116 Süryani yerleşimi bulundu.
1 | 2
sırala 
  Güngörmüş köy - Gerger - Adıyaman
k1928 K: Pütürge
hy1914 Kiep: Petrgo [ Süry patriqo "bey, tekfur" ]
E1900- HSH: Petırke/Bedırge
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.
  Aşağıdağlıca köy - Gerger - Adıyaman
k1946 MYK: AşağıErbaun
k1928 K: ErbaunSüfla [ Süry ˁerbâun "kırklar" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Yukarıdağlıca köy - Gerger - Adıyaman
k1946 MYK: YukarıErbaun
k1928 K: ErbaunUlya [ Süry ˁerbâun "kırklar" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Kesertaş köy - Gerger - Adıyaman
k1946 MYK: Berdeso
k1928 K: Perdesu [ Süry berdêşô ]
hy1914 Kiep: Pertisu
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Yağmurlu köy - Gerger - Adıyaman
k1928 K: Venkuk
E1900- HSH: Vankug [ Erm "küçük manastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Yeşilyurt köy - Gerger - Adıyaman
k1928 K: Venk
E1900- HSH: Vank [ Erm "manastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.
■ Eskikent köyünün mezrası iken ayrı köy statüsü kazanmıştır. SN
■ © 31.01.1914 Mamuratülaziz vilayeti Pötürge kazasının Taraksu nahiyesine tabi Venk karyesinde süryani cemaatine ait kilise harabesi üzerine... deyar heyran
  Demirtaş köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
k1928 K: Melho [ Süry melho "tuzla" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Onevler köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
hy1914 Kiep: Helül
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Konacık köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
hl: Deyro [ Süry "manastır" ]
k1946 MYK: Bibal
h1914: Bibol
S1190 Mih: Bêbol [ Süry bêth bol/ballô "Balla (?) yurdu" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Ortaçağ öncesinden kalma kale kalıntısı mevcuttur. 1149'da Musul hakimi Zengi ile Haçlı kontu Joscelin arasındaki çarpışmalarda adı geçer. 1550 dolayında Süryanilerin bir bölüğü Rabban Sulaka d’Bêth Ballo öncülüğünde Katolik kilisesine iltihak ederek Keldanî mezhebini kurdular. SN
  Ortaca köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
k1928 K: Haburman
hy1914 Kiep: Abram
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.
  Aykut köy - Mazıdağı - Mardin
Kr LQ: Darguwîz [ Kürd "cevizağacı" ]
h1917: Deyrgûz [ Kürd "cevizkilise" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Sürgücü) yerleşimi
  Göllü köy - Artuklu - Mardin
k1928 K: Göllü
1518 NG: Kusûr*Göllük
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Kürtçe ismi göl sahibi anlamında "Goliye"'dir. Eski nüfusu Süryani olup halen köy içerisinde kilise bulunmaktadır. Günümüzde sadece bir süyani ailesi kalması ile köyün çoğunluğu Kürt Sünni/Şafii Müslümanlardan oluşmaktadır. Azınlıkta Arap aileler de mevcuttur. Ömer Faruk
  Yünlüce köy - Lice - Diyarbakır
S1985: Mlahso [ Kürd Melê Haso? "Molla Hasan" ]
k1928 K: Melle
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ 20. yy ortalarına dek bu köyde ve komşu Anşa? köyünde konuşulan Doğu Arami lehçesi (Mlahso) akademik incelemelere konu olmuştur. Bu dili konuşan son kişi olan İbrahim Hanna 1998'de Suriye'de ölmüştür. ■ Süryani kaynaklarına göre köyün adı Süryanice Melho (`tuz`) sözcüğünden gelir. Ancak yöredeki birçok Hıristiyan köyünde olduğu gibi Türkçe/Kürtçe kökenli olması daha güçlü olasılıktır. SN
  Yalım bld - Artuklu - Mardin
Kr: Redka
