201 Azeri yerleşimi bulundu.
1 | 2 | 3
sırala 
  Derekarabağ köy - Bolvadin - Afyon
1924 EH: AşağıKaradağ
1919 UK: GölKarabağ
Azeri yerleşimi
  Ortakarabağ köy - Bolvadin - Afyon
1924 EH: Ortaköy
Azeri yerleşimi
  Büyükkarabağ bld - Bolvadin - Afyon
1924 EH: YukarıKaradağ
1919 UK: BüyükKarabağ
Azeri yerleşimi
■ Kasabanın yerli halkı 1813'te Rusların Azerbaycan'ı işgali üzerine Karabağ bölgesinden Türkiye'ye göçen Sünni Azerilerdir. Aynı durum Bolvadin'in Derekarabağ ve Ortakarabağ ve Sultandağı'nın Yenikarabağ köyleri için de geçerlidir. SN
  İncik köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1924 EH: İncik
Azeri yerleşimi
  Yenikarabağ köy - Sultandağı - Afyon
1928 K: KarabağCedid
Azeri yerleşimi
  Karakuyu köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1928 K: Karakuyu
Azeri yerleşimi
  Daydalı köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1928 K: Daydalı
Azeri yerleşimi
  Davulga bld - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1928 K: Davulga
Azeri yerleşimi
  Bademli bld - Emirdağ - Afyon
1928 K: Bademli
1924 EH: Bademli/Payamlı
Azeri yerleşimi
  Avdan köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1928 K: Avdan
Azeri yerleşimi
  Eşrefli köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1928 K: Eşrefli
Azeri yerleşimi
  Yeniköy köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1928 K: Yeniköy
Azeri yerleşimi
  Ayrancı köy - Suluova - Amasya
1926 EH: Ayrancı
Azeri yerleşimi
  Fındıklı köy - Amasya_M - Amasya
Eski adı: -
Azeri yerleşimi
  Özyurt köy - Zile - Tokat
1928 K: Bildiş
Azeri yerleşimi
  Yenipınar köy - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
Kr: Çirliyan [ Kürd "aş." ]
1946 MYK: Kirliuşağı
Azeri (Kurecîkan ) yerleşimi
■ Osmanlı döneminde çirlüler diyi bilinen soy Akçakoyunlu Türkmen taifesinde geçmektedir. tarkan
  Karaçoban köy - Kars_M - Kars
1928 K: HaramVartan
R1889 RAl: XramVartan [ Rus "Vartan kilisesi?" ]
E1900 Epr I.279: Aravartan
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Azeri/Karapapak yerleşimi
■ 1889 Rus salnamesinde görülen Xram-vartan `Vartan kilisesi` adı Eprigyan'a göre baskı hatası olmalıdır. SN
  Yolaçan köy - Kars_M - Kars
1920 UK: Aleksandrovka [ Rus "Aleksandr kenti" ]
E1900 Epr: Komatsor [ Erm "ağıldere" ]
Azeri/Karapapak yerleşimi
■ Eprigyan 19. yy sonunda Komatsor köyünün terkedilmiş olduğunu ve yakınında Rusların Aleksandrovka köyünü inşa ettiklerini anlatır. Epr I.521. SN
  Dağköy köy - Arpaçay - Kars
1928 K: Dağköy
Azeri yerleşimi
■ Kısmen Kürd yerleşimi. Mar(d)astan
■ Köyde Kürt kökenli herhangi biri yaşamıyor. Ayrıca madde "Karapapak yerleşimi" olarak düzeltilmeli. metonio
  Mollakasım köy - Van_M (Timar bucağı) - Van
1928 K: Mollakasım
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Yazılı köy - Ağrı_M (Murat bucağı) - Ağrı
1928 K: Mengeser
E1900 Beg: Mangasar [ Erm "yavrucuk (İsacık) dağı" ]
■ 20. yy başında Êzidi yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
■ Mangasar esasen buranın 16 km kuzrydoğusunda bulunan dağın (Ziyaret Tepesi) ve o dağdan doğan ırmağın (Körsu Deresi) adıdır. SN
