112 Rumeli göçmeni yerleşimi bulundu.
1 | 2
sırala 
  Bahçeli köy - Ezine - Çanakkale
1906 Kiep: Bağçeli
Manav/Rumeli göçmeni yerleşimi
  Yeniköy köy - Gelibolu - Çanakkale
1928 K: Cedid [ Tr cedid "yeni" ]
1890 Kiep: Yeniköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
  Karakasım köy - Edirne_M (Karakasım bucağı) - Edirne
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Slav Rum halkı 1913 senesinde Bulgaristana iltica etti. Manav
  Narlı köy - Edremit (Altınoluk bucağı) - Balıkesir
1906 Kiep: Narlı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Girit göçmeni/Rumeli göçmeni yerleşimi
■ 1905'te 480 Rum nüfusu ve Ayios Dimitrios kilisesi vardı. SN
  Şerbettar köy - Havsa - Edirne
1909 UK: Şaraptar
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Bulgar kilisesine geçen Slav Rumlar 1913 senesinde Bulgaristana iltica etti. 1924 senesinde Maglenli Pomak mübâdiller iskân edildi. 1935de Romanyadan (Bugünkü Kuzey Bulgaristan köylerinden) getirtilen muhâcir iskân edildi. Manav
  Elmalı köy - Uzunköprü (Çöpköy bucağı) - Edirne
1913: Ermeniköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Elmalı adının `el malı` anlamında olduğu rivayet edilir. SN
■ Gacal, Pomak ve Çingene yerleşimi. Manav
  Bahriyun mah Dikili - Dikili - İzmir
1891 S-Ay91: Bahriyun [ Tr "denizciler" ]
Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Rumlarla meskûn olan Dikili'nin yanıbaşında 1877-78'de Rumeli muhacirlerinin iskânıyla kurulmuştur. SN
  Nusretiye köy - Lapseki (Beyçayırı bucağı) - Çanakkale
1928 K: Nusretiye
1900: Urumçe
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ 1914'de boşaltılan köye Plevlja, Kolašin ve Pljevlja'dan Karadağlılar ile Plovdivli Pomaklar iskân edildi. Manav
  Bostancı köy - Edremit - Balıkesir
1906 Kiep: FrenkKöyü
■ Kısmen Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Frenk Köyü olan adının Atatürk tarafından düzeltildiği rivayet edilir. Frenk Köyü adının kaynağı tespit edilemedi. SN
  Elmacık köy - Kofçaz - Kırklareli
1909 UK: Almacık
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Bulgar kilisesine tâbi olanlar 1913'de Bulgaristana sürgün edildi. Gacal yerlesimi. Manav
  Gazipaşa bld - Torbalı - İzmir
1960-2013: Pancar
1928 K: Kayas
Rumeli göçmeni yerleşimi
  Gümüşçay bld - Biga (Gümüşçay bucağı) - Çanakkale
1906, 1928 Kiep, K: Dimetoka [ Yun Didymoteixon "ikizhisar" ]
Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Eski adı Trakya'daki Dimetoka (Yun Didymoteixon) kentinin adından alınmıştır. SN
  Gaziköy köy - Şarköy (Mürefte bucağı) - Tekirdağ
1890 Kiep: Ganos
Byz Hie: Gannos [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
  Şehitler köy - Torbalı - İzmir
1960e DİE: Maşat
1891 S-Ay91: Meşhed [ Tr "şehitlik" ]
Rumeli göçmeni yerleşimi
  Şirince köy - Selçuk - İzmir
1928 K: Şirince
Yun BSt: Solmissós [ Luw ]
1884 S-Ay: Çirkince
