haritada ara :   km  
195 Bulgar yerleşimi bulundu.
1 | 2
sırala 
Yenice köy - Enez - Edirne
1901h 📖 Mayistra
Y1877 📖 Maístros [ Yun "karayel" ]
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi.
Sultaniçe köy - Enez - Edirne
1928 📖 Sultaniçe
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Pomak yerleşimi
■ Slavca ismi: Sultanica. 1912'de 120 Pomak hânesi oldugu kaydedilmistir (Ljubomir Miletić) Kurbağalar isimli film 1985 senesinde burada çekildi. Manav
Çavuş köy - Enez - Edirne
1913g : Çavuşköy
1877hk 📖 Amigdalya [ Yun amygdaliá "bademli" ]
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi. Bulgaristan göçmeni/Yunanistan göçmeni yerleşimi
Hisarlı köy - Enez - Edirne
Y1922 📖 Skalôtí
1877 1877Asarlı
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Rum Ortodoks kilisesine bağlı Bulgar dilli nüfusu vardı. SN
■ Muş Bulanık Gülçimen ve Muş merkez Bostankent köylerinden Redkan aşiretinden Kürdlerin göçü ile büyük oranda Kürdleşmiştir. Qazi
Şehitler köy - Enez - Edirne
1928 📖 Şehitler
Y1922 📖 Apsída [ Yun "kemer" ]
1901h 📖 Kemerli
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi.
Işıklı köy - Enez - Edirne
Y1922 📖 Arvanítes [ Yun "Arnavutlar" ]
1901h 📖 Arnavutköy
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Öteden beri Arnavutköy olan adı 1922'de Yunan yönetimince aynı adın Yunancasına çevirilmiştir. SN
Budakdoğanca köy - Edirne_m (Sırpsındığı bucağı) - Edirne
1913g : Duvancevo
1877hk 📖 Doğanca
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
Küplü bld - Meriç (Küplü bucağı) - Edirne
1877hk 📖 Küplü
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Rum mezhebine bağlı Bulgar dilli nüfusu 1912-1913'te üç yanlı çatışmanın odağında kalmışlardır. SN
■ 1. Balkan savaşı sırasında, Yunanistan Devleti'nin Dedeağaç (Alexandroupolis) Büyükelçisinin aracılığıyla silahlandırılan Küplü'nün eşkiyaları, hemen kuzeylerindeki Türk/Müslüman nahiyesi olan Edeköy'e saldırmış, Sofulu ve çevrenin Yunan ve Bulgar çeteleri ile birlikte çok sayıda insanı katletmişlerdir. Bugün köyde sonradan Rodoplardan gelip yerleşen Pomak kökenli halk yaşamaktadır. Atakan Sevgi
■ Rumlarla berâber Gacallar da oturuyordu. Helenistanın Makedonya bölgesindeki Černiševo, Trestenik ve Gabrišta köylerinden Pomak mübâdiller iskân edilmiştir, Rodoplar değil. Manav
KadıDondurma köy - Meriç - Edirne
1928 📖 Kadı Dondurma
1877hk 📖 Kadıköy
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
■ 1940 Meriç taşkını sonrası, 2 km.batısındaki Edeköy halkı Kadıköy'e taşındığı için halk arasında Edeköy olarak da geçer. Kadıköy isminde çok yerleşim olduğu ve bölgeye Osmanlı döneminde Dondurma Adası dendiği için Dondurma adı köyün ismine eklenmiştir. Köyü oluşturan eski Kadıköy de, eski Edeköy de Trakya'nın çok eski Türk yerleşimleridir. Bölge ile ilgili en eski belge olan 1455 tarihli Osmanlı kayıtlarında ikisi de yer alır. Atakan Sevgi
Subaşı bld - Meriç (Küplü bucağı) - Edirne
1928 📖 İzzetiye
Y1922 📖 Satriní [ Yun Σατρηνή ]
1904s 📖 Subaşı
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
İpsala ilçe - İpsala - Edirne
1484 📖 İpsala
Y550 Y640 📖 📖 Kypséla / Kypsála [ Yun "kovanlık" ]
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Dersim'den sürgün edilen büyükçe Kürt-Alevi nüfus bulunur. SN
Kemal köy - Edirne_m (Sırpsındığı bucağı) - Edirne
1877hk 📖 Kemal
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Başka Kemal'dir. SN
Büyükaltıağaç köy - Meriç (Küplü bucağı) - Edirne
1928 📖 B. Altıağaç
1901h 📖 Baltac
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi.
