201 Süryani yerleşimi bulundu.
1 | 2 | 3
sırala 
  Güngörmüş köy - Gerger - Adıyaman
1928k: Pütürge
1914hk: Petrgo [ Süry patriqo "bey, tekfur" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.
  Aşağıdağlıca köy - Gerger - Adıyaman
1928k: Erbaun aş. [ Süry ˁerbâun "kırklar" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Yukarıdağlıca köy - Gerger - Adıyaman
1928k: Erbaun yk. [ Süry ˁerbâun "kırklar" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Kesertaş köy - Gerger - Adıyaman
1946k: Berdeso
1928k: Perdesu [ Süry berdêşô ]
1914hk: Pertisu
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Yağmurlu köy - Gerger - Adıyaman
1928k: Venkuk
E1912: Vankug [ Erm "küçük manastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Yeşilyurt köy - Gerger - Adıyaman
1928k: Venk
E1912: Vank [ Erm "manastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.
■ Eskikent köyünün mezrası iken ayrı köy statüsü kazanmıştır. SN
■ © 31.01.1914 Mamuratülaziz vilayeti Pötürge kazasının Taraksu nahiyesine tabi Venk karyesinde süryani cemaatine ait kilise harabesi üzerine... deyar heyran
■ Köy de eskiden Ermeniler ve Süryaniler yaşardı. Ermeniler 1915 yılında Suriye'ye tehcir edildiler. Bazı Ermeniler ise İslamiyeti kabul ederek tehcirden kurtuldular. Süryaniler'in ise bir kısmı Mardin'e taşındı, bir kısmı İslamiyeti kabul etti, bir kısmı Kürd kimliği altında yaşamaya başladı. Günümüzde köyde yaklaşık 10 tane Süryani hane bulunmaktadır. Ayrıca köyde geçmişte Ermeni ve Süryaniler'in isteği ile Şanlıurfa Siverek'teki Zaza Aşiretlerinden Kırvar Aşiret'i mensuplarıda köye yerleşmiştir. Günümüzde köyde Kırvar Aşireti mensubu Zazalar'ın ağırlığı vardır. Berk Ulusoy
  Demirtaş köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
1928k: Melho [ Süry melho "tuzla" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Onevler köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
1914hk: Helül
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Konacık köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
hl: Deyro [ Süry "manastır" ]
1946k: Bibal
1914hk: Bibol
S1190: Bêbol [ Süry bêth bol/ballô "Balla (?) yurdu" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Ortaçağ öncesinden kalma kale kalıntısı mevcuttur. 1149'da Musul hakimi Zengi ile Haçlı kontu Joscelin arasındaki çarpışmalarda adı geçer. 1550 dolayında Süryanilerin bir bölüğü Rabban Sulaka d'Bêth Ballo öncülüğünde Katolik kilisesine iltihak ederek Keldanî mezhebini kurdular. SN
  Ortaca köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
1928k: Haburman
1914hk: Abram
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.
  Aykut mah - Mazıdağı - Mardin
Kr: Darguwîz [ Kürd "cevizağacı" ]
1917ht: Deyrgûz [ Kürd "cevizkilise" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Sürgücü) yerleşimi
  Karapınar mah - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1917ht: Karapınar
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Göllü mah - Artuklu - Mardin
1928k: Göllü
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Kürtçe ismi göl sahibi anlamında "Goliye"'dir. Eski nüfusu Süryani olup halen köy içerisinde kilise bulunmaktadır. Günümüzde sadece bir süyani ailesi kalması ile köyün çoğunluğu Kürt Sünni/Şafii Müslümanlardan oluşmaktadır. Azınlıkta Arap aileler de mevcuttur. Ömer Faruk
  Aşağıdolay mah - Bismil - Diyarbakır
1917ht: Fetli aş.
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Doluçanak mah - Silvan (Bağdere bucağı) - Diyarbakır
1914hk, 1928k: Golemiran/Gulemiran [ Kürd "bey havuzu" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.
