haritada ara :   km  
236 Süryani yerleşimi bulundu.
1 | 2 | 3
sırala 
Altındağ mahalle - Nizip - Gaziantep
1543t 📖 : Kefercebel [ Arapça/Süryanice kefr cebel "dağköyü" ]
■ 20. yy başında Müslüman Arap/Süryani yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 37° 5' 27'' D, 37° 42' 16'' K
Suboyu mahalle - Nizip - Gaziantep
1928 📖 : Kefre [ Süryanice kafrô "köy" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Kısmen Müslüman Arap (Mevali) yerleşimi
■ Suboyu yöre adı ile Kefre Kürt ve Türk nüfustan oluşmaktadır yâni çoğunlukla Kürtlerden oluşur önemli Türkmen nüfusta mevcuttur
■ Koord: 37° 0' 55'' D, 37° 57' 29'' K
Karşıyaka mahalle - Nizip - Gaziantep
1917h 📖 : Han + Ziyaret
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Karşıyaka mahallesi hemen hemen bir ilçe büyüklüğünde ve baya nüfusu olan bir beldedir Çoğunlukla Kürtlerden azınlık olarak Türkmenlerden oluşur az miktarda Suriyeli Arap nüfusuda vardır.
■ İki ayrı küçük yerleşim bulunuyorken Antep-Urfa yolunun buradan köprü aracılığıyla buradan geçmesi üzerine bu iki yerleşim birleşerek büyümüş ve çoğunluğu Kürt olup kalan nüfus Türklerden oluşmaktadır. Suriyeli mülteciler de bulunuyor. Artık Birecik'e bağlıdır. metonio
■ Koord: 37° 1' 42'' D, 37° 57' 37'' K
Kuyucak köy - Adıyaman Merkez (Bağpınar bucağı) - Adıyaman
1928 📖 : Kuyucak
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Eski Ermeni yerlesim yeri 1816 Rivayete göre Çaka'li Aşiretinden Begtaş Ağa'nin ilk yerleştiği söyleniyor. Riza
■ Koord: 37° 40' 7'' D, 38° 17' 16'' K
Güngörmüş köy - Gerger - Adıyaman
1914hk 📖 : Petrgo [ Süryanice patriqo "bey, tekfur" ]
E1912 📖 : Petırke / Bedırge
1530t 1928 📖 📖 : Pütürge
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 59' 8'' D, 38° 50' 55'' K
Kesertaş köy - Gerger - Adıyaman
1946 📖 : Berdeso
1928 📖 : Perdesu [ Süryanice berdêşô ]
1914hk 📖 : Pertisu
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 58' 33'' D, 38° 57' 46'' K
Aşağıdağlıca köy - Gerger - Adıyaman
1928 📖 : Erbaun aş.
1530t 📖 : Erbaˁîn [ Arapça/Süryanice "kırklar" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 2' 35'' D, 38° 59' 8'' K
Yukarıdağlıca köy - Gerger - Adıyaman
1928 📖 : Erbaun yk. [ Arapça/Süryanice "kırklar" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 2' 36'' D, 38° 59' 44'' K
Yağmurlu köy - Gerger - Adıyaman
1530t 1928 📖 📖 : Vankuk [ Ermenice "küçük manastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 58' 17'' D, 39° 1' 48'' K
Yeşilyurt köy - Gerger - Adıyaman
1928 📖 : Venk [ Ermenice "manastır" ]
1530t 📖 : Venk-i Ermeniyan
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi. Şimdi Zaza-Sünni yerleşimi
■ Eskikent köyünün mezrası iken ayrı köy statüsü kazanmıştır. SN
■ © 31.01.1914 Mamuratülaziz vilayeti Pötürge kazasının Taraksu nahiyesine tabi Venk karyesinde süryani cemaatine ait kilise harabesi üzerine... deyar heyran
■ Koord: 38° 2' 58'' D, 39° 2' 38'' K
Demirtaş köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
1530t 1928 📖 📖 : Melho [ Süryanice "tuzla" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Koord: 38° 7' 11'' D, 39° 4' 31'' K
Onevler köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
1914hk 📖 : Helül
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Çerkezi aşiretinin merkez köyüdür. Aşiret buradan civar köylere dağılmıştır. Köy nüfusu Dımli(Zaza)'lerden oluşmaktadır.Köyde Kürt yoktur. Bir kaç Türk aileside mevcut olmakla beraber Dımli-Sunni yerleşimidir. Celal
■ Koord: 38° 5' 49'' D, 39° 9' 12'' K
Konacık köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
