haritada ara :   km  
240 Süryani yerleşimi bulundu.
1 | 2 | 3
sırala 
Açma köy - İdil (Oyalı bucağı) - Şırnak
1928 📖: Xarabe Susina
S1900~ 📖: Harbo Şuşâne [ Süryanice "at harabesi" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Hemikan) yerleşimi
■ Koord: 37° 11' 18'' D, 41° 47' 54'' K
Akburç köy - Gercüş - Batman
1946 📖: Kalegercüş
1928 📖: Kalegercos [ Türkçe "Gercüş kalesi" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Dekşuri-Kercoz) yerleşimi
■ Gercüş ilçesine adını veren tarihî Gercos kalesidir. İlçe merkezi sonradan bugünkü yerine taşındı. SN
■ Koord: 37° 33' 8'' D, 41° 25' 35'' K
Akça köy - Batman Merkez - Batman
E1912 1928 📖 📖: Tilmiz
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.
■ Koord: 37° 51' 14'' D, 41° 11' 0'' K
Akkaya köy - Çukurca (Çığlı bucağı) - Hakkari
K2013 📖: Serêspî [ Kürtçe "akbaş" ]
S1840 📖: Saraspîdon
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Nasturi Bne Rûmta aşiretinin kollarından biri olan Sarispîdon aşireti 19. yy kaynaklarında anılır. SN
■ Koord: 37° 20' 50'' D, 43° 27' 47'' K
Akkoyunlu köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
K2011 📖: Bîzik
1928 📖: Bêzikri [ Süryanice bêth dhekre "teke yurdu" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Domana) yerleşimi
■ 1993 yılında TSK tarafından, komşu Işık (Xaltan), Uçarlı (Temerzê), Hendek (Xendek), Başak (Basaqê), Çukurlu (Xandûk), Oyalı (Delavê Qesrê), Öğündük (Midihê), Yarbaşı (Hespist), Kayı (Hêdil), Bereketli (Fîl), Ulak (Firfêl), Yalaz (Erzenix), Özen (Xerabê Tûyan), Yağmurca (Xêlanî) köyleri ile birlikte boşaltılıp yakılmıştır. SN
■ Koord: 37° 19' 51'' D, 41° 40' 51'' K
Aksu ölü yerleşim - Silopi - Şırnak
1916hb 1928 📖 📖: Harbol / Herbol
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi kaydedilmemiş/boş yerleşimi
■ Yakın döneme kadar Süryani köyü iken 1970’lerde terkedilmiş ve tüzel kişiliği kalkmıştır. SN
■ Koord: 37° 20' 12'' D, 42° 37' 8'' K
Akyar köy - Gercüş - Batman
1928 📖: Mervani [ Kürtçe "Mervanlı" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Dekşuri-Kercoz) yerleşimi
■ 10. yy’da bölgede egemen olan Mervanlı beyliği ile ilgili olabilir. SN
■ Koord: 37° 38' 52'' D, 41° 27' 11'' K
Alagöz mahalle - Midyat (Dargeçit bucağı) - Mardin
1928 📖: Bakustan
S600~: Beth Kustân [ Süryanice "Kostantin yurdu" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani yerleşimi
■ 4. yy’dan kalma Mor İliya kilisesi Türkiye’de halen kullanılan en eski yapı olabilir. 7. yy’da Süryani azizlerinden Mor Gabriel’in doğum yeri idi. SN
■ Koord: 37° 29' 37'' D, 41° 37' 41'' K
Alan köy - Şemdinli - Hakkari
S1877 1982rh 📖: Halane ܗܠܢܐ [ Kürtçe ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Şemdinan’ın Rustaka (Navçiya) bölgesinin başlıca Nasturi yerleşimi idi. Mar Geworgis kilisesi vardı. SN
■ Koord: 37° 17' 59'' D, 44° 45' 20'' K
Alayurt mahalle - Dargeçit - Mardin
1928 📖: Arbayî [ Süryanice ˁarbaye "dördüncü" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Erebiyan) yerleşimi
■ Kürtçe konuşan Süryanilerin önemli merkezlerinden biri idi. SN
■ Koord: 37° 33' 40'' D, 41° 39' 24'' K
Altındağ mahalle - Nizip - Gaziantep
1543t 📖: Kfercebel [ Arapça/Süryanice kefr cebel "dağköyü" ]
■ 20. yy başında Müslüman Arap/Süryani yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 37° 5' 27'' D, 37° 42' 16'' K
Altınsu köy - Şemdinli - Hakkari
S1552 S1877 📖: Şapid/Şabatan ܣܪܘܢܝܣ [ Süryanice ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Şemdinan ülkesine adını veren eski Nasturi/Süryani merkezinin bu köy olması muhtemeldir. SN
■ Koord: 37° 19' 17'' D, 44° 33' 5'' K
Altıntaş mahalle - Midyat - Mardin
1928 📖: Kferzê [ Süryanice kfar zê "? köy" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani yerleşimi
