165 Sünni Türk yerleşimi bulundu.
1 | 2
sırala 
  Gökdere köy - Turhal - Tokat
1928: Gökdere
Sünni Türk yerleşimi
■ Köy halkı Sünni Türkler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Uluöz köy - Turhal - Tokat
1928: Uluöz
Sünni Türk yerleşimi
■ Sünni-Türk yerleşimi olup aslı Malatya-Akçadağına bağlı Örükçü (bugün Yukarı ve Aşağı Örükçü olarak ikiye ayrılmıştır) köyüdür. Cihad Gümüs
  Şatıroba köy - Turhal - Tokat
Sünni Türk yerleşimi
■ Köy halkı Sünni Türkler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Beşevler köy - Pazar - Tokat
Eski adı: -
Sünni Türk yerleşimi
■ Aslen Niksar'lı olan Sünni-Türk köyü Cihad Gümüs
■ Köy halkı Kaledere Köyü'nden gelen Çerkesler ile Niksar'dan gelen Türkler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Kalecik köy - Şarkışla - Sivas
1928: Kalecik
Sünni Türk yerleşimi
  Çalış mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1960: Dağdere
1914hk: Malatça (başka yer)
Sünni Türk yerleşimi
■ Köyün eski yerleşim yeri olan Malatça şimdi ayrı mezradır. SN
  Izgın mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1563t y: İzgin
Y1108: Sgéni
Sünni Türk yerleşimi
■ 1108 yılında imparator I. Aleksios'un Haçlılara bıraktığı Sgéni hisarıdır. SN
  Fakıoğlu mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1914hk: Fakıoğlu
Sünni Türk yerleşimi
■ Türk örf ve adetleri yaşanır. Kızılenek adlı bir mezrası vardır. Burada ziyaret denilen bir kale vardır. Köyün yaşayanlarının bir kısmı malatyadan bir kısmı da Afşin Büyüktatlar’dan gelerek yerleşmişlerdir. Kızılenek mezrasına ilk yerleşenler Tatlı Ali , İbo Koca ve Kör Memet`tir. Remzi
  Kayageçit mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1914hk: Palavar
Sünni Türk yerleşimi
  Çiğdemtepe mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
Eski adı: -
Sünni Türk yerleşimi
■ Çakırdere ve Süleymanlı köyleri ağırlıkta olmak üzere 7 yerleşim yerinin Menzelet Barajı suları altında kalması nedeniyle devlet tarafından yaptırılmış 108 haneli köydür. 1994 yılında Kirni Köyü'ne bağlı olarak yerleşime açılmıştır. 2000 yılında müstakil köy oldu. SN
  Alembey mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1914hk: Elembey
Sünni Türk yerleşimi
■ Köy halkı Sünni Türkler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Akçakoyunlu mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928: Ağcakoyunlu
1915hb: Akçaköy
Sünni Türk yerleşimi
■ Köyde yaşayan insanlar tarafından yaygın şekilde ''Aacaönlü'' ismi kullanılmaktadır. Çağdaş CEYLAN
■ Köy halkının soyu 24 Oğuz Boyu'ndan Bayındır Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Çatova mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1914hk: Maraba
1563t: Murabba
Sünni Türk yerleşimi
■ Ağrı ve Adıyaman kökenli bir kaç Kürt aile dışında köyün çoğunluğu Sünni Türktür. metonio
  Beşçeşme mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1914hk: Beşçeşme
Sünni Türk yerleşimi
■ Başçeşme adı da kullanılır. SN
  Evcihöyük mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1918h: Evcihöyük
Sünni Türk (Avşar) yerleşimi
■ Köy halkının önemli bir kısmı Nurhak ilçe merkezinden gelen Sünni Türklerdir. metonio
  Salmanlı mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1917h: Salmanlı
Sünni Türk yerleşimi
■ Adını yakındaki Selmanı Pak Ziyaretinden alır. Şii ve Alevi inancında büyük önem taşıyan Selman-ı Pak Hz. Muhammed'in sahabelerinden olup, genel kabule göre türbesi Bağdat'ın 15 km güneyindeki Salmanpak kentindedir. SN
■ Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Avşar Boyu'na dayanmaktadır. Osmanlı devrinde köy halkının bir kısmı Adana'nın Kozan ilçesi ile Bulgaristan'ın Kırcaali iline iskan edildiler. Berk Ulusoy
  Kuzkent mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1928: Kuzkent
1917h: Ğuzkent
Sünni Türk yerleşimi
  Keleş mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1917h: Kelleş
Sünni Türk yerleşimi
■ Köy halkı Sünni Türk/Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Yiğitler mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1928: Tabya [ Tr "savunma mevzii" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Mısır hakimi Kavalalı İbrahim Paşa'nın 1830'larda inşa ettiği beş tabyadan ötürü Tabya Köyü adını almıştır. SN
  Akbayır mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1928: Til [ Ar/Süry tell "höyük, tepe" ]
1563t: Büyük Til
Sünni Türk yerleşimi
  Kurudere mah - Darende - Malatya
1928: Kurudere
Sünni Türk yerleşimi
  Gazi mah - Darende - Malatya
Sünni Türk yerleşimi
  Günpınar mah - Darende - Malatya
1946: Aşudu
E1902: Aşodi [ Erm "Aşot (öz.) köyü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Aşodi 1914 itibariyle 1.103 Ermeni barındırıyordu. Surp Asdvadzadzin kilisesi ve Surp Hagop Manastırı bulunmakta idi. yalcin
  Yeniyurt mah - Yavuzeli - Gaziantep
1917h: Körler
Sünni Türk yerleşimi
  Ilıcak mah - Yavuzeli - Gaziantep
1917h: Gemerek
Sünni Türk yerleşimi
  Yeşilova köy - Gölbaşı - Adıyaman
1917h: İnekli
Y976: Adatha
A870: Hadâth [ Ar/Süry "yeni" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ 8. ve 9. yy'larda Arap seferleri bağlamında anılan Hadath/Hades hisarı olmalıdır. SN
  Hacılar mah - Darende - Malatya
1914hk: Hacılar
Sünni Türk yerleşimi
■ Sıragöz ve Şeyhli adlı iki mahalledir. SN
  Karaoğuz mah - Darende - Malatya
1968: Sakızlı
1914hk: Şabuk
Sünni Türk yerleşimi
  Höcüklü mah - Yavuzeli - Gaziantep
Sünni Türk yerleşimi
■ Aşağı ve Yukarı mahallesi vardır. SN
  Ayvalı köy - Gürün - Sivas
1914hk: Şeref
Sünni Türk yerleşimi
■ Darende'ye bağlı diğer Ayvalı ile komşudur. SN
  Kullar mah - Nurhak - Kahramanmaraş
2000: Yeşilkent
1914hk: Kullar
Sünni Türk yerleşimi
■ 2000 yılında Yeşilkent adıyla kurulan belediyeye 2008'de yeniden Kullar adı verildi. SN
  Yenice mah - Darende - Malatya
1668z: Yenice
Sünni Türk yerleşimi
■ © 14.08.1668 Darende'ye tabi Yenice karyesinde vaki Balaban Bey Zaviyesi zaviyedarlığı bedelinde karye-i mezkur camii hitabetinin tevcihi hakkında... deyar heyran
  Balkar bld - Gölbaşı - Adıyaman
1919h: Balkar
Sünni Türk yerleşimi
■ Köy halkı Kafkasya'dan gelen Sünni Türkler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Akova mah - Darende - Malatya
1946: Karadiğin
1914hk: Karadoğan
Sünni Türk yerleşimi
■ Yakın tarihe dek Karadiğin olan adı Akova olarak değiştirildi. SN
  Çaybaşı mah - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1946: Cade
1928: Ceğde
1914hk: Cadde
Sünni Türk yerleşimi
  Yavuzeli ilçe - Yavuzeli - Gaziantep
1917h: Cingiğe
1915hb: Cincifa
Sünni Türk yerleşimi
  Akçatoprak mah - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1928: Mığdi
1914hk: Mügde
Sünni Türk yerleşimi
  Güllüce mah - Araban - Gaziantep
1928: Tilbizek
1917h: Terbizek [ Erm tarbısag "saraycık?" ]
Sünni Türk yerleşimi
  YukarıUlupınar mah - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1914hk: Sidirek yk.
