322 Kürd yerleşimi bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 4
sırala 
  Tekin köy - Dinar - Afyon
k1946 MYK: Kürtköy
hy1919: Patirkürtköy
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Tektabanlı köy - Karapürçek - Sakarya
k1928 K: Teketabanlı
h1910: Kürtler
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Lazlar ile Rumeli muhâcirleri eklenmiş. Manav
  Meşepınarı köy - Karapürçek - Sakarya
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Hacıosmanoğlu köy - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ © 13.04.1949 Konya'nın Akşehir ilçesinin Yunak bucağına bağlı Uzunbeyli, Yüzükbaşı,Tüfenkçioğlu ve Hacıosmanoğlu köylerinin, Ankara'nın Polatlı ilçesinin Yenimemetli bucağına bağlanması. deyar heyran
■ Kürt ve Türk yerleşimi. Köy Aşağı ve Yukarı olmak üzere iki mahalleden oluşmakta ve aralarında yaklaşık 2 kilometre mesafe vardır. Aşağı mahalle sakinleri Afyon/Emirdağından göç ederek buraya yerleşmişlerdir anadilleri Türkçedir. Yukarı mahalle Konya'nın Yunak ilçesine bağlı Kurtuşağı mahallesinden göç eden sülalelerden oluşmaktadır. Ana dilleri Kürtçedir. Mert Çakmak
  Tüfekçioğlu köy - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
k1928 K: Köseler
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ © 13.04.1949 Konya'nın Akşehir ilçesinin Yunak bucağına bağlı Uzunbeyli, Yüzükbaşı,Tüfenkçioğlu ve Hacıosmanoğlu köylerinin, Ankara'nın Polatlı ilçesinin Yenimemetli bucağına bağlanması. deyar heyran
  Uzunbeyli köy - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
h1910: Uzunbey
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Kısmen Kürd (Canbeg ) yerleşimi
■ © 13.04.1949 Konya'nın Akşehir ilçesinin Yunak bucağına bağlı Uzunbeyli, Yüzükbaşı,Tüfenkçioğlu ve Hacıosmanoğlu köylerinin, Ankara'nın Polatlı ilçesinin Yenimemetli bucağına bağlanması. deyar heyran
■ Türk ve Kürt yerleşimi. Uzunbeyli Köyü Cumhuriyetten sonra gelen göçmenlerle kalabalık bir nufusa sahip oldu. Bu göçmenler Bulgaristan'dan göçen Türkmenler, Erzurum'dan göçen Kürtler ve Trabzon'dan göçen Karadenizlilerdir. Köy göçmenlere kucak açmış ve farklı bölgelerden birçok insanı barındırır. Mert Çakmak
  AdaToprakpınar köy - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Köy Canbeg Aşiretinden Kürtler tarafından kurulmuştur. 4-5 haneli olan Mahalleye, sonradan Eskişehir-Sivrihisar, Afyon-Emirdağ ve Balkanlardan gelen Türk aileler yerleşir. 1928 yılında Haymana ilçesine bağlı olan Mahalle, daha sonra Polatlı’ya bağlanır. Köyde nüfus bakımından hakim unsur halen Canbeg Kürtleridir. Mert Çakmak
  Yüzükbaşı köy - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
k1928 K: Sevidi [ Kürd sewidî "aş." ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ © 13.04.1949 Konya'nın Akşehir ilçesinin Yunak bucağına bağlı Uzunbeyli, Yüzükbaşı,Tüfenkçioğlu ve Hacıosmanoğlu köylerinin, Ankara'nın Polatlı ilçesinin Yenimemetli bucağına bağlanması. deyar heyran
  Özyurt köy - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
k1946 MYK: Kürttaciri
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Kürttaciri olan adı 13.01.1956 tarihli kararnameyle Özyurt olarak değiştirildi. SN
■ Kürd: Tecîra Kurmanca "kürt taciri". yalcin
  Yenimehmetli köy - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
h1910: YeniMehmedli
k1928 K: Rutanlı (idari bölge) [ Kürd rûta nêwale "çıplaklar (aş.)" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Hacımuslu köy - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
Kr: Avda
k1928 K: HacıMuslu
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
■ Mikailli ve Rutan aşiretine mensup Kürtler tarafından kurulmuştur. Sonradan Bolu’dan birkaç Çitak Türk ailesi yerleşmiştir. Bunların mahallesi yolun alt tarafındadır. Kürtlerse yolun üst tarafında yerleşiktirler. Mert Çakmak
  Ilıca köy - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
h1910: Ilıca
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ © 23.09.1893 Haymana İdare Meclisi Azası ve Mikailli Kürdleri reislerinden Alişir Bey'in çeşitli zulüm ve kanunsuz hareketleri bulunduğu iddialarının tahkiki. deyar heyran
