403 Kürd yerleşimi bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 5
sırala 
  Tekin köy - Dinar - Afyon
1946: Kürtköy
1919hb: Patirkürtköy
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Tektaban mah - Karapürçek - Sakarya
1928: Teketabanlı
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Lazlar ile Rumeli muhâcirleri eklenmiş. Manav
  Meşepınarı mah - Karapürçek - Sakarya
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Hacıosmanoğlu mah - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ © 13.04.1949 Konya'nın Akşehir ilçesinin Yunak bucağına bağlı Uzunbeyli, Yüzükbaşı,Tüfenkçioğlu ve Hacıosmanoğlu köylerinin, Ankara'nın Polatlı ilçesinin Yenimemetli bucağına bağlanması. deyar heyran
■ Kürt ve Türk yerleşimi. Köy Aşağı ve Yukarı olmak üzere iki mahalleden oluşmakta ve aralarında yaklaşık 2 kilometre mesafe vardır. Aşağı mahalle sakinleri Afyon/Emirdağından göç ederek buraya yerleşmişlerdir anadilleri Türkçedir. Yukarı mahalle Konya'nın Yunak ilçesine bağlı Kurtuşağı mahallesinden göç eden sülalelerden oluşmaktadır. Ana dilleri Kürtçedir. Mert Çakmak
  Tüfekçioğlu mah - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
1928: Köseler
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ © 13.04.1949 Konya'nın Akşehir ilçesinin Yunak bucağına bağlı Uzunbeyli, Yüzükbaşı,Tüfenkçioğlu ve Hacıosmanoğlu köylerinin, Ankara'nın Polatlı ilçesinin Yenimemetli bucağına bağlanması. deyar heyran
  Uzunbeyli mah - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
1926h: Uzunbey
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Kısmen Kürd (Canbeg ) yerleşimi
■ © 13.04.1949 Konya'nın Akşehir ilçesinin Yunak bucağına bağlı Uzunbeyli, Yüzükbaşı,Tüfenkçioğlu ve Hacıosmanoğlu köylerinin, Ankara'nın Polatlı ilçesinin Yenimemetli bucağına bağlanması. deyar heyran
■ Türk ve Kürt yerleşimi. Uzunbeyli Köyü Cumhuriyetten sonra gelen göçmenlerle kalabalık bir nufusa sahip oldu. Bu göçmenler Bulgaristan'dan göçen Türkmenler, Erzurum'dan göçen Kürtler ve Trabzon'dan göçen Karadenizlilerdir. Köy göçmenlere kucak açmış ve farklı bölgelerden birçok insanı barındırır. Mert Çakmak
  Adatoprakpınar mah - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Köy Canbeg Aşiretinden Kürtler tarafından kurulmuştur. 4-5 haneli olan Mahalleye, sonradan Eskişehir-Sivrihisar, Afyon-Emirdağ ve Balkanlardan gelen Türk aileler yerleşir. 1928 yılında Haymana ilçesine bağlı olan Mahalle, daha sonra Polatlı’ya bağlanır. Köyde nüfus bakımından hakim unsur halen Canbeg Kürtleridir. Mert Çakmak
  Yüzükbaşı mah - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
1928: Sevidi [ Kürd sewidî "aş." ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ © 13.04.1949 Konya'nın Akşehir ilçesinin Yunak bucağına bağlı Uzunbeyli, Yüzükbaşı,Tüfenkçioğlu ve Hacıosmanoğlu köylerinin, Ankara'nın Polatlı ilçesinin Yenimemetli bucağına bağlanması. deyar heyran
  Özyurt mah - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
1946: Kürttaciri
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Kürttaciri olan adı 13.01.1956 tarihli kararnameyle Özyurt olarak değiştirildi. SN
■ Kürd: Tecîra Kurmanca "kürt taciri". yalcin
  Yenimehmetli mah - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
1926h: Yeni Mehmedli
1928: Rûtanlı (idari bölge) [ Kürd rûta nêwale ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Hacımuslu mah - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
K: Avda
1928: Hacı Muslu
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
■ Mikailli ve Rutan aşiretine mensup Kürtler tarafından kurulmuştur. Sonradan Bolu’dan birkaç Çitak Türk ailesi yerleşmiştir. Bunların mahallesi yolun alt tarafındadır. Kürtlerse yolun üst tarafında yerleşiktirler. Mert Çakmak
  Ilıca mah - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
1926h: Ilıca
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ © 23.09.1893 Haymana İdare Meclisi Azası ve Mikailli Kürdleri reislerinden Alişir Bey'in çeşitli zulüm ve kanunsuz hareketleri bulunduğu iddialarının tahkiki. deyar heyran
■ Kürt ve Türk yerleşimi. Mikailli aşiretine mensup Kürtler tarafından kurulmuştur. Köy Türk olan Kabak köyünden ve Haymana’nın Şeyhbızın Kürtlerinden epey göç almıştır. Köyün kurucu Kürt aileleri günümüzde şehirlere göç etmiştir. Mert Çakmak
  Karabenli mah - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
1928: Karabenli
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Şeyhahmetli mah - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
K1997: Qirpoli
1928: Şeyhahmetli
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Tabanlı Türkmen cemaatine mensup olduğu söylenen Şeyhahmedli soyuna Aydın, Konya, Karaman ve Ankara bölgesinde rastlanır. Köy halkının buraya Mermerkaya Tepesinin kuzey yamaç düzlüğündeki Şeyhahmetli Yaylasından göçtüğü anlatılır. SN
  İnler mah - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
1893z: Mikailli (aş.)