Kocahıdır bld - İpsala - Edirne
1928 📖 Kocahıdır
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Vraca'nın Popica köyü muhacirleri oturmaktadır. Manav
Ahi köy - Edirne_m (Sırpsındığı bucağı) - Edirne
1909hb 📖 Axırköy
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
Barağı köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
1913g : Bragi
1901h 📖 Paraóri
1901h 📖 Baraor
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
Uzgaç köy - Edirne_m (Sırpsındığı bucağı) - Edirne
1909hb 📖 Vozgaç
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
Yenikadın köy - Edirne_m - Edirne
1913g : Yeni Kadınköy
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Şimdi Eskikadın adını taşıyan Kademköy yakınında 1973'ten önce kurulmuş yeni yerleşimdir. SN
Yapıldak köy - İpsala - Edirne
Y1922 📖 Lampetí
1901h 📖 Yapıldak
■ 20. yy başında Bulgar/Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ 1912 Ljubomir Miletić notlarında 16 Bulgar ailesinin hâlen Rumlarla kaldığından bahsetmiştir. Manav
Eskikadın köy - Edirne_m - Edirne
1901h 📖 Kadınköyü | Hadımköyü
1877hk 📖 Kademköy [ t kadîm köy "eskiköy" ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
Hıdır köy - İpsala - Edirne
1877hk 📖 Haydarlı
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ 20. yy başında Rum mezhebine bağlı Bulgar dilli nüfusu vardı. Eski kaynaklarda ismi Hadırlı veya Haydırlı biçimlerinde geçer. SN
Ekmekçi köy - Edirne_m (Sırpsındığı bucağı) - Edirne
1909hb 📖 Ekmekçi Çiftliği
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi.
■ Karabulut köyüne bağlı Ekmekçi Çiftliği 15.01.1945'te Ekmekçi adıyla köy statüsüne kavuştu. SN
Büyükismailce köy - Edirne_m (Sırpsındığı bucağı) - Edirne
1913g : Karaismailçe
1877hk 📖 İsmaillü
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi.
Sarayakpınar köy - Edirne_m (Sırpsındığı bucağı) - Edirne
1877hk 📖 Akpınar
1946 📖 Sırpsındığı (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi.
■ Bulgar kaynaklarında bazen Byal Kladenets (`ak pınar`) adı görülür. Bir dönem Sırpsındığı bucak merkezi idi. SN
Kızkapan köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
1877 1877Kızkapan
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi.
Korucu köy - İpsala - Edirne
1901h 📖 Korucu
1877hk 📖 Tavşanköy
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi.
Varnik köy - Haskovo-Svilengrad (Svilengrad bucağı) - BG
1909hr 📖 Kireçlik
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
Serem köy - Meriç - Edirne
1877hk 📖 Srem
1455t 📖 Sirem
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 15. yy'da sancak beyliği idi. SN
■ 1924 itibâriyle Helenistanın Makedonya bölgesinden Slavlar iskân edilmiştir. Manav
Karaağaç köy - Edirne_m - Edirne
1877hk 📖 Karaağaç
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Kısmen Rumeli göçmeni yerleşimi
Kavaklı köy - Meriç - Edirne
Y1922 📖 Kalyki
1901h 📖 Kavaklı
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi.
