67 Karapapak yerleşimi bulundu.
sırala 
  Kavak mah - Pınarbaşı (Kaynar bucağı) - Kayseri
1928k: Kavakviran
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni/Karapapak yerleşimi.
  Kızıldikme köy - Kangal (Akpınar bucağı) - Sivas
1912hk: Kızıldikme
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi.
■ 93 harbi diye bilinen 1877-1878 osmanlı-rus savaşında Kars ili Arpaçay ilçesine bağlı Dilan köyünde ıkamet edenlerin ( şimdiki yeri Kars- Akyaka -Sulakbahçe köyü) göç ettiği köydür. salih çetin
■ Köy halkı, Karapapak/Terekeme Türklerinden oluşmaktadır. Köyün adı toprağının renginden ve köydeki dere boyunda dikili ağaçlardan gelmektedir. Köyün bir bölümü Çeçen-Maarulow bir bölümüde Karapapaktır. Rusya direnişinde Şeyh Şamil'in esir düşmesiyle birlikte Naiplerden Hacı Murtaza Ali önce Kars'a oradan Yalova'ya ve sonra Sivas'a gelerek yerleşmiştir. Karapapaklar Azerbaycan'dan Kars Arpaçay'a oradan Sivas'a gelerek yerleşmişlerdir Türk22
  Abdalcık mah - Aşkale (Kandilli bucağı) - Erzurum
1928k: Abdalcık
■ 20. yy başında kısmen Karapapak yerleşimi.
■ Köy Elazığ Palu'dan göçen ve köye yerleşen ve şu anda torunlarına NAZİR AĞA diye anılan aşiret tarafından kurulmuştur. Türk
■ Kısmen Karapapak yerleşimi. 93 Harbiʼnden sonra, Kars'ın Selim kazasına bağlı Kekeş köyünden ve Kars merkeze bağlı Karakale köyünden gelen Karapapak Türkleri buraya yerleşmiştir. ZeMahşer
  Çamurlu mah - Hınıs - Erzurum
1928k: Çamurlu
■ 20. yy başında kısmen Karapapak yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köyü ilk iskan edenler Kars/Akyaka muhaciri Karapapaklardır, lakin bu Karapapaklar topraklarını Alevi Zazalara satıp Muş/Bulanık'a göçmüşlerdir. metonio
■ Köy halkı günümüzde Alevi Zazalar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Toprakkale mah - Hınıs - Erzurum
1554t: Toprakkale
■ 20. yy başında kısmen Karapapak yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 93 Harbinde Kars muhaciri Karapapaklar bu köye yerleşmiş fakat zamanla dış göç dolayısıyla Abdalan aşiretinden Alevi Zazalar köyde çoğunluk haline gelmiş ve köyde Karapapak kalmamıştır. metonio
  AşağıKülecik köy - Tutak - Ağrı
Kr: Tetkan
1911ht: Dadikân [ Kürd "aş." ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi.
  Akyele köy - Tutak - Ağrı
1928k: Mollaşemdin [ Kürd meleşemdîn "Molla Şemsettin" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi.
  Gültepe köy - Tutak - Ağrı
1928k: Gültepe
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi.
  Daldalık köy - Tutak - Ağrı
1928k: Şeyxzîlan [ Kürd şêxzîlan "Zilanlar (aş.) şeyhi" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
  Tutak ilçe - Tutak - Ağrı
1911ht: Tutak | Antab [ Kürd dutax? "ikimahalle" ]
E1902: Andab (idari bölge) [ Erm ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
■ İdari bölge adı öteden beri Andap/Antap'tır. Ortaçağ Ermeni kaynaklarındaki Dvaradzadap' iline tekabül eder. İsim muhtemelen Ermenide dap' տափ `düzlük, alan` kelimesiyle ilgili olmakla birlikte tam yapısı açık değildir. ■ Kasaba 1878'de iskân edildi. Nehrin iki yakasını kapladığı için İkimahalle adı verildiği rivayet edilir. SN
■ 1878'de Karapapak nüfusun iskân edildiği bir yer iken günümüzde Türk-Kürt nüfus eşitlenmiştir. seyyah
  Kılıçgediği köy - Tutak - Ağrı
1928k: Xanik [ Kürd "evcik" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi.
■ 1828'e dek kalabalık bir Ermeni köyü iken 19. yy'da Ermenilerin Rusya'ya göçmesi üzerine Karapapak muhacirler iskân edildi. SN
  Sincan köy - Tutak - Ağrı
1928k: Sincan
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
■ Karapapak, Kürd (yarı yarıya) yerleşimi. Mar(d)astan
  Ekincek köy - Tutak - Ağrı
1928k: Sevik/Sevk
E1902: Sevk [ Erm "karalar" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi.
