151 Karapapak yerleşimi bulundu.
1 | 2
sırala 
  Taşhan köy - Yahyalı - Kayseri
k1928 K: Taşhan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Kürd yerleşimi
■ 1922'de Erzurum Karayazı'dan gelen Kürt muhacirler iskân edilmiştir. SN
■ Göynük ovası doğusunda, ekilebilir arazisi çok olan merkezi bir köydür. Cumhuriyet öncesi sürgün edilen Ermeniler'in bıraktığı evlerden halen kullanılanı vardır. Kurtuluş Savaşı sonunda köye ilk yerleşenler, Yörüklerdir. Hasan Efendi adlı meşhur ağa ile çevreye kendini tanıtan köy, Karakoyunlu aşiretinin yurdu haline gelmiştir. Doksanüç muhaciri adıyla Erzurum ve Kars bölgesinden gelen Karapapak Türkleri halen Gürcistan'daki akrabalarıyla ilişki icindedir. Seferberlik muhaciri dedikleri Kürtler ise Erzurum Karayazı'dan gelen sülalelerdir. Mert Çakmak
  Erenler köy - Ceyhan - Adana
k1928 K: Abidiye
Eski adı: Papak [ Tr (kara)papak "kavim adı" ]
Karapapak yerleşimi
■ Karapapak muhacirler tarafından 19. yy sonlarında iskân edilmiş, daha sonra II. Abdülhamit'in 1905'te doğan en küçük oğlu Abid Ef. onuruna Abidiye adı verilmiştir. SN
  Fakılı köy - Şarkışla - Sivas
hy1907 Kiep: Fakılı
Karapapak yerleşimi
  Acıyurt köy - Ulaş - Sivas
k1928 K: Acıyurt
Karapapak yerleşimi
  Tutmaç köy - Sivas_M (Ulaş bucağı) - Sivas
E1900- Siv: Tıtmac [ Erm/Tr tutmac "ekşili" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Karaköse köy - Sincik (Yarpuzlu bucağı) - Adıyaman
k1928 K: Karaköse
Karapapak yerleşimi
  Yelpınar köy - Demirözü - Bayburt
E1902 Epr I.405: Pılrag [ Erm "höyücek" ]
T1835 , K: Pülürek
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Sancaktepe köy - Bayburt_M - Bayburt
k1928 K: Keleverek
E1902 Epr: Karaverag [ Erm Քար Աւերակ "taş ören" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
■ 1851 tarihli Meryemana kilisesi halen cami olarak kullanılmaktadır. SN
  Başçimağıl köy - Bayburt_M (Maden bucağı) - Bayburt
T1835 , K: ÇimağılUlya
Karapapak yerleşimi
■ Aslen Kars/Merkez/Çakmak köyünden gelmiştirler. metonio
  Düzyurt köy - Aşkale (Kandilli bucağı) - Erzurum
k1928 K: Düzyurt
Karapapak yerleşimi
■ Köyde Karapapak Türklerinden olan Maral aşireti yaşamaktadır. ZeMahşer
  Muratgören köy - Muş_M - Muş
k1928 K: Suluk
E967 Er: Dzılug [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Karapapak yerleşimi
  Taşoluk köy - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
k1928 K: Akçan
E1902, hy1914- Epr, Kiep: Ağcan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Kürd yerleşimi
■ 1914'te 1522 Ermeni nüfusu ve Meryemana kilisesi vardı. SN
  Sungu bld - Muş_M - Muş
k1928 K: Norşin
E1900- K&P: Norşén [ Erm "yeniköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Arap/Karapapak (Bıdri) yerleşimi
■ 1914'te 2150 Ermeni nüfusu, biri katolik mezhebine ait olmak üzere iki kilisesi vardı. SN
  Çimenli köy - Narman - Erzurum
k1928 K: Pırtanos
E1902 Epr: Pırdanots [ Erm "yünlük?" ]
Karapapak yerleşimi
■ Narman'ın tek Karapapak köyüdür. metonio
  Hoşgeldi köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
