haritada ara :   km  
1548 Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 16
sırala 
? mezra - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
E1902 📖: Avak Vank [ Ermenice "büyük manastır" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Garni/Karni deresi üzerindeki mezra yakınında 2000 mt rakımda 'Avak Vank' adı verilen manastırın acıklı durumdaki kalıntıları bulunur. İsa'nın havarilerinden Tateos ve Bartholomeos tarafından kurulduğu rivayet edilen manastır 1895 olaylarında tahrip edilmiş, 1903'te yapıyı yeniden canlandırmaya çalışan Peder Vartan'ın oğlu burada öldürülerek aynı yere defnedilmiştir. SN
■ Koord: 39° 41' 7'' D, 39° 13' 56'' K
Abdalan mahalle (Alikırı bağ) - Hınıs - Erzurum
1928 📖: Abdalan
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 16' 12'' D, 41° 36' 0'' K
Acar mahalle - Hınıs - Erzurum
1554t 📖: Şeyxpir [ Türkçe "şeyhdede" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 23' 55'' D, 41° 36' 57'' K
Acarkent köy - Varto - Muş
K 📖: Zaçex
1916h 📖: Zatişeyx [ Kürtçe "şeyh makamı" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 12' 25'' D, 41° 26' 17'' K
Acıdere köy - Sivas Merkez (Celalli bucağı) - Sivas
1916h 📖: Acıdere
Alevi-Kürt veya Zaza (Kırgan) yerleşimi
■ Koord: 39° 35' 33'' D, 37° 22' 8'' K
Açıkgüney köy - Kiğı - Bingöl
1916h 📖: Sergevlik
E1901 📖: Sergévil Սերկէվիլ [ Ermenice "ayva" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Köy yakınında ünlü bir ziyaret yeri olan Surp Pırgiç manastırı 1870’lerde tepeden tırnağa onarılmıştı. SN
■ Koord: 39° 15' 48'' D, 40° 13' 11'' K
Adaklı ilçe - Adaklı - Bingöl
1928 📖: Azakpert
E1300~ E1901 📖 📖: Asdğapert Աստղաբերդ [ Ermenice "Astğik kalesi" ]
Y553 📖: Artalésôn? (kale) [ Ermenice ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Asdğik veya Astarte (`yıldız, özellikle Venüs, ülker`) antik bir tanrıça adı olup tarihte bu adı taşıyan birkaç kraliçe bulunur. Eprigyan’a göre 20. yy başında 300 hane nüfusun yarısı Ermeni idi; köy yakınında Surp Kevork manastırı vardı. Muş yakınında bir başka Asdğapert kalesi bulunur. ■ Daha önce Kiğı’ya bağlı olan Adaklı bucağı 1987’de ilçe oldu. SN
■ Koord: 39° 13' 47'' D, 40° 29' 1'' K
Adaköy köy - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Adaköy
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Arslan aşireti yerleşimi 62Ali
■ Koord: 39° 20' 32'' D, 39° 6' 43'' K
Adatepe köy - Divriği (Gedikbaşı bucağı) - Sivas
1916h 📖: Adatepe (başka yer)
E1902 📖: Pengan + Rabat [ Ermenice/Türkçe rabat "varoş, Ermeni mahallesi" ]
1530t 📖: Pingân [ Kürtçe pîngan "yuvalar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Şıkaki) yerleşimi
■ Eski Adatepe (Pingan) köyü terk edilmiş, yerleşim merkezi eski Rabat mahallesine taşınmıştır. Romantik dönem Ermeni şairlerinden Misak Medzarents (1886-1908) Pinganlıdır. SN
■ 20. yy başlarına kadar büyükçe bir yerleşim olduğu haritalardan anlaşılmaktadır. 20.yy başlarında Ermenilerce meskun Pingân (Pingen) ve Türklerce meskun Rabat adında iki yerleşim içiçeydi. 1915'te görgü tanıklarının ifadelerine göre jandarma bir sabah köyün etrafını sarıp Ermenileri alıp götürmüştür. Bu tarihten sonra köy bir süre Rabat olarak anılsa da sonra ismi Pingân olarak değiştirilmiş ancak daha sonra Adatepe yapılmıştır. Aslında "Adatepe", Zımara (Altıntaş) köyü yakınlarında bir tepedir. Köydeki tren istasyonunun adı "Pingen" olarak kalmıştır. 