■ 1820'lere dek Ermeni yerleşimi iken daha sonra terkedilmiş ve Karapapak muhacirler iskân edilmiştir. SN
  Yayıklı köy - Tutak - Ağrı
1911ht: Ohan
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Balıkçılar köy - Ardahan_M - Ardahan
1595t: Duduna
■ 20. yy başında Türk/Karapapak yerleşimi.
  Palandöken köy - Tutak - Ağrı
Kr: Paletokan
1911ht: Palandöken
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Kürt ve Karapapak nüfus birlikte yaşarken Türk halkın gidişiyle kürtleşmiştir. seyyah
  Ağılbaşı köy - Ağrı_M - Ağrı
1928k: Hacixano [ Kürd hecîxano "hacıevi" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Kötek köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928k: Kötek
E1918: Kedag [ Erm "ırmakçık" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi.
  Hacısefer köy - Ağrı_M - Ağrı
1911ht: Hacısefer
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Kürd (Gelturi) yerleşimi
  Çamurlu köy - Kars_M - Kars
1928k: Çamurlu
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi.
■ Kısmen Kürd (Redkan) yerleşimi. Qazi
  Kotanlı köy - Çıldır - Ardahan
1928k: Sikerib
R1889: Sikareb [ Gürc ]
E1918: Tskrip
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Karapınar köy - Susuz - Kars
R1889: Karapınar
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
■ İlk Rus sayımında köyde 6 hane Karapapak, 16 hane Kürt vardır. Kürtler Erivan muhaciridir. metonio
  Taşlıca köy - Susuz - Kars
R1889 1928k: Karakale
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi.
  Ağrı il - Aa - Ağrı
1946k: Ağrı
1928k: Karaköse
1891d: Karakilise
1850: Şorbulak [ Tr "tuzlupınar" ]
■ 20. yy başında kısmen Karapapak yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Karakilise köyü 1860 yılı dolayında Pakrevand (Üçkilise) piskoposu Hovhannes önderliğinde Bitlisli bir grup Ermeni tarafından, karayolu üzerinde kiliseye vakfedilmiş bir mülkte 10-15 dükkan olarak kuruldu. Daha önce bu yere Şorbulak (Türkçe `tuzlupınar`) adı verildiği söylenir. 1877-78 Rus harbinden sonra Türk ve Karapapak muhacirler iskân edildi. 1890 civarında askeri garnizon kuruldu. Milli Mücadele esnasında 1919 yılında adı Kazım Karabekir'in önerisiyle Karaköse olarak değiştirildi. ■ Merkezi Ağrı dağı gölgesindeki Bayezid (Doğubeyazıt) kasabası olan Bayezid vilayetine 1927'de Ağrı Vilayeti adı verildi. Ertesi sene il merkezi Karaköse kasabasına nakledildi. ■ Ağrı Dağının adı, dağın kuzey yamacında 2300 m rakımda bulunan ve 1840'ta bir heyelanda yok olan Ağori köyünden gelir. Iğdır-Aralık-Yenidoğan maddesine bakınız. SN
■ © 13.08.1891 Rusya'dan Karakilise'ye hicret etmiş Hemedanlı, Şeykanlı ve Zeylanlı Aşiretlerinin iskanları için ... deyar heyran
■ Çoğunlukla Kürtler ve azınlık olarak Türkler (Karapapak) yaşamaktadır. Türk
  Semihaşakir köy - Çıldır - Ardahan
1960k: Koçgüden
R1889: Çais
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Baloluk köy - Ağrı_M - Ağrı
Kr: KeşişêNehiyê [ Kürd "Keşiş nahiyesi" ]
1928k: Keşiş
■ 20. yy başında kısmen Karapapak yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Sabaholdu köy - Çıldır (Kurtkale bucağı) - Ardahan
1928k: Kodas
R1889: Kotas [ Gürc Kota (კოტა) ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Gölbelen köy - Çıldır - Ardahan
R1889 1928k: Urta
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
■ Köyün adı Gürcüce'dir. Uro (ურო), Gürcüce bir çalı olup, -ta çoğul ekidir. Yani çalılar,çalılık anlamı taşımaktadır. Köyün adı Gürcüce'dir düzeltilmesini talep ediyorum. meriç
  Eskiharman köy - Ağrı_M - Ağrı
1928k: Gevirgevrik/Gurgurik [ Kürd kewirgewrik "akçataş" ]
■ 20. yy başında kısmen Karapapak yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Az miktarda Karapapak aileler yaşamakla birlikte çoğunluğu Kürttür. seyyah
  Yıldırımtepe köy - Çıldır - Ardahan
R1889 1928k: Rabat [ Erm "han, manastır" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Kurtkale köy - Çıldır (Kurtkale bucağı) - Ardahan
R1889: Kurtkale
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi.
