38 Müslüman Arap yerleşimi bulundu.
sırala 
  Paşaköy mah - Antakya (Serinyol bucağı) - Hatay
F1935 📖 Paşaköy
■ 20. yy başında kısmen Müslüman Arap yerleşimi.
  Arpahan mah - Antakya (Serinyol bucağı) - Hatay
F1935 📖 Araphan
■ 20. yy başında kısmen Müslüman Arap yerleşimi.
  Bitiren mah - Antakya - Hatay
1940 📖 Bitiren
F1935 📖 Bitrin
■ 20. yy başında kısmen Müslüman Arap yerleşimi.
  Canbolat mah Kurtuluş - Reyhanlı - Hatay
F1935 📖 Canbolat
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi.
■ Canpolat kabilesi günümüzde Lübnan dağlarında ve Suriye de "Durzi" dağlarında yaşamaktadır. Her ne kadar bazı aileler zamanla muhtelif bölgelere göç etmiş olsa bile geneli arap kavmi arasında hayatlarını sürdürmektedirler. Durzi Tarikatı mensubudurlar. Canpolat ailesinin kökeni Irak’ın kuzeyinde Musul'a yakın İmadiye şehri kürtlerindendir. İmadiye de çıkan bazı kavgalar neticesinde kanlı olup göçen bu kabilenin ilk ataları Cebeli A'la bölgesinde "Mertehuvan" köyüne yerleşirler. Burada de bir süre sonra tutunamayınca "Tellita" isimli bir köye göç ederler. Daha sonra Lubnan da Zanbakiye bölgesine yerleşirler. İlk göç eden ataları Ali bin Ribbah dir. Bu zatın dedesi Canpolat tır. Ali’nin beş evladı vardı. Necm, Kasım, Hüseyin, Yunus, Faris. Necmin üç oğlu vardı. Hamd, Ahmet, Beşir. Hamd ve Ahmet öldürüldü. Arkasında evlat bırakmadılar. Beşirin Ali isminde bir oğlu vardı. Ali’nin beş oğlu vardı. Necm, Halil, Davut, Ahmet, Ebudağibis. Necm ve halil bir kavga da öldürüldüler. Yerine evlat kalmadı. Kasım'ın üç oğlu vardı. Hasan, Beşir, İsmail. Hasan'ın beş oğlu vardı. Ali, Kasım, Ahmet, Hasan, Emin. Ali bin Hasan'ın Hüseyin isminde bir oğlu vardı. Hüseyinin Kasım isminde bir oğlu vardı. Kasımın bir oğlu oldu. Ahmedin bir oğlu vardı. Hasan ve Emin bekar iken öldürüldüler. Beşir bin Kasım’ın beş evladı vardı. Kasım, Selim, Numan, Said, İsmail. Kasım ve Selim bekar vefat ettiler. Saidin bir evladı vardı. İsmail öldürüldü. Saidin bir evladı vardı. Faris bin Ali’nin bir oğlu vardı. Canpolatlar Zanbakiye de uzun süre oturdular. Çoğaldılar. Sonra aralarında kavgalar başladı. Bir kısmı tekrar İmadiye ye dönerek Aynu vaziye ye yerleşti. Burdada tutunamayıp Baruk köyüne yerleştiler. Geri kalan kısmı ise Lübnan'ın "Şuf" bölgesine yerleştiler. 1711 yılında Şuf bölge hâkimi Kaplan Bey (Mahkeme Kadısı) yerine evlat bırakmadan vefat edince mirası Emir Haydar Şahabiye kaldı. Bu adam bölge valisi idi. Canpolatın torunu Ali bin Ribah Kaplan beyin kızı ile evli idi. Emir Haydar şahabi mirasın onun hakkı olduğunu kabul etmeyip mirasa konunca Ali bin Ribah buna itiraz edip mirası istedi. Şayet mirası kendisine terk ederse kendisine bunun karşılığında 50 bin kuruş vereceğini taahhüt etti. Emir Haydar şahabi bu teklifi kabul etti. Ancak Ali bin Ribah mirasın yarısını alabildi. Buna Rağmen Şeyh Kaplanın varisi kabul edilerek Kadılık görevi kendisine tevdi edildi. 1771 Emir Yusuf El Şahabi, Ali bin Ribah ile birlikte çıktığı savaş seferinde Ali’yi Sayda vilayetinin zabtına görevlendirildi. Fakat Ali bin Ribah buradaki savaşta öldürüldü. Kendisi ile beraber Canpolat kabilesinden birçok genç öldürüldü. 1778 yılında meydana gelen savaşta Ali 80 yaşını aşmış halde vefat etti. Oğullarından Kasım yerine geçti. Daha sonra Şahabiler tarafından Canpolatlar Amil dağlarına sürgün edildiler. 