1915 sonrası yoğun Zaza göçü almıştır. Gelen Zazaların bir kısmı "Mescitli" olarak anılır. 1. Dünya Savaşı sonrası az sayıda Ermeninin köye geri döndüğü bilinir. Bu Ermeni nüfus erken bir dönemde köyü tamamen terk edip İstanbul'a yerleşmişlerdir. 1950'lerde Bulgaristan muhacirleri köye iskan edilmiş ve köyün üst tarafında bugün de aynı adla anılan Göçmen Mahallesi kurulmuştur. Daha sonra muhacirler Adana tarafındaki akrabalarının yanına gitmişler ve köy ile bağları kalmamıştır. Günümüzde köyde ağırlıklı olarak Alevi Zaza ve az sayıda Sünni Türk nüfusu meskundur. Ünlü Ermeni şairi Misak Medzarents’in Pingenli olduğu ve bu köyde doğduğu anlatılmaktadır. Yavuz Öztürk
■ Koord: 39° 24' 15'' D, 38° 22' 49'' K
Ağaçaltı köy - Varto - Muş
1928 📖: Xalefan [ Kürtçe xelefan "halifeler" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 12' 32'' D, 41° 25' 14'' K
Ağaçardı köy - Mazgirt - Tunceli
E1900~a 📖: Şordam / Şordan
1522t 1925h 📖 📖: Şorda
■ 20. yy başında Ermeni/Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ 1894 Mamuretülaziz Salnamesi’ne göre köyün nüfusu, 120 Ermeni ve 39 Müslümandan oluşmaktaydı. SN
■ Koord: 38° 58' 44'' D, 39° 40' 32'' K
Ağaçkorur köy - Varto - Muş
1902hb 1916h 📖 📖: Sevrek/Sifrek
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 12' 42'' D, 41° 34' 59'' K
Ağaçöven köy - Kiğı - Bingöl
1928 📖: Hoğas Komları [ Ermenice hoğats "topraklar" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 16' 20'' D, 40° 16' 33'' K
Ağaçpınar köy - Ovacık - Tunceli
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ +kireg eki için Hozat Karaçavuş (Zankireg) köyüne bakınız. SN
■ Koord: 39° 20' 58'' D, 39° 27' 12'' K
Ağaveysi mahalle (Hozat bağ) - Hozat - Tunceli
1922h: Ağvîs [ Ermenice ağvés "tilki" ]
1518b: Ağis?
■ Koord: 39° 5' 17'' D, 39° 11' 1'' K
Ağcaşar mahalle - Afşin - Kahramanmaraş
1523t 📖: Ağcaşar [ Türkçe "akçaşehir" ]
■ 19. yy sonlarında Dersim-Pertek Karaveliyan köyünden gelen Molla Veli, daha önce Ermeni yerleşimi olan köyü satın almış veya elde etmiştir. Köy halkının bir kısmı Pilvenk, diğeri Şadili aşiretine mensup olup tümü Kürt-Alevidir. SN
■ Koord: 38° 12' 33'' D, 36° 46' 17'' K
Ağcaşar mahalle - Nurhak - Kahramanmaraş
1914hk 📖: Ağcaşehir
■ Köy Kürt-Türk karışık bir Alevi köydür, üç Türk-Alevi aile Elbistan ilçe merkezinden gelmiştir. Kürt-Aleviler ise Sinemilli konfederasyonundan ve Şemsikan aşiretindendir. metonio
■ Koord: 38° 4' 42'' D, 37° 20' 57'' K
Ağılözü köy - Erzincan Merkez (Çatalarmut bucağı) - Erzincan
1928 📖: Kırmana
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 53' 18'' D, 39° 18' 46'' K
Ağırbaşak mezra - Hozat (Geyiksuyu bucağı) - Tunceli
1928 📖: Çölkireg [ Ermenice çorakrag? "kuru çiftlik" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Rutan aşiretinden Kürtler ve Sarı Saltıklı Türkler'in birlikte yaşadığı Alevi inançlı bir köydür. 62Ali
■ Koord: 39° 12' 35'' D, 39° 16' 46'' K
Ağikan köy - Adıyaman Merkez (Kuyucak bucağı) - Adıyaman
2000 📖: Karakoyun
1928 📖: Ağikan [ Kürtçe "ağacıklar" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 37° 51' 45'' D, 38° 18' 57'' K
Ağlıkçay köy - Zara (Beypınarı bucağı) - Sivas
1912hk 📖: Ağılçay
Alevi-Kürt veya Zaza (Gınian) yerleşimi
■ Koord: 39° 32' 8'' D, 37° 45' 48'' K
Ağören köy - Tercan - Erzincan
1928 📖: Ağviran aş. + yk.
