76 Türkmen yerleşimi bulundu.
sırala 
  Kuyubaşı mah - Yunak (Turgut bucağı) - Konya
1926h 📖 Taahhütlü [ Tr "sözleşmeli" ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ 1868 de Türkmenler kurmuşlardır. İsmini Tavitli mağarasindan aldigi söylenir.--- © 04.07.1914 Konya vilayeti Beyşehri kazasına tabi Yatağa ve Şeyh Hasan karyelerinin merkez kazaya; Saidili kazasına tabi Yigar, Büyükoba, Taahhüdlü karyelerinin Akşehir kazasına bağlandıkları. deyar heyran
  Karabıyık mah - Sarayönü - Konya
1928 📖 Karabıyık
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ 1887 yılında Sarıkeçili Yörükler tarafından kurulmuştur. deyar heyran
  Çeşmelisebil mah - Sarayönü - Konya
1928 📖 Çeşmelizebir
1894z 📖 Çeşmeli
Y150 Y535 📖 📖 Gdanmaa / Gdammaua [ AnaD ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ Ptolemaios'ta Ekdawmawa, Peutinger Tablosu'nda Ekdaua, Hierokles'te Gdanmaa olarak kaydedilmiş olan antik yerleşimdir. Bugünkü köy 19. yy sonlarında Yörük aşiretlerince teşkil edilmiştir. SN
■ 23.12.1894 Konya'ya bağlı İnevi ve Sardeli (Kadınhanı) nahiyelerinde iskan olunan yörük aşiretince teşkil olunan köylerin Çeşmeli ve Koyul-ı zir adıyla tevsimiyle gereken muhtar ve imam mühürlerinin kazıttırılıp itası. deyar heyran
■ Çeşmelisebil üç Yörük boyundan oluşmakta; bunlar Sarıkeçili, Tekeli ve Karakoyunlu Yörükleridir. Mert Çakmak
  Eskil ilçe - Eskil (Sultanhanı bucağı) - Aksaray
1928 📖 Eskil
1743z 📖 Eski İl [ Tr "aş." ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ Eski İl veya Atçeken (Esbkeşan) adı verilen aşiret konfederasyonunun idari merkezidir. Önceki yerleşim merkezi, kasabanın kuzeyinde Gâvuröreni denilen yerdir. SN
■ © 28.12.1743 Konya'nın Eskiil nahiyesine tabi Suğla Mukataası'na merbut Akşehir karyesi ahalisi Esbkeşan reayası olduğundan bunlardan hilaf-ı emir rüsum alınmaması. deyar heyran
  Hacıbalı köy - Yahşihan - Kırıkkale
1928 📖 Hacıbalı Şarklısı
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
  Gökdere mah - Kalecik - Ankara
1928 📖 Gökdere
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ `Yörük` veya `Türkmen` olduğu rivayet edilen Şarklı cemaatinin Ankara/Kırıkkale havzasında iskan edildiği altı köyden biridir. SN
  Mahmutlar köy - Yahşihan - Kırıkkale
1925h 📖 Mahmutlar Şarklısı
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ 19. yy başlarında bu yöreye iskan edilen 'Şarklı' cemaatinin altı köyünden biridir. Şarklı topluluğu bazı kaynaklarda Kürt olarak gösterilse de bu görüşü destekleyen deliller zayıftır. SN
■ Şarklu isimli Yörük [?- SN] aşiretine ait altı köyden biridir. Diğerleri Gökdere Şarklısı, Mahmutlar Şarklısı, Hacıbalı Şarklısı, Keçili Şarklısı, Karadayı Şarklısı (Çatalelma) köyleridir. ahmet şimşek
■ 13. yy'da Moğol İstilasından kaçan Kurdmehmudi aşireti, Ege çevresine kaçıp, burada bir çok köy kurmuştur. Örnek: Mahmudlar – Silifke ; Mahmudlar – Tire ; Mihmad – Kütahya ; Mahmudlar v.b. Türk kaynaklarında Kurdmehmudi aşireti, Kürt-Mahmudi olarak geçer. Mar(d)astan
  Keçili köy - Yahşihan - Kırıkkale
1925h 📖 Keçili
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
  Karalar mah - Kalecik - Ankara
1928 📖 Karalar Şarklısı
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ Şarklı isimli Türkmen aşiretinin 6 köyünden biridir. SN
  Savcılıbüyükoba bld - Kaman (Savcılı bucağı) - Kırşehir
1928 📖 Savcılı Büyükoba
1861z 📖 Savcılı (aş.)
