150 Karapapak yerleşimi bulundu.
1 | 2
sırala 
  Taşhan mah - Yahyalı - Kayseri
1928: Taşhan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Kürd yerleşimi
■ 1922'de Erzurum Karayazı'dan gelen Kürt muhacirler iskân edilmiştir. SN
■ Göynük ovası doğusunda, ekilebilir arazisi çok olan merkezi bir köydür. Cumhuriyet öncesi sürgün edilen Ermeniler'in bıraktığı evlerden halen kullanılanı vardır. Kurtuluş Savaşı sonunda köye ilk yerleşenler, Yörüklerdir. Hasan Efendi adlı meşhur ağa ile çevreye kendini tanıtan köy, Karakoyunlu aşiretinin yurdu haline gelmiştir. Doksanüç muhaciri adıyla Erzurum ve Kars bölgesinden gelen Karapapak Türkleri halen Gürcistan'daki akrabalarıyla ilişki icindedir. Seferberlik muhaciri dedikleri Kürtler ise Erzurum Karayazı'dan gelen sülalelerdir. Mert Çakmak
  Erenler mah - Ceyhan - Adana
1928: Abidiye
1900~: Papak [ Tr (kara)papak "kavim adı" ]
Karapapak yerleşimi
■ Karapapak muhacirler tarafından 19. yy sonlarında iskân edilmiş, daha sonra II. Abdülhamit'in 1905'te doğan en küçük oğlu Abid Ef. onuruna Abidiye adı verilmiştir. SN
  Fakılı köy - Şarkışla - Sivas
1907hk: Fakılı
Karapapak yerleşimi
  Kurtoğlu köy - Ulaş (Akpınar bucağı) - Sivas
1933: Kurtoğlu
Karapapak yerleşimi
  Acıyurt köy - Ulaş - Sivas
1928: Acıyurt
Karapapak yerleşimi
■ Karapapak Türkleri gelenek ve görenekleri yaşanmaktadır. Türk gelenek ve göreneklerini muhafaza eden Acıyurt Köyü; vatanına aşırı bağlı, milliyetçi ve maneviyatçı bir köydür. Acıyurt mahallesine büyük hürmet ve saygı gösterilir. Atatürk tarafından bu köye verilen önem Mehrali Bey ağıtının Atatürk tarafından sık sık dinlemesinden anlaşılmakta (Kültür bakanlığı sitesine bakabilirsiniz) ve kendisine sorulduğunda mehrali beyin büyük bir insan olduğunu vurgulayarak " Onun bakışlarında Türk'ün asilliği vardı" dediği rivayet edilir. Atatürk Acıyurt mahallesine osmanlı'dan gelen ayrıcalığın devamı emretmiş ve köy halkı 99 yıllığında vergi v.s muaf tutulmuştur. Zira bu köy milli mücadelede liderlik yapan bir köydür. Türk22
  Tutmaç köy - Sivas_M (Ulaş bucağı) - Sivas
E1877: Tıtmac [ Erm/Tr tutmac "ekşili" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Karaköse köy - Sincik (Yarpuzlu bucağı) - Adıyaman
1928: Karaköse
Karapapak yerleşimi
■ Köy halkı Kafkasya'dan gelen Karapapak yani Terekeme Türkleri ile yörenin yerlisi Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Yelpınar köy - Demirözü - Bayburt
E1902: Pılrag [ Erm "höyücek" ]
1835a: Pülürek
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
■ Kısmen Kürd (Redkan) yerleşimi. 1918, 1919 yıllarında Redkan aşiretinden birçok aile Bayburt köylerine göç ettiler. Sonrasındaki yıllarda çoğu geri döndü ama Bayburt köylerinde kalan çok aile var. Qazi
  Sancaktepe köy - Bayburt_M - Bayburt
1928: Keleverek
E1902: Karaverag Քար Աւերակ [ Erm "taş ören" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
■ 1851 tarihli Meryemana kilisesi halen cami olarak kullanılmaktadır. SN
  Başçimağıl köy - Bayburt_M (Maden bucağı) - Bayburt
Karapapak yerleşimi