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ © »»» 23.09.1893 Haymana İdare Meclisi Azası ve Mikailli Kürdleri reislerinden Alişir Bey'in çeşitli zulüm ve kanunsuz hareketleri bulunduğu iddialarının tahkiki. deyar heyran
■ Kurmancca: Mîkayîlan Yenok Solmaz
  Hacımusa mah - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
1928: Hacımusa
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ © Konya Vilâyeti Yunak Kazasının Sülüklü Nahiyesine bağlı Hacımusa köyü, Ankara Vilâyeti Polatlı Kazasının Yenimehmetli Nahi­yesine bağlanmıştır. 9.12.1957 (RsGz:9794 1957) deyar heyran
  Sabanca mah - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
1919hb: Sabanca
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
■ Köy ilk olarak Mikailli aşiretine mensup ailelerin iskâni ile Kışla mevkiinde kurulur. Daha sonra Erzurum ve Kırşehir’den Türk aileler yerleşir. Mert Çakmak
  Hatırlı mah - Yunak (Sülüklü bucağı) - Konya
K1997: Gundexofi [ Kürd gundê xofê "korku köyü" ]
1824z, 1926h: Katırlı / Xatırlı
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Gawestıya (-Têrikan-Mirdêsan) Aşireti tarafından kurulmuştur. Burası 1920 'nin ortalarına kadar bir nahiye idi. Aynı Aşiret üyelerin oluşturduğu yerleşim yerleri : Sinanlı, (eskiden Sinanlının yaylası olan) Özyayla , Sarıkaya, Beşışıklı,(eskiden Beşışıklının yaylası olan) Çayırbaşı, Zaferiye, Boyalı, Kadıoğlu, Sülüklü(¿) ve kısmen Beyliovadır. →→→ © 05.01.1824 Konya'nın Bayburt nahiyesinde [Bayburd maa Ereğli. Tuz gölünün güneyinde idi. “Bayburd-ı Karaman” da denilmiştir. Karaman eyâleti ne bağlı bir yerdi ] Humbaracı (topçu eri) Küçük Hüseyin'in timar köylerinden iltizam ettiği [=17 yy. dan itibâren devlete gelir getiren kaynaklar, yavaş yavaş belirli bedel karşılığında şahıslara verilmeğe başlandı. Bu usulün adı →iltizamdı←. İltizamı üzerine alan kimseler, yani mültezimler; geliri devlete peşin olarak öderler, sonra bunu halktan tahsil ederlerdi] Toyçayırı Katırlı[Hatırlı] ve sair köylerini taşir etmesine (sıkmasına) Cihanbeyli Aşireti'nden şaki Mustafa [*Cihanbeyli aşireti beyi Mustafa Bey (17.06.1823)*] tarafından mümanaat edildiğinden(engel oldunduğuna) şikayetle mürafaalarının (yüzleşerek muhakeme olunmak) icrası için Konya Valisi Hasan Paşa'ya emir ısdarının Aşiretbeyi zade Halil tarafından taleb edildiği © »»» 07.11.1899 Akşehir'e bağlı Katırlı[Hatırlı] nahiyesinin Cihanbeyli Aşireti'nden hayvan tüccarı Hacı Mehmed Ağa ile oğlu Yusuf Efendi'ye müracaatlarında Konya Vilayeti'nce kolaylık gösterilmesi. © »»» 06.12.1909 Haymana'nın Katırlı karyesinde zuhur eden define. © »»» 10.03.1912 Konya'nın Katırlı [Hatırlı] köyüne altı saat mesafede bulunan Kadı mevkiinde Kadıoğlu namıyla köy teşkilinin tasvib edildiği. © »»» 04.09.1917 Hükümet-i Seniyye ve Türklük aleyhinde sözler sarfeden Fas ahalisinden ve Mekke mücavirlerinden Hacı Mehmed'in Akşehir'in Hatırlı nahiyesi dahilinde yakalanarak Adliye'ye teslim edildiği. © »»» 19.08.1918 Konya'nın Akşehir kazasına tâbi Hatırlı nâhiyesine bağlı Boyalı mahallesinin müstakil, resmi bir köy haline getirilmeyeceği. © »»» 11.10.1925 Mahalli halka zulüm yapan Akşehir'in Hatırlı nahiyesinden Hacı Efendi'nin İstiklal Mahkemesi'ne verilmesi. deyar heyran
