267 Zaza yerleşimi bulundu.
1 | 2 | 3
sırala 
  Gültepe köy - Aksaray_M - Aksaray
hy1919: Tepesidelik
Kürd/Zaza yerleşimi
■ Köy eski adını burada bulunan Tepesidelik Han'dan alır. SN
  Çankıllı köy - Aksaray_M - Aksaray
Kr birn: Cengelî
k1928 K: Çankıllı
Zaza yerleşimi
  EkecikTol köy - Aksaray_M - Aksaray
k1928 K: EkecikTol
Zaza (Ekecik/Hilkecik) yerleşimi
■ © 23.04.1808 Aksaray kazası dahilindeki Ekecik/Hilkecik köyleri voyvodası maktul Kanber'in vereseleriyle mezkur aşiretten sekiz hasımlarının mahkemede görülen kısas davasında... deyar heyran
  Borucu köy - Aksaray_M - Aksaray
k1928 K: Borucu
Zaza yerleşimi
  Taptukemre köy - Aksaray_M - Aksaray
k1928 K: Tabtık
Zaza yerleşimi
  Çalıbekir mah Yanyurt - Aksaray_M - Aksaray
Kr birn: ÇalêBekirî [ Kürd "Bekir kuyusu" ]
k1928 K: Çalıbekir
Zaza yerleşimi
  Salmanlı köy - Aksaray_M - Aksaray
Kr birn: Canan
k1928 K: Salmanlı
Kürd/Zaza yerleşimi
  Göksugüzel köy - Aksaray_M - Aksaray
Kr: Mamereş [ Kürd "kara Memo" ]
Eski adı: Karamehmet
k1928 K: Göğsügüzel
Kürd/Zaza yerleşimi
  Bebek köy - Aksaray_M - Aksaray
k1928 K: Bebek
Kürd/Zaza yerleşimi
  Karakuyu köy - Aksaray_M - Aksaray
k1928 K: Karakuyu
Kürd/Zaza yerleşimi
  Alayhanı köy - Aksaray_M - Aksaray
hy1919: Alayhanı
Kürd/Zaza yerleşimi
  Kütüklü köy - Gerger - Adıyaman
k1928 K: Haşur
Zaza (Pirvan) yerleşimi
  Gürgenli köy - Gerger - Adıyaman
Eski adı: Peşval
Zaza (Pirvan) yerleşimi
  Çifthisar köy - Gerger - Adıyaman
k1928 K: Çifthisar
k1928 K: Merdis (idari bölge) [ Süry merdişô "hisarlar" ]
Zaza (Pirvan) yerleşimi
■ Merdis nahiyesi merkez köyü idi. Ancak Çifthisar adı da eskidir. SN
■ Mirdis/Merdis, Mamûretülaziz vilâyetinin Malatya-Pütürge'ye bağlı nahiyesiydi. © 03.05.1902 Mamuretülaziz'e bağlı Pötürge kazasında teşkil edilen yedi nahiyeye Gerger, Keferdiz, Merdis, Sinan, Taraksu, Beybol ve Telmo adları verildiği.© »»» 07.10.1912 Mamüratülaziz'in Pötürge Kazası dahilindeki Telmo nahiyesinin Kefervize, Biyol nahiyesinin Taraksuya ve Gerger nahiyesinin Merdisi nahiyesine ilhakı. (Harbiye, Maliye, Dahiliye)© »»» 13.10.1912 Mamuretülaziz vilayetinin Pötürge kazasındaki Telmo nahiyesinin Keferdiz'e, Beybol nahiyesinin Taraksu'ya ve Gerger nahiyesinin Merdis nahiyesine ilhak edildiği. deyar heyran
  Taşağıl köy - Siverek (Çaylarbaşı bucağı) - Urfa
k1928 K: Bîleriz [ Kürd ]
Zaza (Bucak) yerleşimi
■ Kürtçe `yalın penis` şeklinde bir anlam düşünülemez. SN
  Gerger ilçe - Gerger - Adıyaman
1960 DİE: Gerger [ Erm gargar' "höyük, tümülüs" ]
k1928 K: Aldûş
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kürd/Zaza yerleşimi
■ İlçeye adını veren asıl Gerger, şimdiki Oymaklı köyüdür. İlçe merkezi 1958'de Alduş köyüne taşındı ve bu tarihten itibaren Gerger adı kullanıldı. SN
  Yenibardak köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
k1928 K: Xırso
Zaza yerleşimi
  Büyükyakıtlı köy - Siverek (Dağbaşı bucağı) - Urfa
k1928 K: Hob [ Kürd hop "bent, set" ]
Zaza yerleşimi
  Çukurelma köy - Çermik - Diyarbakır
