53 Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi bulundu.
sırala 
  Sülüklü mah - Yunak (Sülüklü bucağı) - Konya
K 📖 Galikan
1926h 📖 Sülüklü
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
■ Bir miktar Alevi (Abdal) nüfus bulunur. SN
■ © 14.02.1712 İnsuyu'nun Süleki [ = Sülüklü (?)] karyesi halkından Murad Beyzade Mehmed Bey'in zulmünden bizar olan halkın.. deyar heyran
  Karadona köy - Çorum_M - Çorum
1928 📖 Karadona [ Tr "aş." ]
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
■ Karadona veya Karadonlu cemaati Anadolu'nun birçok yerinde anılır. SN
  Mehmetdedetekkesi köy - Dodurga - Çorum
1925h 📖 Tekke
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
■ Mehmet Dede ocağının merkez köyüdür. SN
  Mehmetdedeobruğu köy - Dodurga - Çorum
1925h 📖 Obruk
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
■ Mehmet Dede ocağına bağlıdır. Mehmet Dede ocak merkezi Mehmetdede Tekkesi köyünde bulunmaktadır. Qizilbash
  Kuyumcu köy - Laçin - Çorum
1914hk 📖 Kuyumcu
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
  Gökgözler köy - Laçin - Çorum
1928 📖 Yavı
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
  Sancı köy - Alaca - Çorum
1838 📖 Sancı | Xurund
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
  Küçükdona köy - Alaca - Çorum
1925h 📖 Aşağıdona Kürtleri
1838 📖 Aşağı Dona
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
  Kuyuköy köy - Aydıncık - Yozgat
1928 📖 Kuyuköy
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
  Mollaismail köy - Aydıncık - Yozgat
1838a 📖 Molla İsmailoğlu
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
  Kösrelik bld - Aydıncık - Yozgat
1838a 📖 Kösrelik | Tatlar
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
  Sakızlık köy - Aydıncık - Yozgat
1838a 📖 Sakızlık
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
■ © 21.05.1862 Zile Kazası Sakızlık Karyesi'nde Cihanbeğli [Canbeg] Aşireti'nden Halil'in katili Mehmed'in kürek cezası için Ergani'ye gönderildiği. (16. Anadolu) deyar heyran
  Kocabekiroğlu köy - Aydıncık - Yozgat
1838a 📖 Kocabekiroğlu
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
  Boğazkaya köy - Aydıncık - Yozgat
1928 📖 Kürd Bakırı
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
  Güroğlu köy - Aydıncık - Yozgat
1928 📖 Köroğlu?
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
  Yenice köy - Aydıncık - Yozgat
1838a 📖 Künbed Yenicesi
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
  Benlioğlu köy - Aydıncık - Yozgat
1928 📖 Beğli
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
  Küçüktoraman köy - Aydıncık - Yozgat
1925h 📖 K. Toraman
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
  Aşağıkuyucak köy - Aydıncık - Yozgat
1838a 📖 Kuyucak aş.
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
  Büyüktoraman köy - Aydıncık - Yozgat
1925h 📖 B. Toraman
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
  Kıyıkışla köy - Aydıncık - Yozgat
1928 📖 Kıyıkışla
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
  Üzümlük köy - Aydıncık - Yozgat
1838a 📖 Üzümlük
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
  Kırımoluk köy - Aydıncık - Yozgat
1928 📖 Kırımoluk
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
  Kırkdilim köy - Çekerek - Yozgat
1838a 📖 Kırkdilim
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Canbeg) yerleşimi
  Çat köy - Gemerek - Sivas
1907hk 📖 Çat
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi. Kısmen Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi
■ Şu an köy olan Kızılcaova ve Sığırkuyrugu Çatköy’e bağlı mezra statüsündeydiler. Sonraki yıllarda yönetim Çerkesleri ve Bulgaristan göçmenlerini Çat köyüne iskan etti. Çerkesler köyde kalmayip başka bölgelere gitmişler; Bulgaristan göçmenlerinden 8-10 hane Çat'ta kalmıştır. Türk22
  Gümüşali mah - Sarız - Kayseri
1928 📖 Gümüşali
1917h 📖 Gümüşlü
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Koçgiri) yerleşimi
  Darıdere mah - Sarız - Kayseri
1928 📖 Darıdere [ Tr dardere? ]
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Sinemilli) yerleşimi
  Tavla mah - Sarız - Kayseri
1865 📖 Tavla
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
  Çağşak mah - Sarız - Kayseri
1928 📖 Çağşak
1865 1917h 📖 📖 Şakşak
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza)/Türkmen yerleşimi.
