881 Rum yerleşimi bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 9
sırala 
  Dereköy köy - Gökçeada - Çanakkale
k1928 K: İskinit
hy1906 Kiep: Sxinúdi [ Yun "sakızağacı" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Tepeköy köy - Gökçeada - Çanakkale
k1928 K: Agridya [ Yun agrídia "tarlacıklar" ]
hy1890 Kiep: Agrília
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Zeytinli köy - Gökçeada - Çanakkale
k1928 K: Ayatodori [ Yun Άγιοι Θεόδωροι "Aziz Theodor'lar" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Kaleköy köy - Gökçeada - Çanakkale
k1928 K: Kastro
hy1890 Kiep: Kastron [ Yun kástron "kale (İmroz kalesi)" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Çınarlı bld - Gökçeada - Çanakkale
k1928 K: Panayia
hy1890 Kiep: Panayia [ Yun Panagía Balôméni "yamalı Meryemana" ]
k1968 K2: Gökçeada (idari bölge)
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ İmroz/Gökçeada ilçe merkezidir. SN
  Gökçeada ilçe - Gökçeada - Çanakkale
k1928 K: İmroz
Y600MÖ Hom: ímbros (ada)
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Homeros'tan (MÖ 9. yy) beri İmbros/İmroz olan adı 1964'te Gökçeada olarak değiştirildi. SN
  Bademli köy - Gökçeada - Çanakkale
k1928 K: Gliki
hy1890 Kiep: Glykí [ Yun "tatlı, şirin" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Yenimahalle mah - Gökçeada - Çanakkale
k1928 K: Evlambi [ Yun Eulámpion "aydınlık" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Bozcaada ilçe - Bozcaada - Çanakkale
1512 Piri: Bozcaada
Y600MÖ Hom: Ténedos
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Yunanca adı olan Ténedos yakın döneme kadar kullanılmıştır. Ancak resmi kaynaklarda öteden beri Bozcaada geçer. SN
  Küçükevren köy - Enez - Edirne
k1928 K: EvrenSağir
Eski adı Kr: Yassıevren
Y1900- BSt: MikraDiasorá/Diasoranélla [ Yun "küçük Diasorina (?)" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Yassıevren adı Yunanca kaynaklarda Diasorina veya Diasornê şeklinde geçen addan bozmadır. Adın nihai kökeni anlaşılamadı. SN
  Kösedere köy - Ayvacık (Gülpınar bucağı) - Çanakkale
k1928 K: Kösedere
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Hisarlı köy - Enez - Edirne
Y1877, k1928 BSt, K: Asarlı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Alçıtepe köy - Eceabat - Çanakkale
k1928 K: Alçıtepe
1519 TT-75: Kirte
OYu Y1900-: Kríthai/Krithiá [ Yun "arpalı" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni yerleşimi
  Çiftlikköy mah - Çeşme - İzmir
h1909 EH: YeniNahiye
hy1890 Kiep: KatoPanayia [ Yun "Aşağı Meryemana" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Şehitler köy - Enez - Edirne
k1928 K: Şehitler
Y1900- TİB 12.259: Apsída [ Yun "kemer" ]
Y1877 BSt: Kemerli
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Çeşme ilçe - Çeşme - İzmir
eç1660 : Çeşme
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Evliya Çelebi'de görülen Hoşabad adına, Çeşme kalesinin yazıtındaki şairane bir ifade dışındaki kaynaklarda rastlanmaz. Yunanca Krinos `çeşme` adı Türkçeden çeviridir. SN
  Işıklı köy - Enez - Edirne
Y1900- BSt: Arvanítes [ Yun "Arnavutlar" ]
Y1877, k1928 BSt, K: Arnavutköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Eski Rum kaynaklarında Türkçe Arnavutköy adı kullanılırken 1922'de aynı adın Yunancası tercih edilmiştir. SN
  Dalyanköy mah - Çeşme - Izmir
h1909: Kosta
hy1890 Kiep: AyiaParaskeví [ Yun "Azize Paraskevi" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Ayayorgi mv - Çeşme - Izmir
hy1890 Kiep: AyiosGeorgios [ Yun "Aziz Yorgos" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Erenköy bld - Çanakkale_M (İntepe bucağı) - Çanakkale
2000: İntepe
hy1906 Kiep: Erenköy*İtgelmez
Y450MÖ Her, Str: Ophrynion
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Antik çağda Ophrynion Troya'lı Hektor'un mezarının bulunduğu yer olarak ün kazanmıştı. Kent Orta Bizans döneminde terkedildi. 1905'te Erenköy adıyla 5500 Rum nüfusu ve çok sayıda kilisesi olan bir kasabaydı. SN
■ 26.11.2010 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile İntepe beldesinin adı Erenköy olarak değiştirildi. Taner A.
