haritada ara :   km  
54 boş yerleşimi bulundu.
sırala 
Agía Kiriakí Αγία Κυριακή köy - Kilkís - Kilkís GR
■ 20. yy başında boş yerleşimi.
■ 1927’de Patereş, Cevaklı/Cevaplı, Muhatlı, Çalışlı, Dokuslu mahallelerinin birleştirilmesiyle kurulmuş yeni yerleşimdir. SN
■ Koord: 41° 7' 19'' D, 22° 49' 49'' K
Agía Paraskeví Αγία Παρασκευή "hz. Cuma hanım" köy - Kilkís - Kilkís GR
1951-1971: Symmarioplíkton Συμμοριοπλήκτων (mah)
■ 20. yy başında boş yerleşimi.
■ Esasen daha yukarıda olan Agia Paraskevi (Bulg. Sveta Petka) köyü yeni kurulan bu yerleşime aktarılmıştır. SN
■ Koord: 41° 16' 17'' D, 22° 51' 20'' K
Akbez mahalle - Hassa - Hatay
2000 📖: Yolçatı
1911hk 📖: Akbez / Ekbez (başka yer)
■ 20. yy başında boş yerleşimi.
■ Evvelce Salmanuşağı köyünde olan Akbez nahiyesi Cumhuriyetten sonra Yolçatı mevkiine taşındı. Bölgedeki yer adlarında görülen Banısı sözcüğü Mebani (`yerleşim, mahalle`) sözcüğünden bozulmuştur. SN
■ Günümüzde yoğun olarak Suriyeli mülteciler bulunmaktadır.
■ Akbez beldesi 15. yüzyılda Orta Anadolu'dan gelen Nuh, Salman, Ali, Kara Ahmet ve Durak isminde beş Türkmen kardeş tarafından kurulduğu yöre halkınca anlatılmaktadır. Yusuf Erbey
■ Koord: 36° 51' 4'' D, 36° 33' 16'' K
Alabayır mahalle - Tuşba - Van
1916h 📖: Averak [ Ermenice "harabe" ]
E1902 📖: Aver Adnagants [ Ermenice "Adnagants öreni" ]
■ 20. yy başında boş yerleşimi.
■ Koord: 38° 34' 10'' D, 43° 23' 52'' K
Arpaçay nehir - Arpaçay - Kars
E630 📖: Axuryan [ Ermenice ]
■ 20. yy başında boş yerleşimi.
■ Halen Ermenistan'ın Amasia (Akbaba) ilçesinde bulunan Arpa (Arpi) Gölünden doğduğu için Türkçede Arpaçay olarak anılan ırmak, Ermeni geleneğinde Axuryan adını taşır. 10.-11. yüzyılda Ermeni devletini ihya eden Pakraduni/Bagratuni hanedanının güç merkezi, derin bir kanyon yatağında akan bu ırmağın boyları idi. Hanedanın çeşitli dönemlerde başkenti olan Pakaran, Yerazgavors ve Ani kentleri bu ırmak üzerindedir. SN
■ Koord: 40° 55' 28'' D, 43° 39' 2'' K
Arpi Արփի göl - Amasia - Şirak AM
E1880 1913rh 📖 📖: Arpa Göl [ Türkçe ]
■ 1988'den önce boş yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Axuryan/Arpaçayı ırmağının ana kaynağı olan göldür. 19. yy'da Gürcistan'dan gelen Karapapak Türklerinin yerleştiği Ağbaba/Akbaba bölgesinin odağı idi. Çevre köylerin tümü 1988-1991'e dek Türklerce meskundu. SN
■ Koord: 41° 4' 8'' D, 43° 37' 45'' K
AşağıSızma köy - Muş Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
19128: Xarabe Xartos
E1902 1916h 📖 📖: Xartos | Aşağı Xartos
■ 20. yy başında boş yerleşimi.
■ Koord: 38° 51' 54'' D, 41° 38' 49'' K
Atolovo Атолово köy - Stralca - Yambol BG
1925-1931: Angliçesko Selo [ Bulgarca "İngiliz köyü" ]
■ 20. yy başında boş yerleşimi.
