haritada ara :   km  
227 Süryani yerleşimi bulundu.
1 | 2 | 3
sırala 
Altındağ mah - Nizip - Gaziantep
1543t 📖 Kefercebel [ Ar/Sür kefr cebel "dağköyü" ]
■ 20. yy başında Müslüman Arap/Süryani yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
Suboyu mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖 Kefre [ Sür kafrô "köy" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Kısmen Müslüman Arap (Mevali) yerleşimi
■ Suboyu yöre adı ile Kefre Kürt ve Türk nüfustan oluşmaktadır yâni çoğunlukla Kürtlerden oluşur önemli Türkmen nüfusta mevcuttur
Karşıyaka mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖 Han + Ziyaret
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Karşıyaka mahallesi hemen hemen bir ilçe büyüklüğünde ve baya nüfusu olan bir beldedir Çoğunlukla Kürtlerden azınlık olarak Türkmenlerden oluşur az miktarda Suriyeli Arap nüfusuda vardır.
Kuyucak köy - Adıyaman_m (Bağpınar bucağı) - Adıyaman
1928 📖 Kuyucak
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Eski Ermeni yerlesim yeri 1816 Rivayete göre Çaka'li Aşiretinden Begtaş Ağa'nin ilk yerleştiği söyleniyor. Riza
Güngörmüş köy - Gerger - Adıyaman
1914hk 📖 Petrgo [ Sür patriqo "bey, tekfur" ]
E1912 📖 Petırke / Bedırge
1530t 1928 Pütürge
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Kesertaş köy - Gerger - Adıyaman
1946 📖 Berdeso
1928 📖 Perdesu [ Sür berdêşô ]
1914hk 📖 Pertisu
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Aşağıdağlıca köy - Gerger - Adıyaman
1928 📖 Erbaun aş.
1530t 📖 Erbaˁîn [ Ar/Sür "kırklar" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Yukarıdağlıca köy - Gerger - Adıyaman
1928 📖 Erbaun yk. [ Ar/Sür "kırklar" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Yağmurlu köy - Gerger - Adıyaman
1530t 1928 Vankuk [ Erm "küçük manastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Yeşilyurt köy - Gerger - Adıyaman
1928 📖 Venk [ Erm "manastır" ]
1530t 📖 Venk-i Ermeniyan
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi. Şimdi Zaza (Sünni) yerleşimi
■ Eskikent köyünün mezrası iken ayrı köy statüsü kazanmıştır. SN
■ © 31.01.1914 Mamuratülaziz vilayeti Pötürge kazasının Taraksu nahiyesine tabi Venk karyesinde süryani cemaatine ait kilise harabesi üzerine... deyar heyran
Demirtaş köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
1530t 1928 Melho [ Sür "tuzla" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
Onevler köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
1914hk 📖 Helül
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Konacık köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
K 📖 Deyro [ Kr "manastır" ]
1946 📖 Bibal
1914hk 📖 Bibol
S1190 📖 Bêbol [ Sür bêth bol/ballô "Balla (?) yurdu" ]
1530t 📖 Biblo/Büblü (nahiye)
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Ortaçağ öncesinden kalma kale kalıntısı mevcuttur. 1149'da Musul hakimi Zengi ile Haçlı kontu Joscelin arasındaki çarpışmalarda adı geçer. 1550 dolayında Süryanilerin bir bölüğü Rabban Sulaka d'Bêth Ballo öncülüğünde Katolik kilisesine iltihak ederek Keldanî mezhebini kurdular. SN
Ortaca köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
1917h 📖 Haburman
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Aykut mah - Mazıdağı - Mardin
K1980 📖 Darguwîz [ Kr "cevizağacı" ]
1917h 📖 Deyrgûz
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Sürgücü) yerleşimi
Karapınar mah - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖 Karapınar
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
Göllü mah - Artuklu - Mardin
1928 📖 Göllü
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Kürtçe ismi göl sahibi anlamında "Goliye"'dir. Eski nüfusu Süryani olup halen köy içerisinde kilise bulunmaktadır. Günümüzde sadece bir süyani ailesi kalması ile köyün çoğunluğu Kürt Sünni/Şafii Müslümanlardan oluşmaktadır. Azınlıkta Arap aileler de mevcuttur. Ömer Faruk
Aşağıdolay mah - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖 Fetli aş.