  Kocaali köy - Enez - Edirne
k1928 K: Kocaali
Y1900- BSt: Agiásma [ Yun "ziyaret, ayazma" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Çelebi köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
Y1877 BSt: Çelebi
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
  Küplü bld - Meriç (Küplü bucağı) - Edirne
k1928 K: Küplü
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 1. Balkan savaşı sırasında, Yunanistan Devleti'nin Dedeağaç (Alexandroupolis) Büyükelçisinin aracılığıyla silahlandırılan Küplü'nün eşkiyaları, hemen kuzeylerindeki Türk/Müslüman nahiyesi olan Edeköy'e saldırmış, Sofulu ve çevrenin Yunan ve Bulgar çeteleri ile birlikte çok sayıda insanı katletmişlerdir. Bugün köyde sonradan Rodoplardan gelip yerleşen Pomak kökenli halk yaşamaktadır. Atakan Sevgi
■ Rumlarla berâber Gacallar da oturuyordu. Helenistanın Makedonya bölgesindeki Černiševo, Trestenik ve Gabrišta köylerinden Pomak mübâdiller iskân edilmiştir, Rodoplar değil. Manav
  Eceabat ilçe - Eceabat - Çanakkale
1475, k1928 T, K: Maydos
Y450MÖ Her: Madytós
1519 TT-75: Eceabad/EceOvası (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Bir Thrak yerleşimi iken MÖ 6. yy'da Midillililer tarafından Madytos adıyla kolonize edildi. Madytos adı pre-Heleniktir. ■ 1358'de Rumeli'ye geçen ilk Türk akıncılarından biri olan Ece Bey'e izafeten Osmanlı döneminde Eceabad bölge adı kullanıldı. SN