K 📖 : Deyro [ Kürtçe "manastır" ]
1946 📖 : Bibal
1914hk 📖 : Bibol
S1190 📖 : Bêbol [ Süryanice bêth bol/ballô "Balla (?) yurdu" ]
1530t 📖 : Biblo/Büblü (nahiye)
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Ortaçağ öncesinden kalma kale kalıntısı mevcuttur. 1149’da Musul hakimi Zengi ile Haçlı kontu Joscelin arasındaki çarpışmalarda adı geçer. 1550 dolayında Süryanilerin bir bölüğü Rabban Sulaka d’Bêth Ballo öncülüğünde Katolik kilisesine iltihak ederek Keldanî mezhebini kurdular. SN
■ Koord: 38° 7' 2'' D, 39° 12' 52'' K
Ortaca köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
1917h 📖 : Haburman
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 9' 48'' D, 39° 14' 38'' K
Kocatepe mahalle - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1928 📖 : Dêşî [ Kürtçe ]
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 14' 11'' D, 40° 9' 58'' K
Aykut mahalle - Mazıdağı - Mardin
K1980 📖 : Darguwîz [ Kürtçe "cevizağacı" ]
1917h 📖 : Deyrgûz
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Sürgücü) yerleşimi
■ Koord: 37° 30' 49'' D, 40° 38' 23'' K
Karapınar mahalle - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖 : Karapınar
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Koord: 37° 46' 51'' D, 40° 42' 34'' K
Göllü mahalle - Artuklu - Mardin
1928 📖 : Göllü
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Kürtçe ismi göl sahibi anlamında "Goliye"'dir. Eski nüfusu Süryani olup halen köy içerisinde kilise bulunmaktadır. Günümüzde sadece bir süyani ailesi kalması ile köyün çoğunluğu Kürt Sünni/Şafii Müslümanlardan oluşmaktadır. Azınlıkta Arap aileler de mevcuttur. Ömer Faruk
■ Koord: 37° 15' 5'' D, 40° 42' 56'' K
Aşağıdolay mahalle - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖 : Fetli aş.
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 53' 33'' D, 40° 43' 4'' K
Doluçanak mahalle - Silvan (Bağdere bucağı) - Diyarbakır
1914hk 📖 : Golemiran / Gulemiran [ Kürtçe "bey havuzu" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.
■ Koord: 38° 1' 0'' D, 40° 43' 27'' K
Yünlüce mahalle - Lice - Diyarbakır
S1960 📖 : Mlahso [ Kürtçe Melê Haso "Molla Hasan" ]
1915h 📖 : Molla / Melle
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ 20. yy ortalarına dek bu köyde ve komşu Anşa? köyünde konuşulan Doğu Aramice Mlahso lehçesi akademik incelemelere konu olmuştur. Bu dili konuşan son kişi olan İbrahim Hanna 1998’de Suriye’de öldü. Süryani kaynaklarına göre köyün adı Süryanice Melho (`tuz`) sözcüğünden gelir. Ancak yöredeki birçok Hıristiyan köyünde olduğu gibi Türkçe/Kürtçe kökenli olması daha güçlü olasılıktır. SN
■ Koord: 38° 28' 6'' D, 40° 43' 30'' K
Bağdere mahalle - Silvan (Bağdere bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 : Başnik [ Ermenice pajnig "hissecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Ağrı, Çaldıran, Mako ve Xoy'a dağılmış olan Başımi aşireti, yazları Serhad'ta, kışları ise bu köyde yaşadığından, Serhad halkı onlara "Başnıki, Başnegi" (Tr anlamı: Başnegliler) demiştir. Başnıki zamanla Başımi olarak dejenere olmuştur. Başımi, Zilan Aşiretler Konfederasyonun Celali koluna başlıdır. Mar(d)astan
■ Koord: 38° 7' 9'' D, 40° 44' 10'' K
Mardin il - Mardin Merkez - Mardin
A870 A1272 📖 📖 : Mârdîn
Y378 Y610 📖 📖 : Marida / Márda [ Süryanice "Mard (Med'ler) yurdu?" ]
■ 20. yy başında Müslüman Arap/Süryani yerleşimi. Müslüman Arap/Kürt-Sünni yerleşimi