■ Kürt ve Türk yerleşimi. Mikailli aşiretine mensup Kürtler tarafından kurulmuştur. Köy Türk olan Kabak köyünden ve Haymana’nın Şeyhbızın Kürtlerinden epey göç almıştır. Köyün kurucu Kürt aileleri günümüzde şehirlere göç etmiştir. Mert Çakmak
  Karabenli köy - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
k1928 K: Karabenli
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Şeyhahmetli köy - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
K1980+ birn: Qirpoli
k1928 K: Şeyhahmetli
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ “Şeyahmedli”, Bozulus (Tabanlı) Türkmen aşiretine bağlı bir cemaattir. Genellikle Aydın, Konya, Karaman ve Ankara bölgesine iskan edilmiştir. Köyün ilk yerleşme yeri Mermer-kaya Tepesinin kuzey yamaç düzlüğüdür (Şeyhahmetli Yaylası). SN
  İnler köy - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
Eski adı: Mikail [ Kürd Mikailli "aş." ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ © »»» 23.09.1893 Haymana İdare Meclisi Azası ve Mikailli Kürdleri reislerinden Alişir Bey'in çeşitli zulüm ve kanunsuz hareketleri bulunduğu iddialarının tahkiki. deyar heyran
  Hacımusa köy - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
k1928 K: Hacımusa
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ © Konya Vilâyeti Yunak Kazasının Sülüklü Nahiyesine bağlı Hacımusa köyü, Ankara Vilâyeti Polatlı Kazasının Yenimehmetli Nahi­yesine bağlanmıştır. 9.12.1957 (RsGz:9794 1957) deyar heyran
  Sabanca köy - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
hy1919: Sabanca
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
■ Köy ilk olarak Mikailli aşiretine mensup ailelerin iskâni ile Kışla mevkiinde kurulur. Daha sonra Erzurum ve Kırşehir’den Türk aileler yerleşir. Mert Çakmak
  Hatırlı köy - Yunak (Sülüklü bucağı) - Konya
Kr birn: Gundexofi [ Kürd gundê xofê "korkuköyü" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Gawestıya (-Têrikan-Mirdêsan) Aşireti tarafından kurulmuştur. Burası 1920 'nin ortalarına kadar bir nahiye idi. Aynı Aşiret üyelerin oluşturduğu yerleşim yerleri : Sinanlı, (eskiden Sinanlının yaylası olan) Özyayla , Sarıkaya, Beşışıklı,(eskiden Beşışıklının yaylası olan) Çayırbaşı, Zaferiye, Boyalı, Kadıoğlu, Sülüklü(¿) ve kısmen Beyliovadır. →→→ © 05.01.1824 Konya'nın Bayburt nahiyesinde [Bayburd maa Ereğli. Tuz gölünün güneyinde idi. “Bayburd-ı Karaman” da denilmiştir. Karaman eyâleti ne bağlı bir yerdi ] Humbaracı (topçu eri) Küçük Hüseyin'in timar köylerinden iltizam ettiği [=17 yy. dan itibâren devlete gelir getiren kaynaklar, yavaş yavaş belirli bedel karşılığında şahıslara verilmeğe başlandı. Bu usulün adı →iltizamdı←. İltizamı üzerine alan kimseler, yani mültezimler; geliri devlete peşin olarak öderler, sonra bunu halktan tahsil ederlerdi] Toyçayırı Katırlı[Hatırlı] ve sair köylerini taşir etmesine (sıkmasına) Cihanbeyli Aşireti'nden şaki Mustafa [*Cihanbeyli aşireti beyi Mustafa Bey (17.06.1823)*] tarafından mümanaat edildiğinden(engel oldunduğuna) şikayetle mürafaalarının (yüzleşerek muhakeme olunmak) icrası için Konya Valisi Hasan Paşa'ya emir ısdarının Aşiretbeyi zade Halil tarafından taleb edildiği © »»» 07.11.1899 Akşehir'e bağlı Katırlı[Hatırlı] nahiyesinin Cihanbeyli Aşireti'nden hayvan tüccarı Hacı Mehmed Ağa ile oğlu Yusuf Efendi'ye müracaatlarında Konya Vilayeti'nce kolaylık gösterilmesi. © »»» 06.12.1909 Haymana'nın Katırlı karyesinde zuhur eden define. © »»» 10.03.1912 Konya'nın Katırlı [Hatırlı] köyüne altı saat mesafede bulunan Kadı mevkiinde Kadıoğlu namıyla köy teşkilinin tasvib edildiği. © »»» 04.09.1917 Hükümet-i Seniyye ve Türklük aleyhinde sözler sarfeden Fas ahalisinden ve Mekke mücavirlerinden Hacı Mehmed'in Akşehir'in Hatırlı nahiyesi dahilinde yakalanarak Adliye'ye teslim edildiği. © »»» 19.08.1918 Konya'nın Akşehir kazasına tâbi Hatırlı nâhiyesine bağlı Boyalı mahallesinin müstakil, resmi bir köy haline getirilmeyeceği. © »»» 11.10.1925 Mahalli halka zulüm yapan Akşehir'in Hatırlı nahiyesinden Hacı Efendi'nin İstiklal Mahkemesi'ne verilmesi. deyar heyran
  Boğazören köy - Kulu - Konya
k1928 K: Köstengil
1904: Köstendil
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni/Kürd yerleşimi.