■ Aslen Kars/Merkez/Çakmak köyünden gelmiştirler. metonio
■ Köyün adı, Gürcüce olması muhtemeldir. Çimğa (ჭიმღა) Gürcü dilinde dere kenarında ki köye denilmektedir. Çimğavili de çoğul yapım eki almış halidir. meriç
  Düzyurt mah - Aşkale (Kandilli bucağı) - Erzurum
1928: Düzyurt
Karapapak yerleşimi
■ Köyde Karapapak Türklerinden olan Maral aşireti yaşamaktadır. ZeMahşer
  Muratgören köy - Muş_M - Muş
1928: Suluk
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Karapapak yerleşimi
■ Köy halkının tamamı Karapapak/Terekeme Türkler'inden oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Boyu'ndan Eymür Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Taşoluk köy - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928: Akçan
E1902: Ağcan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Kürd yerleşimi
■ 1912'de 1522 Ermeni nüfusu ve Meryemana kilisesi vardı. (VanV). SN
■ Köy halkının tamamı Karapapak/Terekeme Türkler'inden oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Boyu'ndan Eymür Boyu'na dayanmaktadır. Köy de daha önce Kürd nüfus bulunmamıştır. Berk Ulusoy
  Sungu bld - Muş_M - Muş
E1900~a: Norşén [ Erm "yeniköy" ]
1556b: Norşin
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Arap/Karapapak (Bıdri) yerleşimi
■ 16. yy'da Ermeni yerleşimi. 1912'de kalabalık Ermeni nüfusu, biri Katoliklere ait iki kilisesi vardı. SN
■ Belde halkı Araplar'dan ve Karapapak/Terekeme Türkler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Çimenli mah - Narman - Erzurum
1928: Pırtanos
E1902: Pırdanots [ Erm "yünlük?" ]
Karapapak yerleşimi
■ Narman'ın tek Karapapak köyüdür. metonio
  Hoşgeldi köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1902hk: Hoşgeldi [ Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1912'de 1018 Ermeni ile az sayıda Türk ve Kürt nüfus kaydedilmiştir. (VanV). SN
■ Köy halkı Karapapak/Terekeme Türkler'i ile Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Yörükatlı mah - Horasan - Erzurum
1928: Bedrevanıs
E1912: Bedrevank [ Erm "Bedro'lar" ]
Karapapak yerleşimi
  Azap mah - Horasan - Erzurum
1928: Azab
Karapapak yerleşimi
  Dalbaşı mah - Horasan - Erzurum
1854h, 1928: Zars [ Erm ]
■ Kısmen Karapapak yerleşimi
■ Köyün bir kaç Kürt aile hariç tamamı Karapapaktır. Karapapak/Kürd karışık yerleşim metonio
  Hacıahmet mah - Horasan - Erzurum
1968: Kuşburnu
1928: Sanamer
Karapapak yerleşimi
■ Sanameri (სანამერი), Orta Çağ'da Artvin/Ardanuç'un köyü olan Anaçlı (Ançi) köyünde yapılmış bir ikonanın adıdır. meriç
  Arakonak köy - Bulanık - Muş
1928: Odunçur
E1912: Vodnçur [ Erm "yamaçsuyu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1912'de 1254 Ermeni nüfusu vardı. (VanV). SN
■ Karapapak/Terekeme Türkler'i 1925 ila 1932 senelerinde Gürcistan ve Kars taraflarında gelerek Bulanık Ovası üzerinde birçok yerleşim noktasına iskan edildiler. Köy halkının tamamı Karapapak yani Terekeme Türkler'inden oluşmaktadır. Ayrıca köy de Kürd nüfus bulunmamaktadır. Berk Ulusoy
  Yoncalı bld - Bulanık - Muş
E1902, 1916h: Yoncalı [ Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