■ 4. yy’da Roma-İran savaşları çerçevesinde sıklıkla anılan kale-kent, 1108’den itibaren Artukluların bir kolunun başkenti olarak kalkındı. 1293’ten itibaren Süryani Kadim kilisesi patriklerinin makamı oldu. ■ Adın Süryanice `kale` anlamına geldiği birçok kaynakta tekrarlansa da bu konuda güvenilir kayıt yoktur. Mardlar Zagros Dağları ile Van arasındaki bölgede Antik Çağ’da Kurtoi’lerle akraba veya onların bir soyu olduğu söylenen halktır. • Şehir nüfusu 1970’li yıllara dek Araplardan ve Arapça konuşan Süryanilerden oluşmaktaydı. Köylerden alınan göç sonucu günümüzde Kürtler önemli bir orana ulaşmıştır. SN
■ Koord: 37° 18' 46'' D, 40° 44' 10'' K
Yalım mahalle - Artuklu - Mardin
K 📖 : Redka
1928 📖 : Mansuriye [ Arapça "Mansurlu" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Asıl sakinler Süryani idi. Kürtlerin köye yerleşimi yaklaşık olarak 300-400 yıldır. Daşi(yan) Konfederasyonu: Alikan, Kassıki, Şe'boki ve az sayıda Hevédan aşiretleri mevcuttur. Daşi adı muhtemelen türkçe taş işçisi kelimesinden gelmekte. Zaten daşi konfederasyoununa bağlı aşiretler geçen yüzyıllarda mardinde taş işçiliği ile uğraşmakta idiler. Köydeki süryanilerin çoğu Birinci Dünya Savaşı esnasında katledildiler. Köye yakın yerlerde bulunan ve zerzemin adı verilen dipsiz kuyulara atılan masum süryaniler ile ilgili anılar köydeki herkes tarafından bilinmektedir. Eski ismi Redka. Mardin sultanının oğluna ithafen Mansuriye olarak ismi değiştirilmiştir. mustafa halef
■ Koord: 37° 19' 33'' D, 40° 44' 15'' K
Yukarıdolay mahalle - Bismil - Diyarbakır
1928 📖 : Fetle yk.
1917h 📖 : Fetli yk. [ Kürtçe fetlê "dönemeç, zikzak" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 54' 28'' D, 40° 44' 29'' K
Güzeldere mezra - Silvan (Bağdere bucağı) - Diyarbakır
1914hk 📖 : Güzeldere
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Koord: 38° 4' 1'' D, 40° 44' 38'' K
İsapınar mahalle - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖 : İsapınarı
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Barava) yerleşimi
■ Koord: 37° 43' 26'' D, 40° 44' 52'' K
Ormankaya mahalle - Hazro - Diyarbakır
1915h 📖 : Şimşim / Şemşan
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 17' 43'' D, 40° 46' 3'' K
Eskikale mahalle - Artuklu - Mardin
K1980 📖 : Qelitmera
1518a : Kalˁat el-imrâ [ Arapça "kızkalesi" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 18' 24'' D, 40° 46' 22'' K
Üçdamlar mahalle - Lice - Diyarbakır
1915h 📖 : Bâvert [ Süryanice bêwerd "güllük" ]
■ 20. yy başında yerleşimi.
■ Eski Arap veya Süryani köyüdür. SN
■ Koord: 38° 30' 43'' D, 40° 47' 17'' K
Sarıköy mahalle - Bismil - Diyarbakır
1928 📖 : Zerî [ Kürtçe "sarı" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.
■ Koord: 37° 48' 52'' D, 40° 48' 37'' K
Belli mahalle - Bismil - Diyarbakır
1928 📖 : Belli [ Kürtçe pelê "yaprak" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Koord: 37° 54' 47'' D, 40° 49' 8'' K
Bakanlar mahalle (Dallıca bağ) - Lice - Diyarbakır
E1912 1928 📖 📖 : Harbakni / Harbekni
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Koord: 38° 23' 57'' D, 40° 50' 3'' K
Bülbül mahalle - Yeşilli - Mardin
K1980 📖 : Binêbil
1518a : Benâbil
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani yerleşimi
■ Koord: 37° 18' 53'' D, 40° 50' 22'' K
Kurudere mahalle - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 : Sadi / Sadiye
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Barava) yerleşimi
■ Koord: 37° 47' 33'' D, 40° 50' 23'' K
Balcılar mahalle - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 : Seledun
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Barava) yerleşimi
■ Koord: 37° 44' 26'' D, 40° 51' 17'' K