hy1902 Kiep: Hoşgeldi [ Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1914'te 1018 Ermeni ile az sayıda Türk ve Kürt nüfus kaydedilmiştir. SN
  Yörükatlı köy - Horasan - Erzurum
k1928 K: Bedrevanıs
E1900- HSH: Bedrevank [ Erm "Bedro'lar" ]
Karapapak yerleşimi
  Azap köy - Horasan - Erzurum
k1928 K: Azab
Karapapak yerleşimi
  Dalbaşı köy - Horasan - Erzurum
k1928 K: Zars [ Erm ]
■ Kısmen Karapapak yerleşimi
■ Köyün bir kaç Kürt aile hariç tamamı Karapapaktır. Karapapak/Kürd karışık yerleşim metonio
  Hacıahmet köy - Horasan - Erzurum
k1968 K2: Kuşburnu
k1928 K: Sanamer
Karapapak yerleşimi
■ Sanameri (სანამერი), Orta Çağ'da Artvin/Ardanuç'un köyü olan Anaçlı (Ançi) köyünde yapılmış bir ikonanın adıdır. meriç
  Arakonak köy - Bulanık - Muş
k1928 K: Odunçur
E1900- HSH: Vodnçur [ Erm "yamaçsuyu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1914'te 1254 Ermeni nüfusu vardı. SN
  Yoncalı bld - Bulanık - Muş
E1902 Epr, K: Yoncalı [ Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
■ 19. yy sonunda bir kısmı Protestan olmak üzere 1400 Ermeni nüfusu vardı. Daha sonra bazı Karapapak aileler iskan edildi. SN
  Bulanık ilçe - Bulanık - Muş
k1928 K: Kop
E347: Kop [ Erm կոփ "oyma? yontu? maden ocağı?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Ahıska Türkü/Karapapak yerleşimi
■ Gop/Kop kasaba adı en erken 347 yılında vefat eden Suriyeli Aziz Taniel türbesi münasebetiyle anılır. İdari bölge adı, Bulanık Çayından alınmıştır. ■ Önceden ilçe nüfusunun büyük bölümünü oluşturan Ermeniler 1895 olaylarında topluca Müslümanlığı benimsemiş olup, 20. yy başlarında birçok köyde Kürtçe konuşan Hıristiyan ve Müslüman aileler bir arada yaşamış görünür. O dönemde boşalan 16 dolayında köye Kafkasya muhaciri Karapapak. Ahıska Türkü ve Osetler iskan edilmiştir. SN
■ © 15.07.1856 Malazgirt ve Bulanıklar civarındaki köylere Sebki Aşireti'nin iskanından dolayı memnun olunduğu. deyar heyran
■ Bulanık Müslüman mezarlığının altında Ermeni Mezarlığı bulunmaktadır. Etrafı surlarlar ile çevrilmiş olup kısmen tahrip olmuştur. Merkez jandarma karakolunun ana girişleri,eski kilisenin taş sutunlardır.Halen Kado Deresi mevkiinde Eski Ermeni Mezarlıkları, define avcılaarı tarafından tahrip edilmiştir. Serhat Ronî
  Göllüova köy - Bulanık - Muş
k1928 K: Şeyxyakup [ Kürd şêxyaqûb "öz." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
■ 1914'te 1400 Ermeni nüfusu ve iki kilisesi vardı. SN
  Mescitli köy - Bulanık - Muş
T1556: Mescidlü [ Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
■ 16. yy'da Hınıs kazasına bağlı Ermeni köyü. 1914'te 850 Ermeni nüfusu vardı. SN
  Üçtepe köy - Bulanık - Muş
k1928 K: Mirbar
E1900- HSH: Miribar [ Kürd ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Karapapak yerleşimi
■ 1914'te 50 hanede 472 Ermeni nüfusu vardı. SN
■ Köy Ermeniler gittikten sonra 220 hane Karapapak göçü alarak tekrar iskan edilmiştir. Günümüzde bu Karapapak haneler dışında çevre köylerden (Piran, Söğütlü vb.) tarla işleri vb. için gelen Kürtler yaşamaktadır. metonio
  İnkaya köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