  Alaçatı mah - Çeşme (Alaçatı bucağı) - Izmir
k1928 K: Alaçatı
Y1900- Kiep: Alatsata
1512 Piri: Alacaat?
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Sadece Piri Reis'in Kitabı Bahriye'sinde görülen Türkçe 'Alaca at' adının ciddiye alınması için bir sebep yoktur; Alatsata adı muhtemelen burada eskiden beri bulunan tuzlaların Yunanca adından mülhemdir. 1904'te kasabanın tümü Rum olmak üzere 15.000 civarında nüfusu vardı. SN
  Salman köy - Karaburun (Küçükbahçe bucağı) - İzmir
1891 S-Ay91: Salman
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Alaçatı-Marina mv - Çeşme - Izmir
hy1890 Kiep: Agrília [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Parlak köy - Karaburun (Küçükbahçe bucağı) - İzmir
1891 S-Ay91: Boynak
hy1890 Kiep: Voynati
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Sazak mv - Karaburun - İzmir
1891 S-Ay91: Sazak
hy1890 Kiep: Sanzaki [ Tr Sancak? ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1922'de terk edilmiş eski Rum köyü yeniden iskan edilmemiştir. Özgün adı Sancak iken Rumca telaffuzda Sazak biçimine dönüşmüş görünüyor. SN
■ Patrikhane kaynaklarina göre Krini (Çeşme) Metropolitliği kayıtlarında köyün adı Σαζάκι ή Σατζάκι Sazaki veya Satzaki olarak kayıt edilmiş 1922 öncesi son rum nüfus 407 Rum vatandaş IraTzourou
  Sarpıncık köy - Karaburun - İzmir
1891 S-Ay91: Sarpıncık
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Barağı köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
k1928 K: Brağı
Y1900- BSt: Baraóri
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
  Sultan bld - İpsala (İbriktepe bucağı) - Edirne
k1928 K: Sultan
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Muhtemelen halkı Ortodoks Arnavut kökenliydi ve zaman içinde bağlı bulundukları Rum Ortodoks Kilisesi'nin etkisiyle Rumlaştılar. 1922'de Yunan ordusunu bölgeden çekilişi ile birlikte, köy halkı da Meriç Nehri'nin batısına geçti. Atakan Sevgi
  Hıdır köy - İpsala - Edirne
Y1905, k1928 Im, K: Hızır/Xıdır
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 273 Rum nüfus ve Genisis tis Theotokou kilisesi vardı. SN
  Suluca köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
k1928 K: Suluca
Y1900- Im: Fakırma [ Yun phagrê "bileğitaşı" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 1905'te 300 Rum nüfus ve Timios Prodromos kilisesi vardı. SN
  Tayfur köy - Gelibolu - Çanakkale
k1928 K: Tayfur
1519 TT-75: Tekfur [ Tr "Bizans beyi" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Mübâdele ile Selânik köylerinden Pomaklar iskân edilmiş, peşinden Bulgaristan ve Romanya muhâcirleri eklenmiştir. Manav
  Karareisçiftliği mah - Karaburun - Izmir
hy1890 Kiep: Meli
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1821'de Sakızlı mülteci Rumlar yerleşti. SN
  Ildırı mah - Çeşme (Alaçatı bucağı) - İzmir
Y1890, hy1914- Kiep: Lithrí
EYu: Erythraí [ Yun erythrai "kızıllar" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Antik İyonya'nın 12 şehir devletinden biri olan Erythrai tiyatro aktörü yetiştiren okuluyla ünlüydü. Lithri > Ildiri > Ildırı adı Yunanca isimden türemiştir. SN
  Kızkapan köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
Y1877 BSt, K: Kızkapan
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  İbriktepe bld - İpsala (İbriktepe bucağı) - Edirne
Y1905 Im, K: İbriktepe
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te Arnavutça konuşan 2320 Ortodoks nüfus ve 1837 yapımı Ayios Yiorgios kilisesi vardı. SN
■ Eski ismi: Arn. Qyteza. 1915 senesinde Altın Taş köyüne sürüldüler. Manav
  Değirmendüzü köy - Gelibolu - Çanakkale