1522t 📖: Ağviran/Akviran [ Türkçe ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 36' 25'' D, 40° 21' 7'' K
Ahmethoca köy - Adıyaman Merkez (Koçali bucağı) - Adıyaman
hl 📖: Malibava [ Kürtçe malabavê "babaevi" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 37° 49' 35'' D, 38° 12' 15'' K
Ahmetli köy - Erzincan Merkez (Çatalarmut bucağı) - Erzincan
1522t 1928 📖 📖: Ahmediye [ Türkçe ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 53' 24'' D, 39° 20' 48'' K
Akarbaşı köy - Karakoçan - Elazığ
1928 📖: Çakan
1902hb 📖: Çayxan
Alevi-Kürt veya Zaza (Şadili) yerleşimi
■ Kurmanci konuşurlar. Şadi Çaki
■ Koord: 39° 4' 51'' D, 39° 58' 31'' K
Akbaba mezra - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1870 📖: Akbaba
■ Divriğinin tek Zaza-Alevi köyüdür. Divriği yerine yakınlarındaki Kangal ve Zara'ya bağlı olan Zaza-Alevi köyleriyle etkileşim halindedirler. metonio
■ Koord: 39° 25' 52'' D, 37° 38' 6'' K
Akbağ köy - Refahiye (Gümüşakar bucağı) - Erzincan
1522t 1928 📖 📖: Gezge [ Ermenice ]
■ Koord: 39° 48' 24'' D, 38° 44' 7'' K
Akbayır mezra - Pertek - Tunceli
1925h 📖: Akbayır [ Türkçe ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 38° 53' 22'' D, 39° 24' 57'' K
Akbinek köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖: Ağbinik
E1912 📖: Aboğnak
1550t 📖: Ağb(n)ik [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ 1815 tarihli yazıtı olan Surp Hagop kilisesi vardı. SN
■ Koord: 39° 14' 41'' D, 40° 26' 40'' K
Akçakale köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1928 📖: Ağcakale
■ Koord: 39° 45' 32'' D, 38° 8' 45'' K
Akçakoyun belediye - Yenice (Kalkım bucağı) - Çanakkale
1946 📖: Akçakoyun
■ Kısmen Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Kalkım ile Akçakoyun çevresinde belirli belirsiz Manav yerleşimleri olduğu târif edilir. Manav
■ Galoğlu sülalesi Tunceli'den sürgün ile buraya gelmiştir. Veli Günaydın
■ Koord: 39° 48' 57'' D, 27° 9' 39'' K
Akçal mahalle - Tufanbeyli - Adana
1928 📖: Akçal
Alevi-Kürt veya Zaza (Şadili) yerleşimi
■ Refahiye kökenli Şadıllı aşiretinden 4 Kürt-Alevi aile tarafından kurulmuş bir köydür. metonio
■ Koord: 38° 12' 26'' D, 36° 19' 23'' K
Akçalar mahalle - Pazarcık - Kahramanmaraş
hl 📖: Oxcon
1928 📖: Ağcalar
Alevi-Kürt veya Zaza (Atman) yerleşimi
■ Koord: 37° 31' 57'' D, 37° 26' 36'' K
Akçalı köy - Adıyaman Merkez (Koçali bucağı) - Adıyaman
1928 📖: Akçeli [ Türkçe ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Ben Adıyaman Axçeli (Akçali) koyundenim. Koyün ismi yıllardır resmi olarak Akçali olsada bizler hiç bir zaman bu ismi kullanmayıp Kürtçe ismini kullanmaktayız. Yaptıgım araştırmalarda koyün ismi Axçeli yani Kürtçe'de (Ax=Toprak, çel/çil=kırk yani 40 rakamı (Türkcesi Kırktoprak) aynı zamanda Axçe olarakta geçmekte. Buda bir altın birimini anlatan isim. Roni
■ Mezra : Subaşı (Kotur) ishak levent
■ Koord: 37° 50' 59'' D, 38° 11' 43'' K
Akçatepe köy - Varto (Karaköy bucağı) - Muş
1928 📖: Darabii Karaköy