Kr: Kaf
k1928 K: Hop [ Erm/Kürd hop "su bendi" ]
Zaza yerleşimi
■ Eski haritalarda görülen Kaf köyü Ağırmat'ın kuzeyinde olup halen baraj gölü altında kalmış olmalıdır. Çukuralma köyü eski haritalarda Hop adıyla kayıtlıdır. SN
  Karakaya köy - Çüngüş - Diyarbakır
Kr: Dêrareş [ Kürd "karakilise" ]
k1928 K: Karakilise
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza yerleşimi
  Armağantaşı köy - Çermik - Diyarbakır
h1917: Ağarmat
Zaza (Hasénen) yerleşimi
  Handere köy - Çüngüş - Diyarbakır
Zaza yerleşimi
  Büyüktepe köy - Siverek (Dağbaşı bucağı) - Urfa
k1946 MYK: BüyükTil [ Kürd/Süry tell/til "höyük, tepe" ]
k1928 K: KebirTil
Zaza yerleşimi
  Geçitli köy - Gerger - Adıyaman
k1928 K: Everek [ Erm averag "ören" ]
Zaza yerleşimi
  Dilekpınar köy - Çermik - Diyarbakır
k1928 K: Sarsap
Zaza yerleşimi
  Konaklı köy - Çermik - Diyarbakır
h1917 k1928: Konakı
hy1902 UK: Konaka
Zaza yerleşimi
■ Eski yazı kaynaklarda görülen Konakı/Konağı adı yazım hatası olmalıdır. SN
  Güzel köy - Çermik - Diyarbakır
Eski adı: -
Zaza yerleşimi
  Saltepe köy - Çermik - Diyarbakır
h1917 DİE: Gevrek [ Kürd gewrek "akça" ]
Zaza yerleşimi
  Hindibaba köy - Çüngüş - Diyarbakır
1837: Hindibaba
Zaza yerleşimi
■ © 29.06.1837 Ergani kazasına tabi Çüngüş nahiyesinin Hindibaba karyesinde bulunan camiin... deyar heyran
  Kapıkaya bld - Siverek (Dağbaşı bucağı) - Urfa
Kr: Bab [ "kapı" ]
k1928 K: Babviran [ Kürd/Tr "kapıören" ]
Zaza yerleşimi
■ Yerel kullanımda kasabanın adı Bab olarak bilinir. Zazaca Mevlid yazarı Osman Efendiyo Babıj ve Siyeri Nebi müellifi Molla Cumhayo Babıj buralıdır. SN
  Ceylan köy - Çermik - Diyarbakır
1960- DİE: Cullar
h1917: Bedran?
Zaza yerleşimi
  Değirmensuyu köy - Çüngüş - Diyarbakır
k1946 MYK: Adış
E1902 Epr I.265: Adiş
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza yerleşimi
  Kömürcüler köy - Çermik - Diyarbakır
h1917: Zeynilan [ Kürd ]
Zaza yerleşimi
  Bayat köy - Çermik - Diyarbakır
h1917 DİE: Füsaynî
Zaza yerleşimi
  Yazyağmuru köy - Çüngüş - Diyarbakır
k1928 K: Ekrek [ Erm akrag "çiftlik" ]
Zaza yerleşimi
  Şeyhandede köy - Çermik - Diyarbakır
k1928 K: Şeyxandede
Zaza yerleşimi
  Korudağ köy - Çermik - Diyarbakır
h1917: Hüseyinli
Zaza yerleşimi
  Gökçepelit köy - Çüngüş - Diyarbakır
k1928 K: Mahmudan [ Kürd ]
Zaza yerleşimi
  Bağlık mah Kapıkaya - Siverek (Dağbaşı bucağı) - Urfa
k1928 K: Bahser
Zaza yerleşimi
  Pamuklu köy - Çermik - Diyarbakır
k1928 K: Budaran
Zaza yerleşimi
  Pınarlı köy - Çermik - Diyarbakır
k1928 K: Bağvenk [ Erm vank "manastır" ]
Zaza yerleşimi
  Güneydere köy - Çüngüş - Diyarbakır
k1928 K: Gundeci [ Kürd gundecî "eskiköy" ]
Zaza yerleşimi
  Karakaya köy - Çermik - Diyarbakır
k1928 K: Karakaya
Zaza yerleşimi
  Gölbaşı mah Karakaya - Çermik - Diyarbakır
Zaza yerleşimi
  Akpınar köy - Çermik - Diyarbakır
k1928 K: Zübeydik [ Kürd "Zübeyit'çik (öz.)" ]
Zaza yerleşimi
  Akbaşak köy - Çüngüş - Diyarbakır
Zaza yerleşimi
  Dikyol köy - Çermik - Diyarbakır
h1917: Diktol?
