haritada ara :   km  
28 Zerikan yerleşimi bulundu.
sırala 
Altınca köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Cafolar [ Kürtçe Caferler "Caferler (aş.)" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Zerikan) yerleşimi
■ Zeriki'lerin en yaşlıları kökenlerinin Erdebil çevresi olduğunu iddia ederler. Asıl ocakları ise Şah Kalender Çelebi Ocağı'dır. metonio
■ Koord: 39° 53' 45'' D, 38° 9' 36'' K
Atlıca köy - İmranlı - Sivas
1866z 1928 📖 📖: Ağazgir / Ağızgir
Alevi-Kürt veya Zaza (Zerikan) yerleşimi
■ © 29.09.1866 Vaktiyle babası Ali'yi katleden Koçgiri Aşireti'nden Hızır'ın kardeşi İboş ile oğlu Ali'nin bu defa kendisini tehdit ettiklerinden bahisle adıgeçenlerin Dersaadet'e celbiyle murafaa talebinde bulunan Zarikanlı Aşireti'nden ve Beydağı'na tabi Ağazgir karyesi sakinlerinden Mehmed'in iddia ve talebi hususunda lazım gelen muamelenin icrası. (1. İstida) deyar heyran
■ Koord: 39° 49' 6'' D, 38° 19' 10'' K
Aydın köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Kürd Yenice
Alevi-Kürt veya Zaza (Zerikan) yerleşimi
■ Koord: 39° 49' 48'' D, 38° 25' 14'' K
Boğazören köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Boğazviran
Alevi-Kürt veya Zaza (Zerikan) yerleşimi
■ Koord: 39° 49' 14'' D, 38° 10' 34'' K
Borular köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Boriyan
Alevi-Kürt veya Zaza (Zerikan) yerleşimi
■ Koord: 39° 57' 0'' D, 38° 4' 59'' K
Çalıyurt köy - İmranlı - Sivas
1916h 📖: Çalıyurt
Alevi-Kürt veya Zaza (Zerikan) yerleşimi
■ Koord: 39° 56' 49'' D, 38° 15' 12'' K
Çimen mezra - İmranlı - Sivas
1916h 📖: Ekrekçimeni
Alevi-Kürt veya Zaza (Zerikan) yerleşimi
■ Koord: 39° 38' 53'' D, 38° 15' 19'' K
Delice köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Delice
Alevi-Kürt veya Zaza (Zerikan) yerleşimi
■ Koord: 39° 53' 52'' D, 38° 5' 42'' K
Gemecik köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1873z 📖: Gemecik aş. + yk.
Alevi-Kürt veya Zaza (Zerikan) yerleşimi
■ Aşağı ve Yukarı olmak üzere iki mahalledir. SN
■ © 02.12.1873 Erzincan dahilindeki Gercanis kazasına tabi Gemecik karyesinde ... deyar heyran
■ Koord: 39° 53' 23'' D, 38° 26' 33'' K
Gökçebel köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Gökçebel
Alevi-Kürt veya Zaza (Zerikan) yerleşimi
■ Koord: 39° 56' 57'' D, 38° 13' 19'' K
Gökdere köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Gökdere|Gudan
Alevi-Kürt veya Zaza (Zerikan) yerleşimi
■ Koord: 39° 49' 50'' D, 38° 18' 26'' K
Halitler köy - Refahiye (Gümüşakar bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Xalidler [ Türkçe ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Zerikan) yerleşimi
■ Koord: 39° 47' 59'' D, 38° 42' 0'' K
Kadıköy köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Kadıköy
1642 1642: Kadıviran
1522t 📖: Kadı-kendi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Zerikan) yerleşimi
■ Ermenilerden kalma sağlam durumda kilise vardır. SN
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre Orçol nahiyesine bağlı olan köyde 3 hane Müslüman ve 14 hane Gayri Müslim beraber yaşamaktadır.