1790 Ali’nin oğlu Dağibis Meşhur Mihan savaşında öldürüldü. Ali’nin oğlu necm ise 1791 öldü. Yine Ali’nin oğlullarından Yunus 1792 de vefat etti Yerine Hatır isminde bir oğlu kaldı. Farıs bin Ali de yine aynı yıl vefat etti. Aynı yıl içinde Şahabilerden Emir Hüseyin Şahabi ve diğer birçok ümera "Şuf" mevkiinde kuvvetlerini birleştirerek Osmanlı Paşası Ahmet Cezzar'a karşı geldiler. Fakat daha sonra aralarında anlaşma yapıldı. Sulha rağmen Canpolatlar isyana devan edince Şahabiler savaşta ölen akrabaları için Ahmet Cezzar Paşaya muracaat ederek Kısas istediler. Netice de bu katillerden bazılarının kısası icra edildi. Bu arada Şahabiler Baruk'u bastılar. Beraberinde İmadiye kürt kabileleri de vardı. Nekdi aşiretini de yanlarına aldılar. Canpolatlardan Şeyh Hatar da kendilerini destekledi. Canpolatlardan Hasan ve Beşir ağalar akrabaları ile Teym vadisine kaçtılar. Emir Esat El Şahabi Azrana giderek Canpolatların evlerine ateş bırakarak tüm mallarını yaktı. Hayvan ve diğer mallarını yağmaladı. Canpolat Hasan ise Lübnan Arna köyüne kaçtı. Canpolat Beşir ise Havran'a gitti. O zaman Havran da Arap Sahr oğulları yaşıyordu. Ahmet Cezzar Paşa bölgeden çekilince tekrar iki kardeş beraberindeki canpolat ailelerle birleşerek bir araya geldiler. Emir Canpolat Beşir kardeşi Hasan Canpolat'ı bin kadar kabile askeri ile beraber Şuf bölgesine gönderdi. Daha sonra kendisi de buraya giderek yerleşti. Bunu haber alan Şahabiler İmadi kürtleri ve Nekdi kabilesiyle birleşerek bin kadar suvari ile Şuf bölgesini bastılar. Canpolatları Bakilin ovasına kadar sürdüler. Bu yıl Kasım Canpolat Hapiste iken Aka da vefat etti. Üç evladı vardı. Hasan, Beşir, İsmail. Yine bu Yıl Beşir bin Necm Canpolat vefat etti. Yerine Ali isminde bir oğlu kaldı. 1794’te Ahmet Cezzar Paşa Canpolat kabilesini askeri ile muhasara etti. Şeyh Beşir Canpolat'ı Kardeşi Emir Hasan’ı Beyrut yakınlarında yakalayarak deniz yoluyla Aka ya gönderdi. 1797 de Canpolat kabilesi ile İmadiye Kürt beyleri birleşerek Nekdi aşiretine karşı savaş ilan ettiler. Nekdi aşiret beyini evin içinden çıkararak öldürdüler. Bu vahim olaya Canpolat beylerinden Beşir, Vakid, Seyid Ahmet, Kasım ve Murat katıldılar. Hatta Şahabilerden Beşir bin Kelibin evlatlarını da habsettiler. İmadiye kürt kabilesinden bu olaya karışan Ali, Cehcah, Sadeddin ve kelib beyler idiler. 1810 yılında Şeybani beyi Beşir bu olaya vakıf olunca bölgeye asker sevketti. Hamam nehri civarında canpolatlarla karşılaştılar. Canpolatlar yenilerek bölgeyi terk ettiler. Bir kısmı Sayda şehrine sığındı. Ahmet Cezzar Paşa bu olayda Şeybani beylerine yardım etti. 1819 da Canpolatlardan Şeyh Hasan bin Kasım vefat etti. Yerine beş erkek evlat bıraktı. Kasım, Ahmet, Hasan, Emin, Ali. 1845’te Şekib Bey (Arslan) tarafından Canpolat said bey valilik konağına tutuklu olarak celp edildi. Ancak bunu duyan Said Canpolat firar etti. Kardeşi Numan Beyrutta İngiliz ordusundan bir general ile beraber idi. Oda talep edildi. Said beyin evi ve malları yağma edildi. 1847 de Canpolat Şeyh Kasım yakalanarak hapse atıldı. Artık bölge de Canpolat kabilesi Fitnenin ve fesadın başı kabul edilerek tutuklamalar başladı. Günümüzde Canpolatlar halen Beyrut ve Golan tepeleri civarında ve Suriyenin bazı bölgelerinde yaşamlarına devam etmektedirler. Büyük kısmı "Duruzi" tarikatı mensubudurlar. Hakan Antepli
  Tayfursökmen mah - Reyhanlı - Hatay
1970 📖 Horlak
1920h 📖 Vazvaza
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi.
