haritada ara :   km  
310 Rumeli göçmeni yerleşimi bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 4
sırala 
Umurca köy - Meriç - Edirne
1901h 📖: Umurca
Rumeli göçmeni (Alevi) yerleşimi
Alaçatı mah - Çeşme (Alaçatı bucağı) - İzmir
1928 📖: Alaçatı
1890hk 📖: Alátsata
1525 📖: Alacat [ Tr alaca at?? ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Yaygın görüşün aksine Piri Reis'in Kitabı Bahriye'sinde 'Alaca at' değil Alacat adı geçer. Adın kökenine ilişkin teoriler mesnetsizdir. 1904'te tümü Rum olmak üzere 15.000 civarında nüfusu vardı. Daha sonra Arnavutlar ve Selanik mübadillerinin yerleştirildiği köy, 2000 yılından itibaren çarpıcı bir gelişme göstererek Ege Bölgesi'nin en popüler turistik merkezlerinden biri haline gelmiştir. SN
■ Kosova'dan gelen Arnavutlar'ın yoğun olarak yerleştiği sahil kasabalarından birisiydi. M. Hakan
■ Balkan savaşlarından sonra Kolaşin Boşnakları ve Kosovalı Arnavutların yerleştiği yer mübadeleden sonra ise Kavala, Kesriye, Karaferya ve Karacaova göçmenlerinin yerleştirildiği yer. Eskiden burada yaşayan Rumların kökeni 18.yüzyılda bölge ayanı Hacı Memiş ağa tarafından bu bölgedeki bataklığı kurutmak amacıyla Sakız adası ve civarındaki adalardan getirilen kişilere dayanır. Hakes
İpsala ilçe - İpsala - Edirne
1484 📖: İpsala
Y550 Y640 📖Kypséla / Kypsála [ Yun "kovanlık" ]
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Dersim'den sürgün edilen büyükçe Kürt-Alevi nüfus bulunur. SN
Bahçeli köy - Ezine - Çanakkale
1902hk 📖: Bağçeli
Manav/Rumeli göçmeni yerleşimi
Akhoca köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
1901h 📖: Akhoca
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni (Gacal/Pomak) yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ 19. asır ortasında Gacal yerleşimi. 93 harbinden sonra Lovečin Dobrevci ile etraf köylerinden gelen 1700 kadar Pomak muhâcir 2 hâne Gacalın oturduğu araziyi gene burada meskeni olan ihtiyar bir imamdan satın alıp 20 hâne buraya yerleşmiş. Akhoca ismi kalmış. Kâfilenin bir kısmı Korukluya, kalanı yan köylerden Slav Rumların oturduğu Todoriçe (Orhâniye), bir diğer kısmı Aydındaki Nâzilliye kadar dağılmış. 1951 Bulgaristan muhâcirlerinden 30 hâne Akhoca köylüsünün daveti üzerine köye iskân edilince nüfus 60 hâneye çıkmıştır. Pomakça canlıdır. Böğürtlene 1951 muhâcirleri "Karamuk" Pomaklar ise "Kapina" der. Gacal bir Pomak halkı değildir, düzeltin lütfen. Manav
Uzgaç köy - Edirne_m (Sırpsındığı bucağı) - Edirne
1909hb 📖: Vozgaç
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
Hıdır köy - İpsala - Edirne
1877hk 📖: Haydarlı
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ 20. yy başında Rum mezhebine bağlı Bulgar dilli nüfusu vardı. Eski kaynaklarda ismi Hadırlı veya Haydırlı biçimlerinde geçer. SN
Ildırı mah - Çeşme (Alaçatı bucağı) - İzmir
1890hk 📖: Lithrí
1528t 📖: İldiri
Y-454 📖: Erythraí [ Yun erythrai "kızıllar" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (Pomak) yerleşimi
■ Antik İyonya'nın 12 şehir devletinden biri olan Erythrai'nin tiyatro aktörü yetiştiren okulu ünlüydü. Lithri > Ildiri > Ildırı adı Antik Yunanca isimden türemiştir. SN