  Kütükuşağı mah - Cihanbeyli (Yeniceoba bucağı) - Konya
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ © »»» 14.08.1858 Sinkanlı, Halkanlı, İmranlı [Ömeran], Belikanlı, Cudkanlı ve Kütük Uşağı aşiretlerinin Konya'ya ilhakının mahzurlu olduğuna dair© »»» 01.10.1858 Seyfkanlı, Halkanlı, İmranlı [Ömeran], Tacirli, Belikanlı, Cudkanlı ve Ketük Uşağı [Kütükuşağı] Aşiretlerinin, Ankara eyaletinden tefrikiyle Konya'ya ilhakı... © »»» 30.07.1863 Niğde Sancağı toprağında Koçhisar Kasaba ve memlahasının yakınında meskun olup idaresi Ankara ve Yozgat sancaklarına merbut olan Reşvan Ekradından Belkanlı, Sefkanlı, Hicbanlı, Çorkanlı [Cudkanlı] ve İmranlı [Ömeran] aşiretlerinin ahalisinden bazı kesanın... deyar heyran
  Boğazören mah - Kulu - Konya
1928: Köstengil
1904z: Köstendil
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni/Kürd yerleşimi.
■ 13.03.1904 Köstendil köyünden Müslim'in arzuhali... * 27.10.1919 Konya'nın Sa'idili kazası Yeniceoba nahiyesine tabi Köstengel karyesini basıp * 29.08.1940 Konya'nın Cihanbeyli kazasına bağlı Köstengil köyünün Ankara'nın Haymana kazasına bağlanması. deyar heyran
  Yukarıkamışlı mah - Elmadağ - Ankara
K: Alikan
1898z: Kamışlı Balâ [ Tr "yukarı kamışlı" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ © 10.03.1898 Ankara'nın Kamışlı-i Bala ve Zir, Veled Sinan karyelerinin Keskin'den fekk-i irtibatıyla... deyar heyran
  Gökdere mah - Kalecik - Ankara
1928: Gökdere
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ `Yörük` veya `Türkmen` olduğu rivayet edilen fakat tarihi belgelere göre Kürt oldukları anlaşılan Şarklı cemaatinin Ankara/Kırıkkale havzasında iskan edildiği altı köyden biridir. SN
  Kekilliali köy - Kaman (Savcılı bucağı) - Kırşehir
1928: Kekilli Alo [ Kürd Kekilli "aş." ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ © »»» 04.11.1894 Bala kazasına bağlı bazı köylerin muhtarları ve imamları tarafından; Esbkeşan kazasının Belganlı [Bêlikan] Aşireti'ne mensub bazı kişilerin köylerini basarak emval, eşya ve hayvanlarını alıp götürdükleri iddiası... deyar heyran
  Ortaköy ilçe - Ortaköy - Aksaray
1775z: Ortaköy
1876a: Eyübeli / Eyüpili (idari bölge)
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Osmanlı döneminde Eyüb ili kazası merkezi idi. SN
■ © 01.05.1775 İdam olunan ve muhallefatı miriden zabtedilen Ortaköylü Kör İsmail... deyar heyran
■ İlçe merkezinin büyük çoğunluğu Türkmenler'den oluşmaktadır. Keza aynı durum köyler ve beldeler içinde geçerlidir. Ortaköy ilçesi ekseriyetle Oğuz Türkmeni'dir. Azınlık olaraksa Kurmanç Kürdler'i vardır. Berk Ulusoy
  Büyükkışla köy - Boztepe - Kırşehir
1927h: Terziyanlı [ Kürd/Tr terziyan "aş." ]
Eski adı: Taşlıtepe
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Külhöyük köy - Boztepe - Kırşehir
K: Kulik
1927h: Külhöyük
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Boztepe ilçe - Boztepe - Kırşehir
1927h: Boztepe
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Karacaören bld - Boztepe - Kırşehir
1927h: Karacaviran
1849z: Karaca (aş.)
