75 Laz yerleşimi bulundu.
sırala 
  Esenköy bld - Çınarcık - Yalova
1890hk: Katırlı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Laz/Gürcü yerleşimi
■ 5.01.1954'te Esenköy adı verildi. SN
  Çınarcık ilçe - Çınarcık - Yalova
1795h: Çınarcık
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi. Kısmen Laz yerleşimi
  Safran köy - Yalova_M - Yalova
1928: Safran
■ 20. yy başında Rum/Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ 1885 yılında Batum'a bağlı Maradit Nahiyesi Oxordia Köyünden gelmişlerdir. Her Sülaleden bir kaç kişi İzmit'e bağlı Çubuklu Osmaniye Köyüne gitmişlerdir. Yalova Safran Köyü ile İzmit'e bağlı Çubuklu Osmaniye Köyü aynı Sülalelerin olduğu yakın akraba Köydür. Borçka'ya bağlı Oxordia Köyünde 1885 yılında gelmeyenlerin torunları olan aynı Sülalelerin günümüzdeki temsilcileri yaşamaktadır. Köy Halkı Lazca'yı çok iyi bilir ve konuşur. Cüneyt Malçok
  Selimiye mah - Gölcük - Kocaeli
Ç: Beyipa
1910h: Selimiye
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi. Şimdi Laz (Abhaz) yerleşimi
■ Geçmişte çerkeslerin ikamet ettiği söylencesi vardır, fakat bugün tamamıyla Laz köyü. Abhaz yerleşimi yoktur. Emrys
■ Abhaz muhâcirin iskân edildiği köy civârda Çerkes Köy olarak tanındı. Abhazaca olan Beyipa gayrıresmi fakat meşru olarak köyün ilk ismiydi. Manav
  Kestanelik mah - Kartepe - Kocaeli
1910h: Suadiye
Laz yerleşimi
  Tepetarla mah - Kartepe (Derbent bucağı) - Kocaeli
1910h: Tepetarla
Rumeli göçmeni/Laz yerleşimi
■ Çerkez ve Rumeli göçmeni Yerleşimi Türk
  Derbent mah - Kartepe (Derbent bucağı) - Kocaeli
■ 20. yy başında Gürcü/Kafkasya göçmeni yerleşimi. Kısmen Laz yerleşimi
■ Büyükderbent (Maşukiye) kasabasının istasyon mevkii iken 19. yy sonlarında Çerkes, Gürcü ve daha sonra Laz muhacirler iskan edildi. SN
■ Abhazlar ve Abzeh Çerkeslerle birlikte Laz yerleşimi. cxaluri
  Memnuniye mah - Sapanca - Sakarya
1928: Memnuniye
Laz yerleşimi
■ Karagöl (Diğer ismi) Manav
  Hacımercan mah - Sapanca - Sakarya
1928: Hacımercan
Laz yerleşimi
■ Msicina (Lazca ismi) Manav
  Servetiye mah - Hendek - Sakarya
1928: Servetiye
Gürcü/Laz yerleşimi
  Kadıköy mah - Kocaali - Sakarya
■ Kısmen Laz yerleşimi
■ Laz Yerleşimi Türk
  Melenağzı köy - Akçakoca - Düzce
1902hk: Melenağzı
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi. Kısmen Laz yerleşimi
■ Bazı kaynaklarda Milan Ağzı. C.A
■ Gürcü Yerleşimi Türk
  Göktepe köy - Akçakoca - Düzce
1919hb: Göktepe
Manav/Laz yerleşimi
■ Aslen yerli köyüdür. Fakat, zamanla göç eden Laz aileleri, Laz nüfusunu artırmıştır. cxaluri
  Osmanca köy - Düzce_M - Düzce
Laz yerleşimi
  Suncuk köy - Düzce_M (Konuralp bucağı) - Düzce
1928: Laz Suncuk
Laz yerleşimi
  Sancakdere köy - Düzce_M - Düzce
Laz yerleşimi
  Boğaziçi bld - Düzce_M - Düzce
Laz yerleşimi
■ 1993'te Şekerpınar, Ballar, Yeşilköy ve Yazlık köylerinin birleşmesiyle Boğaziçi belediyesi kuruldu. SN
  Yeşilköy mah Boğaziçi - Düzce_M - Düzce
1928: -
Laz yerleşimi
■ Önceden Yazlık köyüne bağlıydı. cxaluri
  Şekerpınar mah Boğaziçi - Düzce_M (Konuralp bucağı) - Düzce
Laz yerleşimi
■ 93 harbi göçmenleri tarafından kurulmuştur. cxaluri
  Kabalak köy - Düzce_M (Konuralp bucağı) - Düzce
1928: Laz Hamidiye
Laz yerleşimi
■ Kabalak adı dönemin yönetici(leri) tarafından dere kenarındaki geniş yapraklı kabalak bitkisi dolayısıyla verilmiştir. cxaluri
