97 Türk yerleşimi bulundu.
sırala 
  Boğazpınar mah - Manyas - Balıkesir
1928 📖 Mürvetler
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi. Arnavut/Türk yerleşimi
■ "Güney Marmara Çerkes Sürgünü" nde sürgün edilen 14 köyden bir tanesidir. (Aralık 1922-Ocak-1923) Perit Taymaz
  Soğulca mah - Haymana - Ankara
1928 📖 Soğulca
Türk yerleşimi
  Gökler mah - Kulu (Yenice bucağı) - Konya
1891z 📖 Gökler [ Tr "mavi gözlüler" ]
Türk (Karacakurt) yerleşimi
■ © 18.02.1891 Esbkeşan kazasına tabi Panlı karyesi ahalisinden Posluoğlu İbrahim nam şahsın ..... muhakemesini isteyen Gökler karyesi ahalisinden Dördüncü Ordu-yı Hümayun Beşinci Alayı'nın İkinci Taburu'nun Dördüncü Bölüğü onbaşılarından Mehmed bin Ömer'in arzuhali... deyar heyran
  Yayladağı ilçe - Yayladağı - Hatay
1526t 📖 Ordu
1526t 📖 Cebeli Akra (idari bölge)
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
  Hüseyinli mah - Defne (Karaçay bucağı) - Hatay
Türk yerleşimi
  Dokuzdal mah - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
1946 📖 Salık
F1935 📖 Salkiye
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
  İdilli mah - İslahiye - Gaziantep
1928 📖 İdilli
Türk yerleşimi
  Değirmencik mah - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖 Değirmencik
Türk yerleşimi
  Hanağzı mah - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖 Hanağzı
Türk yerleşimi
■ Gaziantep'in sol eğilimli olan ender köylerindendir. SN
  Durmuşlar mah - Nurdağı - Gaziantep
1928 📖 Durmuşlar
Türk yerleşimi
■ Antep-Maraş yöresinin en önemli dini ziyareti sayılan ve Nur Dağına adını veren Hz. Ukkaşe (Ökkeş) Türbesi bu köy yakınında dağ zirvesindedir. SN
  Akpınar mah - Şahinbey (Burç bucağı) - Gaziantep
1543t 📖 Akpınar
Türk yerleşimi
  Çimenli mah - Şahinbey (Burç bucağı) - Gaziantep
1918h 📖 Cilcime
Türk yerleşimi
■ Barak Türkmen Yerleşimi Antepli
  Durantaş mah - Şahinbey (Burç bucağı) - Gaziantep
1543t 📖 Zevkür / Zevker
Türk yerleşimi
  Seğmenli mah - Şehitkamil - Gaziantep
1928 📖 Dulisa / Duleyse
1543t 📖 Dul-'isa
Türk yerleşimi
■ Köye bağlı İmolar mezraası Kürtlerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
■ Kürt Sünni(Mahkanlı)Yerleşimi Antepli
  Darende ilçe - Darende - Malatya
Eski adı: Derindere
A892 1282 📖 📖 Taranda / Daranda
Y625 Y976 📖 📖 Táranta / Dálanda
Türk yerleşimi
■ Bizans kaynaklarında en erken 625 yılında ve hemen akabinde Arapça metinlerde kaydedilen Táranta/Daranda kalesi şimdiki kasabanın 4 km kuzeybatısındaki Eski Darende mevkiindedir. 19. yy'da imp. Basil'in seferleri bağlamında `Arap kenti` olarak tanımlanır. SN
■ Malatya'da Ermenilerin tarihi yerleşim yerleri ağırlıklı olarak Darende ve Arapkir'dedir. Kürdce: Tiranda. yalcin
■ Kütüğe göre %85-90 arası Türklerden, -15 arası Kürtlerden müteşekkil bir ilçedir. Bazı yerleşimlerde Ermeni kökenli ailelerin bulunması olağandır. metonio
  İbrahimşehir mah - Şehitkamil - Gaziantep
1915hb 📖 Arim Köy
Türk yerleşimi
  Yaylacık mah - Araban - Gaziantep
1917h 📖 Yaylacık
Türk yerleşimi
  Aşağıçöplü köy - Besni - Adıyaman
1928 📖 Çöplü aş. [ Tr Çepni ]
Türk yerleşimi
■ Besni ilçesinin Türk nüfusu olan tek köyüdür. SN
  Doğanşehir ilçe - Doğanşehir - Malatya
K 📖 Muhaciran / Maciran
1902hb 📖 Viranşehir | Muhacir
Y961 📖 Zápetra
A870 📖 Zibatra
Y150 📖 Sozópetra [ Yun "korunakkaya" ]
■ 796 yılında Halife Harunürreşid'in oğlu el-Mu'tasım bu kentte doğdu. 838 yılında imp. Theophilos kenti Araplardan geri aldı ise de 12. yy'a dek kent Araplarla Bizans arasında sık sık el değiştirdi. Zizóatra ve Zápetra adlarıyla da anılır. (TİB 2.286-287.) ■ 1877 Osmanlı-Rus savaşı sırasında Ardahan'ın Posof ilçesinden gelen Ahıska Türkleri tarafından kurulmuştur. Bu yüzden uzun bir süre Muhacir Köyü denilmiştir. Daha sonradan da Posof'tan göç almıştır. 1946'da Akçadağ'dan ayrılarak ilçe oldu. SN