k1928 K: Mansuriye [ Ar "Mansurlu" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Asıl sakinler Süryani idi. Kürtlerin köye yerleşimi yaklaşık olarak 300-400 yıldır. Daşi(yan) Konfederasyonu: Alikan, Kassıki, Şe'boki ve az sayıda Hevédan aşiretleri mevcuttur. Daşi adı muhtemelen türkçe taş işçisi kelimesinden gelmekte. Zaten daşi konfederasyoununa bağlı aşiretler geçen yüzyıllarda mardinde taş işçiliği ile uğraşmakta idiler. Köydeki süryanilerin çoğu Birinci Dünya Savaşı esnasında katledildiler. Köye yakın yerlerde bulunan ve zerzemin adı verilen dipsiz kuyulara atılan masum süryaniler ile ilgili anılar köydeki herkes tarafından bilinmektedir. Eski ismi Redka. Mardin sultanının oğluna ithafen Mansuriye olarak ismi değiştirilmiştir. mustafa halef
  EskiKale köy - Artuklu - Mardin
Kr LQ: Qelitmera
1518 NG: Kalitmara [ Ar qalˁat el-imrâ "kızkalesi" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Üçdamlar köy - Lice - Diyarbakır
k1928 K: Baverd [ Kürd bawerd "gülyurdu" ]
■ 20. yy başında yerleşimi.
■ Eski Arap veya Süryani köyüdür. SN
  Elmedin x - Batman_M - Batman
E1900 HSH, K: Elmedin [ Ar/Süry el-medîn "kasaba" ]
■ 20. yy başında yerleşimi.
■ Beşiri (Batman) kazasının merkez kasabası iken 1926'da Batman çayının taşması sonucunda yok olmuştur. SN
  Kuyubaşı köy - Batman_M - Batman
Kr: Cegeluye
E1900-, k1928: Cigerlo/Ciyerlu [ Kürd ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Yolağzı köy - Batman_M - Batman
E1900-, k1928 HSH, K: Davudi/Davudiye
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Kayabağı köy - Batman_M - Batman
E1900-, k1928 HSH, K: Basorik
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Binatlı köy - Batman_M - Batman
E1900-, k1928 HSH, K: Bileyder
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Danalı köy - Beşiri - Batman
k1928 K: Zercil [ Süry zergel ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ 1967'ye dek Süryani köyü idi. Mar Kuryakos manastırı vardır. SN
  Yolağzı köy - Gercüş - Batman
Kr Tan: Derindbê
hy1915: Deyrindib [ Süry deyro d'dîbo "kurt manastırı" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Mıhallemi (Dekşuri-Kercoz) yerleşimi
  Akburç köy - Gercüş - Batman
k1946 MYK: Kalegercüş
k1928 K: Kalegercos [ "Gercüş kalesi" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Dekşuri-Kercoz) yerleşimi
■ Gercüş ilçesine adını veren tarihî Gercos kalesidir. İlçe merkezi sonradan bugünkü yerine taşındı. SN
  Arıca köy - Gercüş - Batman
k1946 MYK: Kefri
k1928 K: Kefré [ Süry kfar ˁelayto "yukarıköy" ]
S1881 Socin: KafraTâjdo [ Kürd ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Süryani/Kürd (Dekşuri-Kercoz) yerleşimi
  Bağlarbaşı köy - Midyat - Mardin
Kr Tan: Arnas
1869 S-Di, K: ˁArnas [ Süry ˁurdnus ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Süryani/Kürd (Dekşuri-Arnas) yerleşimi
  Güzelsu mz - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
Kr LQ: Hibab
1869 S-Di, K: Habab [ Süry ]
S1900-: İhvo
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Narlı köy - Midyat - Mardin
Kr Tan: Helax
k1928 K: Helex
■ 20. yy başında Süryani/Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Dermemikan) yerleşimi
  Koçak köy - Gercüş - Batman
Kr Tan: Kerkinnê
k1928 K: Kerkin [ Süry ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürd (Dermemikan) yerleşimi
  İzbırak köy - Midyat (Dargeçit bucağı) - Mardin
k1928 K: Zaz
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani (Alikan) yerleşimi
■ Süryanice en eski adı Beytô d'Laltah veya Beztaxtê olup her iki isim `yeraltı evleri` anlamındadır. Halen terkedilmiş olan köyde Asur dönemine kadar giden kalıntılar mevcuttur. SN
  Nurlu köy - Gercüş - Batman
Kr: Dêrkufon
Kr: DeyrôKfone [ Süry "Aziz Yohannes Kfone kilisesi" ]
k1946 MYK: Derikfan
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Alikan) yerleşimi
  Dolunay köy - Midyat - Mardin
Kr Tan: Kefzengê
k1928 K: Kefseng/Kferseng [ Süry kfar "köy" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Dermemikan) yerleşimi
  Güngören köy - Midyat - Mardin
