127 Pomak yerleşimi bulundu.
1 | 2
sırala 
  Sultaniçe köy - Enez - Edirne
1928 K: Sultaniçe
Pomak yerleşimi
■ Slavca ismi: Sultanica. 1912'de 120 Pomak hânesi oldugu kaydedilmistir (Ljubomir Miletić) Kurbağalar isimli film 1985 senesinde burada çekildi. Manav
  Karpuzlu bld - İpsala - Edirne
1928 K: Karpuzlu
1904: Kozkırı
Eski adı: MüsellimCedid
Pomak yerleşimi
■ Plevne'nin Kojnare köylüleri oturmaktadır. Manav
  Küplü bld - Meriç (Küplü bucağı) - Edirne
1928 K: Küplü
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 1. Balkan savaşı sırasında, Yunanistan Devleti'nin Dedeağaç (Alexandroupolis) Büyükelçisinin aracılığıyla silahlandırılan Küplü'nün eşkiyaları, hemen kuzeylerindeki Türk/Müslüman nahiyesi olan Edeköy'e saldırmış, Sofulu ve çevrenin Yunan ve Bulgar çeteleri ile birlikte çok sayıda insanı katletmişlerdir. Bugün köyde sonradan Rodoplardan gelip yerleşen Pomak kökenli halk yaşamaktadır. Atakan Sevgi
■ Rumlarla berâber Gacallar da oturuyordu. Helenistanın Makedonya bölgesindeki Černiševo, Trestenik ve Gabrišta köylerinden Pomak mübâdiller iskân edilmiştir, Rodoplar değil. Manav
  Subaşı bld - Meriç (Küplü bucağı) - Edirne
1928 K: İzzetiye
Pomak yerleşimi
  Akhoca köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
1928 K: Akhoca
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi. Kısmen Pomak yerleşimi
■ 19. asır ortasında Gacal yerleşimi. 93 harbinden sonra Lovečin Dobrevci ile etraf köylerinden gelen 1700 kadar Pomak muhâcir 2 hâne Gacalın oturduğu araziyi gene burada meskeni olan ihtiyar bir imamdan satın alıp 20 hâne buraya yerleşmiş. Akhoca ismi kalmış. Kâfilenin bir kısmı Korukluya, kalanı yan köylerden Slav Rumların oturduğu Todoriçe (Orhâniye), bir diğer kısmı Aydındaki Nâzilliye kadar dağılmış. 1951 Bulgaristan muhâcirlerinden 30 hâne Pomakların daveti üzerine köye iskân edilince nüfus 60 hâne oluvermiş. Pomakça canlıdır. Manav
  Kocahıdır bld - İpsala - Edirne
1928 K: Kocahıdır
Pomak yerleşimi
■ Vraca'nın Popica köyü muhacirleri oturmaktadır. Manav
  Orhaniye köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
1928 K: Orhaniye
Pomak yerleşimi
■ Dobrucali Pomaklar. Halk arasinda halen Todorič denir. Manav
  Yenikadın köy - Edirne_M - Edirne
Pomak yerleşimi
■ Şimdi Eskikadın adını taşıyan Kadıköy yakınında 20. yy başlarında kurulmuş yeni yerleşimdir. SN
  AliçoPehlivan köy - İpsala - Edirne
1928 K: Koyunyeri
Pomak yerleşimi
■ Pehlivan Kel Aličo bu köylüdür. Pleven'in büyük köylerinden olan Kojnare'den (Koynare) geldikleri için yeni köye bu isim konulmuştur. Manav
  Suluca köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
1928 K: Suluca
Yun Im: Fakırma [ Yun phagrê "bileğitaşı" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 1905'te 300 Rum nüfus ve Timios Prodromos kilisesi vardı. SN