■ 13.03.1904 Köstendil köyünden Müslim'in arzuhali... * 27.10.1919 Konya'nın Sa'idili kazası Yeniceoba nahiyesine tabi Köstengel karyesini basıp * 29.08.1940 Konya'nın Cihanbeyli kazasına bağlı Köstengil köyünün Ankara'nın Haymana kazasına bağlanması. deyar heyran
  Hacıbalı köy - Yahşihan - Kırıkkale
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ 'Şarklı' ifadesi Kürt anlamındadır. SN
■ Şarklu isimli Yörük [? - SN] aşiretinden olup Kızılırmak Havzasına yerleştirilen 6 köyden biridir. ahmet şimşek
  Gökdere köy - Kalecik - Ankara
k1928 K: Gökdere
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ `Yörük` veya `Türkmen` olduğu rivayet edilen fakat tarihi belgelere göre Kürt oldukları anlaşılan Şarklı cemaatinin Ankara/Kırıkkale havzasında iskan edildiği altı köyden biridir. SN
  Mahmutlar köy - Yahşihan - Kırıkkale
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ `Yörük` veya `Türkmen` olduğu rivayet edilen fakat tarihi belgelere göre Kürt oldukları anlaşılan Şarklı cemaatinin Ankara/Kırıkkale havzasında iskan edildiği altı köyden biridir. SN
■ Şarklu isimli Yörük [?- SN] aşiretine ait altı köyden biridir. Diğerleri Gökdere Şarklısı, Mahmutlar Şarklısı, Hacıbalı Şarklısı, Keçili Şarklısı, Karadayı Şarklısı (Çatalelma) köyleridir. ahmet şimşek
■ 13. yy'da Moğol İstilasından kaçan Kurdmehmudi aşireti, Ege çevresine kaçıp, burada bir çok köy kurmuştur. Örnek: Mahmudlar – Silifke ; Mahmudlar – Tire ; Mihmad – Kütahya ; Mahmudlar v.b. Türk kaynaklarında Kurdmehmudi aşireti, Kürt-Mahmudi olarak geçer. Mar(d)astan
  Keçili köy - Yahşihan - Kırıkkale
Eski adı: KeçiliŞarklısı
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Şarklu isimli Yörük [? - SN] aşiretinden olup Kızılırmak Havzasına yerleştirilen 6 köyden biridir. ahmet şimşek
  Karalar köy - Kalecik - Ankara
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Şarklu isimli Yörük aşiretinden 6 köyden biridir. ahmet şimşek
  Çatalelma köy - Çankırı_M - Çankırı
k1928 K: KaradayıŞarklısı [ Tr "Kürt" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Abdullah köy - Kargı - Çorum
h1925: Abdullah
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Daha önce Karaköy köyüne bağlı mahalle iken ayrıldı. SN
  Beygircioğlu köy - Kargı (Hacıhamza bucağı) - Çorum
h1925: Kürtler
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Sıtma köy - Laçin - Çorum
h1925: Sıtma
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Çamlıpınar köy - Laçin - Çorum
1960 DİE: Karapınar
1960- DİE: Şıhbızınlı [ Kürd Şêxbizin "aş." ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Karasoku köy - Laçin - Çorum
h1925: Karasoku
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Dededağı köy - Bafra - Samsun
k1928 K: Dededağı
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Burada yaşayan Kürdler, 400 yıldır bu köyde yaşadıklarını belirtiyorlar. Mar(d)astan
■ İnternette ve çeşitli ortamlarda geçen bilgi kirliliklerini önlemek için yapılan ekleme: Köy halkı Alevi değildir, Şêxbizin aşiretinden Kürt kökenlidir. metonio
  Dereköy bld - Ondokuzmayıs (Taflan bucağı) - Samsun
h1925: Dereköy
■ 20. yy başında kısmen Kürd yerleşimi.