■ Kısmen Horlak ve Tayinat köylerini kapsayacak şekilde yeni kurulmuş yerleşimdir. Hatay'da Türkiye yanlısı hareketin önderlerinden ve bağımsız Hatay cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'in adı verilmiştir. SN
■ Cumhuriyetin ilk yıllarında 405 hane Türk göçü alarak kurulmuştur metonio
  İçada mah - Kırıkhan - Hatay
1918h 📖 İçada
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi.
  Konuk mah - Reyhanlı - Hatay
1920h 📖 Sıçanlı
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi.
  Uzunkavak mah - Reyhanlı - Hatay
Eski adı: İslamköy
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi.
  Karahöyük mah - Reyhanlı - Hatay
F1935 📖 Karahöyük
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi.
  Özkızılkaya mah - Kırıkhan - Hatay
1918h 📖 Nefsi Kızılkaya
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi.
  Paşahöyük mah - Reyhanlı - Hatay
1918h 📖 Paşahöyük
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi.
  Başarslan mah - Reyhanlı - Hatay
F1935 📖 Hamda
1920h 📖 Hamsa
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi.
  Göktepe mah - Reyhanlı - Hatay
1920h 📖 Tell Kilis [ Ar/Sür ]
1918h 📖 Göktepe
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi.
■ Azizefendi Kodağı, Aliefendi Kodağı, Adalet ve Keleş adlı bağlı birimleri vardır. ■ Hatay'daki yer adları 1. Dünya Savaşı sürerken Türkçeleştirilmiş, ancak mütarekeden sonra kısmen aslına dönmüş görünüyor. SN
  Üçtepe mah - Reyhanlı - Hatay
1946 📖 Aptal Höyüğü
1918h 📖 Üçtepe | Abdal Höyüğü
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi.
■ Tellgazi-i Mürselefendi, Tellgazi-i Mahmudbey ve Tellgazi-i Hatun adlı üç höyüktür. SN
  Batıayrancı mah - Kumlu (Hamam bucağı) - Hatay
F1935 📖 Garbi Ayrancı
1918h 📖 B. Ayrancı
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi.
  Gazimürseltepesi mah - Reyhanlı - Hatay
1918h 📖 Tell Gazimürselefendi [ Ar "GME höyüğü" ]
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi.
  Doğuayrancı mah - Kumlu (Hamam bucağı) - Hatay
F1935 📖 Şarki Ayrancı
1918h 📖 K. Ayrancı
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi.
  Kelli mah - Kumlu (Hamam bucağı) - Hatay
1918h 📖 Kelli
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi.
  Davutpaşa mah - Reyhanlı - Hatay
F1935 📖 Davutpaşa
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ Davutpaşahöyüğü adıyla da tanınır. 1940 itibariyle Muratlı, Kuzeyme, Bolana, Boranayaz, Mollahalil, Tezaylı adlı bağlı birimleri vardı. SN
■ Reyhanlı aşiretinin Bahadırlı kolundan Türkmenlerin yaşadığı bir köydür. metonio
  Güverada mah - Reyhanlı - Hatay
1920h 📖 Kefer ˁAda [ Ar/Sür "? köyü" ]
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi.
■ Karş. Süryanice ˁadah `yağma, ganimet`. Arapça aˁdâ `düşman` anlamlı değildir. SN
  Çakıryiğit mah - Reyhanlı - Hatay
1918h 📖 Muğurşems
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi.
  Yassıkonak mah Davutpaşa - Reyhanlı - Hatay
F1935 📖 Bélan [ Ar/Tr bêlan "tepe düzü" ]
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi.
  FevziPaşa mah - Reyhanlı - Hatay
F1935 📖 Kefer ˁAda [ Ar/Sür ]
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi.
  Bükülmez mah - Reyhanlı - Hatay
F1935 📖 Birniyes
1918h 📖 Burniyaz
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi.
  Alakuzu mah - Reyhanlı - Hatay
1946 📖 Tiyazlı
F1935 📖 Kafr Tizaya
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi.
  Oğulpınar mah - Reyhanlı - Hatay
1940 📖 Dizin
F1935 📖 Tizin
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi.
  Kuşaklı mah - Reyhanlı - Hatay
F1935 📖 Sansarin
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi.
