haritada ara :   km  
155 yer adı bulundu.
1 | 2
sırala 
Bediltahirbey mah - Akyazı - Sakarya
Ab 📖 Khaldaxuraa
1928 📖 Tahirbey [ Kr/Tr Bedil/Badıl "aş." ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni)/Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi.
Bedilkazancı mah - Akyazı - Sakarya
1928 📖 Bedil Rushanbey [ Kr/Tr Bedil/Badıl "aş." ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
■ Köyün yerlileri Kürtlerden oluşuyor. Geçen yüzyıl başlarında Çerkesler ve daha sonra Bulgaristan ve Yugoslavyadan göçmenler yerleşmiş. Türk
Bedilkadirbey mah - Akyazı - Sakarya
Ab 📖 Balballı
1928 📖 Bedil Kadirbey [ Kr/Tr Bedil/Badıl "aş." ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni)/Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi.
Eskibedil mah - Akyazı - Sakarya
1521t 📖 Bedil [ Kr/Tr Bedil/Badıl "aş." ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
■ 19. yy'da Sakarya'ya iskan edilen Badıli Kürtlerinin ana yerleşimidir. Sonradan Kafkas ve Rumeli muhacirleri de yerleşmiştir. SN
Murtuna mah Aksu - Aksu - Antalya
1926h 📖 Murtuna [ Kr/Tr "aş." ]
■ 19. yy'da Serik ve Aksu ilçelerinde egemen olan Murtana/Murtuna Kürt aşireti adını taşır. SN
Aşağıkocayatak mah - Serik - Antalya
1928 📖 Taife aş. [ Tr taife "aşiret, cemaat" ]
1762z 📖 Murtana (idari bölge) [ Kr/Tr Murtan "aş." ]
■ 20. yy başında Yörük yerleşimi.
■ Kocayatak, Kozağaç, Dikmen, Çakallı köyleri ile Aksu ilçesinin bir bölümünü içeren Murtana bölgesi, 1850 yılına ait Devlet Salnamesinde `Murtana namı diğer Kürt aşireti` adıyla kaza statüsünde görülür. Halen Murtana cemaatinin `Yörük` olduğu iddia edilmektedir. SN
■ © Gömlek No:18710 Hasha-i Bolvadin, Teke ve Hamid livalarında azeban ve yörükan-ı ekrad mukataaları, ... © 24.10.1762 Ber-vech-i malikane uhdesinde bulunan Teke sancağının Mortına ve tevabii cemaati Yürükan mukataasına ... © 15.09.1764 Anadolu'da Eğridere ve Elmalı nahiyesinde sakin ve Murtena cemaati demekle maruf yörükler öteye beriye dağılmakla ... © 23.03.1822 Teke sancağındaki kürtlerden Elmalı nahiyesinde kain Mortana Aşireti Yörükan Cemaati'nin yaylak ve kışlak ... deyar heyran
Piribeyli mah - Yunak - Konya
1968 📖 Piribeyli yk.