  Yünlüce mah - Lice - Diyarbakır
S1985: Mlahso [ Kürd Melê Haso? "Molla Hasan" ]
1928k: Melle
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ 20. yy ortalarına dek bu köyde ve komşu Anşa? köyünde konuşulan Doğu Aramice Mlahso lehçesi akademik incelemelere konu olmuştur. Bu dili konuşan son kişi olan İbrahim Hanna 1998'de Suriye'de öldü. Süryani kaynaklarına göre köyün adı Süryanice Melho (`tuz`) sözcüğünden gelir. Ancak yöredeki birçok Hıristiyan köyünde olduğu gibi Türkçe/Kürtçe kökenli olması daha güçlü olasılıktır. SN
  Bağdere mah - Silvan (Bağdere bucağı) - Diyarbakır
1928k: Başnik [ Erm pajnig "hissecik" ]
E1912: Başneg
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Ağrı, Çaldıran, Mako ve Xoy'a dağılmış olan Başımi aşireti, yazları Serhad'ta, kışları ise bu köyde yaşadığından, Serhad halkı onlara "Başnıki, Başnegi" (Tr anlamı: Başnegliler) demiştir. Başnıki zamanla Başımi olarak dejenere olmuştur. Başımi, Zilan Aşiretler Konfederasyonun Celali koluna başlıdır. Mar(d)astan
  Yalım mah - Artuklu - Mardin
Kr: Redka
1928k: Mansuriye [ Ar "Mansurlu" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Asıl sakinler Süryani idi. Kürtlerin köye yerleşimi yaklaşık olarak 300-400 yıldır. Daşi(yan) Konfederasyonu: Alikan, Kassıki, Şe'boki ve az sayıda Hevédan aşiretleri mevcuttur. Daşi adı muhtemelen türkçe taş işçisi kelimesinden gelmekte. Zaten daşi konfederasyoununa bağlı aşiretler geçen yüzyıllarda mardinde taş işçiliği ile uğraşmakta idiler. Köydeki süryanilerin çoğu Birinci Dünya Savaşı esnasında katledildiler. Köye yakın yerlerde bulunan ve zerzemin adı verilen dipsiz kuyulara atılan masum süryaniler ile ilgili anılar köydeki herkes tarafından bilinmektedir. Eski ismi Redka. Mardin sultanının oğluna ithafen Mansuriye olarak ismi değiştirilmiştir. mustafa halef
  Yukarıdolay mah - Bismil - Diyarbakır
1928k: Fetle yk. [ Kürd fetlê "dolaylı" ]
1917ht: Fetli yk.
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Güzeldere mz - Silvan (Bağdere bucağı) - Diyarbakır
1914hk: Güzeldere
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  İsapınar mah - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1917ht: İsapınarı
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Barava) yerleşimi
  Ormankaya mah - Hazro - Diyarbakır
1928k, 1941ha: Şimşim/Şemşan
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.
  EskiKale mah - Artuklu - Mardin
Kr: Qelitmera
1518t: Kalitmara [ Ar qalˁat el-imrâ "kızkalesi" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Üçdamlar mah - Lice - Diyarbakır
1928k: Baverd [ Kürd bawerd "gülyurdu" ]
■ 20. yy başında yerleşimi.
■ Eski Arap veya Süryani köyüdür. SN
  Sarıköy mah - Bismil - Diyarbakır
1928k: Zerî [ Kürd zerî "sarı" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.
