199 Azeri yerleşimi bulundu.
1 | 2
sırala 
  Derekarabağ köy - Bolvadin - Afyon
1924ht: Karadağ aş.
1919hb: GölKarabağ
Azeri yerleşimi
  Ortakarabağ köy - Bolvadin - Afyon
1924ht: Ortaköy
Azeri yerleşimi
  Büyükkarabağ bld - Bolvadin - Afyon
1924ht: Karadağ yk.
1919hb: B. Karabağ
Azeri yerleşimi
■ Kasabanın yerli halkı 1813'te Rusların Azerbaycan'ı işgali üzerine Karabağ bölgesinden Türkiye'ye göçen Sünni Azerilerdir. Aynı şey Bolvadin'in Derekarabağ ve Ortakarabağ ve Sultandağı'nın Yenikarabağ köyleri için de geçerlidir. SN
  İncik köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1924ht: İncik
Azeri yerleşimi
  Yenikarabağ köy - Sultandağı - Afyon
1928k: Y. Karabağ
1923ht: Yeniköy
Azeri yerleşimi
  Karakuyu köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1928k: Karakuyu
Azeri yerleşimi
  Daydalı köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1928k: Daydalı
Azeri yerleşimi
  Davulga bld - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1928k: Davulga
Azeri yerleşimi
  Bademli bld - Emirdağ - Afyon
1928k: Bademli
Azeri yerleşimi
  Avdan köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1928k: Avdan
Azeri yerleşimi
  Eşrefli köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1928k: Eşrefli
Azeri yerleşimi
  Yeniköy köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1928k: Yeniköy
Azeri yerleşimi
  Ayrancı köy - Suluova - Amasya
1926ht: Ayrancı
Azeri yerleşimi
  Fındıklı köy - Amasya_M - Amasya
Eski adı: -
Azeri yerleşimi
  Özyurt köy - Zile - Tokat
1928k: Bildiş
Azeri yerleşimi
  Karaçoban köy - Kars_M - Kars
1928k: HaramVartan
R1889: XramVartan [ Rus "Vartan kilisesi?" ]
E1902: Aravartan
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Azeri/Karapapak yerleşimi
■ 1889 Rus salnamesinde görülen Xram-vartan `Vartan kilisesi` adı Eprigyan'a göre baskı hatası olmalıdır. SN
  Yolaçan köy - Kars_M - Kars
1920hb: Aleksandrovka [ Rus "Aleksandr kenti" ]
1854hk: Komatsor [ Erm "ağıldere" ]
Azeri/Karapapak yerleşimi
■ Eprigyan 19. yy sonunda Komatsor köyünün terkedilmiş olduğunu ve yakınında Rusların Aleksandrovka köyünü inşa ettiklerini anlatır. Epr I.521. SN
  Mollakasım mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928k: Mollakasım
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
■ Mahalle halkı günümüzde sadece Küresünni Azerbaycan Türkler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Yazılı köy - Ağrı_M (Murat bucağı) - Ağrı
1928k: Mengeser
E1918: Mangasar [ Erm "yavrucuk (İsacık) dağı" ]
■ 20. yy başında Êzidi yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
■ Mangasar esasen buranın 16 km kuzrydoğusunda bulunan dağın (Ziyaret Tepesi) ve o dağdan doğan ırmağın (Körsu Deresi) adıdır. SN
■ Êzdi Kürtlerin köyüydü. Daha sonra Êzdiler Ermenistan'a göç ettikten sonra, Ermenistan'dan Müslüman Redkan aşireti gelip bu köye yerleşti. Daha sonra devlet Azerileri bu köye yerleştirip, bu köye daha önce yerleşmiş olan Redkan Kürtlerini köyün ilerisinde olan Qelender (Kalender) köyüne gönderdi. Mengeser'de Qelenderlilerin dedelerinin mezarları var. Ayrıca sonra yıllarda Mengeser köyüne bir kaç Kürt evi de göç etti. Qazi
  Alaköy mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928k: Alaköy
E1902, E1912: Alür [ Erm "un?" ]
E1267: Analür? [ Erm "unsuz?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
■ Sadece Vartan Areveltsi Tarih'inde görülen Analür adının buraya ait olup olmadığı açık değildir. SN
■ Mahalle halkı günümüzde sadece Küresünni Azerbaycan Türkler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Bardakçı mah - Tuşba - Van
1928k: Bardakçı
E1912: Çıraşén [ Erm ջրաշէն "suköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
■ 1915 yılında gerçekleşen Zeve köyü katliamından kaçabilen Müslüman Türk ailelerin bir kısmı ismi geçen köyün mezrası olan Çraşen'e (günümüzde adı Bardakçı) yerleşti. metonio