■ 1926 yılında Yunan Makedonyası ve Doğu Trakya'dan göçmüş vaziyetteki mülteci Bulgarlar için İngiliz vakıfları desteğiyle kurulmuş bir Bulgar köyüdür. Buna ithafen köye halk arasında İngiliz köyü de denir. metonio
■ Koord: 42° 35' 58'' D, 26° 43' 56'' K
Camuşlu köy - Akyaka - Kars
E1880 📖: Camuşlu [ Türkçe ]
■ 20. yy başında boş yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Camuşlu Köyü 1927'ye kadar yerleşim yeri değildir. Şahnalar köyü arazisidir. Köyden geçen Kars çayının Çamuşboğan mevkiinden adını alır. Eski tapu kayıtlarında adı yoktur. Karapapak Deli Ali kardeşi İdris ve İlyas'ın çocukları oturur.1940 da mezra daha sonra köy statüsü almıştır. Köyde herhangi bir eski bina yoktur. Hala Karapapak köyüdür. Şahnalar Azeri Köyüdür. (Mehmet Gıyas notu).
■ Ermenistan'ın Şirak vilayetinden gelen Terekemelerin yerleştiği bir köydür. Cemil
■ Koord: 40° 44' 47'' D, 43° 33' 1'' K
Çair Чаир belediye - Skopye - MK
■ 20. yy başında boş yerleşimi. Arnavut/Makedon yerleşimi
■ Skopje büyükşehir belediyesinin bölündüğü on ilçe belediyesinden biridir. SN
■ Koord: 42° 0' 55'' D, 21° 26' 27'' K
Çarpanak ada - Tuşba - Van
E1902 📖: Çarxapan Surp Asdvadzadzin (manast) [ Ermenice "kötülük-gideren Meryemana" ]
E1662 📖: Gduts Կտուց (ada) [ Ermenice "gaga" ]
■ 20. yy başında boş yerleşimi.
■ Çarxapan (`kötülüğü def eden`), adada bulunan eski Ermeni manastırının lakabıdır. Aynı manastır Gduts (`gaga`) adıyla da anılır. SN
■ Koord: 38° 36' 27'' D, 43° 5' 5'' K
Doğantepe mahalle - Başiskele - Kocaeli
1915h 📖: Çuha Fabrikası
■ 20. yy başında boş yerleşimi. Şimdi Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Doğantepe köyü, 1915 yılında Mücahit Azizağa tarafından kurulmuş ve 1952 yılında Karatepe köyünden ayrılarak Doğantepe köyü adını almıştır. Nufusun %95'ini Trabzon ve Rize'den göçen Karadenizliler oluşturmaktadır. cepni53
■ Koord: 40° 42' 16'' D, 29° 59' 55'' K
Esendere mahalle - Karaburun - İzmir
■ 20. yy başında boş yerleşimi.
■ Koord: 38° 36' 5'' D, 26° 32' 57'' K
Evyapan ölü yerleşim - Kağızman - Kars
1928 📖: Vank | Ziyaret [ Ermenice vank "manastır" ]
1920hb 📖: Gomik [ Ermenice "mezracık" ]
■ 20. yy başında boş yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyde bulunan Vartighayr (`gülbaba`) manastırından ötürü adlandırılmıştır. SN
■ Koord: 40° 2' 22'' D, 43° 2' 50'' K
Eyüpler köy - Eğirdir - Isparta
Eski adı: --
■ 20. yy başında boş yerleşimi.
■ Balkırı köyü arazisinde yeni yerleşimdir. SN
■ Koord: 37° 46' 14'' D, 30° 52' 5'' K
Fyorişte Фјориште mahalle - Struga - MK
■ 20. yy başında boş yerleşimi.
■ Koord: 41° 9' 11'' D, 20° 37' 38'' K
Gazi Baba belediye - Skopye - MK
■ 20. yy başında boş yerleşimi. Şimdi Makedon yerleşimi
■ Blata adı verilen bataklık alanda yeni kurulmuş semttir. SN
■ Koord: 42° 0' 19'' D, 21° 30' 16'' K
Göktaş köy - Eğirdir - Isparta
Eski adı: --
■ 20. yy başında boş yerleşimi.