■ 'Kurt' adı büyük olasılıkla komşu Kerten/Krtan (Akkiraz) köyünün adından uyarlanmıştır. Anlamı çözülemedi. SN
  Gölebakan köy - Çıldır - Ardahan
1854hk, 1928k: Meradis/Meredis
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Karapapak/Kürd yerleşimi
■ Köyün adı Gürcüce'dir. Mere (მერე), Gürcüce sonra,ardında demektir. Mere-eti's yani sonraki yerler anlamındadır. Bu köyde gölün hemen ardında bulunduğu için bu ad takılmış olabilir. meriç
  Kenarbel köy - Çıldır (Kurtkale bucağı) - Ardahan
R1889: Kenarbel
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Akçıl köy - Çıldır (Kurtkale bucağı) - Ardahan
1928k: Colit
R1889: Çolet [ Gürc coleti "çilekli" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
■ Coli/Joli (ჟოლი), Gürcüce ahududu demektir. meriç
  Saymalı köy - Çıldır - Ardahan
1928k: Köyxas
R1889: Kevxas
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Güvenocak köy - Çıldır - Ardahan
R1889 1928k: Zınzal
E1918: Dzandzağ
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Aşıkşenlik köy - Çıldır - Ardahan
1960k: Yakınsu
R1889 1928k: Suxara [ Gürc Tsxvara (ცხვარა) "koyunlu" ]
E1918: Soxar
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Gülyüzü köy - Arpaçay - Kars
1946k: Pekreşin
1928k: Beğreşén
R1889: Pekraşen [ Erm pokraşén "küçükköy" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi.
■ Gürcüce: Pekraşeni (ფექრაშენი). Eski Gürcü kilisenin kalıntıları var. GEO
■ Peikari (ფეიქარი), Gürcüce 'terzi'demektir. Peykraşeni (ფეიქარიშენი) 'Terzi köy' demektir. meriç
  Damlıca köy - Çıldır - Ardahan
1928k: Kodamıx
R1889: Katamux [ Gürc ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Çakıroba köy - Ağrı_M (Murat bucağı) - Ağrı
1911ht: Sofiyan [ Kürd "sûfiler" ]
■ 20. yy başında kısmen Karapapak yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Kürt-Karapapak karışık bir köy iken Türk nüfusun göçüyle büyük oranda kürtleşmiştir. seyyah
  Oğlaklı köy - Ağrı_M (Murat bucağı) - Ağrı
Kr: Kuriketman [ Kürd "Atmanuşağı (aş.)" ]
1911ht: Korko
■ 20. yy başında kısmen Karapapak yerleşimi. Şimdi Kürd (Başımi) yerleşimi
■ Köyün Çem isimli bir mezrası var. Mar(d)astan
  Taşbaşı köy - Arpaçay - Kars
R1889: Taşbaşı
E1918: K'arklux [ Erm "taşbaşı" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
  Taşdeğirmen köy - Çıldır - Ardahan
R1889 1928k: Çamdra
E1918: Çamder
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Aşağıcambaz köy - Çıldır - Ardahan
R1889: Cambaz aş.
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Gönülalan köy - Arpaçay - Kars
1928k: İgnazor
E1918: İkatsor [ Erm "dişidere?" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Kısmen Azeri yerleşimi
  Geçitalan köy - Ağrı_M (Murat bucağı) - Ağrı
1928k: Gerger [ Erm gargar' "yığmataş, tümülüs, höyük" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Karapapak köyü iken halihazırda büyük ölçüde Kürtleşmiştir. seyyah
  Yukarıcambaz köy - Çıldır - Ardahan
R1889: Cambaz yk.