■ Mahalle halkı günümüzde sadece Küresünni Azerbaycan Türkler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Gönülalan köy - Arpaçay - Kars
1928k: İgnazor
E1918: İkatsor [ Erm "dişidere?" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Kısmen Azeri yerleşimi
  Köprüler mah - Edremit (Gümüşdere bucağı) - Van
E1902, 1916ht: Gem/Geym
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
■ 1912'de 547 Ermeni nüfusu ve Surp Tateos kilisesi vardı. (VanV). Sırxu Surp Marinos Manastını kalıntıları köyün kuzeybatısında, 2200 m rakımdadır. SN
■ Mahalle'nin eski adı Gem'dir. Mahalle halkı 20. yüzyılda Ermeniler'den oluşuyordu. Ermeniler Hınçak ve Taşnak Örgütlerini kurarak sivil halka saldırmaları sebebiyle, 1915-1916 senelerinde Suriye ve Lübnan'a tehcir edildiler. Mahalle halkı günümüzde sadece Küresünni Aşireti'ne mensup Azerbaycan Türkler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Yumrutepe mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1946k: Dirleşen
E1912, 1928k: Dérlaşén [ Erm tırnaşen? "kapıköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
■ Mahalle halkı günümüzde sadece Küresünni Azerbaycan Türkler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Gülsünler mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928k: Şeyxkara [ Kürd şêxkaran "şeyhtuzlaları" ]
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
■ Köyün eski adı Şeyhkara'dır. Köy halkı sadece Küresünni Aşireti mensubu Azerbaycan Türkler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Kasımbağı mah - Erciş - Van
1928k: Kasımbağı
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi. Azeri/Kürd yerleşimi
■ Köy halkının kökeni Karakoyunlu Türkmenleri ile Küresünni Azerbaycan Türkleri'ne dayanmaktadır. Ayrıca köyde bir kısım Kurmanç Kürdü'de bulunmaktadır. Berk Ulusoy
  Gediksatılmış köy - Arpaçay - Kars
E653: Kedig [ Erm "derecik" ]
■ Kısmen Azeri yerleşimi
■ 602/603 yılında Arkina kalesinden ricat eden Bizans ordusunun İranlılara yenildiği Getik/Kedig köyü burası olmalıdır. SN
  Okçuoğlu köy - Arpaçay - Kars
E1918: Oğçi [ Tr ]
Azeri yerleşimi
  Çınarlı mah Erciş - Erciş - Van
1960k: Gazioğlu
1928k: Pulur [ Erm plur "tepe" ]
Azeri yerleşimi
■ Mahalle halkının kökeni Küresünni Azerbaycan Türkleri'nden ve Karakoyunlu Türkmenler'ine dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Otluca mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
E1914, 1928k: Şeyxatiye/Şeyxayine? [ Kürd/Tr "şeyh ihsanı?" ]
E1912: Çıraşen [ Erm "suköyü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
■ Kevorkian-Pabudjian'a göre Kürtçe/Türkçe adı Şeyh-atiye'dir. Dahiliye Vekâleti listesinde görülen Şeyh-ayine basım hatası olmalıdır (eski yazıda te-ye yerine ye-nun). SN
■ Köyün eski Şeyhhane'dir. Köy halkı sadece Küresünni Azerbaycan Türkler'inden oluşmaktadır. Ayrıca mahalleye yakın bir mesafede bulunan Köprüköy mezrasıda sadece Küresünni Aşireti'ne mensup Azerbaycan Türkleri'nden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Beyüzümü mah - Tuşba - Van
E1912, 1928k: Şahbağı [ Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
■ Önceden Ermeni yerleşimi olan mahalllede sonradan Azeri yani Acemler bulunmaktaydı. Şu anda ise mahallede Kürt ve Azeriler yaşamakta. Serbaz
■ Mahalle halkı 20. yüzyılda Ermeniler'den oluşuyordu. Ermeniler Hınçak ve Taşnak Örgütlerini kurarak sivil halka saldırmaları sebebiyle, 1915-1916 senelerinde Suriye ve Lübnan'a tehcir edildiler. Bir süre boş kalan mahalleye Küresünni Aşireti mensubu Azerbaycan Türkleri yerleşti. Günümüzde mahalle halkı Küresünni Aşireti'ne mensup Azerbaycan Türkleri ile dışarıdan gelen Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Alkanat mah Erciş - Erciş - Van
1928k: Xargin
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
■ Mahalle'nin ilk ismi Hergin'dir. Mahalle halkının kökeni Karakoyunlu Türkmenler'i ile Küresünni Azerbaycan Türkleri'ne dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Meydancık köy - Arpaçay - Kars