  Seyifli köy - Keskin - Kırıkkale
1928: Seyifli
Türkmen/Laz yerleşimi
  Elalmış köy - Turhal - Tokat
1968: Hacılar
Laz yerleşimi
■ Tokat'taki Dereyaka köyü ile akraba. Lazistan göçmeni yerlesimi. Manav
■ Köy halkı Lazlar'dan ve Dağıstanlılar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Dereyaka köy - Tokat_M - Tokat
1928: Biskencik
E1900~, 1928: Bisgen
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Laz yerleşimi
■ 1497 tarihli yazıtı olan Aziz Hovagim ve Anna manastırı 1915'e dek önemli bir ziyaret mahalli idi. SN
■ Köy halkı Kurmanç Kürdler'i ile Hemşinliler'den oluşmaktadır. Hemşililer, Doğu Karadeniz'den gelmeleri sebebiyle çevre tarafından Laz sanılmaktadırlar. Berk Ulusoy
  Yenice köy - Tokat_M (Gökdere bucağı) - Tokat
1928: Yenice
Laz yerleşimi
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Osmanlı devrinde Niksar'a bağlıydı. Cihad Gümüs
■ Köy halkı Selanik Muhacirler'i ve Lazlar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Göltepe köy - Almus - Tokat
1928: Göltepe
Laz yerleşimi
■  93 harbinden sonra gelen Batum muhacirleri Lazi
■ Köy halkı Lazlar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Yırca mah - Hayrat - Trabzon
1928 y: Korkot [ Yun korkóta "kalın bulgur, kırık mısır" ]
1515t: Yiga Korkot
Laz yerleşimi
■ Köy halkı Türkler'den oluşmaktadır. Birkaç hane de Laz nüfus bulunmaktadır. Berk Ulusoy
  Sıraağaç mah - Hayrat - Trabzon
1928: Çalek
1515t y: Çufaruksa Calek [ Yun kyparissia "selvili" ]
Laz yerleşimi
■ Köy halkı Lazlar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Köyceğiz mah - Hayrat - Trabzon
1928 y: Kalant [ Yun kalánda "?" ]
Laz yerleşimi
■ Köyde yaşayan tek sülale kendini Laz olarak tanımlamaktadır. SN
■ Kalant, Lazcada ki Kalana'dan (bir hayvan ismi) türemiş olabilir. Lazi Biçi
  Örtülü mah - Of - Trabzon
1928 y: Lazandoz [ Yun lazántôn "Laz yurdu" ]
Laz yerleşimi
■ Lazandoz Yunancada Lazlara ait yer, Lazların yaşadığı yer anlamına gelir. Lazi Biçi
  Gürdere köy - İkizdere - Rize
1913a: İşkencedere
1876s y: Etmone [ Yun ]
■ Kısmen Laz yerleşimi
■ Laz ve Türk yerleşimi metonio
  Meşeköy köy - İkizdere - Rize
1913a: Meşeköy
1876s y: Petran [ Yun ]
■ Kısmen Laz yerleşimi
■ Laz ve Türk yerleşimi metonio
  Hamidiye köy - Pazar - Rize
Lz2009: K'utsuma
1916h: Hamidiye
E1819: Eski Trabzon [ Tr ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Pjişgyan'a göre antik çağda Trabzon kentini önce buraya kurmak istemişler, fakat havanın fenalığı yüzünden terk etmişlerdir. 1878'de Rus yönetimindeki Acara'dan iltica eden Gürcü muhacirler iskân edildi. SN
■ Köy halkının çoğu Lazdır. Gürcüler azınlık ve sanırım tek sülale (Karadeniz). Ancak bu köyün merkeziliği sebebiyle yakın zamandaki göçlerle yaşanmış yeni bir demografik değişim de olabilir pekâlâ. Özünde bir Gürcü köyü olan alanın nüfus yapısı bu şekilde değişmiş de olabilir. Fakat 1878'in geç bir tarih, bölgenin de Laz olduğu düşünüldüğünde bir Laz köyüne Gürcülerin yerleştirilmiş olduğu da düşünülebilir. i.güney
  Yeniköy köy - Fındıklı - Rize
Lz2009: Gurupiti [ Laz ]
1876s: Yeniköy
Laz/Hemşinli yerleşimi
■ Köy halkı Batı Hemşinliler'i ile Lazlar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Ulaş köy - Arhavi - Artvin
Lz2009: Durmati?