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Karaca aşiret adı muhtemelen Kürtçe Rişvan aşiret adının çevirisidir. SN
■ © 16.11.1849 Kırşehir'e bağlanan Karaca Kürd Aşireti ile Aksaray'a bağlanan Hacı Ahmedli Aşireti Müdürlüğü'nün uhdesine verilmesini isteyen, Boynuinceli Aşireti sabık Müdürü Mir el-Hac Hüseyin'in arzuhali. a.g.tt © »»»»» 03.03.1850 Talebe-i ulumdan Seyyid Ömer'in kardeşi Nevşehir'de sığır celepliği yapan Hacı Mehmed'in, Aksaray civarında Reşvan Aşireti'nden Kaküllü Kürd Ali tarafından soyulup yaralanması üzerine Ankara'nın Tekke köyünde bulunan suçlunun yakalanıp muhakeme edilmesine dair. deyar heyran
■ Ayhan Bey, Karacaören kasabası 16. yüzyılda kurulmuştur. Kasaba'nın kuruluşunda Akpınar ve Mucur ilçelerimizden gelen Arıöz, Koçak, Coşkun, Baran, Gökşen, İlhan gibi ailelerin ataları etkilidir. Sonraları Çimeli köyünden Altunkaya ile Çelebi aileleri, Bozok yani Yozgat'tan Çavuş, Güler, Deniz aileleri ve Erzurum'dan Özmen ailesi Karacaören'e göç etmiştir. İmam Yusuf önderliğinde Mucur'dan gelen başta İlhan ve Gökşen aileleri Karacakurt Aşireti'ne mensupturlar. Ayrıca rahmetli Osman Bölükbaşı'nın dediği gibi Karacakürt değil Karacakurt demeniz daha doğru olacaktır. Birçok üniversitenin kütüphanesine girmiş olan Doç. Dr. Ahmet Gündüz'ün kitabına muteber demeniz ayrıca bir saçmalıktır. Rahmetli Faruk Sümer kitapları mutlak okunması gereken bir profesördür, öneriniz için ayrıca teşekkürler. Berk Bey'e ise Cevdet Hakkı Tarım'ın Kırşehir'in Tarihi isimli çalışmasını okumasını tavsiye ederim. Koray Aslan
■ Berk Ulusoy eklediği yanlış bilgi bulunmaktadır. Karacaören komşu Karacakürt köyleri bulunmaktadır. fakat Karacaören Karacakurt aşiretinden değildir. Karacakurt 17.yüzyılda Kırşehir’e göç etmiştir. Karacaören bu yüzyıldan önce kurulmuştur. ve Ahmet Gündüzün kitabı olan Türkmen Yurdu Kırşehir muteber bir kitap değildir. Kitapta ciddi hattalar bulunmaktadır. Kaynak olarak Oğuzlar konusunda uzman Büyük tarihçe merhum Faruk Sümer yaralanmanız. Koray Bey, Baba tarafından Karaca Örenliyim. Babaannem sülalesi köyünün köyün kurucularından olup, dedem tarafı köye sonradan yerleşmiştir. Sebahattin YAŞARIN "XV. Yüzyılda Kırşehir Varsakları: Büğüz Köyü" adlı kitabında Karacaören kasabası( üçkaraaağaç) Varsakların kurmuş olduğu yazmakta. Yusuf Halaçoğlu’nun yazdığı Anadolu'da aşiretler cemaatler oymaklar adlı kitabında Varsaklar Karacaören kasabasının kurulmuş olduğu Malya ovasında Varsakların yaşadığı görülmektedir. Verdiğiniz bilgiler http://www.karacaoren40.com/?SyfNmb=2&pt=Kasabam%C4%B1z adlı site bulunmaktadır. Ben ısrarlar Ahmet beyin kitabında ciddi hatalar bulunduğun savunmaktayım. Sadece birkaç tanesi yazacağım. Annem tarafında yabanlı aşireti ve herikli aşiretindenim ve Babanın dede tarafında da Yabanlı aşiretindenim fakat Karacaören yerleşmiştir. Ahmet beyin kitabında bu iki aşiretle ilgili bilgileri Ünlü Türk dilbilimci Azerbaycanlı Ahmet Caferoğlu’nun bir makalesinde alınmıştır. Bu makalede iki aşirette Kızılkoyunlu olduğu yazmakda bu bilginin kaynağında sadece üç kişilerden adlı bilgidir. Hâlbuki Yabanlı aşireti Faruk Sümer araştırmalarına göre Bayat boyundandır. Bu aşiret 19.yüzyılda Fırka-i İslahiye adlı iskânla Çukurova’dan gelmiştir. Herikli aşiret ise Adnan Menderes Kaya Avşar olduğu yazmakta ve 18. Yüzyılda Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından iskân edilmişlerdir. Kamanda ve Mucurda bulunan Kargın isimli köyleri bulunmaktadır. Mucurdaki Kargın köyü Karacakurt köyüdür. Karacakurt aşireti de Bayat boynundadır. Rahmetli Osman Bölükbaşı Bayat boyundan olan Dulkadiroğluların Beylerin torundur. Kargınları oğuzların 24 boyundan biridir. Fakat Faruk Sümer Oğuzlar Kitabında Halep bayatları içerisinde kethüdasın kaynaklı olarak aşiretinin ismi kargın olan bir aşiret bulunmaktır. Karacakurtlar içerisinde yer alan kargınlarda kargın boyunda değil Bayat boyunun bir aşiretdir. ayhan akıncı