1928k: Meydancık
R1889: NovoPetrovka [ Rus Novo Petrovka "yeni Petrokent" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Kısmen Azeri (Molokan) yerleşimi
  Kasımoğlu mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928k: Kasımoğlu
E1902, E1912: Kusnents/Güsnents [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
■ Köy halkı sadece Küresünni Aşireti mensubu Azerbaycan Türkler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Haydarbey mah - Erciş - Van
1854hk: Haydarbey
Azeri/Kürd yerleşimi
■ Kasaba halkı Karakoyunlu Türkmenler'i ile Küresünni Azerbaycan Türkleri'nden oluşmaktadır. Van şehrinin büyükşehir olması ile birlikte mahalle olmuştur. Kasaba'da Kurmanç Kürdleri'de bulunmaktadır. Berk Ulusoy
  Eşmeyazı köy - Kars_M - Kars
1946k: Gürhane
1928k: Gorxone
E1918: Goroxonets [ Rus ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Azeri yerleşimi
  Karakale köy - Arpaçay - Kars
1928k: Karakale
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Kısmen Azeri (Molokan) yerleşimi
  Kıratlı mah - İpekyolu - Van
E1912, 1928k: Lamızgert
1901hb: Lamasgerd [ Erm Lamızgerd Լամզկերտ ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
■ Mahalle halkı günümüzde sadece Küresünni Aşireti'ne mensup Azerbaycan Türkler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Beyoğlu köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1928k: Mirzaxan [ Kürd/Tr "beyoğlu hanı" ]
Azeri yerleşimi
■ Köy halkı Azerbaycan Türkler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Hasançavuş köy - Arpaçay - Kars
E1918: Hasançavuş
Azeri yerleşimi
  Külveren köy - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
E1918: Camşoküğ [ Erm "manda köyü" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Azeri/Karapapak yerleşimi
  Kalaça köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1900hb: Kalaça [ Tr "kalecik" ]
E1918: Pertaşen [ Erm "kaleköy" ]
Azeri yerleşimi
■ Köy halkı Halaç Aşireti'ne mensup Türkmenler ile Azerbaycan Türkler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Çıraklı köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1928k: Çırıklı [ Tr "derecikli" ]
E1918: Çıratsor [ Erm "suludere" ]
Azeri yerleşimi
■ Köy halkı Azerbaycan Türkler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Soylu köy - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
R1889 1928k: Daynalık
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
  Akdeğirmen köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1928k: HarabeKirempe
Azeri yerleşimi
■ Köy halkı Azerbaycan Türkler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Kırkbulak köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1928k: Kırkbulak
Azeri/Kürd yerleşimi
■ Köy halkı Azerbaycan Türkler'inden oluşmaktadır. Köy de Kürd nüfus bulunmamaktadır. Berk Ulusoy
  Canderviş köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1900hb: Canderviş [ Tr ]
Azeri yerleşimi
■ Köy halkı Azerbaycan Türkler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Karataş köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1928k: Karataş [ Tr ]
Azeri yerleşimi
■ Köy halkı Azerbaycan Türkler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Duraklı köy - Akyaka (Başgedikler bucağı) - Kars
R1889 1928k: Paldırvan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Azeri yerleşimi
■ Nüfusu Karapapak Türkleri, Azeri ve Kürdlerden oluşmaktadır. Emre
  Karacaören köy - Tuzluca - Iğdır
1928k: Karacaören [ Tr ]
Azeri/Kürd yerleşimi
■ Köy halkı Azerbaycan Türkler'inden oluşmaktadır. Köy de Kürd nüfus bulunmamaktadır. Berk Ulusoy
  Ağabey köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1900hb: Ağabeg [ Tr ]
Azeri/Kürd yerleşimi
■ Köy halkı sadece Azerbaycan Türkler'inden oluşmaktadır. Köy de Kürd nüfus bulunmamaktadır. Berk Ulusoy
  Aşağıaktaş x - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1928k: Aktaş aş.