  Değirmendüzü köy - Gelibolu - Çanakkale
1946 MYK: Burgaz/Burgas
1928 K: Bergos [ Yun pyrgós "kule" ]
1906 Kiep: Bergaz
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Mübâdele ile Edessanın Nivor (Neochori) köyünden Pomaklar iskân edildi. Manav
  Karahamza köy - Meriç - Edirne
1928 K: Karahamza
Pomak yerleşimi
  Pırnar köy - Keşan (Yerlisu bucağı) - Edirne
1928 K: Varinçe
Yun Im: Varnítsa [ Bul "Varna'cık" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 1905'te 200 Rum nüfus ve Ayios Athanasios kilisesi vardı. SN
■ Pomak yerlesimi. 1924'de Drama'nin Boblec ve Končin köylerinden mübadele edilen halk yerlestirildi. Manav
  Orhaniye köy - Edirne_M (Karakasım bucağı) - Edirne
1905: Todoriç
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
  Musabeyli köy - Edirne_M - Edirne
1567 Müh: Musabeğlü
Pomak yerleşimi
  Çobançeşmesi köy - Keşan - Edirne
1946 MYK: Mozal
1905 Im: Muzalı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 1905'te 385 Rum nüfus ve Ayios Athanasios kilisesi vardı. SN
  Kadıköy köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1928 K: KadıGebran [ Tr "Kadıköy gâvur mahallesi" ]
Yun Im: Kadıköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Gebran Osmanlı idari dilinde `gâvurlar` anlamındadır. SN
  Sinanköy köy - Lalapaşa - Edirne
1946 MYK: Pravadi
1909 UK: Pravodiya [ Bul "sukenarı" ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 21.01.1954'te Sinanköy adı verildi. SN
  Altıntaş köy - Keşan - Edirne
1928 K: Altıntaş
Yun BSt: Xrisólithos [ Yun "altıntaş" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Mütareke yıllarında kullanılan Yunanca isim muhtemelen Türkçeden çeviridir. SN
■ Dramanın Yavor, Çatak, Bukovo, Belen, Leşten, Karaca ve Radiboş köylerinden Pomaklar iskân edildi. Manav
  Küçükdoğanca köy - Keşan - Edirne
1928 K: DoğancaSağir
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Pomak/Arnavut yerleşimi
  Kurtbey bld - Uzunköprü - Edirne
1928 K: Kurtbey
Pomak yerleşimi
  Büyüköğünlü köy - Lalapaşa - Edirne
1909 UK: Büyünlü
■ Kısmen Pomak yerleşimi
■ 1914'te Plovdivliler geldi. Manav
  Ortakçı köy - Lalapaşa - Edirne
1567 Müh: Ortakcı
Pomak yerleşimi
  Başağıl köy - Uzunköprü (Çöpköy bucağı) - Edirne
1928 k: Mandıra [ Tr/Yun ]
Pomak yerleşimi
■ Küçük Mandıra denirdi. 93 Harbi neticesinde Loveč Pomakları iskân edildi. Manav
  Yağmurca köy - Uzunköprü (Çöpköy bucağı) - Edirne
1946 MYK: Kestanbolu/Kastanbolu [ Yun ]
Pomak yerleşimi
■ Loveč: Bilič, Rahova ve Trno köyleri ile Pleven yakinlarindaki Gornik köyünden gelen göçler ile kuruldugu söylenir. Manav
  Vaysal köy - Lalapaşa - Edirne
1909 UK: Vaysal
Pomak yerleşimi
  Sipahi köy - Uzunköprü (Çöpköy bucağı) - Edirne
1928 K: Sipahi