1902hk 📖: Darabi Anér [ Kürtçe darabi "söğüt" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Anir/Aner nahiyesinin adı Karaköy olarak değiştirilmiştir. SN
■ Koord: 39° 5' 3'' D, 41° 50' 19'' K
Akçayazı köy - İliç (Kuruçay bucağı) - Erzincan
1522t 1928 📖 📖: Kerege [ Ermenice ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 42' 38'' D, 38° 24' 57'' K
Akdağ köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖: Hamidiye | Akdağ
1876s 📖: Akdağ
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Cemlerini hala Kürdçe yaparlar. Kelkit ilçesinde 13 Kürt (Alevi) köyü vardır. Mar(d)astan
■ Koord: 39° 53' 30'' D, 39° 26' 25'' K
Akdemir mahalle - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928 📖: Pulyanlı
■ Köy Kürt ve Alevi'dir. Sinemil aşiretine mensuptur. Kürtçe adı Pulyana Jêrîn. Köyde Zaza aile yoktur. :) Firaz
■ Koord: 37° 16' 35'' D, 37° 0' 48'' K
Akdemir köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1928 📖: Şevak (idari bölge)
E1878 📖: Avşakar / Havşakar [ Kürtçe avaşeker "şekersu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Şıkaki) yerleşimi
■ Koord: 38° 59' 0'' D, 39° 8' 34'' K
Akdere mahalle (Ayvat bağ) - Tufanbeyli - Adana
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Tunceli-Pertek göçmenleri yerleşmiştir. SN
■ Koord: 38° 21' 57'' D, 36° 14' 28'' K
Akdüven köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1925h 1928 📖 📖: Farac / Ferac
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 39° 1' 23'' D, 39° 51' 52'' K
Akgöze mahalle - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928 📖: Kanisipi [ Kürtçe "akpınar" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 15' 38'' D, 41° 39' 40'' K
Akımlı ölü yerleşim - Yedisu - Bingöl
1916h 📖: Dınik [ Ermenice dınig տնիկ "evcik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Terk edilmiş ve yıkılmıştır. SN
■ Koord: 39° 25' 34'' D, 40° 19' 35'' K
Akin mahalle - Seyitgazi (Kırka bucağı) - Eskişehir
1928 📖: Akin
■ Koord: 39° 20' 21'' D, 30° 31' 8'' K
Akkavak köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖: Şilk / Şilek [ Kürtçe "sulak yer, bataklık" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 38° 58' 42'' D, 39° 44' 48'' K
Akkoç köy - Sivas Merkez (Celalli bucağı) - Sivas
1928 📖: Kesrik
Alevi-Kürt veya Zaza (Kırgan) yerleşimi
■ Koord: 39° 35' 0'' D, 37° 22' 22'' K
Akkuş köy - Karakoçan - Elazığ
1922t: Paş [ Kürtçe "sırt, arka" ]
■ Koord: 39° 5' 36'' D, 39° 54' 55'' K
Akmezra mezra - Hozat - Tunceli
1922h: Kalankoz
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 38° 59' 27'' D, 39° 11' 36'' K
Akpınar köy - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
1902hb 📖: Akpınar | Kanispi [ Kürtçe kanisipî "akpınar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 4' 30'' D, 40° 6' 29'' K
Akpınar köy - Hozat - Tunceli
1922h: Akpınar
Alevi-Kürt veya Zaza (Milan) yerleşimi
■ Çotla (Akçakaradağ) bölgesinin ana yerleşimidir. SN
■ İlk Dersim mebusu Hasan Hayri Bey'in köyüdür. Mehmet Ali
■ Koord: 39° 0' 3'' D, 39° 10' 58'' K