  Belli mah - Bismil - Diyarbakır
1928k: Belli [ Kürd pelê "yaprak" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Bakanlar mah Dallıca - Lice - Diyarbakır
E1912, 1928k: Harbakni/Harbekni
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Kurudere mah - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1928k: Sadi/Sadiye
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Barava) yerleşimi
  Balcılar mah - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1928k: Seledun
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Barava) yerleşimi
  Görmez mah - Silvan - Diyarbakır
E1912, 1924k: Gormez/Gormiz
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Pınarbaşı mah - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1917ht: Matar
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Davutlar mz - Bismil - Diyarbakır
1928k: Molladavudan [ Kürd "Molla Davutlar" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Dereiçi mah - Savur - Mardin
1518t, 1928k: Kıllıt
S600-: Qıllıth [ Süry "küfe, kelter?" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani yerleşimi
■ Arapça konuşan Hıristiyan Süryani kasabası, 1990'larda terk edilmişken 2005'ten itibaren kısmen yeniden iskân edildi. 8. yy'da yazılmış Aziz Theodotos vekayinamesine göre bu kasaba yakınındaki Mor Abay manastırı 7. yy'daki İran savaşlarında zarar görmüştü. SN
  Arıkgöl mah - Bismil - Diyarbakır
1928k: GundiAbdi [ Kürd "dindar (Süryani) köyü" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Elmedin x - Batman_M - Batman
E1912: Elmedin [ Ar/Süry el-medîn "kasaba" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.
■ Beşiri (Batman) kazasının merkez kasabası iken 1926'da Batman çayının taşması sonucunda yok olmuştur. SN
  Durakbaşı mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
1941ha: Seruc/Serçihan
S1881: Sircixân
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Kuyubaşı köy - Batman_M - Batman
Kr: Cegeluye
E1900~, 1928k: Cigerlo/Ciyerlu [ Kürd ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Yeşerdi mah - Silvan - Diyarbakır
1928k: Gundicano [ Kürd "Cano köyü" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.
  Demiryol köy - Batman_M - Batman
E1912, 1928k: TilMerc [ Kürd til merc "çayırhöyük" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.
  Yolağzı köy - Batman_M - Batman
E1912, 1928k: Davudi/Davudiye
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.
  Akça köy - Batman_M - Batman
E1912, 1928k: Tilmiz
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.
  Kayabağı köy - Batman_M - Batman
E1912, 1928k: Basorik
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.
  Binatlı köy - Batman_M - Batman
E1912, 1928k: Bileyder
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.
  Örmegöze köy - Beşiri - Batman
E1912, 1928k: Bâharzik/Bâharzük [ Süry ]
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Demirbilek köy - Batman_M - Batman
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Raman) yerleşimi
  Pınarbaşı mz - Nusaybin - Mardin
S1900~: Serkanî [ Kürd SerêKaniyê "pınarbaşı" ]
■ 20. yy başında yerleşimi.
  Danalı köy - Beşiri - Batman
1928k: Zercil [ Süry zergel ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ 1967'ye dek Süryani köyü idi. Mar Kuryakos manastırı vardır. SN
  Çevrimova köy - Beşiri - Batman
Kr: Barısle
E1912, 1928k: Bârısil/Barsil [ Süry ]
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.
  Düzova mah - Midyat - Mardin
1928k: Rîş
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Arap yerleşimi
■ 1915'te Midyatlı 93 Protestan Süryani'nin öldürüldüğü köydür. SN
  Sarıköy mah - Midyat - Mardin
1928k: Sari
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani yerleşimi
■ Mahalle halkı tamamen Süryaniler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Yenipınar köy - Beşiri - Batman
1928k: Keferzo aş. [ Süry ]
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Raman) yerleşimi
■ 11. yüzyıla ait olan kilise restorasyon bekliyor. Manav
  Yarımtaş köy - Beşiri - Batman
1928k: Keferzo yk. [ Süry ]
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Raman) yerleşimi
  Yontukyazı köy - Beşiri - Batman
E1912, 1928k: Cinesker/Cenazgir
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.