1896 Kiep: Kirkince [ Yun Kenkhrios? ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Köyün en eski adı kef harfiyle yazılan Kirkince'dir. 'Çirkince' adı muhtemelen Rumca telaffuza nazire olarak Türkler tarafından kullanılmıştır. 1928'de İzmir Valiliği emriyle Şirince olarak düzeltilmiştir. ■ Kirkince'nin anlamı ve kökeni açık değildir. Antik çağda Efes yöresinde bulunan Kenkhrios deresi eğer Şirince deresi ise, ismin de doğal ses evrimi ve metatez yoluyla (Kinkri > Kirkin-ce) bundan türediği düşünülebilir. 1919-1922 Yunan işgali yıllarında, Kenkhrios deresinin doğduğu dağın antik adından hareketle köye Solmissós adı verildi. ■ Gerek Kenkhrios gerek Solmissós Yunan-öncesinden aktarılmış yer adlarıdır. Strabon'un aktardığı rivayete göre Efesliler tanrıça Artemis'in Kenkhrios üzerindeki Ortygia ormanında doğduğuna inanırdı. SN
  Ataköy köy - Pınarhisar - Kırklareli
1909 UK: Yancıklar
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
  İncesırt köy - Demirköy - Kırklareli
1909 UK: Lafva
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
  Poyrazlı köy - Erdek - Balıkesir
Yun BSt: Vori/Voriá [ Yun "poyraz" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Gedeon'un Proikonnêsos (İsdtanbul 1895) adlı eserine göre Vôreîs (`kuzeyliler`) antik Kizikos ahalisini oluşturan altı aşiretten biri olup köyün adı bundan gelmektedir. (Ertüzün, Kapıdağı Yarımadası ve Çevresindeki Adalar, s. 281). SN
■ Rumlar 1918 mayısında Bandırmaya sürgün edildi. 1924'ten sonra Bosnak, Pomak, Arnavut ve Giritli iskâni oldu. Manav
  Yiğitbaşı köy - Demirköy - Kırklareli
1946 MYK: Kamilya/Kumila
1909 UK: Kamilaköy
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
  Kapaklı köy - Akhisar - Manisa
1928 K: Kapaklı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Baltaci isminde bir Rum çiftligi iken 1878'lerde Tesalya Yenişehirli (bugünkü Larissa) muhacirler iskan edilmistir. Manav
  Ergene ilçe - Ergene - Tekirdağ
1968 K2: Marmaracık
Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Dobruca muhacirleri tarafından 1920'lerde iskan edilen Marmaracık köyü, 2013'te kurulan Ergene ilçesinin idari merkezi oldu. İlçe adı Ergene nehrinden alınmıştır. SN
  Turan köy - Erdek - Balıkesir
1928 K: Fatya [ Yun vathiá ]
1906 Kiep: Vathi [ Yun "derin" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ 1905'te 485 Rum nüfusu ve Aziz Şehit Paraskevi kilisesi vardı. SN
■ Mübâdele ile Vodinanın Tresino köyünden Pomaklar iskân edildikten 3 sene sonra Bihaćlılar iskân edildi. Manav
  Çakıllı bld - Vize - Kırklareli
1909 UK: Çaklı
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
  Önerler köy - Çorlu - Tekirdağ
Rumeli göçmeni yerleşimi
■ 1930'larda Bulgaristan muhacirleri tarafından iskan edildi. SN
  Seymen köy - Çorlu - Tekirdağ
1890 Kiep: Seymen
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Eski ismi Büyük Sekban. Bölgede söz sahibi olan Sekban-ı Cedid Ocağının tüfekçileri, 1800'lerde kurdu. 93 Harbi'nden sonra ve 1935'de Bulgaristan'dan, 1950'de Romanya'dan göç aldi. Manav
  Ovaköy köy - Balıkesir_M - Balıkesir
1890 Kiep: Atanasköy [ Yun Athanasios "kişi adı" ]
Manav/Rumeli göçmeni yerleşimi
  Liman köy - Demirköy (İğneada bucağı) - Kırklareli
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
  Muradiye köy - Susurluk (Göbel bucağı) - Balıkesir
1911 EH: Mandır