1777z: Setrek [ Erm setrag "öz." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ © 08.02.1777 Darende kazasına tabi Keremter nam karyeye cari olan su ile ötedenberi bahçelerini ve sair yerleri sularken Setrek karyesi ahalisinin sularını kestiklerinden... deyar heyran
  Aşağıulupınar mah - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1928: Setrak aş. [ Erm Setrag "öz." ]
1914hk: Siderek aş.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
  Irmaklı mah - Darende - Malatya
1916h: Mezgidan [ Kürd "mescitler?" ]
1914hk: Mezgedin
Sünni Türk yerleşimi
  Ayvalı mah - Darende - Malatya
1914hk: Ayvalı
Sünni Türk yerleşimi
■ Sivas ili Gürün ilçesindeki Ayvalı köyüyle akrabadırlar. metonio
  Köklüce mah - Araban - Gaziantep
Sünni Türk yerleşimi
  Yolveren mah - Araban - Gaziantep
1917h: Azazi [ Ar/Tr "Azez (Suriye) kökenli" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Armutalan mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1928: Çöplü [ Tr Çöplü Avşar "aş." ]
Sünni Türk yerleşimi
  Karacaören mah - Araban - Gaziantep
1917h: Karacaviran
Sünni Türk yerleşimi
■ Köy halkı Sünni Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Bayat Boyu ile Çepni Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Emirhaydar mah - Araban - Gaziantep
1917h: Emirek
Sünni Türk yerleşimi
  Ziyaret mah - Araban - Gaziantep
1917h: Seyyid Vakkas
Sünni Türk yerleşimi
  Ilıca mah - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1914hk: Palanga [ Tr "hisar" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Karaçayır mah - Kuluncak - Malatya
1928: Karaçayır
Sünni Türk yerleşimi
  Yufkalı mah - Araban - Gaziantep
1917h: Lolan aş. + yk. [ Kürd lolan "aş." ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Aşağı ve Yukarı mahallesi vardır. SN
■ Kürtçe çevre köylerin kullandığı isim Kürtçe lulon, Sünni Türk yerleşimi vedat
  Gökçepayam mah - Araban - Gaziantep
1917h: Payamca [ Tr "bademcik" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Akkoç mah - Araban - Gaziantep
1917h: Mandollu
Sünni Türk yerleşimi
  Fındık mah - Doğanşehir - Malatya
1902hb: Fındık [ Ar funduq "han, konaklama yeri" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Kasaba mah - Yavuzeli - Gaziantep
Sünni Türk yerleşimi
■ Köy halkı ve nehrin öteki tarafındaki (Halfeti) köylerden bazıları Avşar Türkmenidir. metonio
  Çatalbahçe mah - Akçadağ (Levent bucağı) - Malatya
1928: Samax
Sünni Türk yerleşimi
■ Bazı kaynaklarda Kürt yerleşimi olarak gösterildiği halde köy halkı Kürtçe bilmemektedir. SN
  Elif mah - Araban - Gaziantep
1917h: Elif Köşk
1914hk: Elif Harabesi
Sünni Türk yerleşimi
■ Roma dönemine ait görkemli anıt mezarı köy içindedir. Ayrıca köyün güney dışında ziyaret bulunur. SN