1900hb: Aktaş [ Tr ]
Azeri yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
■ Köy halkı Azerbaycan Türkler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Başgedikler köy - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
1928k: Başgedikler
E1902: Kedig yk. [ Erm "yukarı derecik?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Azeri/Karapapak yerleşimi
■ Rus idaresi döneminde beliren Ermenice 'Kedig` (derecik) adının Türkçeden uyarlanmış olması pekala mümkündür. SN
  Esenkent köy - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
R1889 1928k: Cala
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
■ Çıldır Arpaçay'daki Cala'dan ayırdetmek için 'Şüregel Cala'sı' adı kullanılır. SN
■ Cala (ჭალა), Gürcüce çayır demektir. meriç
  Akdiz köy - Tuzluca - Iğdır
1900hb: Agdis
Azeri yerleşimi
■ Köy halkı Azerbaycan Türkler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Kayaören köy - Tuzluca - Iğdır
1900hb, 1928k: KayaXarabe [ Tr ]
Kürd/Azeri yerleşimi
■ Köy halkı Azerbaycan Türkler'inden oluşmaktadır. Köy de Kürd nüfus bulunmamaktadır. Berk Ulusoy
  Kumbulak köy - Tuzluca - Iğdır
1900hb: Kumbulak [ Tr ]
E1918: Komk [ Erm/Kürd "mezracık" ]
Azeri yerleşimi
■ Köy halkı Azerbaycan Türkler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  AşağıKozluca mah - Erciş (Deliçay bucağı) - Van
1928k: Kozluca
Azeri yerleşimi
■ Mahalle halkı günümüzde sadece Küresünni Aşireti'ne mensup Azerbaycan Türkler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Kılıçlı köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1928k: Kılıçlı
Azeri yerleşimi
■ Köy halkı Azerbaycan Türkler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Hasankent köy - Tuzluca - Iğdır
1900hb: Hasankendi [ Tr "Hasanköyü" ]
Azeri yerleşimi
■ Köy halkı Azerbaycan Türkler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Şahnalar köy - Akyaka - Kars
1928k: Şahnalar
R1889: Spasovka [ Rus ]
E1918: Odintsovo [ Rus ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
■ Dukhobor mezhebinden Rus köyü idi. (Ukrayna, Gürcistan ve Azerbaycan'da Spasovka adlı Dukhobor köyleri vardır). 1899 Dukhobor'lar ayrıldı, Ortodoks Ruslar yerleşti. Adı Odintsovo oldu. SN
  Ayakgedikler köy - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
1928k: Ayakgedikler
E1902: KedigSdorin [ Erm "aşağı derecik?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Azeri/Karapapak yerleşimi
  Akoluk köy - Tuzluca - Iğdır
1960-: Tekaltı
1928k: Tegelti
1900hb: Taxtiyalu
Azeri/Kürd yerleşimi
  Alhanlı köy - Tuzluca - Iğdır
1900hb: Alxanlu [ Tr ]
Azeri yerleşimi
■ Köy halkı Azerbaycan Türkler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Kelekli köy - Tuzluca - Iğdır
1900hb: Külüklü
Azeri/Kürd yerleşimi
■ Köy halkı Azerbaycan Türkler'inden oluşmaktadır. Köy de Kürd nüfus bulunmamaktadır. Berk Ulusoy
  Elmalık köy - Tuzluca - Iğdır
1900hb: Elmalık
E1918: Xıntsorud [ Erm "elmalı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
■ Köy halkı Azerbaycan Türkler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Yağıkesen köy - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
1928k: Kızılvenk
R1889: Garmirvank [ Erm garmir vank "kızılmanastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
  Ünlendi köy - Tuzluca - Iğdır
1928k: Demisxan
1911ht: Domuzxan
Azeri yerleşimi