■ Kırşehir binlerce yıllık bir geçmişe sahip olması, Orta Anadolu'da yer alması ve haliyle neredeyse bütün Oğuz Boylarının uğraması sebebiyle tarihi ve tam bir Türkmen kentidir. Ayhan Bey'e de, Koray Bey'e bilgileri için minnettarız. Lakin dediğim gibi 24 Oğuz Boyu'nun da etkisinin bulunması sebebiyle bir yerleşim biriminde birden fazla aşiret, oymak, sülale ; kültür, gelenek, görenek olması doğaldır. Karacaören beldemizde Karacakurt, Boynuinceli, Karalar, Varsak gibi Türkmen Aşiret ve Oymakları yer almaktadır. Ahmet Bey'in kitabıyla ilgili -varsa- yanlış ve bilgi eksiklikleri Ahmet Bey'in e-mail'ine gönderebilirsiniz. Bu arada Karacakurt Aşireti Bayat ya da Kargın değil, Danişmendlilerle birlikte anılan ve soyu Beydili Boyu'na dayanan bir Türkmen Aşireti'dir. Osman Bölükbaşı ise kendisi ve köyü yani Hasanlar Köyü -Adnan Menderes'in isteği ile günümüzde Hacıbektaş ilçesine bağlı- soy itibariyle Karacakurt Aşireti'ne mensuptur. Bu bilginin kesinliğini akl-i melekeleriniz yerindeyse rahatlıkla teyit edebilirsiniz ve Rahmetli Osman Bey'in oğlu Rahmetli Deniz Bey'in de Beydililer'i işaret etmiş olduğunu belirtmek isterim. Berk Ulusoy
  Alahacılı köy - Çiçekdağı - Kırşehir
K: Gelikan [ Kürd "boğazlar" ]
1928: Alahacılı
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ © 11.03.1785 Rişvan Kürtlerinin garet eyledikleri İzmir kervanı malından zimmetlerinde kalan mebaliğden Pehlivanlı aşireti derununda Molikânlı Hasan kabilesi perakende hanelerine isabet eden on bin kuruşun tahsiline vesaireye dair Bozok mutasarrıfından gelen tahrirat. g.tt © »»» 09.03.1814 Molkanlı, Alıclı, İzoli, Cihanbeyli ve Rişvanlı aşiretlerinin tecavüz ve yağmalarından bizar olan Malatya Kazası halkının şikayetlerini bildiren arz... deyar heyran
■ Tamamen Türklesmistir. Mert Çakmak
■ Köy halkı eskiden beri Pehlivanlı Aşireti'ne mensup Oğuz Türkmenler'i ile Molikan Aşireti'ne mensup Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Pehlivanlı Aşireti özellikle Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesi ile Kırıkkale'nin Keskin ilçesine iskan edilmiş bir Türkmen Aşireti'dir. Molikan Aşireti ise Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesi ile Konya'nın Kulu ilçesine iskan edilmiş bir aşirettir. Köyde ikamet eden Kürdler gerek köydeki yoğun Türkmen nüfusla yaşamaları, Kırşehir'in bir Türkmen kenti olması ve çevre köylerdeki Türkmenler ile hısımlıkları olması sebebiyle Türkmen gelenek ve göreneklerini artık benimsemişlerdir. Berk Ulusoy
  Hüseyinli köy - Boztepe (Göllü bucağı) - Kırşehir
1927h: Hüseyinli
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Uzunpınar köy - Boztepe (Göllü bucağı) - Kırşehir
1927h: Uzunpınar
K: Sira / Sora [ Kürd soran "kızıllar" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Eskidoğanlı köy - Boztepe - Kırşehir
1927h: Xorla
1921h: Arablı [ Tr "Araplı" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Abdullah köy - Kargı - Çorum
1925h: Abdullah
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Daha önce Karaköy köyüne bağlı mahalle iken ayrıldı. SN
  YeniDoğanlı köy - Boztepe - Kırşehir
1928: Yeni Araplı [ Tr "yeni Araplı" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Kürt ve Türk karışık yerleşim. Türkler sonradan köye yerleşmiştir. Mert Çakmak
■ Köy halkının yarısı Türkler'den, diğer yarısı ise Kurmanç Kürdlerin'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Hatunoğlu köy - Boztepe (Göllü bucağı) - Kırşehir
