70 Kırım Tatarı yerleşimi bulundu.
sırala 
  Balabankoru köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1901h: Tatarköyü
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
■ Osmanlı zamanında komşu Balabanköy'ün koru arazisidir. Kırım'ı Rusların ele geçirmesi sonrası Osmanlı topraklarına sığınan Kırım Tatarlarının yerleşmesi ile kurulmuştur. Köyde doğudaki isyanlar sonucunda 1930lar sonrasında buraya sürgün edilmiş birkaç Kürt ailelesi de yaşamaktadır. Bazı eski haritalarda Tatarköy olarak da geçer (20. YY başı) Atakan Sevgi
  Taptık köy - Havsa - Edirne
1901h: Tapdık
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
  Emiryakup mah - Hayrabolu (Susuzmüsellim bucağı) - Tekirdağ
1909hb: Miryağup
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
  Sofular mah - Saray (Beyazköy bucağı) - Tekirdağ
1928: Sofiler
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
  Büyükyoncalı mah - Saray - Tekirdağ
1928: B. Manika
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni/Kırım Tatarı yerleşimi.
  Manyas ilçe - Manyas - Balıkesir
1902hk: Tatarköy
1530t: Manyas (idari bölge)
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni/Kırım Tatarı yerleşimi.
■ Manyas esasen gölün adıdır. Kırımlı Tatar muhacirler tarafından kurulan köy daha sonra Manyas nahiyesi merkezi oldu. SN
■ 1877 Osmanlı-Rus savaşı sonucunda Kırım Türklerinden 25 hanelik göçmen kafilesi Romanya'dan bu bölgeye yerleşmiştir. Bunun sonucu olarak, bölgede yaşayan köylüler, buraya Tatarköyü adını vermişlerdir. Bundan 15 yıl sonra, 1892/3’te, Kafkasya’dan 25 hanelik bir göçmen kafilesi daha gelerek, ilçede Maltepe olarak bilinen tepenin eteklerine yerleşince Manyas, Gürcü, Çerkez, Dağıstan, Kabartay vb. kültürden gruplarla renklenmiştir. Sonraki dönemlerde, sıklıkla Balkanlardan gelen göçmenlerin bölgeye yerleşmesiyle Tatar köyünün sınırları iyice genişlemiştir. Türk
  Okçugöl mah - Susurluk (Göbel bucağı) - Balıkesir
1911h: Akçagölü
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
■ Tatar Türkleri tarafından kurulan köyümüzün büyük bölümünü 1877 Osmanlı- Rus savaşından sonra göç eden soydaşlarımız oluşturmaktadır Türk
  Güngörmez mah - Karacabey - Bursa
1928: Güngörmez
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
  Efendiköprüsü köy - Çavdarhisar - Kütahya
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
■ 20. yy başında Kazan Tatarı yerleşimi. aldamiel
  İhsaniye mah - Gölcük - Kocaeli
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
■ Osmanlı-Rus savaşları sırasında Kırım’dan gelen Tatarlar tarafından kurulduğu bilinir. İlk başta Tatarların İhsâniye ismiyle oturdukları köy civârda Tatarköy olarak nam saldı. Başka muhâcirler gelince Tatarlar başka yerlere dağıldı. Manav
  Teksen mah - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928: Düzköy
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
  Tatarahmet mah - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928: Delihasanlar
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
■ Delihasanlar, Karamanlı alt köyler olarak Tatarahmete tâbidir. Manav
  Nusretiye mah - Kartepe (Derbent bucağı) - Kocaeli
■ 20. yy başında Gürcü/Kırım Tatarı yerleşimi.
  Topluca mah - Kandıra - Kocaeli
1915h: Yağcılar
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
  Yenikent mah - Seyitgazi - Eskişehir
1928: Hamidiye
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni/Kırım Tatarı yerleşimi.