■ 19. yy sonunda bir kısmı Protestan olmak üzere 1400 Ermeni nüfusu vardı. Daha sonra bazı Karapapak aileler iskan edildi. SN
■ Belde halkının tamamı Karapapak yani Terekeme Türkler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Bulanık ilçe - Bulanık - Muş
1928: Kop
E347y: Gop [ Kop] կոփ [ Erm "oyma? yontu? taş ocağı?" ]
1869s: Bulanık (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Ahıska Türkü/Karapapak yerleşimi
■ Eski Ermenistan'ın Hark ilinin merkezi olan Gop/Kop kasabası 347 yılında vefat eden Suriyeli Aziz Daniel türbesi münasebetiyle anılır. ■ Önceden ilçe nüfusunun büyük bölümünü oluşturan Ermeniler 1895 olaylarında topluca Müslümanlığı benimsemiş olup, 20. yy başlarında birçok köyde Kürtçe konuşan Hıristiyan ve Müslüman aileler bir arada yaşamış görünür. O dönemde boşalan 16 dolayında köye Kafkasya muhaciri Karapapak. Ahıska Türkü ve Osetler iskan edilmiştir. SN
■ © 15.07.1856 Malazgirt ve Bulanıklar civarındaki köylere Sebki Aşireti'nin iskanından dolayı memnun olunduğu. deyar heyran
■ Bulanık Müslüman mezarlığının altında Ermeni Mezarlığı bulunmaktadır. Etrafı surlarlar ile çevrilmiş olup kısmen tahrip olmuştur. Merkez jandarma karakolunun ana girişleri,eski kilisenin taş sutunlardır.Halen Kado Deresi mevkiinde Eski Ermeni Mezarlıkları, define avcılaarı tarafından tahrip edilmiştir. Serhat Ronî
  Göllüova köy - Bulanık - Muş
1928: Şeyx Yakub [ Kürd "öz." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
■ 1912'de 1400 Ermeni nüfusu ve iki kilisesi vardı. (VanV). SN
■ Köy halkı Karapapak yani Terekeme Türkler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Mescitli köy - Bulanık - Muş
1556b: Mescidlü [ Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
■ 16. yy'da Hınıs kazasına bağlı Ermeni köyü. 1914'te 850 Ermeni nüfusu vardı. SN
■ Köy halkı Karapapak yani Terekeme Türkler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Üçtepe köy - Bulanık - Muş
1916h: Miribar / Mirbar [ Kürd ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Karapapak yerleşimi
■ 1912'de 50 hanede 472 Ermeni nüfusu vardı. (VanV). SN
■ Köy Ermeniler gittikten sonra 220 hane Karapapak göçü alarak tekrar iskan edilmiştir. Günümüzde bu Karapapak haneler dışında çevre köylerden (Piran, Söğütlü vb.) tarla işleri vb. için gelen Kürtler yaşamaktadır. metonio
■ Köy halkının çoğunluğu ve köy de tapu sahibi olanlar Karapapak yani Terekeme Türkler'idir. Fakat köy de birkaç hane Kurmanç Kürd'ü nüfusta bulunmaktadır. Bunlar köy işleri için bulunmaktadır. Berk Ulusoy
  İnkaya köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
E630: Mjingerd [ Erm "? hisar" ]
Karapapak yerleşimi
■ MÖ 2. yy'da kurulduğu rivayet edilen ve MS 8. yy'a dek varlığını sürdüren Apeğyank Ermeni beyliğinin merkezi olan Mijingerd hisarı idi. 1878-1918 Rus yönetimi döneminde Aşağı Micingert Osmanlı tarafında, Yukarı Micingert ise sınırın Rus tarafında bulunmaktaydı. SN
■ İkiye bölünmeden önce 196 nüfuslu 64 hane Rum, 8 nüfuslu 3 hane Kürt, 2 nüfuslu 1 hane Dağıstanlı ve 26 nüfuslu 4 hane Türk bulunmaktadır. metonio
