167 Sünni Türk yerleşimi bulundu.
1 | 2
sırala 
  Gökdere köy - Turhal - Tokat
k1928 K: Gökdere
Sünni Türk yerleşimi
  Uluöz köy - Turhal - Tokat
k1928 K: Uluöz
Sünni Türk yerleşimi
■ Sünni-Türk yerleşimi olup aslı Malatya-Akçadağına bağlı Örükçü (bugün Yukarı ve Aşağı Örükçü olarak ikiye ayrılmıştır) köyüdür. Cihad Gümüs
  Şatıroba köy - Turhal - Tokat
Sünni Türk yerleşimi
  Beşevler köy - Pazar - Tokat
Sünni Türk yerleşimi
■ Aslen Niksar'lı olan Sünni-Türk köyü Cihad Gümüs
  Kalecik köy - Şarkışla - Sivas
k1928 K: Kalecik
Sünni Türk yerleşimi
  Çalış köy - Elbistan - Maraş
1960 DİE: Dağdere
hy1914 Kiep: Malatça (başka yer)
Sünni Türk yerleşimi
■ Köyün eski yerleşim yeri olan Malatça şimdi ayrı mezradır. SN
  Izgın bld - Elbistan - Maraş
1563 Kiep: İzgin
OYu TİB 2.277: Sgéni
Sünni Türk yerleşimi
■ 1108 yılında imparator I. Aleksios'un Haçlılara bıraktığı Sgéni hisarıdır. SN
  Fakıoğlu köy - Elbistan - Maraş
hy1914 Kiep: Fakıoğlu
Sünni Türk yerleşimi
■ Türk örf ve adetleri yaşanır. Kızılenek adlı bir mezrası vardır. Burada ziyaret denilen bir kale vardır. Köyün yaşayanlarının bir kısmı malatyadan bir kısmı da Afşin Büyüktatlar’dan gelerek yerleşmişlerdir. Kızılenek mezrasına ilk yerleşenler Tatlı Ali , İbo Koca ve Kör Memet`tir. Remzi
  Kayageçit köy - Elbistan - Maraş
hy1914 Kiep: Palavar
Sünni Türk yerleşimi
  Ağlıca köy - Elbistan - Maraş
k1928 K: Ağlıca
Sünni Türk yerleşimi
  Çiğdemtepe köy - Pazarcık - Maraş
Sünni Türk yerleşimi
■ Çakırdere ve Süleymanlı köyleri ağırlıkta olmak üzere 7 yerleşim yerinin Menzelet Barajı suları altında kalmasıyla devlet tarafından yaptırılmış 108 haneli bir köydür. 1994 yılında Kirni Köyü'ne bağlı olarak yerleşime açılmıştır. 2000 yılında müstakil köy olarak ayrılmıştır. SN
  Karamağara köy - Elbistan - Maraş
hy1914 Kiep: Karamağara
Sünni Türk yerleşimi
  Akçakoyunlu köy - Pazarcık (Narlı bucağı) - Maraş
k1928 K: Ağcakoyunlu
hy1915: Akçaköy
Sünni Türk yerleşimi
■ Köyde yaşayan insanlar tarafından yaygın şekilde ''Aacaönlü'' ismi kullanılmaktadır. Çağdaş CEYLAN
  Çatova köy - Elbistan - Maraş
hy1914 Kiep: Maraba
1563: Murabba
Sünni Türk yerleşimi
■ Ağrı ve Adıyaman kökenli bir kaç Kürt aile dışında köyün çoğunluğu Sünni Türktür. metonio
  Beşçeşme köy - Pazarcık (Narlı bucağı) - Maraş
hy1914 Kiep: Beşçeşme
Sünni Türk yerleşimi
■ Başçeşme adı da kullanılır. SN
  Evcihöyük köy - Elbistan - Maraş
Sünni Türk (Avşar) yerleşimi
■ Köy halkının önemli bir kısmı Nurhak ilçe merkezinden gelen Sünni Türklerdir. metonio
  Salmanlı köy - Pazarcık (Narlı bucağı) - Maraş
h1917: Salmanlı
Sünni Türk yerleşimi
■ Adını yakındaki Salmanı Pak Ziyaretinden alır. SN
  Kuzkent köy - Pazarcık - Maraş
k1928 K: Kuzkent
h1917: Ğuzkent
Sünni Türk yerleşimi
  Keleş köy - Pazarcık - Maraş
h1917 k1928: Kelleş
Sünni Türk yerleşimi
  Yiğitler köy - Pazarcık - Maraş
k1928 K: Tabya [ Tr tabya "savunma mevzii" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Mısır hakimi Kavalalı İbrahim Paşa'nın 1830'larda inşa ettiği beş tabyadan ötürü Tabya Köyü adını almıştır. SN
