74 Türk yerleşimi bulundu.
sırala 
  Soğulca mah - Haymana - Ankara
1928: Soğulca
Türk yerleşimi
  Dokuzdal mah - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
1946: Salık
F1935: Salkiye
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
  İdilli mah - İslahiye - Gaziantep
1928: İdilli
Türk yerleşimi
  Değirmencik mah - İslahiye - Gaziantep
1925h: Değirmencik
Türk yerleşimi
  Hanağzı mah - İslahiye - Gaziantep
1925h: Hanağzı
Türk yerleşimi
  Seğmenli mah - Şehitkamil - Gaziantep
1543t: Dul-'isa
Türk yerleşimi
  İbrahimşehir mah - Şehitkamil - Gaziantep
1915hb: Arim Köy
Türk/Kürd yerleşimi
  Yaylacık mah - Araban - Gaziantep
1917h: Yaylacık
Türk yerleşimi
  Aşağıçöplü köy - Besni - Adıyaman
Türk yerleşimi
  İnlice köy - Sincik (Yarpuzlu bucağı) - Adıyaman
1919h: Arnot
Kürd/Türk yerleşimi
  Seyitmahmut köy - Gerger - Adıyaman
1928: Seyitmahmut
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Gerger'in Türk kökenli olan üç köyünden biridir. SN
  Malkaya mah - Çüngüş - Diyarbakır
1946: Alyoz
E1912: Aloz
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
  AşağıKışlak köy - Bayburt_M - Bayburt
1835a: Kışlak Süfla [ Tr "aşağı kışlak" ]
Kürd/Türk yerleşimi
  Beyler mah - Narman - Erzurum
1914h: Axa
Türk yerleşimi
■ 1880 tarihinde 326 Türk ve 62 Ermeni nüfusu vardı. 1915'te 29 Ermeni (3 hane) kalmıştı. SN
  Derebaşı mah - Köprüköy (Çobandede bucağı) - Erzurum
1835b, 1916h: Tenzile
Türk yerleşimi
  Örentaş mah - Köprüköy (Çobandede bucağı) - Erzurum
1916h: Sürboğan [ Erm surp Ohan "Aziz Ohan (Ohannes, Yahya)" ]
Türk yerleşimi
  Pekecik mah - Köprüköy (Çobandede bucağı) - Erzurum
1902hb: Pagocuk
1835b, 1916h: Pekecik
Kürd/Türk yerleşimi
  Ilıcasu mah - Köprüköy (Çobandede bucağı) - Erzurum
1916h: Çermiksu [ Erm çermik "ılıca" ]
Türk yerleşimi
  Ortaklar mah - Köprüköy (Çobandede bucağı) - Erzurum
1835b, 1916h: Pazaçur [ Erm pazaçur "şahin suyu" ]
Türk yerleşimi
  Yağan mah - Köprüköy (Çobandede bucağı) - Erzurum
1835b, 1916h: Yağan [ Erm yeğan? "tırmık" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kürd/Türk (Cemaldini) yerleşimi
■ 1895 katliamlarından etkilenen Ermeni köyleri arasında sayılır. Türkçe `fil` anlamına gelen 'yağan' sözcüğü yer adı olarak düşünülemez. SN
  Gölçayır mah - Köprüköy (Çobandede bucağı) - Erzurum
1835b, 1916h: Ekrek [ Erm akrag "çiftlik" ]
Türk yerleşimi
  Hızardere mah - Horasan - Erzurum
1928: Hızardere
Türk yerleşimi
  Karabıyık mah - Horasan - Erzurum
1928: Karabıyık
Türk yerleşimi
  Yıldıran mah - Horasan - Erzurum
1928: Geçik
Türk yerleşimi
  Küçükkonak mah - Horasan - Erzurum
1928: Menevürt [ Erm manavorti "Manav (?) oğlu" ]
Türk yerleşimi
  Yapağılı mah - Köprüköy (Çobandede bucağı) - Erzurum
1916h: Hopik [ Kürd hopik "bentçik, gölcük" ]
Türk yerleşimi
  Emre mah - Köprüköy (Çobandede bucağı) - Erzurum
E1912: Amrakom [ Erm "sağlamağıl, müstahkem köy" ]
1835b, 1916h: Emrekom
Türk yerleşimi
  Soğuksu mah - Köprüköy (Çobandede bucağı) - Erzurum
E1912: Harsinkar [ Erm "gelin taşı?" ]
1835b, 1916h: Hesinkâr [ Kürd "demirci" ]
Kürd/Türk yerleşimi
  Güzelyayla mah - Horasan - Erzurum
1928: Masra
Türk yerleşimi
  Buğdaylı mah - Köprüköy (Çobandede bucağı) - Erzurum
1835b, 1916h: Mendevan
Türk yerleşimi
  Dumankaya mah - Köprüköy (Çobandede bucağı) - Erzurum
1835b, 1916h: Vağavîr [ Erm "eskiören" ]
Türk yerleşimi
  Muratbağı mah - Horasan - Erzurum
1968: Kutlutaş
1928: Maslahat
Türk yerleşimi
  Kızlarkale mah - Horasan - Erzurum
1928: Kızlarkale [ Tr ]
Türk yerleşimi
  Çayırdüzü mah - Horasan - Erzurum
1928: İlimi
Türk yerleşimi
  Yeşildere mah - Horasan - Erzurum
1968: Yatıksırt
1928: Alakilise
Türk yerleşimi
  Çamurlu mah - Horasan - Erzurum
1835b: Çamurli
Türk yerleşimi
  Gerek mah - Horasan - Erzurum
1928: Gerek
Türk yerleşimi
  Ardı mah - Horasan - Erzurum
1835b: Ardı / Ardi [ Erm/Kürd ard "tarla" ]
Türk yerleşimi
  Değirmenler mah - Horasan - Erzurum
1928: Ardos [ Erm "mera, çayır" ]
E1902: Ardost
Türk yerleşimi
  Dönertaş mah - Horasan - Erzurum
Türk yerleşimi
  AşağıKızılca mah - Horasan - Erzurum
1835b: Kızılca aş. [ Tr ]
Türk yerleşimi
  Kırık mah - Horasan - Erzurum
1916h: Kırık
Türk yerleşimi
  Yukarıbademözü mah - Horasan - Erzurum
1928: Axalik yk.