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ 17. yy sonlarında zorunlu iskana tabi tutulan Savcılı Türkmen (Kürt?) aşiretinin ana yerleşimidir. SN
■ © 08.01.1861 Niğde sancağı Kırşehir kazası Savcılı Aşireti'nden... deyar heyran
  Çatalelma köy - Çankırı_M - Çankırı
1928 📖 Karadayı Şarklısı
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
  Karaş köy - Kastamonu_M - Kastamonu
1928 📖 Karaş
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ Bu köyde Avşar Türkleri yaşamaktadır. Bu köyden Trabzon Kamışlık Köyüne göçen Karaş lakaplı Avşar aileler vardır. Tahtacı
  Taşyazı köy - Delice - Kırıkkale
1928 📖 Nigaroğlu Şarklısı
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
  Büyükdona köy - Alaca - Çorum
1838 📖 B. Dona
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
  Baydiğin bld - Aydıncık - Yozgat
1838a 📖 Baydiğin [ Tr beytigin "soylu bey" ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
  Dereçiflik köy - Aydıncık - Yozgat
1838a 📖 Dereçiflik
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
  Kızılcakışla köy - Aydıncık - Yozgat
1522t 📖 Kızılcakışla
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ Bozok sancağındaki Çepni kabilesine bağlı Handır, Hacı İlyas, Ağılcık, Eskiköy ve Kızılcakışla karyeleri temettuat defteri. deyar heyran
  Hacıilyas köy - Aydıncık - Yozgat
1838a 📖 Hacıilyas Kışlağı
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ Bozok sancağındaki Çepni kabilesine bağlı Handır, Hacı İlyas, Ağılcık, Eskiköy ve Kızılcakışla karyeleri temettuat defteri. deyar heyran
  Çandır köy - Aydıncık - Yozgat
1840z 1925h 📖 📖 Çandır
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ Bozok sancağındaki Çepni kabilesine bağlı Çandır, Hacı İlyas, Ağılcık, Eskiköy ve Kızılcakışla karyeleri temettuat defteri. deyar heyran
  Ağılcık köy - Zile (İğdir bucağı) - Tokat
1838 📖 Ağılcık
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
  Dağköy mah - Ondokuzmayıs (Taflan bucağı) - Samsun
1925h 📖 Dağköy
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ İlçenin en eski yerli Türkmen köyüdür. seyyah
  Dokuzdal mah - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
1946 📖 Salık
F1935 📖 Salkiye
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
  Yanıkpınar mah - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
1946 📖 Emirsu
F1935 📖 Marso
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
  Kazancık mah - Altınözü - Hatay
1940 📖 Babayetir
F1935 📖 Babtra / Bebetre
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
  Karbeyaz mah - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
1960 📖 Yiğityolu
1940 📖 Karbeyaz
1915hb F1935 📖 📖 Karbias / Kirbiyas
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ Karbeyaz adının aslında 'Kurupayas' olduğu rivayet edilir. SN
  Karsu mah - Altınözü - Hatay
F1935 📖 Karso
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
  Türkmenmezrası mah - Altınözü (Babatorun bucağı) - Hatay
F1935 📖 Mezra Türkmen
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
■ Türk yerleşimi idi. Etrafındaki Arap yerleşimleri dolayısıyla yoğun bir Araplaşma eğilimindedir metonio
  İmirzaağa mah - Sarız - Kayseri
1928 📖 Mirzaağa
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