Aksakal mahalle - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
hl 📖: Kösolar
1914hk 📖: Köseli
Alevi-Kürt veya Zaza (Alxas) yerleşimi
■ Kürtçe Kosan (`köseler`) adı kullanılır. SN
■ Koord: 38° 19' 11'' D, 37° 25' 1'' K
Aksakal mezra - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1522t 1928 📖 📖: Apuşta
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 37' 26'' D, 39° 19' 27'' K
Akseki ölü yerleşim - Hozat - Tunceli
Eski adı: Akseki
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 9' 46'' D, 39° 13' 27'' K
Aksüt mahalle - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
1928 📖: Tapkin / Tapkiniyan
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 38° 24' 17'' D, 37° 46' 18'' K
Aktarla köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖: Kurkurik [ Ermenice krkrig "yıkıntı" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 39° 0' 20'' D, 39° 45' 15'' K
Aktaş köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖: Ağtaş
Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek ) yerleşimi
■ Koord: 39° 17' 15'' D, 40° 37' 24'' K
Aktaş köy - Kemah (Doğanbeyli bucağı) - Erzincan
1917h 📖: Aktaş
1902hb 📖: Ağtaş [ Türkçe ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 47' 30'' D, 39° 5' 32'' K
Aktaş köy - Tercan - Erzincan
1928 📖: Ağtaş [ Türkçe ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 48' 51'' D, 40° 23' 40'' K
Aktaş köy - Hafik (Celâlli bucağı) - Sivas
1928 📖: Aktaş
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Köy halkı Pertek ilçesinin Aşağıgülbahçe köyünden gelip buraya yerleşmiştir. Mursallı
■ Koord: 39° 34' 51'' D, 37° 29' 26'' K
Aktuluk mahalle - Tunceli Merkez (Çiçekli bucağı) - Tunceli
E1902 📖: Troşmag [ Ermenice "mühürlü" ]
1518t 1925h 📖 📖: Türüşmek
■ Troşmek (sonra Çiçekli) nahiyesi merkez köyü idi. SN
■ Mezralar: Çiçekli (Rubayik), Çölçayır, Dinar, Düzü, Eski Rubayik, İskele, Melekbahçe, Muş, Pindibaşı, Samanyolu (Meştun/Mehdi), Sorkun, Tütünlü (Tar). HayDar
■ Koord: 39° 2' 25'' D, 39° 30' 15'' K
Akyayık köy - Ovacık - Tunceli
1925h 📖: Solasan / Solhasan [ Zazaca ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 23' 26'' D, 39° 16' 4'' K
Akyazı köy - Zara - Sivas
1968 📖: Kuzören
1916h 📖: Kuzviran
■ Koord: 39° 46' 34'' D, 37° 44' 22'' K
Akyokuş köy - Karakoçan (Başyurt bucağı) - Elazığ
1841 📖: Ferxo
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ İzollu köyü kumsor
■ Koord: 38° 51' 8'' D, 39° 51' 56'' K
Akyurt köy - Tercan - Erzincan
K 📖: Goma Aşdi [ Kürtçe ]
1928 📖: Asdo Komu
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Köyün hemen önünde Fırat nehri üzerindeki Kötür Köprüsünde 1915’te tanık olduğu birkaç yüz kişilik Ermeni kafilesinin katliamını Kalust Sürmenyan 1946 Kahire basımı Erzincan anılarında (Yerzınga) anlatır. SN
■ Koord: 39° 44' 3'' D, 40° 14' 55'' K
Akyünlü mahalle - Mazgirt - Tunceli
1928 📖: Çantur
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 2' 35'' D, 39° 32' 40'' K