1782z 📖 Pîrebadıllı (aş.) [ Kr/Tr "aş." ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ © 18.01.1721 Erzurum Valisi'ne Rakka Mukataatı mülhekatından Erzurum'da olan tavaif iskanlarından Badıllı, Merkat ve Mevdanlı Ekradı (Kürdi) cemaatleri ve bazı tavaif-i Türkmen perakendelerinin malları tahsili hakkında hüküm. a.g.tt© »»» 07.09.1782 Rakka vilayetinde sakin iken Erzurum, Kars, Çıldır ve Sivas taraflarına dağılmış olan Badili, Cihanbeyli, Tacirli, Birebadili Cemaatleri vergileri. g.tt © »»» 06.03.1784 Erzurum ve Kars Çıldır taraflarındaki Badıllı ve tevabii Cihanbeyli, Tacirli ve Pirebadıllı aşiretleri mukataatının Rakka'ya ilhakı. ©»»» 18.11.1903 Akşehir'e tabi Canikli [Cihanbeyli] nahiyesinin Yukarı Piri [Piribeyli] köyünden Hacı Mehmedoğlu Hasan'ın oğullarının husumetlerinden dolayı... © »»» 24.03.1966 Afyon'un Yukarı Piribeyli köyü'nün, Konya'nın Yunak ilçesine bağlanması. deyar heyran
■ Piribeyli yaklaşık 350 yıl önce kurulmuş bir Kasabadır. Elazığ Harput’tan gelen Kör Süleyman Bey isimli Türkmen tarafından kurulduğu rivayet edilir. Bu aşirete Bekirbeyler aşireti denir. Daha sonra Atlantı'den gelen Türkmenler Hacı Mehmet Oğulları (Köleler), Çakırlar (Kokanlar), Aliağalar (Ezedinler) ve Avcıoğulları sülaleleridir. ilerleyen tarihlerde yerlesen diğer Türkmen sülaleleri ise, İbanlar (İnceoba’dan gelme), Beynamazlar (Yörük olup, Turgutdan gelme), Derviş Hocalar, Çiviler, Karabekirler ve Hıntalar. Mert Çakmak
Zeyneller köy - Gerede - Bolu
1928 📖 Zeynallar [ Kr/Tr "aş." ]
Büyükkoraş köy - Ayrancı - Karaman
1928 📖 B. Kureyş [ Kr/Tr "aş." ]
1914hk 📖 B. Koraş
■ © Gömlek No:16065 Divle maa Kureyş [=Üçharman-Ayrancı] kazası Kureyş-i Kebir karyesi temettuat defteri. deyar heyran
Büyükkışla köy - Boztepe - Kırşehir
1927h 📖 Terziyanlı [ Kr/Tr "aş." ]
Eski adı: Taşlıtepe
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
Yerköy ilçe - Yerköy - Yozgat
1928 📖 Yerköy
1928 📖 Selmanlı (idari bölge) [ Kr/Tr "aş." ]
■ Şekavetleriyle halka zarar veren Çorum sancağındaki Ceymeli grubu ve Dosno ve Selmanlı kürd aşiretlerinin Çorum kürdünden maadasının eski makarları olan Kırşehir, Çukurova ve Mecidözü'nde iskânları hakkında hüküm. (1173 Hicri) deyar heyran
Yalnızağaç köy - Çiçekdağı - Kırşehir
1926h 📖 Zekeri [ Kr/Tr "Zekeriyalar (aş.)" ]
Kürt (Sünni) (Şexbilan) yerleşimi
Sarıyaprak köy - Yerköy - Yozgat
1928 📖 Gülabi [ Kr/Tr "aş." ]
Esenli bld - Yozgat_M - Yozgat
1907hk 📖 Dedik [ Kr/Tr "dedecik (aş.)" ]
Dorucak köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Zengül [ Kr/Tr zengil "çan" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Celalli köy - Hafik (Celâlli bucağı) - Sivas
1916h 📖 Celaliye [ Kr/Tr celalî "aş." ]
Kizirli mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1928 📖 Kizirli [ Kr/Tr "aş." ]
■ Kizirli aşireti Atmalıların 12 kolundan biridir. SN
■ Kürtçe ismi: Ovdilon ve Kizîron Semsûrî
Bağtepe mah - Yavuzeli - Gaziantep
1917h 📖 Mandollu [ Kr/Tr "aş." ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Mandollu aşireti Rişvanların bir şubesidir. SN
Günerli mah - Darende (Kurşunlu bucağı) - Malatya
1916h 📖 Tanikli [ Kr/Tr "aş." ]
Kürt (Sünni) (Atmalı) yerleşimi
Taşevler mah - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
K 📖 Amokan [ Kr ]
1928 📖 Amuklu [ Kr/Tr amikî "aş." ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Tarihsel olarak Alevi iken sonradan Sünniliğe dönme olduğu rivayet edilir, Kürecik Nahiyesine bağlı tek Sünni-Kürt köyüdür. Kürd-Sünni Kurecîkan Aşireti yalcin