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Doluçanak mah - Silvan (Bağdere bucağı) - Diyarbakır
1914hk 📖 Golemiran / Gulemiran [ Kr "bey havuzu" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.
Yünlüce mah - Lice - Diyarbakır
S1960 📖 Mlahso [ Kr Melê Haso "Molla Hasan" ]
1915h 📖 Molla / Melle
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ 20. yy ortalarına dek bu köyde ve komşu Anşa? köyünde konuşulan Doğu Aramice Mlahso lehçesi akademik incelemelere konu olmuştur. Bu dili konuşan son kişi olan İbrahim Hanna 1998'de Suriye'de öldü. Süryani kaynaklarına göre köyün adı Süryanice Melho (`tuz`) sözcüğünden gelir. Ancak yöredeki birçok Hıristiyan köyünde olduğu gibi Türkçe/Kürtçe kökenli olması daha güçlü olasılıktır. SN
Bağdere mah - Silvan (Bağdere bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Başnik [ Erm pajnig "hissecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Ağrı, Çaldıran, Mako ve Xoy'a dağılmış olan Başımi aşireti, yazları Serhad'ta, kışları ise bu köyde yaşadığından, Serhad halkı onlara "Başnıki, Başnegi" (Tr anlamı: Başnegliler) demiştir. Başnıki zamanla Başımi olarak dejenere olmuştur. Başımi, Zilan Aşiretler Konfederasyonun Celali koluna başlıdır. Mar(d)astan
Mardin il - Aa - Mardin
A870 A1272 📖 📖 Mârdîn
Y378 Y610 📖 📖 Marida / Márda [ Sür "Mard (Med'ler) yurdu?" ]
■ 20. yy başında Müslüman Arap/Süryani yerleşimi. Müslüman Arap/Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 4. yy'da Roma-İran savaşları çerçevesinde sıklıkla anılan kale-kent, 1108'den itibaren Artukluların bir kolunun başkenti olarak kalkındı. 1293'ten itibaren Süryani Kadim kilisesi patriklerinin makamı oldu. ■ Adın Süryanice `kale` anlamına geldiği birçok kaynakta tekrarlansa da bu konuda güvenilir kayıt yoktur. Mardlar Zagros Dağları ile Van arasındaki bölgede Antik Çağ'da Kurtoi'lerle akraba veya onların bir soyu olduğu söylenen halktır. • Şehir nüfusu 1970’li yıllara dek Araplardan ve Arapça konuşan Süryanilerden oluşmaktaydı. Köylerden alınan göç sonucu günümüzde Kürtler önemli bir orana ulaşmıştır. SN
Yalım mah - Artuklu - Mardin
K 📖 Redka
1928 📖 Mansuriye [ Ar "Mansurlu" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Asıl sakinler Süryani idi. Kürtlerin köye yerleşimi yaklaşık olarak 300-400 yıldır. Daşi(yan) Konfederasyonu: Alikan, Kassıki, Şe'boki ve az sayıda Hevédan aşiretleri mevcuttur. Daşi adı muhtemelen türkçe taş işçisi kelimesinden gelmekte. Zaten daşi konfederasyoununa bağlı aşiretler geçen yüzyıllarda mardinde taş işçiliği ile uğraşmakta idiler. Köydeki süryanilerin çoğu Birinci Dünya Savaşı esnasında katledildiler. Köye yakın yerlerde bulunan ve zerzemin adı verilen dipsiz kuyulara atılan masum süryaniler ile ilgili anılar köydeki herkes tarafından bilinmektedir. Eski ismi Redka. Mardin sultanının oğluna ithafen Mansuriye olarak ismi değiştirilmiştir. mustafa halef
Yukarıdolay mah - Bismil - Diyarbakır
1928 📖 Fetle yk.
1917h 📖 Fetli yk. [ Kr fetlê "dönemeç, zikzak" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Güzeldere mz - Silvan (Bağdere bucağı) - Diyarbakır
1914hk 📖 Güzeldere
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
İsapınar mah - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖 İsapınarı
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Barava) yerleşimi
Ormankaya mah - Hazro - Diyarbakır
1915h 📖 Şimşim / Şemşan
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.
Eskikale mah - Artuklu - Mardin
K1980 📖 Qelitmera
1518a : Kalˁat el-imrâ [ Ar "kızkalesi" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Üçdamlar mah - Lice - Diyarbakır
1915h 📖 Bâvert [ Sür bêwerd "güllük" ]
■ 20. yy başında yerleşimi.