  Akbayır bld - Elbistan - Maraş
k1946 MYK: BüyükTil
k1928 K: Til [ Ar/Süry tell "höyük, tepe" ]
1563: TilKebir
Sünni Türk yerleşimi
  Kurudere köy - Darende - Malatya
Sünni Türk yerleşimi
  Gazi köy - Darende - Malatya
Sünni Türk yerleşimi
  Günpınar köy - Darende - Malatya
k1946 MYK: Aşudu
E1900-, k1928 Bal 128, K: Aşodi [ Erm "Aşot (öz.) köyü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Aşodi 1914 itibariyle 1.103 Ermeni barındırıyordu. Surp Asdvadzadzin kilisesi ve Surp Hagop Manastırı bulunmakta idi. yalcin
  Ilıcak köy - Yavuzeli - Gaziantep
Sünni Türk yerleşimi
  Yeniyurt köy - Yavuzeli - Gaziantep
Sünni Türk yerleşimi
  Yeşilova köy - Gölbaşı - Adıyaman
hy1914 Kiep: İnekli
Ar: Hadâth [ Süry hadathâ "yeni(kent)" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ 14. yy başında Arap tarihçi Ebulfidâ el-Hamavi'nin zikrettiği Zarbu'l-hadâth adlı yer olmalıdır. Honigman 86-87'de isme Ermenice bir etimoloji yakıştırması yanlıştır. SN
  Hacılar köy - Darende - Malatya
hy1914 Kiep: Hacılar
Sünni Türk yerleşimi
■ Sıragöz ve Şeyhli adlı iki mahalledir. SN
  Karaoğuz köy - Darende - Malatya
hy1914 Kiep: Şabuk
k1968 K2: Sakızlı
Sünni Türk yerleşimi
  Ayvalı köy - Gürün - Sivas
hy1914 Kiep: Şeref
Sünni Türk yerleşimi
■ Darende'ye bağlı diğer Ayvalı ile komşudur. SN
  Kullar bld - Nurhak - Maraş
2000-2008: Yeşilkent
hy1914 Kiep: Kullar
Sünni Türk yerleşimi
■ 2000 yılında Yeşilkent olarak düzeltilen belediyeye 2008'de yeniden Kullar adı verilmiştir. SN
  Yenice bld - Darende - Malatya
1668: Yenice
Sünni Türk yerleşimi
■ © 14.08.1668 Darende'ye tabi Yenice karyesinde vaki Balaban Bey Zaviyesi zaviyedarlığı bedelinde karye-i mezkur camii hitabetinin tevcihi hakkında... deyar heyran
  Karşıyaka köy - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
k1928 K: Medişeyx
hy1914 Kiep: Merdişeyx
Sünni Türk yerleşimi
  Balkar bld - Gölbaşı - Adıyaman
hy1914 Kiep: Balkar
Sünni Türk yerleşimi
  Akova köy - Darende - Malatya
k1946 MYK: Karadiğin
hy1914 Kiep: Karadoğan
Sünni Türk yerleşimi
■ Yakın tarihe dek Karadiğin olan adı Akova olarak değiştirildi. SN
  Çaybaşı köy - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
k1946 MYK: Cade
k1928 K: Ceğde
hy1914 Kiep: Cadde
Sünni Türk yerleşimi
  Yavuzeli ilçe - Yavuzeli - Gaziantep
k1928 K: Cingife
hy1915: Cincifa
Sünni Türk yerleşimi
  Akçatoprak köy - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
k1928 K: Mığdi
hy1914 Kiep: Mügde
Sünni Türk yerleşimi
  Güllüce köy - Araban - Gaziantep
k1928 K: Tilbizek
hy1914 Kiep: Terbizek [ Erm tarbısag "saraycık?" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Belören bld - Gölbaşı (Belören bucağı) - Adıyaman
hy1914 Kiep: Belveren
Sünni Türk yerleşimi
  YukarıUlupınar köy - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
k1928 K: SetrekUlya [ Erm setrag "öz." ]
hy1914 Kiep: YukarıSidirek