Arıkgöl mahalle - Bismil - Diyarbakır
1928 📖 : Gundi Abdi [ Kürtçe "dindar (Süryani) köyü" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Koord: 37° 50' 17'' D, 40° 51' 25'' K
Görmez mahalle - Silvan - Diyarbakır
E1912 1917h 📖 📖 : Gormez / Gormiz
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Koord: 38° 5' 19'' D, 40° 52' 10'' K
Pınarbaşı mahalle - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖 : Matar
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Koord: 37° 42' 43'' D, 40° 53' 6'' K
Davutlar mezra - Bismil - Diyarbakır
1928 📖 : Molladavudan [ Kürtçe "Molla Davutlar" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Koord: 37° 49' 43'' D, 40° 53' 27'' K
Dereiçi mahalle - Savur - Mardin
1518a 1928 📖 : Kıllıt
S698 📖 : Qıllıth [ Süryanice "küfe, kelter?" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani yerleşimi
■ Arap dilli Hıristiyan Süryani kasabası 1915’te katliama uğramasına rağmen 20. yy’da kalkınmış, 1990’larda halkın yurt dışına göçüyle terk edilmiş, 2005’ten itibaren kısmen yeniden iskân edilmiştir. 8. yy’da yazılmış Amed’li Aziz Theodotos menakıbnamesine göre bu kasaba yakınındaki Mor Abay manastırı 7. yy’daki İran savaşlarında zarar görmüştü. Halen işler halde üç kilise ve şarap fabrikası bulunur. SN
■ Koord: 37° 32' 54'' D, 40° 57' 35'' K
Elmedin ölü yerleşim - Batman Merkez - Batman
E1912 📖 : Elmedin [ Arapça/Süryanice el-medîn "kasaba" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.
■ Beşiri (Batman) kazasının merkez kasabası iken 1926’da Batman çayının taşması sonucunda yok olmuştur. SN
■ Koord: 37° 53' 45'' D, 41° 3' 46'' K
Durakbaşı mahalle - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K1980 📖 : Qesra Serçixanê
1914hk 📖 : Sarçiqa
S1881 📖 : Sircixân
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Koord: 37° 6' 21'' D, 41° 4' 23'' K
Kuyubaşı köy - Batman Merkez - Batman
K 📖 : Cegeluye
S1900~ 📖 : Cigerlo / Ciyerlu [ Kürtçe ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Koord: 37° 50' 30'' D, 41° 4' 57'' K
Yeşerdi mahalle - Silvan - Diyarbakır
1928 📖 : Gundicano [ Kürtçe gundê Cano "Cano köyü" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.
■ Koord: 38° 3' 45'' D, 41° 7' 26'' K
Pınarbaşı mezra - Nusaybin - Mardin
K1980 📖 : Serkanî [ Kürtçe "pınarbaşı" ]
■ 20. yy başında yerleşimi.
■ Koord: 37° 14' 15'' D, 41° 7' 31'' K
Sarıkaya mahalle - Midyat (Kayapınar bucağı) - Mardin
K 📖 : Heldeh
1526t S1850 📖 : Haldah
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Mhellemi-Habezbeni) yerleşimi
■ Koord: 37° 31' 1'' D, 41° 8' 29'' K
Demiryol köy - Batman Merkez - Batman
E1912 1928 📖 📖 : Tell Merc [ Arapça/Kürtçe til merc "çayırhöyük" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.
■ Koord: 37° 55' 5'' D, 41° 8' 56'' K
Yolağzı köy - Batman Merkez - Batman
E1912 1928 📖 📖 : Davudi / Davudiye
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.
■ Koord: 37° 58' 47'' D, 41° 10' 18'' K
Akça köy - Batman Merkez - Batman
E1912 1928 📖 📖 : Tilmiz
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.
■ Koord: 37° 51' 14'' D, 41° 11' 0'' K
Şenköy mahalle - Midyat - Mardin
1928 📖 : Ebşî / Epse
S1850 : Abşi
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
■ Koord: 37° 27' 50'' D, 41° 11' 27'' K
Kayabağı köy - Batman Merkez - Batman
E1912 1928 📖 📖 : Basorik
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.
■ Koord: 37° 55' 51'' D, 41° 12' 40'' K
Binatlı köy - Batman Merkez - Batman
E1912 1928 📖 📖 : Bileyder
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.