  Aksaklı mah - Seyitgazi - Eskişehir
1928: Aksaklı
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
  Kalkanlı mah - Odunpazarı - Eskişehir
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
■ Köy halkı Kırım Tatarlar'ından oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Güllüce mah - Mahmudiye - Eskişehir
1928: Hayriye [ Tr "hayırköyü" ]
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
■ Köy halkı Kırım Tatarlar'ından oluşmaktadır. Eskişehir'in büyükşehir statüsüne sahip olmasıyla birlikte yerleşim birimi mahalle statüsüne geçmiştir. Berk Ulusoy
  Tokathan mah - Mahmudiye - Eskişehir
1928: Mecidiye
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Köyün eski adı Buzağıtokat'dır. Köy halkı Kırım Tatarlar'ından ve Kavala Muhaciri Türkler'den oluşmaktadır. Köy daha sonraları bir kısım Kurmanç Kürd'ü taşınmıştır. Eskişehir'in büyükşehir statüsüne sahip olmasıyla birlikte yerleşim birimi köyden, mahalle statüsüne geçmiştir. Berk Ulusoy
  Karaçay mah - Odunpazarı - Eskişehir
1928: Karaçay
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
  Akyurt mah - Mahmudiye - Eskişehir
1928: Lütfiye
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
■ Köy halkı Kırım Tatarlar'ından oluşmaktadır. Eskişehir'in büyükşehir statüsüne sahip olmasıyla birlikte yerleşim birimi köyden, mahalle statüsüne geçmiştir. Kaynak: Türkiye'deki Kırım Tatarları ve Nogay Köy Yerleşimleri kitabıdır. Berk Ulusoy
  Fevziye mah - Alpu - Eskişehir
1928: Fevziye
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
  Hamidiye mah - Mahmudiye - Eskişehir
1928: Hamidiye
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
  Osmaniye mah - Çifteler - Eskişehir
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
  Hayriye mah - Çifteler - Eskişehir
1925h: Hayriye
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
  Mesudiye mah - Mahmudiye - Eskişehir
1928: Mesudiye
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
■ Köy halkı Kırım Tatarlar'ından oluşmaktadır. Eskişehir'in büyükşehir statüsüne sahip olmasıyla birlikte yerleşim birimi köyden, mahalle statüsüne geçmiştir. Kaynak: Türkiye'deki Kırım Tatarları ve Nogay Köy Yerleşimleri kitabıdır. Berk Ulusoy
  Fahriye mah - Mahmudiye - Eskişehir
1928: Fahriye
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
■ Köy halkı Kırım Tatarları ile Yörükler'den oluşmaktadır. Eskişehir'in büyükşehir statüsüne sahip olmasıyla birlikte yerleşim birimi köyden, mahalle statüsüne geçmiştir. Berk Ulusoy
  Ilıcabaşı mah - Çifteler - Eskişehir
1928: İhsaniye
1925h: Ilıcabaşı
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
  Şerefiye mah - Mahmudiye - Eskişehir
1928: Şerefiye
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
■ Köy halkı Kırım Tatarlar'ından oluşmaktadır. Eskişehir'in büyükşehir statüsüne sahip olmasıyla birlikte yerleşim birimi köyden, mahalle statüsüne geçmiştir. Kaynak: Türkiye'deki Kırım Tatarları ve Nogay Köy Yerleşimleri kitabıdır. Berk Ulusoy
  Yeşildon mah - Alpu - Eskişehir
1928: Yeşildon
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
  Yeniköy mah - Mahmudiye - Eskişehir
1924h: Yeniköy
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
■ Köy halkı Kırım Tatarları ve Rumeli Türkler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Çardakbaşı mah - Alpu - Eskişehir
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
  Güroluk mah - Alpu - Eskişehir
1928: Refahiye
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
  Başkurt mah - Çifteler - Eskişehir
1928: Başkurt [ Tr Başkırd "bir Tatar kavmi" ]
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
  Yıldızören mah - Çifteler - Eskişehir
1928: Mamure [ Tr "kasaba" ]
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
  Yaverören mah - Sivrihisar (Kaymaz bucağı) - Eskişehir
1928: Yaverviran
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
  Büyüktuğluk köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
  Erdoğdu mah - Tuzlukçu - Konya
1923h: Erdoğdu
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
  Köklüce mah - Tuzlukçu - Konya
1923h: Kaha
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
  Tursunlu mah - Tuzlukçu - Konya
1923h: Tursunlu
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
  Sakarya mah - Polatlı - Ankara
1928: Tırnaksız
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
  Toydemir mah - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
1925h: Toydemirli
1912z: Tavıdemir
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
■ © 27.05.1912 Ankara vilayeti dahilinde Haymana'da kırkbir hane muhacir iskan olunan mahalde Tavıdemir namıyla bir karye teşkili. deyar heyran
■ Bulgaristan Dobriç'ten muhacir Tatar yerleşimi. Manav
  Karakuyu mah - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
1928: Karakuyu
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
  Yenidoğan mah - Polatlı - Ankara
1915h: -
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
  Taşpınar mah - Polatlı - Ankara
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
  Karayavşan mah - Polatlı - Ankara
1925h: Karayavşan
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
  Karakaya mah - Polatlı - Ankara
1928: Karakaya
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
  Konar mah - Sarayönü - Konya
1928: Kirlikuyu
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
  Seçme mah - Çumra - Konya
1928: Seçme
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
  Ballıkpınar mah - Gölbaşı - Ankara
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
  Fethiye mah - Çumra - Konya
1901z: Fethiye
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni/Kırım Tatarı yerleşimi.