k1928 K: Keferbé [ Süry "köycük" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Çatalçam köy - Dargeçit - Mardin
Kr LQ: Dêrselîb
k1928 K: Deyrsalib
S1900-: DayroSlibo [ Süry "haç manastırı" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Süryani/Kürd (Alikan) yerleşimi
  Kıraç mz - Dargeçit - Mardin
k1928 K: GundikAliyo [ Kürd Gundikê Eliyo "Aliler mezrası" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Alikan) yerleşimi
  Haberli bld - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1869, k1928 S-Di, K: Basibrin [ Süry bê Sbrino "Sbirler (?) yurdu" ]
S1286 Frc: Sbirina [ Süry ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi yerleşimi
  Alayurt köy - Dargeçit - Mardin
k1928 K: Arbaye
hy1915: Arba [ Süry ˁarbaye "dördüncü" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Erebiyan) yerleşimi
■ Kürtçe konuşan Süryanilerin önemli merkezlerinden biri idi. SN
  Karalar bld - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
Kr Tan: Ereban [ Kürd "Araplar" ]
k1946 MYK: Araban
S1881 Socin: Arbâye [ Süry "Araplar" ]
■ 20. yy başında Süryani/Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Domana) yerleşimi
  Akkoyunlu köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
Kr Tan: Bîzik
k1928 K: Bêzikri [ Süry bêth dhekre "eryurdu veya tekeyurdu" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Domana) yerleşimi
  Kozluca köy - İdil (Oyalı bucağı) - Şırnak
k1946 MYK: Bavert
S1900-: BêthWerde [ Süry "gülyurdu" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Başak köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
Kr Tan: Basaqê
k1928 K: Bêsak/Basak [ "İshak yurdu" ]
S1881 Socin: DêrSehak/Beshak [ Süry bêth Sahaq "İshak yurdu (kilisesi)" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Domana) yerleşimi
  Dargeçit ilçe - Dargeçit - Mardin
k1928 K: Kerboran
OYu B&W: KfarBoran
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Erebiyan) yerleşimi
  YürekVeren köy - Kurtalan (Bağlıca bucağı) - Siirt
Eski adı: Binof [ Kürd ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Taraklı mz - Dargeçit - Mardin
k1928 K: Miştê
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Erebiyan) yerleşimi
  Açma köy - İdil (Oyalı bucağı) - Şırnak
k1928 K: XarabSusona
S1900-: HarboŞuşâne [ Süry "zambakören" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Alyan) yerleşimi
  Yarbaşı köy - İdil - Şırnak
k1928 K: Hespist/Esfes
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Omerkan) yerleşimi
■ Eski Süryani kilisesi köyde halen mevcuttur. Cehennem deresi denen kırsal alana sahip ki, bu vadi cennetten bir parçadır. Hespist adının kürtçe olmadığını düşünüyorum. veysel
  İdil ilçe - İdil - Şırnak
Kr Tan: Hezex
k1928 K: Hezek [ Süry hzeq ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Meman) yerleşimi
■ İlk ilçe olduğunda 1937 yılında Türkçe HAZAK dediler. daha sonra İdil oldu. Kürtler HEZEX adını kullanmaktadırlar. veysel
  Yüksekköy köy - İdil - Şırnak
k1928 K: Barim
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Süryanilerin eskiden en büyük köylerinden biriydi BARIM. Süryani ve müslüman ahalinin köy sorunlarının en çok yaşandığı yerlerden biri olduğu söylenmektedir. veysel
  Koçlu köy - Siirt_M - Siirt
hy1941 US: Sedeh
k1928 K: Sadağ [ Kürd setax? "üçmahalle" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Naayem'e göre 20. yy başında 2000 Asuri/Keldani nüfusu vardı. SN
  Bingöl köy - Eruh (Bağgöze bucağı) - Siirt
k1928 K: Benguf/Benkof
S1920 Naa: Benkof
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Yamaçlı mah Karbastı - Hizan - Bitlis
k1928 K: Sermit
E1900-: Sermerd [ Erm sermod? "ekinli, tahıllı" ]
■ 20. yy başında yerleşimi.