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Kafkasya göçmeni/Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Köy Bulgaristan Muhacırları, yunanistan Muhacırları ve Kafkasya'dan gelen Çerkezler ve Kırgızlar tarafından oluşturulmuştur. Türk
■ Küçük Asyadaki en meşhur Bulgar köyü idi. Daha 1873 senesinde seküler tedrisat vermiş ilk Bulgar Mektebi burada açılmıştır. Bulgaristandaki Recep Mahalle (Arkovna) Yayla (Jagnilo) ile Elez Fakı (Dobroplodno) köyündeki emvalin takasında bu köyün bahsi geçmiştir. Son kalan Bulgar âileler 1914 baharında Rum köylerine sürgün kararı çıkması üzerine âcilen Bulgaristana geçme karârı almıştır. Bu köylüler günümüzde İvajlov şehrinde mahalleye dönüşen Lıca köyüne iskân edildiler. Manav
  Örencik köy - Karacabey - Bursa
1928 K: Örencik
Rumeli göçmeni yerleşimi
  Gökçeali mah - Çatalca - İstanbul
1928 K: Gökçeali
■ 20. yy başında Rum/Ermeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
  Taşpınar köy - Karacabey - Bursa
1928 K: Kemeryend
Yun BSt: ÁgiaKyriakí
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
  Ortaköy köy - Kula - Manisa
Eski adı: GöçmenMahallesi
Rumeli göçmeni yerleşimi
■ 18.5.1956'da Ortaköy adıyla köy oldu. SN
  Çamlık köy - Simav - Kütahya
1928 K: Çamlık
Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Ahalisi Balkan Savaşı muhacirleridir. Makedonya'nın Nevrekop bölgesinden gelerek 1917'de buraya iskân edilmiştir. SN
  Atlas köy - Merkez-Nilüfer (Çalı bucağı) - Bursa
1911 EH: Atlaslı [ Tr atlas "bir tür değerli kumaş" ]
Rumeli göçmeni yerleşimi
  Kestel ilçe - Kestel (Gürsu bucağı) - Bursa
1960 DİE: Gürsu
1521 Bar: Kestel [ Yun kástellos "hisar" ]
Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Toplu Konutlar denen Yukarı Kestel bölümü Bulgaristan göçmenidir. tuğrul kanat
  Yenigürle köy - Orhangazi - Bursa
1928 K: CeditGürle [ Tr "yeni Gürle" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Gürle'nin ayrı köy olan Ermeni mahallesine 1900 yılında Rumeli muhacirleri iskan edildi. SN
  Ortaköy köy - Orhangazi - Bursa
1928 K: Ortaköy
E1900 Epr II.166: Xaruk
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ 19. yy sonunda 200 hane Ermeni nüfusu ve Meryemana kilisesi vardı. Rivayete göre köy 17. yy'da kurulmuştu. SN
  Yeniköy bld - Orhangazi - Bursa
1928 K: Yeniköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Bursa'da Ermenilerin en yoğun yaşadıkları merkez olmuştur. Örneğin 1899'da beldede 4 236 Ermeniye karşılık sadece 32 Türk yaşamaklaydı. XX. yüzyılın başlarında, Bursa yöresinin büyük nıerkezlerindendi. 1325 H. (1907) tarihli Hudavendigâr Vilâyeti Salnâmesfn.de, ilçe merkezi konumunda olan Pazarköy'de (Orhangazi) 432 hane bulunduğu kayıtlı iken, o zamanki adıyla Cedit (Yeniköy) 1 146 hane gösterilmişti. IraTzourou
  Yenisölöz bld - Orhangazi - Bursa
1946 MYK: Yenisölöz
1928 K: SölözCedid [ Tr "Yenisölöz" ]
1924: (Tacettin)
Byz: Soloi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Rumeli göçmeni/Pomak yerleşimi