  Ceylanlı mah - Kırıkhan - Hatay
hl 📖 Telbizek
1918h 📖 Ceylanlı (idari bölge)
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ Halk arasında halen kullanılan Telbizek adı eski idari birim adı olan Darbısak'tan bozmadır. Asıl Darbısak kalesi Ceylanlı'nın 3 km güneyinde bulunan Alaybeyi köyündedir. SN
■ Ceylanlı 19. yüzyılın ortalarında bölgeye iskan edilen Türkmenler tarafından Amanos dağları'nın eteklerine kurulmuştur. Yusuf Erbey
  Ilıkpınar mah - Kırıkhan - Hatay
1918h 📖 Ilıkpınar
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
  Mollahüseyinler mah - Sarız - Kayseri
1928 📖 Mollahüseyinuşağı
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
  Oğlakkaya mah - Sarız - Kayseri
1928 📖 Oğlakkaya
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
  Kemer mah - Sarız - Kayseri
1865 📖 Kemer
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
  Çiloğlan mah - Kırıkhan - Hatay
1918h 📖 Çiloğlan
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Karakeçililerin Torun aşiretinden Türkmenlerin yaşadığı bir köydür. metonio
  Yeşilkent mah - Sarız - Kayseri
1902hb 📖 Yalak
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
  Yedioluk mah - Sarız - Kayseri
1917h 📖 Yedioluk
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
  Karayurt mah - Sarız - Kayseri
1865 1918h 📖 📖 Karakilise
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
  Altısöğüt mah - Sarız - Kayseri
1865 📖 Altısöğüt
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
  Ayranlık mah - Sarız - Kayseri
hl 📖 Deliküçükler
1902hb 📖 Ayranlık
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
  Çörekdere mah - Sarız - Kayseri
1917h 📖 Hacıveliler | Çörekdere
1902hb 📖 Çörekdere
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
  Dayoluk mah - Sarız - Kayseri
1928 📖 Dayoluk
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
  Kurdini mah - Sarız - Kayseri
1865 📖 Kurdini
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
  Kıskaçlı mah - Sarız - Kayseri
1928 📖 Kıskançlı
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
  İncedere mah - Sarız - Kayseri
1865 📖 İncedere
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
  Sarız ilçe - Sarız - Kayseri
1917h 📖 Sarız | Köyyeri
1902hb 📖 Sarız
1282 📖 Sarûs (neh)
Y17 📖 Sáros Σάρος (neh) [ Yun "sazlık" ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ Roma, Bizans, Ermeni ve Arap kaynaklarının Saros veya Sarus adıyla andığı nehir Seyhan nehridir. Adını nehirden alan Sarız nahiyesi 19. yy'da kuruldu, 1946'da ilçe oldu, Köyyeri kasabası idari merkez oldu. Tr *Sarıöz adından türetilmesi bilgisizlik eseridir. SN
  Yaylacı mah - Sarız - Kayseri
1865 1928 📖 📖 Esirik
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
  Kuşçu mah - Sarız - Kayseri
1865 📖 Kuşçu
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
  Akpınar mah - Kumlu (Hamam bucağı) - Hatay
1918h 📖 Akpınar
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ Reyhanlı aşiretinin Sarıcalı kolundan Türkmenlerin yaşadığı bir köydür. metonio
  Tekneli mah - Sarız - Kayseri
1865 1928 📖 📖 Deştiye
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
  Çağşak mah - Sarız - Kayseri
1928 📖 Çağşak
1865 1917h 📖 📖 Şakşak
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza)/Türkmen yerleşimi.
