67 Karapapak yerleşimi bulundu.
sırala 
  Kavak köy - Pınarbaşı (Kaynar bucağı) - Kayseri
k1928 K: Kavakviran
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni/Karapapak yerleşimi.
  Kızıldikme köy - Kangal (Akpınar bucağı) - Sivas
hy1912 Kiep: Kızıldikme
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi.
■ 93 harbi diye bilinen 1877-1878 osmanlı-rus savaşında Kars ili Arpaçay ilçesine bağlı Dilan köyünde ıkamet edenlerin ( şimdiki yeri Kars- Akyaka -Sulakbahçe köyü) göç ettiği köydür. salih çetin
  Abdalcık köy - Aşkale (Kandilli bucağı) - Erzurum
k1928 K: Abdalcık
■ 20. yy başında kısmen Karapapak yerleşimi.
■ Köy Elazığ Palu'dan göçen ve köye yerleşen ve şu anda torunlarına NAZİR AĞA diye anılan aşiret tarafından kurulmuştur. Türk
■ Kısmen Karapapak yerleşimi. 93 Harbiʼnden sonra, Kars'ın Selim kazasına bağlı Kekeş köyünden ve Kars merkeze bağlı Karakale köyünden gelen Karapapak Türkleri buraya yerleşmiştir. ZeMahşer
  Çamurlu köy - Hınıs - Erzurum
k1928 K: Çamurlu
■ 20. yy başında kısmen Karapapak yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köyü ilk iskan edenler Kars/Akyaka muhaciri Karapapaklardır, lakin bu Karapapaklar topraklarını Alevi Zazalara satıp Muş/Bulanık'a göçmüşlerdir. metonio
  Toprakkale köy - Hınıs - Erzurum
1554 T-294, K: Toprakkale
■ 20. yy başında kısmen Karapapak yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 93 Harbinde Kars muhaciri Karapapaklar bu köye yerleşmiş fakat zamanla dış göç dolayısıyla Abdalan aşiretinden Alevi Zazalar köyde çoğunluk haline gelmiş ve köyde Karapapak kalmamıştır. metonio
  AşağıKülecik köy - Tutak - Ağrı
Kr AAv: Tetkan
h1911: Dadikân [ Kürd "aş." ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi.
  Akyele köy - Tutak - Ağrı
k1928 K: Mollaşemdin [ Kürd meleşemdîn "Molla Şemsettin" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi.
  Gültepe köy - Tutak - Ağrı
k1928 K: Gültepe
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi.
  Daldalık köy - Tutak - Ağrı
k1928 K: Şeyxzîlan [ Kürd şêxzîlan "Zilanlar (aş.) şeyhi" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
  Tutak ilçe - Tutak - Ağrı
h1911: Tutak*Antab [ Kürd dutax? "ikimahalle" ]
E1902 Epr I.176: Andab (idari bölge) [ Erm ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
■ İdari bölge adı öteden beri Andap/Antap'tır. Ortaçağ Ermeni kaynaklarındaki Dvaradzadap' iline tekabül eder. İsim muhtemelen Ermenide dap' տափ `düzlük, alan` kelimesiyle ilgili olmakla birlikte tam yapısı açık değildir. ■ Kasaba 1878'de iskân edildi. Nehrin iki yakasını kapladığı için İkimahalle adı verildiği rivayet edilir. SN
■ 1878'de Karapapak nüfusun iskân edildiği bir yer iken günümüzde Türk-Kürt nüfus eşitlenmiştir. seyyah
  Kılıçgediği köy - Tutak - Ağrı
k1928 K: Xanik [ Kürd "evcik" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi.
■ 1828'e dek kalabalık bir Ermeni köyü iken 19. yy'da Ermenilerin Rusya'ya göçmesi üzerine Karapapak muhacirler iskân edildi. SN
  Sincan köy - Tutak - Ağrı
k1928 K: Sincan
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
■ Karapapak, Kürd (yarı yarıya) yerleşimi. Mar(d)astan
  Ekincek köy - Tutak - Ağrı
k1928 K: Sevik/Sevk
E1902 Epr I.177: Sevk [ Erm "karalar" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi.
■ 1820'lere dek Ermeni yerleşimi iken daha sonra terkedilmiş ve Karapapak muhacirler iskân edilmiştir. SN
  Yayıklı köy - Tutak - Ağrı
h1911: Ohan
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Balıkçılar köy - Ardahan_M - Ardahan
1595 RAl: Duduna
■ 20. yy başında Türk/Karapapak yerleşimi.