■ Mübâdele ile Slavca konuşan Vodinalılar iskân edildi ''Karacaovalılar'' denir ekseri. Manav
■ Ağırlıkla Karacaovanın Prodrom ve Karalat köylerinden Pomaklar yaşamaktadır. metonio
Karaağaç köy - Edirne_m - Edirne
1877hk 📖: Karaağaç
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Kısmen Rumeli göçmeni yerleşimi
Paşayenice köy - Meriç - Edirne
1928 📖: Paşayenice
1901h 📖: Yeniköy
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
Bosna köy - Edirne_m - Edirne
1877hk 📖: Bosnaköy
■ 20. yy başında Bulgar/Rumeli göçmeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (Boşnak) yerleşimi
■ 93 Harbi neticesinde Nikšićli Müslüman iskân edildi. Manav
Hatip köy - Edirne_m - Edirne
1567 📖: Hatip
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
Çobanpınarı köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1928 📖: Çobanpınarı
1901h 📖: Çiftlikköy Harabesi
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (Alevi) yerleşimi
■ Eskiden Alevi(Türk) yerleşimi olsa bile günümüzde köyde camii vardır. Mursallı
Karayayla köy - Uzunköprü - Edirne
1901h 📖: Karaylı
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Rumlar Helenistan'a geçmiş, mübâle ile Serezin Ortamahalle, İsmailli ve Hamzalı köylerinden Çingene mübâdiller iskân edildi (Karabacaklar). 1935 senesinde Şumen'den, 1937'de Romanya Dobrucasından getirilen muhâcirler buraya takviye edildi. Manav
Türkobası köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1928 📖: Xarala Göne
1901h 📖: Göne
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (Alevi) yerleşimi
■ Alevi(Türk) Bulgaristan Göçmeni yerleşimi. Mursallı
Paşayiğit bld - Keşan - Edirne
1901h 📖: Paşayiğit
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Osmanlı'nın ilk dönem akıncı beylerinden Paşayiğit'in adını taşıyan köyde 1905'te 1300 Rum nüfus ve Genisis tis Theotokou kilisesi vardı. SN
Karakasım köy - Edirne_m (Karakasım bucağı) - Edirne
1877hk 📖: Karakasım
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Bulgar dilli Rum halkı 1913 senesinde Bulgaristana iltica etti. Manav
Hıdırağa köy - Edirne_m - Edirne
1567 📖: Hızırağa
Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Kısmen Alevi(Türk) Bulgaristan Göçmeni yerleşimi. Mursallı
Gazihalil köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1928 📖: Kadıhalil
1901h 📖: Kadağala
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Rumeli göçmeni/Pomak yerleşimi
Küçükköy mah - Ayvalık - Balıkesir
1928 📖: Yeniçeri
1902hk 📖: Yanitsariotes | Küçükköy [ Yun yanitsariotes "yeniçeriler" ]
1845 📖: Kâfirağılı
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Rumeli göçmeni (Boşnak) yerleşimi
■ 19. yy'da Kâfirağlı nahiyesi merkezi idi. SN
Maksutlu köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1928 📖: Maksutlu
1901h 📖: Masıdlı
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (Alevi) yerleşimi
Karasatı köy - Keşan - Edirne
1928 📖: Karasatı
Rumeli göçmeni (Gacal) yerleşimi
Yenimuhacir bld - Keşan - Edirne
1928 📖: Yeni Muhacir
1877hk 📖: Bulgarköyü
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ 7 Temmuz 1913 günü askeri birlikler tarafından yapılan katliamda köy tamamen yakıldı. 450 ilâ 900 Bulgar hayatını kaybetti. Manav
