78 Türk yerleşimi bulundu.
sırala 
  Soğulca köy - Haymana - Ankara
1928 K: Soğulca
Türk yerleşimi
  Dokuzdal köy - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
1946 MYK: Salık
1935 Sanj: Salkiye
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
  İdilli köy - İslahiye - Gaziantep
1928 K: İdilli
Türk yerleşimi
  Değirmencik köy - İslahiye - Gaziantep
Türk yerleşimi
  Hanağzı köy - İslahiye - Gaziantep
1928 K: Hanağzı
Türk yerleşimi
■ Köy genelde sol görüşlüdür. Mert Çakmak
  Seğmenli köy - Merkez-Şehitkamil - Gaziantep
1928 K: Dulisa/Duleyse
1543 T: Dul-'isa
Türk yerleşimi
■ Köye bağlı İmolar mezraası Kürtlerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
  Yaylacık köy - Araban - Gaziantep
Türk yerleşimi
  Aşağıçöplü köy - Besni - Adıyaman
Türk yerleşimi
■ Kasabanın nüfüsu sadece Türk olan tek köyü, Besnili Haco
  Gözene köy - Yeşilyurt - Malatya
1928 K: Gözene
Türk yerleşimi
■ Gözene adı muhtemelen Süryanice `cevizli` anlamına gelen bir isimden uyarlanmıştır. 13. yy'a ait Süryanice Ebül Ferec vekayinamesinde köy yakınında bulunan dağın adı Bêth Gôzê `cevizyurdu` olarak kaydedilir. TİB 2.184. SN
■ Bu çevrede bulunan tek Sünni Türk köyüdür. alamut1
  İnlice köy - Sincik (Yarpuzlu bucağı) - Adıyaman
1928 K: Arnot
Kürd/Türk yerleşimi
  Seyitmahmut köy - Gerger - Adıyaman
1928 K: Seyitmahmut
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Gerger'in Türk kökenli olan üç köyünden biridir. SN
  Malkaya köy - Çüngüş - Diyarbakır
1946 MYK: Alyoz
E1910 HSH: Aloz
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
  AşağıKışlak köy - Bayburt_M - Bayburt
1835, 1928 , K: KışlakSüfla [ Tr "aşağı kışlak" ]
Kürd/Türk yerleşimi
  Beyler köy - Narman - Erzurum
E1900: Axa
Türk yerleşimi
■ 1880 tarihinde 326 Türk ve 62 Ermeni nüfusu vardı. 1915'te 29 Ermeni (3 hane) kalmıştı. SN
  Eğirmez köy - Köprüköy (Çobandede bucağı) - Erzurum
1835, 1928 ÜK, K: Sülügü/Sülügi
Türk yerleşimi
  Derebaşı köy - Köprüköy (Çobandede bucağı) - Erzurum
1835, 1928 ÜK, K: Tenzile
Türk yerleşimi
  Örentaş köy - Köprüköy (Çobandede bucağı) - Erzurum
1928 K: Xarabe Sürbehan [ Erm surp ohan "Aziz Ohan (Ohannes, Yahya)" ]
Türk yerleşimi
  Pekecik köy - Köprüköy (Çobandede bucağı) - Erzurum
1928 ÜK, K: Pekecik
1901 UK: Pagocuk
Kürd/Türk yerleşimi
  Ilıcasu köy - Köprüköy (Çobandede bucağı) - Erzurum
1928 K: Çermiksu [ Erm çermug/çermig "ılıca" ]
Türk yerleşimi
  Ortaklar köy - Köprüköy (Çobandede bucağı) - Erzurum
1835, 1928 ÜK, K: Pazaçur [ Erm pazaçur "şahin? suyu" ]
Türk yerleşimi
  Yağan bld - Köprüköy (Çobandede bucağı) - Erzurum
1835, 1928 ÜK, K: Yağan
E1900 HSH: Yeğan [ Erm "tırmık?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kürd/Türk (Cemaldini) yerleşimi
■ Türkçe `fil` anlamına gelen yağan sözcüğü yer adı olarak düşünülemez. SN
  Gölçayır köy - Köprüköy (Çobandede bucağı) - Erzurum
1835, 1928 ÜK, K: Ekrek [ Erm akrag "çiftlik" ]
Türk yerleşimi
  Yukarısöğütlü köy - Köprüköy (Çobandede bucağı) - Erzurum
1835, 1928 ÜK, K: SöğüdlüUlya [ Tr ]
Türk yerleşimi
  Aşağıçakmak köy - Köprüköy (Çobandede bucağı) - Erzurum
1835, 1928 ÜK, K: ÇakmakSüfla
Türk yerleşimi
  Hızardere köy - Horasan - Erzurum
1928 K: Hızardere
Türk yerleşimi
  Karabıyık köy - Horasan - Erzurum
1928 K: Karabıyık
Türk yerleşimi
  Yıldıran köy - Horasan - Erzurum
1928 K: Geçik
Türk yerleşimi
  Küçükkonak köy - Horasan - Erzurum
1928 K: Menevürt [ Erm manavorti "Manav (?) oğlu" ]