  Mercimekli mah - Midyat - Mardin
1928k: Habsnas [ Ar habs inâs "kadınlar manastırı" ]
S1900~: HbûşyoNêşe [ Süry "kadınlar manastırı" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Arap yerleşimi
■ Hıristiyan Arapçasında habs (hapis) sözcüğü `manastır` anlamında da kullanılır. Süryanice hbûşyo aynı anlamdadır. 1980'lere dek köyde Süryaniler çoğunluktaydı. Günümüzde kalmamıştır. SN
  Yemişli mah - Midyat - Mardin
Kr: Nehılê
1928k: Enhil
A1220, S1881: Enhul/Anhul
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Süryani/Kürd (Şemikan) yerleşimi
■ Mahalle'nin kurucusu Süryaniler'dir. Günümüzde mahalle halkının yarısı Süryaniler'den, diğer yarısı ise Kurmanç Kürdlerin'den oluşmaktadır. Mahalle sınırları içerisinde Mor Kuryakus ve Mor Eshayo Kiliseleri bulunmaktadır. Berk Ulusoy
  Budaklı mah - Midyat - Mardin
1928k: Kerşam
S1881: KeferŞâmo [ Süry "Şamlı köyü" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Şemikan) yerleşimi
  Yolağzı köy - Gercüş - Batman
Kr: Derindbê
1915hb: Deyrindib [ Süry deyro d'dîbo "kurt manastırı" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürd (Dekşuri-Kercoz) yerleşimi
  Samanlı köy - Beşiri (Oğuzlu bucağı) - Batman
1928k: Azzik aş.
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.
  Tepealtı mah - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
1526t, 1928k: Tilyakub [ Kürd/Süry tell yaˁkub "Yakup tepesi" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürd (Kasıkan) yerleşimi
  Tepeüstü mah - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
1928k: Telminar/Tilminar [ Kürd tell menâr "kuletepe, fenertepe" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürd (Kasıkan) yerleşimi
  Eskihisar mah - Nusaybin - Mardin
Kr: Marîn
Y553: Mardis [ Süry merdô "hisar" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürd (Çomeri) yerleşimi
■ Halen Merdis Kalesi adı verilen görkemli kalenin imp. Iustinianos zamanında tahkim edildiğini Prokopios belirtir. 363'ten 640'lardaki Arap fethine dek Bizans'ın doğu sınırı bu noktada idi. SN
  Yassıca köy - Gercüş - Batman
1928k: İrmûni
S1881: Êrmûnê
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Dekşuri-Kercoz) yerleşimi
  Dağiçi mah - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
1941ha: Harabemişka [ Kürd xarabêmişka "fareli ören" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ Belki Süryanice <<Ḥarbâ maşkô>> `tulumören`. SN
  Barıştepe mah - Midyat - Mardin
Kr: Salhê
1928k: Salhî [ Kürd "Salih" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Dekşuri-Arnas) yerleşimi
■ Mahallenin Süryanice adı Shiluh, Kürtçe ise Selhe olarak geçer. Barıştepe adı da Sulh kelimesinin Türkçe karşılığı olan Barış'tan gelir. Köy de eskiden yalnızca Süryaniler yaşamaktaydı. Süryanilerin Avrupa'ya göç etmesi ile günümüzde çoğunluk Kurmanç Kürdler'i olmuştur. Ayrıca köy de halen birkaç hane Süryani'de ikamet etmektedir. Berk Ulusoy
  Üçyol mah - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
1928k: Sîderî/Sederi [ Kürd sêderiyê "üçkapılı" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani yerleşimi
■ 1980'lerde terkedildikten sonra yakın dönemde Almanya'dan dönen Süryanilerce iskân edildi. SN
  Başarköy köy - Gercüş - Batman
Kr: Êdawa
1928k: İrdeva
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Dekşuri-Kercoz) yerleşimi
  Akburç köy - Gercüş - Batman
1946k: Kalegercüş