■ Köy halkı Azerbaycan Türkler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Arazoğlu köy - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
R1889: Arazoğlu
E1918: Arazkeğ
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Azeri yerleşimi
■ 1915 olaylarından sonra Ermenilerin yerine Ağbaba'lı Azeriler yerleşmiş, daha sonrasında ise Erivan kökenli Kürtler köyde çoğunluk haline gelmiştir. metonio
  Çiçekli köy - Tuzluca - Iğdır
1900hb: Çiçekli [ Tr ]
E1918: Dzağgaşen [ Erm "çiçekli" ]
Azeri yerleşimi
■ Köy halkı Azerbaycan Türkler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Bayraktar köy - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
R1889: Bayraktar
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Azeri/Karapapak (Redkan) yerleşimi
■ Bayraktar köyünde kısmen Kürt Redkan aşireti yaşar. Mar(d)astan
  Taşdere köy - Arpaçay - Kars
1928k: Sosgerd
E1918: Sôsgerd [ Erm "çınarkale" ]
■ Kısmen Azeri yerleşimi
  Bacıoğlu köy - Arpaçay - Kars
E1918: Bacıoğlu
Azeri yerleşimi
  Kuruağaç köy - Tuzluca - Iğdır
1900hb: Kuruağaç
Azeri yerleşimi
■ Köy halkı Azerbaycan Türkler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Sarıabdal köy - Tuzluca - Iğdır
1900hb: Sarıabdal [ Tr ]
Azeri yerleşimi
■ Köy halkı Azerbaycan Türkler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Ilıkaynak mah - İpekyolu (Erçek bucağı) - Van
1928k: Çermik [ Erm çermug/çermig "ılıca" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
■ Mahalle halkı günümüzde sadece Küresünni Aşireti'ne mensup Azerbaycan Türkler'inden oluşmaktadır. Köye yakın bir mesafede bulunan Kalander mezrası sadece Küresünni Aşireti'ne mensup Azerbaycan Türkleri'nden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Aliköse köy - Tuzluca - Iğdır
1900hb: Alikosa
■ Kısmen Azeri yerleşimi
■ Köye Alekose derler. Alekose (Türkçe anlamı Köse Ali), Redkan aşiretinden Koseyi sülalesinin sekizinci kuşak dedesidir. Koseyi sülalesi günümüzde Ağrı ve Muş köylerine dağılmış. Mar(d)astan
■ Köy halkı tarafından Alköse olarak adlandırılır. Kutsallık atfedilen Al sözü ile Köse kelimesinden oluşmuştur. Köy halkı günümüzde tamamen Azerbaycan Türkler'inden oluşmaktadır. Köy de Kürd nüfus bulunmamaktadır. Berk Ulusoy
  İbiş köy - Akyaka - Kars
1928k: İbiş
Azeri/Gürcü yerleşimi
■ İbiş Köyünün asıl yerleşim yeri halen Ermenistan'ın Akbaba bölgesindedir. Sınırların belirlenmesinden sonra köy halkı 8-10 km mesafede olan Türkiye tarafındaki yaylalarına göç etmiş ve eski köy adlarını burada kullanmışlardır. Köy Hacıabbasoğullarının yaylasıdır. (Mehmet Azeritürk) SN
■ Kısmen Gürcü yerleşimi. Köyün Gürcüleri 19. Yüzyılda Gürcistan'ın Akhalkalaki şehirinden göçmüşdür ve köyde "Uruslar" olarak tanılır. Dil, Kültür ve Din olarak tamamen köyün Azeri kısmına Asimile olmuşlardır. Ali
■ Üst girdide "Uruslar" adıyla anılan sülale köyde Şii mezhebinden olmayan ve Ahıska Türkü olan tek sülaledir. Zira Ahılkelek ve Ahıska civarında Gürcüce anadilli herhangi bir Müslüman nüfus bulunmamakla beraber, eğer göç eden kişi veya sülale Gürcü ise Batum, Borçka veya Çürüksu civarından göç etmiş olması gerekirdi. Bazı çevrelerde Ahıskalılar için Gürcü lâkabı da takılmaktadır, zira göç ettikleri yer uzun zamandır Gürcü etkisinin bulunduğu bir bölgeydi. metonio
  Hadımlı köy - Tuzluca - Iğdır
1900hb: Xadimlu
Azeri yerleşimi
■ Köy halkı Azerbaycan Türkler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Ortabucak köy - Tuzluca - Iğdır