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ © 08.02.1777 Darende kazasına tabi Keremter nam karyeye cari olan su ile ötedenberi bahçelerini ve sair yerleri sularken Setrek karyesi ahalisinin sularını kestiklerinden... deyar heyran
  Aşağıulupınar bld - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
k1928 K: SetrakSüfla [ Erm Setrag "öz." ]
hy1914 Kiep: AşağıSiderek
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
  Irmaklı köy - Darende - Malatya
h1916: Mezgidan [ Kürd "mescitler?" ]
hy1914 Kiep: Mezgedin [ Erm "?" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Ayvalı bld - Darende - Malatya
hy1914 Kiep: Ayvalı
Sünni Türk yerleşimi
■ Sivas ili Gürün ilçesindeki Ayvalı köyüyle akrabadırlar. metonio
  Köklüce köy - Araban - Gaziantep
k1928 K: Ardıl
Sünni Türk yerleşimi
  Armutalan köy - Elbistan - Maraş
k1928 K: Çöplü [ Tr Çöplü Avşar "aş." ]
Sünni Türk yerleşimi
  Yolveren köy - Araban - Gaziantep
k1928 K: Azazi
Sünni Türk yerleşimi
  Karacaören köy - Araban - Gaziantep
k1928 K: Karacaviran
Sünni Türk yerleşimi
  Karabük köy - Kuluncak - Malatya
hy1914 Kiep: KarabükÇiftliği
Sünni Türk yerleşimi
  Emirhaydar köy - Araban - Gaziantep
Sünni Türk yerleşimi
  Ziyaret köy - Araban - Gaziantep
k1928 K: Ziyaret
Sünni Türk yerleşimi
  Çınar köy - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
h1916: Çınar
Sünni Türk yerleşimi
  Ilıca bld - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
hy1914 Kiep: Palanga [ Tr "hisar" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Karaçayır köy - Kuluncak - Malatya
Sünni Türk yerleşimi
  Aşağıyufkalı köy - Araban - Gaziantep
k1928 K: Lolan [ Kürd lolan "aş." ]
hy1914 Kiep: Luğlan
Sünni Türk yerleşimi
  Yukarıyufkalı köy - Araban - Gaziantep
k1928 K: YukarıLolan [ Kürd lolan "aş." ]
Sünni Türk yerleşimi
  Gökçepayam köy - Araban - Gaziantep
k1946 MYK: ArabanBademce [ Tr ]
Eski adı: Payamca [ Tr gökçe payam "yeşil badem" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Akkoç köy - Araban - Gaziantep
Eski adı: Mendollu
Sünni Türk yerleşimi
  Fındık köy - Doğanşehir - Malatya
Sünni Türk yerleşimi
  Günedoğru köy - Doğanşehir - Malatya
k1928 K: Xarabşehir
Sünni Türk yerleşimi
  Kasaba köy - Yavuzeli - Gaziantep
k1928 K: Kasaba
Sünni Türk yerleşimi
■ Köy halkı ve nehrin öteki tarafındaki (Halfeti) köylerden bazıları Avşar Türkmenidir. metonio
  Çatalbahçe köy - Akçadağ (Levent bucağı) - Malatya
k1928 K: Samax
Sünni Türk yerleşimi
■ Bazı kaynaklarda Kürt yerleşimi olarak gösterildiği halde köy halkı Kürtçe bilmemektedir. SN
  Elif bld - Araban - Gaziantep
hy1914 Kiep: Elifharabe
Sünni Türk yerleşimi
■ Roma dönemine ait görkemli anıt mezarı vardır. SN
  Yalınkaya köy - Akçadağ - Malatya
k1928 K: Penik [ Kürd "yassıca?" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Yöre çoğunlukla Kürt olduğu için, buradaki birkaç Türk köyünün konuştuğu Türkçe içinde bol miktarda Kürtçe kelime serpildigi göze çarpıyor.. yalcin
  Bölüklü köy - Akçadağ - Malatya
k1928 K: Beksemere
