haritada ara :   km  
7 Sünni yerleşimi bulundu.
sırala 
Bozoğlak köy - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
1928 📖: Berite Kebir
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Kısmen Sünni yerleşimi
■ Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan tarafından İran'ın Horasan bölgesinden Tat adı verilen halk getirilmiş. Daha sonra da göçebe Beritan aşiretinden aileler yerleşmiş, Baskil'den gelenler yerleşmiş, köyün civarında dağınık haldekiler yerleşmiş ve büyük bir yerleşim alanına dönmüştür. Köy Kürt kökenlidir. Nüfusun çoğunluğu ilk İslam anlayışına sadık kalmış, küçük bir kısmı da zamanla Sünnileşmiştir. Buhan Buhadır
■ Koord: 38° 37' 5'' D, 38° 29' 28'' K
Duruköy köy - Divriği - Sivas
1928 📖: Türk Arege
E1902 📖: Araga [ Ermenice Narega? "Narek köyü" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Sünni yerleşimi
■ Köye adını veren Nareg Manastırı (Naregavank) 1021’de Van bölgesinin Bizans’a bırakılması üzerine Ağtamar yakınındaki Narek Manastırından (şimdi Gevaş Yemişli köyü) göçen keşişler tarafından kurulmuştur. Narek’li şair Aziz Krikor’un naaşının da buraya nakledildiği rivayet edilir. Azizin mezarı halen yerel Alevilerce Şanmaz Pir Hazretleri adıyla ziyaret edilmektedir. SN
■ Günümüzde köy halkı Sünni inancında olsa da geçmişte bu köy Alevi köyüydü. Tam olarak bilinmeyen bir dönemde köy halkı yavaş yavaş Alevilikten Sünniliğe döndürülmüştür.
■ Köy halkı, Alevi-Türkmen Avşarlar olduğunu, 19. yüzyılda Sünniliğe döndürüldüğünü söyler. Mursallı
■ Bu köy toplama bir köydür. Nüfusunun bir kısmı Erzincan’dan, bir kısmı Divriği köylerinden ve bir aile ise Tunceli’den gelmedir. 20.yy başlarında Tunceli’den 2 erkek ve 1 kız 3 kardeş küçük yaşta bu köye gelmiş ve zorla sünnileşmişlerdir. Bu aile Tuncelili akrabalarıyla günümüzde iletişim halindedir. bıktımüyeolmaktan
■ Koord: 39° 17' 50'' D, 38° 20' 0'' K
Edebük köy - Tercan - Erzincan
1522t 📖 : Adab.k/Edebük
Sünni yerleşimi
■ Zazaca telaffuzu "Adebuk". Aslen Alevi Zaza yerleşimi olup sonra dil ve din değiştirip Sünnileştiği, Türkçe konuştuğu söylenir. asmen
■ Zaza etnisitesiyle herhangi bir alakası olmayan bu yerleşim Tercan'ın yerli Sünni Türk köylerindendir. metonio
■ Koord: 39° 41' 40'' D, 40° 15' 2'' K
Hasankendi mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
1914hk 📖: Hasanköy
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Sünni yerleşimi
■ Eski Alevi köyüdür, halkı Sünnileşmiştir. metonio
■ Koord: 38° 14' 8'' D, 37° 9' 11'' K
Kandilli mahalle - Aşkale (Kandilli bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Karabıyıkhanları
Sünni yerleşimi
■ Kandilli, Karabıyık Hanları mevkiinde 1938’de inşa edilen demiryolu istasyonunun adıdır. 1960’lara doğru istasyon çevresinde yeni yerleşim ortaya çıktı. SN
■ Kandilli ismi yörede Kandil Baba (Şeyh Mehmed Efendi) olarak bilinen türbesi ve tekkesi olan bir evliyadan gelmektedir. İbrahim Ahıskalı
■ Koord: 39° 54' 44'' D, 40° 50' 26'' K
Karsavuran mahalle - Tufanbeyli - Adana
1927h 📖: Karsavuran
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Sünni yerleşimi
■ `Kars yolu ayrımı` anlamında. Adı geçen Kars, şimdiki Kadirli ilçesidir. SN
■ Köy halkı Tunceli (Pertek,Hozat), Malatya (Arguvan), Sivas (Kangal,İmranlı,Zara,Divriği) kökenli Kürt-Alevi ve Avşar-Alevi Ailelerden olusuyor. Köy Halkı Sünnileşmiştir. CukurovaTarihi
■ Koord: 38° 10' 44'' D, 36° 10' 7'' K
Söğütlü belediye - Kelkit - Gümüşhane
1933 📖: İlaç
1917h 📖: Eleç
Sünni yerleşimi
■ Köydeki nüfusun büyük bir kısmı Trabzon Maçka / Akçaabat'dan göçen göçmenlerdir. Bu ailelerin kimisi Alucra ve Torul'lu olarak bilinmektedir lâkin Birinci Cihân Harbi sırasında (Ağustos-Kasım, 1916) Rus baskısından dolayı ermeni katliamlarından kaçarak önce Alucra veyâ Torul'a göçüp 2≈3 yıl sonra ise (Eleç) Söğütlü Beldesine yerleşmiştir, Nüfusun bir bölümü ise Yemen'den, ~10.yy'da Medine'den ve Rize güneyinden çıkıp "İspir - Bayburt -Torul" istikâmetinden gelen kesimdir. Köyde bilinen 3 Türkmen, 3 Laz,1 Arap, 1 Kürt, 1 Pontiaka (Pontus Rumu) sülâlesi bulunuyor. (not: Köyde yaşayan Trabzon Akçaabat ve Maçka kökenli sülaleler eski Alevî-Bektâşî Çepni Türkmenleridir. Ahmet Fatih Türkel
■ Koord: 40° 5' 6'' D, 39° 15' 11'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.