■ Kürt ozanı Şivan Perwer’in büyük dedelerinin bu köyde Müslüman olan bir Süryani ailesinden gelmektedir. ■ Köyün yeni adı Süryanice olan Kferzê adının Kürtçe Kevırzer `altıntaş` olarak yorumlanmasından türemiştir. SN
■ Terör sebebiyle Süryaniler Avrupa'ya göçe etmiş ve 20 yıl kadar boş kalmıştır. 2010 yılında ilk aileler Avrupa'dan geri dönmüştür. Yaklaşık 200 kadar Süryani yaşamaktadır. Mustafa
■ Koord: 37° 26' 36'' D, 41° 31' 41'' K
Anıtlı mahalle - Midyat (Dargeçit bucağı) - Mardin
1928 📖: Hah
S1286 📖: Hah [ Süryanice hâh "dinlenme yeri?" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani yerleşimi
■ 4. yy’a ait Süryani kilisesi Türkiye’de halen özgün işlevini koruyan en eski yapı olabilir. Hah kalesi Ebulferec’in Kilise Tarihi’nde 1182 yılı olaylarında anılır. ■ Halen nüfusun tamamı Avrupa'dan kesin dönüş yapan Süryanilerden oluşur. Süryanice (Turoyo) konuşulur. SN
■ Terör sebebiyle Avrupa'ya yoğun göç vermişler. Fakat artık geri dönüşler başlamış. Şu anda 130 kişi yaşıyor ve hepsi Süryani'dir. Mustafa
■ Koord: 37° 28' 33'' D, 41° 36' 37'' K
Arıca köy - Gercüş - Batman
1928 📖: Kefrî
S1881 📖: Kafra Tajdin | Kafra ˁElayto [ Süryanice "Tacettin köyü, yüksekköy" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi (Dekşuri-Kercoz) yerleşimi
■ 18. yy ortalarında yaşayan ve Dekşuri aşiretinin kurucusu sayılan Tajdin Ağa Kefrî’nin köyüdür. Süryanilere ait olan Mor Aho Manastırı halen işler haldedir. SN
■ Koord: 37° 30' 33'' D, 41° 26' 40'' K
Arıkgöl mahalle - Bismil - Diyarbakır
1928 📖: Gundi Abdi [ Kürtçe "dindar (Süryani) köyü" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Koord: 37° 50' 17'' D, 40° 51' 25'' K
Aşağıdağlıca köy - Gerger - Adıyaman
1928 📖: Erbaun aş.
1530t 📖: Erbaˁîn [ Arapça/Süryanice "kırklar" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 2' 35'' D, 38° 59' 8'' K
Aşağıdolay mahalle - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖: Fetli aş.
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 53' 33'' D, 40° 43' 4'' K
AşağıKayalar köy - Şemdinli - Hakkari
1916hb 📖: Kâtuna süfla
S1877 📖: Kâtuna ܟܝܬܘܢܐ [ Süryanice ]
■ 20. yy başında (Nasturi) yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 19. yy sonlarında Şemdinan kazasının en büyük Nasturi yerleşimlerinden biri idi. 100 hane nüfus ve Mar Şimun kilisesi vardı. SN
■ Koord: 37° 19' 24'' D, 44° 40' 14'' K
Atabinen mezra - Gürpınar (Yalınca bucağı) - Van
K2015b 📖: Olaman
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Süryanilerden kalma olduğu söylenen Meryemana kilisesinin harabesi 20. yy sonlarında mevcuttu. SN
■ Koord: 37° 51' 6'' D, 43° 24' 51'' K
Avlak mezra - Hizan (İrun bucağı) - Bitlis
1928 📖: Avav
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 8' 39'' D, 42° 16' 5'' K
Aykut mahalle - Mazıdağı - Mardin
K1980 📖: Darguwîz [ Kürtçe "cevizağacı" ]
1917h 📖: Deyrgûz
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Sürgücü) yerleşimi
■ Koord: 37° 30' 49'' D, 40° 38' 23'' K
Bağdere mahalle - Silvan (Bağdere bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Başnik [ Ermenice pajnig "hissecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Ağrı, Çaldıran, Mako ve Xoy'a dağılmış olan Başımi aşireti, yazları Serhad'ta, kışları ise bu köyde yaşadığından, Serhad halkı onlara "Başnıki, Başnegi" (Tr anlamı: Başnegliler) demiştir. Başnıki zamanla Başımi olarak dejenere olmuştur. Başımi, Zilan Aşiretler Konfederasyonun Celali koluna başlıdır. Mar(d)astan
■ Koord: 38° 7' 9'' D, 40° 44' 10'' K
Bağlarbaşı mahalle - Midyat - Mardin
K2011 📖: Arnasê
S1881 📖: Oernis
1869s 📖: ˁArnas [ Süryanice ˁurdnus? ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Dekşuri-Arnas) yerleşimi
■ Koord: 37° 27' 22'' D, 41° 27' 33'' K
