52 Rumca konuşan Müslüman yerleşimi bulundu.
sırala 
  Mursallı mah - Germencik - Aydın
1891s: Mürselli
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Rumca konuşan Müslüman yerleşimi
■ 1891 Aydın Salnamesine göre 657 Rum nüfusu vardı. Şimdiki nüfus `Patriyot` adı verilen, Rumca konuşan Müslüman Yunanistan muhacirlerinden oluşur. SN
  Hanyatak mah - Akyazı - Sakarya
■ Mahalle halkı Trabzon'dan göç etmiştir. Mahalle halkı köken itibariyle Rum fakat din itibariyle Müslüman'dır. Mahalle halkı zaman içinde Türk kültürünü benimsemiştir. Berk Ulusoy
  Yeşilburç köy - Niğde_M - Niğde
■ Yerli Rumlar Τένεγι (teneyi) veya Τενεϊ (teney) adını kullanıyorlardı - bu adın,Τένεγι(α), köyün yakınındaki Tyana (Τυάνα - Kemerhisar) kentinin adından geldiğine inananlar vardı. Tankut Beygu
■ Rumca anadilli Müslüman (Patriyot) yerleşimi metonio
■ Lütfen halk isminde otosansür koymayalım. Müslüman Helen yerleşimi ama Gürcü yerleşimlerinde Müslüman diye de belirtmiyoruz demek ki ben bile otosansür koyuyorum hâlen. Biz tahsillilerin görevi hakikati yazmak. Patriyot diye bir Helen halkı yok. Hemşehrim demelerinden ibâret. Manav
  Kozluca mah - Tonya - Trabzon
1928: Kozluca
■ Köy halkı Müslüman Rumlar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Turalı mah İskenderli - Tonya - Trabzon
1914h: Turalı
■ Köyün bir kısmı Şalpazarı ilçesindeki Turalıuşağı köyündeki bazı sülalelerle akrabadır. metonio
■ Yöre halkı Çepni Türkmenler'i ile Müslüman Rumlar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  İskenderli mah - Tonya - Trabzon
1914h: İskenderli
■ Şalpazarı kökenli Çepni sülaleler de bulunmakta metonio
■ Mahalle halkı Müslüman Rumlar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Yakçukur mah - Tonya - Trabzon
1914h: Yakçukur
■ Köy halkı Müslüman Rumlar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Sayraç mah - Tonya - Trabzon
1968: Kumyatak
1914h: Sayraç
■ Yakçukur, Turali, Kozluca, İskenderli mahallelerinden oluşan alana Sayraç adı verilir. SN
■ Eski ismi: Kumyatak. Yakçukur, Turali, Kozluca ve İskenderli köylerine verilen genel tanimlama. Manav
■ Mahalle halkı Müslüman Rumlar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Kırantaş mah - Maçka - Trabzon
Y1895: Kútula Κούτουλα [ Yun "tosköy? kafaköy?" ]
1876s y: Kudula
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi. Şimdi Rumca konuşan Müslüman yerleşimi
■ 1874 ve 1902 kilise kayıtlarına göre 82 hanede 450 Rum nüfus vardı. SN
  Kozağaç mah - Maçka - Trabzon
1928 y: Xortokop aş.