■ Dereköy Beldesinin nüfusunun bir bölümü 130 yıl önce Batum'dan göç eden Kürdlerden meydana gelir. Mar(d)astan
  Tatar köy - Pazar - Tokat
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni/Kürd yerleşimi.
■ Yarısı Kürd, yarısı Kumuk yerleşimi Cihad Gümüs
  Güzelyayla köy - Hekimhan (Kurşunlu bucağı) - Malatya
k1928 K: Kızılyatak
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Harmankaya köy - Kemaliye - Erzincan
E1902 Epr: Abarank [ Erm "mülk, konak" ]
1643, k1928 Ç&K, K: Abrenk
■ 20. yy başında kısmen Kürd yerleşimi.
  Türkmenoğlu köy - Erzincan_M - Erzincan
k1928 K: Dacirek
E1902 Epr I.632: Dacrag/Dacarag [ Erm "kilisecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Altınbaşak bld - Üzümlü - Erzincan
E1902, k1928 Epr, K: Karakilise
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi. Şimdi Alevi (Türkmen) yerleşimi
■ Üzümlü ilçesine bağlı tek Alevi Türkmen yerleşimidir. Geri kalan tüm yerleşimlerdeki Aleviler Zazadır. metonio
  Gümüşkaynak köy - Palu - Elazığ
E1900-: Kurdikan [ Kürd "bey-oğlu?" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
  Gözecik köy - Kovancılar - Elazığ
k1928 K: Bedevi [ Kürd bedewê "güzel" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Tekardıç köy - Karakoçan - Elazığ
E1900-, k1928: Dimili/Dilimli
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
  Kalkankaya köy - Karakoçan - Elazığ
k1928 K: Girbo
E1900- AY: Gırpo
E1900-: Gırbotsik [ Erm "Gırbo'lar" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
  Bulgurcuk köy - Karakoçan - Elazığ
E1900- AY: Oğu [ Erm ]
1869 S-Di, K: Oxi/Oxu (idari bölge)
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
■ Oğu/Oxu nahiye merkezi daha sonra buradan Tepe (Karakoçan) köyüne taşındı. 1878'de 27 hane Ermeni ve 16 hane Kurmançi nüfusu vardı. SN
  Büklümdere köy - Tercan - Erzincan
k1928 K: Zağgeri
E1902 Epr II.233: Dzagkar [ Erm ծակքար? "deliktaş" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
■ 20. yy başında 50 hane Ermeni nüfusu ve Meryemana kilisesi vardı. Ünlü Abrank (Surp Tavit) Manastırı bu köy yakınında idi. SN
  Narlı köy - Midyat - Mardin
Kr Tan: Helax
k1928 K: Helex
■ 20. yy başında Süryani/Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Dermemikan) yerleşimi
  Pınar köy - Hınıs - Erzurum
k1928 K: Kurdi [ Kürd kurdî "Kürt" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Yamanlar köy - Hınıs - Erzurum
k1928 K: Memaşkomu
1554 T-294: Mamaş
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Alagöz köy - Hınıs - Erzurum
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Ortaköy köy - Hınıs - Erzurum
k1928 K: Ortaköy
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Arpadere köy - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
k1928 K: Şeytan [ Kürd seydîxan "seyit evi" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Elmadalı köy - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
k1928 K: Sevik [ Kürd sêvik "elmacık" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Derince köy - Hınıs - Erzurum
k1928 K: Ferxik [ Kürd "yavru kuş" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Mirrik mz - Hınıs - Erzurum
E1900- HSH: Misrik?