Bahçe mahalle - Siverek (Bucak bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖: Bağçe + Suriyan [ Kürtçe sûriyan "süryaniler" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Zaza-Sünni (Bucak) yerleşimi
■ Koord: 37° 55' 49'' D, 39° 5' 2'' K
Bahçebaşı mahalle - Nusaybin - Mardin
1928 1977rh 📖 📖: Baverni
S1881 📖: Buwera
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Koçekan) yerleşimi
■ Koord: 37° 6' 49'' D, 41° 14' 2'' K
Bakacık ölü yerleşim - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
1914hk 📖: Kinik
S1900~ 📖: Knanekê
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi kaydedilmemiş/boş yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
■ Koord: 37° 8' 38'' D, 41° 35' 57'' K
Bakanlar mahalle (Dallıca bağ) - Lice - Diyarbakır
E1912 1928 📖 📖: Harbakni / Harbekni
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Koord: 38° 23' 57'' D, 40° 50' 3'' K
Balcılar mahalle - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Seledun
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Barava) yerleşimi
■ Koord: 37° 44' 26'' D, 40° 51' 17'' K
Balıklı ölü yerleşim - Kurtalan - Siirt
1928 📖: Avti aş. [ Kürtçe avti "susuz" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Bir Süryani kilisesinin yıkıntılarını barındıran köy baraj gölü altında kalmıştır. SN
■ Koord: 37° 44' 2'' D, 41° 44' 10'' K
Balova mezra - Şemdinli - Hakkari
K2013 📖: Balekan
S1877 📖: Balkaw ܒܠܩܘ [ Süryanice ]
■ 20. yy başında yerleşimi.
■ Koord: 37° 25' 35'' D, 44° 29' 8'' K
Barıştepe mahalle - Midyat - Mardin
1928 📖: Selhê [ Kürtçe "barış" ]
S1881 📖: Sâleh
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Dekşuri-Arnas) yerleşimi
■ Koord: 37° 28' 58'' D, 41° 24' 5'' K
Başak köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1928 📖: Basak / Bashak
S1394: Bêth Ishaq [ Süryanice "İshak yurdu (kilisesi)" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Domana) yerleşimi
■ Timur’un oğlu Miranşah’ın 1394’te Kartmin Manastırından sonra tahrip ettiği Beth Ishak manastırı burasıdır. (Socin s. 246.) ■ Devlet tarafından 1993’te yakılıp boşaltıldı. 2000’lerde bazı dönüşler yaşandı. SN
■ Koord: 37° 21' 32'' D, 41° 43' 1'' K
Başak mezra - Çukurca - Hakkari
1946h 📖: Gundik [ Kürtçe "köycük" ]
S1840 📖: Gundiktha
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Koord: 37° 19' 58'' D, 43° 42' 56'' K
Başarköy köy - Gercüş - Batman
K2011 📖: Êdawa
1928 📖: İrdeva
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Dekşuri-Kercoz) yerleşimi
■ Koord: 37° 37' 18'' D, 41° 25' 4'' K
Başköy mahalle (Başverimli bağ) - Silopi - Şırnak
1928 📖: Tilkabîn
■ 20. yy başında Süryani (Keldani) yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Verimli köyü ile birleştirilerek Başverimli belediyesi kurulmuştur. SN
■ Koord: 37° 11' 58'' D, 42° 31' 9'' K
Başverimli belediye - Silopi - Şırnak
1960 📖: Verimli
1928 📖: Vehsıt/Vahsıd [ Arapça "orta" ]
■ 20. yy başında Süryani (Keldani) yerleşimi.
■ Koord: 37° 12' 14'' D, 42° 32' 18'' K
Başyurt mahalle - Midyat (Dargeçit bucağı) - Mardin
S1881 1928 📖 📖: Zaxoran
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Alikan/Zaxuran) yerleşimi
■ Koord: 37° 25' 41'' D, 41° 38' 34'' K
Belli mahalle - Bismil - Diyarbakır
1928 📖: Belli [ Kürtçe pelê "yaprak" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Koord: 37° 54' 47'' D, 40° 49' 8'' K
Beyyurdu köy - Şemdinli - Hakkari
1946 📖: Bedevi
S1743 S1877 📖: Bêdaiwê ܒܕܐܒܐ [ Süryanice ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Mar Yuhanan Mamdana ve Mar Quryaqus kiliseleri vardı. SN
■ Koord: 37° 19' 17'' D, 44° 25' 44'' K
Binatlı köy - Batman Merkez - Batman
E1912 1928 📖 📖: Bileyder
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.