Karahamza köy - Meriç - Edirne
1901h 📖 Karahamza
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 1924 senesinin mayıs ayında Drama Šurdiolovo köyü Pomakları 60 hâne olarak iskân edildi. Manav
Avarız köy - Edirne_m - Edirne
Y1922 📖 Xavaríz
1877hk 📖 Avarız [ Tr ˁavarız "bir tür vergi" ]
■ 20. yy başında Bulgar/Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Yun ve Bul kaynaklarda Xavarız olarak geçer. SN
■ Slav Rum ahâli 1914 senesinde Bulgaristana iltica ettiler. Manav
Değirmenyanı köy - Edirne_m - Edirne
1909hb 📖 Değirmen Yeniköy
1877hk 📖 Yeniköy
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
Yakupbey köy - Meriç - Edirne
1901h 📖 Yakubköyü
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni (Alevi) yerleşimi
Paşayenice köy - Meriç - Edirne
1928 📖 Paşayenice
1901h 📖 Yeniköy
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
Bosna köy - Edirne_m - Edirne
1877hk 📖 Bosnaköy
■ 20. yy başında Bulgar/Rumeli göçmeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (Boşnak) yerleşimi
■ 93 Harbi neticesinde Nikšićli Müslüman iskân edildi. Manav
Hatip köy - Edirne_m - Edirne
1567 📖 Hatip
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
Çobanpınarı köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1928 📖 Çobanpınarı
1901h 📖 Çiftlikköy Harabesi
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (Alevi) yerleşimi
■ Eskiden Alevi(Türk) yerleşimi olsa bile günümüzde köyde camii vardır. Mursallı
Karayayla köy - Uzunköprü - Edirne
1901h 📖 Karaylı
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Rumlar Helenistan'a geçmiş, mübâle ile Serezin Ortamahalle, İsmailli ve Hamzalı köylerinden Çingene mübâdiller iskân edildi (Karabacaklar). 1935 senesinde Şumen'den, 1937'de Romanya Dobrucasından getirilen muhâcirler buraya takviye edildi. Manav
Büyükdoğanca köy - Keşan (Yerlisu bucağı) - Edirne
Y1922 📖 Dokárion
1901h 📖 Doğanca
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Mübâdele ile Dramalı Pomaklar iskân edildi. Manav
Çalı köy - Uzunköprü - Edirne
Y1922 📖 Palioúri [ Yun ]
1901h 📖 Çalıköy
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Mübâdele ile Dramalı Pomaklar iskân edilmiştir. Manav
Büyükdöllük köy - Edirne_m - Edirne
1909hb 📖 Dölük
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi. Kısmen Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Muhtemelen Çalıdere (Çallıdere), Kalkansöğüt veya yakındaki başka bir köyden buraya 2-3 hâne sevk edilmiştir. Bulgaristan Harmanli kökenlidirler ekseriyetle. Manav
Türkobası köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1928 📖 Xarala Göne
1901h 📖 Göne
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (Alevi) yerleşimi
■ Alevi(Türk) Bulgaristan Göçmeni yerleşimi. Mursallı
Höyüklütatar köy - Edirne_m (Karakasım bucağı) - Edirne
1877hk 📖 Öyüklü Tatar
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi.
■ Küçüktatarköy adı da kullanılır. SN
Kozköy köy - Keşan - Edirne
Y1922 📖 Karidia [ Yun "cevizli" ]
1901h 📖 Kozköy
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
Muratçalı köy - Edirne_m - Edirne
1909hb 📖 Muratcalı
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
Çiftlik köy - Uzunköprü - Edirne
1901h 📖 Çiftlik
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi.
Elçili köy - Edirne_m (Karakasım bucağı) - Edirne
1909hb 📖 Elçili
1877hk 📖 Azatlı
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi.
Hasanağa köy - Edirne_m - Edirne
1567 📖 Hasanağa
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni yerleşimi
Yünlüce köy - Lalapaşa - Edirne
1877hk 📖 Yümece
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi.
Paşayiğit bld - Keşan - Edirne
1901h 📖 Paşayiğit
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Osmanlı'nın ilk dönem akıncı beylerinden Paşayiğit'in adını taşıyan köyde 1905'te 1300 Rum nüfus ve Genisis tis Theotokou kilisesi vardı. SN
Pırnar köy - Keşan (Yerlisu bucağı) - Edirne
Y1905 📖 Varnítsa [ Bul "Varna'cık" ]
1901h 📖 Varniça
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Rum mezhebine bağlı Bulgar dilli nüfusu ve Aziz Atanas kilisesi vardı. SN
■ Pomak yerlesimi. 1924'de Drama'nin Boblec (Pirgi) ve Končin köylerinden mübadele edilen halk yerlestirildi. Manav
Menekşesofular köy - Edirne_m - Edirne
1928 📖 Menekşesofiler
1877hk 📖 Sofular
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi.