  Durançam köy - Göle - Ardahan
R1889 1928: Xemiskar [ Gürc ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Uğurtaş köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889 1928: Dörtkilise
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Elmakaya bld - Bulanık - Muş
1928: Leter
E1902: Latar
E390: Talarik? Դալարիք [ Erm "yeşil" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Karapapak yerleşimi
■ Yak. 350 yılında II. Şahpur komutasındaki İranlıların Ermeni kralı Diran/Tiran'ı esir ederek gözlerini kör ettiği Talarik köyü olması güçlü olasılıktır. ■ 1830'lu yıllarda 300 hane Ermeni nüfusu olan köye Bitlisli şeyhlerin yerleşmesi sonucunda Ermenilere ait tapuların nasıl şeyhlere geçtiği ve kasabanın Kürtleştiğine dair ilginç bir makale 1882 yılında Masis dergisinde yayımlanmıştır. SN
■ Ermenilerin göçünden sonra Gümüşhane/Şiran civarından Türkler iskan edildi. 80'li yıllardan sonra büyük kısmı bu köyden göç etti. metonio
■ Belde halkı Karapapak/Terekeme Türkler'i ile Doğu Karadeniz'den gelen Çepni Türkmenler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Kuzupınarı köy - Göle - Ardahan
R1889 1928: Konk [ Erm komk "ağıllar" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Yiğitkonağı köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
1928: Türkeşen
1854h: Türkaşan [ Erm/Gürc trkaşén "Türkköyü" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Sulakyurt köy - Ardahan_M - Ardahan
R1889: Nikolayevka [ Rus "Nikola yeri" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Karapapak/Kürd (Molokan) yerleşimi
■ Eski adı Yukarı Sarzep iken Rus yönetimi döneminde Rus çarı II. Nikolay (h 1894-1917) onuruna Nikolayevka adı verildi. Köyde bir İsviçreli girişimcinin kurduğu Kars yöresinin ilk gravyer peyniri fabrikasından ötürü Zavod (`fabrika`) adı da kullanıldı. SN
■ Köyde Karapapak, Terekeme ve Kürtler yaşamaktadır. Burada yaşayan Kürtler Redkan aşiretindendir. Qazi
  Sürügüden köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
1928: Xîve
R1889: Xeva [ Gürc ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Karapapak/Kürd yerleşimi
  Süzgeçli köy - Eleşkirt - Ağrı
1928: Remikan [ Kürd "aş." ]
Karapapak/Kürd yerleşimi
  Dolutaş köy - Eleşkirt - Ağrı
1928: Mardo [ Erm "Med'li (Kürt)" ]
Karapapak/Kürd yerleşimi
■ Van-Çatak-Konalga maddesine bakınız. SN
■ 3-5 Karapapak hanesi mevcuttur. seyyah
  Bölükbaşı köy - Selim - Kars
1920hb: Bölükbaşı
Karapapak yerleşimi
■ Kısmen Kürd yerleşimi. Mar(d)astan
  Esmer köy - Tutak - Ağrı
1912h: Esmer
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Kamışlı köy - Selim - Kars
1920hb: Kamışlı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Karapapak/Kürd (Redkan) yerleşimi
  Darboğaz köy - Selim - Kars
1920hb: Balaca
■ Kısmen Karapapak yerleşimi
■ 240 nüfuslu köyün 30 küsür nüfusu Kürtlerden, geri kalanı Karapapaklardan oluşmaktadır. Kürtler Iğdır ilinden yerleşmiştir. metonio
  Yaylacık köy - Ardahan_M - Ardahan
1928: Yaylacık
Karapapak yerleşimi
  Eskigeçit köy - Selim - Kars