■ Karabêtê Xaço ya da Gerabêtê Xaço (ermenice Կարապետ Խաչո) geleneksel Kürt Dengbêj müziği Ermeni şarkıcısının doğum yeri. (d. 1908 - ö. 15 Ocak 2005) IraTzourou
■ Koord: 37° 50' 54'' D, 41° 13' 0'' K
Bingöl köy - Eruh (Bağgöze bucağı) - Siirt
1928 📖: Benguf / Benkof
S1920 📖: Benkof
■ 20. yy başında Süryani (Keldani) yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 42' 31'' D, 42° 3' 5'' K
Bozburun köy - İdil - Şırnak
1928 📖: Zinarix [ Süryanice ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Domana) yerleşimi
■ Koord: 37° 17' 7'' D, 41° 45' 59'' K
Bozyaka mezra - Yüksekova (Dağlıca bucağı) - Hakkari
K2013 📖: Avetir
1946h 📖: Avithayr / Avithir
1916hb 📖: Avathrai [ Süryanice ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Koord: 37° 23' 11'' D, 44° 5' 2'' K
Bölücek köy - Beytüşşebap - Şırnak
1928 📖: Pirûsan [ Kürtçe "aş." ]
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Pirosi) yerleşimi
■ Koord: 37° 29' 32'' D, 43° 11' 37'' K
Budaklı mahalle - Midyat - Mardin
K1980 📖: Karşaf
1928 📖: Kerşam
S1881 📖: Kfer Şâmo [ Süryanice "Şamlı köyü" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Şemikan) yerleşimi
■ Koord: 37° 22' 46'' D, 41° 20' 49'' K
Buğdaylı köy - Silopi - Şırnak
1916hb 📖: Takiyan
■ 20. yy başında Süryani (Keldani) yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 10' 9'' D, 42° 24' 12'' K
Bülbül mahalle - Yeşilli - Mardin
K1980 📖: Binêbil
1518a: Benâbil
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani yerleşimi
■ Koord: 37° 18' 53'' D, 40° 50' 22'' K
Cevizağacı köy - Beytüşşebap - Şırnak
S1900~ 1982rh 📖 : Geznax
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Kürt-Sünni/Süryani yerleşimi
■ Yakın yıllara dek Süryani köyü idi. Halen sadece yazları meskûndur. SN
■ Yaz aylarında gelen Süryaniler yılın belli bölümünde burada yaşarlar. kato73
■ Koord: 37° 36' 6'' D, 43° 6' 10'' K
Cevizli köy - Çukurca - Hakkari
1928 📖: Gûzereş [ Kürtçe "karaceviz" ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Txuma Vadisinin halen başlıca yerleşimidir. 1915 öncesi Nasturi Hıristiyan Txuma aşiret bölgesi idi. SN
■ Koord: 37° 20' 2'' D, 43° 43' 56'' K
Ceylanlı köy - Hakkari Merkez - Hakkari
1916hb 📖: Walto/Velto [ Süryanice ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Jirki) yerleşimi
■ Walto bölge adıdır. İçerisinde Sirtê, Dihiyê, Xidyanê, Serero yerleşim yerlerini barındırır. SN
■ Koord: 37° 24' 56'' D, 43° 37' 37'' K
Cizre ilçe - Cizre - Şırnak
K 📖: Cizîra Botan [ Kürtçe "Botan adası" ]
1876a 📖: Bohtan (idari bölge)
S1286 📖: Gzartâ d'Beth Zabdaï [ Süryanice gzartâ "ada, Zabdai-yurdu adası" ]
A947 📖: Cezîre ibn-ˁOmar [ Arapça "Ömeroğlu adası" ]
Y378 A870 📖 📖: Bêzabdê (idari bölge) [ Süryanice beth zabdai "Zabdai yurdu" ]
■ 20. yy başında (Keldani) yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Süry «Gzarta» `cezire, ada` lakabı 5. yy’dan itibaren görülür. Cezîre (`ada`) aynı adın Arapça biçimidir. BethZabdai/Bêzabde bölge adı ve Yun Zabdaiôn Xôrion (`Zebdai yurdu`) kaydedilmiştir. Zebdai (`rızk veren`) Aramice yaygın bir erkek adıdır. SN
■ Koord: 37° 19' 38'' D, 42° 11' 21'' K
Çağlayan ölü yerleşim - Şırnak Merkez - Şırnak
K1597 1928 📖 📖: Şax
Y17 📖: Satalka
■ 20. yy başında Süryani (Keldani) yerleşimi.