Sünni Türk yerleşimi
  Develi köy - Akçadağ - Malatya
k1928 K: Develi
Sünni Türk yerleşimi
  Hisar köy - Araban - Gaziantep
k1928 K: Hisar
Sünni Türk yerleşimi
  Doğanlar köy - Akçadağ - Malatya
Sünni Türk yerleşimi
  Aliçeri köy - Akçadağ - Malatya
k1928 K: Aliçeri
Sünni Türk yerleşimi
  Epreme köy - Yazıhan (Kurşunlu bucağı) - Malatya
k1928 K: Epreme
Sünni Türk yerleşimi
  Muratlı köy - Akçadağ - Malatya
k1928 K: Muratlı
Sünni Türk yerleşimi
  Sadıklı köy - Yazıhan - Malatya
k1928 K: Sadıklı
Sünni Türk yerleşimi
  Derinboğaz köy - Akçadağ - Malatya
k1928 K: Ancar
Sünni Türk yerleşimi
  Çavuş köy - Yazıhan - Malatya
Eski adı: -
Sünni Türk yerleşimi
  Kadıibrahim köy - Akçadağ - Malatya
h1916: Kadiribrahim
Sünni Türk yerleşimi
  Yalınbudak köy - Akçadağ - Malatya
k1928 K: Şemşik
Sünni Türk yerleşimi
  Böğürtlen köy - Yazıhan - Malatya
h1916: Böğürtlen
Sünni Türk yerleşimi
  Türkkeşlik köy - İmranlı - Sivas
k1928 K: Keşlik
Sünni Türk yerleşimi
■ Kars muhaciri köyüdür. Kütüğe göre İmranlı'nın en kalabalık nüfusuna sahip olan köydür. metonio
  Karamağara köy - Akçadağ - Malatya
k1928 K: Karamağara
Sünni Türk yerleşimi
  İriağaç köy - Yazıhan - Malatya
k1928 K: İriağaç
Sünni Türk yerleşimi
  Keklikpınarı köy - Akçadağ - Malatya
h1916: Kürtaplar
Sünni Türk yerleşimi
■ 12.05.1954'te Keklikpınarı adı verildi. SN
  Mihmanlı köy - Akçadağ - Malatya
k1928 K: Mihmanlı
Sünni Türk yerleşimi
■ Mihmandlu/Mihmanlu yörüklerinin yazlak olarak kullandığı köy. araz
  Güzyurdu köy - Akçadağ - Malatya
k1928 K: Eğin [ Erm agn "çeşme" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Esenli köy - Akçadağ - Malatya
h1916: Ahsenli
Sünni Türk yerleşimi
  Çivril köy - Yazıhan - Malatya
k1928 K: Çivril
Sünni Türk yerleşimi
  Buzluk köy - Yazıhan - Malatya
E1900-: Ansur
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
  Gözene köy - Yeşilyurt - Malatya
k1928 K: Gözene
Sünni Türk yerleşimi
■ Gözene adı muhtemelen Süryanice `cevizli` anlamına gelen bir isimden uyarlanmıştır. 13. yy'a ait Süryanice Ebül Ferec vekayinamesinde köy yakınında bulunan dağın adı Bêth Gôzê `cevizyurdu` olarak kaydedilir. TİB 2.184. SN
■ Bu çevrede bulunan tek Sünni Türk köyüdür. alamut1
  Ilıcak köy - Akçadağ - Malatya
h1916: Ilıcak
Sünni Türk yerleşimi
  Karaboğaz köy - İmranlı - Sivas
E1900-: Karaboğaz
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ 1915'te 267 Ermeni nüfusu ve Surp Haç adında kilisesi ve okulu vardı. SN
  Yağmurlu köy - Akçadağ - Malatya
k1928 K: Yağmurlu
Eski adı: Sultanhanı
Sünni Türk yerleşimi
  Aydınlar köy - Akçadağ - Malatya
k1928 K: Karanlıkdere
Sünni Türk yerleşimi
  Eskidere köy - İmranlı - Sivas
Alevi/Sünni Türk yerleşimi
■ Sünni Türk (Kars muhaciri)/Alevi (Koçgiri) karışık yerleşimi, köye bağlı Alanyurt mahallesi (köyün en kalabalık yerleşimi olmakla beraber) Erzurum-Kars muhaciri Sünni Türklerden oluşmaktadır, köyün geri kalan nüfusu Koçgiri aşiretindendir. metonio


Grafik harita göster     haritada ara : km