■ Eski Arap veya Süryani köyüdür. SN
Sarıköy mah - Bismil - Diyarbakır
1928 📖 Zerî [ Kr "sarı" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.
Belli mah - Bismil - Diyarbakır
1928 📖 Belli [ Kr pelê "yaprak" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
Bakanlar mah Dallıca - Lice - Diyarbakır
E1912 1928 📖 📖 Harbakni / Harbekni
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
Bülbül mah - Yeşilli - Mardin
K1980 📖 Binêbil
1518a : Benâbil
Y610 📖 Banabêlôn Kástron [ Sür ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani yerleşimi
Kurudere mah - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Sadi / Sadiye
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Barava) yerleşimi
Balcılar mah - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Seledun
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Barava) yerleşimi
Arıkgöl mah - Bismil - Diyarbakır
1928 📖 Gundi Abdi [ Kr "dindar (Süryani) köyü" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
Görmez mah - Silvan - Diyarbakır
E1912 1917h 📖 📖 Gormez / Gormiz
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
Pınarbaşı mah - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖 Matar
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
Davutlar mz - Bismil - Diyarbakır
1928 📖 Molladavudan [ Kr "Molla Davutlar" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
Dereiçi mah - Savur - Mardin
1518a : Kıllıt
S698 📖 Qıllıth [ Sür "küfe, kelter?" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani yerleşimi
■ Arapça konuşan Hıristiyan Süryani kasabası, 1990'larda terk edilmişken 2005'ten itibaren kısmen yeniden iskân edildi. 8. yy'da yazılmış Amed'li Aziz Theodotos menakıbnamesine göre bu kasaba yakınındaki Mor Abay manastırı 7. yy'daki İran savaşlarında zarar görmüştü. Köyde işler halde üç kilise ve şarap fabrikası bulunur. SN
Elmedin x - Batman_m - Batman
E1912 📖 Elmedin [ Ar/Sür el-medîn "kasaba" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.
■ Beşiri (Batman) kazasının merkez kasabası iken 1926'da Batman çayının taşması sonucunda yok olmuştur. SN
Durakbaşı mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K1980 📖 Qesra Serçixanê
1914hk 📖 Sarçiqa
S1881 📖 Sircixân
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
Kuyubaşı köy - Batman_m - Batman
K 📖 Cegeluye
S1900~ 📖 Cigerlo / Ciyerlu [ Kr ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
Yeşerdi mah - Silvan - Diyarbakır
1928 📖 Gundicano [ Kr gundê Cano "Cano köyü" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.
Pınarbaşı mz - Nusaybin - Mardin
K1980 📖 Serkanî [ Kr "pınarbaşı" ]
■ 20. yy başında yerleşimi.
Sarıkaya mah - Midyat (Kayapınar bucağı) - Mardin
K 📖 Heldeh
1526t S1850 📖 S185: Haldah
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Mhellemi-Habezbeni) yerleşimi
Demiryol köy - Batman_m - Batman
E1912 1928 📖 📖 Tell Merc [ Ar/Kr til merc "çayırhöyük" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.
Yolağzı köy - Batman_m - Batman
E1912 1928 📖 📖 Davudi / Davudiye
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.
Akça köy - Batman_m - Batman
E1912 1928 📖 📖 Tilmiz
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.
Şenköy mah - Midyat - Mardin
1928 📖 Ebşî / Epse
S1850 : Abşi
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
Kayabağı köy - Batman_m - Batman
E1912 1928 📖 📖 Basorik
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.
Binatlı köy - Batman_m - Batman
E1912 1928 📖 📖 Bileyder
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.
Söğütlü mah - Midyat - Mardin
1928 📖 Kindîrib / Kindeyrib
S1850 : Kinderîb
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
Bahçebaşı mah - Nusaybin - Mardin
K2011 📖 Bawirnê [ Kr "dindar, mümin" ]
1928 📖 Baverni
S1881 📖 Buwera
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Koçekan) yerleşimi
Demirbilek köy - Batman_m - Batman
1941ha 📖 Meymuni / Meymuniye
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Raman) yerleşimi
Danalı köy - Beşiri - Batman
1928 📖 Zercil [ Sür zergel ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 1967'ye dek Süryani köyü idi. Mar Kuryakos manastırı vardır. SN
Çevrimova köy - Beşiri - Batman
K 📖 Barıslê
E1912 1928 📖 📖 Bârısil / Barsil [ Sür ]
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.