■ Miletiç bile en fazla 360 kişinin öldürüldüğünü söylerken sen nasıl 450 ila 900 arasına çekebiliyorsun bilançoyu? metonio
Çallıdere köy - Lalapaşa - Edirne
1877hk 📖: Tekke
■ 20. yy başında Bulgar/Rumeli göçmeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Kalkansöğüt ile berâber Rumeli muhâciri yerleşimi. 1880'lerin başında kurulduğu tahmin edilir. Manav
■ Tekke 93 Harbi öncesi 20 haneli bir Gacal köyüdür. 1877 yılında Hasköy-Harmanlı'dan 15 hane Muhacir yerleşmiştir. Bulgar nüfus 1913'te göçmüştür. Bugün yerli ve muhacir Türklerin birlikte yaşadığı bir köydür. metonio
Şerbettar köy - Havsa - Edirne
1877hk 📖: Şaraptar
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Bulgar kilisesine geçen Slav Rumlar 1913 senesinde Bulgaristana iltica etti. 1924 senesinde Maglenli Pomak mübâdiller iskân edildi. 1935de Romanyadan (Bugünkü Kuzey Bulgaristan köylerinden) getirtilen muhâcir iskân edildi. Manav
Yeniköy bld - Uzunköprü - Edirne
1901h 📖: Yeniköy
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (Alevi) yerleşimi
■ Balkan ve Dünya Savaşları sonrası köyde yaşayan Hıristiyan halk göçmüş, yerine de yine aynı savaşlarda Osmanlı sınırları dışında kalan Türkler yerleşmiştir. Bugünkü halkının geldiği yer, Kuzeydoğu Yunanistan'da, Rodop Dağları'nda bulunan Ruşanlar köyü ve civarıdır. Bu bölgeden göçenlere genel olarak Dağlı adı verilir ve geldikleri bölgedeki Seyyid Ali sultan Tekkesi'ne bağlı Bektaşi/Alevi kökenlidirler. Atakan Sevgi
Çavuşlu köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1901h 📖: Çavuş
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (Alevi) yerleşimi
Hacıumur köy - Edirne_m (Süloğlu bucağı) - Edirne
1909hb 📖: Haciomer Çiftliği
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
Aslıhan köy - Uzunköprü (Kırcasalih bucağı) - Edirne
1928 📖: Aslıhan
Y1922 📖: Leontári [ Yun "aslan" ]
1877hk 📖: Arslan
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
Kırcasalih bld - Uzunköprü (Kırcasalih bucağı) - Edirne
1877hk 📖: Zaluf
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ 1913 öncesinde Rum Ortodoks kilisesine mensup Arnavut dilli nüfusu vardı. SN
■ Drama'nın 600 nüfuslu İzbište (Agriokerasia) köyünden Abazovi, Mladinovi, Kyusovi, Erlavi, Tringaçovi ve Arifovi isimlerindeki Pomak sülâleleri mübâdil olarak İstiklal mahallesinin olduğu yere iskân edilmiş, o mahalleye İzbişte ismi konulmuşsa da resmiyete hiç bir zaman geçmemiştir. Agriokerasia'ya Samsun ve çevresinden gelmiş Helenler iskân edilmiş, Bulgar işgalinden itibâren ise tamâmen insansızlaşmıştır. Manav
Havsa ilçe - Havsa - Edirne
1876a 📖: Havsa | Havass-ı Mahmutpaşa [ Tr "Mahmutpaşa hasları" ]
1675 📖: Havsa
1500~ 📖: Hasköy
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
Karabürçek köy - Uzunköprü (Çöpköy bucağı) - Edirne
1901h 📖: Karabürçek
Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Gacal, Bosnak ve Yörük ve Drama Pomaklari yerlesimi. Manav
Yağmurca köy - Uzunköprü (Çöpköy bucağı) - Edirne
1946 📖: Kestanbolu / Kastanbolu [ Yun ]
1901h 1909h 📖-
Rumeli göçmeni (Pomak) yerleşimi
