202 Azeri yerleşimi bulundu.
1 | 2 | 3
sırala 
  Kuyucak köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖 Kuyucak
Azeri yerleşimi
  Hanköy köy - Merzifon (Alıcık bucağı) - Amasya
1928 📖 Hanköy
Azeri yerleşimi
  Çayırözü köy - Merzifon (Sarıbuğday bucağı) - Amasya
1925h 📖 Kürdler
Azeri yerleşimi
  Bayazıt köy - Merzifon (Sarıbuğday bucağı) - Amasya
1928 📖 Bayezid
Azeri yerleşimi
  Ayrancı köy - Suluova - Amasya
1926h 📖 Ayrancı
Azeri yerleşimi
  Uzunoba köy - Suluova - Amasya
1926h 📖 Uzunoba
Azeri yerleşimi
  Fındıklı köy - Amasya_M - Amasya
Eski adı: -
Azeri yerleşimi
  İskaniye mah - Ladik - Samsun
1925h 📖 İskaniye
Eski adı: Papaklı
Azeri yerleşimi
  Özyurt köy - Zile - Tokat
1928 📖 Bildiş
Azeri yerleşimi
  Reşadiye köy - Sumbas - Osmaniye
1928 📖 Reşadiye
Azeri yerleşimi
  Karaçoban köy - Kars_M - Kars
1928 📖 Haram Vartan
E1902 📖 Aravartan
R1889 📖 Xram Vartan [ Rus "Vartan kilisesi?" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Azeri/Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ 1889 Rus salnamesinde görülen Xram-vartan `Vartan kilisesi` adı Eprigyan'a göre baskı hatası olmalıdır. SN
  Yolaçan köy - Kars_M - Kars
1920hb 📖 Aleksandrovka [ Rus "Aleksandr kenti" ]
1854h 📖 Komatsor [ Erm "ağıldere" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Azeri/Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Eprigyan 19. yy sonunda Komatsor köyünün terkedilmiş olduğunu ve yakınında Rusların Aleksandrovka köyünü inşa ettiklerini anlatır. Epr I.521. SN
  Mollakasım mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 Mollakasım
Azeri (Küresünni) yerleşimi
  Yazılı köy - Ağrı_M (Murat bucağı) - Ağrı
1928 📖 Mengeser
E1918 📖 Mangasar [ Erm "yavrucuk (İsacık) dağı" ]
■ 20. yy başında Êzidi yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
■ Mangasar esasen buranın 16 km kuzeydoğusunda bulunan dağın (Ziyaret Tepesi) ve o dağdan doğan ırmağın (Körsu Deresi) adıdır. SN
■ Êzdi Kürtlerin köyüydü. Daha sonra Êzdiler Ermenistan'a göç ettikten sonra, Ermenistan'dan Müslüman Redkan aşireti gelip bu köye yerleşti. Daha sonra devlet Azerileri bu köye yerleştirip, bu köye daha önce yerleşmiş olan Redkan Kürtlerini köyün ilerisinde olan Qelender (Kalender) köyüne gönderdi. Mengeser'de Qelenderlilerin dedelerinin mezarları var. Ayrıca sonra yıllarda Mengeser köyüne bir kaç Kürt evi de göç etti. Qazi
  Alaköy mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 Alaköy
E1662 E1900~a 📖 📖 Alür [ Erm "un?" ]
E1267 📖 Analür? [ Erm "unsuz?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ Sadece Vartan Areveltsi Tarih'inde görülen Analür adının buraya ait olup olmadığı açık değildir. SN
  Bardakçı mah - Tuşba - Van
1928 📖 Bardakçı
E1902 📖 Çıraşén [ Erm "suköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ 1915 yılında gerçekleşen Zeve köyü katliamından kaçabilen Müslüman Türk ailelerin bir kısmı ismi geçen köyün mezrası olan Çraşen'e (günümüzde adı Bardakçı) yerleşti. metonio
  Gönülalan köy - Arpaçay - Kars
1928 📖 İgnazor
E1918 📖 İkatsor [ Erm "bahçedere" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Kısmen Azeri yerleşimi
  Köprüler mah - Edremit (Gümüşdere bucağı) - Van
E1902 1916h 📖 📖 Gem / Geym
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ 1912'de 547 Ermeni nüfusu ve Surp Tateos kilisesi vardı. (VanV). Sırxu Surp Marinos Manastını kalıntıları köyün kuzeybatısında, 2200 m rakımdadır. SN
  Yumrutepe mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1946 📖 Dirleşen
E1912 1928 📖 📖 Dérlaşén [ Erm tırnaşen? "kapıköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
  İskele mah Van - Tuşba - Van
1902a 📖 İskele