k1946 MYK: Aşağımicingirt
k1928 K: MicingerdSüfla
E666: Mjingerd [ Erm "? hisar" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
■ MÖ 2. yy'da kurulduğu rivayet edilen ve MS 8. yy'a dek varlığını sürdüren Apeğyank' Ermeni beyliğinin merkezi Mijingerd hisarı idi. SN
  Durançam köy - Göle - Ardahan
R1889 k1928 RAl, K: Xemiskar [ Gürc ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Uğurtaş köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889 k1928 RAl, K: Dörtkilise
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Elmakaya bld - Bulanık - Muş
k1928 K: Leter
E1902 Epr II.83: Latar
E391: Talar? [ Erm "yeşil" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Karapapak yerleşimi
■ MS 350 yılında II. Şahpur komutasındaki İranlıların Ermeni kralı Diran/Tiran'ı esir ederek gözlerini kör ettiği Talar köyü olması güçlü olasılıktır. ■ 1830'lu yıllarda 300 hane Ermeni nüfusu olan köye Bitlisli şeyhlerin yerleşmesi sonucunda Ermenilere ait tapuların nasıl şeyhlere geçtiği ve kasabanın Kürtleştiğine dair ilginç bir makale 1882 yılında Masis dergisinde yayımlanmıştır. SN
■ Ermenilerin göçünden sonra Gümüşhane/Şiran civarından Türkler iskan edildi. 80'li yıllardan sonra büyük kısmı bu köyden göç etti. metonio
  Kuzupınarı köy - Göle - Ardahan
R1889 k1928 RAl, K: Konk [ Erm komk' "ağıllar" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Yiğitkonağı köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
k1928 K: Türkeşen
R1889 RAl: Türkaşen [ Erm trkaşén "Türkköyü" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Sulakyurt köy - Ardahan_M - Ardahan
k1928 K: Sarzeb
R1889 RAl: Nikolayevka [ Rus nikolayevka "Nikola yeri" ]
T1595: Sarzab
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Karapapak/Kürd (Molokan) yerleşimi
■ Eski adı Yukarı Sarzep iken Rus yönetimi döneminde Rus çarı II. Nikolay (h 1894-1917) onuruna Nikolayevka adı verildi. Köyde bir İsviçreli girişimcinin kurduğu Kars yöresinin ilk gravyer peyniri fabrikasından ötürü Zavod (`fabrika`) adı da kullanıldı. SN
■ Köyde Karapapak, Terekeme ve Kürtler yaşamaktadır. Burada yaşayan Kürtler Redkan aşiretindendir. Qazi
  Sürügüden köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
k1928 K: Xîve
R1889 RAl: Xeva [ Gürc ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Karapapak/Kürd yerleşimi
  Süzgeçli köy - Eleşkirt - Ağrı
k1928 K: Remikan [ Kürd "Ramazanlar" ]
Karapapak/Kürd yerleşimi
  Dolutaş köy - Eleşkirt - Ağrı
k1928 K: Mardo [ Erm "Med'li (Kürt)" ]
Karapapak/Kürd yerleşimi
■ Van-Çatak-Konalga maddesine bakınız. SN
■ 3-5 Karapapak hanesi mevcuttur. seyyah
  Bölükbaşı köy - Selim - Kars
Karapapak yerleşimi
■ Kısmen Kürd yerleşimi. Mar(d)astan
  Esmer köy - Tutak - Ağrı
h1911: Esmer
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Kamışlı köy - Selim - Kars
Eski adı: Kamışlı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Karapapak/Kürd (Redkan) yerleşimi
  Darboğaz köy - Selim - Kars
Eski adı: Zellice
■ Kısmen Karapapak yerleşimi
  Yaylacık köy - Ardahan_M - Ardahan
k1928 K: Yaylacık
Karapapak yerleşimi