  Yalınkaya mah - Akçadağ - Malatya
1928: Penik
Sünni Türk yerleşimi
■ Yöre çoğunlukla Kürt olduğu için, buradaki birkaç Türk köyünün konuştuğu Türkçe içinde bol miktarda Kürtçe kelime serpildigi göze çarpıyor.. yalcin
  Bölüklü mah - Akçadağ - Malatya
1928: Beksemere
Sünni Türk yerleşimi
  Develi mah - Akçadağ - Malatya
1928: Develi
Sünni Türk yerleşimi
  Hisar mah - Araban - Gaziantep
1917h: Hisar
Sünni Türk yerleşimi
  Doğanlar mah - Akçadağ - Malatya
1928: Doğanlar
Sünni Türk yerleşimi
  Aliçeri mah - Akçadağ - Malatya
1928: Aliçeri
Sünni Türk yerleşimi
  Muratlı mah - Akçadağ - Malatya
1928: Muratlı
Sünni Türk yerleşimi
  Sadıklı mah - Yazıhan - Malatya
1916h: Sadıklı
Sünni Türk yerleşimi
  Derinboğaz mah - Akçadağ - Malatya
1928: Ancar
Sünni Türk yerleşimi
  Çavuş mah - Yazıhan - Malatya
Sünni Türk yerleşimi
  Yalınbudak mah - Akçadağ - Malatya
1928: Şemşik
Sünni Türk yerleşimi
  Türkkeşlik köy - İmranlı - Sivas
1928: Keşlik
Sünni Türk yerleşimi
■ Kars muhaciri köyüdür. Kütüğe göre İmranlı'nın en kalabalık nüfusuna sahip olan köydür. metonio
  İriağaç mah - Yazıhan - Malatya
1916h: İriağaç
Sünni Türk yerleşimi
  Keklikpınarı mah - Akçadağ - Malatya
1916h: Kürtaplar
Sünni Türk yerleşimi
■ 12.05.1954'te Keklikpınarı adı verildi. SN
  Mihmanlı mah - Akçadağ - Malatya
1928: Mihmanlı
Sünni Türk yerleşimi
■ Mihmandlu/Mihmanlu yörüklerinin yazlak olarak kullandığı köy. araz
  Güzyurdu mah - Akçadağ - Malatya
1928: Eğin [ Erm agn "çeşme" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Böğürtlen mah - Yazıhan - Malatya
1916h: Böğürtlen
Sünni Türk yerleşimi
  Esenli mah - Akçadağ - Malatya
1916h: Ahsenli
Sünni Türk yerleşimi
  Çivril mah - Yazıhan - Malatya
1928: Çivril
Sünni Türk yerleşimi
  Gözene mah - Yeşilyurt - Malatya
1902hb: Gözene
Sünni Türk yerleşimi
■ Gözene adı muhtemelen Süryanice `cevizli` anlamına gelen bir isimden uyarlanmıştır. 13. yy'a ait Süryanice Ebül Ferec vekayinamesinde köy yakınında bulunan dağın adı Bêth Gôzê `cevizyurdu` olarak kaydedilir. TİB 2.184. SN
■ Bu çevrede bulunan tek Sünni Türk köyüdür. alamut1
  Ilıcak mah - Akçadağ - Malatya
1916h: Ilıcak
Sünni Türk yerleşimi
  Karaboğaz köy - İmranlı - Sivas
E1900~a: Karaboğaz
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ 1915'te 267 Ermeni nüfusu ve Surp Haç adında kilisesi ve okulu vardı. (K&P). SN
  Buzluk mah - Yazıhan - Malatya
E1900~a: Ansur
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
  Yağmurlu mah - Akçadağ - Malatya
1928: Yağmurlu
Eski adı: Sultanhanı
Sünni Türk yerleşimi
  Şeyhler mah - Akçadağ - Malatya
1928: Şeyhler
Sünni Türk yerleşimi
■ 1940'larda 'Şıhlar' oldu, daha sonra ise 'Şeyhler' halini aldı. yalcin


Grafik harita göster     haritada ara : km