■ Karabêtê Xaço ya da Gerabêtê Xaço (ermenice Կարապետ Խաչո) geleneksel Kürt Dengbêj müziği Ermeni şarkıcısının doğum yeri. (d. 1908 - ö. 15 Ocak 2005) IraTzourou
■ Koord: 37° 50' 54'' D, 41° 13' 0'' K
Söğütlü mahalle - Midyat - Mardin
1928 📖 : Kindîrib / Kindeyrib
S1850 : Kinderîb
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
■ Koord: 37° 26' 42'' D, 41° 13' 17'' K
Bahçebaşı mahalle - Nusaybin - Mardin
K2011 📖 : Bawirnê [ Kürtçe "dindar, mümin" ]
1928 📖 : Baverni
S1881 📖 : Buwera
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Koçekan) yerleşimi
■ Koord: 37° 6' 49'' D, 41° 14' 2'' K
Demirbilek köy - Batman Merkez - Batman
1941ha 📖 : Meymuni / Meymuniye
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Raman) yerleşimi
■ Koord: 37° 47' 3'' D, 41° 14' 25'' K
Danalı köy - Beşiri - Batman
1928 📖 : Zercil [ Süryanice zergel ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1967’ye dek Süryani köyü idi. Mar Kuryakos manastırı vardır. SN
■ Koord: 37° 52' 56'' D, 41° 15' 27'' K
Çevrimova köy - Beşiri - Batman
K 📖 : Barıslê
E1912 1928 📖 📖 : Bârısil / Barsil [ Süryanice ]
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.
■ Koord: 37° 50' 20'' D, 41° 16' 21'' K
Düzova mahalle - Midyat - Mardin
1928 📖 : Rîş
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
■ 1915’te Midyatlı 93 Protestan Süryani’nin öldürüldüğü köydür. SN
■ Koord: 37° 23' 31'' D, 41° 16' 26'' K
Sarıköy mahalle - Midyat - Mardin
1928 📖 : Sari
S1881 📖 : Gâveito | Sarê
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani yerleşimi
■ Koord: 37° 21' 36'' D, 41° 17' 53'' K
Estel mahalle (Midyat bağ) - Midyat - Mardin
1928 📖 : Estel
S1850 : Estel [ Süryanice esṭlô "kisve?" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
■ Midyat ilçe merkezini oluşturan iki yerleşimden biridir. İdari ve ticari merkez asıl Midyat’tan Estel’e kaymıştır. SN
■ Koord: 37° 25' 33'' D, 41° 20' 9'' K
Mercimekli mahalle - Midyat - Mardin
1928 📖 : Habsünes [ Arapça habs inâs "kadın keşişliği" ]
S1900~ 📖 : Hbûşyo Nêşe [ Süryanice "kadın keşişliği" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Mhellemi) yerleşimi
■ Hıristiyan Arapçasında habs (hapis) sözcüğü `manastır` anlamında da kullanılır. Süryanice hbûşyo aynı anlamdadır. 1980’lere dek köyde Süryaniler çoğunluktaydı. Günümüzde kalmamıştır. SN
■ Koord: 37° 28' 20'' D, 41° 20' 20'' K
Yemişli mahalle - Midyat - Mardin
K2011 📖 : Nehılê
1865h 📖 : Anhel
A1220 📖 : Enhel
S734 : Bêth Nahle [ Süryanice "vadili" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Süryani/Kürt-Sünni (Şemikan) yerleşimi
■ Tur Abdin bölgesinin köklü Süryani kasabalarındandır. İki kilise ile yarım düzine kadar şapel halen kullanılmaktadır. SN
■ Koord: 37° 19' 43'' D, 41° 20' 39'' K
Budaklı mahalle - Midyat - Mardin
K1980 📖 : Karşaf
1928 📖 : Kerşam
S1881 📖 : Kefer Şâmo [ Süryanice "Şamlı köyü" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Şemikan) yerleşimi
■ Koord: 37° 22' 46'' D, 41° 20' 49'' K
Yolağzı köy - Gercüş - Batman
K2011 📖 : Derindbê
1865h 1941ha 📖 📖 : Deyrindib [ Süryanice deyro d'dîbo "kurt manastırı" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Mhellemi-Habezbeni-Kercoz) yerleşimi
■ Koord: 37° 31' 27'' D, 41° 21' 2'' K
Tepealtı mahalle - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
1526t 📖 : Tell Yaˁkub [ Arapça/Süryanice "Yakup höyük" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Kasıkan) yerleşimi
■ Koord: 37° 5' 45'' D, 41° 22' 10'' K
Midyat ilçe - Midyat - Mardin
S1190 📖 : Midyad [ Süryanice ]