<1960: Rıfatlı
Laz yerleşimi
  Yolgeçen köy - Arhavi - Artvin
1876s: Loma [ öZaza Lom? "bir tür göçebe Çingene." ]
Laz yerleşimi
■ Loma, Gürcü şahıs adlarındandır. Taner A.
  Arhavi ilçe - Arhavi - Artvin
Lz2009 y: Arkabi
İt1296: Arkaui
Y130: Arxabís (neh)
Laz yerleşimi
■ Roma döneminde sadece dere adı olarak kaydedilmiştir. SN
  Aşağıhacılar mah Arhavi - Arhavi - Artvin
Lz2009: Borğola
Laz yerleşimi
  Kireçlik köy - Arhavi - Artvin
1876s: Baxta
Laz yerleşimi
■ Mahalleleri: Kvalamgvani, Kimote, Rakani SN
  Yukarıhacılar mah Arhavi - Arhavi - Artvin
Lz2009: P'ayante
Laz yerleşimi
  Şenköy köy - Arhavi - Artvin
Lz2009: Tsalen K'ut'uniti [ Laz "aşağı güdükyer" ]
1876s: Kutunit aş.
Laz yerleşimi
  Tepeyurt köy - Arhavi - Artvin
Lz2009: Jileni K'ut'uniti [ Laz "yukarı güdükyer" ]
1876s: Kutunit yk.
Laz yerleşimi
  Yukarışahinler köy - Arhavi - Artvin
1876s: Napşit [ Laz jileni napşiti "Yukarı Napşit (?)" ]
Laz yerleşimi
  Üçler köy - Arhavi - Artvin
Lz2009: Hekoleni Pici [ Laz hekoleni p'ici "öteki kıyı" ]
Laz yerleşimi
  Derecik köy - Arhavi - Artvin
1876s: Sıdra
Laz yerleşimi
  Çamlı köy - Hopa - Artvin
Lz2009: P'eroniti
1876s: Peronit [ Laz ]
Laz yerleşimi
■ Lazca "peroni" renkli, dolayısyla da "peronit'i" renkli yer". Ama çok güvenilir bir etimoloji gibi durmuyor bu. i.güney
  Güvercinli köy - Hopa - Artvin
1946: Buçe [ Laz ]
Laz yerleşimi
  Ortacalar köy - Arhavi (Ortacalar bucağı) - Artvin
Laz yerleşimi
■ Orijinal ismi sanırım; Ç'arnavat'i. i.güney
  Ulukent köy - Arhavi - Artvin
1902hb: Pilarget [ Laz pelergivati "leylekli" ]
Laz yerleşimi
■ Yun pelárgos `leylek` sözcüğünden Lazca türevdir. SN
  Başköy köy - Arhavi (Ortacalar bucağı) - Artvin
1928: Başköy
Laz yerleşimi
  Sugören köy - Hopa - Artvin
1876s, 1906hk: Kise [ Tr "kilise" ]
Laz yerleşimi
  Yeşilköy köy - Hopa - Artvin
1902hk: Pancoli [ Laz ]
Laz yerleşimi
  Üçırmak köy - Arhavi - Artvin
1902hb: Üçırmak
1876s: Orçi Başköy [ Laz orç'i ]
Laz yerleşimi
  Yıldızlı köy - Arhavi - Artvin
1946: Nobağleni [ Laz "kilerlik" ]
1902hb: Başköy yk.