  Palandöken köy - Tutak - Ağrı
Kr: Paletokan
h1911: Palandöken
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Kürt ve Karapapak nüfus birlikte yaşarken Türk halkın gidişiyle kürtleşmiştir. seyyah
  Ağılbaşı köy - Ağrı_M - Ağrı
k1928 K: Hacixano [ Kürd hecîxano "hacıevi" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Kötek köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
k1928 K: Kötek
E1918- Beg: Kedag [ Erm "ırmakçık" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi.
  Hacısefer köy - Ağrı_M - Ağrı
E1900: Hacısefer
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Kürd (Gelturi) yerleşimi
  Çamurlu köy - Kars_M - Kars
k1928 K: Çamurlu
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi.
  Kotanlı köy - Çıldır - Ardahan
k1928 K: Sikerib
R1889 RAl: Sikareb [ Gürc ]
E1918- Beg: Tskrip
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Karapınar köy - Susuz - Kars
R1889 RAl, K: Karapınar
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
■ Köydeki Türkler Karapapak, Kürtler Erivan muhaciridir. metonio
  Taşlıca köy - Susuz - Kars
R1889 k1928 RAl, K: Karakale
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi.
  Ağrı il - Ağrı_M - Ağrı
k1946 MYK: Ağrı
k1928 K: Karaköse
E1902 Epr I.453: Karakilise
1850: Şorbulak [ Tr "tuzlupınar" ]
■ 20. yy başında kısmen Karapapak yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Karakilise köyü 1860 yılı dolayında Pakrevand (Üçkilise) piskoposu Hovhannes önderliğinde Bitlisli bir grup Ermeni tarafından, karayolu üzerinde kiliseye vakfedilmiş bir mülkte 10-15 dükkan olarak kuruldu. Daha önce bu yere Şorbulak (Türkçe `tuzlupınar`) adı verildiği söylenir. 1877-78 Rus harbinden sonra Türk ve Karapapak muhacirler iskân edildi. 1890 civarında askeri garnizon kuruldu. Milli Mücadele esnasında 1919 yılında adı Kazım Karabekir'in önerisiyle Karaköse olarak değiştirildi. ■ Merkezi Ağrı dağı gölgesindeki Bayezid (Doğubeyazıt) kasabası olan Bayezid vilayetine 1927'de Ağrı Vilayeti adı verildi. Ertesi sene il merkezi Karaköse kasabasına nakledildi. ■ Ağrı Dağının adı, dağın kuzey yamacında 2300 m rakımda bulunan ve 1840'ta bir heyelanda yokolan Ağori köyünden gelir. Iğdır-Aralık-Yenidoğan maddesine bakınız. SN
■ © 13.08.1891 Rusya'dan Karakilise'ye hicret etmiş Hemedanlı, Şeykanlı ve Zeylanlı Aşiretlerinin iskanları için ... deyar heyran
■ Çoğunlukla Kürtler ve azınlık olarak Türkler (Karapapak) yaşamaktadır. Türk
  Semihaşakir köy - Çıldır - Ardahan
1960 DİE: Koçgüden
k1928 K: TerekemeÇayis
R1889 RAl: Çais
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Baloluk köy - Ağrı_M - Ağrı
Kr: KeşişêNehiyê [ Kürd "Keşiş nahiyesi" ]
k1928 K: Keşiş
■ 20. yy başında kısmen Karapapak yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Sabaholdu köy - Çıldır (Kurtkale bucağı) - Ardahan
k1928 K: Kodas
R1889 RAl: Kotas [ Gürc Kota (კოტა) ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Gölbelen köy - Çıldır - Ardahan
R1889 k1928 RAl, K: Urta
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
■ Köyün adı Gürcüce'dir. Uro (ურო), Gürcüce bir çalı olup, -ta çoğul ekidir. Yani çalılar,çalılık anlamı taşımaktadır. meriç
  Eskiharman köy - Ağrı_M - Ağrı
k1928 K: Gevirgevrik/Gurgurik [ Kürd kewirgewrik "akçataş" ]
■ 20. yy başında kısmen Karapapak yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Az miktarda Karapapak aileler yaşamakla birlikte çoğunluğu Kürttür. seyyah
  Yıldırımtepe köy - Çıldır - Ardahan
R1889 k1928 RAl, K: Rabat [ Erm "han, manastır" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Kurtkale köy - Çıldır (Kurtkale bucağı) - Ardahan
R1889 RAl, K: Kurtkale
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi.