■ MS 1. yy’da coğrafyacı Strabon’un, Gordyene krallığının üç kalesinden biri olarak andığı Satalka kalesi bu köydedir. 20. yy başında Keldani (Katolik Nasturi) yerleşimi idi. Köy 1993’te TC kuvvetlerince boşaltılarak tahrip edildi. SN
■ Koord: 37° 22' 54'' D, 42° 19' 47'' K
Çaltıkoru köy - Hakkari Merkez - Hakkari
K2013 📖: Sêvîn
S1840 📖: Sîwîne [ Kürtçe "elmalı?" ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Koord: 37° 43' 50'' D, 43° 49' 13'' K
Çanaklı köy - Hakkari Merkez - Hakkari
K2013 📖: Kehê
1946 📖: Baz [ Kürtçe "şahin" ]
E1902 📖: Paz
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 25' 33'' D, 43° 52' 22'' K
Çatalçam mahalle - Dargeçit - Mardin
1928 📖: Deyrsalib
S1881 📖: Deyrslibo [ Süryanice "haç manastırı" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Süryani/Kürt-Sünni (Alikan) yerleşimi
■ Koord: 37° 33' 48'' D, 41° 36' 35'' K
Çavuşlu köy - Cizre (Dicle bucağı) - Şırnak
E1902 1928 📖 📖: Arnabad / Ernebat
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Meman) yerleşimi
■ Koord: 37° 17' 10'' D, 42° 9' 7'' K
Çelik ölü yerleşim - Dargeçit - Mardin
1869s 📖: Çelik [ Kürtçe cêlik "küçük soy" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Erebiyan) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
■ Koord: 37° 39' 32'' D, 41° 49' 22'' K
Çeltik mezra - Çukurca - Hakkari
1946h 📖: Tuhubenav mz.
1916hb 📖: Txub / Txuma Navei [ Süryanice ]
S1840 📖: Txuma [ Süryanice txuma "kurban, adak" ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ 20. yy başına dek Nasturi yerleşimi olan Txub veya Txuma vadisinin merkez köyü idi. SN
■ Koord: 37° 20' 22'' D, 43° 41' 22'' K
Çetintaş mezra - Hakkari Merkez - Hakkari
K2013 📖: Hergil
S1840 📖: Hargel
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Koord: 37° 36' 41'' D, 43° 31' 1'' K
Çevrimova köy - Beşiri - Batman
K 📖: Barıslê
E1912 1928 📖 📖: Bârısil / Barsil [ Süryanice ]
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.
■ Koord: 37° 50' 20'' D, 41° 16' 21'' K
Çığlı köy - Çukurca (Çığlı bucağı) - Hakkari
1928 📖: Aşûta
1891c 📖: Tiyari (idari bölge)
S1840 📖: Aşîtha [ Süryanice ܥܳܫܺܝܬ݂ܳܐ "çığ" ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Tiyari vadisinin başlıca yerleşim merkezi idi. Nasturi Hıristiyan olan Tiyari aşireti 1846’ya dek fiilen bağımsızdı. 1891 nüfusunu Cuinet 6000 kişi olarak tahmin etmektedir. SN
■ Koord: 37° 19' 52'' D, 43° 22' 51'' K
Çiftlik köy - Silopi - Şırnak
1916hb 1928 📖 📖: Girki Bedras / Girikbedro [ Kürtçe "Bedros tepesi" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Keldani (= Katolik Nasturi) köyü idi. SN
■ Koord: 37° 10' 36'' D, 42° 25' 14'' K
Çilesiz mahalle - Nusaybin - Mardin
K1980 📖: Mezrê Mihoka [ Kürtçe "Küçük Muhammed mezrası" ]
S1900~ 📖: Mezrê
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 8' 32'' D, 41° 32' 36'' K
Çimenli mezra - Çukurca - Hakkari
1946h 📖: Merganz [ Ermenice "çayırlar" ]
S1840 📖: Margi [ Ermenice/Kürtçe "çayır" ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Koord: 37° 18' 28'' D, 43° 29' 16'' K
Çubuklu köy - Şemdinli - Hakkari
1928 📖: Bemtur
S1877 📖: Bawtur ܒܘܬܘܪ [ Süryanice ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Güncel Asuri kaynaklarında görünen Bemtur adına karşılık, Cutts’ın 1877’de Bawtur şeklinde verdiği yerleşim burası olmalıdır. SN
■ Koord: 37° 17' 56'' D, 44° 28' 2'' K
Çukurca ilçe - Çukurca - Hakkari
1928 📖: Çal (idari bölge) [ Kürtçe çalê "çukur" ]
S1840 📖: Lizan (aş.) [ Süryanice lîzan "aş." ]