k1946 MYK: Burgaz/Burgas
k1928 K: Bergos [ Yun pyrgós "kule" ]
hy1906 Kiep: Bergaz
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Mübâdele ile Edessanın Nivor (Neochori) köyünden Pomaklar iskân edildi. Manav
  Yeşilköy köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
Y1905, k1928 Im, K: Karatepe
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 170 Rum nüfus ve Kimisis tis Theotokou kilisesi vardı. SN
  Karlı köy - Keşan (Yerlisu bucağı) - Edirne
Y1905 Im, K: Karlı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 550 Rum nüfus ve Ayia Paraskevi kilisesi vardı. SN
  Hacı bld - İpsala (İbriktepe bucağı) - Edirne
Y1905, k1928 Im, K: Hacıyeri
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 1100 Rum nüfus ve Ayia Paraskevi kilisesi vardı. SN
  Çeltik köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
Y1905 Im, K: Çeltik
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 342 Rum nüfus ve Ayios Yiorgios kilisesi vardı. SN
  Yeşilyurt köy - Ayvacık (Küçükkuyu bucağı) - Çanakkale
k1968 K2: Büyükçetmi
k1928 K: ÇetmiKebir
Y1900- Im: BüyükÇepni [ Tr çepni/çetmi "aş." ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 480 Rum nüfusu ve Ayios Nikolaos kilisesi vardı. SN
  Beğendik bld - Keşan - Edirne
Y1905 Im, K: Beğendik
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ 1905'te 1300 Rum nüfus ve Ayios Athanasios kilisesi vardı. SN
  Pazardere köy - İpsala (İbriktepe bucağı) - Edirne
Y1905 Im, K: Pazardere
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 400 Rum nüfus ve Ayii Anargyri kilisesi vardı. SN
  Küçükçetmi köy - Ayvacık (Küçükkuyu bucağı) - Çanakkale
k1928 K: ÇetmiSağir [ Tr Çetmi "çepni (aş.)" ]
hy1906 Kiep: KüçükÇipne
Y1900- Im: KüçükÇepni
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 420 Rum nüfusu ve Taksiarhon kilisesi vardı. SN
  Bayır köy - Gelibolu - Çanakkale
Y1892 BSt, K: Bayır
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Yeniköy köy - Gelibolu - Çanakkale
k1928 K: Cedid [ Tr cedid "yeni" ]
hy1890 Kiep: Yeniköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
  Siğilli köy - Keşan - Edirne
k1928 K: Siğilli
Y1900- Im: Siğli [ Yun síglai "küpeler" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 300 Rum nüfus ve Ayios Athanasios kilisesi vardı. SN
  Sütlüce köy - Gelibolu - Çanakkale
k1928 K: Galata
Y1900- BSt: Galatás/Galatária [ Yun "sütlüce" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Yun galatás sözcüğü `sütlü` anlamına gelir. Ancak Bizans coğrafyasında en az dört yerde Galatás adlı yerler bariz şekilde `karşı yaka` (önemli bir yerleşim yerine oranla boğazın veya körfezin karşı yanı) niteliğindedir. SN
  Lalacık köy - Keşan - Edirne
k1928 K: Lalacık
Y1905 Im: Lalaköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Kısmen Pomak yerleşimi
■ 1905'te 224 Rum nüfus ve Ayios Dimitrios kilisesi vardi. SN
■ Mübâdele ile Dramalı Pomaklar iskân edildi. Manav
  Kavaklıtepe köy - Gelibolu - Çanakkale
hy1890 Kiep: Kavaklı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni yerleşimi
  Adatepe köy - Ayvacık (Küçükkuyu bucağı) - Çanakkale
k1928 K: Adatepe
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ 1905'te 600 Rum nüfusu ve Kimisis tou Theotokou kilisesi vardı. SN
  Gökçetepe köy - Keşan (Yerlisu bucağı) - Edirne
k1928 K: Muğarız
Y1900- Im: Megarísi
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Geç Bizans kaynaklarında anılan Megárisi, 20 km güneybatıda bulunan bugünkü İbrice Limanıdır. SN
  Paşayiğit bld - Keşan - Edirne
Y1905 Im, K: Paşayiğit
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 1300 Rum nüfus ve Genisis tis Theotokou kilisesi vardı. SN