Pomak yerleşimi
  Naipyusuf köy - Havsa - Edirne
1889: Naipyusuf
Pomak yerleşimi
■ Köy 1877-87 Osmanlı Rus Savaşı sırasında Bulgaristan'ın Lofça (Lovech) kasabası ve İzvor köyünden göçen Pomaklar tarafından kurulmuştur. Köyün Kuruluş tarihi kayıtlarda Miladi 1889 (Rumi 1305) olarak geçmektedir. Uğur Güngör
  Bayramiç köy - Gelibolu (Kadıköy bucağı) - Çanakkale
1530, 1905 T-Ge, Im, Im: Bayramiç
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ `Bayramiç köyünün bugünkü nüfusunu Türk-Rus savaşlarından sonraki dönemde Balkanlar üzerinden gelen gruplar oluşturmaktadır. Köylerinin adı ile ilgili köy halkından dinlenen anlatıya göre, muhacirlerin Bulgaristan’dan köye geldikleri tarih, bayrama rastlamış. Bayram namazı kılmak için yer belirlemişler. Bayram için (bayramlık), bayram için derken köyün adı Bayramiç olarak kalmış. [Oysa gerçekte] bu köyün adı da XV-XVI. asır Gelibolu kazası tahrir defterlerinde geçmektedir.` A.M.Ercan SN
  Pehlivanköy ilçe - Pehlivanköy - Kırklareli
1928 K: Pavli [ Yun (Ágios) Paúlos "(Aziz) Pavlos" ]
Pomak yerleşimi
  Çınaraltı köy - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
1928 K: Prafça [ Bul pravitsa "düzce" ]
Pomak yerleşimi
■ Pleven Pomakları iskân edilmiştir. ''Trayenitsa'' dedikleri kefir yapılır içilir. Manav
  Karadağ köy - Çan - Çanakkale
1928 K: Karadağ
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 1911'de Asenovgradın Borovo köyünden Pomaklar iskân edildi. Manav
  Büyükgerdelli köy - Süleoğlu (Süloğlu bucağı) - Edirne
1909 UK: Karadeli
Pomak yerleşimi
■ 19. yy veya 20. yy Rum yerleşimi. Blagoevgrad çevresinden gelen Pomaklar iskân edilmiştir. Manav
  Kuştepe köy - Pehlivanköy - Kırklareli
Pomak yerleşimi
  İlyasağaçiftliği köy - Çan - Çanakkale
Pomak yerleşimi
■ Pomak yerlesimi. Asenovgrad'a bagli Orehevo köyünden göç ettiler. Manav
  Balabancık bld - Malkara (Ballı bucağı) - Tekirdağ
1928 K: Balabancık
Pomak yerleşimi
■ 93 harbi sonrasi Loveç'e bagli Selvievo ve Izvor'dan gelen Pomaklar tarafindan kuruldu. Ana dili 1950'ye kadar yerini tamamiyla türkçeye birakti. Manav
  Arabakonağı köy - Biga (Balıklıçeşme bucağı) - Çanakkale
1946 MYK: İrfaniye
1928 K: Arabakonağı
Pomak yerleşimi
■ 1879 senesinde Pomak muhacirlerce iskân edildi. Manav
  Güzelhisar köy - Aliağa - İzmir
1350 ED: Güzelhisar
■ Kısmen Pomak yerleşimi
■ Saruhanlı Beyliği döneminde kurulan yerleşim, 19. yy ortalarına dek kaza merkezi idi. Menemen Güzelhisarı adıyla da anılır. ■ 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı esnasında Filibe-Drjanovo'dan 30 hane Pomak iskân edildi. SN
  Yayaağaç köy - Şarköy - Tekirdağ
1530, 1928 T-Ge, K, K: Yayağaç
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Drama Pomakları iskân edilmistir. Pomakça hâlen canlıdır. Manav