Türk yerleşimi
  Aşağıbademözü mah - Horasan - Erzurum
1928: Axalik aş.
E1912: Axelek
Türk yerleşimi
  Parmakdere köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1928: Kısmasor [ Erm ]
Türk yerleşimi
  YukarıHorum mah - Horasan - Erzurum
1928: Xorom yk. [ Erm xorom "ot yığını" ]
Türk yerleşimi
  Akören köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1928: Akviran
Türk yerleşimi
  Hızırilyas mah - Horasan - Erzurum
1928: Xızırilyas
E1912: Xıdırilyas
Türk yerleşimi
  Isısu köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1928: İssisu [ Tr "sıcaksu" ]
Türk yerleşimi
  Süngütaşı köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1928: Zivin
1877hk: Zvin [ Gürc zvini (ზვინი) "otluk?" ]
Türk yerleşimi
■ MÖ 9. yy'a ait Urartu yazıtlarında adı geçen Zua/Zuaini kalesi olmalıdır. 1877-78 harbinin en önemli çatışmalarından biri burada vuku buldu. Fevzi Paşa komutasındaki Türk kuvvetleri, Loris-Melikov komutasındaki Rus saldırısını başarıyla püskürttü. SN
  Karaurgan köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1854h: Karaurgan [ Tr ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Bir dönem Karaurgan nahiye merkezi idi. SN
  Kurbançayır köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1928: Abulbard
R1889: Abulvard
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
  Çamyazı köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
E630: Mjingerd [ Erm "? hisar" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Rum yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
  Handere köy - Sarıkamış - Kars
1920hb: Handere [ Tr ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
  Karaköse köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
1920hb: Karakilise
Türk yerleşimi
■ 1878-1918 döneminde Osmanlı-Rus sınırının Türk tarafındaki son köy idi. SN
  Kızılçubuk köy - Sarıkamış - Kars
1920hb: Kızılkilise
Türk yerleşimi
  Mescitli köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889: Mescitli [ Tr ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi. Kürd/Türk (Redkan) yerleşimi
  YeniDemirkapı köy - Göle - Ardahan
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
  Ortaköy köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928: Ortaköy [ Tr ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Kürd/Türk (Redkan) yerleşimi
■ Paslı köyünün demiryolu istasyonu olarak Ruslar zamanında kurulan yerleşime Trabzonlu Rumlar iskan edildi. Rumların gidişinden sonra Kötek Bucağından Türkler iskan edilmiş, Kürt nüfusunun artmasıyla çoğu köyü terk etmiştir. SN
  Camuşlu köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928: Camuşlu
Türk yerleşimi
  Çeperli köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928: Kızılviran
Türk yerleşimi
  Taşburun köy - Kağızman - Kars
1928: Karavenk
E1902: Karavank [ Erm "taşmanastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Köyün yakınında bulunan Surp Toros kilisesi 1. Dünya Savaşına dek önemli bir yatır ve ziyaret yeri idi. SN
  Sağbaş köy - Kağızman - Kars
1928: Direpenek
1920hb: Trapenek [ Erm ]
■ Kısmen Türk yerleşimi
  Kayalık köy - Susuz - Kars
R1889 1928: Bendivan [ Gürc bendubani "yokuşköy" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
  Derecik köy - Kars_M - Kars
1928: Kaloköy
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
  Devebük köy - Kağızman - Kars
Eski adı: -
Türk yerleşimi
  Subatan köy - Kars_M - Kars
1928: Subatan
E1918: Vartaşén [ Erm "gülköyü" ]
■ 20. yy başında Rum/Türk yerleşimi. Karapapak/Türk yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km