  İnlice köy - Sincik (Yarpuzlu bucağı) - Adıyaman
1919h 📖 Arnot
Kürt (Sünni)/Türk yerleşimi
  Seyitmahmut köy - Gerger - Adıyaman
1928 📖 Seyitmahmut
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Gerger'in Türk kökenli olan üç köyünden biridir. SN
  Doğanyol ilçe - Doğanyol - Malatya
1848z 📖 Keferdiz
Türk/Kürt (Sünni) yerleşimi
■ © 28.11.1848 Şiro Kazası Keferdiz Köyü'nden Bekir b. Osman'ı katleden aynı köylü şahısların meçhul kalmasından dolayı, köy halkının diyet ödemesi lazım geleceğine dair... deyar heyran
■ Malatya ili genelinde Alevi nüfusun bulunmadığı tek ilçedir. İlçe merkezi ve 8 yerleşim Sünni Türk, 6 yerleşim Sünni Kürttür. metonio
  Hankendi bld - Elazığ_M (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928 📖 Hankendi
1800~ 📖 Xanköy / Xangâh
Kürt (Sünni)/Türk yerleşimi
  Kalaba köy - Sivrice (Gözeli bucağı) - Elazığ
1928 📖 Kalaba
Türk yerleşimi
  Malkaya mah - Çüngüş - Diyarbakır
1946 📖 Alyoz
1925h 📖 Alyos
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
  Gezin bld - Maden - Elazığ
1928 📖 Gezin
Türk yerleşimi
■ Maden ilçesine bağlı Türk yerleşimlerinden biridir. Geri kalan yerleşimler ağırlıkla Zazadır. metonio
  Kumyazı köy - Maden - Elazığ
1928 📖 Genepi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
  AşağıKışlak köy - Bayburt_M - Bayburt
1835a 📖 Kışlak Süfla [ Tr "aşağı kışlak" ]
Kürt (Sünni)/Türk yerleşimi
  Kemerkaya mah - Tortum - Erzurum
E1902 1928 📖 📖 Rabat [ Erm "han?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türk (Katolik) yerleşimi
  Acı mah - Pasinler - Erzurum
1928 📖 Acı
Kürt (Sünni)/Türk yerleşimi
  Ovaçevirme mah - Hınıs - Erzurum
1916h 📖 Çevirme
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ 19. yy sonunda Hınıs'ın en büyük Ermeni yerleşimi idi. Köyü sulayan dere halen Kilise Deresi olarak anılır. Şimdiki nüfus Erzurum ili Tortum ilçesinden göçmüştür. SN
  Beyler mah - Narman - Erzurum
1914h 📖 Axa
Türk yerleşimi
■ 1880 tarihinde 326 Türk ve 62 Ermeni nüfusu vardı. 1915'te 29 Ermeni (3 hane) kalmıştı. SN
  Eğirmez mah - Köprüköy (Çobandede bucağı) - Erzurum
1835b 1916h 📖 📖 Sülügü / Sülügi
Türk yerleşimi
  Derebaşı mah - Köprüköy (Çobandede bucağı) - Erzurum
1835b 1916h 📖 📖 Tenzile
Türk yerleşimi
  Örentaş mah - Köprüköy (Çobandede bucağı) - Erzurum
1928 📖 Harabe Sürbehan
1916h 📖 Sürboğan [ Erm surp Ohan "aziz Ohan (Ohannes, Yahya)" ]
Türk yerleşimi
  Pekecik mah - Köprüköy (Çobandede bucağı) - Erzurum
1902hb 📖 Pagocuk
1835b 1916h 📖 📖 Pekecik
Kürt (Sünni)/Türk yerleşimi
  Ilıcasu mah - Köprüköy (Çobandede bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Çermiksu [ Erm çermik "ılıca" ]
Türk yerleşimi
  Ortaklar mah - Köprüköy (Çobandede bucağı) - Erzurum
1835b 1916h 📖 📖 Pazaçur [ Erm "şahin suyu" ]
Türk yerleşimi
  Yağan mah - Köprüköy (Çobandede bucağı) - Erzurum
1835b 1916h 📖 📖 Yağan [ Erm yeğan? "tırmık" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kürt (Sünni)/Türk (Cemaldini) yerleşimi
■ 1895 katliamlarından etkilenen Ermeni köyleri arasında sayılır. Türkçe `fil` anlamına gelen 'yağan' sözcüğü yer adı olarak düşünülemez. SN
■ Bu köyde Yılmaz ailesi Redkan aşiretindendir. Ailenin nüfusu 110 kişidir. Qazi
  Gölçayır mah - Köprüköy (Çobandede bucağı) - Erzurum
1835b 1916h 📖 📖 Ekrek [ Erm akrag "çiftlik" ]
Türk yerleşimi
  YukarıSöğütlü mah - Köprüköy (Çobandede bucağı) - Erzurum
1835b 📖 Söğüdlü yk.