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Akgöze köy - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
k1928 K: Kanisipi [ Kürd kanîsipî "akpınar" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Toraman köy - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
k1928 K: Toraman
1554 T-294: Toraman
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Başbakanlık Arşivince yayınlanan 294 numaralı Hınıs Tahririnde yanlışlıkla Duman şeklinde transkribe edilmiştir. 16. yy'da Ermeni yerleşimi. SN
  Karalar bld - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
Kr Tan: Ereban [ Kürd "Araplar" ]
k1946 MYK: Araban
S1881 Socin: Arbâye [ Süry "Araplar" ]
■ 20. yy başında Süryani/Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Domana) yerleşimi
  Değerli köy - Varto (Karaköy bucağı) - Muş
k1928 K: NefsiAnér
E1902 Epr I.176: Anér
E1900- HSH: Haner
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
■ Osmanlı döneminde Aner/Anir nahiyesi merkezi idi. Nahiye merkezi daha sonra Karaköy ve Kiranlık köylerine taşındı. SN
  Erduran köy - Hınıs - Erzurum
k1928 K: Xalefan [ Kürd "halifeler" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Parmaksız köy - Hınıs - Erzurum
1554 T-294, K: Parmaksız
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Hınıs'ın yerli Türk köylerinden biridir, zamanla çevreden Kürt göçü almıştır. metonio
  Tipideresi köy - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
k1928 K: Firfirik [ Kürd firfirik? "kelebek" ]
E1900- HSH: Porpor [ Erm Փորփոր "çukurlu" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Akören köy - Hınıs - Erzurum
1554, k1928 T-294, K: Ağviran
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Akgelin köy - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
k1928 K: Ağgelin
1554 T-294: Akgelin
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Demirci köy - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
hy1901 UKErz: Demirci
1554 T-294: Temürci [ Tr "demirci" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Moti) yerleşimi
  Söğütlü köy - Hınıs - Erzurum
k1928 K: Söğütlü
1554 T-294: Söğüdlü
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Çilligöl köy - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
E1900-: Çilligöl
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Güllüçimen köy - Hınıs - Erzurum
k1928 K: Peyik
1554 T-294: Peyk
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Erbeyli köy - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
k1928 K: Tirkéş [ Tr "okçu" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Akbayır köy - Hınıs - Erzurum
1554, k1928 T-294, K: Pornak/Purnak [ Erm ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Kızmusa köy - Hınıs - Erzurum
1556: Kızmusa
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Dağçayır köy - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
E1900- HSH: Gavar
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Korkut ilçe - Korkut - Muş
k1928 K: Tilcafer
E867 Asoğ, K&P: Til [ Erm "höyük" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
■ 11. yy'da yazan vakanüvis Stepanos Asoğik'e göre, 867 yılında Bizans imparatoru seçilen Ermeni kökenli I. Vasil aslen Til köylü idi. Eprigyan'a göre 19. yy sonunda köyün 37 hane Ermeni ve 61 hane Kürt nüfusu vardı. Kevorkian & Paboujian'a göre 1914'te 52 hanede toplam 500 dolayında Ermeni ve 80 dolayında Çerkes nüfus yaşamakta, Ermenilere ait Meryemana ve Surp Mesrob adında iki kilise ile 36 öğrencisi olan bir ilkokul bulunmakta idi. ■ 1990'da ilçe statüsü kazandı. SN
  Halilçavuş bld - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
E1902, k1928 Epr II.124, K: Xalilçavuş
1554 T-294: Xaçlu
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
■ 16. yy'da Ermeni yerleşimi. 20. yy başında 906 Ermeni ve daha az sayıda Kürt nüfusu ile Surp Sarkis kilisesi vardı. SN
■ Eski Ermeni köyü iken günümüzde Sünni Kürt, Zaza ve Türklerden oluşan bir köydür. Eskiden köyün çoğunluğunu oluşturan Türkler genellikle Karadeniz ve Erzurum-Merkez kökenlidir. Zazalar Bingöl/Solhan'dan, Kürtler ise Muş/Bulanık'tan gelmiştir. metonio
  Uluçayır köy - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
k1928 K: Arabo [ Kürd erebo "Arapköy" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Kızılahmet köy - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1554 T-294, K: Kızılahmet
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Karabudak köy - Hınıs - Erzurum
k1928 K: Karabudak
1554 T-294: Karabudak
