12 yerleşimi bulundu.
sırala 
  Altınca köy - İmranlı - Sivas
1928k: Cafolar [ Kürd Caferler "Caferler (aş.)" ]
■ Zeriki'lerin en yaşlıları kökenlerinin Erdebil çevresi olduğunu iddia ederler. Asıl ocakları ise Şah Kalender Çelebi Ocağı'dır. metonio
  Koru köy - İmranlı - Sivas
1928k: Gencolar
  YukarıBoğaz köy - İmranlı - Sivas
1928k: Girik yk. [ Kürd girik "tepecik" ]
  Koyunkaya köy - İmranlı - Sivas
1928k: Koyunkaya
Alevi (Zerikan) yerleşimi
■ © 09.05.1863 Kevanlı, Koyunkayası ve diğer dokuz karyenin Dersim Kaymakamlığı'ndan tefriki ile Koçgiri Sancağı, Beydağı Kazası'na bağlanmasına... deyar heyran
  Karataş köy - İmranlı - Sivas
1928k: Karataş
■ Köy halkı bir kaç aile Geygel Türkmeni dışında tamamen Koçgirilerle akraba Zerikan aşiretinden oluşmaktadır. metonio
  Akçatepe köy - Keban - Elazığ
1928k: ZerkiŞeyxemir [ Kürd "Sarıların Şeyhemir" ]
Kürd (Zerikan) yerleşimi
  Göldere köy - Keban - Elazığ
1928k: ZırkiÇükan [ Kürd zirqî çûkan "Zirki (aş.) civcivler, yavrular" ]
Kürd (Zerikan) yerleşimi
  Gökbelen köy - Keban - Elazığ
1928k: ZırkiBaz [ Kürd "Zirki (aş.) doğanköy" ]
Kürd (Zerikan) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km