2 yerleşimi bulundu.
sırala 
  Gürgür mah - Hilvan - Şanlıurfa
2000 📖 Bölücek
1946 📖 Gürgür
Kürt (Sünni) (Xiyan) yerleşimi
■ 1.03.1999'da Bölücek adıyla köy statüsü kazandı. 2008'de Gürgür adı iade edildi. SN
  Uluyazı mah - Hilvan - Şanlıurfa
1518t 1835f 📖 📖 Hoşîn
E1136 📖 Oşin [ Erm "öz." ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Xiyan) yerleşimi
■ 16. yy'da Siverek kazasına bağlı nahiye merkezi. 20. yy başında Ermeni nüfusu ve Surp Stepan kilisesi vardı. SN
■ © 20.01.1772 Diyarbakır, Siverek sancağı Oşun nahiyesinin Yarımca karyesinde mahlul timarın... deyar heyran


Grafik harita göster     haritada ara : km