Kurugöl köy - Besni - Adıyaman
1928 📖 Mamadikli [ Kr/Tr "Küçükmehmetler (aş.)" ]
Kürt (Sünni) (Hevêdi) yerleşimi
Alıçlı köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1928 📖 Çakallı Mamibiş [ Kr/Tr "Çakallı (aş.) İbrahimamca" ]
Kürt (Sünni) (Çakallı) yerleşimi
■ Köy halkı Çakallı Aşireti'ne mensuptur. Esasen Türkmen'dir. Celal Toprak
Akkoç mah - Araban - Gaziantep
1917h 📖 Mandollu [ Kr/Tr "aş." ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Mandollu aşireti Rişvanların bir şubesidir. SN
■ Mandollular(Mendubali) Rişvan aşiretinin Türkmen kökenli kollarından biridir.17.yüzyılda Halep kazasında eşkiyalıklarıyla ünlüydüler. TÜRKMENOĞLU
Akçabel köy - Gölbaşı (Harmanlı bucağı) - Adıyaman
1919h 📖 Pembegi [ Kr/Tr "pamukçu" ]
Türkmen yerleşimi
Yayladam mah - Hekimhan - Malatya
1946 📖 Ziyanlı
1928 📖 Ziyallı [ Kr/Tr "aş." ]
Akdurak köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
K 📖 Koso
1928 📖 Köseyanlı [ Kr/Tr köseyan "köseler, Rişvan aşiretinin bir kolu?" ]
Kürt (Sünni) (Reşvan) yerleşimi
■ Reşvan Aşireti'nin koyunları ötedenberi Hısn-ı Mansur kurbunda Taşköprü ve Altınköprü nam mahallerin voyvoda ve kadıları marifetiyle sayılmakta iken sayılacağı zaman eşkıyadan Seferi Mehmed ve arkadaşları muhalefet eylediklerinden, ... (Hicri 1166[1752-53]) deyar heyran
Yelbastı köy - Besni - Adıyaman
1928 📖 B. Şamuşağı [ Kr/Tr "aş." ]
Sünni Türk yerleşimi
Erenbağı mah - Araban - Gaziantep
1917h 📖 Şeyxdavud [ Kr/Tr "öz." ]
Kürt (Sünni) (Bruki) yerleşimi
Uğurcuk mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Hacinebi [ Kr/Tr ]
Kürt (Sünni) (Reşi) yerleşimi
Çakallı mah - Halfeti - Şanlıurfa
1928 📖 Çakallı
1915h 📖 Çikan [ Kr/Tr "çingeneler" ]
Türkmen (Çakallı) yerleşimi
■ © Tarih: 21/Ş /1266 (Hicrî) Maraş eyaletinde Sinemlü [Sinemilli], Kılıçlı, Çakallı ve Atumlu [Atmanlu] aşiretleri ... deyar heyran
Yalınkaya mah - Yeşilyurt - Malatya
1902hb 📖 Mandol [ Kr/Tr "aş." ]
Türkmen yerleşimi
■ Mandollu aşireti Rişvan federasyonunun bir şubesidir. SN
■ Eski Adı: Mandollu Dilôk
■ Köy halkı Rişvan Kürtlerinin Mendolan aşiretine mensup. Türkmen köyü değildir. Semsûrî
Demirtaş köy - İmranlı - Sivas
1916h 📖 Körhamo [ Kr/Tr ]
■ Kanuni Sultan Süleyman devrinde 1539 yılında Dersim’deki Koçgiri aşireti Sivas'ta Zara ve Umraniye bölgesine yerleştirilmiş. Daha sonra Alişan bey ve Osmanlı’nın eziyetlerinden kaçan Koçgiri aşireti, güneydeki Develi, Göksun, Sarız ve Tufanbeyli ilçelerinde, 40 civarında yeni köy kurarak, ikinci bir Koçgiri alanı yaratmışlardı. Bu göçle, Sefikan, Laçinan, Perwizian, Resulan, Gerniyan, Qalilan, Mıstıkan, Cafikan ve Kureyşan gibi Koçgiri kabilelerinin bir bölümü güneye yerleşti. deyar heyran
■ 1521 yılında tutulan tahrir kaydında bile Koçgiri topluluğu Zara-İmranlı-Refahiye üçgeni arasında meskûn görünüyor. Kureyşanlar Koçgirilere bağlı bir alt kol değildir, bağımsız bir aşirettir ve Dersim coğrafyasında bulunmaktadırlar. metonio
■ Koçgiri Aşireti olarak adlandırılan grupların bölgede yerleşimi 1700-1750'li yıllardan itibaren başlar. 1500'lü yıllarda Koçgiri Aşireti denilebilecek bir yapının esamesi yoktur.Koçgirili olarak adlandırılan gruplar aynı ortak atadan gelmemektedir,birçok farklı aşiret Koçgirili olarak adlandırılmaktadır. Bölgedeki Kürt dilli Alevi grupların Koçgirili olarak adlandırılmasının sebebi, Erzincan/Gümüşakar(Koçgiri) köyünden yayılan grupların bu bölgede meskun olmasından dolayıdır. Kureyşanlılardan küçük bir grup Koçgiri yöresinde bulunmaktadır. Qizilbash