E390 📖 Avants [ Erm "çiftlikler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Azeri/Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ 20. yy başında tümü Ermeni olan 300 hane nüfusu vardı. Tarihi Avants köyü 19. yy başlarında göle battığı için daha içeride yeniden inşa edilmiştir. ■ Ermenice «avan» (çoğ. «avank», tamlayan hali «avants») esasen `çevre duvarlı ve iç avlulu yapı topluluğu` anlamına gelir (İng court, Alm Hof gibi). Daha sonra `surla çevrili kasaba` anlamı kazanmıştır. SN
■ 1915 olaylarından sonra Avanıs bölgesi Trabzon ve İran (Küresünni) başta olmak üzere göç almıştır. metonio
  Arpaçay ilçe - Arpaçay - Kars
1920hb 📖 Grenaderskoye [ Rus "elbombacılar (askeri birlik adı)" ]
E390 📖 Zarişad [ Er/Fa Zarehaşad "Zareh (öz.) kenti" ]
1704z 📖 Zaruşad (idari bölge)
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Azeri/Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Ğevond Alişan'a göre 2. yy'da kral 2. Ardaşes'in kuzey Ermenistan valisi olan oğlu Zareh adını taşır. Erciş yöresindeki bir başka Zarişad kenti 15. yy'a dek kasaba olarak geldikten sonra tamamen kaybolmuş görünmektedir. SN
■ © 12.09.1704 Kars eyaletinin Zaruşad Sancağı şimdiki mutasarrıf Mehmed'in ceddi Mehmed tarafından haricten beşyüz kadar aşiret getirilerek şenlendirilmiş olmasına mükafaten kendine ihsan olunmuş.. deyar heyran
■ Gürcüce: Tzinubani (წინუბანი) - Ön Mahalle. ''Sula Zariştiani'' (სულა ზარიშტიანი) adı da kullanılırdı. GEO
■ Nüfusu Azeriler ve Karapapaklar (Terekemeler), Kars çevresinden Yerliler ile daha sonra Erivan(Revan)'dan Kürtler oluşturur.
  Kasımbağı mah - Erciş - Van
1928 📖 Kasımbağı
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt (Sünni) yerleşimi. Kısmen Azeri yerleşimi
■ Kasımbağı'nın yerlileri Karakoyunlu Türkmenleri ile Küresünni Azerbaycan Türkleri'dir. Kürtler çevre köylerden gelmiştir. Murat Çolak
  Çınarlı mah Erciş - Erciş - Van
1960 📖 Gazioğlu
1928 📖 Pulur [ Erm plur "tepe" ]
Azeri yerleşimi
  Gülsünler mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 Şeyxkara [ Kr şêxkaran "şeyhtuzlaları" ]
Azeri (Küresünni) yerleşimi
  Erciş ilçe - Erciş - Van
E1902 📖 Agants [ Erm "gözeler" ]
1925h 📖 Erciş | Akanis (idari bölge)
■ 20. yy başında Ermeni/Azeri yerleşimi. Azeri/Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Çelebibağı açığında bulunan eski Erciş kalesinin Van Gölüne batması üzerine ilçe merkezi 19. yy’dan önce şimdiki yeri olan Agants/Egans köyüne taşınmıştır. • İlçedeki eski adların yaklaşık yarısı Ermenice, birkaçı Kürtçe, diğerleri Türkçedir. Ermeni nüfusun büyük bölümü 1828 harbinde Rusya’ya göçtü, boşalan köylere Rusyadan göçen Azeri Türkleri iskân edildi, ıssızlaşan Zilan vadisine ise Haydaranlı Kürtleri yerleşti. 19. yy sonunda toplam 120 civarında köyün 20 kadarının nüfusu Ermeni idi. Zilan vadisindeki Kürt köylerinin çoğu 1930 katliamından sonra terk edilmiştir. SN
■ Erciş adının en eski sesletilişi olasılıkla, burada kurulu bulunan ve Urartu kralı Argişti dönemine tarihlenen kaleden gelmektedir. Urartu yazılı belgelerinde Erciş civarında Argiştihinili (Argişti'nin kenti/şehri) adlı bir yerleşimin bulunduğu belirtilmektedir. Sonuç olarak Erciş adı Urartu kralı Argişti'nin isminden bozma olabilir. ahmet uhri
■ © 22.01.1863 Erzurum ve Hakkari eyaletleri dahilinde kain Malazgird, Sarısu, Patnos ve Erciş kazalarında meskun Hasnanlı ve Haydaranlı Aşiretleri aralarındaki husumetten doğan olayları önlemek üzere Anadolu Ordusu tarafından Miralay İsmail Bey'in görevlendirildiği. deyar heyran
■ Yoğun bir Azeri kökenli nüfusu olan Erciş'te Kürtler, Kırgızlar ve az sayıda Romanlar da yaşamaktadır.