■ 20. yy başında (Nasturi) yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Çal genel olarak Çukurca bölgesinin adıdır. Lizan eskiden yöreye hakim olan Nasturi aşiretinin adıdır. 19. yy sonunda Süryanice ve Kürtçe konuşan Nasturi (Hıristiyan) ve Yahudi nüfusu vardı. SN
■ Koord: 37° 14' 49'' D, 43° 36' 41'' K
Çukurca köy - Yüksekova - Hakkari
K2013 📖: Pagê
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Koord: 37° 30' 21'' D, 44° 23' 27'' K
Çukuryurt köy - Gercüş - Batman
1928 📖: Binkelb
S1881 📖: İbnkelbê [ Arapça "köpekoğlu?" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi (Dekşuri-Arnas) yerleşimi
■ Belki Süryanice «beth kelbe» `köpek ini`. SN
■ Koord: 37° 35' 20'' D, 41° 29' 2'' K
Dader mezra - Silopi - Şırnak
1916hb 1928 📖 📖: Dader/Dadîr [ Süryanice ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Cudi Dağı eteğindeki köy efsanelerde Nuh’un Tufan’dan sonra ilk su içtiği yer olarak anılır. 1993’te boşaltılıp yıkıldıktan sonra kısmen yeni yerleşime açıldı. SN
■ Koord: 37° 18' 53'' D, 42° 25' 2'' K
Dağiçi mahalle - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K1980 📖: Xirabêmişka [ Kürtçe "fareli ören" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Belki Süryanice «Ḥarbâ maşkô» `tulumören`. SN
■ Koord: 37° 12' 29'' D, 41° 23' 47'' K
Dağlıca köy - Yüksekova (Dağlıca bucağı) - Hakkari
K2013 📖: Soryan
1916hb 📖: Oramar (idari bölge)
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Oramar adı muhtemelen Süryanicedir. Oramar aşiretinin adı yer adından gelir. SN
■ Koord: 37° 22' 27'' D, 44° 5' 7'' K
Damlarca köy - Güçlükonak (Fındık bucağı) - Şırnak
1928 📖: Finiki Revî [ Kürtçe finikê rewî "yolcu Finik" ]
K1597 📖: Finik
Y17 📖: Pinaka
■ 20. yy başında yerleşimi.
■ Antik Çağ’da zikredilen Pinaka/Phainaka kentidir. Strabon (1. yy) ve Ammianus’a (4. yy) göre Korduênê ülkesinin başkenti idi. SN
■ Koord: 37° 24' 31'' D, 42° 3' 58'' K
Danalı köy - Beşiri - Batman
1928 📖: Zercil [ Süryanice zergel ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1967’ye dek Süryani köyü idi. Mar Kuryakos manastırı vardır. SN
■ Koord: 37° 52' 56'' D, 41° 15' 27'' K
Dargeçit ilçe - Dargeçit - Mardin
1928 📖: Kerboran / Kerburan
S1300~ 📖: Kerburanܟܪܒܘܪܢ‎ [ Süryanice kfar buran ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Erebiyan) yerleşimi
■ Kürtçe dilli Süryani Hıristiyan kültürünün önemli bir merkezi idi. SN
■ Buranın isminin Türkçe'ye neden Dargeçit diye çevirildiğinin iyi sorgulanması gerekir. Muhtemelen Kürtçe ismi olan Kerboran- yani "Eşek Geçer" ya da "Bıçak Geçer", Ker kökünün esas haline göre değişir, manada bir darlığı betimlediği içindir. Çevirenlere ismi anlatanların Kfar boran'dan haberi olmayabilir. Öteki ihtimal ise "Kfar Buran" isminin zaten Kerboran isminin bozulmuş hali olmasıdır. Imwastingmylife
■ Koord: 37° 32' 45'' D, 41° 43' 21'' K
Davutlar mezra - Bismil - Diyarbakır
1928 📖: Molladavudan [ Kürtçe "Molla Davutlar" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Koord: 37° 49' 43'' D, 40° 53' 27'' K
Demirbilek köy - Batman Merkez - Batman
1941ha 📖: Meymuni / Meymuniye
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Raman) yerleşimi
■ Koord: 37° 47' 3'' D, 41° 14' 25'' K
Demirtaş köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
1530t 1928 📖 📖: Melho [ Süryanice "tuzla" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Koord: 38° 7' 54'' D, 39° 4' 16'' K
Demiryol köy - Batman Merkez - Batman
E1912 1928 📖 📖: Tell Merc [ Arapça/Kürtçe til merc "çayırhöyük" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.