1920hb: Bezirgângeçit [ Tr bezirgân "tüccar" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Kısmen Karapapak yerleşimi
  Bayındır köy - Tutak - Ağrı
1912h: Bayındır [ Tr "aş." ]
Karapapak yerleşimi
  Yanaltı köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889: Varginis [ Erm ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Kısmen Karapapak yerleşimi
  Yücekapı bld - Eleşkirt - Ağrı
1928: Xanzir
E1902: Xasdur / Xosdur [ Erm hatsdur? "ekmekveren" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Kürd yerleşimi
■ 20. yy başında 70 hane Ermeni kadim, 30 hane Ermeni Katolik, birkaç hane Ermeni Protestan ve 8 hane Müslüman Kürt nüfusu vardı. SN
  İsaabat köy - Tutak - Ağrı
K2009: Dêrika Hecîîso [ Kürd "Hacı İsa kilisesi" ]
1928: İsaabat
Karapapak yerleşimi
  Karahamza köy - Selim - Kars
1920hb: Karahamza
Karapapak/Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Karahamza köyünde kısmen Kürt Redkan aşireti yaşar. Mar(d)astan
  Baykara köy - Selim - Kars
R1889: Baykara
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Karapapak yerleşimi
■ Eskigazi köyünden buraya yerleşen bir kaç hane Kürt (Redkan aşireti) var. Qazi
  Baştoklu köy - Hanak - Ardahan
1928: Dikan yk.
R1889: Tikan yk. [ Gürc tikani? (თიკანი) "oğlak" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Tuluklu köy - Tutak - Ağrı
1928: Mûsik [ Kürd "Musa'cık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Bayburt köy - Selim - Kars
E1918: Paypert [ Erm "in-kale?" ]
R1889: Bayburt
■ Kısmen Karapapak yerleşimi
  Çullu köy - Göle - Ardahan
1928: Çullu
Karapapak yerleşimi
  AşağıDamlapınar köy - Selim - Kars
1920hb: Çapik aş.
Eski adı y: Çapikya [ Yun "Çapikler" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Karapapak/Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Köyün Kürtçe ismi Çapka Jêrê'dir. Mar(d)astan
  YukarıDamlapınar köy - Selim - Kars
1920hb: Çapik yk.
Eski adı y: Çapikya [ Yun "Çapikler" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Karapapak/Kürd (Redkan) yerleşimi
  Çobanoba köy - Tutak - Ağrı
K2009: Gomik
1928: Xato Komu [ Kürd goma xato "Hatem çiftliği" ]
Karapapak/Kürd yerleşimi
  Batmış köy - Tutak - Ağrı
1912h: Batî
Karapapak/Kürd yerleşimi
  Küçükboğatepe köy - Kars_m - Kars
1928: K. Zavod [ Rus zavod "işlik, fabrika" ]
Karapapak yerleşimi
■ Kars/Merkez ilçesine bağlı bir Karapapak köyüdür. metonio
  Tunçkaya köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1946: Geçivan
E1902: Keçravan [ Erm "Keçror kasabası" ]
1665: Keçivan
E474: Keçror
Karapapak yerleşimi
■ Köy 10. yy'da inşa edilen ve halen sağlam olan surlarla çevrilidir. Tarihçi Xorenli Movses'e (5. yy) göre burası kral Vağarşak döneminde (MÖ 2. yy) kurulan Kapeğyan beyliğinin merkezi idi. 12. yy'da bir Türkmen beyliğinin başkenti olmuştur. ■ Erm «avan» `surla çevrili müstahkem yerleşim` anlamında olup Arapça «kasaba» sözcüğünün tam karşılığıdır. Asıl adı Keçror olan yerleşim, kullanımda Keçr-avan olarak anılmıştır. SN
■ Köydeki son Kürt aile 2015'de göçmüştür. Şu an Türkleşmiş Karapapak yerleşimidir. emjan