As-859 📖 : Matiati
■ 20. yy başında Müslüman Arap/Süryani yerleşimi. Müslüman Arap/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Asur kralı I. Asurnasirpal’ın yazıtında (MÖ 1043) anılan Matiati ve Hekataios’un (MÖ 6. yy) andığı Matiênê ülkesinin başşehri olması muhtemeldir. Yeni ilçe merkezi asıl Midyat’tan 2 km uzaktaki Estel mahallesine taşındı. Asıl Midyat 1960’lara dek ağırlıkla Hıristiyan Süryani iken günümüzde Kürtleşmiştir. Estel halkı Araptır. SN
■ Koord: 37° 24' 59'' D, 41° 22' 21'' K
Tepeüstü mahalle - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
1914hk 📖 : Tell Minar / Tilminar [ Arapça tell menâr "kulehöyük" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Kasıkan) yerleşimi
■ Koord: 37° 6' 33'' D, 41° 22' 55'' K
Gercüş ilçe - Gercüş - Batman
1941ha 📖 : Kefercos
S1881 📖 : Kfargawsô [ Süryanice "sığınak köyü" ]
A1220 📖 : Kercawş
1928 📖 : Gercüş / Gercos (idari bölge)
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ İlçeye adını veren asıl Kercos/Gercos şimdiki Akburç (Kalegercüş) köyüdür. ■ Arapça Cawz `ceviz` sözcüğüyle tefsiri hurafeden ibarettir. `Sığınak` anlamına gelen Süry gaws, Arapçada cawş şeklini verir (Arapça cawşan = cevşen sözcüğü aynı Süryanice kaynaktan türemiştir). SN
■ Koord: 37° 33' 55'' D, 41° 23' 10'' K
Eskihisar mahalle - Nusaybin - Mardin
K1980 📖 : Marîn
Y553 📖 : Mardis [ Süryanice merdô "hisar" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Çomeri) yerleşimi
■ Halen Merdis Kalesi adı verilen görkemli kalenin imp. Iustinianos zamanında tahkim edildiğini Prokopios belirtir. 363’ten 640’lardaki Arap fethine dek Bizans’ın doğu sınırı bu noktada idi. SN
■ Koord: 37° 9' 51'' D, 41° 23' 17'' K
Yassıca köy - Gercüş - Batman
1928 📖 : İrmûni
S1881 📖 : Êrmûnê
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Dekşuri-Kercoz) yerleşimi
■ Koord: 37° 37' 11'' D, 41° 23' 21'' K
Dağiçi mahalle - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K1980 📖 : Xirabêmişka [ Kürtçe "fareli ören" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Belki Süryanice «Ḥarbâ maşkô» `tulumören`. SN
■ Koord: 37° 12' 29'' D, 41° 23' 47'' K
Barıştepe mahalle - Midyat - Mardin
1928 📖 : Selhî [ Kürtçe "barış" ]
S1881 📖 : Sâleh
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Dekşuri-Arnas) yerleşimi
■ Koord: 37° 28' 58'' D, 41° 24' 5'' K
Üçyol mahalle - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
1928 📖 : Sîderî / Sederi [ Kürtçe sêderiyê "üç kapılı" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani yerleşimi
■ 1980’lerde terkedildikten sonra yakın dönemde Almanya’dan dönen Süryanilerce iskân edildi. SN
■ Koord: 37° 12' 57'' D, 41° 24' 30'' K
Elbeğendi mahalle - Midyat - Mardin
1928 📖 : Xarabekefrî [ Kürtçe xirbê kefrê "köyören" ]
S1900~ 📖 : Kafrô Taxtaytô [ Süryanice "aşağıköy" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani yerleşimi
■ 1980’lerden beri terkedilmiş iken Almanya’dan dönen Süryaniler tarafından yeniden inşa edildi. SN
■ Almanya değil, İsviçre'den dönen Süryaniler tarafından yeniden inşa edildi. Mardin'deki meşhur Kafro Pizzacısı da burada bulunmaktadır. Mustafa
■ Koord: 37° 16' 59'' D, 41° 24' 36'' K
Başarköy köy - Gercüş - Batman
K2011 📖 : Êdawa
1928 📖 : İrdeva
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Dekşuri-Kercoz) yerleşimi
■ Koord: 37° 37' 18'' D, 41° 25' 4'' K
Girmeli mahalle - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K1980 📖 : Gîrêmîran
1869s 📖 : Giremîra / Girêmara [ Kürtçe "beylertepesi" ]
■ 20. yy başında yerleşimi.