Düzova mah - Midyat - Mardin
1928 📖 Rîş
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
■ 1915'te Midyatlı 93 Protestan Süryani'nin öldürüldüğü köydür. SN
Sarıköy mah - Midyat - Mardin
1928 📖 Sari
S1881 📖 Gâveito | Sarê
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani yerleşimi
Estel mah Midyat - Midyat - Mardin
1928 📖 Estel
S1850 : Estel [ Sür esṭlô "kisve?" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
■ Midyat ilçe merkezini oluşturan iki yerleşimden biridir. İdari ve ticari merkez asıl Midyat'tan Estel'e kaymıştır. SN
Mercimekli mah - Midyat - Mardin
1928 📖 Habsünes [ Ar habs inâs "kadın keşişliği" ]
S1900~ 📖 Hbûşyo Nêşe [ Sür "kadın keşişliği" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Mhellemi) yerleşimi
■ Hıristiyan Arapçasında habs (hapis) sözcüğü `manastır` anlamında da kullanılır. Süryanice hbûşyo aynı anlamdadır. 1980'lere dek köyde Süryaniler çoğunluktaydı. Günümüzde kalmamıştır. SN
Yemişli mah - Midyat - Mardin
K2011 📖 Nehılê
1865h 📖 Anhel
A1220 📖 Enhel
S734 : Bêth Nahle [ Sür "vadili" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Süryani/Kürt (Sünni) (Şemikan) yerleşimi
■ Tur Abdin bölgesinin köklü Süryani kasabalarındandır. İki kilise ile yarım düzine kadar şapel halen kullanılmaktadır. SN
Budaklı mah - Midyat - Mardin
K1980 📖 Karşaf
1928 📖 Kerşam
S1881 📖 Kefer Şâmo [ Sür "Şamlı köyü" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Şemikan) yerleşimi
Yolağzı köy - Gercüş - Batman
K2011 📖 Derindbê
1865h 1941ha 📖 📖 Deyrindib [ Sür deyro d'dîbo "kurt manastırı" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Mhellemi-Habezbeni-Kercoz) yerleşimi
Tepealtı mah - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
1526t 📖 Tell Yaˁkub [ Ar/Sür "Yakup höyük" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Kasıkan) yerleşimi
Midyat ilçe - Midyat - Mardin
S1190 📖 Midyad [ Sür ]
As-859 📖 Matiati
■ 20. yy başında Müslüman Arap/Süryani yerleşimi. Müslüman Arap/Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Asur kralı I. Asurnasirpal'ın yazıtında (MÖ 1043) anılan Matiati ve Hekataios'un (MÖ 6. yy) andığı Matiênê ülkesinin başşehri olması muhtemeldir. Yeni ilçe merkezi asıl Midyat'tan 2 km uzaktaki Estel mahallesine taşındı. Asıl Midyat 1960'lara dek ağırlıkla Hıristiyan Süryani iken günümüzde Kürtleşmiştir. Estel halkı Araptır. SN
Tepeüstü mah - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
1914hk 📖 Tell Minar / Tilminar [ Ar tell menâr "kulehöyük" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Kasıkan) yerleşimi
Gercüş ilçe - Gercüş - Batman
1941ha 📖 Kefercos
S1881 📖 Kfargawsô [ Sür "sığınak köyü" ]
A1220 📖 Kercawş
1928 📖 Gercüş / Gercos (idari bölge)
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ İlçeye adını veren asıl Kercos/Gercos şimdiki Akburç (Kalegercüş) köyüdür. ■ Arapça Cawz `ceviz` sözcüğüyle tefsiri hurafeden ibarettir. `Sığınak` anlamına gelen Süry gaws, Arapçada cawş şeklini verir (Arapça cawşan = cevşen sözcüğü aynı Süryanice kaynaktan türemiştir). SN
Eskihisar mah - Nusaybin - Mardin
K1980 📖 Marîn
Y553 📖 Mardis [ Sür merdô "hisar" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Çomeri) yerleşimi
■ Halen Merdis Kalesi adı verilen görkemli kalenin imp. Iustinianos zamanında tahkim edildiğini Prokopios belirtir. 363'ten 640'lardaki Arap fethine dek Bizans'ın doğu sınırı bu noktada idi. SN
Yassıca köy - Gercüş - Batman
1928 📖 İrmûni
S1881 📖 Êrmûnê