  Oluklu köy - Selim (Kötek bucağı) - Kars
1928: Oluklu
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Kısmen Karapapak yerleşimi
■ Daha önce Kağızman ilçesine bağlı iken 2011'de Selim'e bağlandı. SN
■ Bu maddedeki Oluklu köyü Kağızman ilçesinden bağlanmış bir Karapapak yerleşimidir. Diğer Oluklu köyü (Büyükoluklu) ise Alevi Türkmen yerleşimi iken Alevilerin yoğun göçü neticesinde çoğunluğu Kürt olan bir köy olmuştur. metonio
  Çaybük köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928: Bastem
■ Kısmen Karapapak yerleşimi
■ Kürtleşmiş Karapapak yerleşimi. emjan
  Boğatepe köy - Kars_M - Kars
1928: B. Zavod [ Rus "su kenarı" ]
R1889: Rodionovka
Karapapak yerleşimi
■ Kura/Kür Nehrinin ana kaynağı bu köydedir.. SN
  Benliahmet köy - Selim - Kars
R1889 1928: Beğliahmet
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Köyün yerel ismi Begliahmet olup, buradaki Kürtler Redkan aşiretindendir. Mar(d)astan
  Yığıntepe köy - Ağrı_M - Ağrı
1912h: Yeğnitepe
E1902: Plur [ Erm բլուր "höyük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kürd/Karapapak yerleşimi
■ 5. yy başında Ermeni kilisesini yeniden örgütleyen Aziz Sahag bu köyde ölmüştür. 1893'te 76 hanede 500 dolayında Ermeni nüfusu vardı. SN
  Çağlayan köy - Kars_M - Kars
R1889 1928: Xınzırik [ Erm xntsorig? "elmaca" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
■ Belki Erm «xandzrig `küçük göynük, yanıkça` veya `odun kömürü ocağı`. SN
■ Terekeme yerleşimi. emjan
  Karaçoban köy - Kars_M - Kars
1928: Haram Vartan
E1902: Aravartan
R1889: Xram Vartan [ Rus "Vartan kilisesi?" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Azeri/Karapapak yerleşimi
■ 1889 Rus salnamesinde görülen Xram-vartan `Vartan kilisesi` adı Eprigyan'a göre baskı hatası olmalıdır. SN
  Tezeren köy - Ağrı_M - Ağrı
E1902: Amat
1865: Amad
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Kürd yerleşimi
■ Köyün çeyrek saat kuzeyinde Norelug adlı bir ziyaretgâh ve doğusunda bir tepe üzerinde Sasman Xaç adlı bir anıt taşı olduğunu Eprigyan aktarır. 19. yy sonunda tümü Ermeni olmak üzere 113 hane nüfusu vardı. 1865'te nahiye idi. SN
  Dikme köy - Kars_M - Kars
R1889: Novo Mixailovka [ Rus "yeni Mihailkenti" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Karapapak (Molokan) yerleşimi
  Çukurçayır köy - Ağrı_M - Ağrı
1912h: Yekmal [ Kürd "tek hane" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Kümbetli köy - Kars_M - Kars
R1889 1928: Ladiqers
R1889 1928: Vladikars [ Rus "Kars zaferi" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Kısmen Karapapak yerleşimi
■ Kısmen Kürd (Redkan) yerleşimi. Buradaki Redkanlılar, Erivan'ın Goma Sımoka köyünden, Kars Wazê (Ölçülü) köyüne göç ederler. Bir kısmı Wazê'de kalır, bir kısmı da buraya göç eder. Köy halkı bu köye Ladiqers der. Qazi
■ Köyde Kürt aile yoktur. Halk Borçalı göçmeni Terekemelerden oluşur.Yerel halk Ladıkars der. emjan
  TelliSırt köy - Ağrı_M - Ağrı
1928: Cimikani Eleşkirt [ Kürd cimikan "ikizler (aş.)" ]
Ahıska Türkü/Karapapak yerleşimi
  Suçatağı köy - Ağrı_M - Ağrı