■ Koord: 37° 6' 51'' D, 41° 25' 32'' K
Akburç köy - Gercüş - Batman
1946 📖 : Kalegercüş
1928 📖 : Kalegercos [ Türkçe "Gercüş kalesi" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Dekşuri-Kercoz) yerleşimi
■ Gercüş ilçesine adını veren tarihî Gercos kalesidir. İlçe merkezi sonradan bugünkü yerine taşındı. SN
■ Koord: 37° 33' 8'' D, 41° 25' 35'' K
Üçköy mahalle - Nusaybin - Mardin
1928 1946 📖 📖 : Xarabali / Harapali
S1881 📖 : Harabâle [ Süryanice ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani yerleşimi
■ Koord: 37° 15' 27'' D, 41° 26' 9'' K
Dibek mahalle - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K2011 📖 : Badibbe
1928 📖 : Badîbe
S1881 📖 : Beth Debbe [ Süryanice "ayıyurdu (veya kurtyurdu)" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani yerleşimi
■ Raitê adı verilen mıntıkanın başlıca köyüdür. Bölgede yedi Süryani köyü bulunur (Badıbbe, Harabe Mışka, Sederi, Kfer Tahtayto, Habab, Harabalê, Arbo). SN
■ Koord: 37° 12' 24'' D, 41° 26' 35'' K
Arıca köy - Gercüş - Batman
1928 📖 : Kefrî
S1881 📖 : Kafra Tajdin | Kafra ˁElayto [ Süryanice "Tacettin köyü, yüksekköy" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi (Dekşuri-Kercoz) yerleşimi
■ 18. yy ortalarında yaşayan ve Dekşuri aşiretinin kurucusu sayılan Tajdin Ağa Kefrî’nin köyüdür. Süryanilere ait olan Mor Aho Manastırı halen işler haldedir. SN
■ Koord: 37° 30' 33'' D, 41° 26' 40'' K
Doğançay mahalle - Midyat - Mardin
1869s 1928 📖 📖 : Mzîzeh [ Süryanice mzîzah ܡܨܝܨܚ ]
■ 20. yy başında Êzidi/Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Mzizeh) yerleşimi
■ Ünlü Kürt sanatçısı Ciwan Haco Mzizeh hakimi olan Mala Osman (Mala Haco) ailesindendir. SN
■ Mizizex köyü 20.yy başında bir Ezidi köyüdür.Köyde ezidilere ait bir çok yapı vardı.20.yy'dan sonra köye yerleşen Hristiyanlar Heverkanlı Mala Haco ile beraber köye gelen hristiyanlardı.Bu hristiyanlar Zaz, Ewerte,Kefre gibi köylerden Mala Haco'yla beraber onların çağrısıyla Mizizex'e yerleştiler. LakedemonianZvingi
■ Koord: 37° 22' 20'' D, 41° 26' 50'' K
Akyar köy - Gercüş - Batman
1928 📖 : Mervani [ Kürtçe "Mervanlı" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Dekşuri-Kercoz) yerleşimi
■ 10. yy’da bölgede egemen olan Mervanlı beyliği ile ilgili olabilir. SN
■ Koord: 37° 38' 52'' D, 41° 27' 11'' K
Günyurdu mahalle - Nusaybin - Mardin
1928 📖 : Merbab
S1881 📖 : Morbobo [ Süryanice "Aziz Bab" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Koord: 37° 8' 19'' D, 41° 27' 12'' K
Bağlarbaşı mahalle - Midyat - Mardin
K2011 📖 : Arnasê
S1881 📖 : Oernis
1869s 📖 : ˁArnas [ Süryanice ˁurdnus? ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Dekşuri-Arnas) yerleşimi
■ Koord: 37° 27' 22'' D, 41° 27' 33'' K
Yamanlar köy - Gercüş - Batman
1946 📖 : Erdi
1928 📖 : Yerdi / İrdi
S1881 📖 : Yerdô [ Süryanice "göze" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Yakın tarihe dek Süryani nüfusu olan köyde Süryani kalmamıştır. SN
■ Koord: 37° 32' 49'' D, 41° 27' 41'' K
Güzelsu mezra - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K1980 📖 : Hibab
1869s 📖 : Habab [ Süryanice ]
S1836 : Ehbab / Aehwo
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Koord: 37° 14' 13'' D, 41° 27' 43'' K
Taşköy mahalle - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K1980 📖 : Arboy
1928 📖 : Arbo [ Süryanice "teke" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani yerleşimi
■ Koord: 37° 16' 23'' D, 41° 29' 1'' K
Çukuryurt köy - Gercüş - Batman
1928 📖 : Binkelb
S1881 📖 : İbnkelbê [ Arapça "köpekoğlu?" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi (Dekşuri-Arnas) yerleşimi
■ Belki Süryanice «beth kelbe» `köpek ini`. SN
■ Koord: 37° 35' 20'' D, 41° 29' 2'' K
Gülgöze mahalle - Midyat - Mardin
S1881 📖 : ˁAyn Wardô ܥܝܢܘܪܕܐ [ Süryanice "gülpınar" ]
1526t 1941ha 📖 📖 : ˁAynverd
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani (Mzizeh) yerleşimi
■ Koord: 37° 24' 28'' D, 41° 29' 4'' K
Narlı mahalle - Midyat - Mardin
1941ha 📖 : Helax
1928 📖 : Helex
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Dermemikan) yerleşimi
■ Koord: 37° 27' 25'' D, 41° 29' 7'' K
Hasantepe mahalle - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
1928 📖 : Tell Hasan [ Arapça/Kürtçe "Hasan höyük" ]
■ 20. yy başında yerleşimi.