  Gediksatılmış köy - Arpaçay - Kars
E1918 📖 Kedig Satılmış
E653 📖 Kedig [ Erm "derecik" ]
■ Kısmen Azeri yerleşimi
■ 602/603 yılında Arkina kalesinden ricat eden Bizans ordusunun İranlılara yenildiği Getik/Kedig köyü burası olmalıdır. SN
  Okçuoğlu köy - Arpaçay - Kars
1902a 📖 Oğçi [ Tr okçu ]
Azeri yerleşimi
  Alkanat mah Erciş - Erciş - Van
1928 📖 Xergin
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
  Beyüzümü mah - Tuşba - Van
E1900~a 1928 📖 📖 Şahbağı
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ Önceden Ermeni yerleşimi olan mahalllede sonradan Azeri yani Acemler bulunmaktaydı. Şu anda ise mahallede Kürt ve Azeriler yaşamakta. Serbaz
  Taşlıçay ilçe - Taşlıçay - Ağrı
K2009 📖 Avkevir [ Kr "taşlıçay." ]
1928 📖 Taşlıçay aş. + yk.
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Azeri/Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 19. yy'da Caferi (Şii) Azeriler iskan edildi. 1954'te ilçe oldu. Kürtçe Avekevır adı Türkçeden çeviridir. SN
■ Taşlıçay yerleşimi ilk iskan edildiğinden beri (1828-29) Azeri yerleşimidir. Kürtler ve bazı Karapapaklar Taşlıçay ilçe merkezine daha sonradan yerleşmiştir. metonio
  Meydancık köy - Arpaçay - Kars
1928 📖 Meydancık
R1889 📖 Novopetrovka [ Rus "yeni Petro kenti" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Kısmen Azeri (Molokan) yerleşimi
  Otluca mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1916h 📖 Şeyxatiye / Şeyxayine? [ Kr/Tr "şeyh ihsanı?" ]
E1902 📖 Giraşen [ Erm "kireç köy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ Kevorkian-Pabudjian'a göre Kürtçe/Türkçe adı Şeyh-atiye'dir. Dahiliye Vekâleti listesinde görülen Şeyh-ayine basım hatası olmalıdır (eski yazıda te-ye yerine ye-nun). SN
  Kasımoğlu mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1901hb 📖 Kasımoğlu
E1902 📖 Güsnents [ Erm "Güsün'ler (?)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ 19. yy sonunda 110 hane Ermeni nüfusu ve S. Stepannos kilisesi vardı. Ancak köyün Ermenice adının 'Kasımlar' anlamında olması muhtemel görünüyor. SN
  Aşağıcivanlı köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1928 📖 Civanlı aş.
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Kısmen Azeri yerleşimi
■ Gelturi aşiretinden Kürdler çoğunluktur. Mar(d)astan
  Haydarbey mah - Erciş - Van
1854h 📖 Haydarbey
Azeri/Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Karakoyunlu Türkmenleri de yaşar. Murat Çolak
  Eşmeyazı köy - Kars_M - Kars
1946 📖 Gürhane
1928 📖 Gorxone
E1918 📖 Goroxonets [ Rus ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Azeri yerleşimi
  Gaziler köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1854h 1928 📖 📖 Pernavut
E1403 📖 Parnagud Բառնակուտ [ Erm "ürünlü, meyveli" ]
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
■ Tovma Metsopetsi'nin Timurlenk Harpleri vekayinamesinde Par'nagud adıyla kaydedilmiştir. SN
  Yukarıaktaş köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1928 📖 Aktaş yk.