  Avlak mah Karbastı - Hizan (Cevizlik bucağı) - Bitlis
k1928 K: Avav/Ava
■ 20. yy başında yerleşimi.
  EkinDüzü köy - Pervari - Siirt
S1920 Naa: Hartevin
E1900- HSH: Ardvan/Ardvinan
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ 20. yy ortalarına dek sadece bu köyde konuşulan bir Doğu Süryanice lehçesi olan Hertvince'yi halen bölgede konuşan kimse kalmamıştır. Diasporada (çoğu İsveç'te) bulunan birkaç yüz nüfus bu dili bilmektedir. SN
  Kösreli x - Silopi - Şırnak
k1928 K: Hasanan [ Kürd "Hasanlar" ]
hy1916: Hassana
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Cudi Dağı yöresinin son Süryani köyü iken 1993'te TC kuvvetleri tarafından boşaltılıp tahrip edildi. ■ Aslen Nasturi (Asuri) köyü iken 1915'ten sonra Türkiye'de Nasturi varlığının sona ermesi üzerine Yakubi (Süryani) kilisesine bağlandı. SN
  ? mz - Pervari - Siirt
k1928 K: Rabanuk/Rabanog
E1900- HSH: Rabanokan [ Süry "papazcıklar" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Görümlü bld - Silopi - Şırnak
k1928 K: Bêspin [ Kürd "kavaklı" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Aksu x - Silopi - Şırnak
k1928 K: Erbul/Herbol
hy1916: Harbol
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Yakın döneme kadar Süryani köyü iken 19270'lerde terkedildi ve tüzel kişiliği kalktı. SN
  Sarıdam köy - Pervari - Siirt
hy1916 k1928: Ataf
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Doğan köy - Uludere - Şırnak
Kr: Bazyan
k1928 K: Baznaye [ Süry ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Halen metruk durumdadır. SN
  Keskin köy - Pervari - Siirt
k1928 K: Borem
E1900- HSH: Borm*Nızar
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Onbudak köy - Uludere - Şırnak
k1928 K: İşşi
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Halen metruk durumdadır. SN
  Kovankaya x - Beytüşşebap - Şırnak
Eski adı: Hozumer/Meeri [ Süry meer "yapılanma, yerleşim" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Hakkari'nin son Asuri (Doğu Süryani) köylerinden biri idi. Halen meskûn değildir. SN
  Yücelen köy - Kars_M - Kars
k1928 K: Samavat
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Yezidilikten dönme Kürd yerleşimi metonio
  Cevizağacı x - Beytüşşebap - Şırnak
Eski adı: Geznax
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Yakın yıllara dek Süryani köyü idi. Halen meskûn değildir. SN
■ Yaz aylarında gelen Süryaniler yılın belli bölümünde burada yaşarlar. kato73
  Bölücek x - Beytüşşebap - Şırnak
k1928 K: Pirosan [ Kürd "aş." ]
■ 20. yy başında Süryani/Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Pirosi) yerleşimi
■ Halen meskûn değildir. SN
  Çığlı köy - Çukurca (Çığlı bucağı) - Hakkari
k1928 K: Aşûta
S1840 Ains: Aşîtha [ Süry ܥܳܫܺܝܬ݂ܳܐ "çığ" ]
1891 Cui: Tiyari (idari bölge)
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Aşağı Tiyari vadisinin başlıca yerleşim merkezi idi. Nasturi Hıristiyan olan Tiyari aşireti 1846'ya dek fiilen bağımsızdı. 1891 nüfusunu Cuinet 6000 kişi olarak tahmin etmektedir. SN
  Ormanlı mz - Çukurca - Hakkari
Kr: Zavita