■ 'Kurt' adı büyük olasılıkla komşu Kerten/Krtan (Akkiraz) köyünün adından uyarlanmıştır. Anlamı çözülemedi. SN
  Gölebakan köy - Çıldır - Ardahan
R1889 k1928 RAl, K: Meredis
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Karapapak/Kürd yerleşimi
■ Köyün adı Gürcüce'dir. Mere (მერე), Gürcüce sonra,ardında demektir. Mere-eti's yani sonraki yerler anlamındadır. Bu köyde gölün hemen ardında bulunduğu için bu ad takılmış olabilir. meriç
  Kenarbel köy - Çıldır (Kurtkale bucağı) - Ardahan
R1889 RAl: Kenarbel
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Akçıl köy - Çıldır (Kurtkale bucağı) - Ardahan
k1928 K: Colit
R1889 RAl: Çolet [ Gürc coleti "çilekli" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
■ Coli/Joli (ჟოლი), Gürcüce ahududu demektir. meriç
  Saymalı köy - Çıldır - Ardahan
k1928 K: Köyxas
R1889 RAl, Beg: Kevxas
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Güvenocak köy - Çıldır - Ardahan
R1889 k1928 RAl, K: Zınzal
E1918- Beg: Dzandzağ
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Aşıkşenlik köy - Çıldır - Ardahan
1960 DİE: Yakınsu
R1889 k1928 RAl, K: Suxara [ Gürc Tsxvara (ცხვარა) "koyunlu" ]
E1918- Beg: Soxar
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Gülyüzü köy - Arpaçay - Kars
k1946 MYK: Pekreşin
k1928 K: Beğreşén
R1889 RAl: Pekraşen [ Erm pokraşén "küçükköy" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi.
■ Gürcüce: Pekraşeni (ფექრაშენი). Eski Gürcü kilisenin kalıntıları var. GEO
  Damlıca köy - Çıldır - Ardahan
k1928 K: Kodamıx
R1889 RAl: Katamux [ Gürc ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Çakıroba köy - Ağrı_M (Murat bucağı) - Ağrı
h1911: Sofiyan [ Kürd "sûfiler" ]
■ 20. yy başında kısmen Karapapak yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Kürt-Karapapak karışık bir köy iken Türk nüfusun göçüyle büyük oranda kürtleşmiştir. seyyah
  Oğlaklı köy - Ağrı_M (Murat bucağı) - Ağrı
Kr: Kuriketman [ Kürd "Atmanuşağı (aş.)" ]
h1911: Korko
■ 20. yy başında kısmen Karapapak yerleşimi. Şimdi Kürd (Başımi) yerleşimi
■ Köyün Çem isimli bir mezrası var. Mar(d)astan
  Taşbaşı köy - Arpaçay - Kars
R1889 RAl: Taşbaşı
E1918- Beg: K'arklux [ Erm "taşbaşı" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
  Taşdeğirmen köy - Çıldır - Ardahan
R1889 k1928 RAl, K: Çamdra
E1918- Beg: Çamder
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Aşağıcambaz köy - Çıldır - Ardahan
R1889 RAl: Aşağıcambaz
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Gönülalan köy - Arpaçay - Kars
k1928 K: İgnazor
E1918- Beg: İkatsor [ Erm "dişidere?" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Kısmen Azeri yerleşimi
  Geçitalan köy - Ağrı_M (Murat bucağı) - Ağrı
k1928 K: Gerger [ Erm gargar' "yığmataş, tümülüs, höyük" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Karapapak köyü iken halihazırda büyük ölçüde Kürtleşmiştir. seyyah
  Yukarıcambaz köy - Çıldır - Ardahan
R1889 RAl: Yukarıcambaz
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Karakale köy - Çıldır - Ardahan
R1889 RAl: Karakale
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Taşköprü köy - Arpaçay (Doğruyol bucağı) - Kars
R1889 RAl: Taşköprü
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Akçakale köy - Arpaçay (Doğruyol bucağı) - Kars
k1928 K: Akçakale
E1918- Beg: Pertaşen [ Erm "kaleköy" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Kısmen Karapapak yerleşimi
■ Belki Gürcüce Bertaşeni (ბერთაშენი) - "keşişköy". Ayrıca Gürcüce Tetritsikhe (თეთრიციხე) "akça kale" kullanılır. GEO
  Çanaksu köy - Arpaçay (Doğruyol bucağı) - Kars
R1889 k1928 RAl, K: Kamarvan