  Eskigeçit köy - Selim - Kars
k1946 MYK: Bezirgângeçit [ Tr bezirgân "tüccar" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Kısmen Karapapak yerleşimi
  Bayındır köy - Tutak - Ağrı
h1911: Bayındır [ Tr "aş." ]
Karapapak yerleşimi
  Yanaltı köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889 RAl: Varginıs [ Erm ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Kısmen Karapapak yerleşimi
  Yücekapı bld - Eleşkirt - Ağrı
k1928 K: Xanzir
hy1901 UK: Haçdur*Xomsur
E1902 Epr II.152: Xasdur/Xosdur [ Erm hatsdur? "ekmekveren" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Kürd yerleşimi
■ 20. yy başında 70 hane Ermeni kadim, 30 hane Ermeni Katolik, birkaç hane Ermeni Protestan ve 8 hane Müslüman Kürt nüfusu vardı. SN
  İsaabat köy - Tutak - Ağrı
Kr AAv: DêrikaHecîîso [ Kürd "Hacı İsa kilisesi" ]
k1928 K: İsaabat
Karapapak yerleşimi
  Karahamza köy - Selim - Kars
Karapapak/Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Karahamza köyünde kısmen Kürt Redkan aşireti yaşar. Mar(d)astan
  Baykara köy - Selim - Kars
R1889 RAl: Baykara
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Karapapak yerleşimi
■ Eskigazi köyünden buraya yerleşen bir kaç hane Kürt (Redkan aşireti) var. Qazi
  Baştoklu köy - Hanak - Ardahan
k1928 K: YukarıDikan
R1889 RAl: YukarıTikan [ Gürc tikani? (თიკანი) "oğlak" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Tuluklu köy - Tutak - Ağrı
k1928 K: Musik [ Kürd "Musa'cık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Bayburt köy - Selim - Kars
R1889 RAl: Bayburt
E1900-: Paypert [ Erm "in-kale?" ]
■ Kısmen Karapapak yerleşimi
  Çullu köy - Göle - Ardahan
k1928 K: Çullu
Karapapak yerleşimi
  Aşağıdamlapınar köy - Selim - Kars
Eski adı: AşağıÇepik
Eski adı: AşağıÇapikya
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Karapapak/Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Köyün Kürtçe ismi Çapka Jêrê'dir. Mar(d)astan
  Yukarıdamlapınar köy - Selim - Kars
Eski adı: YukarıÇepik
Eski adı: YukarıÇapikya
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Karapapak/Kürd (Redkan) yerleşimi
  Çobanoba köy - Tutak - Ağrı
Kr AAv: Gomik
k1928 K: XatoKomu [ Kürd goma xato "Hatemçiftliği" ]
Karapapak/Kürd yerleşimi
  Batmış köy - Tutak - Ağrı
h1911: Batî
Karapapak/Kürd yerleşimi
  Küçükboğatepe köy - Göle - Ardahan
1960- DİE: KüçükZavut [ Rus zavod "işlik, fabrika" ]
Karapapak yerleşimi
■ Kars/Merkez ilçesine bağlı bir Karapapak köyüdür. metonio
  Tunçkaya köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
k1946 MYK: Geçivan
E1902 Epr II.370: Keçravan [ Erm "Keçror kasabası" ]
eç1660 : Keçivan
E474 MKh: Keçror
Karapapak yerleşimi
■ Köy 10. yy'da inşa edilen ve halen sağlam olan surlarla çevrilidir. Tarihçi Khoren'li Movses'e (5. yy) göre burası kral Vağarşak döneminde (MÖ 2. yy) kurulan Kapeğyan beyliğinin merkezi idi. 12. yy'da bir Türkmen beyliğinin başkenti olmuştur. ■ Erm 'avan' `surla çevrili müstahkem yerleşim` anlamında olup Arapça kasaba sözcüğünün tam karşılığıdır. Asıl adı Keçror olan yerleşim, kullanımda Keçr-avan olarak anılmıştır. SN