1900hb: XarabeParçanis [ Erm ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Azeri/Kürd yerleşimi
■ Köyün günümüzdeki adı Ombulak Köyü'dür. Köy halkı Azerbaycan Türkler'inden oluşmaktadır. Köy de Kürd nüfus bulunmamaktadır. Berk Ulusoy
  Akyaka ilçe - Akyaka - Kars
R1889 1928k: Kızılçakçak
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Azeri yerleşimi
■ Karapapaklar, Azeriler ve Yerlilerin yoğun olarak yaşadığı bir bölgedir. Kürt nüfusu çok azdır Türk
  Kayadöven köy - Akyaka - Kars
1928k: Bezirgân [ Fars/Tr bezirgân "tüccar" ]
■ Kısmen Azeri yerleşimi
  Karakoyun köy - Tuzluca - Iğdır
1900hb: Karakoyunlu [ Tr ]
Azeri yerleşimi
■ Köy halkı Azerbaycan Türkler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Tazekent köy - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
R1889 1928k: Tazekend [ Tr/Fars "yeniköy" ]
E1918: Noraşen [ Erm "yeniköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
  Hacıpiri köy - Akyaka - Kars
1928k: Hacıpiri
Azeri yerleşimi
  Kayaköprü köy - Akyaka - Kars
1928k: İslamErgine
E653: Arkina
■ Kısmen Azeri yerleşimi
■ 10. ve 11. yüzyıllarda Bagratuni kralları zamanında Ermenilerin ruhani reisi olan gatoğigoslar burada otururdu. Kabirleri burada idi. (Urfalı Mateos §21). SN
■ Rk'ina (რკინა), Gürcüce demir demektir. Arkina ise Gürcüce aslının değişime uğramış halidir. meriç
■ Yerli nüfusun yoğunluğundan dolayı yöre halkı "Yerli Ergine" ismiyle hitap etmektedir. Köyde çok sayıda kilise kalıntısı ve Ruslardan kalan tarihi değirmen bulunmaktadır. Emre
  İnce köy - Tuzluca - Iğdır
1900hb: İnce [ Tr ]
Azeri yerleşimi
■ Köy halkı Azerbaycan Türkler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Eğrekdere köy - Tuzluca - Iğdır
1911ht: Kâağin
E1918: Gağin [ Erm "meşe" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Azeri/Kürd yerleşimi
■ Köyün eski adı Kağın Köyü'dür. 1992 yılında ise Eğrekdere Köyü olmuştur. Köy halkı Azerbaycan Türkler'inden oluşmaktadır. Köy de Kürd nüfus bulunmamaktadır. Berk Ulusoy
  Demirkent köy - Akyaka - Kars
1946k: Y. Ergine
1928k: RusErgine
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Kısmen Azeri yerleşimi
■ Tarihi Ergine köyü yakınında 19. yy sonlarında kurulmuş Rus yerleşimi idi. SN
■ Rk'ina (რკინა), Gürcüce demir demektir. Ergine ise Gürcüce aslının değişime uğramış halidir. meriç
■ Köy nüfusunun tamamına yakınını Karapapak Türkleri oluşturmaktadır. Kısmen Azeri ve Kürd aileler de bulunmaktadır. Emre
  Kayakışlak köy - Tuzluca - Iğdır
1928k: Kayakışlak [ Tr ]
Azeri yerleşimi
■ Köy halkı Azerbaycan Türkler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Bağlan köy - Tuzluca - Iğdır
1946k: Gölabi
1900hb: Gülabi [ Tr "aş." ]
Azeri yerleşimi
■ Köyün eski adı Gülabi Köyü'dür. 1992 senesinde ise Bağlan Köyü olmuştur. Köy halkı Azerbaycan Türkler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Halıkışlak köy - Digor - Kars
E1918: Xanlı
■ Kısmen Azeri yerleşimi
■ 8. yy sonu ve 9. yy başlarında Pakraduni/Bagratlı beylerinin ilk başkenti olan Pakaran (Eski Ermenice Bagaran) kentinin kalıntıları buradadır. Sınırın karşı tarafında Yeni Bagaran kasabası kurulmuştur. SN
  Akbulak köy - Akyaka - Kars
1928k: Akbulak
Azeri yerleşimi
  Büyükpirveli köy - Akyaka - Kars
1928k: Es. Pirveli
R1889: Pirveli
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Azeri yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km