Alabalık köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 📖: Mengel
Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Koord: 39° 18' 50'' D, 41° 9' 26'' K
Alacahacı köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1865 📖: Alacahacı
1522t 📖: Alahaci
■ 1865’te Alacahacı adıyla nahiye merkezi idi. SN
■ Koord: 39° 43' 50'' D, 38° 9' 41'' K
Alacahan mahalle (Kürelik bağ) - Refahiye - Erzincan
1896 📖: Alacahan
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Şadili) yerleşimi
■ Koord: 39° 57' 40'' D, 38° 45' 59'' K
Alacık köy - Tunceli Merkez (Sütlüce bucağı) - Tunceli
1946 📖: Taht
1928 📖: Roşnek [ Zazaca rosnage/roşnage "aydınlık" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ 1994’te tamamen boşaltılarak tahrip edilen bu köy yakınında TC kuvvetlerince öldürülen militanlar için yaptırılan ’PKK Mezarlığı’ bir dönem haberlere konu olmuştu. SN
■ Mezralar: Bilgili (Zagge), Bozdere, Çırtan, Evcehiz (Köhakar), Galbasan, Kanatlı (Ternesi/Tarnasi/Ternas), Köklüce (Masırban), Karagöl (Hengırban/Hıngırvar/Hıngırvank/Hengirvan), Mezra/Mezre, Ortanca (Kur), Ramazan/Ramadan, Sağlık (Köspuğ/Körpuğ), SerhatYayla, Subaşı (Küçükzel), Taht (Ziyaret), Yanık (Yanıkkom), Yapracık (Tacihan), Yazıcık/Yakacık (Kunik/Könük), Yukarı Alacık (Yukarı Rojnek). HayDar
■ Koord: 39° 13' 54'' D, 39° 43' 44'' K
Alagöz köy - Kiğı - Bingöl
1916h 📖: Alagöz
1901hb 📖: Halagos
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 10' 46'' D, 40° 19' 15'' K
Alancık köy - Hozat - Tunceli
Alevi-Kürt veya Zaza (Milan) yerleşimi
■ Koord: 39° 5' 2'' D, 39° 15' 32'' K
Alanyazı köy - Mazgirt - Tunceli
1925h 📖: Xozinkix
E1902 📖: Xozınkéğ [ Ermenice "domuzköy?" ]
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza/Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Aziz Krikor Lusavoriç’in torunu olan Gatoğigos Aziz Husig’in (ö. 347) bu köyde gömülü olduğu rivayet edilir. Aziz Husig manastırı 19. yy sonunda harabe durumundaydı. SN
■ Koord: 38° 58' 58'' D, 39° 41' 33'' K
Alayağmur köy - Karakoçan (Başyurt bucağı) - Elazığ
1925h 📖: Alağur
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 38° 53' 17'' D, 39° 52' 12'' K
Alaylı mahalle - Develi - Kayseri
1927h 📖: Davalıburun
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 38° 9' 33'' D, 35° 57' 27'' K
Alçiçek mahalle (Barış bağ) - Nurhak - Kahramanmaraş
K 📖: Qopon
Eski adı: Çığrasanlı
■ Koord: 37° 58' 58'' D, 37° 22' 41'' K
Alhan köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖: Alhan
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 39° 2' 31'' D, 39° 46' 5'' K
Alhasuşağı mahalle - Arguvan (Yoncalı bucağı) - Malatya
1928 📖: Alhasoğlu [ Kürtçe alxasan "aş." ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Atman) yerleşimi
■ Koord: 38° 56' 18'' D, 38° 16' 21'' K
Alıçlıbucak mahalle - Göksun - Kahramanmaraş
1918h 📖: Aluclubucak
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ 1890-1900 lu yillarda Sivas Zara, Divriği, İmranlı çevrelerinden göç edip Alıçlıbucak köyüne yerleşmişlerdir.