■ Koord: 39° 56' 50'' D, 38° 27' 12'' K
Kandilköy köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Kandil
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Zerikan) yerleşimi
■ Koord: 39° 51' 4'' D, 38° 31' 40'' K
Karacahisar köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Karacahisar
Alevi-Kürt veya Zaza (Zerikan) yerleşimi
■ Koord: 39° 47' 45'' D, 38° 21' 59'' K
Karataş köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Karataş
Alevi-Kürt veya Zaza (Zerikan) yerleşimi
■ Köy halkı bir kaç aile Geygel Türkmeni dışında tamamen Koçgirilerle akraba Zerikan aşiretinden oluşmaktadır. metonio
■ Koord: 39° 52' 31'' D, 38° 17' 58'' K
Koruköy köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Gencolar
Alevi-Kürt veya Zaza (Zerikan) yerleşimi
■ Koord: 39° 55' 58'' D, 38° 9' 57'' K
Koyunkaya köy - İmranlı - Sivas
1863z 📖: Koyunkayası
Alevi-Kürt veya Zaza (Zerikan) yerleşimi
■ © 09.05.1863 Kevanlı, Koyunkayası ve diğer dokuz karyenin Dersim Kaymakamlığı'ndan tefriki ile Koçgiri Sancağı, Beydağı Kazası'na bağlanmasına... deyar heyran
■ Koord: 39° 50' 20'' D, 38° 17' 52'' K
Kuzköy köy - İmranlı - Sivas
Eski adı: Zımak [ Kürtçe "kuz" ]
1928 📖: Kuzköy
Alevi-Kürt veya Zaza (Zerikan) yerleşimi
■ Zımak adı 2016'da iade edilmesine rağmen resmiyette olmamıştır. SN
■ Koord: 39° 51' 9'' D, 38° 20' 37'' K
Kürelik köy - Refahiye - Erzincan
1916h 📖: Kûrelik [ Kürtçe "Ali oğulları" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Zerikan) yerleşimi
■ 93 Harbi neticesinde Vartolu Alevi Kürtler iskân edilmislerdir. Manav
■ Koord: 39° 56' 25'' D, 38° 45' 21'' K
Madenköy köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Maden
Alevi-Kürt veya Zaza (Zerikan) yerleşimi
■ © 18.01.1865 Beydağı Ekradı'ndan Maden Deresi'nde meskun Şado'nun oğlu Alişir, Yahçıbeyoğlu Merho ve diğer Alişiroğlu Ali isimli şahıslar Veyseloğlu Bekir'in eşyasını gasbetmiş olduklarından... deyar heyran
■ Koçgiri aşiretinin İmranlı ilçesindeki yoğun dış göçe rağmen en kalabalık yerleşimlerinden biridir. metonio
■ Koord: 39° 57' 10'' D, 38° 1' 48'' K
Piredede köy - İmranlı - Sivas
1916h 📖: Piredede
Alevi-Kürt veya Zaza (Zerikan) yerleşimi
■ Sünni Türk (Kars muhaciri)/Alevi (Koçgiri) karışık yerleşim metonio
■ Koord: 39° 51' 29'' D, 38° 12' 57'' K
Sinek köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Sinek
Alevi-Kürt veya Zaza (Zerikan) yerleşimi
■ Koord: 39° 46' 37'' D, 38° 22' 42'' K
Şahverdi köy - Refahiye - Erzincan
1916h 📖: Şahverdi [ Türkçe ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Zerikan) yerleşimi
■ 1600’lü yıllarda İmranlı Karataş köyünden Şahverdi adlı kişinin buraya göçmesiyle kurulmuştur. Bu kişinin 7 oğlu olmuş ve soy yürümüştür. Köy birbiri ile akrabadır. bıktımüyeolmaktan
■ Koord: 39° 51' 25'' D, 38° 49' 17'' K
Toptaş köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Kürd Şeyxli
Alevi-Kürt veya Zaza (Zerikan) yerleşimi
■ Koord: 39° 47' 20'' D, 38° 13' 23'' K
Tuzluçayır köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1928 📖: Şorak [ Kürtçe/Türkçe "tuzluca" ]
1916h 📖: Çorak
Alevi-Kürt veya Zaza (Zerikan) yerleşimi
■ Koord: 39° 50' 41'' D, 38° 29' 53'' K
Yeniyurt köy - Refahiye (Gümüşakar bucağı) - Erzincan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Zerikan) yerleşimi
■ Koord: 39° 49' 19'' D, 38° 42' 9'' K
Yukarıboğaz köy - İmranlı - Sivas
1928 📖: Girik yk. [ Kürtçe girik "tepecik" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Zerikan) yerleşimi
■ Koord: 39° 55' 1'' D, 38° 13' 58'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.