■ Osmanlı'nın kuruluş yıllarında Balkanlar'a geçen ilk akıncı beylerinden biri olan Paşayiğit'in adına kurulan köydür. Paşayiğit daha sonra fethinde bulunduğu Üsküp şehrinin yöneticiliğini de yapmıştır. Atakan Sevgi
  Pırnar köy - Keşan (Yerlisu bucağı) - Edirne
k1928 K: Varinçe
Y1900- Im: Varnítsa [ Bul "Varna'cık" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 1905'te 200 Rum nüfus ve Ayios Athanasios kilisesi vardı. SN
■ Pomak yerlesimi. 1924'de Drama'nin Boblec ve Končin köylerinden mübadele edilen halk yerlestirildi. Manav
  Maltepe köy - Keşan - Edirne
Y1905 Im, K: Maltepe
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 450 Rum nüfus ve Kimisis tis Theotokou kilisesi vardı. SN
  Gülbahçe köy - Urla - Izmir
Y1900-: Rodónes [ Yun "gülbahçe" ]
1891: Gülbahçe
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Orhaniye köy - Edirne_M (Karakasım bucağı) - Edirne
1905: Todoriç
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
  Alibey ada - Ayvalık - Balıkesir
k1928 K: Alibey
Os: Cunda
Y1900-: Mosxónisi/Mosxónêsos [ Yun "misk adası" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Piri Reis'in Kitab-ı Bahriyesi'nde bahsettiği Yund Adalarının burası olduğu tahmin edilmektedir. Türkçe "yabani at" anlamına gelen yund adının daha sonra Cunda'ya dönmüş olması muhtemeldir. 1922'de adaya Kuvayı Milliye reislerinden Ali Çetinkaya onuruna Alibey adı verilmiştir. kydonia
  Karacaali köy - Keşan - Edirne
Y1905 Im, K: Karacaali
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 187 Rum nüfus ve Ayia Paraskevi kilisesi vardı. SN
  Kavacık köy - Uzunköprü - Edirne
Y1900- Im: Kavacık
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Yunanca kaynaklarda bazen Magoúla adı da görülür. Aziz Yoannes kilisesi 1913'te tahrip edildi, köy 1922'de boşaltıldı. SN
  Çobançeşmesi köy - Keşan - Edirne
k1946 MYK: Mozal
Y1905 Im: Muzalı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 1905'te 385 Rum nüfus ve Ayios Athanasios kilisesi vardı. SN
  Çamlıca bld - Keşan (Yerlisu bucağı) - Edirne
Y1905, k1928 Im, K: Grabuna
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ 1905'te 1235 Rum nüfus ve 1804 tarihli Kimisi tou Theotokou kilisesi vardı. SN
  Kadıköy köy - Keşan (Yerlisu bucağı) - Edirne
Y1900- Im: Kadıköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 200 Rum nüfus ve Profitis İlias kilisesi vardı. SN
■ "Kadı" ve "köy" ibarelerinin yan yana gelmesindeki uyumsuzluk göz önüne alınırsa, kesin bir kanıt olmamakla birlikte, "kadı" kelimesinin çoğu durumda Yunanca "kato" (aşağı)' dan bozma olduğu düşünülmelidir. Nezih Aytaçlar
  Narlı köy - Edremit (Altınoluk bucağı) - Balıkesir
hy1906 Kiep: Narlı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Girit göçmeni/Rumeli göçmeni yerleşimi
■ 1905'te 480 Rum nüfusu ve Ayios Dimitrios kilisesi vardı. SN
  Kadıköy köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
k1928 K: KadıGebran [ Tr "Kadıköy gâvur mahallesi" ]
Y1900- Im: Kadıköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Gebran Osmanlı idari dilinde `gâvurlar` anlamındadır. SN
  Sazlıdere köy - Keşan (Yerlisu bucağı) - Edirne
Y1905 Im, K: Sazlıdere
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 171 Rum nüfus ve Ayios Yiorgios kilisesi vardı. SN
  Kadıağılı köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
k1928 K: Gazihalil
Y1900- Im: Kadağala
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Küçükköy bld - Ayvalık - Balıkesir
k1928 K: Yeniçeri
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Altıntaş köy - Keşan - Edirne