1946: Demizhan
1928: Demisxan
Karapapak/Kürd yerleşimi
  Kötek köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1920hb: Ketak
E1918: Kedag [ Erm "ırmakçık" ]
Karapapak yerleşimi
  Kotanlı köy - Çıldır - Ardahan
1928: Sikerib
E1918: Tskrip
R1889: Sikareb [ Gürc ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Semihaşakir köy - Çıldır - Ardahan
1960: Koçgüden
R1889: Çais
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Çakmak köy - Kars_M - Kars
1928: Çakmak
R1889: Blagodarnoye + Çaxmax [ Rus blagodarnoe "şükürlü" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Karapapak/Kürd (Molokan) yerleşimi
■ Eski Çakmak köyü yakınında Rus yönetimi altında çok daha büyük ve düzenli bir yerleşim olan Blagodarnoe Molokan köyü kurulmuş, daha sonra burası Çakmak köyü ile birleştirilerek Karapapak Türkleri iskan edilmiştir. Halen nüfus çoğunlukla Kürttür. SN
■ Çakmak köyünde yaşayan Kürtler, Redkan aşiretindendir. Mar(d)astan
■ Çakmak köyüne bağlı Çalkavur mezrası eski Molokan yerleşimidir. emjan
  Yolaçan köy - Kars_M - Kars
1920hb: Aleksandrovka [ Rus "Aleksandr kenti" ]
1854h: Komatsor [ Erm "ağıldere" ]
Azeri/Karapapak yerleşimi
■ Eprigyan 19. yy sonunda Komatsor köyünün terkedilmiş olduğunu ve yakınında Rusların Aleksandrovka köyünü inşa ettiklerini anlatır. Epr I.521. SN
  Aynalı köy - Susuz - Kars
R1889: Aynalı
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Sabaholdu köy - Çıldır (Kurtkale bucağı) - Ardahan
1928: Kodas
R1889: Kotas [ Gürc Kota (კოტა) ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Gölbelen köy - Çıldır - Ardahan
R1889 1928: Urta
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
■ Köyün adı Gürcüce'dir. Uro (ურო), Gürcüce bir çalı olup, -ta çoğul ekidir. Yani çalılar,çalılık anlamı taşımaktadır. Köyün adı Gürcüce'dir düzeltilmesini talep ediyorum. meriç
  Yıldırımtepe köy - Çıldır - Ardahan
R1889 1928: Rabat [ Erm/Tr "han" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Gölebakan köy - Çıldır - Ardahan
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Karapapak/Kürd yerleşimi
■ Köyün adı Gürcüce'dir. Mere (მერე), Gürcüce sonra,ardında demektir. Mere-eti's yani sonraki yerler anlamındadır. Bu köyde gölün hemen ardında bulunduğu için bu ad takılmış olabilir. meriç
  Karakale köy - Kars_M - Kars
R1889: Karakale
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Çamçavuş köy - Susuz - Kars
1928: Çamçavuş
R1889: Vorontsovka [ Rus "(öz.)" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Karapapak (Molokan) yerleşimi
■ 1905-1915 Kafkasya Genel Valisi olan Ilarion İvanoviç Vorontsov-Daşkov adından. SN
  Kenarbel köy - Çıldır (Kurtkale bucağı) - Ardahan
R1889: Kenarbel
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Akçıl köy - Çıldır (Kurtkale bucağı) - Ardahan
1928: Colit
R1889: Çolet [ Gürc coleti "çilekli" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
■ Coli/Joli (ჟოლი), Gürcüce ahududu demektir. meriç
  Dağköy köy - Arpaçay - Kars
1920hb: Dağköy
■ Kısmen Karapapak yerleşimi
  Hıdır köy - Ağrı_M (Murat bucağı) - Ağrı
