50 yerleşimi bulundu.
sırala 
  Arıklı mah - Kızıltepe - Mardin
K1980: Mistefamîlk [ Kürd "Mustafa mülkü" ]
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Kaşıklı mah - Kızıltepe - Mardin
K1980: Çîzaviza [ Kürd "sinek vızıltısı" ]
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Sapanca mz - Kızıltepe - Mardin
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Tatlıca mah - Kızıltepe - Mardin
K1980: Heyto
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Boyunlu mz - Kızıltepe - Mardin
K1980: Xirbêbelek [ Kürd "alacaören" ]
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Yumrutaş mah - Kızıltepe - Mardin
K1980: Qûça Gûran [ Kürd ]
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Odaköy mah - Kızıltepe - Mardin
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Kilimli mah - Kızıltepe - Mardin
K1980: Taxtok [ Kürd "kürsücük" ]
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Göllü mah - Kızıltepe - Mardin
K2011: Goliyê
K1980: Golê
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Bozhöyük mah - Kızıltepe - Mardin
K1980: Tiledes
1928: Tell ˁAdes [ Ar "mercimektepe" ]
1526t: ˁAdesiyye
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Çavuş mz - Kızıltepe - Mardin
K1980: Ferhok [ Kürd "yavru kuş" ]
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Çıplak mah - Kızıltepe - Mardin
K1980: Çîplax
Kürd (Xalecan) yerleşimi
■ Çıplak Dede yatırından dolayı. SN
■ Mahalle halkı Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Köy halkı Kikan Aşireti'ne mensuptur. Berk Ulusoy
  Akbulut mz - Kızıltepe - Mardin
K1980: Mesta Jêr [ Kürd "aşağı Mest" ]
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Tosunlu mah - Kızıltepe - Mardin
K1980: Dikê [ Kürd ]
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Doğruyol mz - Kızıltepe - Mardin
K1980: Mesta Jor [ Kürd "yukarı Mest" ]
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Çiçekli mz - Kızıltepe - Mardin
K1980: Delê
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Küplüce mah - Kızıltepe - Mardin
K1980: Şemikan [ Kürd "Şamlılar?" ]
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Kaynarca mah - Kızıltepe - Mardin
K: Tolik [ Kürd "kemercik" ]
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  BağrıBütün mah - Kızıltepe - Mardin
K1980: Dêmirâ
Kürd (Xalecan) yerleşimi
■ Mahalle'nin eski adı ''Geremia'', sonraları ''Demira'' ve en son ise BağrıBütün olmuştur. Mahalle halkı 15. yüzyılda İran'ın Erdebil kentine bağlı Demiraşehr bölgesinden Anadolu'ya göç eden Meşkinli Aşireti'ne mensup Türkmenler'den oluşmaktadır. Mahalle halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Avşar Boyu'na dayanmaktadır. Mahalle halkı yüzyıllar içinde Kızıltepe bölgesinde gerek ticari gerek hısımlık ilişkileri sebebiyle Kurmanç Kürdçesi'ni de öğrenmiş bulunmaktadır. Berk Ulusoy
  Körsu mah - Kızıltepe - Mardin
K1980: Korûso [ Kürd "Kör Yusuf?" ]
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  BüyükBoğaziye mah - Kızıltepe - Mardin
K1980: Boxazî
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Kırkkuyu mah - Kızıltepe - Mardin
K1980: Çilbîra [ Kürd "kırk kuyular" ]
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Taşlıca mah - Kızıltepe - Mardin
K1980: Xarabkort [ Kürd "kurtviran" ]
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Yumrucak mah - Kızıltepe - Mardin
K2011: Keynûn
K1980: Qenun
Kürd (Xalecan) yerleşimi
■ Mahalle halkı Kürdleşmiş Ermeniler ile Batman'dan gelen Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Yayıklı mah - Kızıltepe - Mardin
K2011: Cirdoi
1518a: Cidoˁî
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Otluk mah - Kızıltepe - Mardin
K1980: Cumik [ Kürd cûmik ]
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Cantaşı mah - Kızıltepe - Mardin
K1980: Xerabreş [ Kürd "karaören" ]
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Çanaklı mah - Kızıltepe - Mardin
K1980: Duhêl
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Akdoğan mah - Kızıltepe - Mardin
K1980: Erad
1928: Arade
1914hk: Tell Arad
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Katarlı mah - Kızıltepe - Mardin
K2011: Ebûqiter
K1980: Bûqetêr
1526t: Ebûkatar [ Ar ebû qatara "katarcı" ]
Kürd (Xalecan) yerleşimi
■ Mala Béc aşireti. Ayrıca köy isminin de tarihte bir evliya olarak geçen Ebu Kattat'tan geldiği tahmin edilmektedir. omer979
  Dağdağan mz - Kızıltepe - Mardin
1928: Tavo / Tawo [ Erm tav/tavu "çalılık, koruluk" ]
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Bağış mz - Kızıltepe - Mardin
K2011: Qur'unê
K1980: Qarûn
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Yoncalı mah - Kızıltepe - Mardin
1928, 1946: Dükûk / Dükük [ Kürd ]
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Demirci mah - Kızıltepe - Mardin
K2011: Hiddadê
1526t: Hadidi [ Ar hadîdî "demirci" ]
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Mutlu mz - Kızıltepe - Mardin
1928: Zeydî [ Kürd "aş." ]
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Yaylım mah - Kızıltepe - Mardin
K2011: Şefellori
1928: Şefelor
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Timurçiftliği mah - Kızıltepe - Mardin
K1980: Çiltûk / Çeltük [ Tr çiftlik ]
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Ulaşlı mah - Kızıltepe - Mardin
K1980: Dixê
1526t: Diği
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Karakulak mah - Kızıltepe - Mardin
K1980: Qerequlax [ Tr ]
1928: Karakulak
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Dora mah - Kızıltepe - Mardin
K2011: Tileckê
1928: Tilˁacek [ Ar/Kürd "? tepe" ]
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Sarıca mah - Kızıltepe - Mardin
1928: Xırbebelek [ Kürd "alacaviran" ]
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Kılduman mah - Kızıltepe - Mardin
K1980: Quldûman
1928: Kulduman
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Tarlabaşı mah - Kızıltepe - Mardin
K1980: Himran
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Aydın mz - Kızıltepe - Mardin
K1980: Dahşik
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Beşik mah - Kızıltepe - Mardin
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Hacılar mz - Kızıltepe - Mardin
K2011: Hecî Mihemed
K1980: Hecî Bihemed
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Ekinlik mah - Kızıltepe - Mardin
K1980: Mezrê [ Kürd ]
Kürd (Xalecan) yerleşimi
■ Köy halkı Araplar'dan oluşmaktadır. Köy halkı, merkezi Suriye'nin Rakka kentinde bulunan Affadi Aşireti'ne mensupturlar. Köy de Kürd nüfus bulunmamaktadır. Berk Ulusoy


Grafik harita göster     haritada ara : km