■ 17. asırda Samanlı dağlarına gelmiş bulunan Ermeniler tarafından Sölözün yukarısındaki bu yaylada köy kurdular. Sölöz halkı Müslüman olduğu için buraya Gevur Sölöz denmiştir. Mübâdele ile Dramanın Pepeleš köyü ile Vodinanın Lipor köyünden Pomaklar ile Selânikliler iskân edildi. Gürcü hâneleri de eklenmiştir. Pepeleš 1905'de 50 hâne 525 nüfuslu idi. Pepelešlilerin diğer kısımları Geliboludaki Tayfur ile Balıkesirdeki Koca Pınara iskân edilmişlerdir. Balkan harbiyle Dramalı Pomaklar İzmirin Çeşme, İnegöl gibi yerlerinden yaşıyorlardı. Mübâdiller gelince bu Pomaklardan araya katılan Satovčalılar oldu. Manav
  Balçık köy - Gebze (Mollafenari bucağı) - Kocaeli
1928 K: Hamidiye
1890 Kiep: Balçık
Rumeli göçmeni yerleşimi
  Marmaracık köy - Yenişehir - Bursa
1521 Bar: Marmaracık
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ 1914'te Surp Araçavoratz Kilisesi ve iki Ermeni okulu vardı. SN
  Subaşı bld - Altınova - Yalova
Eski adı: -
■ Kısmen Rumeli göçmeni yerleşimi
  Hayrettin köy - Bozkurt - Denizli
1928 K: Hayrettin
Rumeli göçmeni yerleşimi
  İskaniye köy - İnegöl - Bursa
1960e DİE: Cemiyet
Rumeli göçmeni yerleşimi
  Akyarma köy - Evciler - Afyon
1946 MYK: Akyarma
Rumeli göçmeni yerleşimi
  Bozan köy - Dazkırı - Afyon
1911 EH: Bozan
Rumeli göçmeni yerleşimi
  Gündoğdu mah - İzmit - Kocaeli
1890, 1928 Kiep, K: Mihaliç
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ 1300 nüfusuyla tahminen 17. asırda kurulmuş. Helence ibâreli çeşme kitabesinde 1674 târihi tespit edilmiştir. Doğusunda ve batısında kalan vâdilerde paşasuyu su kemeri ile küçük bir kilisenin de olduğu Ayazma [ Yun agíasma "kutsal yer, ziyaret" ] bulunur. 1921'de Rumlar kaçınca 5-6 Pomak muhâcir bâzı evlere yerleşmiş. 1924'te İskeçe'nin kuzeyindeki Yeni Köy (Neochori), Hüseyin (Ioniko), Hocalar (Stavrochori), Demirtaş (Sidiropetra), Mahmudlu (Dafnonas) köylerinden mübâdiller yerleştirilince evler nedense Pomakların elinden alınmış. Manav
  Sarımeşe mah - Kartepe - Kocaeli
Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Kısmen Bulgaristan-Romanyalı Tatar yerleşimi hâricinde yeni gelmiş bir kaç âile Ordulu ile, Yugoslavya Makedonyasından gelmiş âile yaşar. Manav
  Yeniköy köy - Bilecik_M (Küplü bucağı) - Bilecik
1913: Cedid [ Tr "yeni" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
  Kuloğlu mah - İzmit - Kocaeli
1928 K: Kuloğlu
Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Bir vakitler sâdece tek hâne bulunmasına binâen Kul-oğlu dendiği rivâyet edilir. Manav
  Dağköy köy - İzmit - Kocaeli
1910 EH: Dağköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ 20. yy başında 300 üzeri Ermeni nüfus ve iki kilise vardı. SN
■ 1939'da yapılan nüfus değişimi antlaşmasıyla Romanya’ya bagli Silistrenin Ahmatlar köyünden getirilen Aleviler iskan edimistir. 1942'de Dağköy ismi verilmiş. Daha sonra Bulgaristana baglanan bu köyün ismi Stefan Karadja olarak degistirilmistir. Halen Rum ili Türki nüfusu mevcuttur. Manav
  Akmeşe bld - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
1928 K: Akmeşe
1921: Ermeşe
1890 Kiep: Armaş [ Tr Armağan Şah? ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Kasabada bulunan Çarxapan S. Asdvadzadzin (`Kötülüksavar Meryem`) Ermeni manastırı 17. yy'da kurulmuş ve Batı Anadolu'daki en önemli Ermeni dini kurumlarından biri olmuştur. (P. Muradyan & A. Muşeğyan, Armaşi Tıbrevankı, 1998). 1915 tehcirinden sağ kurtulan Ermeniler 1921'de sürgün edildi. İskeçeli mübadiller yerleştirildi. SN