Taşdamlar köy - Çelikhan - Adıyaman
1919h 📖 Şerefhan [ Kr/Tr "Şerefhanlı (aş.)" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Doğantepe köy - Akıncılar - Sivas
1928 📖 Bahattinşeyx [ Kr/Tr ]
Alevi yerleşimi
■ Köy halkı yakın zamanda Alevilikten Sünniliğe geçmiştir. metonio
Tabanbükü köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1777z 📖 Şeyxhasanlı [ Kr/Tr "aş." ]
Alevi yerleşimi
■ © 09.03.1777 Malatya'nın, Muşar [Kumtarla-Baskil-Elazığ] nahiyesine tabi Şeyh Hasanlı köyündeki zaviyede sakin Şeyh Ebulvefa ve Şeyh Ahmed Tavil evladlarından... deyar heyran
Tuzluçayır köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1928 📖 Şorak [ Kr/Tr "tuzluca" ]
1916h 📖 Çorak
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Sarıbayır köy - Refahiye (Gümüşakar bucağı) - Erzincan
1928 📖 Yakupşeyx [ Kr/Tr ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Modanlı köy - Ağın - Elazığ
1790z 📖 Modanlı (aş.) [ Kr/Tr "aş." ]
■ © 06.03.1761 Erzurum'da konar göçer Kürd taifesinden Merdesi aşireti yaylak ve kışlaklarına gidip gelirken Haleb ve Rakka eyaletleri ahalisine ... © 10.04.1790 Ankara kazasına tabi Yaman[Yamak-Haymana] köyünde sakin Ekrad[Kürd] Voyvodası İbrahim ile mezkur karyedeki Modanlı Aşireti halkından ... © 13.02.1808 Merdis aşiretine tabi Modanlı aşiretinin ba-ferman-ı ali mükellef oldukları kuyud ve şurut hilafına Haymana voyvodası tarafından taaddiyatta bulunulduğundan bahisle tecdiden ferman itasına dair mezkur ferman üzerine yazılan derkenar. deyar heyran
Atma köy - İliç - Erzincan
1916h 📖 Atma [ Kr/Tr "aş." ]
Kürt (Sünni) (Atma) yerleşimi
■ 1582 tarihli bir Ermenice elyazmasında Atma köyünde bulunan bir Hayhorom (Rum Ortodoks öğretisine bağlı Ermeni) manastırından söz edilir. (Epr I.26). SN
■ Rişvan konfederasyonunun komşusu olan Atma/Atmalı aşiretler konfederasyonu ile Ağrı civarında yaygın olan Etmani/Etmaneki aşiretinin hiçbir alakası yoktur. metonio
Serindere köy - Sincik (Damlacık bucağı) - Adıyaman
1928 📖 Yusufan [ Kr/Tr "Yusuflar" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
MüderrisHüseyin mah Ağın - Ağın - Elazığ
1928 📖 Lololar [ Kr/Tr "aş." ]
Türk yerleşimi
Atma köy - Kemah - Erzincan
1916h 📖 Türk Atması [ Kr/Tr Atma "aş." ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Atma) yerleşimi
■ Diğer Atma Fırat'ın karşı yakasında, İliç ilçesindedir. SN
Avşarözü köy - Refahiye - Erzincan
1928 📖 Hüseyinşeyx [ Kr/Tr ]
Kutlugün köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928 📖 Şeyxali [ Kr/Tr "öz." ]
Kepirli mah - Haliliye (Çamlıdere bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Modanlı Kantarası [ Kr/Tr Modanlı "aş." ]
1925h 📖 Kantara [ Ar/Tr "taş köprü" ]
Kazören köy - Refahiye (Çatalçam bucağı) - Erzincan
1928 📖 Kaziviran [ Kr/Tr "kadı harabesi" ]
■ Kürdce: Qazîwêran yalcin
Sarıtaş köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
K 📖 Şavalan [ Kr "aş." ]
1928 📖 Şevaluşağı [ Kr/Tr "aş." ]
■ Türk yerleşimi. Kürtçe konuşan köylüler de bulunmaktadır. anaksimandros55
Parapara mah - Harran (Altınbaşak bucağı) - Şanlıurfa
1911hk 📖 Parapara [ Kr/Tr "parça parça" ]
Müslüman Arap yerleşimi
Erdemler mah - Pötürge - Malatya
1917h 📖 Cellolar | Celuşağı [ Kr/Tr "aş." ]
Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
Gökçe mah - Doğanyol - Malatya
1928 📖 Ağvan [ Kr/Tr "ağalar" ]
1849z 📖 Ağavat?