■ Êzdi Kürtlerin köyüydü. Daha sonra Êzdiler Ermenistan'a göç ettikten sonra, Ermenistan'dan Müslüman Redkan aşireti gelip bu köye yerleşti. Daha sonra devlet Azerileri bu köye yerleştirip, bu köye daha önce yerleşmiş olan Redkan Kürtlerini köyün ilerisinde olan Qelender (Kalender) köyüne gönderdi. Mengeser'de Qelenderlilerin dedelerinin mezarları var. Ayrıca sonra yıllarda Mengeser köyüne bir kaç Kürt evi de göç etti. Qazi
  Kardeştepe köy - Arpaçay - Kars
1928 K: Kemah
E1900 Beg: Gamax
Azeri yerleşimi
■ Kürd/ Türkmen (Alevi) yerleşimi. Mar(d)astan
■ Arpaçay ilçesinde Alevi nüfus yoktur, Kardeştepe/Gamah köyünde ise yerli ve Kürt kökenli bir aile yoktur. Kardeştepe/Gamah köyü bir Karapapak köyüdür. metonio
  Alaköy köy - Van_M (Timar bucağı) - Van
1928 K: Alaköy
E1902, E1914 Epr, K&P: Alür/Alur [ Erm "un?" ]
E1267 Epr I.158: Analür? [ Erm "unsuz?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
■ Sadece Vartan Areveltsi'nin Tarih'inde (yak. 1267) görülen Analür adının buraya ait olup olmadığı açık değildir. SN
  Bardakçı köy - Van_M - Van
1928 K: Bardakçı
E1914 K&P: Çıraşén [ Erm ջրաշէն "suköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
■ 1915 yılında gerçekleşen Zeve köyü katliamından kaçabilen Müslüman Türk ailelerin bir kısmı ismi geçen köyün mezrası olan Çraşen'e (günümüzde adı Bardakçı) yerleşti. metonio
  Gönülalan köy - Arpaçay - Kars
1928 K: İgnazor
E1900 Beg: İkatsor [ Erm "dişidere?" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
■ Köyde Kürtlerde var. Mar(d)astan
  Köprüler köy - Edremit (Gümüşdere bucağı) - Van
1928 K: Gem
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
■ 1914'te 547 Ermeni nüfusu ve Surp Tateos kilisesi vardı. Sırxu Surp Marinos Manastını kalıntıları köyün kuzeybatısında, 2200 m rakımdadır. SN
  Yumrutepe köy - Van_M (Timar bucağı) - Van
1946 MYK: Dirleşen
E1914, 1928 K: Dérlaşén [ Erm tırnaşen? "kapıköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Çelebibağı bld - Erciş - Van
1928 K: Çelebibağı
Azeri/Kürd yerleşimi
■ Azeriler bir kaç hane olup, buradaki Kürdlerin çoğu Iğdır Karahacılı köyünden göç eden Azizi aşiretindendir. Mar(d)astan
■ Çelebibağıda Azeri hane sayısı bir kaç değil. Halihazırda nüfusun %20-25 kadarı Azeri, %75-80 kadarı da Kürt kökenlidir. 2011 Van Depreminde tamamına yakını yıkılıp dümdüz olmuş, beldenin yerlilerinin büyük çoğunluğu Van dışına göçmek zorunda kalmışlardır. Yerlerine ise başta Iğdır olmak üzere bir çok yerden gelen Kürtler gecekondular yaparak Çelebibağının çoğunluğu haline gelmişlerdir. metonio
  Gülsünler köy - Van_M (Timar bucağı) - Van
1928 K: Şeyxkara [ Kürd şêxkaran "şeyhtuzlaları" ]
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Kasımbağı köy - Erciş - Van
1928 K: Kasımbağı
E1900 Epr I.405: Plurmag [ Erm "tepeüstü" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi. Azeri/Kürd yerleşimi
  Gediksatılmış köy - Arpaçay - Kars
E1900 Beg: Kedig Satılmış
E650 Seb 84: Kedig [ Erm "derecik" ]
Azeri yerleşimi
■ 602/603 yılında Arkina kalesinden ricat eden Bizans ordusunun İranlılara yenildiği Getik/Kedig köyü burası olmalıdır. SN
■ Köyde Kürtler de var. Mar(d)astan
  Okçuoğlu köy - Arpaçay - Kars
E1918, 1928 Beg, K: Oğçi [ Tr ]