Türk yerleşimi
  Aşağıçakmak mah - Köprüköy (Çobandede bucağı) - Erzurum
1835b 📖 Çakmak aş.
Türk yerleşimi
  Hızardere mah - Horasan - Erzurum
1928 📖 Hızardere
Türk yerleşimi
  Karabıyık mah - Horasan - Erzurum
1928 📖 Karabıyık
Türk yerleşimi
  Yıldıran mah - Horasan - Erzurum
1928 📖 Geçik
Türk yerleşimi
  Küçükkonak mah - Horasan - Erzurum
1928 📖 Menevürt [ Erm ]
Türk yerleşimi
  Yapağılı mah - Köprüköy (Çobandede bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Hopik [ Kr "bentçik, gölcük" ]
Türk yerleşimi
  Emre mah - Köprüköy (Çobandede bucağı) - Erzurum
E1912 📖 Amrakom [ Erm "sağlamağıl, müstahkem köy" ]
1835b 1916h 📖 📖 Emrekom
Türk yerleşimi
■ XIX. Yüzyılın ortalarına doğru Pasinler Kazası’nda, Emre Komu, Hamidin Komu, Candar Komu ve Sipyan Komu olarak kom yerleşmeleri iken köye dönüşmüş olan yerleşim birimleri bulunmaktadır." metonio
  Soğuksu mah - Köprüköy (Çobandede bucağı) - Erzurum
E1912 📖 Harsinkar [ Erm "gelin taşı?" ]
1835b 1916h 📖 📖 Hesinkâr [ Kr "demirci" ]
Kürt (Sünni)/Türk yerleşimi
  Güzelyayla mah - Horasan - Erzurum
1928 📖 Masra
Türk yerleşimi
  Buğdaylı mah - Köprüköy (Çobandede bucağı) - Erzurum
1835b 1916h 📖 📖 Mendevan
Türk yerleşimi
  Dumankaya mah - Köprüköy (Çobandede bucağı) - Erzurum
1835b 1916h 📖 📖 Vağavîr [ Erm "eskiören" ]
Türk yerleşimi
  Muratbağı mah - Horasan - Erzurum
1968 📖 Kutlutaş
1928 📖 Maslahat
Türk yerleşimi
  Kızlarkale mah - Horasan - Erzurum
1928 📖 Kızlarkale
Türk yerleşimi
  YukarıKızılca mah - Köprüköy (Çobandede bucağı) - Erzurum
1835b 📖 Kızılca yk.
Türk yerleşimi
  AşağıKızılca mah - Horasan - Erzurum
1835b 📖 Kızılca aş.
Türk yerleşimi
  Çayırdüzü mah - Horasan - Erzurum
1928 📖 İlimi
Türk yerleşimi
  AşağıÇamlıkale mah - Horasan - Erzurum
1928 📖 Sıçankale aş.
Türk yerleşimi
  Yeşildere mah - Horasan - Erzurum
1968 📖 Yatıksırt
1928 📖 Alakilise
Türk yerleşimi
  Çamurlu mah - Horasan - Erzurum
1835b 📖 Çamurli
Türk yerleşimi
  Gerek mah - Horasan - Erzurum
1928 📖 Gerek
Türk yerleşimi
  Ardı mah - Horasan - Erzurum
1835b 📖 Ardı / Ardi [ Er/Kr ard "tarla" ]
Türk yerleşimi
  Değirmenler mah - Horasan - Erzurum
1928 📖 Ardos [ Erm "mera, çayır" ]
E1902 📖 Ardost
Türk yerleşimi
  Dönertaş mah - Horasan - Erzurum
1928 📖 Xoşab / Xoşov
Türk yerleşimi
  Kırık mah - Horasan - Erzurum
1916h 📖 Kırık
Türk yerleşimi
  Yukarıbademözü mah - Horasan - Erzurum
1928 📖 Axalik yk.
