13 Azeri yerleşimi bulundu.
sırala 
  Çelebibağı mah - Erciş - Van
A870: Ercîş
E653: Arcéş
As-824: Arzaşkun
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Asur vekyinamelerinde Urartu'nun eski başkenti olarak anılan Arzaşkun/Arzaştu kenti burası olmalıdır. Eski Erciş kalesi çevresindeki yerleşim Van Gölü yükseldiği için terk edilmiş ve Agants mevkiinde şimdiki Erciş kasabası kurulmuştur. Eski yerleşimin olduğu bölge 19. yy'dan bu yana Çelebibağı adıyla tanınır. SN
  Taşlıçay ilçe - Taşlıçay - Ağrı
K2009: Avkevir [ Kürd "taşlıçay." ]
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
■ 19. yy'da Caferi (Şii) Azeriler iskan edildi. 1954'te ilçe oldu. Kürtçe Avekevır adı Türkçeden çeviridir. SN
■ Taşlıçay yerleşimi ilk iskan edildiğinden beri (1828-29) Azeri yerleşimidir. Kürtler ve bazı Karapapaklar Taşlıçay ilçe merkezine daha sonradan yerleşmiştir. metonio
  Yassıkaya köy - Taşlıçay - Ağrı
1912h: Xocik [ Kürd "hocacık" ]
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
■ Azeri iken yarı yarıya Kürtleşmiştir. seyyah
  YukarıTaşlıçay köy - Taşlıçay - Ağrı
K2009: Avkevira Jorê [ Kürd "yukaı taşlıçay" ]
E1918: Tsünag Ձիւնակ [ Erm "kar pınar" ]
■ 20. yy başında Azeri/Karapapak yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
■ 1828'de Ağrı yöresi Ermenilerinin katliamı ve sağ kalanların Rusya'ya göçünden sonra Azeri ve Karapapak muhacirlerle iskan edilmiş yerleşimlerdendir. Kürtçe adı Paris Kürt Enstitüsü tarafından önerilmiştir. SN
■ Köyün gerçek ismi Avekevıra Jorê olup, sonradan Azeriler yerleştirilmiştir. Taşlıçay ismi, Kürtçe ismi olan Avekevır'i baz alınarak uydurulmuştur. Kurdalya'yı Türkeli, Dutax'ı, Tutak yaptıkları gibi. [Bu bilgi yanlıştır - SN] Qazi
  Kumluca köy - Taşlıçay - Ağrı
1912h: Kumluca
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Gundıkê Elican (Alican köycüğü) isimli bir mezrası vardır. SN
  Bayramyazı köy - Taşlıçay - Ağrı
1901hb, 1912h: Alikur / Aligor [ Kürd Êlîkûr "Aliuşağı, Şii" ]
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Kürd (Celali) yerleşimi
■ Azeri köyü iken tedricen Kürtleşmiştir. seyyah
  Kozluca köy - Kars_M - Kars
E1902: Kozluca
E1902: Paknayr [ ErmRus "tapınak mağarası" ]
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi.
■ Eski bir mecusi tapınağı üzerine kurulmuş 10. yy'a ait muazzam kilise ve manastırın kalıntıları mevcuttur. SN
  Alem köy - Digor - Kars
E1902: Aleman
1854h: Alem
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ 20. yy başında nüfusu Acem (belki Azeri-Şii) olmakla birlikte, 636 tarihli kümbetli bir metruk kilise yapısı mevcuttu. (Epr I.27.) SN
■ İlk Rus kaydında 34 hane Kürt bulunmaktadır. Yerli halkı Azeri olan köy Şenol'dur. metonio
  Bacalı köy - Digor - Kars
R1889: Bacalı
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Kürd (Cemaldini) yerleşimi
■ Köyün önceki ahalisi Türk idi. Onlar göçünce Kürtler yakın zamanda bu köye yerleşti. metonio
  Aslanhane köy - Akyaka - Kars
E1902: Asdeğani [ Erm "buralı?" ]
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Kısmen Azeri yerleşimi
■ Eski köy kısmen Arpaçay baraj gölü altında kalmıştır. SN
  Sarıçoban köy - Iğdır_M - Iğdır
1901hb: Sarıçoban
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
■ 1886 Rus nüfus sayımı; 316 Tatar. Qazi
■ Köy halkı Azerbaycan Türkler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Çakırtaş köy - Iğdır_M - Iğdır
1854h, 1928: Amarat [ Tr "imaret" ]
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Kürd (Bıruki) yerleşimi
■ 1886 Rus nüfus sayımı 262 Tatar. Qazi
  Kadıkışlak köy - Iğdır_M - Iğdır
1901hb: Kazikışlak
■ 20. yy başında Azeri/Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 19. yy sonunda 354 Azeri ve 293 Ermeni nüfusu vardı. SN
■ Köy halkı ekseriyetle Azerbaycan Türkler'inden oluşmaktadır. Ayrıca köy de birkaç hane göçmen Kurmanç Kürd'ü de vardır. Berk Ulusoy


Grafik harita göster     haritada ara : km