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Karakale köy - Çıldır - Ardahan
R1889: Karakale
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Taşköprü köy - Arpaçay (Doğruyol bucağı) - Kars
R1889: Taşköprü
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Akçakale köy - Arpaçay (Doğruyol bucağı) - Kars
1928k: Akçakale
E1918: Pertaşen [ Erm "kaleköy" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Kısmen Karapapak yerleşimi
■ Belki Gürcüce Bertaşeni (ბერთაშენი) - "keşişköy". Ayrıca Gürcüce Tetritsikhe (თეთრიციხე) "akça kale" kullanılır. GEO
■ Gürcüce Bertaşeni (ბერთაშენი) "keşişköy" meriç
  Çanaksu köy - Arpaçay (Doğruyol bucağı) - Kars
R1889 1928k: Kamarvan
E1918: Gamaravan [ Erm "kemer kasabası" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
■ Gürcüce: Kamarovani (კამაროვანი) - Kemerli. GEO
  Göldalı köy - Arpaçay (Doğruyol bucağı) - Kars
1928k: İrişti
E1918: Hréşdag [ Erm "melek, feriştah" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Kısmen Karapapak yerleşimi
■ Halk arasında 19. yy'dan beri kullanılan isim İrişti olup, sadece resmi kayıtlarda görülen İrişli adı muhtemelen bir yazım hatasından ibarettir. SN
  Başköy köy - Çıldır - Ardahan
R1889: Başköy
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Aydıngün köy - Arpaçay (Doğruyol bucağı) - Kars
R1889 1928k: Kızılviran
E1918: Garmirveran [ Erm "kızılviran" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Kısmen Karapapak yerleşimi
  Doğruyol köy - Arpaçay (Doğruyol bucağı) - Kars
R1889 1928k: Cala
E1918: Cal [ Gürc Çala (ჭალა) "çayır" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Kısmen Karapapak yerleşimi
■ Doğruyol Köy'ünün tamamına yakını Karapapaktır. artistik
  Kakaç köy - Arpaçay (Doğruyol bucağı) - Kars
R1889: Kakaç
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  YukarıTaşlıçay köy - Taşlıçay - Ağrı
Kr: AvkeviraJorê [ Kürd "yukaı taşlıçay" ]
E1918: Tsünag Ձիւնակ [ Erm "kar pınar" ]
■ 20. yy başında Azeri/Karapapak yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
■ 1828'de Ağrı yöresi Ermenilerinin katliamı ve sağ kalanların Rusya'ya göçünden sonra Azeri ve Karapapak muhacirlerle iskan edilmiş yerleşimlerdendir. Kürtçe adı Paris Kürt Enstitüsü tarafından önerilmiştir. SN
■ Köyün gerçek ismi Avekevıra Jorê olup, sonradan Azeriler yerleştirilmiştir. Taşlıçay ismi, Kürtçe ismi olan Avekevır'i baz alınarak uydurulmuştur. Kurdalya'yı Türkeli, Dutax'ı, Tutak yaptıkları gibi. [Bu bilgi yanlıştır - SN] Qazi
  Aşağıtoklu köy - Taşlıçay - Ağrı
1928k: Gundeperi aş. [ Kürd gundê pîrê "koca köyü" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Kısmen Kürd (Memani) yerleşimi
  Değirmenköprü köy - Arpaçay - Kars
1928k: Cedre [ Gürc Çadari (ჭადარი) "çınar" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi.
  Çöğürlü köy - Taşlıçay - Ağrı
1911ht: Leşko [ Kürd "öz." ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Kısmen Kürd (Celali) yerleşimi
■ Lêşko (Çöğürtlü) köyünün Çêrmug isimli bir mezrası var. Celali aşireri haricinde, Memani aşireti de yaşar. Mar(d)astan
  Bardaklı köy - Arpaçay - Kars
1928k: Bardaklı
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
  Külveren köy - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
E1918: Camşoküğ [ Erm "manda köyü" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Azeri/Karapapak yerleşimi
  Soylu köy - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
R1889 1928k: Daynalık
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
  Kıraç köy - Arpaçay - Kars
E1900~: Kıraç
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
  Üçpınar köy - Akyaka - Kars
1928k: Möküz
E1918: Moks
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Kısmen Karapapak yerleşimi
■ 1828'e dek Ermeni köyü iken daha sonra Karapapaklar iskân edilmiştir. SN
  Karabulak köy - Doğubeyazıt - Ağrı
1928k: Karabulak [ Tr ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Saraçlı köy - Aralık - Iğdır
1928k: Pirço
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Kürd (Moti) yerleşimi
■ Rus yönetimi altında Karapapaklar iskân edildi. Halen Kürt nüfus çoğunluktadır. SN
■ Eski bir Kürt (Redki) köyü olup, buradaki Kürtler Ruslar tarafından Kazakistan Asibulak (Aşibulak) köyüne sürgün edildiler. Bir kısmı sonradan Asibulak'tan Rusya Grasnador'a göç etti. Mar(d)astan
■ 1926da bütün Redkiler göç etmemiş. Akrabalarının yarısı hala Pırço'dadır. Köyün yarısından fazlası Redkidir (Aras, Erdoğan, Yumak, Güner) diğerleri Moti'dir. Ayrıca; Redkiler buradan sürgün edilmemişler. Bu köyden Erivan Xalisa köyüne göç ederler, oradan sürgün edilirler. Qazi


Grafik harita göster     haritada ara : km