S1840 Ains: Zawîtha [ Süry "köşe" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Taşbaşı köy - Hakkari_M (Çığlı bucağı) - Hakkari
k1928 K: Kelîtan [ Süry kelayto? "keşiş hücresi" ]
1980: Seyitli (mz)
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Yukarı Tiyari vadisinin ana yerleşimi idi. Eski köy terk edilerek köy merkezi dere boyundaki Derav mevkiine taşındı. ■ Nasturi Hıristiyan Tiyari aşireti 1846'ya dek fiilen bağımsız beylik olmuş, 1915'e dek vadide nüfus çoğunluğunu oluşturmuştur. SN
  Akkaya köy - Çukurca (Çığlı bucağı) - Hakkari
Kr: Serispi [ Kürd serêsipî "akbaş" ]
S1840 Ains: Saraspîdon
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Güzeldere mz - Çukurca - Hakkari
h1946 HGMÇöl: Minyaniş
S1840 Ains: Minyâniş
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Gündeş köy - Çukurca - Hakkari
k1928 K: Gundek [ Kürd gundik "köycük" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Köy merkezi Minyaniş (Güzeldere) mezrasından Gundek'e taşındı. SN
  Çimenli mz - Çukurca - Hakkari
h1946 HGMÇöl: Mergans [ Kürd "çayırlar" ]
S1840 Ains: Margi
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Köprülü mz - Çukurca - Hakkari
Kr: Çemê
S1840 Ains: Çamani [ Kürd "pınarlar" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Çetintaş mz - Hakkari_M - Hakkari
Kr: Hergil
S1840 Ains: Hargel
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Geçimli köy - Hakkari_M - Hakkari
Kr: Rumtik
h1946 HGMÇöl: Rontik
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Dağda bulunan eski köy merkezi terk edilerek dere kıyısındaki Çemihiyo mevkiine taşındı. SN
  Deyri mv - Hakkari_M - Hakkari
hy1916: MartMaryam [ Süry "meryemana" ]
h1946 HGMÇöl: Dehyi (hr)
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Ceylanlı köy - Hakkari_M - Hakkari
hy1916: Walto
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Jirki) yerleşimi
  Meşeli mz - Çukurca - Hakkari
h1946 HGMÇöl: Hişet
hy1916: Haişat [ Erm "Ermenilik" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Kaynak mz - Çukurca - Hakkari
h1946 HGMÇöl: Behriç
S1840 Ains: BêthAricê [ Süry ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Kayalık köy - Çukurca - Hakkari
k1928 K: Zavita
hy1916: Zawitha [ Süry zawîtha "köşe, bucak" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Sütlü mz - Çukurca - Hakkari
Kr: Xanêsegunt [ Kürd ]
S1840 Ains: Xâni
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Çeltik mz - Çukurca - Hakkari
Kr: Tuğup
hy1916: Txub/TxumaNavei [ Süry ]
S1840 Ains: Txuma [ Süry ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ 20. yy başına dek Nasturi yerleşimi olan Txub veya Txuma vadisinin merkez köyü idi. SN
  Başak mz - Çukurca - Hakkari
h1946 HGMÇöl: Gundik [ Kürd "köycük" ]
S1840 Ains: Gundiktha
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Cevizli köy - Çukurca - Hakkari
k1928 K: Guzereş [ Kürd gûzêreş "karaceviz" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Txuma (Tkhuma) Vadisinin halen başlıca yerleşimidir. 1915 öncesi Nasturi Hıristiyan Txuma aşiret bölgesi idi. SN
  Ördekli köy - Hakkari_M (Bağışlı bucağı) - Hakkari