  Urfa il - Aa - Şanlıurfa
1665 📖 Rûhâ | Urfa
A870 📖 Rihâ
S100~ 📖 Urhay / Urhâ [ Sür "sulak?" ]
Y-350 📖 Edessa [ Yun "sulak?" ]
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi. Müslüman Arap/Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Tarihi adı Urha ve Rıha iken Türkçede Urfa biçimi yaygınlık kazanmıştır. ■ Kent çevresi eski çağlardan beri Arami/Süryani olduğu halde kente ilişkin ilk bilgi MÖ 302 yılında İskender'in halefi Seleukos Nikator tarafından Edessa adıyla Yunan kolonisi kurulmasına dairdir. Makedonya'da bir kent olan Edessa muhtemelen `sulak` veya `su kaynağı` anlamına gelir. (Segal s.32). ■ 1972 yılında askeri yönetimin tercihi doğrultusunda Milli Mücadele dönemindeki bazı olaylara istinaden Şanlıurfa adı verildi. Kent nüfusu eskiden büyük oranda Türk ve Arap iken şimdi yaklaşık eşit oranda Arap ve Kürt kökenlilerden oluşur. SN
■ Şehir merkezi yerlileri Türktür, şehirli Arap nüfus neredeyse hiç yoktur. Araplar taşrada ağırlıktadır. Urfa şehirlisi için "isotçu" lakabı kullanılır. metonio
  Karaman mah - Eyyübiye (Yardımcı bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖 Xirbet Hasani [ Ar "Hasanören" ]
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi.
■ Müslüman Arap ve Kürt Yerleşimi Antepli
  Gözeler mah - Eyyübiye (Yardımcı bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 ˁAyn Xalil [ Ar ˁayn xalîl "Halil pınarı" ]
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi.
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Dolutepe mah - Eyyübiye (Yardımcı bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖 Resm el-Xalûle [ Ar ]
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi.
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Mardin il - Aa - Mardin
A870 A1272 📖 📖 Mârdîn
Y378 Y610 📖 📖 Marida / Márda [ Sür "Mard (Med'ler) yurdu?" ]
■ 20. yy başında Müslüman Arap/Süryani yerleşimi. Müslüman Arap/Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 4. yy'da Roma-İran savaşları çerçevesinde sıklıkla anılan kale-kent, 1108'den itibaren Artukluların bir kolunun başkenti olarak kalkındı. 1293'ten itibaren Süryani Kadim kilisesi patriklerinin makamı oldu. ■ Adın Süryanice `kale` anlamına geldiği birçok kaynakta tekrarlansa da bu konuda güvenilir kayıt yoktur. Mardlar Zagros Dağları ile Van arasındaki bölgede Antik Çağ'da Kurtoi'lerle akraba veya onların bir soyu olduğu söylenen halktır. SN
  Midyat ilçe - Midyat - Mardin
S1190 📖 Midyad [ Sür ]
As-859 📖 Matiati
■ 20. yy başında Müslüman Arap/Süryani yerleşimi. Müslüman Arap/Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Asur kralı I. Asurnasirpal'ın yazıtında (MÖ 1043) anılan Matiati ve Hekataios'un (MÖ 6. yy) andığı Matiênê ülkesinin başşehri olması muhtemeldir. Yeni ilçe merkezi asıl Midyat'tan 2 km uzaktaki Estel mahallesine taşındı. Asıl Midyat 1960'lara dek ağırlıkla Hıristiyan Süryani iken günümüzde Kürtleşmiştir. Estel halkı Araptır. SN
  Siirt il - Aa - Siirt
E630 📖 Sğert / Sxert
As-714 📖 Ziqirtu
■ 20. yy başında Müslüman Arap/Süryani yerleşimi. Kısmen Müslüman Arap yerleşimi
■ MÖ 722-705'te Asurca Ziqirtu, daha sonra Eski Farsça Asagrta, Erm Sğert biçimleri kaydedilmiştir. Ğayn sesinin Ortaçağ Arapçasında ayn'a çevrildiği anlaşılıyor. 20. yy başında kayda değer ölçüde Keldani ve biraz Ermeni nüfus barındıran kentin şimdiki yerli halkı Araptır. SN
  İkizBağlar köy - Tillo (Aydınlar bucağı) - Siirt
1928 📖 Tom
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi.
  Dereyamaç köy - Tillo (Aydınlar bucağı) - Siirt
2014g : Fersaf
1928 📖 Fersaf
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi.
■ 2014'te İçişleri Bakanlığı kararıyla Fersaf adı iade edilmiş ancak bu karar resmiyette yankı bulmamıştır. SN
  Tillo ilçe - Tillo (Aydınlar bucağı) - Siirt
1968 📖 Aydınlar
1757y 📖 Tillo [ Sür Têllo "tepe" ]
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
■ Medresesi ve Erzurumlu İbrahim Hakkı türbesi 18. yy'dan bu yana büyük üne kavuşmuştur. Aydınlar olan adı 7 Kasım 2013 tarihli kararnameyle Tillo olarak değiştirildi. SN
  Çatılı köy - Tillo (Aydınlar bucağı) - Siirt
2014g : Sinep
1928 📖 Sinap
1865h 📖 Sineyp
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi.
■ 2014'te İçişleri Bakanlığı kararıyla Sinep adı iade edilmiş ancak bu karar resmiyette yankı bulmamıştır. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km