Azeri yerleşimi
  Pulur mah Erciş - Erciş - Van
1960 DİE: Gazioğlu
1928 K: Pulur [ Erm plur "tepe" ]
Azeri yerleşimi
  Otluca köy - Van_M (Timar bucağı) - Van
1928 K: Şeyxayine?
1914 K&P: Şeyxatiye? [ Kürd/Tr "şeyh ihsanı?" ]
E1914 K&P: Çıraşen [ Erm "suköyü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
■ Kevorkian-Pabudjian'a göre Kürtçe/Türkçe adı Şeyh-atiye'dir. Dahiliye Vekâleti listesinde görülen Şeyh-ayine basım hatası olmalıdır (eski yazıda te-ye yerine ye-nun). SN
  Beyüzümü köy - Van_M - Van
E1900, 1928 K&P, K: Şahbağı [ Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
■ Önceden Ermeni yerleşimi olan mahalllede sonradan Azeri yani Acemler bulunmaktaydı. Şu anda ise mahallede Kürt ve Azeriler yaşamakta. Serbaz
  Alkanat mah Erciş - Erciş - Van
1928 K: Xargin
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
  Meydancık köy - Arpaçay - Kars
1928 K: Meydancık
R1889 RAl: Novo Petrovka [ Rus Novo Petrovka "yeni Petrokent" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Azeri (Molokan) yerleşimi
■ Köyde Kürtler de var. Mar(d)astan
  Kasımoğlu köy - Van_M (Timar bucağı) - Van
1928 K: Kasımoğlu
E1914 K&P: Güsnents
E1900 Epr: Kusnents [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Haydarbey köy - Erciş - Van
1928 K: Haydarbey
Azeri/Kürd yerleşimi
  Eşmeyazı köy - Kars_M - Kars
1946 MYK: Gürhane
1928 K: Gorxone
E1900 Beg: Goroxonets [ Rus ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Azeri yerleşimi
  Karakale köy - Arpaçay - Kars
1928 K: Karakale
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Kısmen Azeri (Molokan) yerleşimi
  Kıratlı köy - Van_M - Van
1928 K: Lamızgert
1901 UK: Lamasgerd [ Erm Lamızgerd Լամզկերտ ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Beyoğlu köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1928 K: Mirzaxan [ Kürd/Tr "beyoğlu hanı" ]
Azeri yerleşimi
  Hasançavuş köy - Arpaçay - Kars
E1918, 1928 Beg, K: Hasançavuş
Azeri yerleşimi
  Külveren köy - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
E1900 Beg: Camşoküğ [ Erm "manda köyü" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Azeri/Karapapak yerleşimi
  Kalaça köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1900 UK: Kalaça [ Tr "kalecik" ]
E1900 Beg: Pertaşen [ Erm "kaleköy" ]
Azeri yerleşimi
  Çıraklı köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1928 K: Çırıklı [ Tr "derecikli" ]
E1900 Beg: Çıratsor [ Erm "suludere" ]
Azeri yerleşimi
  Soylu köy - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
R1889 1928 RAl, K: Daynalık
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
  Kırkbulak köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1928 K: Kırkbulak
Azeri/Kürd yerleşimi
  Canderviş köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1900 UK: Canderviş [ Tr ]
Azeri yerleşimi
  Karataş köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1928 K: Karataş [ Tr ]
Azeri yerleşimi
  Duraklı köy - Akyaka (Başgedikler bucağı) - Kars
R1889 1928 RAl, K: Paldırvan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
■ Azeri/Kürd/Türkmen (Alevi) yerleşimi. Yarısı Kürd, yarısı diğer ikisi. Mar(d)astan