■ Loveč, Bilič, Orjahovo (Rahova) ve Trno köyleri ile Pleven yakınlarındaki Gornik köyünden gelen göçmenlerce kurulmuştur toplamda 340 hâne oldukları bildirilmiştir (2020) Manav
Elmalı köy - Uzunköprü (Çöpköy bucağı) - Edirne
Y1922 📖: Armena
1877hk 1901h 📖Ermeni Köyü
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Elmalı adının `el malı` anlamında olduğu rivayet edilir. Halen halkı Gacal, Pomak ve önemli oranda Roman'dır. SN
Bahriyun mah - Dikili - İzmir
1891s 📖: Bahriyun [ Tr "denizciler" ]
Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Rumlarla meskûn olan Dikili'nin yanıbaşında 1877-78'de Rumeli muhacirlerinin iskânıyla kurulmuştur. SN
Köseömer köy - Havsa - Edirne
1901h 📖: Köseömer Çiftliği
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Aşağımahalle Bulgaristan Türküdür, Yukarımahalle ve Pişmanmahalle Bihac'lı Boşnaktır. metonio
Maltepe mah - Menemen - İzmir
1936a 📖: Maltepe
Rumeli göçmeni yerleşimi
■ 1936 yılında Yugoslavya ve Bulgaristan'dan gelen göçmenlerin iskânıyla oluşturulmuştur. SN
Çakmaklı mah - Aliağa (Yenice bucağı) - İzmir
Rumeli göçmeni (Boşnak) yerleşimi
■ Çakmaklı adı burada bulunan çakmaktaşı yataklarından gelmektedir. ahmet uhri
Akardere köy - Süloğlu - Edirne
1909hb 📖: Akardere Çiftliği
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
Nusretiye köy - Lapseki (Beyçayırı bucağı) - Çanakkale
1928 📖: Nusretiye
Eski adı: Urumçe
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ 1914'de boşaltılan köye Plevlja, Kolašin ve Pljevlja'dan Karadağlılar ile Plovdivli Pomaklar iskân edildi. Manav
Karaağaç köy - Biga (Gündoğdu bucağı) - Çanakkale
1604 📖: Karaağaç
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi. Kısmen Rumeli göçmeni yerleşimi
■ 1603-04 tarihli devşirme kayıtlarında Hıristiyan köyü olarak anılır. SN
■ 1878'de Razgradlı muhâcirler eklenmiştir. Belki geldiklerinde yerli nüfusu çok azdı. Manav
■ Deliorman göçmenleri, köyün yerlisi Yörüklerin iki katı nüfusa sahiptir. metonio
Devletliağaç köy - Kofçaz - Kırklareli
1877hk 📖: Devletliağaç
Rumeli göçmeni (ale) yerleşimi
Malkoçlar köy - Kofçaz - Kırklareli
1877hk 📖: Malkoçlar
Rumeli göçmeni (ale) yerleşimi
Bostancı mah - Edremit - Balıkesir
1902hk 📖: Frenk Köyü
■ Kısmen Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Frenk Köyü olan adının Atatürk tarafından düzeltildiği rivayet edilir. Frenk Köyü adının kaynağı tespit edilemedi. SN
Aşağıkanara köy - Kofçaz - Kırklareli
1909hb 📖: KüçükKanara
Rumeli göçmeni (ale) yerleşimi
Kocatarla köy - Kofçaz - Kırklareli
1877hk 📖: Kocatarla
Rumeli göçmeni (ale) yerleşimi
■ Köy eskiden Bulgaristan göçmeni Alevi-Türklerden oluşsa da günümüzde köyde camii vardır ve köyün belli bir bölümü kendini Sünni-Türk olarak görmektedir. Köy halkı, Kayı boyunun Amuca oymağındandır. Mursallı
Ballı mah - Malkara (Ballı bucağı) - Tekirdağ
1928 📖: Ballı
Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Mübâdil Vlah yerleşimi Manav
Beyci köy - Kofçaz - Kırklareli
1928 📖: Piço Mahalle
1901h 📖: Penço Mahallesi [ Bul ]
Rumeli göçmeni (ale/po) yerleşimi
Yukarıkanara köy - Kofçaz - Kırklareli
1877hk 📖: Kanara
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (ale) yerleşimi
Gündoğdu köy - Biga (Gündoğdu bucağı) - Çanakkale