hy1916: Kardalanis
S1840 Ains: Xardâlânıs [ Erm ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Oğul köy - Hakkari_M - Hakkari
h1946 HGMÇöl: Kundeşehan [ Kürd gundêşêxan "şeyhler köyü" ]
Kr: Talonê (idari bölge) [ Kürd "Tal vadisi" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Nasturi) yerleşimi
■ Eskiden mamur bir yer olan Tal vadisinde halen yerleşim olan tek köydür. 20. yy başına ait haritalarda, tümü Nasturi Hıristiyan olan yedi köy (Badali, Bekurai, Bêgik, Mardaşu, Azisa, Rabat, Mathwatha) ve en yukarıda Umra Melediş manastırı görülür. SN
  Sütlüce mz - Hakkari_M (Bağışlı bucağı) - Hakkari
hy1916: Kotranis
S1840 Ains: Qotrânis [ Erm ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Doğanca mz - Hakkari_M (Bağışlı bucağı) - Hakkari
hy1916: Orit
S1840: Ôret
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Kaymaklı köy - Hakkari_M - Hakkari
h1946 HGMÇöl: Şimoninis
S1840 Ains: Şmûninis [ Erm "Şimon (öz.) yurdu" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Yuvacık mz - Hakkari_M (Bağışlı bucağı) - Hakkari
Kr: Piğnik
h1946 HGMÇöl: Pağnik [ Erm "ılıca" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Çaltıkoru köy - Hakkari_M - Hakkari
Kr: Sêvîn [ Kürd sêvîn "elmalı?" ]
S1840 Ains: Sîwîne
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Sarp mz - Çukurca - Hakkari
Kr: Mirkaniş
S1840 Ains: Merganiş
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Seranüs mz - Hakkari_M - Hakkari
h1946 HGMÇöl: Saraynüs
S1840 Ains: Saramus
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Mezra boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Çanaklı köy - Hakkari_M - Hakkari
Kr: Kehê
k1946 MYK: Baz [ Kürd baz "doğan" ]
E1902 Epr I.353: Paz
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Nasturi) yerleşimi
  Işıklar köy - Hakkari_M (Bağışlı bucağı) - Hakkari
h1946 HGMÇöl: Pirgan
hy1916: Pirkânis [ Erm ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Kolbaşı köy - Yüksekova - Hakkari
h1946 HGMÇöl: Şevute
k1928 K: Şevîta
S1840 Ains: Şawûtha [ Süry ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Nasturi) yerleşimi
  Dağlıca köy - Yüksekova (Dağlıca bucağı) - Hakkari
hy1916 k1928: Oramar
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Oramar adı muhtemelen Süryanicedir. Oramar aşiretinin adı yer adından gelir. SN
  Bozyaka mz - Yüksekova (Dağlıca bucağı) - Hakkari
h1946 HGMÇöl: Avithayr/Avithir
hy1916: Avathrai [ Süry ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Yerkaya mz - Yüksekova (Dağlıca bucağı) - Hakkari
Kr: Xiyarta
hy1916: Hiyarta
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Boşaltılmış ve terkedilmiştir. SN
  Yeşiltaş köy - Yüksekova (Dağlıca bucağı) - Hakkari
k1928 K: İştazin
S1851: İştazin
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ İştazin bir düzine kadar köyü içeren bölgenin adıdır. 1916 tarihli haritada Bubawa, Matriya, Şemsiki, Bebakşi, Maspira mahalleleri görülür. 19. yy'da nüfusu tümüyle Süryanice konuşan Nasturilerden ibaretti. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km