Hamzabeyli köy - Lalapaşa - Edirne
1567 📖 Hamzabeğlü / Hamzabeyli
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Rumeli muhâcirlerinden Arap Ahmetler âilesi muhtemelen Çalıdere (Çallıdere), Kalkansöğüt veya yakındaki başka bir köyden buraya sevk edilmiştir. Hamzabeyli veya Çallıdere'deki muhâcirler Bulgaristan Elhovo (Kızılağaç) kütüğüne bağlıydı Osmanlı vaktinde. Manav
Karakasım köy - Edirne_m (Karakasım bucağı) - Edirne
1877hk 📖 Karakasım
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Bulgar dilli Rum halkı 1913 senesinde Bulgaristana iltica etti. Manav
Çömlekakpınar köy - Lalapaşa - Edirne
1877hk 📖 Akpınar
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
Korucu köy - Edirne_m - Edirne
1909hb 📖 Korucu
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi.
Musabeyli köy - Edirne_m - Edirne
1567 📖 Musabeğlü
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
Kavacık köy - Uzunköprü - Edirne
1901h 📖 Kavacık
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
■ Yunanca kaynaklarda bazen Magoúla adı da görülür. Aziz Yoannes kilisesi 1913'te tahrip edildi, köy 1922'de boşaltıldı. SN
Küçükdöllük köy - Edirne_m - Edirne
1928 📖 K. Döllük
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi.
İskender köy - Edirne_m - Edirne
1877hk 📖 İskender
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni (Alevi) yerleşimi
Köşençiftliği köy - Edirne_m - Edirne
1904s 📖 Köşen Çiftliği
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni (Alevi) yerleşimi
Maksutlu köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1928 📖 Maksutlu
1901h 📖 Masıdlı
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (Alevi) yerleşimi
Kayapa köy - Edirne_m - Edirne
1567 📖 Kayapa
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi. Kısmen Pomak yerleşimi
Hanlıyenice köy - Lalapaşa - Edirne
1877hk 📖 Hanlı Yenice
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni yerleşimi
Yenimuhacir bld - Keşan - Edirne
1928 📖 Yeni Muhacir
1877hk 📖 Bulgarköyü
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ 7 Temmuz 1913 günü askeri birlikler tarafından yapılan katliamda köy tamamen yakıldı. 450 ilâ 900 Bulgar hayatını kaybetti. Manav
Karayusuf köy - Edirne_m - Edirne
1877hk 📖 Karayusuf
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
Sinanköy köy - Lalapaşa - Edirne
1909hb 📖 Provadiya [ Bul "sukenarı" ]
1877hk 📖 Pravadi
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ 21.01.1954'te Sinanköy adı verildi. SN
Azatlı köy - Havsa - Edirne
1909hb 📖 Azatlı
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ 1912'de Bulgar kilisesine tâbi 80 âile 400 nüfusun olduğu kaydedilmiştir. 2. Balkan harbinden sonra halkı Bulgaristana geçmiştir. Peşinden buraya Drama, Nevrekop, Haskovo, Kırcaali ve Razgrad'tan karışık âileler iskân edildi. Son olarak mübâdele ile Drama Maždel (Milopetra) köyünden Pomaklar iskân edilmiştir. Üzümden imâl edilen hardaliye şırası kışları sevilerek içilir. Toçeta pita, klin ve zelnik gibi Pomak yemekleri bilinir. Manav
Çallıdere köy - Lalapaşa - Edirne
1877hk 📖 Tekke
■ 20. yy başında Bulgar/Rumeli göçmeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Kalkansöğüt ile berâber Rumeli muhâciri yerleşimi. 1880'lerin başında kurulduğu tahmin edilir. Manav
■ Tekke 93 Harbi öncesi 20 haneli bir Gacal köyüdür. 1877 yılında Hasköy-Harmanlı'dan 15 hane Muhacir yerleşmiştir. Bulgar nüfus 1913'te göçmüştür. Bugün yerli ve muhacir Türklerin birlikte yaşadığı bir köydür. metonio
Yerlisu köy - Keşan (Yerlisu bucağı) - Edirne
1928 📖 Yerlisu
1877hk 📖 Mavria [ Yun "karalar" ]
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi.