1928k: Kalegercos [ "Gercüş kalesi" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Dekşuri-Kercoz) yerleşimi
■ Gercüş ilçesine adını veren tarihî Gercos kalesidir. İlçe merkezi sonradan bugünkü yerine taşındı. SN
  Üçköy mah - Nusaybin - Mardin
1928k, 1946k: Xarabali/Harapali [ Kürd Xirbêelî "Aliören" ]
S1900~: Arkah [ Süry ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani yerleşimi
  Arıca köy - Gercüş - Batman
1928k: Kefrî
S1881: KafraTajdin | KafraˁElayto [ Süry "Tacettin köyü, yüksekköy" ]
■ 20. yy başında Süryani/Kürd yerleşimi. Şimdi (Dekşuri-Kercoz) yerleşimi
■ 18. yy ortalarında yaşayan ve Dekşuri aşiretinin kurucusu sayılan Tajdin Ağa Kefrî'nin köyüdür. Dekşuri toplumunun çoğunlukla o dönemde Müslümanlığı kabul eden Süryanilerden oluştuğu rivayet edilir. SN
  Doğançay mah - Midyat - Mardin
1869s, 1928k: Mizîzex [ Süry mzîzah ܡܨܝܨܚ ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Mzizeh) yerleşimi
■ Ünlü Kürt sanatçısı Ciwan Haco Mzizeh hakimi olan Mala Osman (Mala Haco) ailesindendir. SN
  Akyar köy - Gercüş - Batman
1928k: Mervani [ Kürd merwaniye ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Dekşuri-Kercoz) yerleşimi
■ Kürtçe Mervaniye aş, değirmen un öğütülen yer Mervani değirmenci demek Memosolmz
  Günyurdu mah - Nusaybin - Mardin
1928k: Merbab
S1900~: MarBobo [ Süry "Aziz Bab" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Bağlarbaşı mah - Midyat - Mardin
Kr: Arnas
1869s, 1928k: ˁArnas [ Süry ˁurdnus ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Dekşuri-Arnas) yerleşimi
  Yamanlar köy - Gercüş - Batman
1946k: Erdi
1928k: Yerdi/İrdi
S1881: Yerdô [ Süry yerdô "göze" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi yerleşimi
  Güzelsu mz - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
Kr: Hibab
1869s, 1928k: Habab [ Süry ]
S1900~: İhvo
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Çukuryurt köy - Gercüş - Batman
1928k: Binkelb
S1881: İbnKelbê [ Ar "köpekoğlu?" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi (Dekşuri-Arnas) yerleşimi
■ Belki Süryanice <> `köpek ini`. SN
  Narlı mah - Midyat - Mardin
1941ha: Helah
1928k: Helex
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürd (Dermemikan) yerleşimi
  Hasantepe mah - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
1928k: Tilhasan/Telhasan [ Kürd "Hasan tepe" ]
■ 20. yy başında yerleşimi.
  Koçak köy - Gercüş - Batman
Kr: Kerkinnê
1928k: Kerkin [ Süry ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürd (Dermemikan) yerleşimi
  Altıntaş mah - Midyat - Mardin
1928k: Keferzé [ Süry kfar zê "? köy" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Süryani/Kürd (Dermemikan) yerleşimi
■ Dermemikan aşiretinin merkez köyüdür. Kürt ozanı Şivan Perwer'in büyük dedelerinin bu köyde Müslüman olan bir Süryani ailesinden gelmektedir. SN
  İzbırak x - Midyat (Dargeçit bucağı) - Mardin
1928k: Zaz
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani (Alikan) yerleşimi
■ Süryanice en eski adı Beytô d'Laltah veya Beztaxtê olup her iki isim `yeraltı evleri` anlamındadır. Halen terkedilmiş olan köyde Asur dönemine kadar giden kalıntılar mevcuttur. SN
  Nurlu köy - Gercüş - Batman
Kr: Dêrkufon
1946k: Derikfan
S1900~: DeyrôKfone [ Süry "Aziz Yohannes Kfone kilisesi" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Alikan) yerleşimi
  Çilesiz mah - Nusaybin - Mardin
Kr: MezreMihoka [ Kürd "Küçük Muhammed mezrası" ]
S1900~: Mezre/Mrze
■ 20. yy başında yerleşimi.