1928 📖: Feyziye
1902hk 📖: Karantı
Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Çoğunluğu Şumnu/Terziköy'lü ve Filibe/Karlıova'lı Türk, azınlığı Pomak'tır. metonio
Büyükmandıra bld - Babaeski - Kırklareli
1928 📖: Mandıra
■ 20. yy başında Pomak yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
Tatlıpınar köy - Kofçaz - Kırklareli
1909hb 📖: Orman | Ermeniköy
1901h 📖: Ermeni Mahallesi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (ale) yerleşimi
Değirmencik köy - Biga (Karabiga bucağı) - Çanakkale
1928 📖: Değirmencik
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Rumeli'nin farklı köşelerinden gelen çeşitli halklara mensup muhâcirler tarafından iskân edildi. Manav
■ Selânik, Dedeağaç, Bulgaristan, Kosova ve Makedonya/Üsküp göçmeni Türkler tarafından yerleşim görmüştür. metonio
Terzidere köy - Kofçaz - Kırklareli
1877hk 📖: Terzidere
Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Köydeki Aleviler, Bulgaristandan gelme Türkmenlerdir. Mursallı
Topçular köy - Kofçaz - Kırklareli
1877hk 📖: Topçular
Rumeli göçmeni (ale) yerleşimi
■ Köydeki Aleviler, Bulgaristan'dan gelme Kayı Boyunun Amuca oymağından Türk-Alevilerdir. Mursallı
Geyikkırı köy - Biga (Balıklıçeşme bucağı) - Çanakkale
1928 📖: Geyikkırı
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni (Kumık) yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Dağıstan muhâciri Kumuk Türkleri ile Bulgaristan muhâcirleri berâber yaşamaktadır. ZeMahşer
Dikmen köy - Biga - Çanakkale
1928 📖: Dikmen
Rumeli göçmeni yerleşimi
Gemicikırı köy - Biga - Çanakkale
1928 📖: Gemicikırı
Rumeli göçmeni yerleşimi
Sarısıvat köy - Biga - Çanakkale
1928 📖: Sarısıvat
Rumeli göçmeni yerleşimi
Elmacık köy - Kofçaz - Kırklareli
1877hk 📖: Almacık
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (Gacal) yerleşimi
Doğancı köy - Biga - Çanakkale
1928 📖: Doğancı
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Kumık) yerleşimi. Kısmen Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Dağıstan muhâciri Kumuk Türkleri ile Bulgaristan muhâcirleri berâber yaşamaktadır. ZeMahşer
Yeniçiftlik bld - Biga - Çanakkale
1928 📖: Lofça Cedit [ Tr "yeni Lofça" ]
1902hk 📖: Yeniçiftlik
Y17 📖: Adrásteia (ova) [ AnaD ]
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Strabon Adrásteia'nın bir ova ve ovadaki yerleşim olduğunu bildirir. Helenistik çağda adı duyulan yerleşim, Roma devrinde sönmüş veya terk edilmiştir. ■ 'Yeni Lofça' adı, Bulgaristan'daki Lofça (Loveč) ilinden 1877-78 savaşı sonucunda gelen (Pomak ve Türk) muhacirlerden ötürü verildi. SN
■ Loveč haricinde 1901-1903 arasi Popova (Tırgovişte) civarı köylerinden, Palamartsa köyünden gelip yerlesenler oldugu anlatilir. Manav
Katrancı köy - Biga - Çanakkale
1928 📖: Katrancı
Rumeli göçmeni yerleşimi
Kocayazı köy - Kofçaz - Kırklareli
1928 📖: Kofçağız
1877hk 📖: Kofçaz [ Tr kofçağız? ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (po) yerleşimi
Kadıköy köy - Kırklareli_m - Kırklareli
1909hb 📖: Kadıköy
■ 20. yy başında Rum Ortodoks/Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (po/gac) yerleşimi