Zaza yerleşimi
  Armutlu köy - Çermik - Diyarbakır
k1928 K: Zergüz [ Kürd zergûz "sarıceviz" ]
Zaza yerleşimi
  Ağaçhan köy - Çermik (Yoğun bucağı) - Diyarbakır
k1928 K: Ağaçhan
Zaza yerleşimi
  Yabanardı köy - Çermik - Diyarbakır
k1928 K: Miyalan [ Kürd ]
Zaza yerleşimi
  Yayıklı köy - Çermik - Diyarbakır
h1917: Besim/Bisim
Zaza yerleşimi
  Koçören köy - Çüngüş - Diyarbakır
k1928 K: Bosma
Zaza yerleşimi
  Yaygınkonak köy - Çüngüş - Diyarbakır
k1928 K: Mansuran [ Kürd mansûran "Mansurlu (aş.)" ]
Zaza yerleşimi
  Kalaç köy - Çermik - Diyarbakır
k1928 K: KilloHaneleri [ Kürd killo/killan "aş." ]
Zaza yerleşimi
  Göktepe köy - Çermik - Diyarbakır
h1917 k1928: Sinto/Spinto
Zaza yerleşimi
  Günaşan köy - Çermik - Diyarbakır
hy1902 h1917: KervanÇimeni
Zaza yerleşimi
■ Kervan Çimeni esasen köyün üstünde olduğu dağın adıdır. SN
  Sağtepe köy - Çüngüş - Diyarbakır
k1928 K: Sımaki [ Kürd simaqî "sumaklı?" ]
Zaza yerleşimi
  Kuyu köy - Çermik - Diyarbakır
Kr: Bîr [ Kürd "kuyu" ]
h1917: Kuyu
Zaza yerleşimi
■ Köy halkı köye Bîr der. Bîr kurmanci ve zazakide kuyu anlamına gelmektedir. Köyün yukarı kısımlarında bazı kuyular bulunmaktadır. Eskiden su ihtiyacı bu kuyulardan sağlanmakta idi. mustafa
  Bayrak köy - Çermik - Diyarbakır
hy1902 k1928: Tilberz [ Kürd "yüksek höyük" ]
Zaza yerleşimi
  Köksal köy - Çermik - Diyarbakır
h1917: Ekrek [ Erm akrag "çiftlik" ]
Zaza yerleşimi
  Atalar köy - Çüngüş - Diyarbakır
k1928 K: Piran [ Kürd pîran "dedeler" ]
Zaza yerleşimi
■ © 05.09.1893 Maden sancağına tabi Çermik kazası Piran-ı Ulya karyesi halkının üç saat mesafedeki Medye [Oyuklu] karyesindeki zirai mahsul ve hayvanat için anbar ve ahır inşası talebi. deyar heyran
  Değirmenli köy - Çermik - Diyarbakır
k1928 K: Berut [ Erm ]
Zaza yerleşimi
  Bulundu köy - Çermik - Diyarbakır
h1917: Benaf
Zaza yerleşimi
  Kartaltaşı köy - Çermik - Diyarbakır
k1928 K: MusaHaneleri [ Kürd ]
Zaza yerleşimi
  Elmadere köy - Çüngüş - Diyarbakır
k1928 K: Elmadere
Zaza yerleşimi
  Bahçe köy - Çermik - Diyarbakır
Zz: Hasuz
h1917: Hasud [ Erm "verimli" ]
Zaza yerleşimi
  Bademlik köy - Çermik - Diyarbakır
h1917 DİE: Hasno [ Kürd hasino "demirci" ]
Zaza yerleşimi
  Dalipek mz - Çermik - Diyarbakır
Zaza yerleşimi
  Yıldızhan köy - Maden (Hazar bucağı) - Elazığ
k1946 MYK: YukarıŞebgen
h1925: ÖnŞavkan
Zaza yerleşimi