■ Köydeki son Kürt aile 2015'de göçmüştür. Şu an Türkleşmiş Karapapak yerleşimidir. emjan
  Oluklu köy - Selim (Kötek bucağı) - Kars
k1928 K: Oluklu
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Kısmen Karapapak yerleşimi
■ Daha önce Kağızman ilçesine bağlı iken 2011'de Selim'e bağlandı. SN
■ Bu maddedeki Oluklu köyü Kağızman ilçesinden bağlanmış bir Karapapak yerleşimidir. Diğer Oluklu köyü (Büyükoluklu) ise Alevi Türkmen yerleşimi iken Alevilerin yoğun göçü neticesinde çoğunluğu Kürt olan bir köy olmuştur. metonio
  Çaybük köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
k1928 K: Bastem
■ Kısmen Karapapak yerleşimi
■ Kürtleşmiş Karapapak yerleşimi. emjan
  Boğatepe köy - Kars_M - Kars
R1914-: Zavod [ Rus "su kenarı" ]
Karapapak yerleşimi
  Boğatepe köy - Kars_M - Kars
1960- DİE: BüyükZavot [ Rus zavod ]
Karapapak yerleşimi
■ Kura/Kür Nehrinin ana kaynağının bulunduğu yerdir. SN
  Benliahmet köy - Selim - Kars
R1889 k1928 RAl, K: Beğliahmet
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Köyün yerel ismi Begliahmet olup, buradaki Kürtler Redkan aşiretindendir. Mar(d)astan
  Yığıntepe köy - Ağrı_M - Ağrı
h1911: Yeğnitepe
E1900- Epr I.404: Plur [ Erm բլուր "höyük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kürd/Karapapak yerleşimi
■ 5. yy başında Ermeni kilisesine yeniden örgütleyen Aziz Sahag bu köyde ölmüştür. 1893'te 76 hanede 500 dolayında Ermeni nüfusu vardı. SN
  Çağlayan köy - Kars_M - Kars
R1889 k1928 RAl, K: Xınzırik [ Erm xntsorig? "elmaca" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
■ Belki Erm xandzrig `küçük göynük, yanıkça` veya `odun kömürü ocağı`. SN
■ Tekereme yerleşimi. emjan
  Karaçoban köy - Kars_M - Kars
k1928 K: HaramVartan
R1889 RAl: XramVartan [ Rus "Vartan kilisesi?" ]
E1902 Epr I.279: Aravartan
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Azeri/Karapapak yerleşimi
■ 1889 Rus salnamesinde görülen Xram-vartan `Vartan kilisesi` adı Eprigyan'a göre baskı hatası olmalıdır. SN
  Tezeren köy - Ağrı_M - Ağrı
E1902 Epr I.128: Amat
T1865 k1928: Amad
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Kürd yerleşimi
■ Köyün çeyrek saat kuzeyinde Norelug adlı bir ziyaretgâh ve doğusunda bir tepe üzerinde Sasman Xaç adlı bir anıt taşı olduğunu Eprigyan aktarır. 19. yy sonunda tümü Ermeni olmak üzere 113 hane nüfusu vardı. 1865'te nahiye idi. SN
  Dikme köy - Kars_M - Kars
R1889 RAl: NovoMikhailovka [ Rus Novo Mikhailovka "yeni Mihailkent" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Karapapak (Molokan) yerleşimi
  Çukurçayır köy - Ağrı_M - Ağrı
h1911: Yekmal [ Kürd "tek hane" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Kümbetli köy - Kars_M - Kars
Kr: Ladiqers
R1889 k1928 RAl, K: Vladikars [ Rus vladikars "Kars zaferi" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Kısmen Karapapak yerleşimi
■ Kısmen Kürd (Redkan) yerleşimi. Buradaki Redkanlılar, Erivan'ın Goma Sımoka köyünden, Kars Wazê (Ölçülü) köyüne göç ederler. Bir kısmı Wazê'de kalır, bir kısmı da buraya göç eder. Köy halkı bu köye Ladiqers der. Qazi