Y1256: Xortokópion [ Yun "otlak" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi. Şimdi Rumca konuşan Müslüman yerleşimi
■ 1920'de 200 Rum, 435 Müslüman nüfusu vardı. Aşağı Hortokop köyünün adı Agiá/Aya olarak da geçer. SN
  Konuklu mah - Köprübaşı - Trabzon
1928: Kalis
■ Mahalle halkı Müslüman Rumlar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Yılmazlar mah Beşköy - Köprübaşı - Trabzon
■ Yöre halkı Müslüman Rumlar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Büyükdoğanlı mah Beşköy - Köprübaşı - Trabzon
1928 y: B. Arxancilo [ Yun Arxángelos "başmelek (kilisesi)" ]
■ Yöre halkı Müslüman Rumlar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Emirgan mah Beşköy - Köprübaşı - Trabzon
■ Yöre halkı Müslüman Rumlar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Beşköy mah - Köprübaşı - Trabzon
■ 1993'te beş köyün birleşmesiyle kuruldu. 1998'de belde merkezi selde yok oldu. Şimdi belde kâğıt üzerinde kalmıştır. SN
■ Belde halkı 18. yüzyıl başlarında günümüz Dernekpazarı ilçesine bağlı eski adı Holo olan dağınık yerleşimlerden dört sülale olarak buraya yerleşmiştir. Anadilleri Romeykadır. Ek bilgi: Arpalı köyü Beşköy beldesine dahil değildir, beldeden bağımsız bir köydür. metonio
■ Mahalle ve mahalleye bağlı bütün bölgelerdeki halkın tamamı Müslüman Rumlar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Dağardı mah Beşköy - Köprübaşı - Trabzon
1928: Oxşexo
■ Yöre halkı Müslüman Rumlar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Küçükdoğanlı mah Beşköy - Köprübaşı - Trabzon
1928 y: K. Arxancilo [ Yun Arxángelos "başmelek (kilisesi)" ]
■ Yöre halkı Müslüman Rumlar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Uzuntarla mah - Çaykara - Trabzon
1910h: Alisinos
1902hk y: Alithinó [ Yun "taşsız" ]
  Günebakan mah - Dernekpazarı - Trabzon
1928: ZenoZene [ Laz "aşağı ova" ]
■ Kısmen Rumca konuşan Müslüman yerleşimi
■ Günebakan Köyü eskiden Zeno yani Akköse Köyü'nün mezrası durumundaydı. Sonraları nüfusun artması ile köy oldu. Köy halkının tamamı Müslüman Rumlar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Çayırbaşı mah - Dernekpazarı - Trabzon
<1960 y: Fotregan [ Yun ]
■ Kısmen Rumca konuşan Müslüman yerleşimi
■ Köy halkının tamamı Müslüman Rumlar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Taşçılar mah - Dernekpazarı - Trabzon
1928 y: Fotgene [ Yun "gündoğan" ]
■ Köy halkı Müslüman Rumlar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Çalışanlar mah - Dernekpazarı - Trabzon
1928 y: Kalanas [ Yun ]
■ Köy halkı Müslüman Rumlar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Yenice mah - Dernekpazarı - Trabzon
<1913a y: Mardadas [ Yun ]
■ Köy halkı Müslüman Rumlar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Karaçam mah - Çaykara - Trabzon
1553t, 1910h y: Ogene ulya [ Yun ]
■ Oçena [ Yun Εὐγένιος "bir aziz ismi" ] Theo
  Ormancık mah - Dernekpazarı - Trabzon
1928 y: Xolo Makidanoz [ Yun ]
■ Köy halkı Müslüman Rumlar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Tüfekçi mah - Dernekpazarı - Trabzon
1928 y: Arşela [ Yun ]
■ Köy halkı Müslüman Rumlar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Çaykara ilçe - Çaykara - Trabzon