■ Koord: 38° 5' 1'' D, 36° 31' 32'' K
Alınteri mahalle - Hınıs - Erzurum
1928 📖: Kürtkozlu
E1902 📖: Kozlu [ Türkçe Kız Ali? ]
1665 📖: Kozlubaba
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Dılxêri) yerleşimi
■ Evliya Çelebi `Ermeni köyü` olduğunu bildirir ve Kozlu Baba ziyaretinden söz eder. 20. yy başında 1570 Ermeni nüfusu ve Surp Kevork kilisesi vardı. Ermenice kaynaklarda anılan Tux Manug (`esmer oğlan`) Manastırı, muhtemelen halen yerel halk tarafından ziyaret edilen Kız Ali türbesidir. SN
■ Koord: 39° 16' 25'' D, 41° 37' 55'' K
Alınyazı köy - Yayladere - Bingöl
1928 📖: Xozovit [ Ermenice xozhovid "domuz yayla" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 15' 16'' D, 40° 8' 54'' K
Alibeyuşağı mahalle - Dulkadiroğlu - Kahramanmaraş
1917h 📖: Alibeyuşağı
■ Koord: 37° 24' 59'' D, 37° 1' 18'' K
Alican mahalle - Yazıhan - Malatya
1916h 📖: Alican
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 38° 38' 46'' D, 38° 3' 48'' K
Alikahraman mezra - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
Eski adı: Alikaraman
Alevi-Kürt veya Zaza (Balaban) yerleşimi
■ Koord: 39° 27' 7'' D, 39° 51' 6'' K
Alikırı mahalle - Hınıs - Erzurum
1928 📖: Alikırı
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 16' 17'' D, 41° 36' 22'' K
Alişir köy - Zara (Şerefiye bucağı) - Sivas
1928 📖: Meryemana
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Köydeki Meryemana manastırının şapeli CUmhuriyetten sonra uzun süre ayakta kalmış ve yerel halkça ziyaret edilmiştir. Günümüzde izi kalmamıştır. Çevresindeki ağaçlar halen durur. Rumların tasfiyesinden sonra köye Boşnak muhacirler yerleştirilmiş, ancak onlar da tutunamayıp gidince çevre köyler halkı yerleşmiştir. SN
■ Koord: 40° 7' 5'' D, 37° 47' 34'' K
Altınca köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Cafolar [ Kürtçe Caferler "Caferler (aş.)" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Zerikan) yerleşimi
■ Zeriki'lerin en yaşlıları kökenlerinin Erdebil çevresi olduğunu iddia ederler. Asıl ocakları ise Şah Kalender Çelebi Ocağı'dır. metonio
■ Koord: 39° 53' 45'' D, 38° 9' 36'' K
Altınevler mezra - Adaklı - Bingöl
1968 📖: Tilkitaşı
1916h 1928 📖 📖: Şirniyan/Şirnan
Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Koord: 39° 7' 59'' D, 40° 37' 42'' K
Altınkürek köy - Keban - Elazığ
1925h 📖: Xozik [ Ermenice xozig "domuzcuk" ]
■ Koord: 38° 39' 38'' D, 38° 49' 24'' K
Altınlı mahalle - Akçadağ - Malatya
Eski adı: Kiremis
Y961 📖: Keramísion [ Yunanca "çömlekçili" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Bizans imp. II. Basil’in 873 yılında konaklaması vesilesiyle anılan Keramísion olmalıdır. SN
■ Gülpınar Köyünden ayrılarak köy olmuştur. yalcin
■ Koord: 38° 16' 38'' D, 38° 0' 4'' K
Altınoba mahalle - Göksun - Kahramanmaraş
1927h 📖: Karakilise
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 38° 14' 14'' D, 36° 24' 12'' K