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Dekşuri-Kercoz) yerleşimi
Dağiçi mah - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K1980 📖 Xirabêmişka [ Kr "fareli ören" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Belki Süryanice «Ḥarbâ maşkô» `tulumören`. SN
Barıştepe mah - Midyat - Mardin
1928 📖 Selhî [ Kr "barış" ]
S1881 📖 Sâleh
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Dekşuri-Arnas) yerleşimi
Üçyol mah - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
1928 📖 Sîderî / Sederi [ Kr sêderiyê "üç kapılı" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani yerleşimi
■ 1980'lerde terkedildikten sonra yakın dönemde Almanya'dan dönen Süryanilerce iskân edildi. SN
Elbeğendi mah - Midyat - Mardin
1928 📖 Xarabekefrî [ Kr xirbê kefrê "köyören" ]
S1900~ 📖 Kafrô Taxtaytô [ Sür "aşağıköy" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani yerleşimi
■ 1980'lerden beri terkedilmiş iken Almanya'dan dönen Süryaniler tarafından yeniden inşa edildi. SN
Başarköy köy - Gercüş - Batman
K2011 📖 Êdawa
1928 📖 İrdeva
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Dekşuri-Kercoz) yerleşimi
Girmeli mah - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K1980 📖 Gîrêmîran
1869s 📖 Giremîra / Girêmara [ Kr "beylertepesi" ]
■ 20. yy başında yerleşimi.
Akburç köy - Gercüş - Batman
1946 📖 Kalegercüş
1928 📖 Kalegercos [ Tr "Gercüş kalesi" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Dekşuri-Kercoz) yerleşimi
■ Gercüş ilçesine adını veren tarihî Gercos kalesidir. İlçe merkezi sonradan bugünkü yerine taşındı. SN
Üçköy mah - Nusaybin - Mardin
1928 1946 📖 📖 Xarabali / Harapali
S1881 📖 Harabâle [ Sür ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani yerleşimi
Dibek mah - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K2011 📖 Badibbe
1928 📖 Badîbe
S1881 📖 Beth Debbe [ Sür "ayıyurdu (veya kurtyurdu)" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani yerleşimi
■ Raitê adı verilen mıntıkanın başlıca köyüdür. Bölgede yedi Süryani köyü bulunur (Badıbbe, Harabe Mışka, Sederi, Kfer Tahtayto, Habab, Harabalê, Arbo). SN
Arıca köy - Gercüş - Batman
1928 📖 Kefrî
S1881 📖 Kafra Tajdin | Kafra ˁElayto [ Sür "Tacettin köyü, yüksekköy" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi (Dekşuri-Kercoz) yerleşimi
■ 18. yy ortalarında yaşayan ve Dekşuri aşiretinin kurucusu sayılan Tajdin Ağa Kefrî'nin köyüdür. Süryanilere ait olan Mor Aho Manastırı halen işler haldedir. SN
Doğançay mah - Midyat - Mardin
1869s 1928 📖 📖 Mzîzeh [ Sür mzîzah ܡܨܝܨܚ ]
■ 20. yy başında Êzidi/Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Mzizeh) yerleşimi
■ Ünlü Kürt sanatçısı Ciwan Haco Mzizeh hakimi olan Mala Osman (Mala Haco) ailesindendir. SN
■ Mizizex köyü 20.yy başında bir Ezidi köyüdür.Köyde ezidilere ait bir çok yapı vardı.20.yy'dan sonra köye yerleşen Hristiyanlar Heverkanlı Mala Haco ile beraber köye gelen hristiyanlardı.Bu hristiyanlar Zaz, Ewerte,Kefre gibi köylerden Mala Haco'yla beraber onların çağrısıyla Mizizex'e yerleştiler. LakedemonianZvingi
Akyar köy - Gercüş - Batman
1928 📖 Mervani [ Kr "Mervanlı" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Dekşuri-Kercoz) yerleşimi
■ 10. yy'da bölgede egemen olan Mervanlı beyliği ile ilgili olabilir. SN
Günyurdu mah - Nusaybin - Mardin
1928 📖 Merbab
S1881 📖 Morbobo [ Sür "Aziz Bab" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
Bağlarbaşı mah - Midyat - Mardin
K2011 📖 Arnasê
S1881 📖 Oernis