K: Xaladîno [ Kürd "deli Halil" ]
1928: Öksüzkale
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Asıl adı Xaladino olan köy asimilasyon politikaları dahilinde önce Öksüzkale sonrasında ise Hatunoğlu adını almıştır. Devran
  Beygircioğlu köy - Kargı (Hacıhamza bucağı) - Çorum
1925h: Kürtler
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Üçkuyu köy - Boztepe (Göllü bucağı) - Kırşehir
K: Uçkî
1927h: Üçkuyu
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Çevirme köy - Boztepe (Göllü bucağı) - Kırşehir
1928: Çevirme
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Köy halkının kökeni Kürdler'den Şêxbilan Aşireti'ne dayanmaktadır. Köy halkı yöreye 1865 yılında iskan edilmiştir. Kaynak: Osmanlı İmparatorluğu'nda Aşiretlerin İskanı kitabıdır. Berk Ulusoy
  Çiçekdağı ilçe - Çiçekdağı - Kırşehir
1876a: Rişvan | Mecidiye [ Kürd reşwan "aş." ]
1584t: Çiçekdağı (idari bölge)
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Reşvan Kürtleri için kurulan aşiret kazasının merkezi Mecidiye kasabasıdır. Cumhuriyet döneminde ilçe yakınındki Çiçek Dağının adı verildi. SN
■ Reşwan Asireti kollarindan olan Mifikan ve Şêxbilan Kürtleri tarafindan kurulmustur. Daha sonra bu Kürtler bu yerden Boztepeye bagli bütün köylere (Boztepe merkez haric), Kaman'in bazi köylerine dagilmislardir. ABDULLAH ALTUNTAS
■ © 14.07.1890 Kırşehir sancağının Mecidiye kazasında bulunan Muhibbanlı Aşireti'nin... deyar heyran
■ Çiçekdağı ilçesi 1845 yılında, kökeni 24 Oğuz Boyu'ndan, Avşar Boyu'na dayanan Horasan Türkmen Oymak ve Sülaleleri tarafından ilk olarak Boyalık adında bir köy olarak kurulmuştur. Zaman içinde artan Türkmen nüfusu ile ilçe olmuştur. İlçe de Kurmanç Kürdleri'de yaşamaktadır. Fakat Kurmanç Kürdler'i 1865 yılında iskan edildiler. Ayrıca Kurmanç Kürdler'i kendi köylerinde yaşamaktadır. Çiçekdağı ilçe merkezinde az bir nüfusa sahiptirler. Kaynak: Osmanlı İmparatorluğu'nda Aşiretlerin İskanı ve Türkmen Yurdu Kırşehir: tarihi, aşiretleri, cemaatleri, boyları kitaplarıdır. Berk Ulusoy
  Çiğdeli köy - Boztepe - Kırşehir
1928: Çiğdeli
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Çamalak köy - Boztepe - Kırşehir
1928: Çamalak
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Sıtma köy - Laçin - Çorum
1925h: Sıtma
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Çamlıpınar köy - Laçin - Çorum
<1960: Şıhbızınlı [ Kürd şêxbizin "aş." ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Karasoku köy - Laçin - Çorum
1925h: Karasoku
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Karahisar köy - Çorum_M - Çorum
1928: Karahisar
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ 19. yy'da Çorum'a bağlı Ekrad (`Kürtler`) nahiyesi merkezi idi. SN
  Dededağı mah - Bafra - Samsun
1928: Dededağı
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Burada yaşayan Kürdler, 400 yıldır bu köyde yaşadıklarını belirtiyorlar. Mar(d)astan
■ İnternette ve çeşitli ortamlarda geçen bilgi kirliliklerini önlemek için yapılan ekleme: Köy halkı Alevi değildir, Şêxbizin aşiretinden Kürt kökenlidir. metonio
  Dereköy mah - Ondokuzmayıs (Taflan bucağı) - Samsun
1925h: Dereköy
■ 20. yy başında kısmen Kürd yerleşimi.
■ Dereköy Beldesinin nüfusunun bir bölümü 130 yıl önce Batum'dan göç eden Kürdlerden meydana gelir. Mar(d)astan
  Çamlıca köy - Şarkışla (Akçakışla bucağı) - Sivas
1926h: Kürtköyü
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ 1928 İçişleri köy listesinde görünen Kürt Araposman köyü burası olmalıdır. SN
■ Çerkes yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Tatar köy - Pazar - Tokat
1925h: Tatar
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni/Kürd yerleşimi.
