13 Azeri yerleşimi bulundu.
sırala 
  Çelebibağı mah - Erciş - Van
1928k: Çelebibağı
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
■ Azeriler bir kaç hane olup, buradaki Kürdlerin çoğu Iğdır Karahacılı köyünden göç eden Azizi aşiretindendir. Mar(d)astan
■ Halihazırda nüfusun %20-25 kadarı Azeri, %75-80 kadarı da Kürt kökenlidir. 2011 Van Depreminde tamamına yakını yıkılıp dümdüz olmuş, beldenin yerlilerinin çoğunluğu Van dışına göçmek zorunda kalmışlardır. Yerlerine başta Iğdır olmak üzere bir çok yerden gelen Kürtler yerleşerek Çelebibağı'nın çoğunluğu haline gelmiştir. metonio
  Taşlıçay ilçe - Taşlıçay - Ağrı
Kr: Avkevir [ Kürd "taşlıçay." ]
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
■ 19. yy'da Caferi (Şii) Azeriler iskan edildi. 1954'te ilçe oldu. Kürtçe Avekevır adı Türkçeden çeviridir. SN
■ Taşlıçay yerleşimi ilk iskan edildiğinden beri (1828-29) Azeri yerleşimidir. Kürtler ve bazı Karapapaklar Taşlıçay ilçe merkezine daha sonradan yerleşmiştir. metonio
  Yassıkaya köy - Taşlıçay - Ağrı
1911ht, 1928k: Xocik [ Kürd "hocacık" ]
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
■ Azeri iken yarı yarıya Kürtleşmiştir. seyyah
  YukarıTaşlıçay köy - Taşlıçay - Ağrı
Kr: AvkeviraJorê [ Kürd "yukaı taşlıçay" ]
E1918: Tsünag Ձիւնակ [ Erm "kar pınar" ]
■ 20. yy başında Azeri/Karapapak yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
■ 1828'de Ağrı yöresi Ermenilerinin katliamı ve sağ kalanların Rusya'ya göçünden sonra Azeri ve Karapapak muhacirlerle iskan edilmiş yerleşimlerdendir. Kürtçe adı Paris Kürt Enstitüsü tarafından önerilmiştir. SN
■ Köyün gerçek ismi Avekevıra Jorê olup, sonradan Azeriler yerleştirilmiştir. Taşlıçay ismi, Kürtçe ismi olan Avekevır'i baz alınarak uydurulmuştur. Kurdalya'yı Türkeli, Dutax'ı, Tutak yaptıkları gibi. [Bu bilgi yanlıştır - SN] Qazi
  Kumluca köy - Taşlıçay - Ağrı
1911ht: Kumluca
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Gundıkê Elican (Alican köycüğü) isimli bir mezrası vardır. SN
  Bayramyazı köy - Taşlıçay - Ağrı
1900hb, 1911ht: Alikur/Aligor [ Kürd "Aliuşağı (Şiiler)" ]
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Kürd (Celali) yerleşimi
■ Azeri köyü iken tedricen Kürtleşmiştir. seyyah
  Kozluca köy - Kars_M - Kars
E1902: Kozluca
E1902: Paknayr [ Erm "tapınak mağarası" ]
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi.
■ Eski bir mecusi tapınağı üzerine kurulmuş 10. yy'a ait muazzam kilise ve manastırın kalıntıları mevcuttur. SN
  Alem köy - Digor - Kars
1928k: Alem
R1889: Aleman
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ 20. yy başında nüfusu Acem (belki Azeri-Şii) olmakla birlikte, 636 tarihli kümbetli bir metruk kilise yapısı mevcuttu. (Epr I.27.) SN
  Bacalı köy - Digor - Kars
R1889: Bacalı
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Kürd (Cemaldini) yerleşimi
■ Köyün önceki ahalisi Türk idi. Onlar göçünce Kürtler yakın zamanda bu köye yerleşti. metonio
  Aslanhane köy - Akyaka - Kars
E1902: Asdeğani [ Erm "buralı?" ]
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Kısmen Azeri yerleşimi
■ Eski köy kısmen Arpaçay baraj gölü altında kalmıştır. SN
  Sarıçoban köy - Iğdır_M - Iğdır
1900hb: Sarıçoban
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
■ 1886 Rus nüfus sayımı; 316 Tatar. Qazi
  Çakırtaş köy - Iğdır_M - Iğdır
1900hb, 1928k: Amarat [ Tr "imaret" ]
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Kürd (Bıruki) yerleşimi
■ 1886 Rus nüfus sayımı 262 Tatar. Qazi
  Kadıkışlak köy - Iğdır_M - Iğdır
1928k: Kadıkışlak
1900hb: Kazikışlak
■ 20. yy başında Azeri/Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 19. yy sonunda 354 Azeri ve 293 Ermeni nüfusu vardı. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km