  Ocaklı mz - Nusaybin - Mardin
1928k: Pîrelîka [ Kürd "pir Aliler" ]
■ 20. yy başında yerleşimi.
  Dolunay mah - Midyat - Mardin
Kr: Kefzengê
1928k: Kefseng/Kferseng [ Süry kfar "köy" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Dermemikan) yerleşimi
  Güngören mah - Midyat - Mardin
1928k: Keferbî [ Süry "köycük" ]
S779: Kafrbê
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürd (Dermemikan) yerleşimi
■ Eski bir Süryani köyü iken Kürtleşmiştir. Mor Gabriel manastırı bu köy sınırları içindedir. SN
■ Mahalle halkı eski tarihlerde Süryaniler'den ve sonradan gelen Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktaydı. 1919 yılında Kürd Milisler tarafından Süryaniler'in bir kısmı katledilmiş, geriye kalan Süryaniler ise Kürtleşmiştir. Mahalle günümüzde Kürdleşmiş Süryaniler ile Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Mahalle sınırları içerisinde Mor Stefanos Kilisesi ile Mor Gabriel Manastırı bulunmaktadır. Berk Ulusoy
  Ortaca mah - Midyat (Dargeçit bucağı) - Mardin
1928k: Heşterek [ Kürd hêştirik "katırlı/develi" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Alikan) yerleşimi
  Bakacık mah - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
1929ht: Kinik
S1900~: Knanekê
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Kıraç mz - Dargeçit - Mardin
1941ha: GundiSeyidali
1928k: GundikAliyo [ Kürd Gundikê Eliyo "Ali mezrası" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Alikan) yerleşimi
  Çatalçam mah - Dargeçit - Mardin
1928k: Deyrsalib
S1900~: DayroSlibo [ Süry "haç manastırı" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Süryani/Kürd (Alikan) yerleşimi
  Anıtlı mah - Midyat (Dargeçit bucağı) - Mardin
1928k: Hah [ Süry hâh "dinlenme yeri?" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Süryani/Kürd (Alikan) yerleşimi
  Haberli bld - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1869s, 1928k: Basibrin [ Süry bê Sbrino "Sbirler (?) yurdu" ]
S1286: Sbirina [ Süry ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi yerleşimi
  Sarıköy köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
Kr: Ester [ Kürd estêr "yıldız" ]
1928k: Sari
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Salihan) yerleşimi
  Gürkaynak mah - Nusaybin - Mardin
Kr: Xacirlû [ Kürd xaçir "haçlı" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Alagöz mah - Midyat (Dargeçit bucağı) - Mardin
1928k: Bakustan
S700: BethKustân [ Süry "Kostantin yurdu" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani yerleşimi
■ 4. yy'dan kalma Mor İliya kilisesi Türkiye'de halen kullanılan en eski yapı olabilir. 7. yy'da Süryani azizlerinden Mor Gabriel'in doğum yeri idi. SN
  Alayurt mah - Dargeçit - Mardin
1928k: Arbayî [ Süry ˁarbaye "dördüncü" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Erebiyan) yerleşimi
■ Kürtçe konuşan Süryanilerin önemli merkezlerinden biri idi. SN
  Pazar mah - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
1941ha: Bazar
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Êzidi (Dasıkan) yerleşimi
  Karalar bld - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1941ha: Araban [ Kürd Ereban "Araplar" ]
S1881: Arbâye [ Süry "Araplar" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürd (Domana) yerleşimi
  Akkoyunlu köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
Kr: Bîzik
1928k: Bêzikri [ Süry bêth dhekre "eryurdu veya tekeyurdu" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Domana) yerleşimi
  Karagöl mz - Dargeçit - Mardin
1928k: Deyrkub [ Süry deyr ya'qub ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Mor Yakup Süryani kilisesi vardır. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km