Türkmen yerleşimi
■ © 31.05.1849 Harput'a bağlı Şiro Kazası'nın Agavat [Ağvan ?] köyünden İbrahim'in, borcuna karşılık rehin verdiği bağın Hasan'dan alınmasına dair Harput valisine şukka. deyar heyran
■ Kemal Sunal'ın memleketidir. Kubilay Aldemir
Durupınar köy - Elazığ_M (Hankendi bucağı) - Elazığ
1925h 📖 Çalolar (mz) [ Kr/Tr "aş." ]
Türkmen (Bayat) yerleşimi
■ Köyü 1740'lerde Musul yöresinden gelip yerleşen Bayat Türkmenleri kurmuşlardır.
Arınık mah - Hilvan (Gölcük bucağı) - Şanlıurfa
1835f 1925h Hacıekber [ Kr/Tr ]
Kürt (Sünni) (Şêxan) yerleşimi
Kapıkaya mah - Siverek (Dağbaşı bucağı) - Şanlıurfa
K 📖 Bab
1928 📖 Babviran [ Kr/Tr "kapıören" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
■ Yerel kullanımda kasabanın adı Bab olarak bilinir. Zazaca Mevlid yazarı Osman Efendiyo Babıj ve Siyeri Nebi müellifi Molla Cumhayo Babıj buralıdır. SN
Tuzluca mz - Akçakale - Şanlıurfa
Eski adı: Şor [ Kr/Tr "tuzlu" ]
Müslüman Arap (Ubade) yerleşimi
■ Köyün eski adı "Şor"dur. Arap köyü olmasına rağmen Kürtçe ve Türkçe "tuzlu" anlamına gelen "Şor" ismi kullanılmıştır. Uğur Güngör
Sarıbük köy - Elazığ_M (Harput bucağı) - Elazığ
1928 📖 Kürdemlik [ Kr/Tr "Kürt mülkü?" ]
Alevi yerleşimi
Altıntarla köy - Maden (Hazar bucağı) - Elazığ
1928 📖 Cündi [ Kr/Tr "asker" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
Polatuşağı mah - Çüngüş - Diyarbakır
1925h 📖 Polatuşağı [ Kr/Tr "çelik" ]
Türkmen yerleşimi
Çaltı mah - Siverek (Karacadağ bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Hacıdail [ Kr/Tr ]
1835f 📖 Hacıdâli?