Türk yerleşimi
  Yapağılı köy - Köprüköy (Çobandede bucağı) - Erzurum
1928 K: Hopik [ Kürd hopik "bentçik, gölcük" ]
Türk yerleşimi
  Emre köy - Köprüköy (Çobandede bucağı) - Erzurum
1835, 1928 ÜK, K: Emrekom
E1900 HSH: Amrakom [ Erm "sağlamağıl, müstahkem köy" ]
Türk yerleşimi
  Güzelyayla köy - Horasan - Erzurum
1928 K: Masra
Türk yerleşimi
  Buğdaylı köy - Köprüköy (Çobandede bucağı) - Erzurum
1835, 1928 ÜK, K: Mendevan
Türk yerleşimi
  Dumankaya köy - Köprüköy (Çobandede bucağı) - Erzurum
1835, 1928 ÜK, K: Vağaver [ Erm "eskiören" ]
Türk yerleşimi
  Muratbağı köy - Horasan - Erzurum
1968 K2: Kutlutaş
1928 K: Maslahat
Türk yerleşimi
  Kızlarkale köy - Horasan - Erzurum
1928 K: Kızlarkale [ Tr ]
Türk yerleşimi
  Yukarıkızılca köy - Köprüköy (Çobandede bucağı) - Erzurum
1835, 1928 ÜK, K: KızılcaUlya
Türk yerleşimi
  Çayırdüzü köy - Horasan - Erzurum
1928 K: İlimi
Türk yerleşimi
  Yeşildere köy - Horasan - Erzurum
1968 K2: Yatıksırt
1928 K: Alakilise
Türk yerleşimi
  Çamurlu köy - Horasan - Erzurum
1835, 1928 ÜK, K: Çamurli
Türk yerleşimi
  Gerek köy - Horasan - Erzurum
1928 K: Gerek
Türk yerleşimi
  Ardı köy - Horasan - Erzurum
1835, 1928 ÜK, K: Ardı/Ardi [ Erm/Kürd ard "tarla" ]
Türk yerleşimi
  Değirmenler köy - Horasan - Erzurum
1928 K: Ardos [ Erm "mera, çayır" ]
E1900 Epr I.325: Ardost
Türk yerleşimi
  Dönertaş köy - Horasan - Erzurum
1928 K: Xoşab/Xoşov
Türk yerleşimi
  AşağıKızılca köy - Horasan - Erzurum
1946 MYK: AşağıKızılca
1835, 1928 ÜK, K: KızılcaSüfla [ Tr ]
Türk yerleşimi
  Kırık köy - Horasan - Erzurum
1911 EH: Kırık
Türk yerleşimi
  Yukarıbademözü köy - Horasan - Erzurum
1928 K: YukarıAxalik
Türk yerleşimi
  Aşağıbademözü köy - Horasan - Erzurum
1928 K: AşağıAxalik
E1900 HSH: Axelek
Türk yerleşimi
■ Köyün adı Gürcüce olması muhtemeldir. Axali (ახალი) Gürcüce yeni demektir. meriç
  Balabantaş köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1928 K: Keçesor
Türk yerleşimi
  Parmakdere köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1928 K: Kısmasor [ Erm ]
Türk yerleşimi
  YukarıHorum köy - Horasan - Erzurum
1928 K: XoromUlya [ Erm xorom "ot yığını" ]
Türk yerleşimi
  Akören köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1928 K: Akviran
Türk yerleşimi
  Hızırilyas köy - Horasan - Erzurum
1928 K: Xızırilyas
E1900 HSH: Xıdırilyas
Türk yerleşimi
  Isısu köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1928 K: İssisu [ Tr "sıcaksu" ]
Türk yerleşimi
  Süngütaşı köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1928 K: Zivin
Erm: Zvin [ Gürc Zvini (ზვინი) "otluk" ]
U800-: Zua/Zuaini
Türk yerleşimi
■ MÖ 9. yy'a ait Urartu yazıtlarında adı geçen Zua/Zuaini kalesi olmalıdır. 1877-78 harbinin en önemli çatışmalarından biri burada vuku buldu. Fevzi Paşa komutasındaki Türk kuvvetleri, Loris-Melikov komutasındaki Rus saldırısını başarıyla püskürttüler. SN
  Karaurgan köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
R1889 RAl: Karaurgan [ Tr ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Bir dönem Karaurgan nahiye merkeziydi. SN
  Kurbançayır köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1928 K: Abulbard
R1889 RAl: Abulvard
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
  Çamyazı köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1946 MYK: Yukarımicingirt
1928 K: MicingerdUlya
E666: Mjingerd [ Erm "? hisar" ]
■ 20. yy başında kısmen yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