Türk yerleşimi
  Aşağıbademözü mah - Horasan - Erzurum
1928 📖 Axalik aş.
E1912 📖 Axelek
Türk yerleşimi
■ Köyün adı Gürcüce olması muhtemeldir. Axali (ახალი) Gürcüce yeni demektir. meriç
  Balabantaş köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1928 📖 Keçesor
Türk yerleşimi
  Parmakdere köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1928 📖 Kısmasor [ Erm ]
Türk yerleşimi
  YukarıHorum mah - Horasan - Erzurum
1928 📖 Xorom yk. [ Erm xorom "ot yığını" ]
Türk yerleşimi
  Akören köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1928 📖 Akviran
Türk yerleşimi
  Hızırilyas mah - Horasan - Erzurum
1928 📖 Xızırilyas
Türk yerleşimi
  Isısu köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1928 📖 İssisu [ Tr "sıcaksu" ]
Türk yerleşimi
  Süngütaşı köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1928 📖 Zivin
1877hk 📖 Zvin [ zvini (ზვინი) "otlak" ]
U 📖 Zua / Zuaini?
Türk yerleşimi
■ MÖ 9. yy'a ait Urartu yazıtlarında adı geçen Zua/Zuaini kalesi olmalıdır. 1877-78 harbinin en önemli çatışmalarından biri burada vuku buldu. Fevzi Paşa komutasındaki Türk kuvvetleri, Loris-Melikov komutasındaki Rus saldırısını başarıyla püskürttü. SN
  Karaurgan köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1854h 📖 Karaurgan
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Bir dönem Karaurgan nahiye merkezi idi. SN
■ İlk Rus kaydında 34 hane Rum ve 2 hane Türk bulunmaktadır. (metonio) SN
  Kurbançayır köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1928 📖 Abulbard
R1889 📖 Abulvard
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
  Çamyazı köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1946 📖 Yukarımicingirt
1876a 📖 Micingerd Ulya
E630 📖 Mjingerd [ Erm "mjin (?) hisar" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ 1878-1918 döneminde Yukarı Micingert sınırın Rus, Aşağı Micingert Türk tarafındaydı. Rus sayımında 64 hane Rum, 3 hane Kürt, 1 hane Dağıstanlı ve 4 hane Türk bulunmaktaydı. SN
■ Rus sayımında 64 hane Rum, 3 hane Kürt, 1 hane Dağıstanlı ve 4 hane Türk bulunmaktaydı. metonio
  Handere köy - Sarıkamış - Kars
1920hb 📖 Handere
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
  Ahlat ilçe - Ahlat - Bitlis
Y952 📖 Xliát
A870 A1220 📖 📖 Xilâṭ / Xalat
E788 📖 Xılat Խլաթ
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Erken Ermeni kayıtlarında Pıznunyats Kağak adıyla Pıznunik ilinin merkezidir. 12. yy'da Şah-ı Armen unvanlı İslam beylerinin başkenti idi. 1556 tarihli Osmanlı tahririnde Ahlat kasabası İslam-Ermeni karışık, köylerin ise üçü İslam ve diğerleri gayrimüslim görünür. 20. yy başında nüfusun yarıdan biraz azı Ermeni idi. Şimdi ilçe merkezi ağırlıkla Türk, köyler Kürttür. ■ Adın `yaban armudu` anlamında ahlatla ilişkisi yoktur. İslam kaynaklarında Arapça axlat `karışıklar` olarak yorumlanır. SN
■ Çoğunluk Türklerden oluşmaktadır. Azınlık olarak Kürt ve Çerkesler mevcuttur.