E1918- Beg: Gamaravan [ Erm "kemer kasabası" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
■ Gürcüce: Kamarovani (კამაროვანი) - Kemerli. GEO
  Göldalı köy - Arpaçay (Doğruyol bucağı) - Kars
k1928 K: İrişti
E1918- Beg: Hréşdag [ Erm "melek, feriştah" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Kısmen Karapapak yerleşimi
■ Halk arasında 19. yy'dan beri kullanılan isim İrişti olup, sadece resmi kayıtlarda görülen İrişli adı muhtemelen bir yazım hatasından ibarettir. SN
  Başköy köy - Çıldır - Ardahan
R1889 RAl: Başköy
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Aydıngün köy - Arpaçay (Doğruyol bucağı) - Kars
R1889 k1928 RAl, K: Kızılviran
E1918- Beg: Garmirveran [ Erm "kızılviran" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Kısmen Karapapak yerleşimi
  Doğruyol köy - Arpaçay (Doğruyol bucağı) - Kars
R1889 k1928 RAl, K: Cala
E1918- Beg: Cal [ Gürc Çala (ჭალა) "çayır" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Kısmen Karapapak yerleşimi
  Kakaç köy - Arpaçay (Doğruyol bucağı) - Kars
R1889 RAl: Kakaç
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  YukarıTaşlıçay köy - Taşlıçay - Ağrı
Kr: AvkeviraJorê [ Kürd "yukaı taşlıçay" ]
E1918- Beg: Tsünag [ Erm Ձիւնակ "kar pınar" ]
■ 20. yy başında Azeri/Karapapak yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
■ 1828'de Ağrı yöresi Ermenilerinin katliamı ve sağ kalanların Rusya'ya göçünden sonra Azeri ve Karapapak muhacirlerle iskan edilmiş yerleşimlerdendir. Kürtçe adı Paris Kürt Enstitüsü tarafından önerilmiştir. SN
■ Köyün gerçek ismi Avekevıra Jorê olup, sonradan Azeriler yerleştirilmiştir. Taşlıçay ismi, Kürtçe ismi olan Avekevır'i baz alınarak uydurulmuştur. Kurdalya'yı Türkeli, Dutax'ı, Tutak yaptıkları gibi. [Bu bilgi yanlıştır - SN] Qazi
  Aşağıtoklu köy - Taşlıçay - Ağrı
k1928 K: GundeperiSüfla [ Kürd gundê pîrê "koca köyü" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Kısmen Kürd (Memani) yerleşimi
  Değirmenköprü köy - Arpaçay - Kars
k1928 K: Cedre [ Gürc Çadari (ჭადარი) "çınar" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi.
  Çöğürlü köy - Taşlıçay - Ağrı
h1911: Leşko [ Kürd "öz." ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Kısmen Kürd (Celali) yerleşimi
■ Lêşko (Çöğürtlü) köyünün Çêrmug isimli bir mezrası var. Celali aşireri haricinde, Memani aşireti de yaşar. Mar(d)astan
  Bardaklı köy - Arpaçay - Kars
k1928 K: Bardaklı
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
  Külveren köy - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
E1918- Beg: Camşoküğ [ Erm "manda köyü" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Azeri/Karapapak yerleşimi
  Soylu köy - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
R1889 k1928 RAl, K: Daynalık
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
  Kıraç köy - Arpaçay - Kars
E1900-: Kıraç
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
  Üçpınar köy - Akyaka - Kars
k1928 K: Möküz
E1918- Beg: Moks
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Kısmen Karapapak yerleşimi
■ 1828'e dek Ermeni köyü iken daha sonra Karapapaklar iskân edilmiştir. SN
  Karabulak köy - Doğubeyazıt - Ağrı
k1928 K: Karabulak [ Tr ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Saraçlı köy - Aralık - Iğdır
k1928 K: Pirço
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Kürd (Moti) yerleşimi
■ Rus yönetimi altında Karapapaklar iskân edildi. Halen Kürt nüfus çoğunluktadır. SN
■ Eski bir Kürt (Redki) köyü olup, buradaki Kürtler Ruslar tarafından Kazakistan Asibulak (Aşibulak) köyüne sürgün edildiler. Bir kısmı sonradan Asibulak'tan Rusya Grasnador'a göç etti. Mar(d)astan


Grafik harita göster     haritada ara : km