Laz yerleşimi
■ Başköy'e bağlı Nobağleni mahallesi iken 19.01.1959'da aynı adla köy oldu. 1960'ta adı değiştirildi. SN
  Dülgerli köy - Arhavi (Ortacalar bucağı) - Artvin
1876s: Potocur aş. [ Erm potiçur? "büklümdere" ]
Laz yerleşimi
■ Köyün eski adı Hemşinli kökenine işaret etmekteyse de bugünkü nüfus Lazdır ve mikrotoponimlerin çoğunluğu Lazcadır. SN
  Hopa ilçe - Hopa - Artvin
Lz2009: Xop'e
1854h y: Xopa
Y1033: Anakopia [ Yun "set? kesinti?" ]
Laz/Hemşinli yerleşimi
■ 11. yy Bizans ve Gürcü vekayinamelerinde anılan Anakophi kalesinin Aprasos/Abuislah (Esenkıyı) mevkiinde olduğunu Honigmann savunur. Kasaba nüfusu yaklaşık eşit sayılarda Lazlar ve Ermenice konuşan Hemşinlilerle daha az sayıda Gürcülerden oluşur. SN
■ Gürcüce: Xupati || Xopati || Xopca (ხუფათი||ხოფათი||ხოფჯა). GEO
  Sundura mah Hopa - Hopa - Artvin
1876s: Sundura
Laz yerleşimi
  Soğucak köy - Arhavi (Ortacalar bucağı) - Artvin
1876s: Potocur yk. [ Erm potiçur? "büklümdere" ]
Laz yerleşimi
  Cumhuriyet mah Hopa - Hopa - Artvin
Lz2009: Mşke
Laz yerleşimi
  Esenkıyı köy - Hopa - Artvin
1902hk y: Abuisla
E1819: Absılah
Y-350: Ápsaros
Laz yerleşimi
■ Köy adının 'ab-ı ıslah' olarak yorumlanması halk etimolojisidir. Antik yazarlarda görülen Ápsaros adı, standart r > l dönüşümüyle Türkçede 'apsal' ve 'apısla' biçimlerini alabilir. SN
  Başköy köy - Hopa - Artvin
1902hk: Xigi [ Laz Mxigi ]
1876s: Başköy
Laz yerleşimi
  Boyuncuk köy - Arhavi - Artvin
1902hb: Parix [ Gürc p'arexi "yayla barınağı" ]
Laz yerleşimi
  Liman köy - Kemalpaşa - Artvin
1928: Liman [ Tr ]
Laz/Hemşinli yerleşimi
  Üçkardeş köy - Kemalpaşa - Artvin
1902hk: Üçkardeş
1876s: Sumcuma [ Laz "üçkardeş" ]
Laz/Hemşinli yerleşimi
  Sarp köy - Kemalpaşa - Artvin
Lz2009: Sarpi
1902hk: Sarp
Laz yerleşimi
  Köprücü köy - Kemalpaşa - Artvin
1928: Köprücü
1902hk: Köprüce [ Tr ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Laz/Hemşinli yerleşimi
  Çifteköprü köy - Borçka - Artvin
Lz2009: Jurxinci [ Laz "çifteköprü" ]
1927: Gola
Laz yerleşimi
  Düzköy köy - Borçka - Artvin
Lz2009: Çxalazeni [ Laz "havuzdüzü" ]
1927: Çxala
1876s: Cxalet
Laz/Hemşinli yerleşimi
  Fındıklı köy - Borçka - Artvin
1927: Saxandro [ Gürc ]
1876s: Başköy
Laz yerleşimi
  Kale köy - Borçka - Artvin
1876s: Makret [ Gürc makareti? "düğünyeri" ]
Laz yerleşimi
  Demirciler köy - Borçka - Artvin
Lz2009: Mamanati
Laz yerleşimi
  Güreşen köy - Borçka (Muratlı bucağı) - Artvin
1928: Beglevan
G1900~: Begelavani [ Gürc "ambarköy?" ]
1854h: Perlawan
Laz yerleşimi
■ Ona yakın mahalleden oluşan bir dere vadisinin genel adıdır. Köyün Gürcücenın Türkçe Pehlivan adından bozulmuş olduğu da rivayet edilir. SN
■ Gürc. Beğelavani "ambarköy?" [beğeli (ambar) +avani (köy, kasaba)]. Taner A.
  Yeşilköy köy - Borçka - Artvin
1927: Manastır
Laz yerleşimi
  Örücüler köy - Borçka - Artvin
1913hk: Tsotsxevi
1876s: Sosxoban [ Gürc ]
Laz yerleşimi
  İbrikli köy - Borçka - Artvin
1927: Ebrika
Gürcü/Laz yerleşimi
■ Köyde bulunan kilise "İbriga şapeli" adıyla anılır. Kilise, Gürcü kaynaklarında "Mamatsminda kilisesi" olarak geçer. Fresklerdeki yazılar genel olarak Rumcadır, fakat bunun dışında Asomtavruli alfabeli Gürcüce yazılara da rastlanır. EmrysHaritada yeri belli olmayanlar.
  Selimiye mah Kemalpaş - Kemalpaşa - Artvin
Lz2009: Skibuli
Laz yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km