■ Köy halkı Koçgiri kökenli Alevilerle 'Avşar' adı verilen İran kökenli Türkmenlerden oluşur. SN
■ Tavkiranlar, Canbeg aşiretine mensup bir alt boydur ve Maraş ve Sarız yörelerine dağılmışlardır. Giniyanlar ise Koçgirilidirler. Köylüler aslen geçmişte Botan olarak adlandırılan bölgeden göçmüşlerdir, ya da bugünki adıyla Dersim ve civarı yörelerden. alican
■ Giniyan Aşiretine mensup Zazalar Zazacayi unutmuş olup anadil olarak bügün Kurmanci konuşmaktadır. Mert Çakmak
  KüçükSöbeçimen mah - Sarız - Kayseri
1917h 📖 Kürt Söbeçimen
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
  Dallıkavak mah - Sarız - Kayseri
1865 📖 Dallıkavak
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
■ Osmanlı kayıtlarına göre Maraş'a bağlı (Elbistan) Dağlıkavak mezrasından gelip buraya yerleşmişlerdir. yalcin
  Kırkısrak mah - Sarız - Kayseri
K 📖 Xiniyan [ Kr "Hiniler (öz.)" ]
1902hb 📖 Kırkısrak
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
■ 1813 Veli Paşa isyanı münasebetiyle buraya sürgün edilen Malatya-Kürecik-Harunuşağı köyünün Kürt-Alevi halkı iskan edilmiştir. SN
■ Harun ve Xini kardeşmiş, kan davasından dolayı arabuluculuk yapan Sinemilli Alevi Dedeleri Xinilere Sarız'daki yeri belirleyip göçmelerini dayatmış... yalcin
  KüçükÖrtülü mah - Sarız - Kayseri
1928 📖 Küçük | Aşağı Örtülü
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
■ Halkı Elbistan muhaciridir. SN
  Araköy köy - Niksar - Tokat
1916h 📖 Kürdköyü
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
  İnceağa köy - Sivas_M - Sivas
1928 📖 İnceağa
■ 20. yy başında Ermeni/Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
  Hasankendi mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1914hk 📖 Hasanköy
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi. Şimdi Sünni yerleşimi
■ Eski Alevi köyüdür, halkı Sünnileşmiştir. metonio
  Kızılkale köy - Zara - Sivas
1912hk 📖 Kızılkale
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
■ 20.yy başlarında köy halkının bir bölümü Adana/Tufanbeyli Fatmakuyu köyüne göç etmiştir. SN
■ 1800 li yılların sonlarında Tunceli ili Mazgirt ilçesi Kızılkale köyünden göç edenler, Sivas`ın Zara ilçesi Resullar (Şadiler) köyüne yerleşmişlerdir. Bu göçten sonra Resullar halkıda köyü terketmiştir. Bundan sonra köylüler göç ettikleri köyün ismini kullanmaya başlamışlardır.
  Suçatı mah - Doğanşehir - Malatya
1902hb 📖 Suçatı
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
  Çamlık köy - Divriği (Gedikbaşı bucağı) - Sivas
1928 📖 Kürt Arege
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kayatepe köy - Adıyaman_M (Kuyucak bucağı) - Adıyaman
1835ç 1919h Rezib
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
  Taşgedik köy - Adıyaman_M (Kuyucak bucağı) - Adıyaman
1928 📖 Haydaran [ Kr "aş." ]
1835ç 📖 Haydaruşağı
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
  Çemberlitaş köy - Adıyaman_M - Adıyaman
1835ç 1928 Heştiran [ Kr hêştiran "katırlı, develi" ]
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
  Olgunlar köy - Adıyaman_M (Kuyucak bucağı) - Adıyaman
1835ç 1928 Harun
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
  Toptepe köy - Adıyaman_M - Adıyaman
1835ç 1928 Simîli / Simeyli
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
  Kemerkaya köy - Adıyaman_M - Adıyaman
1928 📖 Akgevir [ Kr axgewir "aktoprak" ]
1835ç 📖 Ağgevir
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
  Cumhuriyet mah Kömür - Adıyaman_M (Kuyucak bucağı) - Adıyaman
1835ç 1928 Hinot / Hinut [ Erm hunud? "kızılcıklı" ]
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
  Doruksaray köy - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
1928 📖 Gemxo
E1914 📖 Gahmıx
1912hk 📖 Kamaxo
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Dut köy - Kahta - Adıyaman
1835ç 1928 Tut
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
  Topuzlu köy - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
K 📖 Qisle [ Zz "kilise" ]
1889z 📖 Topuzlu (aş.)
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
■ © 31.07.1889 Dersim Kürtlerinden ve Topuzlu Aşireti'nin Veli Ağa takımından birkaç eşkiya tarafından Kuruçay kazası bağlarından kaçıralan adam ve esterler Zara'da kurtarılmış ise de eşkiya kaçmış olduğundan... deyar heyran
■ Köy ahalisi Alevi Zaza aşireti olan Seydanlılara bağlı Khew aşiretinin Phezgewran kolundan ibaret. asmen
  Garipuşağı köy - Ovacık (Karaoğlan bucağı) - Tunceli
1928 📖 Garipuşağı
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
■ Terk edilmiştir. SN
  Okurlar köy - Tunceli_M (Geyiksuyu bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Askisor [ Erm hasgetsor "ekindere" ]
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
■ 16. yy tahrirlerinde Şikaklı/Şavaklı cemaatine bağlı Kürt yerleşimi. SN
  Dumantepe x - Ovacık - Tunceli
1928 📖 Ağdat [ Erm ağdad "tuzlu, şorak" ]
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
■ 20.yy Başında Koçgiri yerleşimi, şimdi yerleşim yok. Mehmet Ali
  Gülistan köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
1946 📖 Gölustan
R1889 📖 Gülistan [ gelisubani? ]
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Derviş Gevr) yerleşimi
■ Kürt yerleşimi en geç 19. yy ortalarında gerçekleşmiş olmalıdır. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km