Büyüköğünlü köy - Lalapaşa - Edirne
1877hk 📖 Büyünlü
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ 15 hane Devin'in Çurekovo ve Petvar köylerinden gelen muhacir Pomak dışında tamamı Türk olan sırasıyla 9 hane Tırnovalı, 3 hane Köstendilli, 2 hane Harmanlılı, 2 hane Köstenceli, 2 hane Şumnulu ve 2 hane Hacıköy'lü muhacir yerleştirilmiştir. Yani 20 hane Türk, 15 hane Pomaktır. metonio
Lalapaşa ilçe - Lalapaşa - Edirne
1909hb 📖 Lalapaşa
1877hk 📖 Paşaköy
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi.
Ortakçı köy - Lalapaşa - Edirne
1567 📖 Ortakcı
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Tamamıyla göç ve mübadeleyle oluşmuş bir köydür. Selanik-Batı Trakyalı 20 hane Pomak muhacir dışında tamamı Türk olan sırasıyla 20 hane Eskizağra, 10 hane Eskicuma, 10 hane Şumnu, 5 hane Kırcaali ve 5 hane Hasköy'lü yerleşmiştir. Yani 70 hanenin 50'si Türk, 20'si Pomaktır. metonio
Demirhanlı köy - Edirne_m - Edirne
1877hk 📖 Demirhanlı
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 20. yy başında Rum kilisesine bağlı Bulgar dilli nüfusu vardı. SN
■ 1914 senesinde Bulgaristana iltica eden Bulgar dilli Rumlar daha sonra Helenistana geçtiler. Manav
Abalar köy - Havsa - Edirne
1909hb 📖 Abalar Çiftliği
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi.
Mahmut köy - Keşan (Yerlisu bucağı) - Edirne
Y1922 📖 Maxitís [ Yun Μαχητ͂ης "akıncı" ]
1901h 📖 Mahmud
1757z 📖 Sekekçiler | Mahmud
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 20. yy başında Rum mezhebine bağlı Bulgar dilli nüfusu ve Ayia Triada kilisesi vardı. SN
■ © 14.09.1757 Keşan Kazası'na tabi Sekekçiler nam-ı diğer Mahmudköy karyesinde vaki Eminüddin Fakih Vakfı'ndan... deyar heyran
Yaylagöne mah - Malkara - Tekirdağ
1928 📖 Yaylagöne
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
Oğulpaşa köy - Havsa - Edirne
1909hb 📖 Oğulpaşa
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
Kavaklı köy - Lalapaşa - Edirne
1909hb 📖 Kavaklı
1877hk 📖 Çerkesköy
■ 20. yy başında Bulgar/Kafkas göçmeni yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Çerkesler Balkan Savaşlarında Anadoluya kaçmışlardır. Köy Türk sınırlarına geri katıldığında Şumnu ve Tırnovadan 30 hane muhacir Türk iskan edilmiştir. metonio
Şerbettar köy - Havsa - Edirne
1877hk 📖 Şaraptar
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Bulgar kilisesine geçen Slav Rumlar 1913 senesinde Bulgaristana iltica etti. 1924 senesinde Maglenli Pomak mübâdiller iskân edildi. 1935de Romanyadan (Bugünkü Kuzey Bulgaristan köylerinden) getirtilen muhâcir iskân edildi. Manav
Malkoç köy - Uzunköprü - Edirne
Y1922 📖 Graviá
1877hk 📖 Bulgar Malkoç
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
■ Rumlar 1913 senesinde Doğan köyüne sürüldüler. Manav
Sarıpolat mah - Malkara - Tekirdağ
1901h 📖 Teslimköy
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Köylü şu an Yunanistan sınırlarında yer alan Çukurviran ve Kayalı köylerinden buraya gelmiştir, bazıları Sünnileşmiştir. Mursallı
Yeniköy bld - Uzunköprü - Edirne
1901h 📖 Yeniköy
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (Alevi) yerleşimi
■ Balkan ve Dünya Savaşları sonrası köyde yaşayan Hıristiyan halk göçmüş, yerine de yine aynı savaşlarda Osmanlı sınırları dışında kalan Türkler yerleşmiştir. Bugünkü halkının geldiği yer, Kuzeydoğu Yunanistan'da, Rodop Dağları'nda bulunan Ruşanlar köyü ve civarıdır. Bu bölgeden göçenlere genel olarak Dağlı adı verilir ve geldikleri bölgedeki Seyyid Ali sultan Tekkesi'ne bağlı Bektaşi/Alevi kökenlidirler. Atakan Sevgi
Taşlımüsellim köy - Lalapaşa - Edirne
1909hb 📖 Taşlımüsellim
1877hk 📖 Taşlı
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi.