Müslüman Arap yerleşimi
Beyler köy - Mazgirt - Tunceli
E1878 1928 📖 📖 Beğleran / Beğleran [ Kr/Tr "beyler" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Yukarıbağ köy - Elazığ_M (İçme bucağı) - Elazığ
1902a 1928 📖 📖 Şeyxhacı [ Kr/Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Adı öteden beri Şeyhhacı köyü olduğu halde 20. başında 593 Ermeni, 62 Ermeni Protestan, 258 Türk nüfusu vardı. (Epr 2.163). SN
Kocalar köy - Tunceli_M (Sütlüce bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Keşişan [ Kr/Tr "keşişler" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Çatakbaşı köy - Kovancılar (Çaybağı bucağı) - Elazığ
1928 📖 Kızılan [ Kr/Tr "Kızıllar (aş.)" ]
Dutpınar köy - Maden - Elazığ
1928 📖 Şadiyan [ Kr/Tr "Şadılar (aş.)" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
Kartaldere köy - Maden - Elazığ
1928 📖 Şeyxkatil [ Kr/Tr ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
BahçeKaşı mah - Ergani - Diyarbakır
1928 📖 Axuran / Axorlar [ Kr/Tr "ahırlar" ]
Türkmen yerleşimi
Hasanören mz - Ergani - Diyarbakır
K1998 📖 Hesewerî [ Kr/Tr Hasanviran ]
1917h 📖 Hasanviran
Baltaşı bld - Palu - Elazığ
1841 📖 Nacaran [ Kr/Tr "marangozlar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza (Sünni) yerleşimi
Sabırlı mah - Ergani - Diyarbakır
K1998 📖 Hacuga
1928 📖 Hacıeyüp [ Kr/Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Kaldırım mah - Kayapınar (Pirinçlik bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Şadî [ Kr/Tr şadî/şadiyan "aş." ]
Ahmetli mah - Ergani (Ahmetli bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Pîrahmed [ Kr/Tr ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Üçbudak köy - Karakoçan - Elazığ
1928 📖 Delikan [ Kr/Tr "aş." ]
Kürt (Sünni) (Okçiyan) yerleşimi
■ İzoli aşiretinin bir kolunun adından. SN
Oğlaklı mah - Bağlar (Pirinçlik bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Habeşi [ Kr/Tr habeşî "Habeşli" ]
Acar mah Koyunalan - Yenişehir - Diyarbakır
1928 📖 Cedelî [ Kr/Tr "kavgalı" ]
Kürt (Sünni) (Cemaldini) yerleşimi
Ekinciler mah - Yenişehir - Diyarbakır
1928 📖 Ekinciyan [ Kr/Tr "ekinciler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Uzun süre Ermeni yerleşimi olarak kullanılan Ekinciler Höyüğü, yoğun bir şekilde yerleşime maruz kalmıştır. IraTzourou
Umutkaya köy - Palu - Elazığ
1941h 1941hMuhmiağa Bahçeleri
1928 📖 Hacı Kîl [ Kr/Tr ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
Okçular köy - Karakoçan - Elazığ
1928 📖 Akçiyan / Okçiyan [ Kr/Tr "okçular?" ]
■ Eski yazıda bazen görülen Akçiyan yazımının yazım hatası mı, yoksa rivayete göre Ermenice `Kızoğlu` anlamında bir lakap mı olduğu meçhuldür. Okçiyan aşiretinin büyük bölümü daha sonra Kırşehir'e göçmüştür. SN
Sarıyatak mah - Yenişehir - Diyarbakır
1928 📖 Taxtaboş [ Kr/Tr taxtê pûş "taraça, cihannüma" ]
Doğucak köy - Yayladere - Bingöl
1928 📖 Cikoğlu [ Kr/Tr "Çingene" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Aşağıkanatlı köy - Kovancılar (Gökdere bucağı) - Elazığ
1928 📖 Nasran aş. [ Kr/Tr Nasran "Hıristiyanlar" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
Ilgın mah - Eğil - Diyarbakır
1928 📖 Kızılan [ Kr/Tr "Kızıllar (aş.)" ]
Okçular köy - Kovancılar - Elazığ
1946 📖 Okçiyan [ Kr/Tr "Okçular (aş.)" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Arıcak ilçe - Arıcak - Elazığ
Z 📖 Myerru
1928 📖 Mîrivan [ Kr "beyler" ]
1869s 📖 Karabegan (idari bölge) [ Kr/Tr "karabeyler (aş.)" ]
■ Kısmen Zaza (Sünni) yerleşimi