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Kongur köy - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
k1928 K: Kongur
1554 T-294: Konğuroğlu
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Ovakozlu köy - Hınıs (Karaçoban bucağı) - Erzurum
k1928 K: Ovakozlu
hy1901 UKErz: Kozlu
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Köy eskiden Ermeni/Kürt karışık iken Ermenilerin köyden gitmesinin ardından Erzurum, Bayburt ve Gümüşhaneden göç eden Türkler ve Erivandan göç eden Kürtler ile Kürt/Türk karışık bir köye dönüşmüştür. Lakin günümüzde Türklerin yoğun dış göçü ile Kürtlerden müteşekkil bir köy haline gelmiştir. metonio
  Yeşilyazı köy - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1554, k1928 T-294, K: Hassa
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Burhan köy - Hınıs (Karaçoban bucağı) - Erzurum
k1928 K: Burxan
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Erence köy - Hınıs (Karaçoban bucağı) - Erzurum
E1902, k1928 Epr, K: Xert
1554 T-294: Xırt
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
■ 20. yy başında 408 Ermeni ve 210 Kürt nüfus ile Surp Minas kilisesi vardı.2 SN
  İkizler köy - Şirvan - Siirt
k1946 MYK: Baytorun
k1928 K: BeytHarun [ Ar "Harun yurdu" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
■ 4 Ermeni ve 6 Sünni Kürd nüfusu ile kilisesi vardı. SN
  Molladavut köy - Karaçoban - Erzurum
k1928 K: Molladavut [ Tr ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Duman köy - Karaçoban - Erzurum
k1928 K: Duman [ Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1915'te 398 Ermeni nüfusu ve Surp Hagop Kilisesi vardı. SN
  ? mz - Mutki - Bitlis
k1928 K: Totan
E1900- Hew 194: Totnug [ Erm "totancık (?)" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Yaylaçayır köy - Oltu - Erzurum
R1889 k1928 RAl, K: Çarzov [ Erm çardzov "kötügöl" ]
■ 20. yy başında Kürd/Türk yerleşimi.
  Ovayoncalı köy - Karaçoban - Erzurum
k1928 K: Ovayoncalı
E1900- HSH: Yoncalı [ Tr ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Kömüryakan köy - Bitlis_M - Bitlis
k1928 K: Xılorink [ Kürd xilorink "bir bitki adı" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Çatalgül köy - Karaçoban - Erzurum
k1928 K: Mişkan [ Kürd ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Ağaçköprü köy - Bitlis_M (Sarıkonak bucağı) - Bitlis
k1946 MYK: Hürmüz
E1902, k1928 Epr, K: Hormez [ Kürd hormiz? "Hürmüz (öz.)" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
  Bozyar köy - Karaçoban - Erzurum
k1928 K: Tapu
E1900- HSH: Bezkan
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Güroymak ilçe - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
k1928 K: Norşin
hy1901: Norşen
E967 Er: Norşén [ Erm "yeniköy" ]
k1928 K: Çukur (idari bölge)
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Şirvan ilçe - Şirvan - Siirt
Kr: Şêrwan
k1928 K: Kufre [ Süry kefrê "köy" ]
1869 S-Di, K: Şiran/Şivan (idari bölge) [ Kürd şîran? "aslanlar" ]
■ 20. yy başında /Kürd yerleşimi.
■ Şîran veya Şêrwan idari bölge adı, Kefre/Küfrê kasaba adıdır. 20 yy başında yarı yarıya Keldani (Nasturi) ve Kürt nüfusu vardı. SN
  Kuşluca köy - Karaçoban - Erzurum
1823, k1928: Zernak [ Erm "kırlangıç" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Binpınar köy - Karaçoban - Erzurum
k1928 K: Karkarut [ Erm ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Ünaldı köy - Bitlis_M (Sarıkonak bucağı) - Bitlis
k1928 K: Yako
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Bölmedere mah - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
k1928 K: Sez
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Yolgözler köy - Olur - Erzurum
k1946 MYK: Tapular
k1928 K: SevkarUlya [ Erm sévkar "karataş" ]
R1889 RAl: YukarıSevkar
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ 1889 Rus sayımına göre Aşağı Sevkar köyü Çingene, Yukarı Sevkar köyü Dodıkan aşiretine bağlı Kürttü. SN
  Kavunlu köy - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
k1928 K: Bizatun [ Erm ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Ağaçdere köy - Bitlis_M (Sarıkonak bucağı) - Bitlis
k1928 K: Xaçukan [ Kürd xaçikan "Hıristiyanlar" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ 20. yy başında iki adet kilise harabesi vardı. SN
  Arpacık köy - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
k1946 MYK: Kisham
k1928 K: Kisğam
E1900- HSH: Gisxam
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimiHaritada yeri belli olmayanlar.
  ? mah Güroymak - Güroymak - Bitlis
E1900- HSH: Oğurmak
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km