Altınpınar mahalle - Hınıs - Erzurum
1928 📖: Necaran [ Kürtçe "marangozlar" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 22' 20'' D, 41° 37' 4'' K
Altınyaprak mahalle - Ekinözü - Kahramanmaraş
K 📖: Narkelê
1914hk 📖: Nargile
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 38° 0' 52'' D, 37° 11' 47'' K
Altınyüzük köy - Tunceli Merkez (Geyiksuyu bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Şekan
1902hb 📖: Bornek
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Köyün Zazaca ismi Bornek'tir. Köyde Kırgan aşireti ile Sarısaltıklılar bulunmaktadır. Mehmet Ali
■ Mezralar: Çayır, Dikenlitepe (Veruç), Dikili/Dikilitepe/Dikilitaş (Körgüt), Güneşli, Yukarı Mezra (Ş.Mezrası). HayDar
■ Koord: 39° 7' 26'' D, 39° 23' 43'' K
Altısöğüt mahalle - Sarız - Kayseri
1865 📖: Altısöğüt
■ 20. yy başında Türkmen (Avşar) yerleşimi. Türkmen/Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Kısmen Alevi (Kürt veya Zaza) (Karaballı) yerleşimi.Türkmenler çoğunluktur. 62Ali
■ Koord: 38° 26' 50'' D, 36° 26' 58'' K
Aluçluseki köy - Zara (Beypınarı bucağı) - Sivas
1928 📖: Aluçluseki
Alevi-Kürt veya Zaza (Gınian) yerleşimi
■ Koord: 39° 35' 36'' D, 37° 42' 38'' K
Ambar mahalle - Ekinözü - Kahramanmaraş
1933 📖: Ambar
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 37° 58' 28'' D, 37° 7' 44'' K
Ambar köy - Tunceli Merkez (Kocakoç bucağı) - Tunceli
1894s 📖: Ambar
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Mezralar: Aşağı Özlüce (Aşağı Kavahik/Kavehek/Kavaklı), Birman (Kurulu/Kuruca), Yukarı Kavaklı/Kavehek. HayDar
■ Koord: 39° 5' 7'' D, 39° 38' 34'' K
Ambarcık mahalle - Yazıhan - Malatya
1916h 📖: Ambarcık
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Köy merkezi Türk-Alevidir, köye bağlı Şevkiçiftliği mezrası Drejan aşiretinden Kürt-Sünnidir. metonio
■ Koord: 38° 34' 45'' D, 38° 18' 37'' K
Anıl köy - Çemişgezek - Tunceli
E1878 1925h 📖 📖: Hazar/Hazari [ Ermenice ]
1835c 📖: Hazarik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ 1912’de 350 nüfuslu Ermeni yerleşimi idi; Surp Yerortutyun kilisesi vardı. 1993’te boşaltılarak tahrip edilen köy 2015’te yeniden yerleşime açılmıştır. Bu köyde doğan yazar Vasken Andreasyan’ın Hazariabadum (Hazari Tarihi, Beyrut 1984) adlı üç ciltlik eseri köye ilişkin pek çok bilginin yanısıra 17. yy’dan itibaren köyde yaşamış olan herkesin ayrıntılı soyağacını verir. ■ Mezralar: Ardige/Ardıga/Ardegan/Erdige (Gedikbaşı), Cisre/Cisse, Kızılevler. SN
■ Koord: 39° 7' 10'' D, 38° 53' 17'' K
Anıtçınar köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Coşik
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Coşîk Baba ziyareti nedeniyle kutsal sayılan bir merkezdir. SN
■ İzollu köyüdür. kumsor
■ Koord: 38° 58' 39'' D, 39° 50' 31'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.