■ Arıcak ilçe nüfusunun tamamına yakını Zaza kökenlidir. metonio
Tepecik mah - Eğil - Diyarbakır
1928 📖 Delücanan [ Kr/Tr "aş." ]
Akbulut köy - Palu (Gökdere bucağı) - Elazığ
Z 📖 Züver
1928 📖 B. + K. Ziver [ Kr/Tr Zîver "Zübeyr (öz.)" ]
Zaza (Sünni) (Haciyan) yerleşimi
Çatakdere köy - Tercan - Erzincan
1916h 📖 Şor Komu [ Kr/Tr şor "tuzluca" ]
■ Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi Mehmet Ali
Yazgülü köy - Bingöl_M (Sancak bucağı) - Bingöl
1928 📖 Karaveliyan-ı Sancak [ Kr/Tr "Karaveliler (aş.)" ]
■ Çapakçur/Bingöl merkez ilçede iki Karaveliyan köyü olduğundan burası Sancak (nahiyesi) Karaveliyan olarak anılır. SN
Bozdemir mah Sur - Sur - Diyarbakır
1928 📖 Müderris [ Kr/Tr "medrese hocası" ]
Türkmen yerleşimi
■ Köy 4. Murat'ın 1639 senesinde Bağdat Seferi'ndeyken ziyaret edip, konakladığı tarihi bir köydür. Diyarbakır'ın büyükşehir olmasıyşa birlikte köy de yasa gereği mahalle olmuştur. Mehmet Kaya
Kaygısız mah - Dicle - Diyarbakır
K 📖 Cindîya [ Kr "zarifler" ]
1928 📖 Abdalan [ Kr/Tr "abdallar" ]
Kürt (Sünni) (Nemedi) yerleşimi
Hızırilyas mah Sur - Sur - Diyarbakır
1928 📖 Hıdırilyas [ Kr/Tr "hıdrellez" ]
■ 20. yy başında Alevi (Türk) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Rivayete göre köy Osmanlılar zamanında Alevi Türkmen köyü idi. Temmuz 1915 senesinde Şerwan ismindeki bir Kürt toprak ağası emrindeki çetesiyle beraber köyü basar ve köydeki kadın, erkek, çocuk herkesi katleder. Sonrasında köye kendi maiyetindeki insanları yerleştirir. Mehmet Kaya
Döşengi köy - Yedisu - Bingöl
E1901 📖 Melikan [ Kr/Tr "melikler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1710 tarihli Asdvadzadzin Kilisesi ve 48 hane Ermeni nüfusu vardı. SN
Arıca köy - Adaklı - Bingöl
hl 📖 Karalyan
1928 📖 Karaaliyan [ Kr/Tr "karaaliler" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Bakacak mah - Bismil - Diyarbakır
1928 📖 Seyithasan [ Kr/Tr "öz." ]
■ 20. yy başında Alevi (Türk) yerleşimi. Kürt (Sünni)/Müslüman Arap yerleşimi
■ Köy halkının yerlisi Alevi Türkmenler'dir. Köy özellikle 90'lı senelerde terör örgütlerinin Diyarbakır'da düzenledikleri saldırılar sebebiyle Batı illerine yoğun göç vermiş olsa da hatırı sayılır bir nüfusa yine de sahiptir. Köy halkı İmam Zeynel Abidin, Zelil Kalender ve Sarı Saltık Ocaklarına talip idi. Mehmet Kaya
Ayaz mah - Kızıltepe - Mardin
1928 📖 Çelebiyan [ Kr/Tr "çelebiler" ]
Kürt (Sünni) (Ğurs) yerleşimi
Dolunay mah - Lice (Kayacık bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Zengi [ Kr/Tr "çingene" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
Bağyaka mah - Savur (Sürgücü bucağı) - Mardin
1917h 📖 Bakıstan
1526t 📖 Bağistan [ Kr/Tr baxistan "bağlık" ]
Kürt (Sünni) (Sürgücü) yerleşimi
■ Bağistan (bağlık, bahçelik yer) köyü, köylüler tarafından "Baqustan" olarak ifade edilmektedir. Halim
Kumrulu mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Zengillü [ Kr/Tr zengil/zengül "çan" ]
Güngeçti mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Perîşan [ Kr/Tr "dağınık" ]
E1912 📖 Perüşan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Akyol mah - Silvan - Diyarbakır
1928 📖 Kilise [ Kr/Tr ]
E1912 📖 Kılisa aş. + yk.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Tuzlataşı mah - Çat - Erzurum
1928 📖 Şorak [ Kr/Tr "tuzluca" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Karaaliyan mah - Silvan - Diyarbakır
1917h 📖 Karaaliyan [ Kr/Tr "kara Aliler" ]


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.