■ 1901 yılında Rumeli muhacirleri iskanı için kurulmuş yeni köydür. SN
■ © Tarih: 27/S /1317 (Miladi 1901) Rumeli muhacirlerinden olup Konya'ya gönderilenlerden Sahra nahiyesinde Yakupviran Mezraası bitişiğindeki Pir Esad Vakfı arazine yerleştirilerek teşkil edilen, karyeye Fethiye adının verildiği. deyar heyran
  Taşpınar mah - Gölbaşı - Ankara
1928: Taşpınar
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
  Ahiboz mah - Gölbaşı - Ankara
1928 y: Axıboz
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
■ Mithridates savaşları bağlamında Cicero, Appian ve Dio Cassius'un andığı Gorbeus, 334 yılına ait Itinerarium Burdigalense'de Ankara-Aksaray yolunda üçüncü menzil olarak gösterilir. Türkçe anlamı olmayan Ahıboz adı muhtemelen *Xırboz > *Axırboz yoluyla antik addan türemiştir. SN
  Günalan mah - Gölbaşı - Ankara
1946: Holoz
1928: Xolus
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
■ Bala ilçesine bağlıydı, 1959'da Gölbaşı ilçesine bağlandı (Resmi Gazete, 29 Nisan 1959). Taner A.
  Ağılbaşı mah - Kulu - Konya
1956: Mandıra [ Tr/Yun ]
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
  Yağlıbayat mah - Karapınar (Obruk bucağı) - Konya
1926h: Yağlıbayat [ Tr Bayat "aş." ]
1902hk: Mamuriye
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
  Sulubük mah - Karakeçili - Kırıkkale
1925h: Sulubük
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
  Gökeşme köy - Kaman - Kırşehir
1928: Gökeşme
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
  Ayrancı ilçe - Ayrancı - Karaman
1928: Osmaniye
1960: Ayrancı (idari bölge)
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
■ 1903'te Kırım muhacirleri iskân edildi. SN
  Üçkuyu köy - Keskin - Kırıkkale
1928: Üçkuyu
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
  Değirmenözü köy - Kaman - Kırşehir
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
  Polatyurdu köy - Keskin - Kırıkkale
1861z: Boladyurdu
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
■ © 24.09.1861 Denekkeskini kazasında Boladyurdu ve Bahernik ile diğer mahallerde Nogay muhacirlerinin iskanları için inşa olunan hanelere Kırşehir'de bulunan Cerid Aşireti'nin ve lahık Müdürleri Mehmed, Abdullah ve İsmail Beylerin yaptıkları müdahalenin menedilmesi. deyar heyran
  Darıözü köy - Kaman - Kırşehir
1928: Darıözü
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
  Yoncalı köy - Keskin - Kırıkkale
1928: Pöhrenk [ Tr "oluk, kanal" ]
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
  Göktöme mah - Ereğli - Konya
1926h: İmariye
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
  Beserek köy - Yerköy (Salmanlı bucağı) - Yozgat
1928: Beserek [ Tr "mera" ]
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
■ 1861'de Kırımdan göçen Kırım Tatarları tarafından kurulmuştur. Manav
  Hilmiye mah - Havza - Samsun
1928: Hilmiye
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
  Tatarlı mah Kahyalı - Tekkeköy - Samsun
1926h: Tatarlı
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
  Kavaklı mah - Akçaabat - Trabzon
1928 y: Axanda
Y1432: Axántos [ Yun ]
■ 20. yy başında kısmen Kırım Tatarı yerleşimi.
■ Halkokondylis vekayinamesine göre 1429 yılında Trabzon imparatoru IV. Aleksios bu yerde oğlu IV. Ioannes tarafından katledilmişti. SN
  Çınarlık mah - Akçaabat - Trabzon
1522t y: Lefka [ Yun léuka "akçaağaç, kavak" ]
■ 20. yy başında kısmen Kırım Tatarı yerleşimi.
■ Çınarlık köyü’nün eski adı olan “Lefka” adı, 1530 yılı Osmanlı Tahrir Defterinde de aynı isimle kayıtlı; “387 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Karaman ve Rum Defteri (h. 937/m. 1530) Cilt II.” Tahrir Defterinde, sayfa 727’de Akça-abad nahiyesinde; “Lafka karyesi” biçiminde kayıtlıdır. Seddül Bahir
■ Kısmen Kırım Tatarı yerleşimi metonio


Grafik harita göster     haritada ara : km