E1912: Xıdri Keğ [ Erm "Hıdır köyü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
■ Halihazırda bir Karapapak köyüdür, nüfusunun az bir miktarı Kürtlerden oluşur. seyyah
■ Burada Xaro [Garo] isimli meşhur bir Ermeni yaşarmış. Xaro'nun değirmenleri varmış. Köyde halende Gola Xaro (Türkçe anlamı Xaro'nun gölü) isimli küçük bir gölet vardır. Iğdır Yukarı Civanlı (Ciwani) ve Kağızman Axwêran (Akören) köyünden Redkan aşireti bu köye geldiğinde, köy boşmuş. Karapapaklar sonradan devlet tarafından iskan edilmişler. Son yıllarda çoğu batıya göç etti. Qazi
  Saymalı köy - Çıldır - Ardahan
1928: Köyxas
R1889: Kevxas
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Otlubayır köy - Ağrı_M (Murat bucağı) - Ağrı
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Kardeştepe köy - Arpaçay - Kars
1928: Kemah
E1918: Gamax
Karapapak yerleşimi
  Güvenocak köy - Çıldır - Ardahan
E1918: Dzandzağ
R1889 1928: Zınzal
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Tekneli köy - Kars_M - Kars
R1889: Tekneli
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Kısmen Karapapak yerleşimi
■ Rumlardan sonraki halkı 1 hane Kürt ve 11 hane Karapapaktır. Daha sonra yoğun Kürt göçü almış ve Karapapaklar köyde azınlık hale düşmüştür. metonio
  Aşıkşenlik köy - Çıldır - Ardahan
1960: Yakınsu
E1918: Soxar
R1889: Suxara [ Gürc Tsxvara (ცხვარა) "koyunlu" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Sarıdoğan köy - Ağrı_M (Murat bucağı) - Ağrı
K2009: Poxana
1928: Poxan [ Kürd "mesken, yurt" ]
E1912: Poxantsik [ Erm "Poxan'lılar (?)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Bu köyde üç tane kale kalıntısı vardır. Bunlardan birinin ismi Kela Memo'dur. Mar(d)astan
  Özbaşı köy - Ağrı_M (Murat bucağı) - Ağrı
1912h: Pîrikan [ Kürd "dedeler" ]
Karapapak yerleşimi
  Damlıca köy - Çıldır - Ardahan
1928: Kodamıx
R1889: Katamux [ Gürc ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Yolboyu köy - Susuz - Kars
1946: K. Zaim [ Tr zaim "zeamet sahibi" ]
1928: Uzun Zaim
R1889: Romanovo [ Rus "Romanov-yeri" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
■ Asıl Zaim (Harmanlı) köyü yakınında Rus ordugâhı, daha sonra Rus kolonisi olarak kuruldu. Rus çarlık hanedanının adından Romanov adı verildi. 1854'te ünlü Rus kumandanı Orbeliani burada ölmüştü. SN
■ Köyün sakinlerini, 1600'lü yılların sonunda Osmanlı'nın kurduğu Amasiya Rayonu'nun Ağbaba Mahalı'ndan gelen Karapapak Türkleri (Terekemeler) oluşturmaktadır (şuan Ağbaba Mahalı Ermenistan sınırları içerisinde bulunmaktadır). Köyde çok azda olsa Kürd yerleşimi bulunmaktadır husnu cubukcu
  Burcalı köy - Arpaçay - Kars
1920hb: Burcalı
E1918: Karapurk [ ErmRus "taşkule" ]
Karapapak yerleşimi
  Porsuklu köy - Susuz - Kars
1928: Porsuklu
R1889: Pokrovka [ Rus ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Karapapak/Kürd (Dukhobor) yerleşimi
■ Günümüzde Türk (Karapapak) çoğunluklu Türk/Kürd karışık yerleşim. Ruslar gittikten sonra 350 hanenin 300 civarı Karapapak 50 civarı Kürd olmuştur. metonio


Grafik harita göster     haritada ara : km