9 yerleşimi bulundu.
sırala 
  Beypınar mah - Silvan - Diyarbakır
1928 📖 Feran [ Kr "tek evler" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Sipki) yerleşimi
■ Fêra (Beypınar) köyünde Sipki aşiretinin Manki kabilesi yaşar. Mar(d)astan
  Demirli mah - Kulp - Diyarbakır
1915h 📖 Temüran Süfla + Ulya
Kürt (Sünni) (Sipki) yerleşimi
  Taşköprü mah - Kulp - Diyarbakır
1928 📖 Göderni [ Kr godernê "tümsekli" ]
1915h 📖 Vedürni
Kürt (Sünni) (Sipki) yerleşimi
  Katranlı mah - Tekman - Erzurum
1928 📖 Katranlı
Kürt (Sünni) (Sipki) yerleşimi
■ Köy ilk kuruluşunda 12 hane olarak kurulmuş daha sonra çoğalmış olup köyden göçenler hariç şu an 90 hane olmuştur. Köyün adı petrol üründen biri olan katrandan gelmektedir. 1963-1967 yıllarına kadar buradan çıkarılan Katran hasta olan hayvanların ayağına sürülerek ilaç olarak kullanılmıştır. Ayrıca Katranlı köyünün 1 km ilerisinde Nift deresi bulunup orası da ismini bir petrol ürünü olan 'Neft'ten almaktadır. SVN
  Erence mah - Tekman - Erzurum
1928 📖 Xarabexallo [ Kr xirbêxelo "amcaören" ]
Kürt (Sünni) (Sipki) yerleşimi
  Dengiz mah - Tekman - Erzurum
1928 📖 Dengiz
Kürt (Sünni) (Sipki) yerleşimi
  Ilıgöze mah - Tekman - Erzurum
1928 📖 Zoğni [ Kr ]
Kürt (Sünni) (Sipki) yerleşimi
■ Tarihi yaklaşık üç asır öncesine dayanan Zoğnî, Çilan Ağa tarafından kurulmuştur ve halen köyde Çilan Ağa’nın torunları ve sonradan Dimîlî aşiretinden yerleşenler yaşamaktadır. Köyün kurucusu Çilan Ağa, Spîkan aşiretine mensuptur. Spîkan aşireti ismini Soran ve Mahabad arasında kalan Sîbeken bölgesinden almıştır. II.Mahmud Spîkan aşiretini Muş Ovası'na yerleştirmiştir. Burada bir asırı aşkın bir süre yaşandıktan sonra Osmanlı da iktidar değişikliği sonucu aşiretle olan uyuşmazlıklar nedeniyle ilişkiler bozulmuş ve aşiret Muş Ovası'nı terk ederek 18. yüzyılın sonlarına doğru Tekman’a yerleşmişlerdir. SVN
  Beyköy mah - Tekman - Erzurum
K 📖 Gundê Mîran [ Kr "beyler köyü" ]
1928 📖 Beyköy
Kürt (Sünni) (Sipki) yerleşimi
  Yoncalı mah - Tekman - Erzurum
1928 📖 Yoncalı Tekman
Kürt (Sünni) (Sipki) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km