■ Koord: 37° 51' 16'' D, 30° 53' 52'' K
Horomos ölü yerleşim - Kars Merkez (Başgedikler bucağı) - Kars
E1075 📖: Xoşavank | Horomos Խոշավանք|Հոռոմոս (manast) [ Ermenice ]
■ 20. yy başında boş yerleşimi.
■ 10. yy’da kurulup 11. yy'da görkemli yapılarla donatılan manastır kompleksi halen Türkiye-Ermenistan sınırında askeri bölge içindedir. Çevresinde uzun zaman önce terk edilmiş bir yerleşimin izleri vardır. Xoşavank, Gürcüce veya Türkçe xoşun (`ikiz`) sözcüğünden, manastır yakınındaki ikiz kulelerden dolayı verilmiş addır. Horomos ise 930-940 yıllarında Rum ülkesinden dini baskılar nedeniyle buraya göçen bir grup din adamı nedeniyle verilmiş isim olup `Rumluk` veya `Rum usulü` anlamındadır. SN
■ Koord: 40° 31' 21'' D, 43° 37' 52'' K
Huzur mahalle - İnegöl - Bursa
Eski adı: Çakırçiftliği
■ 20. yy başında boş yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ İç göç sonucu kurulan mahalle 1990'larda Çakırçiftliği adıyle belediye olmuş, daha sonra Kürt halkına yakışacağı düşüncesiyle Huzur Mahallesi adı verilmiştir. SN
■ Koord: 40° 7' 8'' D, 29° 27' 7'' K
İzgrev Изгрев köy - Blagoevgrad - Blagoevgrad BG
■ 20. yy başında boş yerleşimi.
■ Koord: 41° 59' 30'' D, 23° 6' 47'' K
Kapı mahalle - Karataş - Adana
1917h 📖: Kapu
■ 20. yy başında boş yerleşimi. Şimdi Türkmen (Bozdoğan) yerleşimi
■ Kapu esasen Karataş lagununu denizden ayıran kum dilinin adıdır. Bu isimli yerleşim 20. yy başına ait haritalarda yoktur. SN
■ Geç dönemde kurulmuş bir Türkmen yerleşimidir. metonio
■ Koord: 36° 38' 52'' D, 35° 11' 45'' K
Karaada ada - Karaburun - İzmir
1890hk 📖: Goni [ Yunanca ]
■ 20. yy başında boş yerleşimi.
■ Koord: 38° 26' 37'' D, 26° 20' 54'' K
Karabağ köy - Digor - Kars
■ 20. yy başında boş yerleşimi.
■ Ermenistan sınırındaki yasak bölgede bulunan eski Karabağ köyü yerine Cumhuriyet döneminde kurulmuş yeni yerleşimdir. SN
■ Koord: 40° 14' 13'' D, 43° 36' 23'' K
Kirazlı köy - Akçakoca - Düzce
■ 20. yy başında boş yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ 1938 yılında Batum’dan gelen Hasan Karacan köyü kurmuştur. Değişik köylere bağlı üç mahallenin birleşmesiyle 14.04.1953’te Kirazlı köyü oluşturuldu. SN
■ Koord: 41° 2' 13'' D, 31° 7' 34'' K
Lagadin Лагадин köy - Ohrid - MK
■ 20. yy başında boş yerleşimi. Şimdi Makedon yerleşimi
■ Koord: 41° 2' 54'' D, 20° 48' 6'' K
Lehovo Лехово köy - Sandanski (Demirhisar bucağı) - Blagoevgrad BG
■ 20. yy başında boş yerleşimi.
■ Yunanistan tarafında kalan Bulgar köyü Lehovo sınırın beri yanında aynı isimle kurulmuştur. SN
■ Koord: 41° 24' 39'' D, 23° 29' 10'' K
Malko Yonkovo Малко Йонков köy - İsperih - Razgrad BG
1910öh 📖: --
■ 20. yy başında boş yerleşimi.
■ 2007’de teşekkül etmiş yeni yerleşimdir. SN
■ Koord: 43° 37' 33'' D, 26° 43' 19'' K
Néa Amfípolis Νέα Αμφίπολι köy - Néa Zíhni (Ziliahova) - Serrés GR
1965: Ágios Nikólaos Άγιος Νικόλαος
■ 20. yy başında boş yerleşimi.