■ Yarısı Kürd, yarısı Kumuk yerleşimi Cihad Gümüs
■ Köy halkı Kurmanç Kürdler'i ile Dağıstanlılar ve Kumuklar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Ekinözü ilçe - Ekinözü - Kahramanmaraş
1946: Cela
1914hk: Çelağa
1705z: Ahsendere / Asandere (idari bölge)
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Bugünkü Ekinözü ilçesinin güneyi ile Göksun arasındaki bölge Osmanlı döneminde Ahsendere Nahiyesi idi. Cela/Celilağa köyü 1958'de belediye oldu, 1983'te Ekinözü adı verildi, 1990'da ilçe statüsü kazandı. SN
■ © 27.03.1705 Anadolu eşkıyası takibinde maiyetinde hüsn-i hizmetleri görülen Kılıçlı aşiretine, Elbistan kazası Ahsendere nahiyesi arazisi iskan için verilmişse de... [Diyar Heyr] SN
■ © 16.03.1809 Elbistan civarında kain Asandere nam mahalde iskan edilen Kılıçlı Kürd Aşireti şakavette bulunduklarından Rakka dahiline nakil ve iskanları hakkında Rakka Valisi Yusuf Paşa'ya yazılan hüküm. g.tt deyar heyran
■ Ekinözü ilçe genelinin (ilçe merkezi dahil) bütün Sünnileri Türk, bütün Alevileri Kürttür. Bütün Aleviler Sultan Sinemilli Ocağına mensuptur. metonio
  Güzelyayla mah - Hekimhan (Kurşunlu bucağı) - Malatya
1928: Kızılyatak
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Dumlukuyu mah - Suruç - Şanlıurfa
1928: Cessasi Dinayi [ Kürd Dinayi "aş." ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Bilge mah - Suruç - Şanlıurfa
1928: Tihonek
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Kürtçe adı Tionek olan ve üç köyden oluşan Kürt köyü. Berazî konfederasyonuna bağlı Dınai aşireteinin, Reşekî mirlerine ait merkez köylerden biridir. 1520, 1536, 1552, 1572, 1584 tarihli tahrir defterlerinde adı Tahunek olarak kaydedilmiştir. Köyün ismi, Kürtçe "küçük değirmen" anlamındadır. Köylerin arasından Çasor (Kızılçay) adıyla kaynağını Fırat'tan alan bir çay akmaktadır. 7 hane, 7 mücerred olub halkı Ekrad ve müslümandır. (1536, BOA. TD. 184, s.86). 1536, Dinayi Cemaati köyleri: Tahunik, Sasi, Harbetü'n-Nasarî, Şah Veli, Keperli, Ümmü'd-Deyyab, Üç Pınar, Kuraya, Atşan, Tel Simsim, Tel Ahdar, Tel Beni Ali, Karuk. ibrahim halil baran
  Harmankaya köy - Kemaliye - Erzincan
E1902: Abarank [ Erm "mülk, konak" ]
1643a: Abrenk
■ 20. yy başında kısmen Kürd yerleşimi.
  Türkmenoğlu köy - Erzincan_M - Erzincan
1928: Dacirek
E1902: Dacrag / Dacarag [ Erm "kilisecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Altınbaşak bld - Üzümlü - Erzincan
E1902, 1928: Karakilise
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi. Şimdi Alevi (Türkmen) yerleşimi
■ Üzümlü ilçesine bağlı tek Alevi Türkmen yerleşimidir. Geri kalan tüm yerleşimlerdeki Aleviler Zazadır. metonio
  Gümüşkaynak köy - Palu - Elazığ
E1900~a: Kurdîkan [ Kürd "aş." ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
■ Palunun 4 köyü ve ilçe merkezlileri Türktür. Geri kalan yerleşim yerleri ise Zazadır Kaya
  Gözecik köy - Kovancılar - Elazığ
1928: Bedevi [ Kürd bedewê "güzel" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Bulgurcuk köy - Karakoçan - Elazığ
E1878: Oğu [ Erm ]
1869s: Oxi / Oxu (idari bölge)
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
■ Oğu/Oxu nahiye merkezi daha sonra buradan Tepe (Karakoçan) köyüne taşındı. 1878'de 27 hane Ermeni ve 16 hane Kurmançi nüfusu vardı. SN
  Büklümdere köy - Tercan - Erzincan
1928: Zağgeri
E1902: Dzagkar ծակքար [ Erm "deliktaş" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
■ 20. yy başında 50 hane Ermeni nüfusu ve Meryemana kilisesi vardı. Ünlü Abrank (Surp Tavit) Manastırı bu köy yakınında idi. SN
  Yayalar köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
K2011: Soranê
1928: Soran [ Kürd soran/sorikan "kızıllar? Sorani'ler?" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Çınarlı köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1928: Kekvan [ Kürd "kekolar" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Kaşıkçı köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1928: Heskal
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Köy Süryaniler tarafında kurulmuştur. 17. yüzyılın ortalarında Süryaniler'in, Kurmanç Kürdler'i tarafından katledilmesi ile köy bir süre boş kalmıştır. 17. yüzyılın sonlarına doğru Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden Kurmanç Kürdler'i göç ederek, yerleşmiştir. Günümüzde köy Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Güzelova köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1928: Xane Hasso [ Kürd xanahasso "Hasan hanı" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Bozkır köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1928: Daskan [ Kürd "aş." ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Pınar mah - Hınıs - Erzurum
1928: Kurdî [ Kürd "Kürt" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Yamanlar mah - Hınıs - Erzurum
1928: Memaş Komu
1554t: Mamaş
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Alagöz mah - Hınıs - Erzurum
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Ortaköy mah - Hınıs - Erzurum
1928: Ortaköy
