29 yerleşimi bulundu.
sırala 
  Sığırcık mah - Sivrihisar - Eskişehir
1914hk 📖 Sığırcı
Türkmen (Türkan/Terikan) yerleşimi
  Göktepe mah - Sivrihisar - Eskişehir
1919hb 📖 Göktepe
Türkmen (Türkan/Terikan) yerleşimi
  Sırçasaray mah - Haymana - Ankara
K 📖 Gundê Axa [ Kr "ağa köyü" ]
1928 📖 Sırçasaray
Türkmen (Türkan/Terikan) yerleşimi
■ Mîrdésan aşireti Miri Eğil' de [Diyarbakır] kalan halkı koçer olan bir kürd beyliğiydi. Kışları Gewran ovası [Deşta Gewran], Evdilaziz ve Diyarbakırın aşağılarında kalıyor yazlarıda Malatya, Adıyaman [Hısn-ı Mansur], Gerger, Erzurum, Elazığ [Harput,Mametülaziz], Malazgirt vs. geçiriyorlardı [~1700]. Belli bir süreden sonra vergi toplama gibi çıkan sorunlardan vs. dolayı zorla Rakka [Reqqa/Suriye] da iskan edilmek istenildi [1729] . Bilinen en eski aşiret beyi Tahir' dir [1746]. Daha sonra Mıhemed' ın oğulları en büyüğü Mıhemed [Gawestıyan], Mıstefa [=Haci Deli? Térikan ] ve en küçüğü Evdil Hey [Haymana Mirdésanları]. deyar heyran
  Tepeköy mah - Haymana - Ankara
1926h 📖 Tepeköy
Türkmen (Türkan/Terikan) yerleşimi
  Yaylalıözü mah - Bala - Ankara
1928 📖 Yaylalıözü
Türkmen (Türkan/Terikan) yerleşimi
■ © 13.05.1801 Haymana kazasında Türkanlı [Têrikan] Aşireti'nden Dumanoğlu Mustafa ve Çubukabad kazasında Êtmanlı Aşireti'nden Osman'ın Amasya Kalesi'ne sürgün edilmeleri. © 03.09.1826 Eşkıyadan Sadi oğlu'nun, Tirkanlı [Têrikan] aşireti beyi ile ittifak ederek Aksaray'a taarruz hududunda iken yetişilerek mühhezim edildiği ve rüesadan Dumanoğlu Cafer Bey ile beş bölükbaşının serlerinin gönderildiği hakkında Karaman Valisi Ali Paşa'dan Sadaret'e ariza. © 06.03.1847 Cihanbeyli Aşireti'nden ahz olunmuş olan neferatdan bazı firar ile Rişvan Aşireti'ne dehalet eden kesanın himayet olunacakları Tirkânlı [Têrikan] Aşireti Müdürü Dumanoğlu Mustafa Bey tarafından ifade olunduğundan men edilmesi. deyar heyran
  Köşker mah - Kulu - Konya
1900~ 📖 Köşker
Türkmen (Türkan/Terikan) yerleşimi
■ © 20.11.1969 Ankara'nın Köşker köyünün Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması. deyar heyran
■ Bala Sofular köyü ve Kulu Köşker köyü arasında bulunan Bayat isimli yerleşim yerinde çıkan sıtma hastalığı nedeni ile 1895 yılında Bayat köyü dağılarak köyün büyük bir bölümü Bala Soflar köyüne yerleşmiş, bir kaç hane de Köşker köyünü kurmuştur. said
  Kaldırım köy - Çelebi - Kırıkkale
1925h 📖 Hacıresul
Türkmen (Türkan/Terikan) yerleşimi
■ Haymana Çatak köyünden göçenlerce iskan edilmiştir. SN
  Tosunburnu köy - Kırşehir_M (Göllü bucağı) - Kırşehir
1925h 📖 Tosunburnu
K 📖 Pizbênikê Jor [ Kr "yukarı Pizbinik" ]
Türkmen (Türkan/Terikan) yerleşimi
■ Têrikîlerin bir bölümü buranın bir yaylasından Zincirlikuyu-Kulu/Konya (Gordoğlu) ya göç etmişlerdir. deyar heyran
  Tatlısu köy - Sungurlu - Çorum
1968 📖 Tirkeş
1928 📖 Tirkan
1848z 📖 Terikân / Tirkân (aş.)