■ Koord: 37° 55' 5'' D, 41° 8' 56'' K
Dereiçi mahalle - Savur - Mardin
1518a 1928 📖: Kıllıt
S698 📖: Qıllıth [ Süryanice "küfe, kelter?" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani yerleşimi
■ Arap dilli Hıristiyan Süryani kasabası 1915’te katliama uğramasına rağmen 20. yy’da kalkınmış, 1990’larda halkın yurt dışına göçüyle terk edilmiş, 2005’ten itibaren kısmen yeniden iskân edilmiştir. 8. yy’da yazılmış Amed’li Aziz Theodotos menakıbnamesine göre bu kasaba yakınındaki Mor Abay manastırı 7. yy’daki İran savaşlarında zarar görmüştü. Halen işler halde üç kilise ve şarap fabrikası bulunur. SN
■ Koord: 37° 32' 54'' D, 40° 57' 35'' K
Deyri mevki - Hakkari Merkez - Hakkari
1946h 📖: Dehyi (hrb)
1916hb 📖: Mart Maryam [ Süryanice "meryemana" ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Koord: 37° 25' 42'' D, 43° 36' 32'' K
Dibek mahalle - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
1928 📖: Badîbbe
S1881 📖: Beth Debbe [ Süryanice "ayıyurdu (veya kurtyurdu)" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani yerleşimi
■ Raitê adı verilen mıntıkanın başlıca köyüdür. Bölgede yedi Süryani köyü bulunur (Badıbbe, Harabe Mışka, Sederi, Kfer Tahtayto, Habab, Harabalê, Arbo). SN
■ Koord: 37° 12' 24'' D, 41° 26' 35'' K
Doğan ölü yerleşim - Uludere - Şırnak
1977rh 📖: Bazyan [ Kürtçe "şahinler?" ]
1928 📖: Baznaye [ Süryanice ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Terk edilmiştir. SN
■ Koord: 37° 29' 12'' D, 42° 42' 36'' K
Doğanca mezra - Hakkari Merkez (Bağışlı bucağı) - Hakkari
1916hb 1946h 📖 📖: Orit/Urit
S1840 📖: Ôret
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Koord: 37° 43' 31'' D, 43° 47' 45'' K
Doğançay mahalle - Midyat - Mardin
1869s 1928 📖 📖: Mzîzeh [ Süryanice mzîzah ܡܨܝܨܚ ]
■ 20. yy başında Êzidi/Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Mzizeh) yerleşimi
■ Ünlü Kürt sanatçısı Ciwan Haco Mzizeh hakimi olan Mala Osman (Mala Haco) ailesindendir. SN
■ Mizizex köyü 20.yy başında bir Ezidi köyüdür.Köyde ezidilere ait bir çok yapı vardı. 20.yy'dan sonra köye yerleşen Hristiyanlar Heverkanlı Mala Haco ile beraber köye gelen hristiyanlardı.Bu hristiyanlar Zaz, Ewerte,Kefre gibi köylerden Mala Haco'yla beraber onların çağrısıyla Mizizex'e yerleştiler. LakedemonianZvingi
■ Koord: 37° 22' 20'' D, 41° 26' 50'' K
Doluçanak mahalle - Silvan (Bağdere bucağı) - Diyarbakır
1914hk 📖: Golemiran / Gulemiran [ Kürtçe "bey havuzu" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.
■ Koord: 38° 1' 0'' D, 40° 43' 27'' K
Dolunay mahalle - Midyat - Mardin
K2011 📖: Kefzengê
1928 📖: Kefseng / Kferseng [ Süryanice kfar "köy" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Seyyid-Dermemikan) yerleşimi
■ Koord: 37° 27' 28'' D, 41° 32' 34'' K
Durakbaşı mahalle - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K1980 📖: Qesra Serçixanê
1914hk 📖: Sarçiqa
S1881 📖: Sircixân
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 6' 21'' D, 41° 4' 23'' K
Düzova mahalle - Midyat - Mardin
1928 📖: Rîş
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
■ 1915’te Midyatlı 93 Protestan Süryani’nin öldürüldüğü köydür. SN
■ Koord: 37° 23' 31'' D, 41° 16' 26'' K
Ekindüzü köy - Pervari - Siirt
1928 📖: Hertvin aş.
