haritada ara :   km  
12 ale yerleşimi bulundu.
sırala 
Ahlatlı köy - Kofçaz - Kırklareli
1910öh 📖: Tür Alatlı
1877hk 📖: Alatlı
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (ale) yerleşimi
■ Koord: 42° 5' 5'' D, 27° 14' 9'' K
Ahmetler köy - Kofçaz - Kırklareli
1877hk 📖: Ahmedler
Rumeli göçmeni (ale) yerleşimi
■ Koord: 42° 1' 56'' D, 27° 13' 28'' K
Aşağıkanara köy - Kofçaz - Kırklareli
1909hb 📖: Kç. Kanara
Rumeli göçmeni (ale) yerleşimi
■ Koord: 42° 0' 50'' D, 27° 2' 28'' K
Devletliağaç köy - Kofçaz - Kırklareli
1877hk 📖: Devletliağaç
Rumeli göçmeni (ale) yerleşimi
■ Koord: 41° 58' 48'' D, 27° 0' 44'' K
Kapaklı köy - Kırklareli Merkez (Dereköy bucağı) - Kırklareli
Rumeli göçmeni (ale) yerleşimi
■ Koord: 41° 53' 53'' D, 27° 20' 57'' K
Karaabalar köy - Kofçaz - Kırklareli
1877hk 📖: Karabalar
Rumeli göçmeni (ale) yerleşimi
■ Koord: 42° 4' 15'' D, 27° 17' 13'' K
Kızılcıkdere köy - Kırklareli Merkez - Kırklareli
1909hb 📖: Kızılcık
Rumeli göçmeni (ale) yerleşimi
■ Koord: 41° 41' 29'' D, 27° 18' 43'' K
Kocatarla köy - Kofçaz - Kırklareli
1877hk 📖: Kocatarla
Rumeli göçmeni (ale) yerleşimi
■ Köy eskiden Bulgaristan göçmeni Alevi-Türklerden oluşsa da günümüzde köyde camii vardır ve köyün belli bir bölümü kendini Sünni-Türk olarak görmektedir. Köy halkı, Kayı boyunun Amuca oymağındandır. Mursallı
■ Koord: 41° 56' 44'' D, 27° 2' 56'' K
Malkoçlar köy - Kofçaz - Kırklareli
1877hk 📖: Malkoçlar
Rumeli göçmeni (ale) yerleşimi
■ Bulgarca ismi Malkočovo. Dimitar Šalapatov'un kayıtlarında 1830 senesinde 90 Bulgar hânesi, 1878'de 92 Bulgar hânesi, 1912'de ise 64 Rumeli muhâciri yaşadığı görülmektedir. Bulgar Ortodoks halkının 93 Harbinden sonra ve/ve de İlinden hadiselerinde peyderpey köyü terkettiği rivâyet edilir. Manav
■ Koord: 42° 2' 31'' D, 27° 1' 2'' K
Tatlıpınar köy - Kofçaz - Kırklareli
1909hb 📖: Orman | Ermeniköy
1901h 📖: Ermeni Mahallesi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (ale) yerleşimi
■ Koord: 42° 3' 24'' D, 27° 6' 13'' K
Topçular köy - Kofçaz - Kırklareli
1877hk 📖: Topçular
Rumeli göçmeni (ale) yerleşimi
■ Köydeki Aleviler, Bulgaristan'dan gelme Kayı Boyunun Amuca oymağından Türk-Alevilerdir. Mursallı
■ Koord: 42° 2' 31'' D, 27° 8' 8'' K
Yukarıkanara köy - Kofçaz - Kırklareli
1877hk 📖: Kanara
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (ale) yerleşimi
■ Koord: 42° 1' 8'' D, 27° 4' 50'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.