Azeri yerleşimi
  Karakale köy - Arpaçay - Kars
1928 📖 Karakale
E1918 📖 Sévpert [ Erm "karakale" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Kısmen Azeri (Molokan) yerleşimi
■ Azeriler haricinde, Redkan aşiretine mebsup Kürtlerde var. Digor Akrak köyü yaklaşık 80 yıl önce zelzeleden dolayı yıkılınca buraya göç etmişler. Qazi
  Kıratlı mah - İpekyolu - Van
1928 📖 Lamızgert
E1902 📖 Lamzgerd Լամզկերտ [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
  Uğurca köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1928 📖 Uğurca
Azeri yerleşimi
■ Köyün 1886 Çarlık Rusyası ve 1935 Türkiye Cumhuriyeti nüfus sayımlarındaki ismi Oğruca'dır. Köyün şimdiki ismi ise Uğurca değil Uğruca'dır. 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi Necmettin Kabirli
  Beyoğlu köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1928 📖 Mirzaxan [ Kr/Tr "beyoğlu hanı" ]
Azeri yerleşimi
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi Necmettin Kabirli
  Hasançavuş köy - Arpaçay - Kars
1920hb 📖 Hasançavuş
Azeri yerleşimi
  Laleli köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1928 📖 Laleli
■ Kısmen Azeri yerleşimi
■ Azeri köyüdür lakin Nahırkıran'dan Kürt göçü de almıştır. metonio
  Külveren köy - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
E1918 📖 Camşoküğ [ Erm "manda köyü" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Azeri/Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Kalaça köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
E1918 📖 Pertaşen [ Erm "kaleköy" ]
1901hb 📖 Kalaça [ Tr "kalecik" ]
Azeri yerleşimi
  Çıraklı köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1928 📖 Çırıklı [ Tr "derecikli" ]
E1918 📖 Çıratsor [ Erm "suludere" ]
Azeri yerleşimi
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi Necmettin Kabirli
  Derebey mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 Derebeğ
1902 1902Darabeg | Tevfikbeg
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Azeri/Kürt (Sünni) yerleşimi
  Soylu köy - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
R1889 1928 📖 📖 Daynalık
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
  Akdeğirmen köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1928 📖 Harabe Kirempe
Azeri yerleşimi
  Kırkbulak köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1928 📖 Kırkbulak
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
■ Vaktiyle büyükçe bir Kürt yerleşimi iken yerle bir edilmiştir. Şimdi birkaç hane dışında metruktur. SN
  Canderviş köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1901hb 📖 Canderviş
Azeri yerleşimi
  Karataş köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1928 📖 Karataş
Azeri yerleşimi
  Duraklı köy - Akyaka (Başgedikler bucağı) - Kars
R1889 1928 📖 📖 Paldırvan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Azeri yerleşimi
■ Nüfusu Karapapak Türkleri, Azeri ve Kürdlerden oluşmaktadır. [Emre] SN
  Güzeldere köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1928 📖 Kerampe / Kirempe
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
  Karacaören köy - Tuzluca - Iğdır
1854h 📖 Karacaören
Azeri yerleşimi
  Ağabey köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1901hb 📖 Ağabeg
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
  Aşağıaktaş x - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1928 📖 Aktaş aş.
