50 yerleşimi bulundu.
sırala 
  Boyunlu mz - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Xirbêbelek [ Kr "alacaören" ]
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  Arıklı mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Mistefamîlk [ Kr "Mustafa mülkü" ]
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  Kaşıklı mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Çîzaviza [ Kr "sinek vızıltısı" ]
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  Sapanca mz - Kızıltepe - Mardin
K2011 📖 Medê Kermiraşa
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  Tatlıca mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Heyto
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  Yumrutaş mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Qûça Gûran [ Kr "kurt kapanı" ]
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  Hacılar mz - Kızıltepe - Mardin
K2011 📖 Hecî Mihemed
K1980 📖 Hecî Bihemed
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  Çatalca mah - Kızıltepe - Mardin
K 📖 Mehenna / Mehêna
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  Kilimli mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Taxtok [ Kr "kürsücük" ]
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  Göllü mah - Kızıltepe - Mardin
K2011 📖 Goliyê
K1980 📖 Golê
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  Bozhöyük mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Tiledes
1928 📖 Tell ˁAdes [ Ar "mercimektepe" ]
1526t 📖 ˁAdesiyye
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  Çavuş mz - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Ferhok [ Kr "yavru kuş" ]
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  Çıplak mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Çîplax
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
■ Çıplak Dede yatırından dolayı. SN
  Akbulut mz - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Mesta Jêr [ Kr "aşağı Mest" ]
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  Tosunlu mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Dikê [ Kr ]
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  Doğruyol mz - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Mesta Jor [ Kr "yukarı Mest" ]
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  Çiçekli mz - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Delê
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  KüçükBoğaziye mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 BoxaziyaBiçûk
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  Küplüce mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Şemikan [ Kr "Şamlılar?" ]
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  Kaynarca mah - Kızıltepe - Mardin
K 📖 Tolik [ Kr "ebegümeci" ]
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  BağrıBütün mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Dêmirâ
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  Körsu mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Korûso [ Kr "Kör Yusuf?" ]
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  Tarlabaşı mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Himran
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  BüyükBoğaziye mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Boxazî
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  Aydın mz - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Dahşik
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  Kırkkuyu mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Çilbîra [ Kr "kırk kuyular" ]
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  Geçit mz - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 EmoErban / AmcaErban
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  Taşlıca mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Xarabkort [ Kr "kurtviran" ]
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  Yumrucak mah - Kızıltepe - Mardin
K2011 📖 Keynûn
K1980 📖 Qenun
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  Yayıklı mah - Kızıltepe - Mardin
K2011 📖 Cirdoi
1518a : Cidoˁî
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  Otluk mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Cumik [ Kr cûmik ]
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  Cantaşı mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Xerabreş [ Kr "karaören" ]
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  Çanaklı mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Duhêl
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  Dağdağan mz - Kızıltepe - Mardin
1928 📖 Tavo / Tawo [ Sür tawo "iyi, güzel" ]
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  Akdoğan mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Erad
1928 📖 Arade
1914hk 📖 Tell Arad [ Ar/Kr ]
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  Katarlı mah - Kızıltepe - Mardin
K2011 📖 Ebûqiter
K1980 📖 Bûqetêr
1526t 📖 Ebûkatar [ Ar ebû qatara "katarcı" ]
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
■ Mala Béc aşireti. Ayrıca köy isminin de tarihte bir evliya olarak geçen Ebu Kattat'tan geldiği tahmin edilmektedir. omer979
  Bağış mz - Kızıltepe - Mardin
K2011 📖 Qur'unê
K1980 📖 Qarûn
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  Mutlu mz - Kızıltepe - Mardin
1928 📖 Zeydî [ Kr "aş." ]
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  Yoncalı mah - Kızıltepe - Mardin
1928 1946 📖 📖 Dükûk / Dükük [ Kr ]
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  Demirci mah - Kızıltepe - Mardin
K2011 📖 Hiddadê
1526t 📖 Hadidi [ Ar hadîdî "demirci" ]
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  Yaylım mah - Kızıltepe - Mardin
K2011 📖 Şefellori
1928 📖 Şefelor
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  Timurçiftliği mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Çiltûk / Çeltük [ Tr çiftlik ]
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  Ulaşlı mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Dixê
1526t 📖 Diği
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  Karakulak mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Qerequlax [ Tr ]
1928 📖 Karakulak
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  Dora mah - Kızıltepe - Mardin
K2011 📖 Tileckê
1928 📖 Tell ˁAcek [ Ar/Kr "? höyük" ]
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  Sarıca mah - Kızıltepe - Mardin
1928 📖 Xırbebelek [ Kr "alacaviran" ]
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  Kılduman mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Quldûman
1928 📖 Kulduman
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi
  Ekinlik mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Mezrê [ Kr ]
Kürt (Sünni) (Xalecan) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km