  TelliSırt köy - Ağrı_M - Ağrı
k1928 K: CimikaniEleşkirt [ Kürd cimikî/cimikan "Cumalar (aş.)" ]
Ahıska Türkü/Karapapak yerleşimi
  Suçatağı köy - Ağrı_M - Ağrı
k1946 MYK: Demizhan
k1928 K: Demisxan
Karapapak/Kürd yerleşimi
  Kotanlı köy - Çıldır - Ardahan
k1928 K: Sikerib
R1889 RAl: Sikareb [ Gürc ]
E1918- Beg: Tskrip
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Semihaşakir köy - Çıldır - Ardahan
1960 DİE: Koçgüden
k1928 K: TerekemeÇayis
R1889 RAl: Çais
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Çakmak köy - Kars_M - Kars
k1928 K: Çakmak
R1889 RAl: Blagodarnoye [ Rus "şükürlü" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Karapapak/Kürd (Molokan) yerleşimi
■ Çakmak köyünde yaşayan Kürtler, Redkan aşiretindendir. Mar(d)astan
■ Çakmak köyüne bağlı Çalkavur mezrası eski Molokan yerleşimidir. emjan
  Yolaçan köy - Kars_M - Kars
hy1920: Aleksandrovka [ Rus "Aleksandr kenti" ]
E1902 Epr: Komatsor [ Erm "ağıldere" ]
Azeri/Karapapak yerleşimi
■ Eprigyan 19. yy sonunda Komatsor köyünün terkedilmiş olduğunu ve yakınında Rusların Aleksandrovka köyünü inşa ettiklerini anlatır. Epr I.521. SN
  Aynalı köy - Susuz - Kars
R1889 RAl, K: Aynalı
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Sabaholdu köy - Çıldır (Kurtkale bucağı) - Ardahan
k1928 K: Kodas
R1889 RAl: Kotas [ Gürc Kota (კოტა) ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Gölbelen köy - Çıldır - Ardahan
R1889 k1928 RAl, K: Urta
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
■ Köyün adı Gürcüce'dir. Uro (ურო), Gürcüce bir çalı olup, -ta çoğul ekidir. Yani çalılar,çalılık anlamı taşımaktadır. meriç
  Yıldırımtepe köy - Çıldır - Ardahan
R1889 k1928 RAl, K: Rabat [ Erm "han, manastır" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Gölebakan köy - Çıldır - Ardahan
R1889 k1928 RAl, K: Meredis
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Karapapak/Kürd yerleşimi
■ Köyün adı Gürcüce'dir. Mere (მერე), Gürcüce sonra,ardında demektir. Mere-eti's yani sonraki yerler anlamındadır. Bu köyde gölün hemen ardında bulunduğu için bu ad takılmış olabilir. meriç
  Karakale köy - Kars_M - Kars
R1889 RAl, K: Karakale
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Çamçavuş köy - Susuz - Kars
k1928 K: Çamçavuş
R1889 RAl: Vorontsovka [ Rus vorontsovka "(öz.)" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Karapapak (Molokan) yerleşimi
■ 1905-1915 Kafkasya Genel Valisi olan Ilarion İvanoviç Vorontsov-Daşkov adından. SN
  Kenarbel köy - Çıldır (Kurtkale bucağı) - Ardahan
R1889 RAl: Kenarbel
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Akçıl köy - Çıldır (Kurtkale bucağı) - Ardahan
k1928 K: Colit
R1889 RAl: Çolet [ Gürc coleti "çilekli" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
■ Coli/Joli (ჟოლი), Gürcüce ahududu demektir. meriç
  Dağköy köy - Arpaçay - Kars
k1928 K: Dağköy
■ Kısmen Karapapak yerleşimi
  Hıdır köy - Ağrı_M (Murat bucağı) - Ağrı
E1900- HSH: XıdriKeğ [ Erm "Hıdır köyü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