1901hb 📖 Aktaş
Azeri yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
■ Aşağıaktaş köy statüsündedir. 2019 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına göre 109 nüfusa sahiptir. 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi Necmettin Kabirli
  Başgedikler köy - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
1928 📖 Başgedikler
E1902 📖 Kedig verin [ Erm "yukarı derecik?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
■ Rus idaresi döneminde beliren Ermenice 'Kedig` (derecik) adının Türkçeden uyarlanmış olması mümkündür. SN
■ Azerî (Şiî) yerleşimi. Kars Merkez ilçesinin Başgedikler, Bayraktar, Büyük Aküzüm, Hamzagerek, Karakaş, Kızılvenk, Kineyi, Külveren, Mervenk, Oğuzlu, Orta Gedikler ve Yalçınlar köylerinde Şiî (Caferî) mezhebinden olan Azerîler yaşamaktadır. ZeMahşer
  Esenkent köy - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
R1889 1928 📖 📖 Cala [ cala ჭალა "çayır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
■ Çıldır Arpaçay'daki Cala'dan ayırdetmek için 'Şüregel Cala'sı' adı kullanılır. SN
  Akdiz köy - Tuzluca - Iğdır
1901hb 📖 Agdis
Azeri yerleşimi
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi Necmettin Kabirli
  Kayaören köy - Tuzluca - Iğdır
1901hb 1928 📖 📖 Kayaharabe
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Kürt (Sünni)/Azeri yerleşimi
  Kumbulak köy - Tuzluca - Iğdır
E1918 📖 Komk [ Er/Kr "ağılcık" ]
1901hb 📖 Kumbulak [ Tr "kum çeşme" ]
Azeri yerleşimi
  AşağıKozluca mah - Erciş (Deliçay bucağı) - Van
1928 📖 Kozluca
Azeri yerleşimi
  Kılıçlı köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1928 📖 Kılıçlı
Azeri yerleşimi
  Hasankent köy - Tuzluca - Iğdır
1901hb 📖 Hasankendi [ Tr "Hasanköyü" ]
Azeri yerleşimi
  Şahnalar köy - Akyaka - Kars
1928 📖 Şahnalar
E1918 📖 Odintsovo [ Rus ]
R1889 📖 Spasovka [ Rus ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
■ Dukhobor mezhebinden Rus köyü idi. (Ukrayna, Gürcistan ve Azerbaycan'da Spasovka adlı Dukhobor köyleri vardır). 1899'da Dukhobor'lar ayrıldı, Ortodoks Ruslar yerleşti. Adı Odintsovo oldu. SN
■ Akyaka ilçesinin Arslanhane, Büyük Pirveli, Esenyayla, İbiş, Kalkankale, Kayadöven, Küçük Aküzüm ve Şahnalar köylerinde Şiî (Caferî) mezhebinden olan Azerîler yaşamaktadır. ZeMahşer
  Ayakgedikler köy - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
1928 📖 Ayakgedikler
E1902 📖 Kedig sdorin [ Erm "aşağı derecik?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Azeri/Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Akoluk köy - Tuzluca - Iğdır
<1960 📖 Tekaltı
1928 📖 Tegelti
1901hb 📖 Taxtiyalu
Azeri yerleşimi
  Alhanlı köy - Tuzluca - Iğdır
1901hb 📖 Alxanlu
Azeri yerleşimi
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi Necmettin Kabirli
  Kelekli köy - Tuzluca - Iğdır
1901hb 📖 Külüklü
Azeri/Kürt (Sünni) yerleşimi
  Elmalık köy - Tuzluca - Iğdır
E1918 📖 Xıntsorud [ Erm "elmalı" ]
1901hb 📖 Elmalık
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
  Yağıkesen köy - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
1928 📖 Kızılvenk
R1889 📖 Garmirvank [ Erm garmir vank "kızılmanastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
  Ünlendi köy - Tuzluca - Iğdır
1928 📖 Demisxan
1912h 📖 Domuzxan
Azeri yerleşimi
  Arazoğlu köy - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
E1918 📖 Arazkeğ
R1889 📖 Arazoğlu
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Azeri yerleşimi
  Çiçekli köy - Tuzluca - Iğdır
E1918 📖 Dzağgaşen [ Erm "çiçekli" ]
1901hb 📖 Çiçekli
Azeri yerleşimi
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi Necmettin Kabirli
  Bayraktar köy - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
R1889 📖 Bayraktar
