Lazca "gök, gökyüzü", m3ana = "serçe kuşu". isa tabili
  Bahar mah Ardeşen - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Putra [ Lz putri "kof" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Lazcada put’ri, punt’ura, punt’a= Kof (Kuruyarak veya çürüyerek içi boşalmış olan. anlamındadır). isa tabili
  Yeniköy köy - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Maxatoba [ Lz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Kurtuluş köy - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Zurxa [ Lz "tepe" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Dikkaya köy - Çamlıhemşin - Rize
Lz2009 📖 Mek'alesk'iriti
1928 📖 Megaliskirt
1916h 📖 Nakalisgird [ Lz ]
  Yayla mah - Ardeşen - Rize
1916h 📖 Okordule [ Lz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Ok'ordule, Lazca "bir şeyli" demek ama "k'ord(i)" ya da "k'orduli"nin anlamını çözmek gerek. i.güney
  Duygulu köy - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Tolikçeti [ Lz "akpınar" ]
1928 📖 Tolikcet
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Köy halkı tamamıyla Lazdır. Köyde yaşayan Çepnioğlu sülalesi de Laz'dır ve tamamı Lazca konuşmaktadır. ahmet topaloğlu
■ Tolikçeti (Duygulu) köyü ikiye bölünmüş, aşağı mahalle olan Dobira Şehitlik adıyla yeni bir muhtarlık olmuş, yukarı mahalle olan Cininçoi ise Duygulu adıyla devam etmiştir. Aleksiva
  Armağan köy - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Salonç'uri / Salinçoy [ Lz tsalonçuri "aşağı köylü" ]
1916h 📖 Salenköy [ Lz tsale "aşağı" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Yeşilyurt (Boxane) mahallesi Hemşinli yerleşimidir. i.güney
  Akdere köy - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Xocibadi [ Lz "kocaboğa" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Dere mah Şehitlik - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Ts'arik'ala [ Lz "suyanı" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ K'avena "kahvehanecik" olarak da bilinen mahallenin adı Lazcada "suyun yanı" demektir (ts'ari "su" ve k'ala "yan, taraf"). Aleksiva
  Şehitlik köy - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Dobira [ Lz "iyi toprak" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Tolikçeti (Duygulu) köyüne bağlı mahalle iken, 1994'te ayrı köy oldu. i.güney
  Köprüköy köy - Ardeşen - Rize
1928 📖 Timisvat [ Lz "Timon (öz.) yurdu" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Çayırdüzü köy - Çamlıhemşin - Rize
Lz2009 📖 Ğvandi [ Lz ]
1916h 📖 Ğuvant
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Serindere köy - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Kyaskuri / Çaskuri [ Lz "soğukdere" ]
1946 📖 Kaskuri
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ 1999'da Armağan köyünden ayrıldı. i.güney
■ Lazcada n3a=gök demek kuri=Yırtıcı bir kuş göç mevsimlerinde bölgede çokça görülür ayrıca dinlenme amaçlı indikleri de olur n3askuri=üstükurili(kuşlu) anlamında olabilir yada kuşlar ağaçların üstünde konakladıkları için nca=ağaç ncaskuri= ağaçlarının üstü kurili(kuşlu) yer de olabilir. isa tabili
  Şenyurt köy - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Mexeniti [ Lz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Manganez köy - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Noğeceni [ Lz "domuz köyü" ]
1955 📖 Noğaceni
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ 6.04.1955'te Manganez adıyla köy statüsü kazandı. SN
  Küçükköy köy - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Suxuleti / Tsxuleti [ Lz tsxuleti "armutlu" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Gündoğan köy - Ardeşen - Rize
1842 1916h 📖 📖 Mutafi [ Lz mta-tafoni "çukur otlak" ]
1681 📖 Yovanvati [ Lz იოვანვათი "Yovan (öz.) yurdu" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ 19. yy'da Nikola adlı mahallesi vardı. SN
■ Köydeki bazı yer adları ç'ask'urinaona, 3'ingilona, Bak'amandre, Bağ'uruba, Binexona, Ç'arğuni, Ç'ubrididi, Godixa, Golagza, K'inçiona, Kva3'i3'ilona, Namazakva, Nosine, Omcore, On3xure, Oxvame, Sifadixa, Tişi3'ari, Xarat'i, Zumadi
  Bayırcık köy - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Yanivati [ Lz "Yani (öz.) yeri" ]
1928 📖 Yanivat
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Yurtsever köy - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Zenimoşi [ Lz "açıkalan" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Şarabiler dışındaki sülaleler Hemşinlidir. i.güney
  Kirazlık köy - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Celaiskur [ Lz "celai (?) vadisi" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Sinan köy - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 P'alivati პალივათი
1955 📖 Palivat [ Lz "Kazıklılar" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Kısmen Laz yerleşimi
■ 6.04.1955'te Sinanköy adıyla köy statüsü kazandı. SN
■ Lazca: P'alo-p'alu "kazık", P'aliva (პალივა) soyadıdır. Köyün adı "P'alivaların yerleşim yeri" anlamına gelir. GEO


Grafik harita göster     haritada ara : km