■ Köy halkı Koçgiri kökenli Alevilerle 'Avşar' adı verilen İran kökenli Türkmenlerden oluşur. SN
■ Tavkiranlar, Canbeg aşiretine mensup bir alt boydur ve Maraş ve Sarız yörelerine dağılmışlardır. Giniyanlar ise Koçgirilidirler. Köylüler aslen geçmişte Botan olarak adlandırılan bölgeden göçmüşlerdir, ya da bugünki adıyla Dersim ve civarı yörelerden. alican
■ Giniyan Aşiretine mensup Zazalar Zazacayi unutmuş olup anadil olarak bügün Kurmanci konuşmaktadır. Mert Çakmak
  BüyükSöbeçimen mah - Sarız - Kayseri
1917h 📖 Avşar Söbeçimen [ Tr "aş." ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
  Çavdar mah - Sarız - Kayseri
1865 📖 Çavdari [ Tr "aş." ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
  Damızlık mah - Sarız - Kayseri
1917h 📖 Damızlık
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
  Akoluk mah - Sarız - Kayseri
1917h 📖 Çürük
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
  Gerdekmağara mah - Sarız (Yazyurdu bucağı) - Kayseri
1917h 📖 Gerdekmağara [ Tr gerdek "yuvarlak" ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
  Tahtalıkaradut köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖 Tahtalıkaradut
1918h 📖 Karadut
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Çavuşlu) yerleşimi
■ Tahtalıkaradut Köyü Kilis İlinin Musabeyli İlçesine bağlı bir sunni Türkmen köyüdür, Kilisin en büyük ikinci köyüdür. Köyün 7 evden meydana geldiğini söyleyen yaşlılarımız anlatırlardı. Mehmet
  Terken mah - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Tirkân [ Kr "Türkler (aş.)" ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ 1870 dolayında Haymana (Ankara) dolaylarından gelmişlerdir. deyar heyran
■ Türkmen Terikan Yerleşimi Antepli
  Dibecik mah - Oğuzeli (Doğanpınar bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Vasıli
1543t 📖 Vasıliye [ Ar "ulaşlı" ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ 17. yy'da Arap Şammar ve Aneze aşiretlerine karşı savaşan Karaşıhlı Türkmenlerinin karargahı (konalgası) olarak dönemin destanlarında anılan Vasılı köyüdür. SN
■ Türkmen Barak Yerleşimi Antepli
  Güroluk mah - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖 Kastel / Kastal
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ 11. yy'da Mervani emiri Ebu-Nasr Ahmed'in inşa ettirdiği Nasriyye kalesi olabilir. Nasır-ı Husrev sefernamesinde Silvan-Amid yolunda dördüncü fersah olduğu belirtilir. SN
  Çatköy köy - Hanak - Ardahan
R1889 1928 📖 📖 Çat
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Alevi (Türk) (Dadalı) yerleşimi
  Karakale köy - Hanak - Ardahan
1928 📖 Karakale
R1889 📖 Karakale Meşa
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
  Çiçeklidağ köy - Hanak - Ardahan
R1889 1928 📖 📖 Fayatlı
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Alevi (Türk) (Dadalı) yerleşimi
  Güneşgören köy - Hanak - Ardahan
R1889 1928 📖 📖 Kerkeden
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Alevi (Türk) (Dadalı) yerleşimi
  Serinkuyu köy - Hanak - Ardahan
1928 📖 Danidan
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Alevi (Türk) (Dadalı) yerleşimi
  Çavdarlı köy - Hanak - Ardahan
1928 📖 Viran Nakala
R1889 📖 Virane Nakalakevi [ nakalakevi "şehiryeri" ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Alevi (Türk) (Dadalı) yerleşimi
  İncedere köy - Hanak - Ardahan
R1889 1928 📖 📖 Piklob [ pikaloba "kayalı" ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Alevi (Türk) (Dadalı) yerleşimi
  Çimliçayır köy - Hanak - Ardahan
R1889 📖 Çimliçayır
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Alevi (Türk) (Dadalı) yerleşimi
  Koyunpınarı köy - Hanak - Ardahan
1928 📖 Saskara [ ]
R1889 📖 Sosxara
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Alevi (Türk) (Dadalı) yerleşimi
  Otağlı köy - Damal - Ardahan
R1889 1928 📖 📖 Erzede
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Kısmen Alevi (Dadalı) yerleşimi
  Dereköy köy - Damal - Ardahan
R1889 📖 Dereköy
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Alevi (Türk) (Dadalı) yerleşimi
  Seyitören köy - Damal - Ardahan
R1889 1928 📖 📖 Seyidviran
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Alevi (Türk) (Dadalı) yerleşimi
  Tepeköy köy - Damal - Ardahan
R1889 📖 Tepeköy
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Alevi (Türk) (Dadalı) yerleşimi
  Yukarıgündeş köy - Damal - Ardahan
R1889 📖 Gündeş yk.
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Alevi (Türk) (Dadalı) yerleşimi
  Aşağıgündeş köy - Damal - Ardahan
R1889 📖 Gündeş aş.
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Alevi (Türk) (Dadalı) yerleşimi
  Damal ilçe - Damal - Ardahan
R1889 📖 Damal
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Kısmen Alevi (Türk) (Dadalı) yerleşimi
  Eskikılıç köy - Damal - Ardahan
R1889 1928 📖 📖 Kirpeşén
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Alevi (Türk) (Dadalı) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km