■ 1924'te metruk halde bulunan Ermeni kasabası ilk defa mübâdillere açıldı. Daha sonra Romanya ve Bulgaristan göçmenleri devam etti. Armaş matbaâsı çöplük hâlindedir. Manav
  Beşevler köy - Serdivan (Kâzımpaşa bucağı) - Sakarya
1928 K: İnamiye [ Tr "nimetli" ]
Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Romanya göçmeni yerleşimi Manav
■ 26/12/1951 tarihinde Kocaeli'nin Akmeşe bucağına bağlı İnamiye köyü Adapazarı ilçesinin Kazımpaşa bucağına bağlanmıştır. (Devlet Arşivleri Sayı :24901) ekaragoz
  Eşme köy - Geyve - Sakarya
E1900 Epr I.775: Eşme
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Eprigyan'a göre 1866 tarihinde Ortaköy'lü 14 Ermeni ortak tarafından arazisi satın alınarak köy inşa edildi. Daha sonra Ortaköy'den gelen 100 dolayında Ermeni aile yerleşti. SN
■ Selanik, Serez, Sevren, Meglen (Karacaova) ve Vodina göçmenleri yerleşiktir. Evler Ermeni mimarisine göre tek katlı üst kat yaşama alanı girişte zeminde ipek böceği bakımı için tasarlanmış, ipek böcekçiliğini Makedonyalılar bilmediği için hayvan barınağı olarak kullanılmakta. Manav
  Demirbey köy - Adapazarı (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1890 Kiep: Çerkeskışla
■ Kısmen Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Balkan harbinden kaçan Rumeli göçmenlerinin yerleştiği bir köy haline gelmiştir. Türk
  Ferizli ilçe - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1928 K: Firuzlu/Ferizli
1573 Bar: Fîruz [ Tr "öz." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Eski Söğütlü bucağından ayrılarak 1990'da ilçe oldu. SN
■ Mübâdele ile Selânik vilâyetine bağlı Vodinalı Pomaklar iskân edilmiştir. Bu köyde doğan bir kız babaannesinin pomakça şarkı söylediğini anlatırmış. Manav
  Omuzca köy - Afyon_M - Afyon
1928 K: Mecidiye
Rumeli göçmeni yerleşimi
  Şatırlı köy - Serik - Antalya
1928 K: Şatırlı
Rumeli göçmeni yerleşimi
■ 1884'te Tesalya muhacirleri tarafından iskân edildi. Şatırlı, Tesalya'daki köylerinin adı imiş. SN
  Dikmen köy - Serik - Antalya
1928 K: Dikmen
Rumeli göçmeni yerleşimi
  Aşağıçatma köy - Serik - Antalya
1928 K: Aşağıçatma
Eski adı: Taşlık
Rumeli göçmeni yerleşimi
■ 1885 dolayında Tesalya muhacirleri tarafından iskân edilmiştir. SN
  Şaziye köy - Düzce_M - Düzce
1928 K: Bekirpehlivan
Rumeli göçmeni yerleşimi
  Belek bld - Serik - Antalya
Rumeli göçmeni yerleşimi
■ 1880'lerde Tesalya muhacirleri tarafından iskân edilen köy, 1990'dan sonra büyük çaplı turistik gelişmeye tanık oldu. SN
  Cumalı mah - Serik - Antalya
Rumeli göçmeni yerleşimi
■ 1885 dolayında Tesalya muhacirleri tarafından iskân edildi. SN
  Pırpır köy - Çilimli - Düzce
1928 K: Pırpırkuyusu
Rumeli göçmeni yerleşimi
  Gedik mah - Serik - Antalya
1946 MYK: Karaboynuz
Rumeli göçmeni yerleşimi
■ 1880'lerde eski adı Karabuynuz olan mevkide Tesalya muhacirleri tarafından Gedik adıyla iskân edildi. Ancak halen Karabuynuz adı daha yaygındır. SN
  Serik ilçe - Serik - Antalya
1910: Şevketiye
1890: Kökez
1680 : Serk/Serik (idari bölge)
Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Serik veya Serek kaza adı 16. yy'dan itibaren kaydedilmiştir. Eski kaza merkezinin antik Selge (şimdiki adı Zerk) kasabası olması ve Serik adının doğal ses evrimiyle Selge'den türemiş olması muhtemel görünmektedir. ■ İlçe merkezi olan kasaba 1880'lerde Kökez adı verilen mevkide Tesalya muhacirleri tarafından iskân edildi ve Şevketiye adı verildi ise de Kökez adı daha yaygın olarak kullanıldı. 1920 civarında Serik ilçe merkezi buraya taşındı. SN
■ © 26.03.1732 Karahisar-ı Teke civarındaki Serk taifesi ötedenberi şekavetle meluf olduklarından ve tenkillerine memur edilen Alanya Mutasarrıfı İbrahim Paşa İran seferine memur olmağla bunların şakavetleri ziyadeleştiğinden tekrar İbrahim Paşa'nın memuriyeti. g.tt © 13.06.1771 Kışın Teke yazın Beyşehir sancağında haymenişin olan Serk taifesi eşkıyasının tutulup hapsedilmesi ve şeran ashab-ı hukuk ile mürafaaları icra olunarak ihkak-ı hak edilmesi. g.tt deyar heyran
  Yenitaşköprü köy - Düzce_M - Düzce
Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Kürd yerlesimi (Şêxbizin aşireti) olan Tınaz köyünün bitişiğine 1880'lerde yerleştirilen Silistre Karnobatli muhacirlerle köy genislemis simdiki ismini almistir. Manav
  Saithalimpaşa mah - Çifteler - Eskişehir
Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Mısır hıdiv ailesinden Abbas Halim Paşanın kardeşi Prens Said Halim Paşa tarafından 1913'te Rumeli muhacirleri için kurulan mandıradır. SN
  Eminekin köy - Çifteler - Eskişehir
1928 K: Eminekini
Rumeli göçmeni yerleşimi
  Körhasan köy - Çifteler - Eskişehir
1928 K: Körhasan
Rumeli göçmeni yerleşimi
  Tipi köy - Akşehir - Konya
1912 Kiep: Tepe
Rumeli göçmeni yerleşimi
■ © Konya Ilı Akşehir İlçesi Tuzlukçu Bucağının Ortatıpi Köyüne bağlı Tipi ve Göçmen mahallelerinin bu köyden ayrılarak (Tipi) adiyle bağımsız bir köy haline getirilmeleri 13/3/1946 gününde onanmıştır. [RsGz: 6269] deyar heyran
  Cemil köy - Ürgüp - Nevşehir
1928 K: Cemil
Yun Im: Zalela
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
  Sarıkaya ilçe - Sarıkaya - Yozgat
1907, 1928 Kiep, K: Terzili
Ark: BasilikaTherma [ Yun "kral hamamı" ]
■ /Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Daha önce (şimdi Boğazlayan'a bağlı) Aşağısarıkaya kasabasında olan Sarıkaya ilçe merkezi daha sonra Terzili köyüne taşındı. Bazen Terzilihamam adı da görülür. SN
■ Helenistandan mübâdil iskân edildi. Takriben 1930'larda Yugoslavya Krallığından getirilen Müslüman iskân edildi. 1951 dalgasında Bulgaristanlılar iskân edildi. Manav
  Şeyhkoyun köy - Havza - Samsun
1928 K: Şeyhkoyun
Rumeli göçmeni yerleşimi
  Abdurrahmanlı köy - Akdağmadeni (Karamağara bucağı) - Yozgat
1907 Kiep: Abdurrahmanlı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ 1905'te 90 hane Rum nüfusu vardı. SN
  Yaylacık köy - Develi (Bakırdağı bucağı) - Kayseri
1928 K: Kiske
Byz TİB 2.206: Kiskissós/Kiskíssê
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Eski bir Ortodoks Hıristiyan yerleşimi olan Avşar Köyünün 19. yy ortalarında dağılmasıyla, halkı Kiske (Yaylacık), Satı ve Çukuryurt köylerini iskân etmiştir (Imerologion 1905, s. 148-150). Avşar köyünün yerini tespit edemedim; Şıhlı beldesine bağlı Avşar mezrası olabilir mi? SN