■ Koord: 40° 48' 42'' D, 23° 51' 3'' K
Néa İrákleitsa Νέα Ηρακλείτ köy - Eleftherúpoli (Pravişte) - Kavála GR
■ 20. yy başında boş yerleşimi.
■ Koord: 40° 52' 1'' D, 24° 18' 51'' K
Neo Agioneri köy - Kilkís - Kilkis GR
■ 20. yy başında boş yerleşimi.
■ Niğde Mistili (Konaklı) Rumlarının iskanıyla 1920’lerde oluşturulmuş yeni yerleşimdir. SN
■ Koord: 40° 48' 38'' D, 22° 42' 21'' K
Nov Doyran Нов Дојран köy - Doyran - MK
■ 20. yy başında boş yerleşimi. Şimdi Makedon yerleşimi
■ Koord: 41° 13' 8'' D, 22° 42' 16'' K
Nov Istevnik Нов Истевник köy - Delçevo - MK
■ 20. yy başında boş yerleşimi. Şimdi Makedon yerleşimi
■ Koord: 41° 50' 58'' D, 22° 49' 22'' K
Novo Delçevo Ново Делчево köy - Sandanski (Melnik bucağı) - Blagoevgrad BG
Eski adı: Delçevo İst.
■ 20. yy başında boş yerleşimi.
■ Koord: 41° 30' 23'' D, 23° 17' 3'' K
Novo Selo Ново Село köy - Debartsa - MK
■ 20. yy başında boş yerleşimi. Şimdi Makedon yerleşimi
■ Koord: 41° 18' 34'' D, 20° 48' 20'' K
Önerler mahalle - Çorlu - Tekirdağ
1946 📖: Önerler
■ 20. yy başında boş yerleşimi.
■ 1934 yılında Romanya'nın Sarımahmut (şimdi Bulgaristan Samuilovo) köyünden göçen Kırım Tatarlarının iskanı için kurulan yeni köydür. SN
■ Koord: 41° 9' 28'' D, 27° 52' 34'' K
Pancarköy köy - Babaeski - Kırklareli
1946 📖: Pancar
■ 20. yy başında boş yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Alpullu pancar fabrikası çalışanları için 1930’larda kurulmuştur. SN
■ İlk olarak 1912 senesinde gelen Helenistan muhâcirlerinden 80 kişinin iskân edildiği rivâyet edilir. Muhtemelen Pomak yerleşimi çünkü bâzı yemeklere verdikleri isimler slavca. (Kupriva, tikvenik vs.) Manav
■ Yunanistan Göçmeni(Pomak)Alevi(Türk) Bulgaristan Göçmeni yerleşimi. Köyün bir bölümü Yunanistan'dan gelme Pomak,bir bölümü Kırcaali'den gelme Alevi-Türk'tür. Mursallı
■ Koord: 41° 24' 11'' D, 27° 9' 44'' K
Prevalets Превалец köy - Veles - MK
■ 20. yy başında boş yerleşimi. Şimdi Makedon yerleşimi
■ Koord: 41° 41' 53'' D, 21° 45' 16'' K
Rodópoli köy - Sidirokástro (Demirhisar) - Serrés GR
1910öh 📖: Poroy İstasyonu
■ 20. yy başında boş yerleşimi.
■ Koord: 41° 15' 42'' D, 23° 0' 1'' K
Sarıkuş mezra (Yanıkkaya bağ) - Kozluk - Batman
■ 20. yy başında boş yerleşimi.
■ Yeni yerleşim. SN
■ Koord: 38° 14' 38'' D, 41° 18' 6'' K
Senokose Сенокосе mahalle - Struga - MK
■ 20. yy başında boş yerleşimi.
■ Koord: 41° 10' 14'' D, 20° 42' 46'' K
Sitariá Σιταριά köy - Kilkís - Kilkís GR
■ 20. yy başında boş yerleşimi.