k1928 K: Altıntaş
Y1900- BSt: Xrisólithos [ Yun "altıntaş" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Mütareke yıllarında kullanılan Yunanca isim muhtemelen Türkçeden çeviridir. SN
■ Dramanın Yavor, Çatak, Bukovo, Belen, Leşten, Karaca ve Radiboş köylerinden Pomaklar iskân edildi. Manav
  Ayvalık ilçe - Ayvalık - Balıkesir
Y1900-: Kidonia/Kidolies [ Yun kidónies "ayvalar" ]
1845: Ayvalık (idari bölge) [ Yun Aióliko "Eolya (bölge adı)" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Daha önce önemsiz bir yer iken 18. yy sonlarında Rum kasabası olarak iskân edilmiştir. Ayvalık adı en inandırıcı olasılıkla Eolya (Kuzey Ege) ruhani yönetim birimi merkezi anlamında Eóliko sıfatından bozmadır. 19. yy sonlarına doğru beliren Kidónies adı Türkçe Ayvalı sözcüğünün Rumca çevirisidir. SN
■ 1570lerde Midillili Helenler tarafından kurulmuş olup 1821 senesine kadar ruhâni ve ilmi özerkliğini korumuştur. Manav
  Küçükdoğanca köy - Keşan - Edirne
k1928 K: DoğancaSağir
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Pomak/Arnavut yerleşimi
  Bayramtepe köy - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
k1928 K: Teberrük [ Tr "uğurlu" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 403 Rum nüfus ve Ayios Dimitrios kilisesi vardı. SN
  Kırköy köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
Y1905 Im, K: Kırköy
Y1900- BSt: Amygdaliá [ Yun "bademli" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Mahmut köy - Keşan (Yerlisu bucağı) - Edirne
Y1905, k1928 Im, K: Mahmud
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 500 Rum nüfus ve Ayia Triada kilisesi vardı. SN
■ © 14.09.1757 Keşan Kazası'na tabi Sekekçiler nam-ı diğer Mahmudköy karyesinde vaki Eminüddin Fakih Vakfı'ndan... deyar heyran
  Altınoluk bld - Edremit (Altınoluk bucağı) - Balıkesir
k1928 K: Papazlık
hy1906 Kiep: Papazlı
EYu: Antandros
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ 1905'te 460 Rum nüfusu ve Ayia Triada kilisesi vardı. Yerleşim merkezi sahilde Altınoluk İskelesi mevkiine kaymıştır. SN
  Davuteli köy - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
Y1871 BSt: Davuteli
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 450 Rum nüfusu ve Ayios Dimitrios kilisesi mevcuttu. SN
  Yılanlı köy - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
Y1900- Im: Yılanlı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 156 Rum nüfus ve Taksiarhon kilisesi vardı. SN
  Foça ilçe - Foça - İzmir
1333 Batt 2.144: Foca
Y450MÖ Her, Xe: Phôkaia
1891 S: Foçateyn (idari bölge) [ Tr "iki Foçalar" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ MÖ 5. yy'da kaydedilen rivayete göre daha eski bir tarihte, belki MÖ 1000 dolayında Yunan kolonistleri tarafından Phôkaia adıyla kuruldu. Yunanca alıntılarda ince sesliye bitişen /k/ sesinin /ç/ye dönmesi tipiktir. ■ 19. yy kayıtlarında `iki Foçalar` (Eski Foça ve Yeni Foça) anlamında Foçateyn kazası adı görülür. SN
  Bolayır bld - Gelibolu (Bolayır bucağı) - Çanakkale
Y1900- BSt: Plagiári [ Yun "yamaççık" ]
1519 TT-75: Bolayır
OYu: Plagia/İsplagia [ Yun "yamaç" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ 1204'te kaydedilen İsplagia adı, yer adı yapan is+ takısını içerir. Plagiári aynı adın küçültülmüş biçimidir. SN
  Şerbettar köy - Havsa - Edirne
hy1909: Şaraptar
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Bulgar kilisesine geçen Slav Rumlar 1913 senesinde Bulgaristana iltica etti. 1924 senesinde Maglenli Pomak mübâdiller iskân edildi. 1935de Romanyadan (Bugünkü Kuzey Bulgaristan köylerinden) getirtilen muhâcir iskân edildi. Manav