  Katranca köy - Babaeski - Kırklareli
1928 K: Katranca
Pomak yerleşimi
  Harmanlı köy - Biga (Bakacak bucağı) - Çanakkale
1928 K: Filik
Pomak yerleşimi
  Beyci köy - Kofçaz - Kırklareli
1928 K: PiçoMahalle
1909 UK: Pençu mah.
Pomak/Alevi yerleşimi
  Karamurat köy - Malkara (Yörük bucağı) - Tekirdağ
1928 K: Karamurat
Pomak yerleşimi
  Yaykın köy - Çan - Çanakkale
1928 K: Yaykın
Pomak yerleşimi
■ Daha önce çevreden gelen Yörükler, şimdi köyün olduğu yerde yaylamaktaymışlar. 1901 yılında Ülbe’den gelen kaç kişi Molla Ahmet, Sadık, Salih ve Tahir Ağa isimli Pomaklar tarafından bu yaylada kurdukları köye Yaykın ismi verilmiştir. Tahtacı
  Kapanbeleni köy - Biga - Çanakkale
1928 K: Kapanbeleni
Pomak yerleşimi
  Kocayazı köy - Kofçaz - Kırklareli
1928 K: Kofçağız
1909 UK: Kofçaz
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
  Eybekli köy - Biga - Çanakkale
1906 Kiep: İbekli
Pomak yerleşimi
  Akkayrak köy - Biga - Çanakkale
1928 K: Akkayrak
Pomak yerleşimi
  Yeşilköy köy - Biga - Çanakkale
Pomak yerleşimi
  Sarıkaya köy - Biga - Çanakkale
1906 Kiep: Bülbülovası
1928 K: Sarıkaya
Pomak yerleşimi
  Çavuş köy - Biga - Çanakkale
1906 Kiep: Çavuş
Pomak yerleşimi
  Abdiağa köy - Biga - Çanakkale
Pomak yerleşimi
  Arabaalanı köy - Biga (Sinekçi bucağı) - Çanakkale
1928 K: Arabaalanı
Pomak yerleşimi
  Camialan köy - Biga - Çanakkale
1928 K: Kilisealan
Pomak yerleşimi
■ 15.11.1958'de adı Camialan olarak değiştirildi. SN
  Yolindi köy - Biga - Çanakkale
Pomak yerleşimi
  Üsküp bld - Kırklareli_M (Üsküp bucağı) - Kırklareli
1928 K: Üsküb
Yun UK: Skópos/Skópiya [ Yun "bakanak, kule" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
  Eskitaşlı köy - Lüleburgaz - Kırklareli
1928 K: TaşlıAtik
Pomak yerleşimi
  Taban köy - Yenice - Çanakkale
1928 K: Taban
Pomak yerleşimi
  Armağan köy - Kırklareli_M (Dereköy bucağı) - Kırklareli
1946 MYK: Hediye
1928 K: Gediğe
1909 UK: Gedege [ Tr hediye ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Sultan Abdülaziz döneminde (?) Balkan muhacirlerine hediye edildiği için Hediye ve 1960'tan sonra Armağan adı verildi. SN
  Hodul köy - Gönen (Sarıköy bucağı) - Balıkesir
1928 K: Hodul
Pomak yerleşimi
■ Bulgaristan Plovdiv Drenovo/Drjanovo gelenler tarafından 1878'de kurulmuştur. Hödül olarak da geçer. Manav
  Ayvacık köy - Manisa_M - Manisa
1928 K: BeyazidiSani [ Tr "ikinci Bayezid" ]
Pomak yerleşimi
■ Petbunardaki (Beşpınar) Pomaklar Sipil dağına ilk geldiklerinde buradaki Pomakların yanına geldiler. Manav
  Yukarıkızılca bld - Kemalpaşa - İzmir
1928 K: KızılcaBalâ
Pomak yerleşimi
  Dumanalanı köy - Gönen - Balıkesir
1928 K: Dumanalanı
Pomak yerleşimi
  Bayramlı köy - Kemalpaşa - İzmir
1928 K: Kadriye
Pomak yerleşimi
■ 16. yy'da Çarşaflu / Tırazlu. webexplorer86@hotmail.com
  Armutveren köy - Demirköy - Kırklareli
1913: Paspalovo [ Bul ]
1909 UK, K: Paspala
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Bulgar nüfus 1913'de gitti. 1920'lere doğru Bulgaristan Mihalkovolu Pomaklar tarafından iskân edildi. Helenistandan da bir kaç Pomak âile geldiği tahmin edilmekte. Manav
  İncirli köy - Gönen - Balıkesir
Eski adı: -
Pomak yerleşimi
  Gelgeç köy - Gönen (Sarıköy bucağı) - Balıkesir
1928 K: Gelgeç
Pomak yerleşimi
  Kamberler köy - Kemalpaşa - İzmir
Pomak yerleşimi
  Turgutalp bld - Soma - Manisa
h1950: Pomakköy
Pomak yerleşimi
■ Turgutalp'in benim çocukluğumda halk arasında söylenen adı Pomakköy idi. Ahalisi göçmen gelmiş ve yerleştirilmiş Pomaklardı. Demir Küçükaydın