■ 1940’ta kurulan yeni yerleşimdir. SN
■ Koord: 40° 57' 42'' D, 22° 39' 19'' K
Sretenovo Сретеново köy - Doyran - MK
■ 20. yy başında boş yerleşimi. Şimdi Makedon yerleşimi
■ Koord: 41° 10' 31'' D, 22° 43' 41'' K
Stanitsa Zelenikovo Зелениково köy - Zelenikovo - MK
■ 20. yy başında boş yerleşimi. Şimdi Makedon yerleşimi
■ Koord: 41° 52' 23'' D, 21° 36' 11'' K
Subaşı belediye - Altınova - Yalova
1915h 📖: Subaşı Damları (mv)
■ 20. yy başında boş yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ 1935 dolayında Romanya ve Bulgaristan muhacirlerinin iskanıyla oluşmuş yerleşimdir. SN
■ Subaşı beldesi 1935 yılında Romanya'dan gelen 51 Kırım Tatarı aile tarafından kuruldu. İlerleyen yıllarda ise Bulgaristan'dan gelen 100 tanesi Bektaşi, 20 tanesi Sünni toplamda 120 Bulgaristan Muhaciri Türk aile de buraya yerleşti. Günümüzde halen bu insanların torunları yaşamaktadır. M. Hakan
■ Koord: 40° 41' 2'' D, 29° 29' 35'' K
Sveti Naum Свети Наум mahalle - Ohrid - MK
■ 20. yy başında boş yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ 10. yy’dan kalma Aziz Naum manastır kilisesi Bizans mimarisinin başyapıtlarındandır. SN
■ Koord: 40° 54' 50'' D, 20° 44' 25'' K
Şahviran ölü yerleşim (Yeşilyazı bağ) - Hınıs - Erzurum
E1902 📖: Xaçngerd | Şahveran
■ 20. yy başında boş yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Eski bir yerleşim harabesi ve S. Kevork manastırının kalıntıları bulunur. SN
■ Koord: 39° 15' 6'' D, 41° 53' 48'' K
Toprakada ada - Karaburun - İzmir
1890hk 📖: Plakiá [ Yunanca ]
■ 20. yy başında boş yerleşimi.
■ Koord: 38° 25' 44'' D, 26° 22' 50'' K
Tsrveni Bregovi Црвени Брегови "kızıl kıyılar" mahalle - Negotino - MK
■ 20. yy başında boş yerleşimi. Kısmen Makedon yerleşimi
■ Yeni yerleşimdir. SN
■ Koord: 41° 32' 19'' D, 22° 5' 12'' K
Türkgücü mahalle - Çorlu - Tekirdağ
1928 📖: Paşaalan
1890hk 📖: Yeniköy
■ 20. yy başında boş yerleşimi. Tatar veya Nogay/Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ 1934'te Romanya'dan gelen Tatar muhacirler tarafından kurulmuştur. Daha sonra Bulgaristan göçmeni Aleviler ve başka yerden gelenler de yerleşmiştir. SN
■ Koord: 41° 5' 29'' D, 27° 49' 2'' K
Vartanlu ölü yerleşim - Axuryan - Şirak AM
E1880 📖: Vartanlı [ Ermenice/Türkçe ]
■ 1988'den önce boş yerleşimi.
■ 1920'de çatışma ve katliamlara sahne olan eski Karapapak köyünden geriye iz kalmamıştır. SN
■ Koord: 40° 46' 46'' D, 43° 44' 11'' K
Yenibedir köy - Lüleburgaz - Kırklareli
■ 20. yy başında boş yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk yerleşimi
■ Planlı bir yerleşimdir. İlk kez 1970 tarihli DİE Nüfus Sayım listesinde adı geçer. SN
■ Köy halkı önce Bulgaristan'dan Kofçaz'a, ordan da Yenibedir'e yerleşen Alevi-Türkler'den oluşur. Mursallı
■ Koord: 41° 21' 38'' D, 27° 25' 19'' K
Zdunye Здуње köy - Makedonski Brod - MK
■ 20. yy başında boş yerleşimi. Şimdi Makedon yerleşimi
■ Koord: 41° 48' 41'' D, 21° 9' 37'' KHaritada yeri belli olmayanlar.
Rudnik mahalle - Skopye - MK
■ 20. yy başında boş yerleşimi. Şimdi Arnavut yerleşimi
■ Raduşa köyünün sanayi mahallesidir. SN


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.