■ Akyaka ilçesinde Kürt yerleşimi yoktur. emjan
  Karacaören köy - Tuzluca - Iğdır
1928 K: Karacaören [ Tr ]
Azeri/Kürd yerleşimi
  Ağabey köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1900 UK: Ağabeg [ Tr ]
Azeri/Kürd yerleşimi
  Aşağıaktaş köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1928 K: AktaşSüfla
1900 UK: Aktaş [ Tr ]
Azeri yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Başgedikler köy - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
1928 K: Başgedikler
E1900 Epr: Kedig verin [ Erm "yukarı derecik?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Azeri/Karapapak yerleşimi
■ Rus idaresi döneminde beliren Ermenice 'Kedig` (derecik) adının Türkçeden uyarlanmış olması pekala mümkündür. SN
  Esenkent köy - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
R1889 1928 RAl, K: Cala
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
■ Çıldır Arpaçay'daki Cala'dan ayırdetmek için 'Şüregel Cala'sı' adı kullanılır. SN
  Akdiz köy - Tuzluca - Iğdır
1900 UK: Agdis
Azeri yerleşimi
  Kayaören köy - Tuzluca - Iğdır
1900, 1928 UK, K: KayaXarabe [ Tr ]
Kürd/Azeri yerleşimi
  Kumbulak köy - Tuzluca - Iğdır
1900 UK: Kumbulak [ Tr ]
E1900 Beg: Komk [ Erm/Kürd "mezracık" ]
Azeri yerleşimi
  AşağıKozluca köy - Erciş (Deliçay bucağı) - Van
1928 K: Kozluca
Azeri yerleşimi
  Kılıçlı köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1928 K: Kılıçlı
Azeri yerleşimi
  Hasankent köy - Tuzluca - Iğdır
1900 UK: Hasankendi [ Tr "Hasanköyü" ]
Azeri yerleşimi
  Şahnalar köy - Akyaka - Kars
1928 K: Şahnalar
E1900 Beg: Odintsovo [ Rus ]
R1889 RAl: Spasovka [ Rus ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
■ Dukhobor mezhebinden Rus köyü idi. (Ukrayna, Gürcistan ve Azerbaycan'da Spasovka adlı Dukhobor köyleri vardır). 1899 Dukhobor'lar ayrıldı, Ortodoks Ruslar yerleşti. Adı Odintsovo oldu. SN
  Ayakgedikler köy - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
1928 K: Ayakgedikler
E1900 Epr: KedigSdorin [ Erm "aşağı derecik?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Azeri/Karapapak yerleşimi
  Akoluk köy - Tuzluca - Iğdır
1960e DİE: Tekaltı
1928 K: Tegelti
1900 UK: Taxtiyalu
Azeri/Kürd yerleşimi
  Alhanlı köy - Tuzluca - Iğdır
1900 UK: Alxanlu [ Tr ]
Azeri yerleşimi
  Kelekli köy - Tuzluca - Iğdır
1900 UK: Külüklü
Azeri/Kürd yerleşimi
  Elmalık köy - Tuzluca - Iğdır
1900 UK: Elmalık
E1900 Beg: Xıntsorud [ Erm "elmalı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
  Yağıkesen köy - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
1928 K: Kızılvenk
R1889 RAl: Garmirvank [ Erm garmir vank "kızılmanastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
  Ünlendi köy - Tuzluca - Iğdır
1928 K: Demisxan
1911 EH: Domuzxan
Azeri yerleşimi
  Arazoğlu köy - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
R1889 RAl: Arazoğlu
E1900 Beg: Arazkeğ
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
  Çiçekli köy - Tuzluca - Iğdır
1900 UK: Çiçekli [ Tr ]
E1900 Beg: Dzağgaşen [ Erm "çiçekli" ]
Azeri yerleşimi
  Bayraktar köy - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
R1889 1928 RAl, K: Bayraktar