  Handere köy - Sarıkamış - Kars
Eski adı: Handere [ Tr ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
  Ahlat ilçe - Ahlat - Bitlis
Arab Bala: Axlâṭ
EEr Last 110, Mat: Xılat
Ark: Xalata
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kürd/Türk yerleşimi
■ Armut türü olan ahlatla bir ilişkisi yoktur. Belki Urartu devletinin egemen etnik unsuru olan Xald kavim adından. SN
■ Çoğunluk Türklerden oluşmaktadır. Azınlık olarak Kürt ve Çerkezler mevcuttur. Türk
■ Ukraynadan getirtilen 72 Ahıskalı âilenin geçtiğimiz yıllarda Üzümlü içine veya belli bir mahallesine toplu iskânı gerçekleşmiştir. Manav
  Kızılçubuk köy - Sarıkamış - Kars
Türk yerleşimi
  Mescitli köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 RAl: Mescitli [ Tr ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Kürd/Türk (Redkan) yerleşimi
  Yenidemirkapı köy - Göle - Ardahan
1928 K: Yenidemirkapı
R1889 RAl: RumDemirkapı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Eskidemirkapı Kürt iken Yenidemirkapı köyü Türktür. metonio
  Ortaköy köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928 K: Ortaköy [ Tr ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Kürd/Türk (Redkan) yerleşimi
■ Rumların göçtürülmesinden sonra Kötek Bucağından Türkler iskan edilmiş fakat bölgeye gelen Kürtlerle anlaşamayınca Kötek Bucağına geri dönmüşlerdir. emjan
  Camuşlu köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928 K: Camuşlu
Türk yerleşimi
  Çeperli köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928 K: Kızılviran
Türk yerleşimi
  Taşburun köy - Kağızman - Kars
1928 K: Karavenk
E1900 E I.469: Karavank [ Erm "taşmanastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Köyün yakınında bulunan Surp Toros kilisesi 1. Dünya Savaşına dek önemli bir yatır ve ziyaret yeri idi. SN
  Aynalı köy - Susuz - Kars
R1889 1928 RAl, K: Aynalı
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Kürd/Türkmen yerleşimi. Mar(d)astan
■ Köyde ne kendine Kürt diyen var, ne de Türkmen diyen. Köy Karapapak köyüdür. Dipnot: Türkmen/Turkman adı Kars ve Ardahanda daha çok Aleviler için kullanılıyor. metonio
  Şaban köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928 K: Şaban
Kürd/Türk (Redkan/Zilan) yerleşimi
■ Köyün Kürtçe ismi Şewana Usê Hewıki'dir. Tamamı Redkan aşiretidir. Qazi
■ Şewana Usê Hewıki der bölge halkı. Mar(d)astan
■ Şaban Kürt/Türk yerleşimidir fakat kendine bağlı tek mezra olan Seksen Türkmen yerleşimidir. Kürt nüfus gelmeden önce Türklerle beraber Alevi Türkmenler yaşardı. emjan
  Sağbaş köy - Kağızman - Kars
1928 K: Direpenek [ Erm dirapanag "bey ordugâhı" ]
Türk yerleşimi
■ Köyün yarısından fazlası Kürttür. 2018 m.v seçimi; akp 10, hdp 10, chp 3, mhp 0. Qazi
  Kayalık köy - Susuz - Kars
R1889 1928 RAl, K: Bendivan [ Gürc bendubani "yokuşköy" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Kısmen Kürd yerleşimi. Mar(d)astan
■ Köyde Kürt kökenli herhangi bir vatandaş yaşamamaktadır. Susuz ilçesine bağlı Türk köylerinden biridir. metonio
  Derecik köy - Kars_M - Kars
1928 K: Kaloköy
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
  Devebük köy - Kağızman - Kars
Türk yerleşimi
  Subatan köy - Kars_M - Kars
1928 K: Subatan
E1900 Beg: Vartaşén [ Erm "gülköyü" ]
■ 20. yy başında Rum/Türk yerleşimi. Karapapak/Türk yerleşimi
■ Köy halkı, Terekeme Türkleri ve Yerli Türklerden oluşmaktadır. Türk


Grafik harita göster     haritada ara : km