■ Koord: 37° 7' 35'' D, 41° 29' 27'' K
Gönüllü köy - Gercüş - Batman
1928 📖 : Derdilê
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Kercoz) yerleşimi
■ Tarihi kilisesi son taşına kadar yağmalandıktan sonra `restore` edilmeyi beklemektedir. Muhtemelen Süryanice olan isim yerel mitolojide Kürtçe ’Dêr Dilê’ (`gönül kilisesi`) olarak yorumlanır. SN
■ Koord: 37° 38' 45'' D, 41° 29' 31'' K
Sınırtepe mahalle - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K1980 📖 : Eznawir
1941ha 📖 : Aznaur / Aznavur
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Kasıkan) yerleşimi
■ Ermenice, Gürcüce ve Çerkesçe `derebeyi, ağa` anlamına gelen Aznavur sözcüğünün bu coğrafyadaki işlevini kestirmek güçtür. SN
■ Koord: 37° 4' 53'' D, 41° 30' 46'' K
Koçak köy - Gercüş - Batman
K2011 📖 : Kerkinnê
1928 📖 : Kerkin [ Süryanice ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Dermemikan) yerleşimi
■ Koord: 37° 34' 22'' D, 41° 31' 0'' K
Altıntaş mahalle - Midyat - Mardin
1928 📖 : Keferzê [ Süryanice kfar zê "? köy" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani yerleşimi
■ Kürt ozanı Şivan Perwer’in büyük dedelerinin bu köyde Müslüman olan bir Süryani ailesinden gelmektedir. ■ Köyün yeni adı Süryanice olan Kferzê adının Kürtçe Kevırzer `altıntaş` olarak yorumlanmasından türemiştir. SN
■ Terör sebebiyle Süryaniler Avrupa'ya göçe etmiş ve 20 yıl kadar boş kalmıştır. 2010 yılında ilk aileler Avrupa'dan geri dönmüştür. Yaklaşık 200 kadar Süryani yaşamaktadır. Mustafa
■ Koord: 37° 26' 36'' D, 41° 31' 41'' K
İzbırak mahalle - Midyat (Dargeçit bucağı) - Mardin
1928 📖 : Zaz
S1881 📖 : Zaz
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani (Alikan) yerleşimi
■ Süryanice en eski adı Beytô d’Laltah veya Beztaxtê olup her iki isim `yeraltı evleri` anlamındadır. Halen terkedilmiş olan köyde Asur dönemine kadar giden kalıntılar mevcuttur. SN
■ Koord: 37° 30' 46'' D, 41° 32' 8'' K
Nurlu köy - Gercüş - Batman
K 📖 : Dêrkufon
1946 📖 : Derikfan
S1881 📖 : Deyrô Kfone [ Süryanice "Aziz Yuhanna Kfone (ziyareti)" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Alikan) yerleşimi
■ Aslen Atinalı olduğu rivayet edilen Mor Yuhanna d’Kfone 4. yy’da Mor Awgin’in müridi olmuş ve onun ölümünden sonra Tur Abdin’deki manastırları yönetmiştir. Bu köyde bulunan türbesi yüzyıllar boyunca Süryaniler için ziyaretgâhtı. SN
■ Koord: 37° 32' 13'' D, 41° 32' 11'' K
Dolunay mahalle - Midyat - Mardin
K2011 📖 : Kefzengê
1928 📖 : Kefseng / Kferseng [ Süryanice kfar "köy" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Seyyid-Dermemikan) yerleşimi
■ Koord: 37° 27' 28'' D, 41° 32' 34'' K
Çilesiz mahalle - Nusaybin - Mardin
K1980 📖 : Mezre Mihoka [ Kürtçe "Küçük Muhammed mezrası" ]
S1900~ 📖 : Mezre / Mrze
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 8' 32'' D, 41° 32' 36'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.