  Urla ilçe - Urla - İzmir
eç1660 : Urla
OYu: Vurlá
Y17 Str, Hie: Bríoula/Príoulla
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Strabon ve Hierokles'te anılan Bríoula/Príoulla adlı yer olmalıdır. Karş. Zgusta #172-1. Yunanca Vurlá biçimi geç Bizans döneminden itibaren kaydedilmiştir. SN
  Malkoç köy - Uzunköprü - Edirne
Y1905 Im, K: Malkoç
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Rumlar 1913 senesinde Doğan köyüne sürüldüler. Manav
  Yeniköy bld - Uzunköprü - Edirne
k1928 K: Yeniköy
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Balkan ve Dünya Savaşları sonrası köyde yaşayan Hıristiyan halk göçmüş, yerine de yine aynı savaşlarda Osmanlı sınırları dışında kalan Türkler yerleşmiştir. Bugünkü halkının geldiği yer, Kuzeydoğu Yunanistan'da, Rodop Dağları'nda bulunan Ruşanlar köyü ve civarıdır. Bu bölgeden göçenlere geanel olarak dağlı adı verilir ve geldikleri bölgedeki Seyyid Ali sultan Tekkesi'ne bağlı Bektaşi/Alevi kökenlidirler. Atakan Sevgi
  Dolu köy - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
Y1871 BSt: Dolu
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 410 Rum nüfus ve 1870'te inşa edilmiş olan Ayios Yeorgios kilisesi mevcuttu. SN
  Sığacık mah - Seferihisar - Izmir
1567 Müh: Sığacık
OYu: Sigalê [ Yun "sakin liman" ]
Y450MÖ Her: Teôs
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Sığacık adı Yunanca Sigali adından Türkçeye uyarlanmış olsa gerekir. SN
  Altınova bld - Ayvalık (Altınova bucağı) - Balıkesir
hy1906 k1928 Kiep, K: Ayazmend
Y1900- BSt: Ayasmáti [ Yun agiasmátoi "ayazmalar" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Teteköy köy - Malkara - Tekirdağ
Y1900- Im: Teteköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 200 Rum nüfus ve Ayios Dimitrios kilisesi vardı. SN
  Kerem köy - Gömeç (Armutova bucağı) - Balıkesir
hy1906 Kiep: Kerem
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Koruköy köy - Gelibolu (Bolayır bucağı) - Çanakkale
h1914: KoruÇiftlik
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Hasköy köy - Malkara - Tekirdağ
Y1871 BSt: Hasköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 240 Rum nüfus ve Ayios Mokios kilisesi vardı. SN
  Kürtüllü köy - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
Y1900- Im: Kürtüllü
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 450 Rum nüfus ve Ayios Dimitrios kilisesi vardı. SN
  Deveci köy - Malkara - Tekirdağ
Y1900- Im: Deveci
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 750 Rum nüfus ve Ayios İgnatios kilisesi vardı. SN
  Doğanköy köy - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
Y1900- Im: Doğancı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 520 Rum nüfus ve Ayios Dimitrios kilisesi vardı. SN
  Yenifoça bld - Foça (Yenice bucağı) - İzmir
k1968 K2: Yenice
k1928 K: YeniFoça
OYu: NéaPhôkaia [ Yun "yeni Foça" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ 1290 yılı civarında Cenevizli Benedetto Zaccaria tarafından Nea Focea adıyla inşa edildi. Eski Foça'nın 1329'da yeniden Bizans hakimiyetine geçmesinden sonra da Yeni Foça'da Cenevizli A. Cattaneo egemendi. SN
  Türközü köy - Ayvalık - Balıkesir
h1911: Osmaniye
hy1906 Kiep: Maturides
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Gömeç ilçe - Gömeç (Armutova bucağı) - Balıkesir
hy1906 Kiep: Gömec [ Tr "arı kovanı" ]
Y1900- BSt: Kisthênê (idari bölge)
1895, k1928 S, K: Armutova/Emrudabad (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Armutova eski nahiyenin, Gömeç ise merkez kasabanın adıdır. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km