1515t y: Katoxor [ Yun katoxôra "aşağıköy" ]
■ 20. yy başında Rumca konuşan Müslüman yerleşimi. Şimdi Rumca konuşan Müslüman yerleşimi
  Çambaşı mah - Çaykara - Trabzon
1928: Anaso
1902hk y: Anothó [ Yun "yukarı Aso" ]
  Soğanlı mah - Çaykara - Trabzon
■ Kısmen Rumca anadilli Müslüman yerleşimi, Çaykara ilçesine bağlıdır. metonio
  Dernekpazarı ilçe - Dernekpazarı - Trabzon
1902hk y: Kondú [ Yun ]
■ Kısmen Rumca konuşan Müslüman yerleşimi
■ İlçe halkı 16., 17. ve 18. yüzyıllarda yavaş yavaş İslamiyet'i kabul etmiştir. Bunu Osmanlılar'dan kalan Tapu Kayıtlarındaki din kısmından tespit edebilirsiniz. Günümüzde ilçe halkının tamamı Müslüman Rumlar'dan oluşmaktadır. İlçedeki kamu görevlileri yani geçici sebeplerle bulunanları tenzih ediyorum. Berk Ulusoy
  Yenicami mah Dernekpazarı - Dernekpazarı - Trabzon
Eski adı y: Troğandoz [ Yun trygántôn "bağbozan" ]
■ Kısmen Rumca konuşan Müslüman yerleşimi
■ Mahalle halkının tamamı Müslüman Rumlar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Taşkıran mah - Çaykara (Uzungöl bucağı) - Trabzon
1928 y: Çoroş [ Yun "boyunduruk?" ]
1902hk: Tsoróş
  Köseli mah - Çaykara (Uzungöl bucağı) - Trabzon
1928: Köseli
Y1900~: Klisúra [ Yun kleisoúra "derbent" ]
■ Tıpkı Osmanlıca Derbent gibi, Yun Kleisoúra a) dağ geçidi, b) geçidi korumakla yükümlü özel statülü müstahkem yer anlamına gelir. Yerel dilde halen kullanılan bu adın yazılı kaynağını bulamadım. SN
  Ulucami mah - Çaykara (Dernekpazarı bucağı) - Trabzon
1928: Zeno yk.
1515t: Zeno [ Laz Zeni (ზენი) "düz yer, ova" ]
■ Tarihin hiçbir döneminde Lazca konuşulmamış bir köyün anlamını Laz diline dayandırmak yanlıştır. Theo
■ Zeno Lazca'da düzlük, düz yer anlamına gelen bir sözcüktür. Zaten bu köy de (Ulucami ve Akköse diye ikiye ayrılan köylerden bahsediyorum) diğer dağ-tepe köylerinin aksine nispeten daha düzlüğe kurulu bir köy. Köyde yaşayan Fettahoğulları sülalesi Çukurova iskânlı Türk kökenliyken diğer sülalelerin bazıları ise köyün yerlisidir. metonio
  Eğridere mah - Çaykara - Trabzon
1928 y: Ğorğoras [ Yun górgoras "çağlayan" ]
1902hk: Gorgorá
  Demirli mah - Çaykara - Trabzon
Eski adı y: Kotli / Kodando [ Yun ]
  Yeşilalan mah - Çaykara - Trabzon
1515t y: Xolaisa [ Yun ]
■ Kısmen Rumca konuşan Müslüman yerleşimi
  Kabataş mah - Çaykara - Trabzon
hl: Fatinos
1681 y: Fotinos [ Yun fótinos "aydınlık" ]
  Kayran mah - Çaykara - Trabzon
1928 y: Limli [ Yun limnía "göllü" ]
1515t: Limno
  Derindere mah - Çaykara (Uzungöl bucağı) - Trabzon
1928 y: Aso Foliza [ Yun folitsa "yuvacık" ]
  Arpaözü mah - Çaykara (Uzungöl bucağı) - Trabzon
1553t y: İpsil [ Yun hypsilê "yüksek" ]
■ Köyün Rumca anadilli olduğuna dair muteber bir kaynağa vasıl olunamadı. Cihad Gümüs
  YeniDönerdere mah - Özalp - Van
hl y: Horiyom [ Yun "köyüm(üz)" ]
■ Trabzon'dan gelen göçmenlerin iskânı için kurulmuş yeni köydür. SN
■ 1965'de Trabzon'a bagli Kadaxor (Çaykara) ile Şaraho (Uzun göl) civarinda meydana gelen heyelan sonucu 130 dönüm araziye yerlestirilmislerdir. Köy ismi Horiyom olup Pontos Rumcasi hala canlidir. Manav


Grafik harita göster     haritada ara : km