  Elifuşağı köy - Çermik - Diyarbakır
1960 DİE: Elifuşağı
k1928 K: AliferUşağı
Zaza yerleşimi
  Eskibağ köy - Çermik - Diyarbakır
1960- DİE: Süzmük
k1928 K: Süznik/Süzink
Zaza yerleşimi
  Aydınlı köy - Çüngüş - Diyarbakır
k1928 K: Norla
Zaza yerleşimi
  Karataş köy - Çermik - Diyarbakır
h1917: TemoHaneleri [ Kürd ]
Zaza yerleşimi
  Çaybaşı köy - Çüngüş - Diyarbakır
k1928 K: Şirvara [ Kürd şêrwêran "aslanören" ]
Zaza yerleşimi
  Ormançayı köy - Çüngüş - Diyarbakır
Zaza yerleşimi
  Örenkuyu köy - Çermik (Yoğun bucağı) - Diyarbakır
h1917: Birviran [ Kürd "kuyuören" ]
Zaza yerleşimi
  Kavak köy - Maden (Hazar bucağı) - Elazığ
k1928 K: Xazerek
k1946 MYK: Hazar (idari bölge)
Zaza yerleşimi
  Balıksırtı köy - Çermik - Diyarbakır
h1917: Mahmûr
Zaza yerleşimi
  Külbastı köy - Çüngüş - Diyarbakır
Eski adı: Zemo
Zaza yerleşimi
  Sinekköy köy - Çermik - Diyarbakır
k1928 K: Sinbek? [ Erm syunag սյունակ? "sütun" ]
Zaza yerleşimi
  Balcılar köy - Çüngüş - Diyarbakır
k1928 K: Norşin [ Erm norşén "yeniköy" ]
Zaza yerleşimi
  Altıntarla köy - Maden (Hazar bucağı) - Elazığ
k1928 K: Cündi [ Kürd/Tr "asker" ]
Zaza yerleşimi
  Çalıtepe köy - Çermik (Yoğun bucağı) - Diyarbakır
h1917 k1928: Herbetal/Herbetali
Zaza yerleşimi
  Aynalı köy - Çermik - Diyarbakır
k1928 K: Bistin
Zaza yerleşimi
  Sarıbalta köy - Çermik - Diyarbakır
h1917: Kuştiyan
Zaza yerleşimi
  Çınar köy - Çüngüş - Diyarbakır
k1928 K: Gezo [ Kürd ]
Zaza yerleşimi
  Durmuştepe köy - Maden (Hazar bucağı) - Elazığ
k1928 K: Çeko [ Kürd "silah?" ]
Zaza yerleşimi
  Alabuğday köy - Çermik (Yoğun bucağı) - Diyarbakır
k1928 K: Rutan [ Kürd rûtan "çıplaklar (aş.)" ]
Zaza yerleşimi
  Hatunköy köy - Maden (Hazar bucağı) - Elazığ
k1928 K: Hatunköy
Zaza yerleşimi
  Aşağışeyhler köy - Çermik - Diyarbakır
k1928 K: ŞeyxlerSüfla
Zaza yerleşimi
  Bahçedere köy - Maden (Hazar bucağı) - Elazığ
k1928 K: Malato
Zaza yerleşimi
  Eğrikavak köy - Maden (Hazar bucağı) - Elazığ
k1928 K: Sanisi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza yerleşimi
  Akçörten köy - Çermik (Yoğun bucağı) - Diyarbakır
k1928 K: Apikan [ Kürd apikan "amcalar" ]
Zaza yerleşimi
  Kırmatepe köy - Çermik (Yoğun bucağı) - Diyarbakır
h1917: Terbil
Zaza yerleşimi
  Plajköy köy - Maden - Elazığ
h1925: SefaoğluKomu
Zaza yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km