6 yerleşimi bulundu.
sırala 
  Kandil mah - Cihanbeyli (Yeniceoba bucağı) - Konya
1912hk 📖 Kandil
Kürt (Sünni) (Sêvidî ) yerleşimi
  Çimen mah - Cihanbeyli (Yeniceoba bucağı) - Konya
1926h 📖 Çimen
Kürt (Sünni) (Sêvidî ) yerleşimi
  Yeşildere mah - Cihanbeyli - Konya
K 📖 Zozana Mewlîd [ Kr "Mevlit yaylası" ]
Kürt (Sünni) (Sêvidî) yerleşimi
  Büyükbeşkavak mah - Cihanbeyli - Konya
1912hk 📖 B. Beşkavak
Kürt (Sünni) (Sêvidî ) yerleşimi
■ © 25.02.1676 Hınıs kazasında Bulanık nahiyesine bağlı köy ve mezraanın boş olduğundan yurtluk ve ocaklık olmak ve avarız verilmek şartıyla Süveydi Aşireti Reisi İsmail Bey'e ihsanı hakkında... © »»»»» 09.02.1719 Karaman Valisi'ne Suveydi (Sêvidî) aşireti tevabiinden Aksaray sancağında sakin olanların rüsum ve adet-i ağnamları hakkında... deyar heyran
  Çölyaylası mah - Cihanbeyli (Yeniceoba bucağı) - Konya
1926h 📖 Çal Yaylası
Kürt (Sünni) (Sêvidî ) yerleşimi
■ Bir kısmı Têrikî aşiretindendir. . . . . © 22/7/1954 gününden itibaren Konya Vilâyeti Cihanbeyli Kazası Yeniceoba Nahiyesinin Büyükbeşkavak Köyüne bağlı Çöl yaylasının (Çölyaylası) adiyle bağımsız bir köy haline getirilmişdir. deyar heyran
  Küçükbeşkavak mah - Cihanbeyli (Yeniceoba bucağı) - Konya
1912hk 📖 K. Beşkavak
Kürt (Sünni) (Sêvidî ) yerleşimi
■ Bir kısmı Têrikî aşiretindendir. deyar heyran


Grafik harita göster     haritada ara : km