S1920 📖: Hartavin
E1912 📖: Ardvan [ Ermenice ardavan? "çayırköy" ]
■ 20. yy başında Süryani (Keldani) yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 20. yy ortalarına dek bu köyde konuşulan Doğu Süryanice lehçesini halen bölgede konuşan kalmamıştır. Ancak diyasporada (çoğu İsveç’te) bulunan birkaç yüz nüfus Hertvince bilmektedir. SN
■ Koord: 37° 55' 27'' D, 42° 21' 16'' K
Elbeğendi mahalle - Midyat - Mardin
1928 📖: Xarabekefrî [ Kürtçe xirbê kefrê "köyören" ]
S1900~ 📖: Kafrô Taxtaytô [ Süryanice "aşağıköy" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani yerleşimi
■ 1980’lerden beri terkedilmiş iken İsveç'ten dönen Süryaniler tarafından yeniden inşa edildi. SN
■ İsveç değil, İsviçre'den dönen Süryaniler tarafından yeniden inşa edildi. Mardin'deki meşhur Kafro Pizzacısı da burada bulunmaktadır. Mustafa
■ Koord: 37° 16' 59'' D, 41° 24' 36'' K
Elmedin ölü yerleşim - Batman Merkez - Batman
E1912 📖: Elmedin [ Arapça/Süryanice el-medîn "kasaba" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.
■ Beşiri (Batman) kazasının merkez kasabası iken 1926’da Batman çayının taşması sonucunda yok olmuştur. SN
■ Koord: 37° 53' 45'' D, 41° 3' 46'' K
EskiHilal ölü yerleşim - Uludere - Şırnak
K 📖: Şêxan [ Kürtçe "şeyhler" ]
1928 📖: Hilâl
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Eski köy boşaltılmış ve karayolu boyunda Hilal adıyla yeni yerleşim kurulmuştur. SN
■ Hilâl, bugünkü köylülerin "Beyaz Su" diye adlandırdığı (Hilal Deresi) çayın iki yanındaki düzlüğe kurulan Şêxan köyünün doğusundaki harabenin adıdır. Terk edilmiş bir Hristiyan köyüdür. sumela
■ Koord: 37° 28' 32'' D, 42° 47' 0'' K
Eskihisar mahalle - Nusaybin - Mardin
K1980 📖: Marîn
Y553 📖: Mardis [ Süryanice merdô "hisar" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Çomeri) yerleşimi
■ Halen Merdis Kalesi adı verilen görkemli kalenin imp. Iustinianos zamanında tahkim edildiğini Prokopios belirtir. 363’ten 640’lardaki Arap fethine dek Bizans’ın doğu sınırı bu noktada idi. SN
■ Koord: 37° 9' 51'' D, 41° 23' 17'' K
Eskikale mahalle - Artuklu - Mardin
K1980 📖: Qelitmera
1518a: Kalˁat el-imrâ [ Arapça "kızkalesi" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 18' 24'' D, 40° 46' 22'' K
Estel mahalle (Midyat bağ) - Midyat - Mardin
S1850 1928 📖: Estel [ Süryanice esṭlô "kisve?" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
■ Midyat ilçe merkezini oluşturan iki yerleşimden biridir. İdari ve ticari merkez asıl Midyat’tan Estel’e kaymıştır. SN
■ Koord: 37° 25' 33'' D, 41° 20' 9'' K
Geçimli köy - Hakkari Merkez - Hakkari
1946h 📖: Rontik/Rumtik
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Dağda bulunan eski köy merkezi terk edilerek dere kıyısındaki Çemihiyo mevkiine taşınmıştır. SN
■ Koord: 37° 23' 36'' D, 43° 31' 59'' K
Gercüş ilçe - Gercüş - Batman
1941ha 📖: Kefercos
1928 📖: Gercüş / Gercos (idari bölge)
S1881 📖: Kfargawsô [ Süryanice "sığınak köyü" ]
A1220 📖: Kercawş
■ 20. yy başında yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ İlçeye adını veren asıl Kercos/Gercos şimdiki Akburç (Kalegercüş) köyüdür. ■ Arapça Cawz `ceviz` sözcüğüyle tefsiri hurafeden ibarettir. `Sığınak` anlamına gelen Süry gaws, Arapçada cawş şeklini verir (Arapça cawşan = cevşen sözcüğü aynı Süryanice kaynaktan türemiştir). SN
■ Çoğunluğu Kürt olan ilçe merkezinde azınlık olarak Araplar da yaşamaktadır gölge
■ Koord: 37° 33' 55'' D, 41° 23' 10'' K
Girmeli mahalle - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K1980 📖: Gîrêmîran
1869s 📖: Giremîra / Girêmara [ Kürtçe "beylertepesi" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 6' 51'' D, 41° 25' 32'' K
Göllü mahalle - Artuklu - Mardin
1928 📖: Göllü
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Kürtçe ismi göl sahibi anlamında "Goliye"'dir. Eski nüfusu Süryani olup halen köy içerisinde kilise bulunmaktadır. Günümüzde sadece bir süyani ailesi kalması ile köyün çoğunluğu Kürt Sünni/Şafii Müslümanlardan oluşmaktadır. Azınlıkta Arap aileler de mevcuttur. Ömer Faruk
■ Koord: 37° 15' 5'' D, 40° 42' 56'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.