10 yerleşimi bulundu.
sırala 
  Sığırcık mah - Sivrihisar - Eskişehir
1914hk 📖 Sığırcı
Türkmen (Türkan/Terikan) yerleşimi
■ Köyün adı köyde fazlaca bulunan sığırcık kuşlarından gelmektedir. Köy çok farklı yerleşim birimlerinden yıllar önce bir araya gelen farklı topluluklardan oluşmaktadır. Halkın büyük bölümü Kürttür. Halkının önemli özelliği farklı kültürlere hoşgörülü ve saygılıdır. Bu köyler Türkmenlerle meskûn iken sonradan Eminekinin de oturan Cihan beyli Vovyoda Alişan bey tarafından Kürt aşiretlerinin buraya yerleştirildiği anlaşılmıştır. Alişan bey Eminekini Vovyodası iken Vovyoda Kumarcı ile gittiği muharebede yaralanmış ve 1216 göç yılında Uzunbey köyünde ölerek defne­dildiği, o zaman Akköprü denilen köyde şeyh Bizinli, Mikâilli, Zırkanlı, Bedranlı Kürt aşiretlerini Sığırcık, Buzluca, Göktebe köylerine yerleştirdiği ve Buzluca denilen yerdeki bir kabir taşınm 1250 tarihini taşıdığı bu kayıtlarla da sabittir. 400 sene evvelki kayıtlarda Akköprü köyü varsa da halen harap olduğundan buradaki halkın bu 3 köye yerleştirildiği anlaşılıyor. Akköprü harabesi oldukça büyüktür. alişan kabal
  Göktepe mah - Sivrihisar - Eskişehir
1919hb 📖 Göktepe
Türkmen (Türkan/Terikan) yerleşimi
  Sırçasaray mah - Haymana - Ankara
K 📖 Gundê Axa [ Kr "ağa köyü" ]
1928 📖 Sırçasaray
Türkmen (Türkan/Terikan) yerleşimi
■ Mîrdésan aşireti Miri Eğil' de [Diyarbakır] kalan halkı koçer olan bir kürd beyliğiydi. Kışları Gewran ovası [Deşta Gewran], Evdilaziz ve Diyarbakırın aşağılarında kalıyor yazlarıda Malatya, Adıyaman [Hısn-ı Mansur], Gerger, Erzurum, Elazığ [Harput,Mametülaziz], Malazgirt vs. geçiriyorlardı [~1700]. Belli bir süreden sonra vergi toplama gibi çıkan sorunlardan vs. dolayı zorla Rakka [Reqqa/Suriye] da iskan edilmek istenildi [1729] . Bilinen en eski aşiret beyi Tahir' dir [1746]. Daha sonra Mıhemed' ın oğulları en büyüğü Mıhemed [Gawestıyan], Mıstefa [=Haci Deli? Térikan ] ve en küçüğü Evdil Hey [Haymana Mirdésanları]. deyar heyran
  Tepeköy mah - Haymana - Ankara
1926h 📖 Tepeköy
Türkmen (Türkan/Terikan) yerleşimi
  Yaylalıözü mah - Bala - Ankara
1928 📖 Yaylalıözü
Türkmen (Türkan/Terikan) yerleşimi
■ © 13.05.1801 Haymana kazasında Türkanlı [Têrikan] Aşireti'nden Dumanoğlu Mustafa ve Çubukabad kazasında Êtmanlı Aşireti'nden Osman'ın Amasya Kalesi'ne sürgün edilmeleri. © 03.09.1826 Eşkıyadan Sadi oğlu'nun, Tirkanlı [Têrikan] aşireti beyi ile ittifak ederek Aksaray'a taarruz hududunda iken yetişilerek mühhezim edildiği ve rüesadan Dumanoğlu Cafer Bey ile beş bölükbaşının serlerinin gönderildiği hakkında Karaman Valisi Ali Paşa'dan Sadaret'e ariza. © 06.03.1847 Cihanbeyli Aşireti'nden ahz olunmuş olan neferatdan bazı firar ile Rişvan Aşireti'ne dehalet eden kesanın himayet olunacakları Tirkânlı [Têrikan] Aşireti Müdürü Dumanoğlu Mustafa Bey tarafından ifade olunduğundan men edilmesi. deyar heyran
  Köşker mah - Kulu - Konya
1900~ 📖 Köşker
Türkmen (Türkan/Terikan) yerleşimi
■ © 20.11.1969 Ankara'nın Köşker köyünün Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması. deyar heyran
■ Bala Sofular köyü ve Kulu Köşker köyü arasında bulunan Bayat isimli yerleşim yerinde çıkan sıtma hastalığı nedeni ile 1895 yılında Bayat köyü dağılarak köyün büyük bir bölümü Bala Soflar köyüne yerleşmiş, bir kaç hane de Köşker köyünü kurmuştur. said
  Kaldırım köy - Çelebi - Kırıkkale
1925h 📖 Hacıresul
Türkmen (Türkan/Terikan) yerleşimi
■ Haymana Çatak köyünden göçenlerce iskan edilmiştir. SN
  Tosunburnu köy - Kırşehir_M (Göllü bucağı) - Kırşehir
1925h 📖 Tosunburnu
K 📖 Pizbênikê Jor [ Kr "yukarı Pizbinik" ]
Türkmen (Türkan/Terikan) yerleşimi
■ Têrikîlerin bir bölümü buranın bir yaylasından Zincirlikuyu-Kulu/Konya (Gordoğlu) ya göç etmişlerdir. deyar heyran
  Tatlısu köy - Sungurlu - Çorum
1968 📖 Tirkeş
1928 📖 Tirkan
1848z 📖 Terikân / Tirkân (aş.)
Türkmen (Türkan/Terikan) yerleşimi
■ © 12.03.1849 Sungurlu kazası köylerinden, Türkanlı (Terkan/Terikan/Tirikan/Têrikî ) Aşireti eşkiyaları tarafından çalınan hayvanları geri almak amacıyla Vasıf Paşa emrinde toplanan başıbozuk askerlerin giderleri köy ahalisi tarafından karşılandığından... deyar heyran


Grafik harita göster     haritada ara : km