■ Halihazırda bir Karapapak köyüdür, nüfusunun az bir miktarı Kürtlerden oluşur. seyyah
■ Burada Xaro [Garo] isimli meşhur bir Ermeni yaşarmış. Xaro'nun değirmenleri varmış. Köyde halende Gola Xaro (Türkçe anlamı Xaro'nun gölü) isimli küçük bir gölet vardır. Iğdır Yukarı Civanlı (Ciwani) ve Kağızman Axwêran (Akören) köyünden Redkan aşireti bu köye geldiğinde, köy boşmuş. Karapapaklar sonradan devlet tarafından iskan edilmişler. Son yıllarda çoğu batıya göç etti. Qazi
  Saymalı köy - Çıldır - Ardahan
k1928 K: Köyxas
R1889 RAl, Beg: Kevxas
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Otlubayır köy - Ağrı_M (Murat bucağı) - Ağrı
k1928 K: Mezire/Mezrea [ Kürd/Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Kardeştepe köy - Arpaçay - Kars
k1928 K: Kemah
E1918- Beg: Gamax
Karapapak yerleşimi
  Güvenocak köy - Çıldır - Ardahan
R1889 k1928 RAl, K: Zınzal
E1918- Beg: Dzandzağ
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Tekneli köy - Kars_M - Kars
R1889 RAl, K: Tekneli
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Kısmen Karapapak yerleşimi
■ Rumlardan sonraki halkı Karapapaktır. Günümüzde ise Kürtler çoğunluk olup Karapapaklar bir kaç hanedir. metonio
  Aşıkşenlik köy - Çıldır - Ardahan
1960 DİE: Yakınsu
R1889 k1928 RAl, K: Suxara [ Gürc Tsxvara (ცხვარა) "koyunlu" ]
E1918- Beg: Soxar
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Sarıdoğan köy - Ağrı_M (Murat bucağı) - Ağrı
Kr: Poxana
k1928 K: Poxan [ Kürd poxan? "geçit, boğaz?" ]
E1900- HSH: Poxantsik [ Erm "Poxan'lılar (?)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Bu köyde üç tane kale kalıntısı vardır. Bunlardan birinin ismi Kela Memo'dur. Mar(d)astan
  Özbaşı köy - Ağrı_M (Murat bucağı) - Ağrı
h1911: Pirîkan [ Kürd "dedeler" ]
Karapapak yerleşimi
  Damlıca köy - Çıldır - Ardahan
k1928 K: Kodamıx
R1889 RAl: Katamux [ Gürc ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Yolboyu köy - Susuz - Kars
k1946 MYK: KüçükZaim [ Tr zaim "zeamet sahibi" ]
k1928 K: UzunZaim
R1889 RAl: Romanovo [ Rus Romanovo "Romanov-yeri" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
■ Asıl Zaim (Harmanlı) köyü yakınında Rus ordugâhı, daha sonra Rus kolonisi olarak kuruldu. Rus çarlık hanedanının adından Romanov adı verildi. 1854'te ünlü Rus kumandanı Orbeliani burada ölmüştü. SN
■ Köyün sakinlerini, 1600'lü yılların sonunda Osmanlı'nın kurduğu Amasiya Rayonu'nun Ağbaba Mahalı'ndan gelen Karapapak Türkleri (Terekemeler) oluşturmaktadır (şuan Ağbaba Mahalı Ermenistan sınırları içerisinde bulunmaktadır). Köyde çok azda olsa Kürd yerleşimi bulunmaktadır husnu cubukcu
  Burcalı köy - Arpaçay - Kars
k1928 K: Burcalı
E1918- Beg: Karapurk [ Erm "taşkule" ]
Karapapak yerleşimi
  Porsuklu köy - Susuz - Kars
k1928 K: Porsuklu
R1889 RAl: Pokrovka [ Rus Pokrovka ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Karapapak/Kürd (Dukhobor) yerleşimi
■ Günümüzde Türk (Karapapak) çoğunluklu Türk/Kürd karışık yerleşim. Ruslar gittikten sonra 350 hanenin 300 civarı Karapapak 50 civarı Kürd olmuştur. metonio


Grafik harita göster     haritada ara : km