■ Bugünkü köy eski haritalarda Aşağı Kadikoy veya Reaya Kadıköy olarak adlandırılan Rum veya Bulgar mahallesidir. 1 km kadar batıdaki İslam Kadıköy, Osmanlı Kadıköy veya Gorni Kadıköy mübadeleden sonra terk edilmiş ve halkı Rum mahallesine taşınmıştır. SN
■ Daha sonra bilhassa Pomak ile biraz da Boşnak âileler gelmişse de Gacallar çoğunluktadır. Manav
Tokatkırı köy - Biga (Karabiga bucağı) - Çanakkale
1928 📖: Ahmetpaşa
1902hk 📖: Tokatkırı
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Çerkes) yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
Ahmetler köy - Kofçaz - Kırklareli
1877hk 📖: Ahmedler
Rumeli göçmeni (ale) yerleşimi
Güleç köy - Biga - Çanakkale
1902hk 📖: Güleç
Rumeli göçmeni yerleşimi
Gazipaşa mah - Torbalı - İzmir
1968 📖: Pancar
1928 📖: Kayas
Rumeli göçmeni yerleşimi
Ahlatlı köy - Kofçaz - Kırklareli
A1910 📖: Tür Alatlı
1877hk 📖: Alatlı
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (ale) yerleşimi
Adliye köy - Biga (Gümüşçay bucağı) - Çanakkale
1928 📖: Adliye
Rumeli göçmeni yerleşimi
Çınarköprü köy - Biga (Gümüşçay bucağı) - Çanakkale
1928 📖: Çınarköprü
Eski adı: Çeçenovası
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Çeçen) yerleşimi. Kısmen Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Çeçenler ve Bulgaristanın çeşitli yerlerinden Türkler yaşamaktadır. metonio
Kaynaklar mah - Buca - İzmir
Rumeli göçmeni (Boşnak) yerleşimi
İdriskoru köy - Biga - Çanakkale
Ç1920~ 📖: Tоfkоy
1902hk 📖: İdris Korusu
1873 1873Tevfikiye
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Çerkes) yerleşimi. Kafkas göçmeni/Rumeli göçmeni yerleşimi
■ 1873'te Maykop göçmenleri tarafından Tevfikiye adıyla kurulan köye daha sonra Bulgaristan'ın Varna-Pravadi- Çaylak köyünden muhacirler yerleştirilmiştir. SN
■ 1952 senesine kadar Tevfikiye olan ismi idari kararla değiştirildi. Manav
Karaabalar köy - Kofçaz - Kırklareli
1877hk 📖: Karabalar
Rumeli göçmeni (ale) yerleşimi
Deveçatağı köy - Kırklareli_m - Kırklareli
1928 📖: Deveçatağı
Rumeli göçmeni (ale) yerleşimi
■ Köy halkı Rumeli göçmeni değildir. Kayı boyunun Amca/Amuca Oymağına mensup Türkmenler'dir. Mustafa
Kırıklar mah - Buca - İzmir
Rumeli göçmeni (Boşnak) yerleşimi
Gaziköy mah - Şarköy (Mürefte bucağı) - Tekirdağ
1795h 1901h 📖Ganos
Y-399 Y535 📖Gános [ Yun "ışıklı" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
Kanibey köy - Biga (Gümüşçay bucağı) - Çanakkale
1902hk 📖: Popköy [ Bul pop "papaz" ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Eski adı Bulgaristan'da Razgrad'a bağlı bir köyün adından. SN
■ Muhtemelen Slav dilli Rum yerleşimiydi. 1880'lerin başında gönüllü olarak Bulgaristana göçtüler. 1883'te Razgrad Popköylüler iskân edildi. Manav
Hacıköy köy - Biga (Gümüşçay bucağı) - Çanakkale
1928 📖: Maksudiye
Ç1920~ 📖: Çeçenay
1902hk 📖: Hacıköy
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Çerkes) yerleşimi. Kafkas göçmeni/Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Çerkes Soykırımı'ndan sonra Çerkesya'dan sürülen Çerkesler tarafından kurulmuştur ve Çerkesler ve daha sonra Rumeli Bulgaristan'dan gelen Türkler yaşamaktadır. Perit
Düzorman köy - Kırklareli_m (Dereköy bucağı) - Kırklareli
1928 📖: Düzorman
1904s 📖: Harmanlıbayır?