  Sarpdere köy - Demirköy - Kırklareli
1909 UK: Sarpaç
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Dupnitsa [ Bulg дуп "delik" ]. Mağaraları mevcuttur Manav
  Yenikurudere köy - Kemalpaşa - İzmir
1928 K: CedidKurudere
Pomak yerleşimi
  Doğanca köy - Vize - Kırklareli
1909 UK: Doğanca
Pomak yerleşimi
  Yenice bld - Pınarhisar - Kırklareli
1946 MYK: Develiyenice
Pomak yerleşimi
  Hasanbey köy - Gönen - Balıkesir
1928 K: PomakHasan
Pomak yerleşimi
  Boztaş köy - Demirköy - Kırklareli
1928 K: Kireçnova [ Bul kraçenevo ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
  Çınardibi köy - Bayındır - İzmir
1928 K: Osmaniye
Pomak yerleşimi
■ 1878 harbinden sonra Bulgaristan'dan gelen Pomak muhacirler tarafından iskân edilmiş ve 1893'te Osmaniye adı verilmiştir. SN
■ Bulgaristan Semine kasabasının Drenevo ve Dupnica köyünden gelenlerce kurulmuştur. Mevkii ismi Osmanlı idâresinin verdiği isim ve cumhuriyet devrinde verilen 3 isim bir arada. Manav
  Soğucak köy - Vize (Sergen bucağı) - Kırklareli
Yun BSt: Kryóneri [ Yun "soğuksu" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Yerleşim eskiden 2 km ilerideydi. Manav
  Misakça köy - Bandırma (Edincik bucağı) - Balıkesir
1906 Kiep: Musatça
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
  İlhan köy - Erdek - Balıkesir
1928 K: Herek [ Yun xaráki "hendek" ]
1906 Kiep: Kadı Köy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 1905'te 1320 Rum nüfusu ve iki kilisesi vardı. SN
■ Mübâdele ile Vodina'daki Prebadište (Sosandra) köyünden Pomaklar iskân edildi. Kısmen Giritli Helen yerleşimi. Manav
  Evrencik köy - Vize (Sergen bucağı) - Kırklareli
1909 UK: Evrencik * Sofidos [ Yun Sofídes "sofiler" ]
Pomak yerleşimi
  Kocapınar köy - Gönen - Balıkesir
Yun Im: Kocapınar
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 20. asır başında Kocabunar ismiyle Slav yerleşimiydi. Halkı Rum kilisesinden çıktığı için Bulgaristana göçtü. 1913 itibâriyle Kočan ve Barutinden gelen Pomaklar iskân edildi. Manav
  Doğanlar köy - Erdek - Balıkesir
1928 K: Dragonda
1906 Kiep: Drakonda [ Yun "ejderli" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 1905'te 465 Rum nüfusu ve iki kilisesi vardı. SN
■ 1924'te Helen Makedonyasındaki Tresino ve Bizovo köylerinden Pomak mübâdiller iskân edildi. Rumların evleri dağın yamacındaydı. Balıkçılık ve kırmızı soğancılık temel geçim kaynağı olup, arazi satışları nedeniyle demoğrafik yapı çeşitlenmektedir. Manav
  Ocaklar bld - Erdek - Balıkesir
1928 K: Konya
1906 Kiep: Gonia [ Yun gôniá "köşe" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 1905'te 1150 Rum nüfusu ve Agios Dimitrios kilisesi vardı. SN
■ Mübâdeleyle Karacaova kazâsına bağlı Tresino, Prebadište, Strupino, Bizovo ve Kapinja köylerinden Pomaklar iskân edildi. Yaşlılar ve orta yaşlılar Pomakçayı korumaktadır. Manav
  Necip köy - Manyas (Darıca bucağı) - Balıkesir
Eski adı: NovoSelo [ Bul ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Eski sakinleri gidince Plovdiv göçmenleri yerlestirilmistir. Pomakça anadil korunmaktadir. Manav
  Düzler mah - Erdek - Balıkesir
Eski adı: -
Pomak yerleşimi
■ Kyzikos antik kenti yerleşim alanı içindedir. SN
■ Mübâdele ile Dramaya bağlı Kavalanın Kokola köyünden Pomaklar iskân edildi. Manav
  Gölyaka köy - Bandırma (Edincik bucağı) - Balıkesir
1928 K: Simavlı
Pomak yerleşimi
■ Mübâdele ile Dramanın Kurita (?) köyünden Pomaklar iskân edildi. Manav