Türkmen (Türkan/Terikan) yerleşimi
■ © 12.03.1849 Sungurlu kazası köylerinden, Türkanlı (Terkan/Terikan/Tirikan/Têrikî ) Aşireti eşkiyaları tarafından çalınan hayvanları geri almak amacıyla Vasıf Paşa emrinde toplanan başıbozuk askerlerin giderleri köy ahalisi tarafından karşılandığından... deyar heyran
  Nohut mah - Siverek (Karakeçi bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Nohut
Türkmen (Türkan/Terikan) yerleşimi
  Göğercin mah - Siverek (Karacadağ bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Göğercin
Türkmen (Türkan/Terikan) yerleşimi
  Karacadağ mah - Siverek (Karacadağ bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Kaynak
Türkmen (Türkan/Terikan) yerleşimi
■ Têrikan/Türkan aşiretinin Kürt veya Türkmen olduğu ileri sürülür. SN
■ Türkan/Terikan aşiretinin Türkmen veyahut Ekrad olduğu ileri sürülür. Kemal Yıldırım
  Altınahır mah - Siverek (Şekerli bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Altınaxır
Türkmen (Türkan/Terikan) yerleşimi
  Güllüce mah - Siverek (Karacadağ bucağı) - Şanlıurfa
K 📖 Gulîce
Türkmen (Türkan/Terikan) yerleşimi
  Gedik mah - Siverek (Karacadağ bucağı) - Şanlıurfa
K 📖 Gedûk
Türkmen (Türkan/Terikan) yerleşimi
  Böğürtlen mah - Siverek (Karacadağ bucağı) - Şanlıurfa
K 📖 Boglan
1928 📖 Böğürtlen
Türkmen (Türkan/Terikan) yerleşimi
■ Farklı kaynaklara göre Kürt veya Türkmen oldukları ileri sürülen Terikan/Türkan aşiretinin Sİverek'teki 57 veya 58 köyünden biridir. SN
  Söylemez mah - Siverek (Karacadağ bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Söylemez
Türkmen (Türkan/Terikan) yerleşimi
  Kamışlı mah - Siverek (Karacadağ bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Kamışlı
Türkmen (Türkan/Terikan) yerleşimi
  Küptepe mah - Siverek (Karacadağ bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Tiftîl
Türkmen (Türkan/Terikan) yerleşimi
  Doğukent mah - Siverek (Karacadağ bucağı) - Şanlıurfa
K 📖 Xarbêreş [ Kr "karaören" ]
Türkmen (Türkan/Terikan) yerleşimi
  Çıkrık mah - Siverek (Karacadağ bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Çıkrık
Türkmen (Türkan/Terikan) yerleşimi
  Aşağıkarabahçe mah - Siverek (Karacadağ bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Karabağçe aş.
Türkmen (Türkan/Terikan) yerleşimi
  Eskihan mah - Siverek (Karacadağ bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Xanixarab [ Kr "harap han" ]
Türkmen (Türkan/Terikan) yerleşimi
  Güzelpınar mah - Siverek (Karacadağ bucağı) - Şanlıurfa
K 📖 Elîdirnaj
Türkmen (Türkan/Terikan) yerleşimi
  Karabahçe mah - Siverek (Karacadağ bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Karabahçe
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen (Türkan/Terikan) yerleşimi
■ Bu bölgedeki Teriki aşireti mensuplarının büyük kısmı Türk kökenli olduklarını, ancak Kürtçeyi de Türkçe kadar anadil gibi konuştuklarını belirtip etnik kökenleri konusunda kesin bilgi veremiyorlar. Aynı kimlik bunalımı İç Anadoludaki bazı Teriki köylerinde de var. metonio
  Demirci mah - Viranşehir (VDemirci bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Sergirti [ Kr sergirtî "örtülü" ]
Türkmen (Türkan/Terikan) yerleşimi
■ 1936 yılında kurulan Demirci bucağının merkez köyü idi. Bölgedeki köylerin çoğu vaktiyle Rişvan Kürt konfederasyonuna bağlı olan ve halen Türkçe/Kürtçe iki dilli olan Terikan/Türkan aşiretine mensuptur. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km