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (ale) yerleşimi
■ 20. yy başında Rumca ve Bulgarca konuşan Ortodoks nüfusu vardı. Şimdiki nüfus Rumeli göçmeni Alevidir. SN
■ Köy halkı Rumeli göçmeni ya da Muhacir olarak tanımlamak yanlış olur. Çünkü onlar kendilerini Kayı boyuna mensup Türkmenler olarak tanıtıyorlar. Mustafa
Eskibedir köy - Lüleburgaz - Kırklareli
1928 📖: Bedir
Rumeli göçmeni (Gacal) yerleşimi
Üsküp bld - Kırklareli_m (Üsküp bucağı) - Kırklareli
1890hk 📖: Skopo | Üsküb
Y1877 📖: Skópos / Skópia [ Yun "bakanak, kule" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (po) yerleşimi
■ Balkan harpleri neticesinde Dramanın boşalan dağlık Pomak köylerinden biri olan Kajinče köyünden buraya konan muhâcirlerden, 10 sene sonra çıkan mübâdele kanunu kapsamında arazi ve mesken edinebilmek için Bursa, Mihaliç (Karacabey) ve İnegöl'e nakil talep edenler olmuştur. Manav
■ Üsküp çoğunluğu pomaklardan oluşan bir beldedir. Balkan savaşı ve mübadelede Yunanistan Drama ilinin kayınçalı dışında Poçan, uştitsa, glum, karadere, naipli (Buynova) köylerinden pomaklar vardır. Ayrıca Doyran göçmenleri de vardır. orhan biricik
■ Üskübü / Üsküp gibi adlar "gözetleme kulesi", "hisar" anlamlarına gelen σκοπή (skopi) veya σκοπιά (skopia) adlarından Türkçeleşmiştir. Tankut Beygu
■ Cevatpaşa ve Gündoğdu mahallelerinin yüzde doksanı Pomak, yüzde onu göçmen Türktür. Mehmetçavuş ve Kemalpaşa mahallelerinin ise yüzde yetmiş beşi göçmen Türk, yüzde yirmi beşi Pomaktır. metonio
Şehitler mah - Torbalı - İzmir
<1960 📖: Maşat
1891s 📖: Meşhed [ Tr "şehitlik" ]
1528t 📖: Maşatlu
Rumeli göçmeni yerleşimi
Hacıpehlivan köy - Biga (Sinekçi bucağı) - Çanakkale
1928 📖: Filibeliler [ Yun Philippópolis "Filip kenti" ]
Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Eski adı Bulgaristan'daki Filibe kenti adından. Orijinal Filibe'nin adı Yun Philippopólis'ten türemiştir. SN
Armağan köy - Kırklareli_m (Dereköy bucağı) - Kırklareli
1946 📖: Hediye
1928 📖: Gediğe
1909hb 📖: Gedege [ Tr hediye ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Sultan Abdülaziz döneminde Balkan muhacirlerine hediye edildiği için Hediye ve 1960'tan sonra Armağan adı verildi. SN
■ Balkan harpleri neticesinde Smoljanın Bujnovo köyünden bir miktar, Dramanın Kujunđi köyünden 3 âile iskân edilmiştir. Manav
■ Yunanistan Drama Kayınçalı, Bulgaristan Smolyan Devin Buynova (Naipli) den gelen pomaklar ve Bulgaristan Melnik'ten gelen göçmenlerden oluşmaktadır. orhan biricik
Karadere köy - Kırklareli_m (Dereköy bucağı) - Kırklareli
Y1922 📖: Mavropótamos [ Yun "karadere" ]
1909hb 📖: Karadere
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
Kepekli köy - Biga (Sinekçi bucağı) - Çanakkale
1928 📖: Kepekli
Rumeli göçmeni yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.