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Azeri/Karapapak/Terekeme (Redkan) yerleşimi
■ Bayraktar köyünde kısmen Kürt Redkan aşireti yaşar. Mar(d)astan
  Taşdere köy - Arpaçay - Kars
1928 📖 Sosgird
E1918 📖 Sôsgerd [ Erm "çınarkale" ]
■ Kısmen Azeri yerleşimi
  Aşağıçıyrıklı köy - Tuzluca - Iğdır
1901hb 📖 Çırıklı
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
  Bacıoğlu köy - Arpaçay - Kars
E1918 📖 Bacıoğlu
Azeri yerleşimi
■ Arpaçay ilçesinin Bacıoğlu, Başgedikler, Meydancık, Taşdere ve Yağkesen köylerinde Şiî (Caferî) mezhebinden olan Azerîler yaşamaktadır. ZeMahşer
  Kuruağaç köy - Tuzluca - Iğdır
1901hb 📖 Kuruağaç
Azeri yerleşimi
  Sarıabdal köy - Tuzluca - Iğdır
1901hb 📖 Sarıabdal
Azeri yerleşimi
  Hamurkesen köy - Tuzluca - Iğdır
1928 📖 Hamurkesen
1901hb 📖 Hamurkazan
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
  Ilıkaynak mah - İpekyolu (Erçek bucağı) - Van
1928 📖 Çermik [ Erm çermug/çermig "ılıca" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
  Aliköse köy - Tuzluca - Iğdır
1901hb 📖 Alikosa
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Kısmen Azeri yerleşimi
■ Köye Alekose derler. Alekose (Türkçe anlamı Köse Ali), Redkan aşiretinden Koseyi sülalesinin sekizinci kuşak dedesidir. Koseyi sülalesi günümüzde Ağrı ve Muş köylerine dağılmış. Mar(d)astan
  İbiş köy - Akyaka - Kars
1928 📖 İbiş
Azeri yerleşimi
■ İbiş köyünün asıl yerleşim yeri halen Ermenistan'ın Akbaba bölgesindedir. Sınırların belirlenmesinden sonra köy halkı 8-10 km mesafede olan Türkiye tarafındaki yaylalarına göç etmiş ve eski köy adını burada kullanmışlardır. SN
  Hadımlı köy - Tuzluca - Iğdır
1901hb 📖 Xadimlu
Azeri yerleşimi
  Yüceotak köy - Tuzluca - Iğdır
1928 📖 Kale Perçinis
E1902 📖 Parçenis / Perçanis Kala [ Erm ]
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
  Ortabucak köy - Tuzluca - Iğdır
1928 📖 Xarabe Perçinis
1901hb 📖 Xarabe Parçanis [ Erm ]
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
  Akyaka ilçe - Akyaka - Kars
R1889 1928 📖 📖 Kızılçakçak
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Azeri/Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Karapapaklar, Azeriler ve Yerlilerin yoğun olarak yaşadığı bir bölgedir. Kürt nüfusu çok azdır
  Kayadöven köy - Akyaka - Kars
1928 📖 Bezirgân [ Tr "tüccar" ]
■ Kısmen Azeri yerleşimi
  Karakoyun köy - Tuzluca - Iğdır
1901hb 📖 Karakoyunlu
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Kısmen Azeri yerleşimi
■ Köyün dedesi Mıhê Kazak'ın eşi Azeriymiş. Mar(d)astan
  Tazekent köy - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
E1918 📖 Noraşen [ Erm "yeniköy" ]
R1889 1928 📖 📖 Tazekend [ Fa/Tr "yeniköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
  Hacıpiri köy - Akyaka - Kars
1928 📖 Hacıpiri
Azeri yerleşimi
  Kayaköprü köy - Akyaka - Kars
1928 📖 İslam Ergine
E653 📖 Arkina [ rk'ina რკინა "demir" ]
■ Kısmen Azeri yerleşimi
■ 10. ve 11. yüzyıllarda Bagratuni kralları zamanında Ermenilerin ruhani reisi olan gatoğigoslar burada otururdu. Kabirleri burada idi. (Urfalı Mateos §21). Köyde çok sayıda kilise kalıntısı ve Ruslardan kalan tarihi değirmen bulunmaktadır. SN
■ Yerli nüfusun yoğunluğundan dolayı yöre halkı "Yerli Ergine" ismiyle tanır. . [Emre] SN
  İnce köy - Tuzluca - Iğdır
1901hb 📖 İnce
Azeri yerleşimi
  Eğrekdere köy - Tuzluca - Iğdır
E1918 📖 Gağin [ Erm "meşe" ]
1912h 📖 Gâğin
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Azeri/Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Azeri/Kürt (Sünni) yerleşimi (1886-1914) Kafkas takvimi Necmettin Kabirli
  Kayakışlak köy - Tuzluca - Iğdır
1928 📖 Kayakışlak
Azeri yerleşimi
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi Necmettin Kabirli


Grafik harita göster     haritada ara : km