■ 1913'te 511 nüfus Eksarhçı Bulgar, 106 nüfus Patrikhaneci Bulgar ve belirsiz sayıda Rumeli muhaciri Müslim nüfus görünür. SN
Çavuşlu köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1901h 📖 Çavuş
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (Alevi) yerleşimi
Hacıumur köy - Edirne_m (Süloğlu bucağı) - Edirne
1909hb 📖 Haciomer Çiftliği
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
Dolu mah - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
Y1871 📖 Dolu [ Bul dol "dere" ]
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 20. yy başında nüfusu mezhep açısından 'Rum' sayılan Patrikhane yandaşı Bulgarlardan oluşmaktaydı. 1870'te inşa edilmiş olan Ayios Yeorgios kilisesi mevcuttu. SN
Aslıhan köy - Uzunköprü (Kırcasalih bucağı) - Edirne
1928 📖 Aslıhan
Y1922 📖 Leontári [ Yun "aslan" ]
1877hk 📖 Arslan
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
Habiller köy - Havsa (Hasköy bucağı) - Edirne
1909hb 📖 Gebeler / Gabiler
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
Kırcasalih bld - Uzunköprü (Kırcasalih bucağı) - Edirne
1877hk 📖 Zaluf / Zalof [ Bul ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Drama'nın 600 nüfuslu İzbište (Agriokerasia) köyünden Abazovi, Mladinovi, Kyusovi, Erlavi, Tringaçovi ve Arifovi isimlerindeki Pomak sülâleleri mübâdil olarak İstiklal mahallesinin olduğu yere iskân edilmiş, o mahalleye İzbişte ismi konulmuşsa da resmiyete hiç bir zaman geçmemiştir. Agriokerasia'ya Samsun ve çevresinden gelmiş Helenler iskân edilmiş, Bulgar işgalinden itibâren ise tamâmen insansızlaşmıştır. Manav
Süleymaniye köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1901h 📖 Çingene Merası
1913g : Çingeneyeri
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni (Gacal) yerleşimi
■ Bulgar kayitlarinda: Çingene Yeri. 20. asir basinda Rum Ortodoks Kilisesine bagli Bulgar yerlesimi. Günümüzde Kuzey Bulgaristan muhâciri Gacal yerlesimi. Manav
Izgar mah - Malkara - Tekirdağ
Y1922 📖 Lygirión
1904s 📖 Izgar
1877hk 📖 Lızğar
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
Domurcalı köy - Süloğlu - Edirne
1909hb 📖 Timurcalı
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi.
Havsa ilçe - Havsa - Edirne
1876a 📖 Havsa | Havass-ı Mahmutpaşa [ Tr "Mahmutpaşa hasları" ]
1675 📖 Havsa
1500~ 📖 Hasköy
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
Çöpköy bld - Uzunköprü (Çöpköy bucağı) - Edirne
1901h 📖 Çöpköyü
1877hk 📖 Çepova [ Bul ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Pomak/Alevi (Türk) yerleşimi
Bayramlı köy - Uzunköprü (Çöpköy bucağı) - Edirne
1877hk 📖 Tırnova [ Bul ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
Sarıdanişment köy - Lalapaşa - Edirne
1877hk 📖 Saridanişmend
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi.
Yağcılı köy - Süloğlu - Edirne
1877hk 1909hb 📖 📖 Acali / Eceli
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
Kadıköy mah - Malkara - Tekirdağ
1909hb 📖 Kadıgebran [ t "gavur kadıköy" ]
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi.


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.