■ Ukraynadan getirtilen 72 Ahıskalı âilenin geçtiğimiz yıllarda Üzümlü içine veya belli bir mahallesine toplu iskânı gerçekleşmiştir. Manav
  Karaköse köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
1920hb 📖 Karakilise
Türk yerleşimi
■ 1878-1918 döneminde Osmanlı-Rus sınırının Türk tarafındaki son köy idi. SN
  Kızılçubuk köy - Sarıkamış - Kars
1920hb 📖 Kızılkilise
Türk yerleşimi
  Sarıkamış ilçe - Sarıkamış - Kars
1484 📖 Sarıkamış
Türk yerleşimi
  Mescitli köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 📖 Mescitli
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Kürt (Sünni)/Türk (Redkan) yerleşimi
  Danacı köy - Adilcevaz - Bitlis
E1902 1928 📖 📖 Uri [ Erm "söğütlü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Ermenilerin göçünden sonra Adilcevaz'ın içinden Türkler yerleşmiştir. Günümüzde halen Türk çoğunluklu bir köydür. metonio
  YeniDemirkapı köy - Göle - Ardahan
1928 📖 Yeni Demirkapı
R1889 📖 Rum Demirkapı
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Eskidemirkapı Kürt iken Yenidemirkapı köyü Türktür. metonio
  Aşağısüphan köy - Adilcevaz - Bitlis
E1848 1925h 📖 📖 Sipan aş. [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
  Ortaköy köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928 📖 Ortaköy
1920hb 📖 Paslinskaya İstasyon [ Rus ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Kürt (Sünni)/Türk (Redkan) yerleşimi
■ Paslı köyünün demiryolu istasyonu olarak Ruslar zamanında kurulan yerleşime Trabzonlu Rumlar iskan edildi. Rumların gidişinden sonra Kötek Bucağından Türkler iskan edilmiş, Kürt nüfusunun artmasıyla çoğu köyü terk etmiştir. SN
  Camuşlu köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928 📖 Camuşlu
Türk yerleşimi
  Çeperli köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928 📖 Kızılviran
Türk yerleşimi
  Taşburun köy - Kağızman - Kars
1928 📖 Karavenk
E1902 📖 Karavank [ Erm "taşmanastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Köyün yakınında bulunan Surp Toros kilisesi 1. Dünya Savaşına dek önemli bir yatır ve ziyaret yeri idi. SN
  Kayalık köy - Susuz - Kars
R1889 1928 📖 📖 Bendivan [ bendubani "yokuşköy" ]
■ 20. yy başında "Ahıska Türkü" yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
  Susuz ilçe - Susuz - Kars
1928 📖 Cılavuz
R1889 📖 Novo Dubovka [ Rus "yeni Dubovka" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Türk (Molokan) yerleşimi
■ Novo Dubovka eski Cılavuz merkezinin 2 km doğusundaki Molokan yerleşiminin adı idi (şimdi Cumhuriyet mah.), ancak bütün kasaba böyle adlandırıldı. Rusça isim Volgograd (Tsaritsyn) bölgesindeki Dubovka kenti adından gelir. SN
■ İlçe merkezi yerlidir, fakat köylerin yarısı Kürt diğer yarısı Terekemedir.
■ Susuz ilçe genelinde günümüzde Rus kökenli vatandaş yaşamamaktadır. Ruslar eski Kars Oblastı'nı terk etmeye başladıklarında yerlerini Kürtler ve Türkler doldurmuştur. metonio
  Devebük köy - Kağızman - Kars
Eski adı: -
Türk yerleşimi
  Derecik köy - Kars_M - Kars
1928 📖 Kaloköy [ k'alo (კალო "harman yeri" ]
■ 20. yy başında "Ahıska Türkü" yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ İlk Rus kaydında 29 hane Türk ve 2 hane Kürt bulunmaktadır. Kürtler büyük ihtimalle yakınındaki Halefoğlu köyünün çobanları, zira günümüzde köyde yerli Kürt bulunmuyor. metonio
  Yeşilsu mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
E1662 📖 Amug
E630 📖 Amig gen. Amgu [ Erm "keçi, oğlak" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Urartulardan kalan Amüg/Amuk kalesi (Amgupert) 7. yy'a ait anonim Coğrafya'da zikredilmiştir. Tovma Ardzruni vekayinamesi, Vaspuragan kralı I. Gagik tarafından 10. yy başında Araplardan fethini kaydeder. SN
  Çakırbey mah - Erciş - Van
1925h 📖 Çakırbey
1928 📖 Zîlan (idari bölge)
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Bir dönem Zilan nahiyesi merkez köyü idi. Zilan esasen buradan geçen derenin ve vadinin adıdır. SN
  Doğancı mah - Erciş - Van
1925h 📖 Doğancı
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Köy çok tarihi bir köydür. Köy halkı Erciş'in yerlisi Karakoyunlu Türkmeni'dir. Murat Çolak


Grafik harita göster     haritada ara : km