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Azeri/Karapapak (Redkan) yerleşimi
■ Bayraktar köyünde kısmen Kürt Redkan aşireti yaşar. Mar(d)astan
  Bacıoğlu köy - Arpaçay - Kars
E1900 Beg: Bacıoğlu
Azeri yerleşimi
  Kuruağaç köy - Tuzluca - Iğdır
1900 UK: Kuruağaç
Azeri yerleşimi
  Sarıabdal köy - Tuzluca - Iğdır
1900 UK: Sarıabdal [ Tr ]
Azeri yerleşimi
  Ilıkaynak köy - Van_M (Erçek bucağı) - Van
1928 K: Çermik [ Erm çermug/çermig "ılıca" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Aliköse köy - Tuzluca - Iğdır
1900 UK: Alikesa
Azeri/Kürd yerleşimi
  İbiş köy - Akyaka - Kars
1928 K: İbiş
Azeri yerleşimi
■ İbiş Köyünün asıl yerleşim yeri halen Ermenistan'ın Akbaba bölgesindedir. Sınırların belirlenmesinden sonra köy halkı 8-10 km mesafede olan Türkiye tarafındaki yaylalarına göç etmiş ve eski köy adlarını burada kullanmışlardır. Köy Hacıabbasoğullarının yaylasıdır. (Mehmet Azeritürk) SN
  Hadımlı köy - Tuzluca - Iğdır
1900 UK: Xadimlu
Azeri yerleşimi
  Ortabucak köy - Tuzluca - Iğdır
1928 K: XarabePerçinis
1900 UK: XarabeParçanis [ Erm ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Azeri/Kürd yerleşimi
  Akyaka ilçe - Akyaka - Kars
R1889 1928 RAl, K: Kızılçakçak
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Azeri yerleşimi
■ Karapapaklar, Azeriler ve Yerlilerin yoğun olarak yaşadığı bir bölgedir. Kürt nüfusu çok azdır Türk
  Kayadöven köy - Akyaka - Kars
1928 K: Bezirgân [ Fars/Tr bezirgân "tüccar" ]
■ Kısmen Azeri yerleşimi
  Karakoyun köy - Tuzluca - Iğdır
1900 UK: Karakoyunlu [ Tr ]
Azeri yerleşimi
  Tazekent köy - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
R1889 1928 RAl, K: Tazekend [ Tr/Fars "yeniköy" ]
E1900 Beg: Noraşen [ Erm "yeniköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
  Hacıpiri köy - Akyaka - Kars
1928 K: Hacıpiri
Azeri yerleşimi
  Kayaköprü köy - Akyaka - Kars
1928 K: İslamErgine
E650, E1902 Seb 84: Arkina
■ Kısmen Azeri yerleşimi
■ 10. ve 11. yüzyıllarda Bagratuni kralları zamanında Ermenilerin ruhani reisi olan gatoğigoslar burada oturuyordu ve kabirleri burada idi (Urfalı Mateos §21). SN
  İnce köy - Tuzluca - Iğdır
1900 UK: İnce [ Tr ]
Azeri yerleşimi
  Eğrekdere köy - Tuzluca - Iğdır
1900 K: Kagin
E1900 Beg: Gağin [ Erm "meşe" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Azeri/Kürd yerleşimi
  Demirkent köy - Akyaka - Kars
1946 MYK: YeniErgine
1928 K: RusErgine
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
■ Tarihi Ergine köyü yakınında 19. yy sonlarında kurulmuş Rus yerleşimi idi. SN
■ Azeri/Kürd/Türkmen (Alevi) yerleşimi. Mar(d)astan
■ Akyaka ilçesinde Kürt yerleşimi yoktur. emjan
  Kayakışlak köy - Tuzluca - Iğdır
1928 K: Kayakışlak [ Tr ]
Azeri yerleşimi
  Karagündüz köy - Van_M (Erçek bucağı) - Van
1928 K: Karagündüz
E1900 Epr II.154: Xaragonis [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
■ 20. yy başında 170 hane Ermeni nüfusu ve 16. yy' yapımı Surp Tateos kilisesi vardı. 1914 Patrikhane sayımı 230 hanede 1525 Ermeni nüfus verir. ■ Eski Karagündüz köyü Urartu dönemine ait bir höyük üzerindedir. Yakın dönemde terkedilerek 2 km kuzeyde yeni yerleşim kuruldu. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km