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Arpadere mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928: Şeytan [ Kürd seydîxan "seyit hanı" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Elmadalı mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928: Sevik [ Kürd "tarlacık? boğaz?" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Kentli köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1928: Bazgür
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Derince mah - Hınıs - Erzurum
1928: Ferxik [ Kürd "yavru kuş" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Mirrik mz - Hınıs - Erzurum
1916h: Mısrik
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Akgöze mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928: Kanisipi [ Kürd "akpınar" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Toraman mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928: Toraman
1554t: Toraman
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Osmanlı Arş. D. B. tarafından yayınlanan 294 numaralı Hınıs Tahririnde yanlışlıkla Duman şeklinde okunmuştur. 16. yy'da Ermeni yerleşimi. SN
  Topraklı köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
K2011: Xwarikê
1928: Xavarik
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Aksoy köy - İdil (Oyalı bucağı) - Şırnak
K2011: Mamolan [ Kürd mamûlan "amczadeler" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Değerli köy - Varto (Karaköy bucağı) - Muş
1928: Nefsi Anér
E1912: Haner
E1902: Anér
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
■ Osmanlı döneminde Aner/Anir nahiyesi merkezi idi. Nahiye merkezi daha sonra Karaköy ve Kiranlık köylerine taşındı. SN
  Işık köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1928: Xaltan [ Kürd ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Erduran mah - Hınıs - Erzurum
1928: Xalefan [ Kürd "halifeler" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Dumanlı köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Belki Kürtçe «kefsor» `kızılçanak`. Ama Süryaniceden uyarlanmış bir ad daha muhtemeldir. SN
  Özbek köy - İdil (Oyalı bucağı) - Şırnak
K2011: Tilseqan
1928: Telsikan [ Ar/Kürd/Süry tell "tepe" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Köyün kurucuları Süryaniler'dir. Köyün ilk ismi de Tilseqan'dır. 1985 ile 1995 tarihleri arasında köyde yaşayan Süryaniler, bölgedeki Kurmanç Kürdler'i tarafından yoğun baskı altında kaldı. Köy halkı bu baskı nedeniyle Avrupa'ya göç etti. Köyde günümüzde çevre yerleşkeleren taşınmış olan Kurmanç Kürdler'i yaşamaktadır. Berk Ulusoy
  Parmaksız mah - Hınıs - Erzurum
1554t: Parmaksız
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Hınıs'ın yerli Türk köylerinden biridir, zamanla çevreden Kürt göçü almıştır. metonio
  Tipideresi mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1916h: Firfirik [ Kürd firfirik? "kelebek" ]
E1912: Porpor Փորփոր [ Erm "çukurlu?" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Akören mah - Hınıs - Erzurum
1554t: Ağviran
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Akgelin mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928: Ağgelin
1554t: Akgelin
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Kırca köy - İdil (Oyalı bucağı) - Şırnak
1928: Abdikan [ Kürd ˁevdîkan "Abdi'ler (aş.)" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Demirci mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1916h: Demirci
1554t: Temürci [ Tr "demirci" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Moti) yerleşimi
  Oyalı köy - İdil (Oyalı bucağı) - Şırnak
1928: Dalavakasır | Aliyan [ Kürd delavê qesrê "konak arkı" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Aliyan idari bölge adı, Dalavakasr yerleşim adıdır. SN
■ Köyün kurucuları Süryaniler'dir. Fakat Süryaniler, Kurmanç Kürdler'inin yoğun baskıları ile göç etmek zorunda kaldılar. Köyde günümüzde çevre yerleşkelerden göç eden Kurmanç Kürdler'i yaşamaktadır. Berk Ulusoy
  Çığır köy - İdil (Oyalı bucağı) - Şırnak
K2011: Serkani [ Kürd "pınarbaşı" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Söğütlü mah - Hınıs - Erzurum
1928: Söğütlü
1554t: Söğüdlü
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Çilligöl mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1916h: Çilligöl
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Güllüçimen mah - Hınıs - Erzurum
1554t, 1916h: Peyik
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Toklu köy - İdil - Şırnak
K2011: Agrit
1946: Ağrıt
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Yazman köy - İdil (Oyalı bucağı) - Şırnak
1928: Hacıkesan
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Erbeyli mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928: Tirkeş [ Tr "okçu" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Akbayır mah - Hınıs - Erzurum
1554t: Pornak / Purnak [ Erm ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Kızmusa mah - Hınıs - Erzurum
1554t: Kızmusa
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Dağçayır mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1916h: Kavar
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km