  Taşoluk köy - Havza - Samsun
1928 K: Taşoluk
Rumeli göçmeni (Pomak) yerleşimi
  Dedeli köy - Bafra - Samsun
1928 K: Dedeli
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Mübâdele ile Pomaklar iskân edildi. Gürcüler de bulunmaktadır. Manav
  Çamaltı köy - Bafra (Boğazkaya bucağı) - Samsun
1928 K: Xotmaşa
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (Pomak) yerleşimi
■ 19. yy'da Nebiyan adı verilen bölgenin merkez köyü idi. 20. yy başında yörede 20 kadar Rum köyü ile 6 Türk köyü vardı. SN
■ Küçük Yeraltı, Kara Pınar ve Dereler mahallelerindeki Pomaklar 1934'de Bulgaristan Zlatograd civârındaki Elma Reka, Alamovci ve Starcevo köylerinden kaçak olarak Yunanistana geçtiler. 1936'da bu mahallelere iskân edildiler. Sülaleler: Alibaşovi, Gluhovi, Zeynelovi, Kehayovi, Kovaçevi, Kocaalievi, Sirakovi Manav
  Darboğaz köy - Bafra (Boğazkaya bucağı) - Samsun
1920 Pon: Darboğaz
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Kafkasya göçmeni/Rumeli göçmeni yerleşimi
  Beylik köy - Ondokuzmayıs (Taflan bucağı) - Samsun
1920 Pon: Beylik
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi. Rumeli göçmeni/Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Halihazırda merkez mahallesinde Mübadiller ve Alaçamlılar, Kirmancık Mahallesinde Alaçamlılar, Yeni mahallesinde Trabzon'dan gelenler yaşamaktadır. seyyah
■ Köy halkı Rumeli muhaciri Türklerden , Alaçam ilçesinden ve Trabzon civarından gelenlerden oluşmaktadır. Türk
  Ovayurt köy - Pazar - Tokat
1946 MYK: Geldigan
Kürd/Rumeli göçmeni yerleşimi
  Kırkharman köy - Taşova (Destek bucağı) - Amasya
1926 EH: Kırkharman
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
  Aşağıavdan köy - Merkez-İlkadım - Samsun
Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Asagi avdan köylüleri 1924 senesinde Yunanistan’in Selanik sancagina bagli Drama vilayetinin Bük nahiyesinin Gornovo köyünden mubadil olarak Samsun merkez Asagi avdan köyüne gelmislerdir. Türk
  Güvendik köy - Taşova - Amasya
1928 K: Herizdağı
Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Yunanistan'ın Kozani ili, Ptolemaida (Kayalar) ilçesi, Karyochori (Kozluköy) muhacirleri yerleşimi. inan olgar
  Kızgüldüren köy - Taşova - Amasya
1928 K: Kızöldüren
Rumeli göçmeni yerleşimi
■ 31.12.1955'te Kızgüldüren adı verildi. SN
  Hacıbey köy - Taşova - Amasya
1928 K: Hacıbey
Rumeli göçmeni yerleşimi
  Karaperçin köy - Tekkeköy - Samsun
1928 K: Karaperçin
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Rumlardan kalma kilise (halen cami) ve ilkokul mevcuttur. SN
  Çırakman mah Kutlukent - Tekkeköy - Samsun
1928 K: Çırakman
1914 UK: ÇirabHan
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
  Hasanbaba köy - Tokat_M - Tokat
1928 K: Hasanbaba
E1900 Epr: Kirkoris
E1300: Surp Krikoris [ Erm "Aziz Gregorios (öz.)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Rumeli göçmeni/Kafkasya göçmeni yerleşimi
■ 13. yy'dan itibaren kaydedilmiş Ermeni köyü idi. SN
■ 1930 yıllarda Kosova göçmenleri yerleştirilmiştir. drneuro
  Endekpınar köy - Erbaa - Tokat
1928 K: Endikpınar [ Erm antig "tarlacık" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km