  Belkıs köy - Erdek - Balıkesir
1890 Kiep: BelkısKale
Ark: Kyzikos
Pomak yerleşimi
■ Antik Çağ ve Bizans döneminde Marmara Bölgesinin İstanbul'dan sonra en önemli kenti olan Kyzikos ören yeri köyün doğu kenarındadır. SN
■ Mübâdeleden beri Yukarı Yapıcı köyünde oturan Kavalanın Kokola köyünden gelme Pomaklar tarafından 1957 senesinde Belkıs Kale mevkiinde kurulmuştur. Manav
  Yukarıyapıcı köy - Erdek - Balıkesir
1928 K: Yukarıyapıcı
Yun BSt: AnôNeoxôri [ Yun "yukarı yeniköy" ]
1906 Kiep: Yapıcık
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 1905'te 660 Rum nüfusu ve Metamorfosis kilisesi vardı. SN
■ Mübâdele ile Kavalanın Kokola köyünden gelen Pomaklar iskân edildi. Aşağı Yapıcı köyündeki Pomaklardan buraya taşınanlar oldu. Manav
  Kömür köy - Vize - Kırklareli
1928 K: Pinaka
1909 UK: Pineka [ Yun "boyalı" ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Halkı Drama muhaciridir. SN
  Kızılağaç köy - Vize - Kırklareli
Yun BSt: İatrós [ Yun "hekim" ]
1909 UK: Yatrus
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Bulgar kilisesine geçmiş olan 60 âile 1913'de Bulgaristan Ahtopol şehrine ve Vardara köyüne, Rum Patrikhânesine bağlı kalanlar Nisan 1914'te Selânike geçer bu kâfileden 4 âile daha sonra oradan Bulgaristan Burgasa geçmiştir. 1922-23'de Pomaklara kalan köyde ''Božanka'' isimli bir ottan yemek yapılır. ''Klapanik'' dedikleri otlu mısır çöreği pişirirler. Manav
  Bereketli köy - Bandırma - Balıkesir
1928 K: Bereketli
Pomak yerleşimi
  Küçükyoncalı köy - Saray - Tekirdağ
1928 K: KüçükManika
■ Kısmen Pomak yerleşimi
■ "İlk adı Osmanlı beyitlerinde Kocatarla olarak geçer. Köyü kuranlarca istenmeyen bu ad, Demirbaş olarak değişir. Köyün yerleşim alanı ve çevresindeki Manika kalesiyle anıldığından, çevre halkınca bu isimle anılır ve söylenir. 1879 yılında Tatar çiftliğinde mandıra yerleşim birimi (Büyükyoncalı) ile birleştirilerek Manika adıyla Osmanlı kayıtlarına geçer. Aralarında 4 km mesafe bulunan aynı köyün iki mahallesi, 1908 yılında idari bakımdan ikiye ayrılarak Küçükmanika ismini alır. Yunan işgalinde kayıtla Küçük Marika olarak geçse de, kurucuları Manika adını kullanır. 1922 yılında, Saray İlçesinin, Kırklareli’nden ayrılıp Tekirdağ Nire bağlanır. 1961 yılında Köyün yeni adı Küçükyoncalı olarak değişir." Pomaknews.com Manav
■ 1876 Yılında Bulgaristan Selviova, Kruşevo ve Tırnova'dan gelen göçmenlerin kurduğu köy. İlk zamanlar mevki olarak Kocatarla adıyla bilinse de, daha sonra yanına kurulduğu Manika deresinin adını almıştır. Kısmen de olsa Pomak köyü değildir. Demirbaş adı ise hiçbir zaman kullanılmamıştır. Köyün 3 km. kuzey-doğu yönünde kalan Geç Bizans dönemi kalesi bulunmaktadır ve yerel ahali tarafından Demirkapı olarak bilinmektedir. AkıBurak
  İğneada bld - Demirköy (İğneada bucağı) - Kırklareli
1909 UK: Pristan [ Bul ]
1909 UK: İğneada/İniada (başka yer) [ Tr ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ İğneada esasen kasabanın güneyindeki kum dilinin adı iken kasabaya bu isim verilmiştir. SN
  Gümüşyaka bld - Silivri (Marmaraereğlisi bucağı) - İstanbul
1890 Kiep: Eskiereğli [ Yun hêrakleía "Herakles (öz.) yeri" ]
■ Kısmen Pomak yerleşimi
■ Patriyot ve kismen Pomak yerlesimi. Manav
  Binkılıç bld - Çatalca - İstanbul
1909 UK: Istranca [ Bul stranitsa ]
Yun Im: Strantza
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ [ Bul Странджа Strandža ] 1960'da bugunkü ismi verildi. Manav


Grafik harita göster     haritada ara : km