1869s 📖 ˁArnas [ Sür ˁurdnus? ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Dekşuri-Arnas) yerleşimi
Yamanlar köy - Gercüş - Batman
1946 📖 Erdi
1928 📖 Yerdi / İrdi
S1881 📖 Yerdô [ Sür "göze" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Yakın tarihe dek Süryani nüfusu olan köyde Süryani kalmamıştır. SN
Güzelsu mz - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K1980 📖 Hibab
1869s 📖 Habab [ Sür ]
S1836 : Ehbab / Aehwo
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
Taşköy mah - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K1980 📖 Arboy
1928 📖 Arbo [ Sür "teke" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani yerleşimi
Çukuryurt köy - Gercüş - Batman
1928 📖 Binkelb
S1881 📖 İbnkelbê [ Ar "köpekoğlu?" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi (Dekşuri-Arnas) yerleşimi
■ Belki Süryanice «beth kelbe» `köpek ini`. SN
Gülgöze mah - Midyat - Mardin
S1881 📖 ˁAyn Wardô [ Sür ܥܝܢܘܪܕܐ "gülpınar" ]
1526t 1941ha 📖 📖 ˁAynverd
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani (Mzizeh) yerleşimi
Narlı mah - Midyat - Mardin
1941ha 📖 Helax
1928 📖 Helex
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Dermemikan) yerleşimi
Hasantepe mah - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
1928 📖 Tell Hasan [ Ar/Kr "Hasan höyük" ]
■ 20. yy başında yerleşimi.
Gönüllü köy - Gercüş - Batman
1928 📖 Derdilê
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Kercoz) yerleşimi
■ Tarihi kilisesi son taşına kadar yağmalandıktan sonra `restore` edilmeyi beklemektedir. Muhtemelen Süryanice olan isim yerel mitolojide Kürtçe 'Dêr Dilê' (`gönül kilisesi`) olarak yorumlanır. SN
Sınırtepe mah - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K1980 📖 Eznawir
1941ha 📖 Aznaur / Aznavur
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Kasıkan) yerleşimi
■ Ermenice, Gürcüce ve Çerkesçe `derebeyi, ağa` anlamına gelen Aznavur sözcüğünün bu coğrafyadaki işlevini kestirmek güçtür. SN
Koçak köy - Gercüş - Batman
K2011 📖 Kerkinnê
1928 📖 Kerkin [ Sür ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Dermemikan) yerleşimi
Altıntaş mah - Midyat - Mardin
1928 📖 Keferzê [ Sür kfar zê "? köy" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ Dermemikan aşiretinin merkez köyüdür. Kürt ozanı Şivan Perwer'in büyük dedelerinin bu köyde Müslüman olan bir Süryani ailesinden gelmektedir. ■ Köyün yeni adı Süryanice olan Kferzê adının Kürtçe Kevırzer `altıntaş` olarak yorumlanmasından türemiştir. SN
İzbırak mah - Midyat (Dargeçit bucağı) - Mardin
1928 📖 Zaz
S1881 📖 Zaz
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani (Alikan) yerleşimi
■ Süryanice en eski adı Beytô d'Laltah veya Beztaxtê olup her iki isim `yeraltı evleri` anlamındadır. Halen terkedilmiş olan köyde Asur dönemine kadar giden kalıntılar mevcuttur. SN
Nurlu köy - Gercüş - Batman
K 📖 Dêrkufon
1946 📖 Derikfan
S1881 📖 Deyrô Kfone [ Sür "Aziz Yohannes Kfone kilisesi" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Alikan) yerleşimi
Dolunay mah - Midyat - Mardin
K2011 📖 Kefzengê
1928 📖 Kefseng / Kferseng [ Sür kfar "köy" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Seyyid-Dermemikan) yerleşimi
Çilesiz mah - Nusaybin - Mardin
K1980 📖 Mezre Mihoka [ Kr "Küçük Muhammed mezrası" ]
S1900~ 📖 Mezre / Mrze
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Ocaklı mz - Nusaybin - Mardin
1928 📖 Pîrelîka [ Kr "pir Aliler" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.